0

Giáo án Ngữ văn lớp 6 HK I

100 1,106 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:26

Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền Tuần: 8 - Tiết: 32 Ngày soạn: Ngày dạy: Danh từ I Mục đích yêu cầu: Trên cơ sở kiến thức về danh từ đã học bậc tiểu học, giúp học sinh nắm đợc: + Đặc điểm của danh từ. + Các nhóm danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật II Chuẩn bị: + GV: nghiên cứu soạn bài, bảng phụ + Học sinh : Học bài, làm bài đầy đủ. III Nội dung: A / - ổn định tổ chức: B /- Kiểm tra bài cũ: kiểm tra tiếng việt 15 phút Đề bài: Câu1: Trong câu sau có những từ dùng không đúng với ý đồ ngời phát ngôn. đó là từ gì? Hãy thay vào đó từ mà em cho là đúng. Nếu dùng từ không đúng nghĩa, chúng ta(hoặc ngời nói (viết), hoặc ngời nghe(đọc)) có thể nhận một hiệu quả không lờng trớc đợc. Từ dùng không đúng: Từ thay thế : Câu2: Tìm 5 từ mà mỗi từ chỉ có một nghĩa? Câu3: Tìm 5 từ mà mỗi từ có ít nhất từ hai nghĩa trở lên? Câu4: Nêu nghĩa chuyển của các từ sau: Nhà: Đi: . . Mắt: . C / - Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung ? Học sinh nhắc lại những hiểu biết của mình về danh từ ở bậc tiểu học ? Hãy xác định danh từ trong cụm danh từ Ba con trâu ấy - Con trâu I/ Đặc điểm của danh từ 1. ví dụ - Vua sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy . GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền ? Xung quanh danh từ con trâu trong cụm danh từ là những động từ nào ? Ba thuộc từ loại nào ? ấy: thuộc loại từ nào - Chỉ từ : (này, kia, ấy .) ? Ngoài danh từ con trâu trong đoạn văn trên còn có các danh từ nào khác - Vua, làng, thúng, gạo, nếp. ? Nhìn vào các danh từ đã tìm đợc ở câu trên em cho biết danh từ biểu thị những gì. ? Đặt câu với các danh từ đã tìm đợc. - Ngời, vật, khái niệm. ? danh từ là gì. ? Nhìn lại ví dụ trên, em cho biết danh từ kết hợp đợc với từ loại nào. ?Cho ví dụ minh hoạ. - 3 con mèo, 4 con lợn này - 2 học sinh ấy - Danh từ có thể kết hợp đợc với : tất cả, những, các ở phía trớc, này, kia, ấy ( ở phía sau) ? Nhìn vào ví dụ em cho biết danh từ giữ chức vụ gì trong câu. ? Cho vài ví dụ ? Danh từ có thể làm vị ngữ trong câu đợc Ba chỉ số lợng đứng trớc ấy chỉ từ đứng sau 2. Đặc điểm của danh từ * Danh từ : Là những từ chỉ ngời, vật, hiện tợng, khái niệm. * Khả năng kết hợp của danh từ . - Ba con trâu ấy ST DT CT + Từ chỉ số lợng đứng trớc ( ba, bốn, năm, sáu .) + Các chỉ từ : Này, ấy, đó, kia và một số từ ngữ khác đứng sau. * Chức vụ trong câu Vd1: - Lan nhảy dây CN VN - Con Mèo nằm ngoài sân. CN VN Vd 2 : Cô Hoa là bác sĩ CN VN -> Có khi làm vị ngữ, cần có từ là đứng tr- ớc. 3. Phân loại danh từ GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền không? cần có điều kiện gì? ? Lấy một vài ví dụ minh hoạ. ? Trong các danh từ : làng, gạo, nếp, thúng, ba . danh từ nào dùng để tính đếm, danh từ nào chỉ sự vật. ? Lấy 1 vài ví dụ 1kg muối 2 tấn thóc 3 chiếc khăn ? Khi thay một từ chỉ đơn vị quy ớc bằng 1 từ khác, thì đơn vị tính đếm, đo lờng có thay đổi không. ? Khi thay một từ chỉ đơn vị tự nhiên thì đơn vị tính đếm, đo lờng có thay đổi hay không( không thay đổi) ? Hãy chỉ ra trong ví dụ từ chỉ đơn vị quy ớc chính xác. ? Theo em khi vật đợc tính đếm, đo lờng bằng đơn vị quy ớc chính xác thì có thể miêu tả về lợng không. ví dụ : 1 tạ gạo rất nặng ? Tìm trong ví dụ từ chỉ đơn vị quy ớc chừng. ? Khi vật đợc tính đếm, đo lờng một cách ớc chừng thì có thể mô tả, bổ sung về lợng đợc không ? Học sinh đọc phần ghi nhớ. ? Đọc yêu cầu bài tập. ? H/s lên bảng làm. a) Danh từ chỉ đơn vị - ba, bốn, năm -> để tính đếm ngời, vật a1) Danh từ chỉ đơn vị quy ớc - Thúng, cân, giá, tạ a2) Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên Con ếch, viên quan DTTN DTTN Thay : con = chú ( con ếch = chú ếch) viên = ông ( viên quan = ông quan) Vd1: Một tạ gạo Vd2 : Một thúng gạo rất đầy -> Có thể bổ sung về lợng : 1 thúng rất đầy. - con Mèo nằm ngoài sân b) danh từ chỉ sự vật - Thúng, gạo nếp, làng. * Ghi nhớ. II/ Luyện tập Bài tập 1 : 1. Danh từ chỉ sự vật : Nhà, cửa, bàn, gỗ, gà, lợn, dầu, mỡ. 2. Chuyên đứng trớc danh từ chỉ ngời GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền ? Nhận xét bài làm của bạn. G/v nhận xét, bổ xung. : ngài, viên, ngời, em. - Chuyên đứng trớc danh từ chỉ đồ vật : cái, bức, tấm, quyển, pho, tờ, chiếc 3. Chỉ đơn vị quy ớc chính xác : Tấn, tạ, yến, kg, lạng . - Chỉ đơn vị quy ớc, ớc chừng : Nắm, mở, hũ, thúng, giá, vốc, gang, đoạn, chén, bát . 4. Chính tả : Nghe - viết : Cây bút thần( từ đầu -> dày đặc các hình vẽ) D. Củng cố : - Khái niệm về danh từ - Đặc điểm của danh từ - Phân loại. Đ. Hớng dẫn về nhà: Học bài, làm bài tập 5 SGK IV/ Rút kinh nghiệm . . . . GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền Tuần: 9 - Tiết: 34+35 Ngày soạn: - Ngày dạy: Hớng dẫn đọc thêm ông lão đánh cá và con cá vàng ( Truyện cổ tích của Alu - Sin) I/ Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh : - Hiểu đợc nội dung, ý nghĩa của truyện cổ tích : Ông lão đánh cá và con cá vàng . - Nắm đợc biện pháp nghệ thuật chủ đạo và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu đặc sắc trong truyện. II/ Chuẩn bị : * GV: - Nghiên cứu soạn bài, tranh ảnh có lioên quan đến bài giảng. * Học sinh : Đọc bài, soạn bài. III Nội dung: A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra văn 15 phút Đề bài: I- Phần trắc nghiệm:(5 điểm) Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Câu1: Truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh ra đời vào thời đại nào của lịch sử dân tộc? A- Thời đại Văn Lang- Âu lạc. B- Thời nhà Lí C- Thời nhà Trần D- Thời nhà Nguyên Câu2: Thần Sơn Tinh có tên gọi nào khác? A- Thổ thần B- Ân thần C- Phúc thần D- Thần Tản Viên Câu3: Nguyên nhân nào dẫn đến việc 2 thần đánh nhau? A- Hùng Vơng kén rể : B- Vua Hùng không công bằng trong việc đặt sính lễ C- Sơn Tinh tài giỏi hơn Thuỷ Tinh. : D- Thuỷ Tinh không lấy đ ợc Mị N ơng Câu4: Nội dung của truyện này là gì? A- Hiện thực đấu tranh chinh phục thiên nhiên của tổ tiên ta. B- Sự tranh chấp quyền lực giữa các thủ lĩnh C- Các cuộc tranh chấp nguồn nớc, đất đai giữa các bộ tộc. Câu5: Gạch chân dới những lỗi viết hoa trong đoạn văn sau? Chép lại đoạn văn sau khi dã sửa hết lỗi. Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng phù Đổng, tục gọi là làng gióng. Mỗi năm đến tháng T, làng mở hội to lắm. ngời ta kể rằng Những bụi tre đằng ngà ở huyện gia binh vì ngựa phun lửa bị cháy mới ngả màu vàng óng nh thế . II- Phần tự luận: (5 điểm) Nêu những suy nghĩ của em về tác hại của thiên tai,bão lụt và công việc phòng chống bão lụt của nhân dân ta? GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền C - Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng là một truyện cổ tích dân gian Nga, Mặt trời của thi ca Nga. Viết lại = 205 câu thơ tiếng Nga đợc Lê Trí Viễn , Vũ Đình Liên địch qua văn bản tiếng Pháp. Truyện vừa giữ đợc nét chất phác dung dị với những biện pháp nghệ thuật rất quen thuộc của truyện cổ tích dân gian, vừa điêu luyện tinh tế trong sự miêu tả và tổ chức truyện. ? GVđọc mẫu, nêu yêu cầu đọc, gọi học sinh đọc và nhận xét. ? Những chi tiết ấy ứng với đoạn văn nào. Đoạn 1 : Từ đầu -> chẩng cần già. Đoạn 2: Tiếp -> làm theo ý muốn của mụ. Đoạn 3 : Còn lại ? Dựa vào các chi tiết trên em hãy kể thật ngắn gọn câu truyện này. I/ Đọc kể - Yêu cầu đọc : Vốn là truyện thơ, đợc dịch qua bản tiếng Pháp, bản thân bản dịch có h- ơng vị thơ vì vậy cần đọc để thởng thức cái hay của bản dịch. - ông lão đánh cá bắt đợc cá vàng. - Mụ vợ đòi trả ơn khi ông lão thả cá vàng. - Sự trả giá của lòng tham vô độ của mụ vợ ông lão. - ông lão đánh cá, kéo lới lần thứ 3 bắt đợc con cá vàng và thả xuống biển, ông không đòi hỏi gì cả. - Nghe ông lão kể lại, mụ vợ lập tức đòi trả ơn. + Đòi máng mới : biển gợn sóng êm ả + Đòi ngôi nhà : Biển xanh nổi sóng + Đòi làm nhất phẩm phu nhân : Biển nổi sóng giữ dội. + Đòi làm nữ hoàng : Biển nổi sóng mù mịt. GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền ? Truyện có mấy nhân vật, nhân vật nào là nhân vật chính, vì sao? Truyện đợc kể theo ngôi thứ mấy, cách kể về thời gian ra sao. - Ngôi thứ 3, thời gian ngày xa. ? Em có nhận xét gì về lời văn dẫn dắt giới thiệu nhân vật : Giản dị , nhẹ nhàng, đa ngời đọc chú ý tìm hiểu nội dung câu truyện. ? Mở đầu câu truyện, canhr sóng của 2 vợ chồng ông lão đợc giới thiệu nh thế nào? - Nghèo khó, đơn giản, tạm bợ, họ sống = nghề Chân chính : Thả lới kéo sợi. ? Ngày lại ngày trôi qua ông lão vẫn thả lới kiếm sống, 1 hôm ông bắt gặp điều gì? ? Khi bắt đợc cá vàng ông lão làm gì? - Thả về biển. ? Về nhà ông đem truyện kể cho vợ nghe, mụ vợ có thái độ ra sao? ? Mụ có đòi hỏi gi? cá vàng có đáp ứng không? ? Biển xanh có biến đổi gì ? Khi đã có máng lợn, mụ vợ lại đòi gì? mụ đối xử với chồng nh thế nào. ? Biển nh thế nào? ? Vẫn cha thoả mãn , mụ đòi tiếp thứ gì? thái độ của mụ đối với chồng nh thế nào? ? Biển có thay đổi gì? ? Đợc làm bà nhất phẩm phu nhân mụ còn đòi hỏi gì nữa. ? Mụ đối xử với chồng của mụ nh thế nào ? Cá vàng có đáp ứng sự đòi hỏi đó không? + Đòi làm Long Vơng : biển giông tố . 4 lần yêu cầu cá vàng đều đáp ứng, đến lần cuối cùng cá vàng không trả ơn và cớp đi tất cả. II/ Tìm hiểu truyện 1. Mụ vợ với lòng tham và sự phản bội. - Nổi giận mắng chồng. - Đồ ngốc : 1 cái máng lợn : biển gợn sóng êm ả. - Quát to hơn : đồ ngu 1 ngôi nhà rộng. Biển xanh nổi sóng. GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền biển lúc này nh thế nào? ? Cuối cùng mụ đòi gì. ? Thái độ nh thế nào so với lần trớc. ? Việc đòi hỏi của mụ có thực tế không và cá vàng có đáp ứng nữa hay không? ? Em có nhận xét gì về mức độ yêu cầu của mụ vợ qua các lần đòi hỏi. - Sự đòi hỏi ngày 1 tăng lên từ vật nhỏ -> vật lớn : lần 1 và 2 đòi hỏi về vật chất, lần 3 : đòi hỏi về của cải và danh vọng, lần 4 đòi hỏi của cải, danh vọng quyền lực, lần 5 : đòi hỏi 1 địa vị đầy quyền uy nhng không có thật và một quyền phép vô hạn. ? Nhận xét của em về thái độ của mụ vợ đối với chống qua các lần đòi hỏi. ? Giải thích về sự thay đổi của biển qua các làn đòi hỏi của mụ vợ. - lần đầu tiên : Biển gợn sóng êm ả, đòi hỏi hợp lí. các lần sau biển phản ứng -> đòi hỏi quá mức vô lí. ? Nói về sự phản ứng của biển cả nhằm mục đích gì?. - Biển không những là thiên nhiên mà biển còn tham gia vào diễn biến của truyện. Biển dờng nh là thái độ, sự phản ứng của ng- ời dân, của cả đất trời trớc sự thay đòi hỏi, thái độ của mụ vợ. ?Qua truyện em hiểu nhân vật mụ vợ là nhân vật nh thế nào - Mắng nh tát nớc vào mặt : đồ ngu ngốc, sao ngốc thế, đòi làm nhất phẩm phu nhân -> biển xanh nổi sóng dữ dội. - Mắng một thôi, bắt quét dọn chuồng ngựa, giận dữ đòi làm nữ Hoàng -> biển nổi sóng mù mịt. - Nổi cơn thịnh nộ : đòi làm Long Vơng ngự trên mặt biển, bắt cá vàng hầu hạ -> một cơn giông tố kinh khủng kéo đến, mặt biển nổi sóng ầm ầm. - Thái độ : Thô lỗ, dữ dằn, bội bạc, tham lam quá độ. Ông lão không chỉ là chống mà còn llà ân nhân. Nhờ ôpng mà mục vợ có tất cả; nhng khi đã thoả mãn đợc đòi hỏi bao nhiêu thì mụ vợ c xử với ông càng tệ bạc bấy nhiêu. Cách c xử giống nh một mụ chủ cay nghiệt nhất với một nô lệ, chỉ đợc phép nghe lệnh và tuân lệnh -> Ngời tham lam hách dịch, vong ân lòng tham lớn lên cùng với sự vô ơn tăng mãi thành sự phản bội. T2 Hoạt động của thầy và trò Nội dung II/ Tìm hiểu truyện GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền ? Khi đánh đợc cá vàng ông thả nó về biển. Em có nhận xét gì về việc làm của ông . - Tốt bụng, hiền lành. ? Không chỉ thả cá ra mà ông còn dành cho nó những lời nói nh thế nào? ông có đòi hỏi gì không? ? Trớc những mệnh lệnh của mụ vợ, ông đã c xử nh thế nào? - Ông làm theo sự đòi hỏi của mụ vợ mà không đòi hỏi gì cả. Dờng nh cơng vị của một ngời chồng đối với ông đã bị tớc bỏ. ? Trớc những lần đòi hỏi của mụ vợ ông làm gì? ? Trong 5 lần đòi hỏi của mụ vợ, có lần nào ông can ngăn vợ không. ? Vì sao ông lại can ngăn. - Khi mụ vợ đòi làm nữ hoàng -> ông nhận thấy không hợp lý vì mụ vợ của ông chỉ là một mụ nông dân quèn. ? ông đã dùng lời lẽ ra sao để can ngăn. ? Lời can ngăn của ông có tác dụng gì không. ? Kết quả ra sao. - ăn một cái tát vì đã dám cãi một bà nhất phẩm phu nhân -> lời khuyên can vô hiệu quả ? Là chồng nhng ông còn phải chịu những việc làm khổ nhục nào nữa? ? Em có nhận xét gì về nhân vật ông lão trong truyện . ? Sự nhu nhợc đã dẫn đến hậu quả nh thế nào. - Tiếp Tay cho cái ac, cho quyền lực của mụ vợ & cứ thé mụ gây ra những Tai hoạ cho 1. Mụ vợ với lòng tham và sự phản bội. 2. Ông lão đánh cá - ngời hiền lành nhu nhợc. - Đánh đợc cá vàng - thả về biển - Ban cho nó những lời cầu chúc tốt đẹp và sự vô t ở mức thánh thiện. - Phục tùng vô điều kiện. - Ông lão chỉ biết vâng lời, đòi gì ông thực hiện ngay. - Mụ nói gì vậy .sẽ cời cho - Bị đánh, bị phạt quét chuồng ngựa, doạ chém. -> hiền lành, tốt bụng nhng nhu nhợc hết sức. GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ngời thiết kế: Bùi Thị Thanh Huyền ông lã . Ông quên mất cá vàng là của ông, nó đền ơn ông chức không đền ơn mụ vợ. Ông không ớc lấy 1 điều để thay đổi tình thế -> nhân vật cần phải phê phán chứ không đơn thuần là nhân vật đệm làm nổi bật sự tham lam của mụ vợ. ? Truyện đợc kết thúc nh thế nào. ? Kết thúc đó có ý nghĩa gì? - Ông lão : chẳng mất gì cả mà chỉ nh vừa chải qua cơn ác mộng. Ông đã trở lại cuộc sống bình yên ấy. - Mụ vợ : cá vàng đã lấy đi tất cả thậm chí nhiều hơn thế nữa. Mở đầu truyện mụ vợ sống trong cảnh nghèo khó, cha hề nếm trải sung sớng , giàu sang, sau khi mục đã đợc sống qua sự tột đỉnh giàu sang danh vọng lại phải trở về cảnh nghèo khó ban đầu, rõ ràng là khổ hơn lúc đầu rất nhiều. Đó là sự trừng phạt đích đáng. ? Tác giả Dân gian khéo léo đa ra hình tợng cá vàng để trừng trị kẻ tham lam bội bạc, theo em cá vàng trừng trị mụ vợ tội tham lam hay bội bạc. ? Cá vàng còn tợng trng cho cái gì . - Sự biết ơn, tấm lòng vàng của ND đối với nhngx ngời nhân hậu đã cứu giúp ng- ời khi gặp hoạn nạn, khó khăn, đại diện cho lòng tốt, cái thiện. ? Thông qua nội dung câu truyện giúp em hiểu gì về ý nghĩa. ( Truyện ca ngợi điều gì , phê phán điều gì?) ? Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật - HS thảo luận. - Cá vàng trừng trị mụ vợ vì cả 2 tội : lòng tham quá lớn làm cho mụ mờ Mắt, hết lơng tri, không con khả năng nhận biết phải trái. ở con ngời lòng tham ít hay nhiều không phải là xa lạ , đây là một căn nguyên dẫn con ngời đến nhiểu Tai hoạ. 3. ý nghĩa : - Ca ngợi những con ngời tốt bụng, hiền lành nhân hậu. - Phê phán những kẻ có lòng tham, sự bội bạc. Đây là bài học đích đáng cho những kẻ có t tởng bội bạc, lòng tham lam GV: Bùi Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam Điệp- Tỉnh Ninh Bình [...]... Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh - T i hiện l i kiến thức tiếng việt đã học - Có ý thức tự giác, nghiêm túc khi làm b i kiểm tra - Đánh giá năng lực, kỹ năng làm b i của học sinh II/ Chuẩn bị * GV: nghiên cứu ra đề, biểu chấm * HS : học b i, giấy bút III/ Tiến trình lên lớp 1/ ổn định tổ chức : 2/ Kiểm tra b i cũ : không 3/ B i m i Gv giao đề cho học sinh,nhắc nhở ý thức làm b i Đề b i I- Sửa l i viết... Trả b i tập làm văn số 2 I/ Mục tiêu cần đạt - Đánh giá b i tập làm văn theo yêu cầu của b i làm văn kể chuyện - Sửa l i chính tả, diễn đạt - Học sinh biết tự đánh giá b i tập làm văn của mình theo yêu cầu của đề b i - Biết tự sửa l i trong b i viết và rút kinh nghiệm cho b i sau II/ Chuẩn bị * GV: Trả b i, nhận xét * HS : Xem l i b i viết III/ Tiến trình lên lớp 1/ ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra b i cũ... nghĩa tr i nghĩa - Miêu tả n i dung kh i niệm hiện tợng hoặc sự vật mà từ biểu thị * Học sinh làm b i - giáo viên nhắc nhở th i độ làm b i D - củng cố : giáo viên thu b i, nhận xét giờ học E - Hớng dẫn : Ôn l i các b i đã học * Rút kinh nghiệm *** *** *** GV: B i Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam i p- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ng i thiết kế: B i Thị Thanh Huyền Tuần: 12 : Tiết:... Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ng i thiết kế: B i Thị Thanh Huyền Tuần: 11 - Tiết: 42 Ngày soạn: Ngày dạy: Trả b I kiểm tra văn I/ Mục tiêu cần đạt : GV: B i Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam i p- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ng i thiết kế: B i Thị Thanh Huyền Tuần: 11 : Tiết: 43 Ngày soạn Ngày dạy Luyện n i kể Chuyện I/ Mục tiêu cần đạt - Học sinh biết lập dàn b i kể miệng... hình thức nhớ l i II/ Chuẩn bị - GV: Nghiên cứu soạn b i - HS : Đọc b i, soạn b i III/ Tiến trình lên lớp A/ ổn định tổ chức B/ Kiểm tra b i cũ ? Ng i kể là gì? có mấy ng i kể ? khi nào ta biết đợc ng i kể thứ I và thứ III C / B i m i Hoạt động của thầy và trò Ng i kể trong văn tự sự là một kiểu văn bản mà ng i viết có thể lựa chọn những cách thức biểu đạt thích hợp để đạt hiệu quả giao tiếp tốt nhất... rà, r i rạc N i dung b i viết còn đơn giản, sai 8 -9 l i chính tả diễn đạt - i m 1 -2 : B i viết không đúng yêu cầu của đề, n i dung quá sơ s i D/ Củng cố : Thu b i, nhận xét giờ kiểm tra Đ/ Hớng dẫn về nhà : - Luyện n i kể truyện GV: B i Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam i p- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ng i thiết kế: B i Thị Thanh Huyền IV/ Rút kinh nghiệm: Tuần: 10- Tiết: 39+40... B i Thị Thanh Huyền Tuần: 10 - Tiết: 37+38 Ngày soạn: Ngày dạy: Viết b I tập làm văn số 2 I/ Mục tiêu cần đạt * Thông qua b i viết học sinh biết kể 1 câu truyện có ý nghĩa - Thể hiện rõ bố cục b i văn trên b i làm - Đánh giá khả năng tiếp thu, ghi nhớ lí thuyết tập làm văn của học sinh II/ Chuẩn bị : * GV: - Nghiên cứu ra đề phù hợp v i đ i tợng học sinh và biểu chấm * HS : - Kiến thức, giấy bút III/... ai bảo ai mà ph i biết giúp đỡ nhau D/ Củng cố : Hệ thống n i dung b i giảng Đ/ HĐVN : Học b i, chuẩn bị kiểm tra tiếng việt IV/ Rút kinh nghiệm . GV: B i Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam i p- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ng i thiết kế: B i Thị Thanh Huyền Tuần: 12 : Tiết: 46 Ngày soạn Ngày dạy kiểm tra tiếng việt I/ ... Diễm đạt còn lúng túng, thể hiện vốn từ nghèo nàn, đơn i u, câu văn nhiều khi rờm rà, nhạt nhẽo - Trong khi viết các em cha chú ý đến quy tắc viết hoa 3 Giáo viên sửa l i chính tả, diễn đạt, chấm câu cho học sinh 4 Đọc 1 b i văn làm tốt của em Nguyễn Thị T i, 1 b i văn cha đạt của em Phạm Văn An để các em so sánh, rút kinh nghiệm, thấy đợc u, nhợc i m của b i viết III- Gáo viên trả b i và lấy i m... số b i viết trình bày sạch sẽ, chức viết đẹp, rõ ràng: Bình, Hằng, T i - B i viết đúng thể lo i, yêu cầu của đề 2 Nhợc i m : - Còn nhiều b i kể sơ s i, l i văn cha có cảm xúc - Khi viết, cách châm câu cha đúng ngữ pháp GV: B i Thị Thanh Huyền- Trờng THCS Yên Bình- TX Tam i p- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ng i thiết kế: B i Thị Thanh Huyền - Nhiều em viết sai chính tả, lặp từ không cần thiết: . soạn b i III/ Tiến trình lên lớp A/ ổn định tổ chức B/ Kiểm tra b i cũ. ? Ng i kể là gì? có mấy ng i kể ? khi nào ta biết đợc ng i kể thứ I và thứ III. C. i p- Tỉnh Ninh Bình Giáo án Ngữ văn 6 *** Ng i thiết kế: B i Thị Thanh Huyền IV/ Rút kinh nghiệm: Tuần: 10- Tiết: 39+40 Ngày soạn: Ngày dạy: ếch ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 6 HK I, Giáo án Ngữ văn lớp 6 HK I,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN