0

Giáo án Ngữ văn lớp 6 HK I

40 1,161 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:27

Tiết 1. Văn bản. NS: 4.9.07 con rồng cháu tiên NG: 7.9.07 - Truyền thuyết - I. Mục tiêu. Giúp học sinh nắm đợc định nghĩa sơ lợc về Truyền thuyết , nội dung và ý nghĩa của truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên. Học sinh chỉ ra và hiểu đợc ý nghĩa của những chi tiết tởng tợng, kì ảo trong truyện. Giáo dục ý thức đoàn kết dân tộc, tự hào về nòi giống cao quý của dân tộc Việt. II. Chuẩn bị. GV: sgk, sgv, bộ tranh Ngữ văn6. HS : sgk, vở ghi, soạn bài. III. Hoạt động dạy và học. A. Tổ chức lớp. B. Kiểm tra bài cũ. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. C. Bài mới. I. Khái niệm Truyền thuyết. Học sinh đọc chú thích *. ? Thế nào là Truyền thuyết ? Kể tên một số truyền thuyết mà em biết ? -Là loại truyện dân gian kể về: +. Những nhân vật, sự kiện thời qúa khứ. +. Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với việc đợc kể. - Truyện thờng mang yếu tố hoang đờng , kì ảo. II. Đọc , kể văn bản. Gv hớng dẫn học sinh cách đọc : chú ý lời kể, đối thoại. Gv đọc mẫu, gọi học sinh đọc , Gv nhận xét ,sửa chữa cách đọc cho học sinh. Cho học sinh tìm hiểu các chú thích: 2,3,5,7. Gv kể tóm tắt nội dung. Cho Hs quan sát tranh và yêu cầu tóm tắt các chi tiết chính của truyện. ?Em thấy văn bản có thể chia làm mấy phần? Những chi tiết chính của mỗi phần? 1.Đọc, tìm hiểu chú thích. - Chú ý giọng đọc biến đổi qua từng nhân vật. - Chú thích : Sgk. 2. Bố cục. Gồm 3 phần : P1(Từ đầu đến Long Trang): Nguồn gốc và sự kết duyên kì lạ. P2 (Tiếp theo đếnlên đờng): Việc sinh con và chia con. P3 (còn lại ): Sự trởng thành của các con. III. Tìm hiểu văn bản. 1. Cội nguồn dân tộc Việt. ? Theo truyền thuyết cội nguồn dân tộc Việt đợc bắt nguồn từ đâu ? ? Tìm những chi tiết miêu tả về nguồn gốc, hình dáng và tài năng của LLQ ? ? Âu Cơ đợc miêu tả nh thế nào ? - Bắt nguồn từ mối lơng duyên giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ. - Lạc Long Quân: Con thần Biển,sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ, diệt yêu quái giúp dân, dạy dân trồng trọt ,chăn nuôi. - Âu Cơ : Con Thần Nông, xinh đẹp, thạo trồng ? Qua mối duyên tình này, ngời xa muốn nói điều gì? trọt chăn nuôi. *. Thể hiện niềm tự hào, tôn kính về nòi giống cao quý ,thiêng liêng của dân tộc. 2. Ước nguyện của dân tộc Việt. ? Tìm những chi tiết mang tính hoang đ- ờng ? Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm , tìm hiểu ý nghĩa của những chi tiết đó. Đại diện nhóm trình bày, cho học sinh bổ xung. Gv nhận xét. ? Nhân dân ta muốn gửi gắm ớc nguyện gì qua các chi tiết đó ? Hs đọc đoạn văn cuối. - Bọc trứng nở trăm con: Giải thích mọi ngời đều là ruột thịt cùng cha mẹ sinh ra từ một bọc trứng. - Chia con: Giải thích sự phát triển mở mang đất nớc của cộng đồng dân tộc và địa lí nớc ta với nhiều rừng , biển và sự phong phú về tộc ngời. *. ý nguyện đoàn kết , thơng yêu, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ta ở mọi miền. 3. ý nghĩa. ? Văn bản đã cho em biết điều gì và bồi đắp cho em những tình cảm nào ? Hs trả lời . Gv nhận xét và giúp các em tổng kết ý nghĩa của văn bản. Hs đọc ghi nhớ- sgk. - Ghi nhớ : Sgk. D. Luyện tập củng cố. Gv cung cấp phiếu học tập. 1. Theo em, truyền thuyết trên có những yếu tố gì ? A. Truyện kể về những nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử, quá khứ. B. Truyện có yếu tố kì ảo. tởng tợng. C. Truyện thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với sự kiện và nhân vật lịch sử. D. Cả 3 yếu tố trên. 2. ý nghĩa của văn bản là ? A. Giải thích, suy tôn giống nòi. B. Thể hiện ý nguyện đoàn kết của dân tộc. C. Ngời Việt là anh em một nhà. D. Cả 3 ý trên. E. H ớng dẫn học bài. Nắm đợc nội dung, ý nghĩa của văn bản. Thuộc tóm tắt văn bản. Làm bài tập. Chuẩn bị : Bánh chng, bánh giầy. Tiết 2. Văn bản. NS: 4.9.07 bánh chng, bánh giầy NG: 7.9.07 - Truyền thuyết - I. Mục tiêu. Giúp học sinh hiểu nguồn gốc của tục gói bánh chng, bánh giầy trong ngày Tết và việc đề cao lao động ( nghề nông). Rèn kỹ năng đọc, kể và tìm hiểu văn bản truyền thuyết. Giáo dục lòng biết ơn tổ tiên, trau dồi ý thức tôn trọng, giữ gìn những phong tục đẹp của dân tộc. II. Chuẩn bị. Gv : sgk, sgv, bộ tranh Ngữ văn6 Hs : soạn bài , tìm hiểu phong tục dân tộc. III. Hoạt động dạy và học. A. Tổ chức lớp. B. Kiểm tra bài cũ. ? Kể tóm tắt truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên ? ? Nêu khái niệm Truyền thuyết và ý nghĩa của văn bản Con Rồng cháu Tiên ? C. Bài mới. I. Đọc, kể văn bản. Gv hớng dẫn , đọc mẫu một đoạn và gọi học sinh đọc tiếp. Gv nhận xét. Hớng dẫn học sinh tìm hiểu các chú thích 2,4,6,9,12 Gv treo tranh cho học sinh quan sát và gọi Hs lần lợt tóm tắt các chi tiết chính. - Chú ý giọng điệu của từng nhân vật. - Chú thích : Sgk. II. Tìm hiểu văn bản. 1. Vua Hùng chọn ng ời nối ngôi. ? Vua Hùng chọn ngời nối ngôi vào hoàn cảnh nào ? ? Tiêu chuẩn chọn ngời nối ngôi của Vua Hùng là gì ? ? Hình thức thực hiện nh thế nào ? ? Em có nhận xét gì về việc truyền ngôi của Vua Hùng ? - Hoàn cảnh : Vua đã già, giặc ngoài đã dẹp yên, thiên hạ thái bình, các con đông - Tiêu chuẩn: Nối chí vua, không nhất thiết là con trởng. -Hình thức : Ra câu đố dâng lễ vật sao cho vừa ý vua cha. *. Chú trọng tài , trí hơn trởng thứ. 2. Cuộc đua tài, dâng lễ vật. Học sinh đọc đoạn Các Lang ai cũng muốnTiên vơng chứng giám. N1: Việc các Lang đua nhau tìm lễ vật quý chứng tỏ điều gì ? N2: Lang Liêu khác các Lang khác ở điểm nào ? Vì sao Lang Liêu buồn nhất ? N3: Vì sao thần chỉ giúp cho Lang Liêu ? a. Các Lang. - Suy nghĩ hạn hẹp thông thờng xa rời ý vua . b. Lang Liêu. - Cùng là con vua nhng chàng sớm mồ côi, nghèo, thật thà, chăm việc đồng áng. - Chàng buồn vì không có lễ vật_ không làm tròn chữ hiếu . - Thần đã gợi ý cho Lang Liêu nh bù đắp cho ngời bất hạnh. c. Kết quả. - Lễ vật của Lang Liêu vừa lạ vừa quen, thực N4: Tại sao Vua chấm cho Lang Liêu nhất ? phẩm lại thông thờng, đơn giản. Đặc biệt là vua đã tìm thấy ý nghĩa tợng trng của nó._ ý Vua(ý dân) hợp với ý trời. 3. ý nghĩa. ? Văn bản đã giúp em hiểu những gì ? Gv nhận xét các câu trả lời và nhấn mạnh theo ghi nhớ. Hs đọc ghi nhớ- sgk. *. Ghi nhớ : Sgk. D. Luyện tập củng cố. 1. Tại sao lễ vật của Lang Liêu dâng lên vua cha là những lễ vật không gì quý bằng? A. Lễ vật quý hiếm đắt tiền. B. Lễ vật bình dị thông thờng. C. Lễ vật thiết yếu cùng với tình cảm chân thành. 2. Nhân vật Lang Liêu gắn với lĩnh vực hoạt động nào của ngời Việt thời vua Hùng? A. Chống giặc ngoại xâm. B. Lao động sản xuất và sáng tạo văn hóa. C. Giữ gìn ngôi vua. 3. Bài tập 2( SBT). E.H ớng dẫn học bài . Nắm đợc nội dung, ý nghĩa của văn bản. Tóm tắt văn bản. Chuẩn bị : Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt. ----------------------------- Tiết 3. NS: từ và cấu tạo của từ tiếng việt NG: I. mục tiêu. Giúp học sinh nắm đợc thế nào là từ và đặc điểm cấu tạo của từ Tiếng Việt. Rèn kỹ năng dùng từ và phân biệt các loại từ. Giáo dục ý thức chủ động dùng từ đúng, chuẩn. II.chuẩn bị. Gv: sgk, sgv, sbt, bảng phụ Hs: Xem trớc nội dung bài. III. hoạt động dạy và học. A. Tổ chức lớp. B. Kiểm tra bài cũ. ? Nêu ý nghĩa của truyền thuyết bánh chng , bánh giầy ? C. Bài mới. I. Từ là gì ? Gọi Hs đọc ví dụ- sgk. ? Lập danh sách các từ và các tiếng cho ví dụ trên ? ? Các đơn vị đợc gọi là tiếng và từ có gì khác nhau ? Hs đọc ghi nhớ. Bài tập nhanh: Hs đặt câu với các từ cho trớc và xác định số từ, số tiếng. 1. Ví dụ. - Thần dạy dân cách trồng trọt chăn nuôi và cách ăn ở. 2. Phân tích. Ví dụ gồm 12 tiếng, 9 từ. Thần/ dạy/ dân/ cách/ trồng trọt/ chăn nuôi/ và/ cách/ ăn ở. 3. Nhận xét. - Tiếng là âm tiết để tạo từ. - Từ là đơn vị nhỏ nhất để tạo câu, gồm 1,2 âm tiết. II. Từ đơn và từ phức. Gv treo bảng phụ (bảng phân loại từ). Gọi Hs lên điền các từ trong ví dụ vào bảng. ? Từ gồm có mấy loại ? Nêu cấu tạo của mỗi loại ? Gv cùng Hs phân tích những điểm giống và khác nhau giữa từ ghép và từ láy qua ví dụ là từ chăn nuôI và trồng trọt. Hs đọc ghi nhớ sgk. Bài tập nhanh: Xác định các từ theo cấu tạo trong câu văn cho trớc. 1. Ví dụ.(sgk) 2. Phân tích ví dụ. - Từ đơn: Từ, đấy, nớc, ta, chăm, nghề, và, có, ngày, tục, làm - Từ phức: +.Từ ghép: chăn nuôi, bánh chng, bánh giầy +. Từ láy : Trồng trọt 3. Nhận xét. Từ đợc cấu tạo làm 2 loại: a.Từ đơn: chỉ có 1 tiếng. b.Từ phức: gồm 2 hay nhiều tiếng. +. Từ ghép: các tiếng có quan hệ về nghĩa. +. Từ láy : Các tiếng có quan hệ láy âm. *. Kết luận : sgk III. Luyện tập. Bài tập 1. Học sinh làm việc theo nhóm thảo luận các yêu cầu a, b, c (sgk) Nhóm trởng trình bày, Hs khác nhận xét, bổ xung. Gv đánh giá, tổng kết. a. Từ nguồn gốc, con cháu thuộc kiểu từ ghép. b. Nguồn gốc : cội nguồn, gốc rễ, gốc gác c. Con cháu, cậu mợ, cô dì, chú bác Bài tập 2. ? Nêu quy tắc ghép chỉ quan hệ thân thuộc ? - Theo giới tính: anh chị , ông bà, cha mẹ - Theo thứ bậc : cha con, dì cháu, chị em - Theo quan hệ : cô chú , dì dợng Bài tập 4. Học sinh làm việc độc lập. - Thút thít miêu tả tiếng khóc của con ngời ( nức nở, ti tỉ, rng rức) D. Củng cố. ? Phân biệt từ đơn , từ phức ? ? Đặt câu với từ đơn và từ phức ? E. H ớng dẫn học bài . Học thuộc ghi nhớ. Làm các bài tập. Chuẩn bị : Giao tiếp, văn bản và phơng thức biểu đạt. -------------------------- Tiết 4. NS: giao tiếp, văn bản và phơng thức biểu đạt NG: I. Mục tiêu. Giúp học sinh nắm đợc mục đích của hoạt động giao tiếp trong đời sống con ngời, hiểu sơ bộ khái niệm văn bản và sáu phơng thức biểu đạt (sáu kiểu văn bản) cơ bản. Rèn luyện kỹ năng nhận biết các kiểu văn bản. Giáo dục ý thức trong giao tiếp, chủ động trong tạo văn bản. II. Chuẩn bị. Sgk, sgv, các loại thiệp mời, giấy mời, giấy thông báo. III. Hoạt động dạy và học. A. Tổ chức lớp. B. Kiểm tra bài cũ. ? Từ là gì ? Nêu đặc điểm mỗi loại từ ? Cho ví dụ ? ? Làm bài tập 3, 5 (sgk) ? C. Bài mới. I. Tìm hiểu chung về văn bản và ph ơng thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp. Gv treo bảng phụ và đọc 2 ví dụ ghi trên bảng. - Có công mài sắt có ngày nên kim - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hs trả lời các câu hỏi: ? Cô giáo truyền đạt tới các em 2 ví dụ trên bằng những cách nào ? ? Mỗi ví dụ , nói lên điều gì ? Nó đã trọn vẹn nghĩa cha ? ? Các câu đó đợc viết, nói để làm gì ? Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận các câu a, b, c ( phần 1-sgk) Đại diện nhóm trình bày. Gv nhận xét và kết luận. Các ví dụ trong hoạt động giao tiếp trên đều đợc cấu tạo là văn bản. ? Vậy giao tiếp là gì ? ? Thế nào là một văn bản ? 1. Ví dụ. 2. Phân tích ví dụ. - Có hai cách để truyền đạt và tiếp nhận thông tin: Nói (nghe) và viết (đọc). - Các câu đã diễn đạt trọn vẹn giúp chúng ta hiểu đợc nghĩa.( chủ đề: lời khuyên kiên trì và biết ơn) - Mục đích : giúp con ngời bộc lộ t tởng, tình cảm 3. Nhận xét. - Ghi nhớ : Sgk. 2. Kiểu văn bản và ph ơng thức biểu đạt của văn bản . Gv treo bảng phụ giới thiệu 6 kiểu văn bản ( 6 phơng thức biểu đạt) cơ bản đợc phân loại theo mục đích giao tiếp. Gv giảng về mục đích giao tiếp của mỗi kiểu văn bản và giúp học sinh tìm các ví dụ tơng ứng cho mỗi kiểu văn bản. Bài tập : Hs làm việc theo nhóm. Gv nhận xét, kết luận. - Sáu kiểu văn bản( Phơng thức biểu đạt) cơ bản phân theo mục đích nói. ( sgk-T16) II. Luyện tập. Bài tập 1. Học sinh làm việc theo nhóm (5 nhóm) xác định phơng thức biểu đạt của mỗi đoạn văn, thơ. Thi trình bày kết quả nhanh trên bảng. Gv nhận xét và cho điểm. a- Tự sự d- Biểu cảm b- Miêu tả đ- Thuyết minh c- Nghị luận Bài tập 2. Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên thuộc văn bản tự sự vì truyện kể về ngời , có một chuỗi các diễn biến sự việc, lời nói , hành động của họ theo một diễn biến nhất định. D. Củng cố. Xác định kiểu văn bản cho một số đoạn văn, thơ. Tập trình bày những vấn đề cho trọn vẹn nghĩa. E. H ớng dẫn học bài. Học thuộc ghi nhớ. Làm các bài tập ( sbt). Chuẩn bị : Thánh Gióng. --------------------------- Tiết 5. Văn bản NS: thánh gióng NG: - Truyền thuyết - I. mục tiêu Giúp học sinh nắm đợc nội dung, ý nghĩa và một số nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện Thánh Gióng. Rèn các kỹ năng tóm tắt, tìm hiểu truyện dân gian. Giáo dục lòng tự hào về truyền thống dân tộc. ii. chuẩn bị. Sgk, sgv, bộ tranh Ngữ văn6. iii. hoạt động dạy và học. A. Tổ chức lớp. B. Kiểm tra bài cũ. ? Thế nào là giao tiếp? Mục đích giao tiếp ? ? Giới thiệu một số kiểu văn bản và mục đích giao tiếp của nó ? C. Bài mới. I. Đoc kể văn bản Gv hớng dẫn học sinh đọc theo bố cục (4 phần). Gv đọc mẫu một số đoạn và gọi Hs đọc. Gv nhận xét, uốn nắn. Cho học sinh tìm hiểu các chú thích: 1,2,4,6,10,17,18,19. - Chú ý giọng đọc ở các đoạn văn miêu tả, đổi giọng ở mỗi phần. - Chú thích : Sgk. II. Tìm hiểu văn bản. 1. Sự ra đời và tuổi thơ khác th ờng của Gióng. ? Sự ra đời của Gióng đợc miêu tả nh thế nào ? ? Em có nhận xét gì về sự ra đời đó ? ? Chi tiết nào nói về tuổi thơ khác thờng của Gióng ? ? Tiếng nói đầu tiên của Gióng có ý nghĩa gì ? a. Sự ra đời. - Ngời mẹ ớm chân vào bàn chân lạ rồi thụ thai và sinh ra Gióng _ Sự ra đời kì lạ . b. Tuổi thơ khác th ờng . - Ba tuổi vẫn cha biết nói cời, đặt đâu nằm đấy. - Khi nghe thấy tiếng sứ giả thì cất tiếng nói xin đi đánh giặc. - Từ đó lớn nhanh nh thổi, cơm ăn không đủ no, quần áo vừa may đã chật. *. Lòng yêu nớc luôn là tình cảm lớn nhất, thờng trực nhất của Gióng và cũng là của nhân dân ta.Thể hiện niềm tin và sức mạnh dân tộc. 2. Thánh Gióng ra trận đánh giặc. Tổ chức học sinh làm 6 nhóm, thảo luận ý nghĩa của các chi tiết trong câu hỏi 2 - Đọc hiểu văn bản. Đại diện nhóm trả lời. Gv nhận xét và ghi lên bảng. ? Điều gì đã giúp Gióng ra trận và chiến thắng ? 2a: ý thức đánh giặc cứu nớc luôn thờng trực ở Gióng, ở nhân dân ta. 2b: Thành tựu của nhân dân là vũ khí sắc bén để đánh giặc. 2c: Tinh thần đoàn kết tạo sức mạnh dân tộc. 2d: Sức mạnh phi thờng của dân tộc. 2đ: Quê hơng giúp Gióng đánh giặc. 2e: Sự trờng tồn bất hủ của Gióng với non sông đất nớc. *. Gióng đã ra trận và chiến thắng bằng sức mạnh của nhân dân, đại diện cho dân tộc với tinh thần quật cờng và truyền thống yêu nớc. - Gióng coi hoàn thành nhiệm vụ là bất tử ? Tai sao đánh giặc xong Gióng lại bay về trời? Việc đó thể hiện phẩm chất gì của ngời anh hùng ? nhất, không màng danh vọng. Đó cũng là ý nguyện của nhân dân để Gióng sống mãi với non sông đất nớc. 3. Tổng kết. ? Hình tợng Gióng có ý nghĩa gì ? - Là biểu tợng của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nớc. - Thể hiện quan niệm và ớc mơ của nhân dân về ngời anh hùng cứu nớc chống ngoại xâm. - Mang nhiều màu sắc thần kì. D. Luyện tập củng cố. 1. Hình ảnh nào của Thánh Gióng là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí em ? Vì sao ? Hs suy nghĩ, trả lời. Gv nhận xét. 2. Tại sao các kỳ Đại hội thể dục thể thao dành cho học sinh mang tên Hội khỏe Phù Đổng ? - Ngợi ca ý thức , ý chí của tuổi trẻ , noi gơng ngời anh hùng E.H ớng dẫn học bài . Kể tóm tắt đợc truyện. Nắm đợc nội dung, ý nghĩa của truyện. Su tầm những bài thơ viết về Thánh Gióng. Chuẩn bị : Từ mợn. --------------------------- Tiết 6. NS: từ mợn NG: i. mục tiêu. Giúp học sinh hiểu thế nào là từ mợn, các hình thức muợn và biết nguyên tắc sử dụng từ m- ợn. [...]... sau Gv làm trọng t i, i u khiển trò ch i và tổng kết kết quả III Luyện tập B i tập 1 Hs làm việc độc lập Gv g i học sinh lên bảng trình bày a Mợn tiếng Hán: Vô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, sính lễ b Mợn tiếng Hán: Gia nhân c Mợn tiếng Anh: Pốp, Mai-cơnGiăc-xơn, in-tơ-nét B i tập 2 Gv hớng dẫn học sinh làm a Khán giả : khán = xem, giả = ng i ( ng i xem) b Yếu i m: Yếu = quan trọng, i m = chỗ D Củng... và dàn b i của văn tự sự Tiết 14 NS: chủ đề và dàn b i của b i văn tự sự NG: i mục tiêu Giúp học sinh nắm đợc chủ đề và dàn b i của b i văn tự sự Đồng th i thấy đợc m i quan hệ giữa sự việc và chủ đề Rèn kỹ năng tìm chủ đề , lập dàn b i cho b i văn tự sự Giáo dục ý thức chủ động xây dựng chủ đề và lập dàn b i khi viết văn tự sự ii chuẩn bị Sgk, sgv, một số chủ đề văn tự sự iii hoạt động... đã học ( Ngữ văn 6 ) E Hớng dẫn học b i Học thuộc ghi nhớ Làm các b i tập Chuẩn bị : Tìm hiểu đề và cách làm b i văn tự sự - Tiết 15 NS: tìm hiểu đề và cách làm b i văn tự sự NG: i mục tiêu Giúp học sinh biết cách tìm hiểu đề văn tự sự và cách làm b i văn tự sự Rèn kỹ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý cho b i văn tự sự Giáo dục ý thức chủ động tìm hiểu kỹ đề và lập dàn ý khi viết b i văn tự sự... nhà i mục tiêu Giúp học sinh nắm vững các thao tác tìm hiểu đề , các bớc làm b i văn tự sự Vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào lam các b i tập và viết b i tập làm văn số 1 ở nhà Giáo dục ý thức chủ động tự giác vận dụng kiến thức lý thuyết vào b i làm ii.chuẩn bị Sgk, sgv, đề viết văn số 1 iii hoạt động dạy và học A.Tổ chức lớp B.Kiểm tra b i cũ ? Nêu các bớc làm b i văn tự sự ? C.B i m i. .. của ng i khác e Kiểm tra b i viết Sau khi viết xong b i cần đọc l i b i viết để kiểm tra l i các l i có thể mắc : Chính tả, dấu câu, cách ngắt đoạn, bố cục D Củng cố Học sinh đọc ghi nhớ sgk Gv hớng dẫn làm b i tập E Hớng dẫn học b i Học thuộc ghi nhớ Làm các b i tập Chuẩn bị viết b i tập làm văn số 1 Tiết 16 NS: tìm hiểu đề và cách làm b i văn tự sự NG: hớng dẫn viết b i tập làm văn số... kỹ năng phân biệt từ thuần Việt và từ mợn và kỹ năng sử dụng từ mợn Hình thành ý thức dùng từ mợn một cách hợp lí khi n i và viết ii chuẩn bị Sgk, sgv, T i liệu tham khảo( Hoàn cảnh sử dụng từ mợn) iii hoạt động dạy và học A Tổ chức lớp B Kiểm tra b i cũ ? Tóm tắt văn bản Thánh Gióng ? ? ý nghĩa của hình tợng Gióng ? C B i m i I Từ thuần Việt và từ mợn Gv gi i thiệu 2 kh i niệm từ thuần Việt và từ mựơn... n i và viết gẫy gọn, mạch lạc ii chuẩn bị Sgk , sgv, Ngữ pháp văn bản iii hoạt động dạy và học A Tổ chức lớp B Kiểm tra b i cũ ? Nêu ý nghĩa của phơng thức biểu đạt tự sự ? ? Kể tóm tắt truyền thuyết Thánh Gióng ? C B i m i 2 Đặc i m chung của phơng thức tự sự - Tóm tắt truyện Thánh Gióng: ? Kể tóm tắt các chi tiết chính của truyện 1 Sự ra đ i và tu i thơ kì lạ của G Thánh Gióng ? 2 G cất tiếng n i. .. vật, hiểu đợc m i quan hệ của chúng v i các yếu tố khác Rèn kỹ năng xây dựng nhân vật và sự kiện trong văn tự sự Giáo dục ý thức tìm t i , xác định hệ thống nhân vật, sự việc khi tìm hiểu, phân tích, viết b i văn tự sự ii chuẩn bị Sgk, sgv, bảng sơ đồ sự kiện trong TT Sơn Tinh, Thủy Tinh iii hoạt động dạy và học A Tổ chức lớp B Kiểm tra b i cũ ? Có những cách gi i nghĩa từ nào ? Cho ví dụ ? ? Đặc i m... để có thể bày tỏ th i độ ? Khi nghe kể chuyện về một tấm gơng * Phơng thức tự sự giúp ng i kể gi I thích về học sinh gi i, ng i nghe biết đợc i u sự việc , tìm hiểu con ng i, nêu vấn đề và bày tỏ gì ? th i độ ?Vậy phơng thức tự sự có ý nghĩa gì? II Luyện tập Học sinh đọc câu chuyện B i tập 1 ? Câu chuyện giúp ng i nghe biết i u - TRuyện kể diễn biến t tởng của ông già, thể gì ? hiện lòng yêu nớc ?... phần gi i thích nghĩa - N i dung gi i nghĩa từ là phần chữ in nhỏ, của từ ? đứng sau B i tập nhanh Hs làm việc theo nhóm, gi I thích nghĩa - Ví dụ : của các từ : Cây, i, n i + Cây : Một lo i thực vật có rễ, thân , lá , Đ i diện nhóm lên bảng trình bày cành G i học sinh nhận xét + i : Hoạt động r i chỗ bằng chân v i tốc độ Gv đánh giá và gi i thiệu mô hình từ bình thờng + N i : Hoạt động của miệng, . tộc Việt. II. Chuẩn bị. GV: sgk, sgv, bộ tranh Ngữ văn6 . HS : sgk, vở ghi, soạn b i. III. Hoạt động dạy và học. A. Tổ chức lớp. B. Kiểm tra b i cũ. Kiểm. sgv, các lo i thiệp m i, giấy m i, giấy thông báo. III. Hoạt động dạy và học. A. Tổ chức lớp. B. Kiểm tra b i cũ. ? Từ là gì ? Nêu đặc i m m i lo i từ ? Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 6 HK I, Giáo án Ngữ văn lớp 6 HK I, , KiĨm tra bµi cò, Kiểm tra bài cũ. ? Kể tóm tắt truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên ?, Kiểm tra bài cũ. ? Nêu ý nghĩa của truyền thuyết bánh chng , bánh giầy ? Bài mới. Củng cố. ? Phân biệt từ đơn , từ phức ? Tổ chức lớp. B. Kiểm tra bài cũ., Bµi míi. H íng dÉn häc bµi. Tỉ chøc líp. B. KiĨm tra bµi cò. Bµi míi., Lun tËp cđng cè. Tỉ chøc líp. B. KiĨm tra bµi cò. Bµi míi., Củng cố. ? Dịch nghĩa các từ Hán sang từ thuần Việt ? H Tổ chức lớp. B. Kiểm tra bài cũ. Bài mới., Cđng cè. Tỉ chøc líp. B. KiĨm tra bµi cò. Bµi míi. H íng dÉn häc bµi, Tỉ chøc líp. B. KiĨm tra bµi cò. Bµi míi., Cđng cè. H íng dÉn häc bµi Tỉ chøc líp. Bµi míi. Cđng cè., H íng dÉn häc bµi. Tỉ chøc líp. Bµi míi., Cđng cè. H íng dÉn häc bµi. Tỉ chøc líp. B. KiĨm tra bµi cò. Bµi míi., Cđng cè. H íng dÉn häc bµi. Tỉ chøc líp. B. KiĨm tra bµi cò. Bµi míi., Cđng cè. H íng dÉn häc bµi Tỉ chøc líp. B. KiĨm tra bµi cò. Bµi míi., Cđng cè. H íng dÉn häc bµi, Củng cố. H ớng dẫn học bài Củng cố. Học sinh đọc nội dung bài học., H íng dÉn häc bµi., H íng dÉn häc bµi, mơc tiªu.