0

NGHIÊN cứu đặc điểm bản đồ GIÁC mạc TRÊN BỆNH NHÂN tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG

82 1,285 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2017, 13:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐINH THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BẢN ĐỒ GIÁC MẠC TRÊN BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐINH THỊ THANH VÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BẢN ĐỒ GIÁC MẠC TRÊN BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành : Nhãn khoa Mã số : 60 72 0157 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Đức Anh Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học Bộ môn Mắt Trường Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho để học tập hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng Ủy, Ban Giám đốc, khoa phòng Bệnh viện Mắt Trung ương, khoa Khúc xạ quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu bệnh viện Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Đức Anh người Thầy - nhà khoa học tận tình truyền đạt kiến thức cho trực tiếp hướng dẫn cho suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến: PGS.TS Phạm Trọng Văn – Trường Đại học Y Hà Nội TS.Vũ Anh Tuấn – Trường Đại học Y Hà Nội PGS.TS Vũ Thị Bích Thủy – Bệnh viện Mắt Trung ương TS Phạm Thị Thu Thủy – Trường Đại học Y Hà Nội PGS.TS Lê Thị Kim Xuân – Bệnh viện Mắt Trung ương Là người Thầy, nhà khoa học tận tình giảng dạy, hướng dẫn cho nhiều ý kiến quý báu suốt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người thân yêu giúp đỡ, dành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài Đinh Thị Thanh Vân LỜI CAM ĐOAN Tôi Đinh Thị Thanh Vân, học viên cao học khóa 23 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nhãn khoa, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy TS Nguyễn Đức Anh Công trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hoàn toàn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016 Người viết cam đoan Đinh Thị Thanh Vân i MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục i Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục biểu đồ vi Danh mục hình vii Đặt vấn đề Chương Tổng quan 1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.1.1 Đo độ cong giác mạc 1.1.2 Đĩa soi độ cong giác mạc 1.1.3 Soi độ cong giác mạc 1.2 Một số đặc điểm giác mạc sinh lý giác mạc có liên quan 1.2.1 Giải phẫu sơ lược giác mạc 1.2.2 Sinh lý khúc xạ giác mạc 1.3 Một sô khái niệm chụp đồ giác mạc 11 1.3.1 Khái niệm 11 1.3.2 Các phương pháp chụp đồ giác mạc 11 1.3.3 Thang quy ước màu đồ giác mạc 14 1.3.4 Một số số đồ giác mạc 17 1.4 Một số phân loại theo hình dạng đồ giác mạc 18 1.4.1 Phân loại theo độ cong 18 1.4.2 Phân loại theo độ cao 20 1.5 Ứng dụng đồ giác mạc: 22 ii Chương Đối tượng phương pháp nghiên cứu 23 2.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 23 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 23 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 23 2.2.3 Cách thức chọn mẫu 24 2.2.4 Các bước tiến hành 24 2.2.5 Các kỹ thuật áp dụng nghiên cứu 25 2.2.6 Phương tiện nghiên cứu 27 2.2.7 Các số nghiên cứu 27 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 2.4 Đạo đức nghiên cứu 29 Chương Kết 30 3.1 Phân tích đặc điểm đồ giác mạc 30 3.1.1 Đặc điểm chung tuổi giới 30 3.1.2 Đặc điểm tật khúc xạ 31 3.1.3 Các số thu từ máy 32 3.1.4 Phân bố đồ giác mạc theo hình dạng 34 3.2 Nhận xét số yếu tố liên quan đến kết chụp đồ giác mạc 38 3.2.1 Phân tích số thu từ máy theo tật khúc xạ 38 3.2.2 Phân tích hình dạng đồ theo tật khúc xạ 45 Chương Bàn luận 47 4.1 Phân tích đặc điểm đồ giác mạc 47 4.1.1 Đặc điểm chung tuổi giới 47 iii 4.1.2 Đặc điểm tật khúc xạ 47 4.1.3 Các số thu từ máy 49 4.1.4 Phân bố đồ giác mạc theo hình dạng 51 4.2 Nhận xét số yếu tố liên quan đến kết chụp đồ giác mạc 54 4.2.1 Phân tích số thu từ máy theo tật khúc xạ 54 4.2.2 Phân tích hình dạng đồ theo tật khúc xạ 56 Kết luận 58 Một số hướng nghiên cứu Tài liệu tham khảo Phụ lục 1: Bệnh án mẫu Phụ lục 2: Danh sách bệnh nhân iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT E (Eccentricity): Độ lệch tâm Q (Coefficient of asphericity): Hệ số phi cầu SAI (Surface Asymmetry Index): Chỉ số bất đối xứng bề mặt Sim K (Simulated Keratometry): Trị số giác mạc kế mô SRI (Surface Regularity Index): Chỉ số đặn bề mặt v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố nhóm tuổi 30 Bảng 3.2 Đặc điểm độ cầu tương đương 31 Bảng 3.3 Đặc điểm số thu từ máy 32 Bảng 3.4 Đặc điểm độ cong giác mạc theo Sim K 33 Bảng 3.5 Đặc điểm giá trị khúc xạ theo vùng 33 Bảng 3.6 Phân tích Q E theo nhóm tật khúc xạ 41 Bảng 3.7 Phân tích độ cầu vùng trung tâm ngoại vi theo khúc xạ cầu 44 Bảng 3.8 Phân bố đồ độ cong theo theo tật khúc xạ 45 Bảng 3.9 Phân bố đồ độ cao theo tật khúc xạ 46 Bảng 4.1 So sánh công suất khúc xạ giả định nghiên cứu 49 Bảng 4.2 So sánh hệ số phi cầu độ lệch tâm nghiên cứu 50 Bảng 4.3 So sánh SRI SAI nghiên cứu 50 Bảng 4.4 So sánh phân bố đồ độ cong nghiên cứu 52 Bảng 4.5 So sánh phân bố đồ độ cao nghiên cứu 53 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố giới 30 Biểu đồ 3.2 Phân bố tật khúc xạ 31 Biểu đồ 3.3 Phân bố đồ độ cong 34 Biểu đồ 3.4 Phân bố đồ độ cao 36 Biểu đồ 3.5 Phân bố Sim K1 nhóm tật khúc xạ 38 Biểu đồ 3.6 Phân bố Sim K2 nhóm tật khúc xạ 39 Biểu đồ 3.7 Phân bố Sim K nhóm tật khúc xạ 40 Biểu đồ 3.8 Phân bố SRI nhóm tật khúc xạ 42 Biểu đồ 3.9 Phân bố SAI nhóm tật khúc xạ 43 56 trung bình SAI nhóm thị, cận thị, viễn thị, thấp có ý nghĩa thống kê với nhóm loạn thị, cận loạn viễn loạn, với p
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm bản đồ GIÁC mạc TRÊN BỆNH NHÂN tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG, NGHIÊN cứu đặc điểm bản đồ GIÁC mạc TRÊN BỆNH NHÂN tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG, , 1 Lịch sử nghiên cứu, 2 Một số đặc điểm của giác mạc và sinh lý giác mạc có liên quan, 3 Một sô khái niệm chụp bản đồ giác mạc, 4 Một số phân loại theo hình dạng bản đồ giác mạc, Chương 2 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, 2 Phương pháp nghiên cứu, 1 Phân tích đặc điểm bản đồ giác mạc, 2 Nhận xét một số yếu tố liên quan đến kết quả của chụp bản đồ giác mạc, Tài liệu tham khảo, Phụ lục 2: Danh sách bệnh nhân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm