0

15 ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học

314 1,987 0
  • 15 ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2017, 21:16

Trang 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang Ngày TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – HỒ CHÍ MINH A KIẾN THỨC CƠ BẢN Tác giả + Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An > Giàu truyền thống yêu nước + Xuất thân: gia đình nhà nho yêu nước + Học vấn: thủa bé học chữ Hán sau học chữ quốc ngữ tiếng Pháp > Am hiểu văn hóa, văn học phương Đông (Trung Quốc) văn hóa, văn học phương Tây (Pháp) > hai dòng phương Đông Phương Tây quyện chảy huyết mạch văn chương - Vị lãnh tụ vĩ đại đồng thời nhà văn, nhà thơ lớn với di sản văn học quí giá Sự nghiệp sáng tác a Quan điểm sáng tác + Văn học thứ vũ khí lợi hại phụng cách mạng, nhà văn người chiến sĩ xung phong mặt trận văn hoá tư tưởng (“Nay thơ nên có thép/ Nhà thơ phải biết xung phong, “Văn hoá nghệ thuật mặt trận Anh chị em chiến sĩ mặt trận ấy.”…) + Coi trọng tính chân thật tính dân tộc: - Tính chân thật: cảm xúc chân thật, phản ánh thực xác thực - Tính dân tộc: nội dung hướng vào đời sống cách mạng toàn dân tộc, hình thức ngôn ngữ sáng, phát huy “cốt cách dân tộc”, đồng thời đề cao sáng tạo + Sáng tác xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để định nội dung hình thức tác phẩm Bác đặt câu hỏi: Viết cho (Đối tượng)? Viết đề làm (Mục đích)? Viết (Nộidung)? Viết (Hình thức)? - Tóm lại 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang + Quan điểm sáng tác thực thi, thể nhuần nhuyễn, linh hoạt tất tác phẩm Người + Hệ thống quan điểm nghệ thuật đắn, có giá trị, thể tầm vóc tủ tưởng nhà văn lớn b Sự nghiệp văn học phong cách nghệ thuật + Nhận định chung phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh: - Độc đáo, đa dạng - Bắt nguồn từ: • Truyền thống gia đình, hoàn cảnh sống, trình hoạt động cách mạng, chịu ảnh hưởng chủ động tiếp thu tinh hoa văn hoá giới • Quan điểm sáng tác + Văn luận: - Cơ sở: khát vọng giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ - Mục đích: đấu tranh trị, tiến công trực diện kẻ thù, giác ngộ quần chúng, thể nhiệm vụ cách mạng dân tộc qua chặng đường lịch sử - Phong cách: ngắn gọn, tư sắc sảo, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, chứng thuyết phục, giàu tính luận chiến đa dạng bút pháp B TÁC PHẨM: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Khái quát tác phẩm a Hoàn cảnh đời + Bối cảnh nước: - Cách mạng tháng Tám thành công 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang - 8/1945: nhà số 48 phố Hàng Ngang, Bác soạn thảo Tuyên ngôn độc lập - 2- 9- 1945: đọc tuyên ngôn quảng trường Ba Đình + Bối cảnh giới: - Miền Bắc: quân Tưởng mà đứng sau Mĩ lăm le - Miền Nam: quân Anh sẵn sàng nhảy vào - Pháp: dã tâm xâm lược Việt Nam lần thứ b Ý nghĩa lịch sử giá trị văn học + Ý nghĩa lịch sử - Mốc son chói lọi lịch sử dân tộc: đánh dấu sụp đổ hoàn toàn ách phong kiến, mở kỉ nguyên độc lập tự cho đất nuớc người Việt Nam - Vạch trần luận điệu xảo trá bịp bợm bọn thực dân, đế quốc, vạch trần dã tâm xâm lược chất đê hèn chúng trước nhân dân Việt Nam dư luận giới - Với nội dung khái quát sâu sắc tầm vóc lớn lao tư tưởng giải phóng dân tộc, khẳng định giá trị lập trường tư tưởng nghĩa, nâng cao vị trí Việt Nam trường quốc tế + Giá trị văn học Áng văn luận mẫu mực - Nội dung: Bản cáo trạng đanh thép kết tội quân xâm lược, nêu luận điểm quyền người quyền độc lập dân tộc - Nghệ thuật: hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, dẫn chứng hùng hồn, ngôn ngữ xác, tình cảm mãnh liệt > văn ngắn gọn, khúc chiết, sáng 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang c Bố cục: tuân thủ bố cục chặt chẽ tuyên ngôn - Đoạn (từ đầu – không chối cãi được): nguyên lí chung Tuyên ngôn độc lập - Đoạn (tiếp – dân tộc phải độc lập):Cơ sở thực tế Tuyên ngôn (Tội ác thực dân Pháp thực tế đấu tranh giành độc lập nhân dân) - Đọan (còn lại): Lời tuyên ngôn tuyên bố ý chí bảo vệ độc lập tự dân tộc Phân tích văn a Đoạn + Mở đầu cách trích dẫn tuyên ngôn Pháp Mĩ + Ý nghĩa cách mở đầu: - tuyên ngôn tiếng lịch sử tư tưởng nhân loại - Vừa khôn khéo (tỏ tôn trọng tư tưởng đắn cha ông kẻ xâm lược), vừa kiên (gậy ông đập lưng ông, lấy lí lẽ thiêng liêng tổ tiên chúng để phê phán chúng) - Ngầm gửi gắm lòng tự hào tự tôn dân tộc (sánh ngang tuyên ngôn khai sinh dân tộc Việt Nam với tuyên ngôn bất hủ giới) + Trích dẫn sáng tạo - Mĩ Pháp: “con người” - Hồ Chí Minh: nâng thành phạm vi “dân tộc” phóng dân tộc Hồ Chí Minh 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang đến bình luận khéo léo, kiên “Đó lí lẽ không chối cãi được” b Đoạn + Tố cáo tội ác thực dân Pháp - Câu mở đầu: Câu chuyển tiếp tương phản với lí lẽ đoạn > Thực daâ Pháp phản bội tuyên ngôn thiêng liêng tổ tiên chúng, pản bội tinh thần nhân đạocủa nhân loại - Tố cáo phương diện: gây tội ác mặt dời sống (chính trị, kinh tế…), gây cho đối tượng tầng lớp (dân cày, dân buôn, tư sản…) - Nghệ thuật: thủ pháp liệt kê, điệp từ (chúng), động từ mạnh > Tội ác chồng chất, tiếp nối khó rửa hết tội ác thực dân Pháp + Vạch trần chất hèn nhát để đập lại luận điệu bảo hộ xảo trá Pháp - Chỉ ra: việc Pháp làm Việt Nam công mà tội - Dẫn chứng cụ thể, chi tiết (để triệu người chết đói, lê gối đầu hàng, ta lấy nước từ Nhật từ Pháp…) - Khẳng định: “thoát li hẳn”, “xóa bỏ hết” sợi dây ràng buộc Việt – Pháp + Phản ánh trình đấu tranh bền bỉ giành độc lập dân tộc: - Sự đời nước Việt Nam tất yếu lịch sử (Pháp chạy, Nhật Hàng, vua Bảo đại thoái vị > chữ ngắn gọn khái quát trăm năm lịch sử, mang âm vang sử thi hào hùng) - Buộc nước đồng minh phải công nhận độc lập (Chúng tin rằng) c Đoạn 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang + Kết luận giản dị chắn quyền độc lập Việt Nam > quyền bất khả xâm phạm, có tính chất chân lí + Kêu gọi tha thiết toàn dân đoàn kết chống lại âm mưu kẻ thù C LUYỆN TẬP Đề 1: Có người nói:”Tuyên ngôn Độc lập văn kiện có giá trị lịch sử to lớn văn luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, đanh thép, lời lẽ hùng hồn đầy sức thuyết phục” *Dàn I.MỞ BÀI - Giới thiệu tác giả tác phẩm - Đánh giá khái quát giá trị chủ yếu tác phẩm, khẳng định sức chinh phục mạnh mẽ, lớn lao Tuyên ngôn Độc lập giá trị lịch sử to lớn giá trị văn học xuất sắc II.THÂN BÀI - Tuyên ngôn Độc lập – văn kiện mang giá trị lịch sử to lớn * Nêu thời gian địa điểm đời Tuyên ngôn * Sơ lược đôi nét tình hình trị lúc (Tình hình quốc tế tình hình nước: âm mưu thực dân Pháp cường quốc muốn tái chiếm Việt Nam, can thiệp sâu vào tình hình trị Việt Nam) * Tầm vóc sứ mạng lịch sử tuyên ngôn (chặn đứng âm mưu chống phá thành Cách mạng tháng Tám, chấm dứt ngìn năm chế độ phong kiến, 80 năm nô lệ thực dân pháp, mở kỷ nguyên độc lập, tự cho dân tộc) - Tuyên ngôn Độc lập – tác phẩm luận xuất sắc * Bố cục: ngắn gọn, súc tích (Là thông điệp trị, tác phẩm nhắc tới mục đích tức thời, quan trọng, ưu tiên cho hàm lượng thông tin, triệt để tạo tác dụng chiến đấu, loại bỏ âm mưu trực tiếp, nguy hiểm kẻ thù) * Lập luận chặt chẽ, đanh thép 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang (Viện dẫn hai tuyên ngôn hai cường quốc Mĩ Pháp đồng thời suy rộng quyền độc lập dân tộc bên cạnh quyền người quyền công dân) Tố cáo chà đạp chân lý thực dân Pháp Việt Nam, đặc biệt lợi dụng cờ tự do, bình đẳng, bác Lên án phản bội trắng trợn, đê hèn, vong ơn bội nghĩa chúng Khẳng định quyền tự chủ đáng nhân dân Việt Nam * Lý lẽ sắc bén hùng hồn (Sức mạnh lí lẽ thật Tác giả dùng hàng loạt thực tế lịch sử để chứng minh: Thực dân Pháp không “bảo hộ” Việt Nam Thực dân Pháp phản bội Việt Nam, thực dân Pháp gieo rắc nhiều tội ác nhân dân Việt Nam) Dùng thực tế để đánh tan mơ hồ trị Dùng thực tế để khẳng định công lao Việt Minh – kẻ đại diện nhân dân Việt Nam Sự độc lập Việt Nam phù hợp với lẽ phải, công lí đạo lí * Ngôn ngữ xác, giàu sắc thái biểu cảm (Từ ngữ chọn lọc, súc tích) Dùng hàng loạt động từ, tính từ, quán từ … xác, giàu sắc thái biểu cảm Cần ý thêm cách sử dụng hàng loạt điệp từ, điệp ngữ (có tính khẳng định nhấn mạnh) III.KẾT BÀI - Khẳng định lại nội dung nhận định - Đánh giá tầm vóc lịch sử giá trị văn học để xem Tuyên ngôn Độc lập văn bất hủ BÀI LÀM Vào thời điểm chuyển lịch sử dân tộc thường xuất ánh văn bất hủ, đánh dấu cho thời đại Không phải ngẫu nhiên người ta hay nhắc đến tuyên ngôn tiếng giới Tuyên ngôn Độc lập người Mĩ năm 1776, tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Cách mạng Pháp năm 1791 Lịch sử dân tộc ta có tuyên ngôn Đó Bình ngô đại cáo Nguyễn Trãi vào kỉ XV tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo đọc ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đình lịch sử 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh từ lâu coi “một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, văn luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, đanh thép, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục” Có thể nói Tuyên ngôn kết tinh trí tuệ thời đại, kết cao “bao nhiêu hy vọng, gắng sức tin tưởng” hai mươi triệu nhân dân Việt Nam Ngày 26 tháng năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh từ Việt Bắc tới Hà nội Tại nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo Tuyên ngôn sau đó, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đọc Tuyên ngôn Độc lập trước 50 vạn đồng bào Sự kiện trọng lại dấu ấn sâu sắc vào lịch sử mốc son chói lọi Nhưng ta không hiểu hết tầm vóc ý nghĩa tác phẩm không trở lại với không khí trị căng thẳng, nghiêm trọng cách nửa kỉ Cho đến đầu mùa thu năm 1945, tình hình quốc tế có nhiều biến chuyển thật mau lẹ Cuộc chiến tranh giới lần thứ hai vào ngày cuối Sự cáo chung phe Phát xít thắng trận quân Đồng minh kết cục đảo ngược Chớp lấy thời đó, nhân dân ta, tổ chức đạo Việt Minh vùng lên cướp lấy quyền Chỉ vòng tuần lễ “Sao vàng năm cánh” không “mộng” mà tung bay khắp ba miền Nhưng lúc này, nhiều đế quốc bắt đầu nhòm ngó Đông Dương không dấu giếm ý đồ thôn tính nước ta Hội nghị Posdame tháng 7/1945 định quân Anh vào giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở Chính phủ tướng De Gaulle đại diện tuyên bố: tổ chức “Liên bang Đông Dương” thành năm nước! Không thể chần chừ, Việt Nam cần phải tuyên bố độc lập! Bản Tuyên ngôn đóng vai trò hoàn tất sứ mệnh lịch sử Không nghi ngờ gi nữa, đời lúc Tuyên ngôn Độc lập chận đứng âm mưu tái chiếm Việt Nam thực dân Pháp, chống lại ý đồ can thiệp vào Việt Nam đế quốc khác, mở đầu cho sóng giải phóng thuộc địa Châu Á, khẳng định chủ quyền nâng cao giá trị dân tộc ta trường quốc tế Bản Tuyên ngôn thức chấm dứt 80 năm đô hộ Thực dân Pháp, năm cướp bóc, giày xéo Phát xít Nhật nghìn năm chế độ phong kiến Với ý nghĩa vậy, Tuyên ngôn Độc lập thật khai sinh nước Việt Nam mới, mở kỉ nguyên độc lập, tự cho dân tộc ta 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 10 Bên cạnh giá trị lịch sử to lớn nói trên, Tuyên ngôn văn luận tiêu biểu xuất sắc Nó viết trở lịch sử để tạo bước ngoặc vĩ đại cách mạng Việt Nam, đồng thời kết niềm khao khát tự do, độc lập cháy bỏng dân tộc Việt nam tích tụ hàng ngàn năm Bởi vậy, người đọc luôn bị chinh phục lớn lao, mạnh mẽ hùng văn kết tinh trí tuệ tâm huyết Hồ Chí Minh – Người ưu tú dân tộc – tự thân tác phẩm – tiếng nói chân lí thời đại Mọi chân lí giản dị Đây phẩm chất tiêu biểu tạo nên vẻ đẹp Tuyên ngôn Độc lập Ít có tác phẩm luận văn học xưa lại có bố cục ngắn gọn, súc tích Trước hết, thông điệp trị, Tuyên ngôn hướng tới mục đích thời, quan trọng có tính cấp thiết, bách, nước sôi, lửa bỏng Trong tình vậy, ngắn gọn, mạch lạc tạo nên hiệu thông tin nhanh chóng triệt để Tất nhiên, ngắn gọn tạo nên tính chất súc tích, cô đọng cô đọng hàm chứa sức mạnh Bản tuyên ngôn dường xoáy sâu vào hai vấn đề lớn Thứ nhất: phủ nhận hoàn toàn quyền dính líu tới Việt Nam thực dân Pháp Thứ hai: khẳng định quyền độc lập tâm sắt đá bảo vệ quyền độc lập Vì mục tiêu này, ý tưởng, kiểu câu tuân theo nguyên tắc mạch lạc, ngắn gọn, sáng sủa Như nói trên, văn kiện lịch sử không đọc trước quốc dân, đồng bào mà trước giới Đây thái độ trước kẻ thù Cho nên, Tuyên ngôn Độc lập mở đầu việc dẫn hai Tuyên ngôn tiếng hai cường quốc Pháp Mĩ, từ suy rộng quyền độc lập dân tộc (bên cạnh quyền người quyền công dân) lẽ phải không chối cãi Vậy mà, 80 năm, thực dân Pháp bất chấp lẽ phải ấy; chúng lợi dụng cờ tự do, bình đẳng, bác để nô dịch nhân dân ta Hành động chúng chà đạp lên chân lý, trái với đạo lí nghĩa, ngược lại lời tuyên ngôn mà cách mạng Pháp đề Không tố cáo tội ác thực dân Pháp, tác giả Tuyên ngôn vạch trần mặt phản bội chúng, khẳng định cách dứt khoát quyền tựdo, độc lập đáng dân tộc việt Nam Tất lí lẽ chứng đưa cấu trúc hệ thống lập luận chặt chẽ, đanh thép nhằm chống lại ngụy thuyết thực dân, 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 300 Xác dẫn dắt Hồn vào thật phủ nhận – Hồn nhiều bị vấy bẩn, tha hóa dục vọng thân xác => lí lẽ Xác khơi trúng điểm đen mà lâu trú ngụ Xác hàng thịt, Hồn Trương Ba khiết hóa màu Hồn: bất lực: “Ta… ta bảo mày im đi” => lời văn ngập ngừng lí lẽ bị hụt => Hồn bị dồn vào chân tường để buộc phải công nhận chế ngự thể xác - Xác: xác nhận lại thái độ Hồn “không dám trả lời”, khẳng định lần “Hai ta hòa làm rồi” => nhấn vào thật đau đớn mà Hồn muốn trốn chạy, muốn phủ nhận, đẩy tình kịch lên cao trào Hồn: Cố gắng cứu vãn: “Ta có đời sống riêng: nguyên vẹn, sạch, thẳng thắn…” - Xác: mỉa mai “Khi ông phải tồn nhờ tôi, chiều theo đòi hỏi tôi, mà nhận nguyên vẹn, sạch, thẳng thắn!” Hồn: “bịt tai lại” => nỗ lực chối bỏ tuyệt vọng - Xác: tiếp tục dùng lời lẽ hiểm hóc sắc lẹm dao mổ, phanh trần nỗi đau tấy mủ Hồn: sức mạnh Xác giúp Hồn thêm để làm việc vũ phu “tát thằng ông tóe máu mồm máu mũi” Hồn: chối bỏ “sức mạnh làm ta trở thành tàn bạo” - Xác: biện minh cho lí lẽ: “là hoàn cảnh” buộc Hồn phải qui phục, “cũng đáng quí trọng”, tội Hồn: phản ứng yếu ớt: “Nhưng Nhưng” - Xác: “tôi biết cách chiều chuộng linh hồn” Hồn hỏi: “Chiều chuộng”? - Xác: đưa giao kèo thỏa hiệp để chung sống: Xác “ve vuốt” Hồn cách thông cảm với “những trò chơi tâm hồn”, nhận hết điều xấu miễn Hồn “làm đủ việc để thỏa mãn thèm khát” Xác Hồn: nhận thức “lí lẽ ti tiện” Xác - Xác: khẳng định thắng 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 301 Hồn than bất lực - Xác: an ủi, kết thúc đối thoại + Phân tích: - Tương quan lượt lời: Xác: dài, dày đặc, Hồn: ngắn, thưa thớt => lấn át, thắng Xác - đuối lí, bất lực Hồn => Hồn bị đẩy vào đường cùng, buộc phải xuôi theo thật lí lẽ hiển nhiên mà Xác - Xung đột ngày đẩy lên cao trào, Xác tung lí lẽ sắc bén dao mổ, khoét sâu vào nỗi đau bị tha hóa Hồn c Đối thoại Hồn Trương Ba - người thân + Với vợ: - Vợ: • Có ý định biệt để Trương Ba thảnh thơi, “Còn này” • Chỉ ra: “ông đâu ông, đâu Trương Ba làm vườn ngày xưa” => Nhận xét: • Người vợ vị tha, nhẫn nhịn, yêu thương chồng • Mang tâm trạng đau khổ chứng kiến đổi thay chồng Nỗi đau kinh khủng giây phút bà tiễn thân xác chồng khỏi gian - Hồn Trương Ba: • Lời thoại ngắn, toàn câu hỏi => biểu hiện: ngơ ngác, thảng trạng thái thẫn thờ, tê xót • Hành động: ngồi xuống, tay ôm đầu => đau khổ, dằn vặt, tuyệt vọng + Với Cái Gái: - Cái Gái: • Yêu thương gắn bó với ông hết mực: đêm khóc, nâng niu chút kỉ niệm ông => dẫn tới phản ứng dội: • Lời lẽ tàn nhẫn, phũ phàng 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 302 • Chối bỏ, xua đuổi Hồn Trương Ba hai màu sáng tối, kiên không chấp nhận xấu, ác - Trương Ba: run rẩy => lời nói cháu nhỏ thêm lần xoáy khoét vào nỗi đau thăm thẳm ông, để ông cảm nhận thấm thía bi kịch bị người thân yêu chối bỏ + Với dâu: - Con dâu: • Thấu hiểu cảm thông: “thầy khổ xưa nhiều lắm”, “thương hơn” • Nhận thức thật đau đớn: “làm để giữ thầy lại, hiền hậu, vui vẻ, tốt lành thầy chúng xưa kia” - Trương Ba: Trước lời lẽ chân thực dâu => “lạnh ngắt tảng đá” => hoàn toàn tuyệt vọng => lượt đối thoại qua đẩy bi kịch Hồn Trương Ba lên tới chót đỉnh Những người thân thiết không chấp nhận tình trạng hồn xác bất chồng, cha, ông Con người Phương Đông vốn coi mái nhà quan hệ ruột thịt tảng tinh thần Mất nó, người gần tất cả, rơi vào trạng thái đơn độc, chống chếnh Đối thoại với người thân cho nhân vật nhận cảm thấm thía tình trạng thân, để đến hành động giải thoát liệt Nhà văn không đưa đối thoại với người trai (lúc bị đồng tiền cám dỗ, sinh thói buôn vụ lợi) vào mà để Hồn đối thoại với vợ, cháu gái, dâu – người yêu thương, gắn bó với Trương Ba để dẫn dắt Trương Ba đến nhận thức sâu sắc tình trạng tuyệt vọng không lối thoát thân + Độc thoại: - Ý thức, công nhận thắng Xác 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 303 - Tự vấn: “Lẽ ta lại chịu thua mày, khuất phục mày tự đánh mình?” - Phản lại lí luận Xác: “Có thật không cách khác? Không cần đến đời sống mày mang lại! Không cần” => Thái độ kiên quyết, dũng cảm => Nếu độc thoại đầu tiên, Trương Ba lên trạng thái dằn vặt đau khổ độc thoại này, nỗi đau xa xót nhân vật không trăn trở tình trạng Hồn – Xác bất mà có thái độ chủ động dứt khoát d Đối thoại Hồn Trương Ba – Đế Thích + Gửi gắm quan niệm tác giả hạnh phúc, sống, chết + Đế Thích: - Đưa đề xuất để Trương Ba sống: nhập xác Cu Tị => cách tồn “dễ thở” hơn, “dễ chịu” - Khẳng định thực không phân biệt trần gian hay thượng giới: không toàn vẹn - Không hiểu suy nghĩ Trương Ba “con người trần giới ông thật kì lạ” => Vị thần tiên quyền phép biến hóa, yêu mến Trương Ba rốt mang tầm nhìn, điểm nhìn xa lạ, thấu hiểu suy nghĩ trần + Hồn Trương Ba: - “Không thể bên đằng, bên nẻo Tôi muốn toàn vẹn” => quan niệm: • Hồn Xác thống hài hòa người Không thể có linh hồn khiết thể xác dung tục, tội lỗi • Khi người bị vấy bẩn dục vọng đừng đổ lỗi cho xác thân, tự vỗ về, ngụy biện linh hồn cao khiết siêu hình • Thái độ sống cần có người: dũng cảm, dám đối mặt, thừa nhận sai lầm thân, để không trốn chạy 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 304 - “Sống nhờ vào đồ đạc, cải người khác, chuyện không nên, đằng đến thân phải sống nhờ anh hàng thịt Ông nghĩ đơn giản cho sống, sống ông chẳng cần biết!” => Quan niệm: Cuộc sống thật đáng quí sống nhờ, sống gửi, sống chắp vá, không thật vô nghĩa “Sống” đơn đời sống thực vật, “sống nào” – sống “toàn vẹn” đời sống người Để có ý nghĩa chân không dễ dàng - Khi Đế Thích so sánh: đổi tâm hồn cao quí bác lấy chỗ cho phần hồn tầm thường anh hàng thịt => Phản ứng: • Thấu hiểu: tầm thường chúng sống hòa thuận với • Thương người vợ anh hàng thịt - Chi tiết: Cu Tị chết => đẩy bi kịch đến chỗ “mở nút” - Trương Ba tưởng tượng giả cảnh nhập xác đứa bé => phiền toái khác vênh lệch hồn xác xảy ra, nỗi đau người thân cu Tị => nhận thức tỉnh táo => định sáng suốt: xin cho cu Tị sống lại, để chết hẳn Nhận xét - Lời Trương Ba dày đặc => không ngập ngừng, yếu đối thoại với Xác, mà tự tin, chủ động bày tỏ - Quá trình đưa định dứt khoát “chết hẳn”, Trương Ba thực phục sinh tâm hồn Người ta lại thấy Trương Ba nhân hậu, vị tha, giàu tình thương - Nhận thức ý nghĩa đích thực sống: Cuộc sống đáng quí (Ông tưởng không ham sống hay sao?), sống mà không (sống giả tạo) chẳng có lợi cho “bọn khốn kiếp” đục nước béo cò e Đoạn kết + Khung cảnh: 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 305 - Vườn cây: rung rinh ánh sáng => Không gian quen thuộc gắn với người Trương Ba, tinh thần Trương Ba => nơi lưu dấu hồi ức tươi đẹp Trương Ba lòng người thân vun xới, để lại chan hòa, ấm áp - Cu Tí hồi sinh mẹ đoàn tụ => hạnh phúc trẻo, cảm động + Sự xuất Trương Ba: - Qua lời văn: chập chờn xuất => bóng - Qua lời Trương Ba: “Tôi liền bên bà đây, bậc cửa nhà ta, ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, cơi bà đựng trầu, dao bà giẫy cỏ… Không phải mượn thân cả, đây, vườn nhà ta, điều tốt lành đời, trái Gái nâng niu” => lời văn thấm đẫm cảm xúc, giàu chất thơ => chất trữ tình kịch Lưu Quang Vũ - Qua đối thoại Gái cu Tị: na ông nội tớ trồng đấy; qua hành động vùi hạt na xuống đất: “Cho mọc thành Ông nội tớ bảo Những nối mà lớn khôn Mãi mãi” => hình ảnh biểu tượng: đứa trẻ ngây thơ, trắng gieo trồng hạt giống biểu trưng cho nối tiếp, sinh sôi Hồn Trương Ba, vẻ đẹp Trương Ba – khiết, vẹn nguyên.=> chết hẳn thể xác hoàn nguyên kì diệu cho tâm hồn Trương Ba sống sống khác: sống bất diệt trái tim người thân bóng chập chờn mờ ảo, vô hình lại lúc diện Trương Ba nhiều nhất, thường trực - Ý nghĩa sống nhiều tồn sinh học mà diện ta suy nghĩ, nỗi nhớ người thương yêu - Vẻ đẹp tâm hồn có đời sống dài lâu so với thể xác Tâm hồn cao khiết Trương Ba có mặt hoài niệm, đời sống 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 306 f Vài nét nghệ thuật viết kịch Cách diễn tả hành động, ngôn từ nhân vật - yếu tố trọng yếu để phát triển xung đột, xây dựng tình huống, thể tính cách nghệ thuật viết kịch + Hành động kịch: Phù hợp với hoàn cảnh, theo logic phát triển tình kịch Sự kết hợp nhuần nhuyễn hành động bên hành động bên (những độc thoại nội tâm thể trạng thái tinh thần căng thẳng, đầy day dứt) + Ngôn ngữ: - Sinh động, gán với trạng cụ thể (Sự khác biệt ngôn ngữ Trương Ba đối thoại với Xác, vợ, Gái, Đế Thích…) - Giọng điệu nhân vật biến hóa đa dạng, có kết hợp giọng hướng ngoại hướng nội - độc thoại nội tâm (đoạn đối thoại Hồn Trương Ba – Đế Thích) C LUYỆN TẬP Đề 1: Phân tích nhân vật Hồn Trương Ba kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” Lưu Quang Vũ *Dàn ý + Tình nhân vật xuất => Nhận xét khái quát: Nhân vật mang bi kịch + Phân tích đối thoại để làm rõ bi kịch Hồn Trương Ba: căng thẳng, kịch tính, cao trào, giải thoát + Nhân vật thể quan niệm thái nhà văn vấn đề nhân sinh - Mối quan hệ thể xác linh hồn, vật chất ý thức => khái quát triết học biểu hình tượng nghệ thuật sinh động (trong đối thoại Hồn – Xác - Ý nghĩa đích thực sống gì? 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 307 - Phê phán số thói xấu người nói chung người xã hội đương thời nói riêng: • Thói ngụy biện đổ lỗi cho thể xác • Thói sống giả tạo, chạy theo dục vọng tầm thường • Sự xách nhiễu, hội, đục nước béo cò (lão lí trưởng, đám trương tuần) hay không thấu hiểu người cầm quyền (Đế Thích) Đề Phân tích đối thoại Hồn – Xác Hồn Trương Ba da hàng thịt + Tình dẫn đến đối thoại Hồn – Xác + Phân tích đối thoại Hồn – Xác + Nhận xét: - Vấn đề nhân sinh: • Mối quan hệ thể xác linh hồn • Ý nghĩa sống - Nghệ thuật viết kịch: xây dựng hành động kịch, ngôn ngữ đối thoại độc thoại Đề Suy nghĩ vấn đề nhân sinh mà Lưu Quang Vũ đặt tác phẩm “Hồn Trương Ba da hàng thịt” Lưu Quang Vũ *Dàn ý + Các em dựa vấn đề nhân sinh mà tác giả đặt ra, bày tỏ đồng tình hay bổ xung: - Quan hệ thể xác – linh hồn - Ý nghĩa đích thực sống - Thói xấu xã hội + Chú ý bối cảnh viết tác phẩm => tác giả đưa vấn đề vừa nóng bỏng vừa có giá trị phổ quát 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 308 Đề Tình kịch Hồn Trương Ba - Da hàng thịt Lưu Quang Vũ BÀI LÀM I MỞ BÀI Lưu Quang Vũ người nghệ sĩ đa tài Ông sinh năm 1948, năm 1988, lần bén duyên với nghệ thuật từ năm 1960 kỷ trước đường thi ca Nếu đọc thơ Lưu Quang Vũ ta thấy lên tình yêu quê hương đất nước nồng nàn với hồn thơ sáng Toàn điều kết tinh trường ca "Khúc đàn bầu" Từ năm 1978, Lưu Quang Vũ chuyển từ thơ ca sang lĩnh vực sân khấu Có thể khẳng định sân khấu mảnh đất nghệ thuật Lưu Quang Vũ Ông đến với sân khấu duyên trời định Chỉ đến gặp mảnh đất này, ông thực thăng hoaMột0 năm gắn kết với nghiệp sân khấu, Lưu Quang Vũ để lại nghiệp đồ sộ đánh dấu 51 kịch tiếng Nhắc đến nghiệp kịch Lưu Quang Vũ người yêu văn không nhắc đến kịch "Tôi chúng ta", "Bệnh sĩ", "Nếu anh không đốt lửa", "Lời nói dối cuối cùng", "Nàng Xi-ta", "15 ngày kháng án", Nhưng thật thiếu sót nhắc đến nghiệp kịch Lưu Quang Vũ lại không nhắc đến "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" Vở kịch làm nên tên tuổi Lưu Quang Vũ không sân khấu Việt Nam mà dư vang nước Nó tạo nên tượng Lưu Quang Vũ Đó tượng chưa xảy lịch sử sân khấu Việt Nam T/p đưa vào chương trình giảng dạy kiệt tác Lưu Quang Vũ nói riêng, thể loại chương trình giảng dạy thể loại kịch Thnahf công Lưu Quang Vũ kịch ông đưa TH kịch vô xuất sắc TH kịch tạo xung đột kịch để từ người yêu văn tự rút cho nhiều học nhân sinh, nhiều ý nghĩa triết lí thông qua vỏ bề xung đột vỏ ngôn ngữ kịch II THÂN BÀI Cần phải khẳng định Lưu Quang Vũ người nghệ sĩ vô trung thực, thẳng thắn, dũng cảm Ông thường lách sâu ngòi bút vào "mảng tối" xã hội Việt Nam thời kì hậu chiến để từ nhà văn lên án, phơi bày, phê phán lối tư xưa cũ, lạc hậu, bảo thủ, cổ hủ, với đạo đức rởm 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 309 đời để đưa triết lí nhân sinh sốngMột trog kịch tiêu biểu thể rõ điều "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" Như nói trên, thành công Lưu Quang Vũ tác phẩm ông xây dựng tình kịch đặc sắc Như ta biết, TH khoảnh khắc giới, lát cắt câu truyện mà hoàn cảnh truyện, mâu thuẫn truyện, tính cách nhân vật bộc lộ cách sắc nét Nó vừa giúp cho nhà văn tổ chức mạch truyện – kết cấu tác phẩm Tuy nhiên đặc sắc tình kịch thường bộc lộ thông qua xung đột kịch Có lẽ xung đột kịch tạo mâu thuẫn tác phẩm, tính cách nhân vật ý nghĩa kịch bộc lộ thông qua xung đột kịch mà lớp vỏ bề để đến với độc giả bạn đọc ngôn ngữ Thế nên người viết kịch thường quan tâm đến ngôn ngữ kịch nhiều so với hành động kịch Đầu tiên ta cần khẳng định "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" kịch Lưu Quang Vũ lấy từ ích truyện dân gian Có thể nói không lời "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" chưa đến tay Lưu Quang Vũ gia công tích truyện dân gian đặt bên cạnh tích truyện dân gian khác "Tấm Cám", "Cây tre trăm đốt" nhạt nhòa Nếu Tấm Cám có Bụt giáng trần để cứu "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" có tiên Đế Thích giáng trần để cứu Tuy nhiên người yêu kịch nhận tích truyện dân gian sp tâm hồn hệ nho sĩ Nó biểu thông qua nhân vật tích truyện Trương Ba có tài chơi cờ Theo tích truyện dân gian, Trương Ba người làm vườn chăm chỉ, hiền hậu nho nhã Nhưng hay Trương Ba có tài cờ tướng Chỉ tắc trách, sơ suất, cẩu thả, vội ăn tiệc nên Nam Tào – vị quan thiên đình có chức trông coi việc sinh tử hạ giới – gạch nhầm tên Trương Ba,, khiến Trương Ba bị chết oan Để sửa sai, Nam Tào tên Đế Thích để hồn Trương Ba sống nhập vào thân xác anh hàng thịt vừa chết Nếu theo tích truyện cổ xưa từ ngày hồn Trương Ba nhập vào thân xác anh hàng thịt, Trương Ba sống đời hạnh phúc, êm ấm bên gia đình vợ Nhưng không, nhà viết kịch giai đoạn mới, Lưu Quang Vũ không kết kịch theo lối Ngược lại, ông lấy điểm kết thúc câu 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 310 chuyện dân gian làm điểm khởi đầu cho kich mình, nghĩa kể từ ngày nhập vào thân xác cồng kềnh, thô lỗ anh hàng thịt, hồn Trương Ba bị sa vào lối sống quẩn quanh, bế tắc, tiêu điều Đó bi kịch tâm hồn Trương Ba Nhân ta nói qua khái niệm bi kịch Bi kịch vốn hiểu khát vọng chân mãnh liệt người điều kiện thực thực tế Cuối cùng, người mang khát vọng rơi vào kết cục thảm kịch Bi kịch đấu tranh dai dẳng không khoan nhượng thiện ác, ánh sáng bóng tối, cao thượng thấp hèn, tượng chất, nội dung hình thức, bên đằng bên nẻo Tất mâu thuẫn diễn đời sống tâm hồn hồn Trương Ba kể từ ngày nhập vào than xác cồng kềnh, thô lỗ anh hàng thịt Bi kịch hồn Trương Ba không sống với "Tôi" toàn vẹn Ở đây, hồn Trương Ba phải sống nhờ sống gửi, sống gá vào thân xác cồng kềnh người khác, trái hoàn toàn với qui luật tự nhiên sống người Cái tài nhà văn Lưu Quang Vũ miêu tả bi kịch hồn Trương Ba dù nơi đâu lạc lõng, khổ đau, thấy bị xúc phạm Trước hết, t/g để Trương Ba tạm nhà anh hàng thịt Hồn Trương Ba xuất hienj gia đình anh hàng thịt không chấp nhận lối sống gia đình với người sống với vật chất tầm thường Cái tâm hồn cao Trương Ba chấp nhận đòi hỏi, nhu cầu, dục vọng tầm thường vợ anh hàng thịt Mỗi lần thấy đòi hỏi ấy, hồn Trương Ba hoàn toàn bị xúc phạm Tuy nhiên, bi kịch đẩy đến đỉnh điểm hông Trương Ba xuất gia đình Cuộc đời người khổ đau bị người thân gia đình ruồng bỏ, xa lánh Con người ta bị xã hội ruồng bỏ gia đình nơi an tâm đây, Trương Ba lại bị thành viên gia đình từ chối, không chấp nhận Người vợ hiền hậu chấp nhận Trương Ba có ý định bỏ Trương Ba nhận thức rõ điều Khi tâm với dâu vợ, Trương Ba đau đớn vô Có lẽ vợ Trương Ba thực đau khổ phải chôn chồng lúc Trương Ba chết Có lẽ nỗi đau với năm tháng, giới làm nguội vết thương lòng Nhưng hồn Trương Ba nhập vào thân xác anh hàng thịt Cùng với giới, vợ Trương Ba chấp nhận Người trai không 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 311 chấp nhận, không nhận bố bố anh không vũ phu, đánh anh Đứa cháu xua đuổi bóng dang ông đồ tể, không chấp nhận hồn Trương Ba, da hàng thịt Ngay người dâu vị tha hoài nghi Còn mắt người bạn cờ Triệu Hỏa có lẽ Trương Ba không chơi nước cờ cao thượng Khi bắt đầu vào cờ, lối cờ Trương Ba Nhưng cần thêm nước cờ không nước cờ Trương Ba nữa, không khoáng đạt, phóng khoáng Nước cờ Trương Ba nhập vào thân xác anh hàng thịt vụn vặt, tủn mủn, có hạng người tiểu nhân mà Đây hậu hồn Trương Ba nhập vào thân xác anh hàng thịt Giờ Trương Ba chiết gãy, làm diều cho cu Tị diều hỏng Ở đâu, Trương Ba thấy bị lạc lõng Toàn bi kich này, toàn cảnh tượng kết tinh lại cảnh kịch Trong cảnh "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", Lưu Quang Vũ đẩy kịch len đến đỉnh điểm để thắt nút kịch phần cuối cảnh 7, người nghệ sĩ cởi trói kịch vô nhân văn, vô sáng tạo Điều có nhà viết kich tài ba Lưu Quang Vũ Nếu đọc tòa kịch hẳn nhận thấy đến cảnh Trương Ba gặp bi kịch Những ngày trước hồn Trương Ba vừa nhập vào thân xác anh hàng thịt bộc lộ bi kịch Ta thấy rõ xung đột kịch hồn Trương Ba với thân xác cồng kềnh anh hàng thịt Cần phải khẳng định kịch này, hồn Trương Ba tượng trưng cho phần tinh túy người, tượng trưng cho giới tâm hồn Nó thuộc vào phạm trù ý thức người Nó phần "Người" chữ "Con Người" Còn xác thuộc vào giới vật chất, phần "Con" chữ "Con Người" mà Maxim Gorky trân trọng viết hoa Như vậy, chữ "Con Người" cần phải cân Ở "Tôi" toàn vẹn, "Tôi" thống chữ "Con" "Người" tôn trọng Tuy nhiên lại nghịch cảnh Hồn Trương Ba lại da anh hàng thịt, nghĩa bên đằng, bên nẻo không thống nhau, hồn xác không nằm "Tôi" thống hồn xác đầy mâu thuẫn với Thông qua xung đột hồn xác, QV 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 312 đưa nhiều ý nghĩa Hồn lúc đầu coi thường xác, gọi xác "mày" xưng "ta" Đối vơi hồn xác xác thịt thâm u, đui mù, Hồn khinh bỉ xác suốt ngày rượu thịt, tiết canh, lòng lợn, khấu đuôi, ngày ăn 8, bát cơm, Chính vậy, kịch ới mở Trương Ba nói trú ngụ vào cáy thân xác thô lỗ Mặt khác, xác có lí riêng Xác cao ngạo, chi trêu hồn: "Cái linh hồn mờ nhạt ông Trương Ba khốn khổ ơi, ông không tách khỏi đâu, dù thân xác." Xác lí luận ngày ăn 8, bát cơm lỗi xác, vấn đề có đủ 8,9 bát cơm cho xác ăn hay không Bên cạnh đó, lần uống rượu thịt hồn thưởng thức Hồn muốn nhìn ngắm trời đất mắt xác Hồn làm tay xác thịt Ngay hồn chơi cừ xác thịt Như rõ ràng hồn thoát xác, buôc phải tồn thể xác Muốn có ý thức phải có vật chất vật chất đinhj ý thức, "có thực vực đạo" Trước lí trần trụi xác, hồn bắt đầu đuối lí Dù hồn có nhắm mắt lại, bịt tai không muốn nghe lời lẽ thành thực Vì đuối lí nên hồn đổi cách xưng hô từ "ta" – "mày" sang thành "anh" "ta" Với xung đột này, Lưu Quang Vũ mặt tố cáo tầng lớp người Việt Nam rút khỏi bom đạn chiến tranh chạy theo lối sống vật chất, đồng tiền Nếu theo giọng điệu kịch Nếu chạy theo vật chất, đề cao vật chất, đề cao đồng tiền giá trị tốt đẹp chân người bị đảo lộn Balzac nói đồng tiền đĩ xã hội Nơi đề cao vật chất, đồng tiền nơi người ta tìm thấy hạnh phúc người thân người thân chết mà Vũ Trọng Phụng có lần thể "Hạnh phúc tang gia" Không tố cáo người chạy the vật chất, Lưu Quang Vũ tập trung vào tố cáo người thuộc phận lớn xã hội Việt Nam lúc rút khỏi chiến tranh giữ nguyên lối sống cao thời chiến trường Đó người đẹp chân lí sinh ra, coi thường vật chất, coi khinh đồng tiền không 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 313 thoát qua Điều ừng Lưu Quang Vũ tó cáo mạnh kịch "Bệnh sĩ" Ngoài ra, Lưu Quang Vũ khẳng định sống lâu giới vật chất tầm thường nhiều đẹp bị hòa tan, bị ảnh hưởng Ý nghĩa gời cho ta nhớ tới câu nói "Gần mực đen" Điều thể rõ hồn Trương Ba Từ ngày hồn cao đẹp nhập vào thân xác cồng kềnh anh hàng thịt, hồn bị ảnh hưởng Trong mắt con, Trương Ba người vũ phu Đối với cháu, chắt, bóng dáng Trương Ba bóng dáng ông đồ tể Đến cách chơi cờ ông tủn mủn Nước chơi cờ toàn nước tiểu nhân người cao ngày rượu thịt, tiết canh, lòng lợn, Rõ ràng hậu hồn Trương Ba sống vào thân xác anh hàng thịt chất người bên cạnh việc gieo giống, bên cạnh hoàn cảnh, môt trường tạo nên Gặp mảnh đất tốt, người dễ phát triển "Tôi" Nhưng "Tôi" ấy, hạt giống tốt đặt vào mảnh đất khô cằn, môi trường tệ bị ảnh hưởng Khi người găp bi kịch mà không nhận thức điều không nói Ở hồn Trương Ba nhận điều cảm thấy đau đớn vô Nếu phải sống nhờ chết lần để làm người phải chết dần chết mòn Thế hồn Trương Ba định chết lần thắp hương gọi Đế Thích xuống Chính điều dẫn đến xung đột kịch: xung đột Trương Ba tiên Đế Thích Giờ Trương Ba gọi Đế Thich xuống để xin chết lần trả lại thân xác anh hàng thịt Là vị "tiên trời", Đế Thich không hiểu Đế Thích tưởng từ ngày hồn Trương Ba nhập vào thân xác anh hàng thịt phải hạnh phúc lại đòi chết? Nhưng Trương Ba nói rõ Đế Thích giữ Trương Ba chẳng qua ích kỉ cá nhân để có người hầu cờ Trương Ba khẳng định: "Nếu tiếp tục sống chẳng thích đánh cờ với ông nữa! Đánh cờ với ông chán lắm!" Lí Trương Ba muốn chết để trở với "Tôi" toàn vẹn sống nhờ, sống gá ntn Sống Trương Ba khổ mà gây khổ cho gia đình Trương Ba nói: 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 314 -Từ lúc đến định này, thấy thản, cảm thấy Trương Ba Nói đến "Tôi", Đế Thích nói rằng: -Thế ông ngỡ tất nươi toàn vẹn ư? Ngay đâu có sống theo điều nghĩ bên Ngay Ngọc Hoàng có sống với "Tôi" toàn thể đâu Như vậy, qua câu nói này, Lưu Quang Vũ muốn tố cáo xã hội dối trá bên đằng, bên nẻo, sẵn sàng bệ đỡ để lên ngôi, để thăng quan tiến chức III KẾT BÀI Nhưng đọc kịch Lưu Quang Vũ, người yêu kịch nhận thấy, tự tin đống người lố nhố thăng quan tiến chức, bên đằng, bên nẻo thấy có Lưu Quang Vũ sống thẳng thắn, trung thực hóa thân thành Trương Ba để bộc lộ quan điểm Mặc dù vậy, quan điểm Lưu Quang Vũ, kịch Lưu Quang Vũ, văn chương Lưu Quang Vũ không bơi ngược dòng với luận điệu Đảng, không bơi ngược dòng với văn chương Việt Nam Thế nên tác phẩm Lưu Quang Vũ thuyền xuôi mái thể ý tưởng, kiến Đó đạo đức sống, giá trị nhân văn sống Lưu Quang Vũ xứng đáng nhà văn lớn thi đàn văn chương Việt Nam 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học [...]... là tiền đề về lý luận đồng thời cũng là để tạo không khí đưa bài văn đến cao trào, đến lời tuyên bố cuối cùng, lời tuyên bố trịnh trọng với thế giới về ba phương diện của một nước Việt Nam tự do và độc lập 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 23 b Giọng văn hùng biện: ở phần lập luận trên cũng đã cho ta thấy rõ giọng văn hùng biện qua cách dùng từ, qua điệp ngữ, qua lời văn trang... lại, nêu giá trị nghệ thuật chung đặc sắc của tác phẩm: đó là một bài văn chính luận hùng hồn, đanh thép, đầy sức thuyết phục được xem như là mẫu mực của loại văn nghị luận Nghệ thuật ấy đã chấp cánh cho nội dung tiến bộ, sâu sắc, tạo nên áng văn mở nước bất hủ của thời đại mới BÀI LÀM 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 13 Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh là một cây bút nghệ thuật... hương (tập thơ in chung với Trần Lê Văn) , Bài thơ Sông Hồng, Mây đầu ô Quang Dũng đã dành cho chúng ta phần quý đẹp riêng của tâm hồn và cá tính sáng tạo độc đáo của một nghệ sĩ chân tài, đầy nhiệt tâm với quê hương, đất nước và con người 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 27 (Quang Dũng, Tạp chí văn học số 3 – 1990, TR 39-41) B LUYỆN TẬP Đề 1: Cảm nhận đoạn thơ sau trong bài... trước công luận quốc tế… Tác phẩm thuyết phục người đọc bởi hệ thống lập luận khoa học, xác đáng, hơn nữa còn đi vào lòng người bằng vẻ đẹp văn chương gợi cảm, giàu tính thẩm mĩ Bản tuyên ngôn thừa kế truyền thống các áng tuyên ngôn độc lập của cha ông chúng ta, đồng thời thở vào đó hơi thở của thời đại mới giàu chất trí tuệ, sắc sảo, hấp dẫn 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang... tinh thần của thời đại mà lắng lòng mình trong đó, ta có thể nghe thấy “Lời non nước – tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau” (Tố Hữu) Tác phẩm tiêu biểu cho văn phong chính luận sắc sảo, giàu tính chiến đấu, đồng thời thể hiện phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh ngắn 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 20 gọn, giản dị mà hàm súc, sâu sắc; kết hợp dân tộc và thời đại, thấu tình đạt... Tuyên ngôn từng làm vẻ vang cho truyền thống tư tưởng và văn hóa của những dân tộc ấy Cách viết như thế là vừa khéo léo vừa kiên quyết: 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 21 - Khéo léo vì tỏ ra rất trân trọng những danh ngôn bất hủ của người Pháp, người Mĩ để “khoá miệng” bọn đế quốc Pháp, Mĩ đang âm mưu xâm lược và can thi p vào nước ta (sự thật lịch sử đã chứng tỏ điều này)... khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc “rành rành định phận tại sách trời” (Nam quốc sơn hà – Lý Thường Kiệt), mà chỉ với việc trích dẫn 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 15 những tuyên ngôn làm rạng danh truyền thống đấu tranh và văn hóa nước Mĩ, nước Pháp, những nguyên lí cách mạng có giá trị chân lí muôn đời, Bác đã “bắn một mũi tên trúng được nhiều đích” Đế quốc Mĩ... giọng văn hùng biện qua cách dùng từ, qua điệp ngữ, qua lời văn trang trọng và giọng văn đanh thép, dứt khoát, khẳng định Tất cả đã làm nên sức thuyết phục mạnh mẽ của “Phần tuyên ngôn” trong bảng tuyên ngôn Độc lập lịch sử này Đó là do tài nghệ của tác giả 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 24 Ngày 2 TÂY TIẾN – QUANG DŨNG A KIẾN THỨC CƠ BẢN “Quang Dũng viết khá sớm (trước Tây... ngôn gợi mối dây lịch sử hiện 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 16 nay với quá khứ ngàn xưa, niềm tự hào dân tộc từ ngàn xưa như kết tinh lại trong thời điểm hiện đại, cùng âm vang tha thi t hào hùng Tư tưởng Hồ chí minh đã vượt phạm vi trong nước nhỏ hẹp vươn đến tầm cao nhân loại, vượt thời gian, không gian hiện tại, bắt gặp và lắng đọng “hồn thi ng sông núi” Nét sáng tạo... nơi rừng thi ng nước độc, nơi đại ngàn hoang vu: “Chiều chiều oai linh thác gầm thét Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người” “Chiều chiều…” rồi “đêm đêm” nhưng âm thanh ấy, “thác gầm thét”, “cọp trêu người”, luôn khẳng định cái bí mật, cái uy lực khủng khiếp ngàn đời của chốn rừng thi ng Chất hào sảng trong thơ Quang Dũng là lấy ngoại cảnh núi rừng 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang ... ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đình lịch sử 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh từ lâu coi “một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, văn luận. .. giàu chất trí tuệ, sắc sảo, hấp dẫn 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 19 Tạo nên văn luận mẫu mực tư tưởng, trí tuệ Hồ Chí Minh, tầm văn hóa sánh ngang tinh hoa nhân loại... kỉ nguyên độc lập, tự cho dân tộc ta 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 10 Bên cạnh giá trị lịch sử to lớn nói trên, Tuyên ngôn văn luận tiêu biểu xuất sắc Nó viết trở
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học, 15 ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học, 15 ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học