15 ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học

314 2.1K 0
15 ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đình lịch sử 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh từ lâu coi “một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, văn luận. .. giàu chất trí tuệ, sắc sảo, hấp dẫn 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 19 Tạo nên văn luận mẫu mực tư tưởng, trí tuệ Hồ Chí Minh, tầm văn hóa sánh ngang tinh hoa nhân loại... kỉ nguyên độc lập, tự cho dân tộc ta 15 Ngày luyện thi cấp tốc chuyên đề nghị luận văn học Trang 10 Bên cạnh giá trị lịch sử to lớn nói trên, Tuyên ngôn văn luận tiêu biểu xuất sắc Nó viết trở

Ngày đăng: 03/02/2017, 21:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan