0

Tuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luận

19 410 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 15:17

Tuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luận Tuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luậnTuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luận Tiết 113 : Làm Văn TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA (Trích) Hoài Thanh Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức Nguyễn An Ninh BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC ĂNG-GHEN VÀ CÁC MÁC Tiết 113: Làm Văn TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Tiết 108: TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Khái niệm Thế nàoTóm tóm tắttắt gì? văn nghị - Tóm tắt viết kể lại cách luận? ngắn gọn, khách quan nội dung văn - Tóm tắt văn nghị luận trình bày ngắn gọn nội dung văn gốc, theo mục đích địnhtrước Tiết 108: TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Nêu mục đích,yêu cầu việc Khái niệm tóm tắt văn nghị luận? Mục đích,yêu cầu tóm tắt văn nghị luận a Mục đích: - Giúp người tóm tắt có hiểu biết khái quát, xác, sâu sắc văn gốc(Hiểu chất vấn đề) - Tích lũy tư liệu kiến thức cần thiết -.Rèn luyện kĩ đọc - hiểu, tiếp nhận tóm lược văn - Học tập cách tư diễn đạt văn nghị luận Phục vụ cho học tập suy nghĩ thực tế 2 Mục đích, yêu cầu việc tóm tắt văn nghị luận a Mục đích b Yêu cầu - Văn tóm tắt phải phản ánh trung thành tư tưởng,luận điểm văn gốc - Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, sáng, mạch lạc 3.Cách tóm tắt văn nghị luận a.Ngữ liệu: Về luân lý xã hội nước ta ( PCT) đề nhội CH1: Vấn đề nghị luận: luâniếlít xã ấ v b o biết o h c y ã ch ăn EmEhm a v ủ g c n t o ế i r t h v n ậ u l ị nghmục đíc ?Trinh ? u â h C n Pha CH2:Mục đích: Tác giả Phan Châu Trinh thể dũng khí người yêu nước đề cao tư tưởng đoàn thể tiến bộ,vạch trần thực trạng đen tối xã hội, hướng ngày mai tươi sángcủa đất nước Luân lí xã hội Ở Việt Nam chưa có luân lí xã hội Thực trạng luân lí xã hội Việt Nam Nguyên nhân thực trạng suy đồi từ Vua đến quan, trò CH4:Em hãyhọctìm nhân dân VN muốn tự do,độc lập phải có đoàn thể, phải truyền bá tư tưởng CNXH luận làm sáng rõ luận điểm Bọn - ểVua, Đ Đối lập xã đạt mục đ- Nhân íc h quan người viết ? hội châu ttrong dân rphản ên tác gixấu: ả đãmuatrìnhkhông Âu va VN bày quan bán nhđộng, ững luậtước n điểm ncóàoý ? thối nát thức đoàn thể Phải xây dựng đoàn thể, truyền bá tư tưởng xã hội nhân dân Em cho biết bước tóm tắt văn nghị luận ? 3.Cách tóm tắt văn nghị luận Gồm bước: - Bước1 Đọc,tìm hiểu kĩ nội dung,kết cấu văn cần tóm - Bước2: Viết văn tóm tắt - Bước3: Kiểm tra hoàn chỉnh văn tóm tắt GHI NHỚ (SGK) Câu hỏi củng cố Câu 1:Trong nội dung đây, nội dung xác định mục đích tóm tắt văn nghị luận? A Hiểu chất văn B.Trung thành C.Làm nguồn tài liệu sử dụng lâu dài D.Cả A C Câu 2: Yêu cầu với việc tóm tắt văn nghị luận ? A Lược bỏ yếu tố không quan trọng, nội dung tóm tắt ngắn gọn, diễn đạt sáng B Lược bỏ yếu tố không quan trọng, lập dàn trình bày nội dung theo ý hiểu C Cả A B D Đảm bảo văn tóm tắt ngắn gọn, hàm súc, diễn đạt mạch lạc làm nguồn tài liệu sử dụng lâu dài III LUYỆN TẬP Bài tập 1: Dựa vào nhan đề phần mở đầu,xác định a Sự đa dạng thống In-đô-nê-xi-a định chủ đề nghị luận hai văn địa hình,khí hậu,diện tích,đời sống người,lịch sử,văn hóa b Xuân Diệu người giàu tài về: Thơ,văn xuôi, phê bình văn học Chân dung Xuân Diệu Thăm mộ Xuân Diệu Kiến trúc Trang phục Đường Xuân Diệu II Luyện tập Bài tập Văn bản: Tóm tắt “Luân lí xã hội nước ta” - Phan Châu Trinh - Luân lí xã hội nước ta chưa có Đó người nước ta nghĩa vụ loài người ăn với loài người, nghĩa vụ người nước nhau, dẫn đến tình trạng sống chết mặc ai, người quan tâm đến người khác Đó thiếu ý thức đoàn thể, chưa biết giữ quyền lợi chung, chưa biết bênh vực Ý thức đoàn thể dân ta xưa có xa sút Sở dĩ thiếu luân lí xã hội bọn vua quan biết quyền lợi ích kỷ chúng, biết mua quan bán tước, dân nô lệ vua lâu dài, bọn quan lại phú quí Chúng chẳng qua lũ ăn cướp có giấy phép Nay nước Việt Nam muốn tự do, độc lập trước hết phải tuyên truyền XHCN, phải có đoàn thể lo công ích, người lo cho quyền lợi  Văn tóm tắt so với văn gốc có đạt yêu cầu Văn tóm tắt không ? tóm tắt so với văn gốc có đạt yêu cầu tóm tắt không ?  Em tóm tắt văn thành câu? Bài tập bổ sung Tóm tắt văn “Về luân lí xã hội nước ta” (Phan Châu Trinh) câu  Luân lí xã hội nước ta chưa có nên dẫn đến tình trạng sống chết mặc ai, thiếu ý thức đoàn thể Sở dĩ suy đồi từ vua đến quan, từ quan đến học trò viên chức lớn nhỏ Nước Việt Nam muốn tự độc lập phải xây dựng đoàn thể, đẩy mạnh truyền bá xã hội chủ nghĩa nhân dân  Luân lí xã hội nước ta chưa có, dân ta đoàn thể,không trọng công ích, không hiểu luân lí xã hội Nhưng nguyên nhân suy đồi từ vua đến quan, từ quan đến đến học trò viên chức lớn nhỏ Nay nước Việt Nam muốn tự đọc lập phải xây dựng đoàn thể, đẩy mạnh truyền bá tư tưởng nhân dân Dặn dò: Bài tập XIN ĐỪNG LÃNG PHÍ NƯỚC Trong đời sống chúng ta, thứ tài sản thường bị hủy hoại, lãng phí nhiều nước Trong ý thức nhiều người, nước thứ trời sinh, sử dụng “vô tư”, “xả láng”, không cần giữ gìn hết! Nhưng nhầm lẫn lớn tầm mắt hạn hẹp Các nhà khoa học cho biết nước trái đất có hạn Tổng số nước trái đất ước tính có chưa đến tỉ ki-lô-mét khối Số nước coi đủ cho năm 1990 nhân loại có ba tỉ người Dự kiến đến năm 2025 nhân loại thêm ba tỉ người nữa, thành sáu tỉ người nguồn nước lấy đâu cho đủ? Trên giới nước cũg may mắn trời cho đủ nước để dùng Nước Xinh-ga-po hoàn toàn nước ngọt, phải mua nước Ma-lai-xi-a chế biến Một số nước Cận Đông xảy tranh chấp nguồn nước Trong đó, công nghiệp phát triển lượng nước dùng công nghiệp nhiều, nước thải công nghiệp làm cho sông ngòi,, ao hồ bị ô nhiễm, làm giảm lượng nước ăn, chăn nuôi trồng trọt Liên hợp quốc lời kêu gọi bảo vệ nguồn nước ngọt, chống ô nhiễm,… Chúng ta tiết kiệm nước, giữ gìn nước cho cho mai sau (Theo Thanh Ba, báo Nhân dân Chủ nhật)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luận, Tuần 33 Tóm tắt văn bản nghị luận,