0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 33 bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

4 83 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 10:26

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN A MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Kiến thức Hiểu mục đích, yêu cầu việc tóm tắt văn nghị luận 2/ Kĩ Biết cách tóm tắt văn nghị luận 3/ Thái độ Có ý thức thực hành tóm tắt văn nghị luận B CHUẨN BỊ BÀI HỌC 1/ Giáo viên - Phương pháp: tích hợp, diễn giảng, thảo luận, đọc sáng tạo, đặt câu hỏi - Phương tiện: SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, giáo án, bảng phụ 2/ Học sinh Học cũ, SGK, SBT C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, tác phong HS 2/ Kiểm tra cũ Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh 3/ Bài * Dẫn nhập “Học phải đôi với hành”, lời người xưa nói khơng sai Tiết trước ta học kĩ tóm tắt văn nghị luận Để khắc sâu kiến thức học ta vào tiết học: “Luyện tập tóm tắt văn nghị luận” Hoạt động Gv Hs Nội dung cần đạt * Bài tập - Hs đọc văn bản: “Mấy nét thơ Nhận xét dự định tóm tắt: Những nội dung cách nhìn lại hơm nay” dự định tóm tắt nêu lên - Hs ý Sgk phần tóm tắt bạn thiếu chưa xác số điểm sau - Nhận xét dự định tóm tắt bạn học sinh đây: trình tự Sgk dẫn? Nên bỏ ý - Thiếu: bổ sung ý nào? Thơ khơng nói đến đấu tranh cách - Hs làm việc theo nhóm mạng, nhược điểm lớn, nhược điểm - Đại diện nhóm trình bày - Gv nhận xét - Hs tự viết đáp án vào tập thơ thiếu khí phách cách mạng - Chưa xác: Nội dung câu văn dự định tóm tắt: “cái buồn thơ không ủy mị mà chứa yếu tố tích cực” Khơng với tinh thần gốc: “Nhưng buồn thơ đâu có phải ủy mị”, “đâu có phải ủy mị” có nghĩa là: Khơng phải tất buồn thơ ủy mị có buồn ủy mị Văn gốc đưa hai trường hợp buồn ủy mị (Con hổ nhớ rừng Tràng giang) không nên khái quát thành “Chứa nhiều yếu tố tích - Hs đọc tập cực” - Hs đọc lại văn “Một thời đại thi Bài tập ca” Hoài Thanh - Vấn đề cần nghị luận: Tinh thần thơ - Yêu cầu Hs xem lại phần giảng học - Mục đích: Khắc họa tinh thần thơ để thực yêu cầu nêu cách tân thơ, từ “cái ta” chuyển sang tập “cái tôi” đầy màu sắc cá nhân, tình yêu - Hs suy nghĩ trả lời tha thiết tiếng Việt - Gv nhận xét, chốt - Bố cục văn trích: * Mở bài: câu đầu (Bây tìm điều ta cho quan trọng hơn: Tinh thần thơ mới.) * Thân bài: - Cái khó việc tìm tinh thần thơ xác định cách tiếp cận đắn cần phải có - Những biểu “cái tơi” cá nhân thơ mới, “cái tôi” buồn bế tắc khao khát với sống, với đất nước, người - Tình u, lòng say mê, nâng niu tiếng Việt * Kết bài: Nhấn mạnh tinh thần thơ 4/ Củng cố - Mục đích, yêu cầu cuả việc tóm tắt văn nghị luận - Cách tóm tắt văn nghị luận 5/ Dặn dò - Soạn bài: “Ôn tập phần làm văn” + Soạn theo câu hỏi gợi ý Sgk - - ... tóm tắt văn nghị luận Để khắc sâu kiến thức học ta vào tiết học: “Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Hoạt động Gv Hs Nội dung cần đạt * Bài tập - Hs đọc văn bản: “Mấy nét thơ Nhận xét dự định tóm. .. tiếng Việt * Kết bài: Nhấn mạnh tinh thần thơ 4/ Củng cố - Mục đích, u cầu cuả việc tóm tắt văn nghị luận - Cách tóm tắt văn nghị luận 5/ Dặn dò - Soạn bài: “Ơn tập phần làm văn + Soạn theo... thơ Nhận xét dự định tóm tắt: Những nội dung cách nhìn lại hơm nay” dự định tóm tắt nêu lên - Hs ý Sgk phần tóm tắt bạn thiếu chưa xác số điểm sau - Nhận xét dự định tóm tắt bạn học sinh đây: trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 33 bài: Tóm tắt văn bản nghị luận,