0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 33 bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

3 142 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 10:26

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 Làm văn: LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN ~~*~~  Ổn định:  KT cũ: Hãy cho biết Nguyễn Đình Thi quan niệm đặc điểm thơ?  Bài mới: Hoạt động GV & HS Nội dung cần đạt HĐ 1: GV hướng dẫn HS I Tóm tắt đoạn trích Khoảnh khắc truyện tóm tắt đoạn trích Khoảnh ngắn Bùi Hiển: khắc truyện ngắn Đoạn trích gồm đoạn: Đọc, đánh dấu câu - Đoạn 1: TG cho cốt truyện (tình tiết) đối mang ý với truyện ngắn khơng quan trọng viết thành VB tóm tắt khoảng 20 dòng - Đoạn 2: Vấn đề dung lượng đáng bàn Truyện ngắn đoạn thơ dài số phận nhân loại - Đoạn 3: Vấn đề chọn đoạn, khoảnh khắc - Đoạn 4: VD truyện Ngựa người người ngựa Nguyễn Công Hoan - Đoạn 5: VD truyện Đôi mắt nam Cao - Đoạn 6: Vai trò, ý nghĩa Khoảnh khắc truyện ngắn - Đoạn 7: Điều kiện để chọn khoảnh khắc - Đoạn 8: Vai trò, vốn sống nhà văn 2 Tìm ý đoạn: GV hướng dẫn HS tìm ý - Đoạn 1: Vấn đề quan tọng truyện ngắn đoạn khơng phải tình tiết mà vang vọng HS đọc đoạn tóm vào tâm hồn, ấn tượng lưu lại trí nhớ tắt nội dung đoạn người đọc - Đoạn 2: Đáng ý vấn đề dung lượng thể loại Truyện ngắn đoạn thơ dài vô tận số phận nhân loại, chương rút truyện dài - Đoạn 3: Vậy vấn đề đặt việc phải biết chọn thật xác đáng khoảnh khắc - Đoạn 4: Khoảnh khắc truyện ngắn Người ngựa, ngựa người NCH gặp gỡ tình cờ hai người thời khắc cuối năm, để từ nhấn mạnh đến cực độ tủi cực, bi đát, tạo nên người đọc chua xót ngậm ngùi Để có tóm tắt cho số phận người hồn cảnh hồn chỉnh, cơng việc tiếp ngặt nghèo theo gì? - Đoạn 5: Trong Đơi mắt Nam Cao, HĐ 2: GV xem gợi ý khoảnh khắc chọn thời điểm đầu thời kì SGK để gợi ý HS tóm tắt chống Pháp, qua lời độc thoại người nông văn Thương tiếc nhà dân, kháng chiến nhân vật, qua văn Nguyên Hồng cảnh sinh hoạt gia đình Hồng, để phơi bày HĐ 3: GV dành khoảng chất kiểu ngườảotí thức thời gian 15 – 20 phút để Hoàng HS viết tóm tắt cho - Đoạn 6: Vậy khoảnh khắc thời điểm mà hai văn nhân vật buộc phải bộc lộ tính cách chủ GV chọn vài tiêu yếu mình, chi phối cách sống, cách nghĩ, biểu đọc nêu nhận xét, cách ứng xử, số phận nhân vật cho điểm khuyến - Đoạn 7: Điều kiện để chọn khoảnh khắc vốn khích sống, am hiểu người đời, tài nhà văn - Đoạn 8: Trong đó, vai trò vốn sống nhiều mặt nhà văn điều quan trọng Nối nội dung có tóm tắt hồn chỉnh II Tóm tắt Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng Nguyễn Đăng Mạnh III Viết tóm tắt: ... nhà văn - Đoạn 8: Trong đó, vai trò vốn sống nhiều mặt nhà văn điều quan trọng Nối nội dung có tóm tắt hồn chỉnh II Tóm tắt Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng Nguyễn Đăng Mạnh III Viết tóm tắt: ... chọn thời điểm đầu thời kì SGK để gợi ý HS tóm tắt chống Pháp, qua lời độc thoại người nông văn Thương tiếc nhà dân, kháng chiến nhân vật, qua văn Nguyên Hồng cảnh sinh hoạt gia đình Hồng, để... ngắn đoạn khơng phải tình tiết mà vang vọng HS đọc đoạn tóm vào tâm hồn, ấn tượng lưu lại trí nhớ tắt nội dung đoạn người đọc - Đoạn 2: Đáng ý vấn đề dung lượng thể loại Truyện ngắn đoạn thơ dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 33 bài: Tóm tắt văn bản nghị luận,