0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 33 bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

3 112 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 10:26

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11 Làm văn: LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN ~~*~~ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS: - Hồn thiện kĩ tóm tắt văn nghị luận Biết vận dụng kĩ tóm tắt vào việc đọc hiểu văn nghị luận làm văn Hoạt động GV & HS Nội dung cần đạt HĐ 1: GV hướng dẫn HS I Tóm tắt đoạn trích Khoảnh khắc truyện tóm tắt đoạn trích Khoảnh ngắn Bùi Hiển: khắc truyện ngắn Đoạn trích gồm đoạn: Đọc, đánh dấu câu - Đoạn 1: TG cho cốt truyện (tình tiết) đối mang ý với truyện ngắn khơng quan trọng viết thành VB tóm tắt khoảng 20 dòng - Đoạn 2: Vấn đề dung lượng đáng bàn Truyện ngắn đoạn thơ dài số phận nhân loại - Đoạn 3: Vấn đề chọn đoạn, khoảnh khắc - Đoạn 4: VD truyện Ngựa người người ngựa Nguyễn Công Hoan - Đoạn 5: VD truyện Đôi mắt nam Cao - Đoạn 6: Vai trò, ý nghĩa Khoảnh khắc truyện ngắn - Đoạn 7: Điều kiện để chọn khoảnh khắc - Đoạn 8: Vai trò, vốn sống nhà văn GV hướng dẫn HS tìm ý Tìm ý đoạn: đoạn - Đoạn 1: Vấn đề quan tọng truyện ngắn HS đọc đoạn tóm khơng phải tình tiết mà vang vọng tắt nội dung đoạn vào tâm hồn, ấn tượng lưu lại trí nhớ người đọc - Đoạn 2: Đáng ý vấn đề dung lượng thể loại Truyện ngắn đoạn thơ dài vô tận số phận nhân loại, chương rút truyện dài - Đoạn 3: Vậy vấn đề đặt việc phải biết chọn thật xác đáng khoảnh khắc - Đoạn 4: Khoảnh khắc truyện ngắn Người ngựa, ngựa người NCH gặp gỡ tình cờ hai người thời khắc cuối năm, để từ nhấn mạnh đến cực độ tủi cực, bi đát, Để có tóm tắt tạo nên người đọc chua xót ngậm ngùi hồn chỉnh, cơng việc tiếp cho số phận người hoàn cảnh theo gì? ngặt nghèo HĐ 2: GV xem gợi ý - Đoạn 5: Trong Đôi mắt Nam Cao, SGK để gợi ý HS tóm tắt khoảnh khắc chọn thời điểm đầu thời kì văn Thương tiếc nhà chống Pháp, qua lời độc thoại người nông văn Nguyên Hồng dân, kháng chiến nhân vật, qua HĐ 3: GV dành khoảng cảnh sinh hoạt gia đình Hồng, để phơi bày thời gian 15 – 20 phút để chất kiểu ngườảotí thức HS viết tóm tắt cho Hoàng hai văn - Đoạn 6: Vậy khoảnh khắc thời điểm mà GV chọn vài tiêu nhân vật buộc phải bộc lộ tính cách chủ biểu đọc nêu nhận xét, yếu mình, chi phối cách sống, cách nghĩ, cho điểm khuyến cách ứng xử, số phận nhân vật khích ... tóm tắt tạo nên người đọc chua xót ngậm ngùi hồn chỉnh, cơng việc tiếp cho số phận người hồn cảnh theo gì? ngặt nghèo HĐ 2: GV xem gợi ý - Đoạn 5: Trong Đôi mắt Nam Cao, SGK để gợi ý HS tóm tắt. .. Đoạn 8: Vai trò, vốn sống nhà văn GV hướng dẫn HS tìm ý Tìm ý đoạn: đoạn - Đoạn 1: Vấn đề quan tọng truyện ngắn HS đọc đoạn tóm khơng phải tình tiết mà vang vọng tắt nội dung đoạn vào tâm hồn,... gợi ý HS tóm tắt khoảnh khắc chọn thời điểm đầu thời kì văn Thương tiếc nhà chống Pháp, qua lời độc thoại người nông văn Nguyên Hồng dân, kháng chiến nhân vật, qua HĐ 3: GV dành khoảng cảnh sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 33 bài: Tóm tắt văn bản nghị luận,