0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu mitsubishi tại công ty TNHH ô tô bắc quang

99 302 0
  • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu mitsubishi tại công ty TNHH ô tô bắc quang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2016, 19:12

-1- PHẦN MỞ ĐẦU U LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hiệu kinh doanh thước đo tổng hợp, phản ánh lực sản xuất trình độ kinh doanh doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu kinh doanh toán khó đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến Đây vấn đề có ý nghĩa quan trọng định đến tồn phát triển doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải vận động linh hoạt, nhạy bén tìm tòi hướng phù hợp trình kinh doanh Là nước có dân số trẻ, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam ngày tăng, chất lượng sống ngày cải thiện, sở hạ tầng mở rộng phát triển Do vậy, nhu cầu mua xe ô tô nhằm mục đích phục vụ cho việc kinh doanh sinh hoạt gia đình ngày tăng Đây tiền đề để ngành công nghiệp ô tô nội địa phát triển Số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy, số doanh nghiệp sản xuất ô tô lãnh thổ Việt Nam đến cuối năm 2010 397 doanh nghiệp; đó, có 50 doanh nghiệp lắp ráp ô tô, 40 doanh nghiệp sản xuất khung gầm, thân xe thùng xe, 210 doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô 97 doanh nghiệp sửa chữa ô tô rải 44 tỉnh, thành nước Công ty TNHH ô tô Bắc Quang biết đến đại lý kinh doanh ô tô có uy tín với năm hoạt động với dòng xe du lịch có kiểu dáng trẻ trung, sang trọng, đại, chất lượng cao, tiết kiệm nhiên liệu giá bán hợp lý Với lý trên, trình thực tập tìm hiểu tình hình hoạt động công ty, tác giả chọn đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE Ô TÔ THƯƠNG HIỆU MITSUBISHI TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG” -2- TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU: Hiện nay, nước có nhiều đề tài nghiên cứu việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh dòng xe ô tô, tiêu biểu như: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ xe ô tô công ty liên doanh Toyota giải phóng – Nguyễn Đình Sơn – QTKDCN & XD 40B Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ Phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu cổ phần hóa, Nguyễn Thị Lan Hương, Quản trị Kinh tế 44A Tuy nhiên, phần lớn đề tài đưa giải pháp khắc phục nhược điểm tồn phát huy ưu ngành ô tô nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ xe xâm nhập thị trường Với đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mitsubishi công ty TNHH ô tô Bắc Quang” việc khái quát chung tình hình tiêu thụ xe, doanh thu, lợi nhuận công ty Bắc Quang, tác giả sử dụng số ma trận nhằm tìm hướng để đẩy mạnh tiêu thụ xe, tăng doanh thu, lợi nhuận giúp công ty phát triển tương lai MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: ¾ Đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ xe, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng doanh thu, lợi nhuận, phát triển thị phần công ty TNHH ô tô Bắc Quang ¾ Đề số kiến nghị với công ty, với Nhà Nước nhằm mang lại hiệu tốt để giải pháp thực thành công, góp phần vào phát triển bền vững công ty TNHH ô tô Bắc Quang ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: ™ Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh xe Mitsubishi công ty TNHH ô tô Bắc Quang ™ Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mitsubishi công ty TNHH ô tô Bắc Quang giai đoạn 2005-2010 -3- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Các phương pháp nghiên cứu tác giả sử dụng đề tài như: Thống kê, phân tích & tổng hợp tài liệu; khảo sát ý kiến khách hàng xử lý phần mềm SPSS 16.0; tác giả sử dụng số ma trận BCG, SWOT QSPM KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI: ™ Kết đạt được: Tác giả đề xuất số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nâng cao chất lượng dịch vụ hậu sau bán hàng dòng xe ô tô thương hiệu Mitsubishi Trong đó, đáng ý chiến lược Marketing truyền thông, quảng cáo, thiết lập phận Marketing, thành lập website, xây dựng hệ thống khách hàng ruột; từ đó, giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu phát triển cách bền vững ™ Những tồn tại: Tuy cố gắng điều kiện thời gian kiến thức chuyên môn tác giả nhiều hạn chế việc khảo sát thị trường tiếp xúc với khách hàng nên báo cáo tập trung khảo sát khách hàng Biên Hòa với quy mô nhỏ; đó, kết khảo sát nhiều hạn chế Trong tương lai, tác giả mong muốn tiếp tục thực khảo sát thị trường địa bàn khảo sát mở rộng với số lượng phiếu điều tra nhiều Khi đó, thông tin thu thập có mức độ tin cậy kết xác KẾT CẤU ĐỀ TÀI: Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu đề tài gồm chương sau: Chương I: Cơ sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh Chương II: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh xe Mitsubishi công ty TNHH ô tô Bắc Quang Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh xe Mitsubishi công ty TNHH ô tô Bắc Quang -4- CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm, chất phân loại hiệu kinh doanh kinh tế: 1.1.1.1 Các quan điểm hiệu hoạt động kinh doanh: Ngày nay, có nhiều quan điểm khác hiệu hoạt động kinh doanh Tùy theo lĩnh vực kinh doanh mà người ta đưa quan điểm khác hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Dưới số quan điểm hiệu hoạt động kinh doanh: ™ Nhà kinh tế học người Anh – Adam Smith cho rằng: “Hiệu kết đạt hoạt động kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hóa” Theo quan điểm này, hiệu kinh doanh đồng với kết kinh doanh Adam Smith không đề cập đến chi phí kinh doanh, tức hoạt động kinh doanh tạo kết có mức chi chí [1-tr.15] ™ Quan điểm thứ hai cho rằng: “Hiệu kinh doanh quan hệ tỷ lệ phần tăng thêm phần kết phần tăng thêm chi phí.” Quan điểm xác định hiệu sở so sánh tương đối kết đạt với chi phí bỏ để có kết Hạn chế quan niệm xem xét hiệu sở so sánh phần tăng thêm kết phần tăng thêm chi phí, không xem xét đến chi phí kết ban đầu [1-tr.15] ™ Quan điển thứ ba cho rằng: “Hiệu kinh doanh phải thể mối quan hệ vận động chi phí tạo kết đó, đồng thời phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực sản xuất.” [16-tr.20] Quan điểm ý đến so sánh tốc độ vận động hai yếu tố phản ánh hiệu kinh doanh, tốc độ vận động kết tốc độ vận động chi phí Để làm sáng tỏ chất đến khái niệm hiệu kinh doanh hoàn chỉnh nên xuất phát từ luận điểm triết học Mác – Lênin luận điểm lý thuyết hệ thống kinh tế đại -5- 1.1.1.2 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh: Hiệu kinh doanh doanh nghiệp phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực bao gồm nhân lực, tài lực vật lực dựa vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu chung tối đa hóa lợi nhuận với chi phí thấp [12-tr.8] Như vậy, hiệu kinh doanh thước đo ngày trở nên quan trọng tăng tưởng kinh tế chỗ dựa để đánh giá việc thực mục tiêu kinh tế doanh nghiệp thời kỳ 1.1.1.3 Bản chất đặc điểm hiệu hoạt động kinh doanh: ™ Bản Chất: Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh nâng cao suất lao động tiết kiệm lao động xã hội Đây hai mặt có mối quan hệ mật thiết vấn đề hiệu kinh doanh Vấn đề đặt cho doanh nghiệp phải khai thác, tận dụng triệt để tiết kiệm nguồn lực chi phí Vì vậy, yêu cầu việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh phải đạt kết tối đa với chi phí tối thiểu [12-tr.14] ™ Đặc điểm phạm trù hiệu kinh doanh: Hiệu kinh doanh phạm trù phức tạp khó đánh giá Khái niệm cho ta thấy hiệu kinh doanh xác định mối tương quan hai đại lượng kết đầu chi phí bỏ để có kết Về kết quả, xác định kết doanh nghiệp thu Ví dụ kết thu hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng thước đo giá trị đồng tiền – với thay đổi thị trường 1.1.1.4 Phân loại hiệu quả: Trong kinh tế thị trường nay, phạm trù hiệu kinh tế thể dạng khác Nó sở để xác định tiêu định mức hiệu kinh doanh Sau số cách phân loại hiệu kinh doanh doanh nghiệp: -6- ™ Hiệu tài hiệu kinh tế quốc dân: Hiệu tài chính: phản ánh mối quan hệ lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để có lợi ích kinh tế Đây mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp nhà đầu tư Biểu chung hiệu doanh nghiệp lợi nhuận cao ổn định Hiệu kinh tế quốc dân hay gọi hiệu kinh tế xã hội Hiệu kinh tế quốc dân mà doanh nghiệp mang lại cho kinh tế đóng góp doanh nghiệp vào phát triển xã hội, tích lũy ngoại tệ, tăng thu ngân sách, giải việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động [20] ™ Hiệu chi phí xã hội: Hoạt động doanh nghiệp gắn với môi trường thị trường kinh doanh Doanh nghiệp vào thị trường để giải vấn đề then chốt như: Sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? Và Phân phối đâu? ™ Hiệu tổng hợp Hiệu tổng hợp thể mối tương quan kết thu tổng chi phí bỏ để thực nhiệm vụ sản xuất hay kinh doanh Việc tính toán hiệu chi phí tổng hợp cho thấy hiệu hoạt động chung doanh nghiệp hay kinh tế quốc dân ™ Hiệu yếu tố: ¾ Vốn lưu động: Cần có biện pháp tích cực để đẩy mạnh tốc độ quay vốn lưu động, rút ngắn thời gian thu hồi vốn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp ¾ Vốn cố định: Được thể qua sức sản xuất mức sinh lời tài sản cố định Hai tiêu cao hiệu sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp lớn ¾ Hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp: Đánh giá mức sinh lợi bình quân lao động năm Năng suất lao động bình quân đầu người doanh nghiệp -7- 1.1.2 Vai trò nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2.1 Hiệu kinh doanh mục tiêu doanh nghiệp Trong chế thị trường nay, hiệu kinh doanh xác định mục tiêu cao nhất, điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp Do đó, mục tiêu bao trùm lâu dài doanh nghiệp tạo lợi nhuận, tối ưu hóa hiệu tức chi phí cho yếu tố đầu vào bán hàng với giá cao mà thị trường chấp nhận 1.1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu kinh doanh ™ Trong trình kinh doanh doanh nghiệp phải gắn với thị trường, chế thị trường đặt doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt lẫn Do đó, để tồn chế thị trường cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạt động cách có hiệu Do đó, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh quan trọng: Thứ nhất: Nâng cao hiệu kinh doanh yếu tố để đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp xác định có mặt doanh nghiệp thị trường Do đó, việc nâng cao hiệu kinh doanh đòi hỏi tất yếu khách quan tất doanh nghiệp chế thị trường [7-tr.12] Thứ hai: Nâng cao hiệu kinh doanh nhân tố thúc đẩy cạnh tranh tiến kinh doanh Do vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải tự tìm tòi, đầu tư tạo nên tiến kinh doanh Thứ ba: Mục tiêu bao trùm, lâu dài doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Để thực mục tiêu này, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo sản phẩm cung cấp cho thị trường Muốn vậy, doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu nguồn lực sản xuất xã hội định Như vậy, để đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp trở thành vấn đề sống để doanh nghiệp tồn phát triển -8- 1.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh bao gồm: yếu tố thuộc môi trường vĩ mô, yếu tố thuộc môi trường vi mô, yếu tố Marketing – Mix quản trị Marketing 1.2.1 Tác động môi trường vĩ mô: Các yếu tố môi trường vĩ mô bao gồm: môi trường kinh tế, môi trường tự nhiên kỹ thuật công nghệ, môi trường trị - pháp luật, môi trường văn hóa – xã hội – dân số (xem chi tiết PHỤ LỤC 1) 1.2.2 Tác động môi trường vi mô: ¾ Các yếu tố môi trường vi mô ảnh hưởng trực tiếp lên hiệu kinh doanh doanh nghiệp, định mức độ tính chất cạnh tranh sản phẩm kinh doanh doanh nghiệp ¾ Môi trường vi mô bao gồm năm yếu tố là: Khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, đối thủ tiềm ẩn sản phẩm thay Mối quan hệ yếu tố tác động lên công ty ngành minh họa sau: Các đối thủ tiềm ẩn Khả mặc người cung cấp Nhà cung cấp Nguy xuất đối thủ cạnh tranh Khả mặc người mua Các đố i thủ cạnh tranh ngành Sự cạnh tranh công ty ngành Sản phẩm thay Khách hàng Nguy từ sản phẩm thay Sơ đồ 1.1: Mô hình tác động môi trường vi mô [6-tr.35] -9- 1.2.2.1 Các khách hàng: ™ Đối tượng mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách hàng Do đó, khách hàng chìa khóa chiến lược quan trọng để nâng cao doanh số, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp Căn vào nguồn lợi khách hàng đem lại cho doanh nghiệp, thị trường thường phân loại [27] khách hàng sau: ¾ Khách hàng siêu cấp: khách hàng hữu đem lại 1% lợi nhuận cho doanh nghiệp ¾ Khách hàng lớn: chiếm khoảng 4% khách hàng có ¾ Khách hàng vừa: chiếm khoảng 15% số khách hàng có, khách hàng không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp khách hàng lớn Nhưng, khách hàng đem lại giá trị thực lớn cho doanh nghiệp ¾ Khách hàng nhỏ: chiếm khoảng 80% lại số khách hàng hữu Giá trị mà khách hàng nhỏ đem lại cho công ty ít, số lượng khách hàng lại lớn, tính lưu động lớn ¾ Khách hàng tiềm năng: khách hàng từ trước đến chưa mua sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp, họ bước đầu tiếp xúc có nhu cầu mua hàng hóa doanh nghiệp ⇒ Như vậy, vào cách phân loại thị trường nay, doanh nghiệp cần phải lập bảng phân loại khách hàng tương lai Các thông tin thu thập từ bảng phân loại sở để định hướng quan trọng cho việc hoạch định kế hoạch, đưa chiến lược nâng cao hiệu kinh doanh, kế hoạch liên quan trực tiếp đến Marketing 1.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh: ™ Đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng loại với công ty Đối thủ cạnh tranh chia sẻ thị phần với công ty, vươn lên có lợi cạnh tranh cao Tính chất cạnh tranh ngành tăng hay giảm tùy theo quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng ngành mức độ đầu tư đối thủ cạnh tranh [6-tr.36] - 10 - ™ Đối thủ cạnh tranh bao gồm đối thủ sơ cấp đối thủ thứ cấp Nếu doanh nghiệp có đối thủ cạnh tranh mạnh việc nâng cao hiệu kinh doanh trở nên khó khăn nhiều Lúc này, doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh cách nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, tăng doanh thu, tăng vòng quay vốn để tạo cho doanh nghiệp có khả cạnh tranh giá cả, chất lượng, chủng loại, mẫu mã [22] 1.2.2.3 Nhà cung cấp: Nhà cung cấp cá nhân hay công ty cung ứng yếu tố đầu vào phục vụ cho trình sản xuất – kinh doanh công ty Nhà cung cấp tạo hội cho công ty giảm giá, tăng chất lượng sản phẩm, tăng chất lượng dịch vụ kèm, đồng thời gây nguy cho công ty tăng giá, giảm chất lượng sản phẩm, không đảm bảo số lượng thời gian cung cấp [8-tr.16] 1.2.2.4 Sản phẩm thay thế: Các sản phẩm thay kết cải tiến bùng nổ công nghệ Các công ty muốn đạt lợi cạnh tranh phải dành nguồn lực phát triển vận dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào chiến lược phát triển kinh doanh Sự xuất sản phẩm thay tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận [27] 1.2.2.5 Các đối thủ tiềm ẩn: Đối thủ tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường tương lai hình thành đối thủ cạnh tranh Khi đối thủ cạnh tranh xuất khai thác lực sản xuất mới, giành lấy thị phần, gia tăng áp lực cạnh tranh ngành, làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh lợi nhuận công ty [6-tr.42] - 84 - Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng dịch vụ hậu - chăm sóc khách hàng ™ Trong chế thị trường nay, việc tổ chức dịch vụ sau bán hàng đóng vai trò quan trọng Nó thể trách nhiệm quan tâm chăm sóc chu đáo, tận tình công ty khách hàng trước sau bán hàng Do nhu cầu ngày cao khách hàng, việc tổ chức dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng quan trọng Điều không tạo yên tâm, hài lòng cho khách hàng mà khẳng định chất lượng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp thị trường, giúp cho việc giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng Nếu giá mẫu mã sản phẩm đem lại thỏa mãn tức khắc phù hợp với túi tiền, nhu cầu thị hiếu khách hàng chất lượng dịch vụ hậu tạo lòng tin, hài lòng dài hạn ™ Hiện nay, chất lượng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô phần chuỗi phân phối sản phẩm dịch vụ công ty Bộ phận dịch vụ công ty trải qua năm hoạt động trưởng thành đáng kể, tay nghề kỹ sư nâng cao rõ rệt Tuy nhiên, Công ty chưa tạo dựng mảng khách hàng vững chắc, có doanh thu cao, việc thiết lập mối quan hệ thường xuyên chặt chẽ với khách hàng Cùng với việc phân tích kết hợp S1, S2, S3, S5, T1, T2, T3 ma trận SWOT ma trận QSPM vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ - chăm sóc khách hàng việc cần thiết ™ Biện pháp thực hiện: ¾ Nâng cao chất lượng công tác bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa cho loại xe khách hàng công ty cung cấp Đây khâu quan trọng hoạt động sau bán hàng công ty, số lượng xe làm dịch vụ ngày tăng tính chất công việc phức tạp Công ty nên thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho kỹ thuật viên, đồng thời tổ chức tổng kết lại hoạt động kỳ, để nhân viên kỹ thuật thấy cố từ báo cáo kỳ trước để lỗi thường gặp loại xe cách phát hiện, cách xử lý lỗi cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian - 85 - ¾ Bên cạnh đó, công ty cần nâng cao lực trang thiết bị xưởng dịch vụ Trước mắt, công ty nên tập trung đầu tư cho thiết bị thiết bị gò, sơn, làm máy,… đồng thời tăng số lượng nâng cao chất lượng phụ tùng thay ¾ Đẩy mạnh quan tâm – chăm sóc đến khách hàng, tạo nên phối hợp phận dịch vụ với phận bán hàng việc chăm sóc khách hàng, thực sách ưu đãi khách hàng thường xuyên, khách hàng thân thiết công ty, đồng thời thông báo cho họ để kiểm tra xe theo định kỳ miễn phí, bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa cung cấp phụ tùng hãng với giá ưu đãi, gửi thư chúc mừng khách hàng đặc biệt, thường xuyên liên hệ với khách hàng để nắm tình hình sử dụng xe hài lòng khách hàng sử dụng xe công ty ¾ Đẩy mạnh việc đưa dịch vụ mà trước thuộc phía khách hàng như: Công ty giúp khách hàng đăng ký xe miễn phí, đăng ký biển số xe, bán bảo hiểm cho xe khách hàng Để đạt hiệu tốt nhất, công ty nên phân loại quản lý tốt loại xe mà khách hàng có nhu cầu thực dịch vụ xưởng dịch vụ công ty ¾ Thực đồng hướng giải pháp đòi hỏi công ty phải có đủ vốn để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho kỹ thuật viên, đầu tư thêm thiết thị mới, có đội ngũ lao động đủ lực, kinh nghiệm, ý thức kỷ luật cao, trách nhiệm cao công việc phát triển công ty khách hàng Do đó, thực tốt giải pháp nêu trên, doanh thu xưởng dịch vụ tăng lên đáng kể ¾ Hơn nữa, dịch vụ hậu giúp công ty mở rộng thị trường thông qua tạo lập khách hàng mới; người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng hành động theo “Tâm lý bầy đàn” Vì vậy, công ty đem đến dịch vụ hậu tốt cho khách hàng tại, họ chắn giới thiệu sản phẩm công ty với người quen biết họ Một cách vô hình, khách hàng trung thành trở thành nhân viên bán hàng cho sản phẩm công ty mà họ tin tưởng Điều có ý nghĩa quan trọng sống công ty, phương thức quảng bá - 86 - truyền miệng hiệu Với phát triển Internet, sức mạnh hình thức quảng bá truyền miệng tăng cường trước mua sản phẩm, với việc hỏi ý kiến bạn bè, người tiêu dùng diễn đàn mạng khách hàng tiềm Chăm sóc tốt khách hàng tại, công ty có thêm khách hàng Với xu hướng khách hàng đòi hỏi ngày cao có nhiều lựa chọn, vấn đề cần đặt cho công ty nên coi trọng, chăm sóc khách hàng khai thác tối đa hài lòng họ Đó kế sách phát triển bền vững công ty xu hội nhập WTO Việt Nam 3.1.3 Giải pháp sách giá linh hoạt ™ Giá có vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt trình tái sản xuất, khâu cuối thể kết khâu khác trình sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Do đó, công ty cần xây dựng chiến lược giá phù hợp đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh động, đạt doanh thu, lợi nhuận, chiếm lĩnh thị trường có hiệu cao ™ Với chức đại lý tiêu thụ xe Mitsubishi VSM cung cấp, công ty TNHH ô tô Bắc Quang tuân thủ cách cứng nhắc sách giá VSM Đó giá bán lẻ chiết khấu, giảm giá hay hoa hồng, công ty áp dụng chậm sách giá linh hoạt khách hàng mua số lượng lớn hay mua nhiều lần Với yếu điểm nêu trên, đồng thời thông qua kết khảo sát thị trường sở phân tích kết hợp W1, W4, O1, O2, O3, O5 ma trận SWOT, ma trận QSPM việc áp dụng sách giá linh hoạt vấn đề cần thiết phải áp dụng ™ Công ty Bắc Quang không nên áp dụng mức giá đồng với tất đối tượng khách hàng mà nên có chênh lệch khách hàng khác Trên sở mức giá chuẩn mà VSM yêu cầu Công ty nên áp dụng linh hoạt với khu vực thị trường khác ¾ Đối với thị trường tỉnh phía Bắc thị trường miền Trung thị trường nhạy cảm với giá, Công ty nên giảm giá từ 1-1,5% so với giá bán xe - 87 - VSM quy định dòng xe Triton, Canter giảm 0,5% giá bán xe Grandis, xe Zinger ¾ Đối với thị trường Biên Hòa, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu Đây thị trường mà người tiêu dùng có thu nhập cao hơn, quan tâm nhiều đến yếu tố khác giá, Ví dụ như: yêu cầu màu sơn, kiểu dáng, trang trí nội thất, động máy, yêu cầu công nghệ cao… ¾ Bên cạnh đó, công ty phải thường xuyên theo dõi mức giá thị trường mức giá đối thủ cạnh tranh nhằm kịp thời điều chỉnh giá bán cho hợp lý ¾ Công ty nên thường xuyên thực sách ưu đãi giá, khoản chiết khấu cho khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành hay khách hàng tiềm năng, khách hàng mua số lượng lớn nhằm giúp doanh nghiệp trì phát triển tốt mối quan hệ với khách hàng ruột thu hút khách hàng tiềm Bảng 3.5: Khung Mức Giá Theo Thị Trường Đơn vị tính: USD GRANDIS 2.4 MIVEC ZINGER: ZINGER GLS-AT ZINGER GLS-MT TRITON: TRITON GLS-AT TRITON GLS-MT TRITON GLX TRITON GL CANTER: CANTER 7.5 GREAT CANTER 6.5 WIDE CANTER 4.7 LW Thị Trường Miền Bắc Và Miền Trung 48.000 – 49.500 Thị Trường Miền Nam 34.000 – 36.500 30.000 – 34.500 35.000 – 36.500 32.000 – 34.500 30.000 – 31.000 29.000 – 30.500 27.000 – 28.500 23.500 – 25.000 30.500 – 31.500 29.500 – 30.500 28.000 – 28.500 24.000 – 25.000 27.500 – 29.500 26.000 – 28.500 25.500 – 27.000 49.241 – 49.500 28.500 – 29.500 27.000 – 28.500 26.000 – 27.000 [Nguồn: Tác giả tự tổng hợp] - 88 - ™ Theo tác giả, công ty nên chủ động áp dụng nhanh mức giá linh hoạt việc bán xe công ty tùy thị trường cụ thể, tùy đối tượng khách hàng theo biến động cung – cầu thị trường tùy theo mùa vụ Công ty nên áp dụng sách “đảo giá” đối tượng dòng xe tiêu thụ hoạt động kinh doanh xe ™ Đối với hoạt động chiết khấu, công ty nên sử dụng loại chiết khấu chiết khấu theo số lượng mua, số lượt mua, nên chiết khấu cộng dồn vào cuối năm nên áp dụng linh hoạt cho đối tượng khách hàng khác Đặc biệt trọng đến đối tượng khách hàng quan Nhà Nước, công ty, khách hàng thường xuyên hay khách hàng mua với số lượng lớn ¾ Với khách hàng mua xe số lượng lớn có giá trị lớn tỷ đồng, công ty nên áp dụng sách khuyến mại 0,5% doanh thu tiêu thụ lượng xe ¾ Với khách hàng mua xe có giá trị 500 triệu đồng xe Zinger, Triton MT, Canter 7.5, Canter 6.5 Công ty nên áp dụng mức giảm giá 0,4% ¾ Với khách hàng mua xe có giá trị nhỏ 500 triệu đồng Triton GL, Canter 1.7 LW, công ty nên tặng cho khách hàng phiếu mua hàng có giá trị dài hạn siêu thị Big C để hưởng chiết khấu cộng dồn khách hàng mua xe nhiều lần, đồng thời tặng quà nhỏ dùng để trang trí nội thất xe như: da bọc vô lăng, gối đầu, bọc ghế, dụng cụ che nắng,… ¾ Nếu thực giải pháp này, Công ty giữ vững khách hàng thân thiết mà thu hút nhiều khách hàng Góp phần tăng số lượng tiêu thụ xe, tăng doanh thu, lợi nhuận tăng thị phần Công ty thị trường xe Mitsubishi nước ¾ Theo thời gian, tạo cho công ty cấu linh hoạt, hợp lý, phù hợp với nhiều thị trường, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác Nhờ đó, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh xe Mitsubishi Công ty ¾ Để thực giải pháp trên, trước tiên Công ty cần kiến nghị với VSM sách giá, tạo điều kiện để công ty chủ động giá hoạt động tiêu thụ xe Ngoài ra, công ty cần có biện pháp huy động vốn để trang trải cho - 89 - rủi ro giá Đào tạo đội ngũ nhân viên nhằm phục vụ cho công tác định giá sản phẩm, xác định cấu giá hợp lý phù hợp với thị trường đối tượng khách hàng 3.1.4 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực: ™ Nhân tố người có vai trò định, khai thác sử dụng tốt nguồn nhân lực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do đó, chất lượng lao động ảnh hưởng trực tiếp tới kết hoạt động sản xuất – kinh doanh tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có đội ngũ lao động có trình độ, lực chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm đồng thời tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp ™ Trong trình thực tập công ty tác giả nhận thấy đội ngũ nhân viên bán hàng kỹ thuật viên có tỷ trọng tương đối lớn toàn đội ngũ lao động công ty Đây lực lượng lao động đóng vai trò quan trọng công tác tiêu thụ sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng Cùng với phát triển công ty, đội ngũ lao động cần phải có lớn mạnh dần chất lượng số lượng Trên sở phân tích kết hợp W2, T1, T1, T3, T4, T5 ma trận SWOT ma trận QSPM theo tác giả nên trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bao gồm nhân viên bán hàng nhân viên kỹ thuật ™ Đào tạo giúp người lao động tăng thêm hiểu biết, đổi phương pháp, cách thức, kỹ thái độ làm việc tận tâm với phát triển công ty Để đạt hiệu cao, công ty Bắc Quang nên áp dụng hình thức đào tạo đào tạo công việc đào tạo công việc: ¾ Đối với đội ngũ nhân viên phòng kinh doanh nên kết hợp việc đào tạo lý thuyết với thực hành tình huống, nâng cao tự bồi dưỡng, tích lũy kinh nghiệm bán hàng cho họ Để không ảnh hưởng đến thời gian làm việc tốt tuần buổi học lý thuyết, buổi 2h, kết hợp với việc thực hành tình Như hiệu trình huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên bán hàng mà không ảnh hưởng đến công việc họ Ngoài ra, công - 90 - ty nên khuyến khích nhân viên bán hàng giỏi kèm cặp hướng dẫn nhân viên yếu kinh nghiệm bán hàng thực tế Bên cạnh đó, để đạt hiệu công tác bán hàng nhân viên phòng kinh doanh phải lưu ý số điểm sau: Trong trình tiếp xúc giới thiệu sản phẩm cho khách hàng cần giới thiệu làm rõ ưu điểm dòng xe, ưu điểm đáp ứng nhu cầu khách hàng Làm khách hàng tin tưởng vào thiết kế chất lượng xe Mitsubishi, đồng thời nhận dòng xe Mitsubishi sản phẩm có nhiều ưu điểm so với đối thủ cạnh tranh loại Sau việc trao đổi bán hàng thành công, để làm khách hàng hài lòng, tin tưởng vào sản phẩm nhãn hiệu Mitsubishi công ty nên quan tâm thực tốt việc như: o Tất xe phải kiểm tra toàn trước giao xe cho khách hàng o Biên bàn giao xe phải thực giao xe cho khách hàng o Hướng dẫn khách hàng sử dụng xe thực bảo dưỡng định kỳ o Liên lạc khách hàng sau giao xe khoảng tuần để đảm bảo xe khách hàng vận hành ổn định o Chăm sóc khách hàng suốt trình sử dụng xe Mitsubishi ¾ Đối với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, theo công ty nên áp dụng hình thức đào tạo công việc Công ty nên sử dụng chuyên gia hay thợ kỹ thuật giỏi có tay nghề cao kèm cặp, hướng dẫn nhân viên có tay nghề yếu công ty, khuyến khích họ tự học hỏi lẫn nhau, tự trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm trình làm việc ¾ Để áp dụng biện pháp có hiệu công ty cần phải có chế độ lương, thưởng thích đáng nhằm kích thích đội ngũ lao động kỹ thuật đội ngũ nhân viên bán hàng nâng cao ý thức có trách nhiệm cao công việc họ Cụ thể sau: Giao kế hoạch bán xe cho nhân viên bán hàng theo tháng, quý phụ thuộc vào khả năng, kinh nghiệm người - 91 - - Nhân viên bán hàng xuất sắc - Nhân viên bán hàng : xe/tháng : xe/tháng - Nhân viên bán hàng trung bình : 1-2 xe/tháng * Công ty nên sử dụng tiền thưởng, phạt để kích thích nhân viên như: - Bán xe thưởng 500.000 đ - Vượt kế hoạch tháng thưởng 1.000.000đ/tháng - Vượt kế hoạch quý thưởng: 2.000.000 đ/quý - Nếu nhân viên không hoàn thành kế hoạch bán xe tháng cắt giảm thưởng phạt 200.000 đ/tháng ™ Bên cạnh công tác đào tạo công việc công việc công ty nên trọng phát triển nhân Đối tượng phát triển công ty người có lực, có khả tiến công việc ý thức trách nhiệm cao Kết đào tạo phát triển nhân tạo hội thăng tiến Từ đó, tạo điều kiện cho công ty lựa chọn người có lực, trình độ tay nghề cao, kích thích đội ngũ nhân viên công ty không ngừng học tập, bồi dưỡng trau dồi trình độ kinh nghiệm Bảng 3.6: Chi phí đào tạo nguồn nhân lực Đơn vị tính: VND Stt Chi phí Khoản mục Nhân viên bán hàng Nhân viên kỹ thuật Tổng chi phí đào tạo nhân lực Tổng chi phí / năm Chi tiết 12 nv x 2.000.000 28 nv x 1.500.000 24.000.000 42.000.000 66.000.000 [Nguồn: Tác giả tự tổng hợp] * Nếu thực nhóm giải pháp này, công ty có điều kiện nâng cao kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm ý thức làm việc nhân viên bán hàng đội ngũ nhân viên kỹ thuật, đồng thời giúp công ty giữ chân nguồn lao động có lực, nâng cao suất lao động, tạo mạnh cạnh tranh có nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời củng cố xây dựng khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng, góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ xe, tăng doanh thu, lợi nhuận - 92 - 3.1.5 Lộ trình thực kết dự kiến giải pháp: 3.1.5.1 Lộ trình thực hiện: Bảng 3.7: Lộ trình thực giải pháp Giải pháp Nhóm giải pháp Marketing Nhóm giải pháp hướng khách hàng Giải pháp linh hoạt sách giá Lộ trình thực giải pháp Năm 2011 2012 - 2013 2014 - 2015 - Thành lập - Mở rộng kênh phân - Nâng cao hoạt động phận phối, liên kết với DN quảng cáo mạng, đặc Marketing Vũng Tàu & Cần biệt Google - Lập website Thơ - Thiết kế lại website - Đẩy mạnh - Liên kết với ngân cho phù hợp với phát hoạt động hàng việc hỗ trợ triển công ty, thành truyền thông cho vay vốn KH mua lập phòng Marketing & quảng cáo xe công ty Bắc Quang - Mở rộng thị trường - Xây dựng - Thiết lập chương trình - Tổ chức chương trình củng cố khách “Hậu sau bán hàng” huấn luyện lái xe an toàn hàng thân với chiến dịch kiểm tra tiết kiệm nhiên liệu thiết xe miễn phí, bảo hành, cho KH - Tìm kiếm bảo dưỡng, sửa chữa - Tiếp tục đẩy mạnh khách hàng cung cấp phụ tùng với giá mạng lưới khách hàng ưu đãi thân thiết thông qua cấp thẻ VIP đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng quy mô rộng - Áp dụng - Thực sách - Đưa khung mức giá sách ưu đãi, chiết khấu giá theo tháng, linh hoạt giá cho khách hàng thân quý thiết - Huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ cho nv Giải pháp bán hàng - Khuyến đào tạo nguồn khích nv bán nhân lực hàng giỏi kèm cặp nhân viên yếu kinh nghiệm bán hàng thực tế - Đào tạo đội ngũ nhân - Phát triển nhân sự, viên kỹ thuật tuyển dụng thu hút công ty Sử dụng thợ kỹ nhân viên có trình thuật giỏi kèm cặp nv tay độ, tay nghề giỏi, có nghề yếu; đồng thời kiến lực nghị với VSM điều - Hàng năm tổ chức khóa chuyên gia kỹ thuật giỏi huấn luyện, đào tạo tổ dạy đào tạo cho chức thi nhân nhân viên kỹ thuật viên bán hàng giỏi Bắc Quang - Cuộc thi tay nghề cho - Giao kế hoạch bán xe cố vấn dịch vụ kỹ cho nhân viên kinh doanh thuật viên theo tháng, theo quý [Nguồn: Tác giả tự tổng hợp] - 93 - 3.1.5.2 Dự kiến kết đạt được: Bảng 3.8: Kết dự kiến đạt từ giải pháp Giải pháp Nhóm giải pháp Marketing Nhóm giải pháp hướng khách hàng Giải pháp linh hoạt sách giá Dự kiến kết đạt giai đoạn 2011-2015 Năm 2011 2012 - 2013 2014 - 2015 - Hoạt động Marketing đẩy mạnh - Hình ảnh sản phẩm công ty khách hàng biết đến thông qua hình thức quảng cáo rộng khắp website phương tiện truyền thông - Đẩy mạnh tiêu thụ xe, tăng doanh thu, lợi nhuận - Thị phần tăng trưởng, ước tính lên 15% so với năm 2010 (10%), doanh thu, lợi nhuận tăng lên năm - Quy mô hoạt động công ty mở rộng - Tạo vị việc trì tăng trưởng thị trường Miền Nam - Tạo lập hệ thống khách hàng thân thiết Nâng cao uy tín tạo niềm tin cho KH - Mối quan hệ trở nên chặt chẽ bền vững - Doanh số bán xe có xu hướng tăng lên - Quảng bá truyền miệng hiệu quả, tiết kiệm chi phi quảng cáo - Tạo lòng tin làm hài lòng khách hàng với dịch vụ hậu chăm sóc khách hàng - Số lượng khách hàng tăng lên - Linh hoạt việc bán xe, tạo thuận lợi cho nhân viên bán hàng báo giá với khách hàng cách nhanh chóng chuyên nghiệp - Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách Giải pháp nhiệm nhân viên bán hàng nv kỹ thuật đào tạo nguồn nhân nâng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển lực công ty - Hoạt động quảng cáo thương mại điện tử phát triển mạnh; khách hàng biết đến công ty thông qua internet ngày nhiều, hoạt động diễn đàn web tăng lên - Hoạt động tiêu thụ xe đẩy mạnh, tăng doanh thu, lợi nhuận - Sản lượng tiêu thụ xe Mitsubishi năm tăng lên nhanh chóng ổn định, kéo theo doanh thu, lợi nhuận tăng lên Vốn cố định vốn lưu động tăng nhanh - Uy tín, thương hiệu công ty nhiều khách hàng biết đến - Giữ mối quan hệ thân - Góp phần tăng số lượng thiết với khách hàng tiêu thụ xe, tăng doanh thu hút khách hàng thu, lợi nhuận tăng thị mua xe công ty phần qua năm cho - Nâng cao hiệu kinh công ty doanh xe ô tô Mitsubishi công ty - Kích thích đội ngũ nhân - Đẩy mạnh công tác tiêu viên không ngừng học thụ xe Mitsubishi, đồng tập, bồi dưỡng, trau dồi thời tăng doanh thu lợi trình độ, kinh nghiệm Từ nhuận qua năm từ động lực giúp nhân 2011-1015 viên tích cực nhiệt - Tạo gắn bó chặt tình công việc, tăng chẽ nhân viên với hiệu lao động công ty nhân viên [Nguồn: Tác giả tự tổng hợp] - 94 - 3.1.5.3 Kế hoạch thực giải pháp thông qua phần mềm Microsoft Project: Bảng 3.9: Kế hoạch thực giải pháp [Nguồn: Tác giả tổng hợp sử lý phần mềm Microsoft Project] - 95 - 3.2 KIẾN NGHỊ: 3.2.1 Đối với công ty TNHH ô tô Bắc Quang: ¾ Triển khai thành lập phận Marketing lập Website nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ xe thông qua hoạt động Marketing hỗn hợp ¾ Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu dự báo thị trường nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng ¾ Thiết lập hệ thống mạng lưới khách hàng ruột khách hàng thân thiết rộng khắp ¾ Phát huy mạnh sẵn có uy tín với khách hàng, khả quản trị, đồng thời khắc phục điểm yếu tồn để hoàn thành tốt kế hoạch đề Bên cạnh đó, công ty cần đẩy mạnh công tác đào tạo, thu hút bố trí nguồn nhân lực phù hợp ¾ Tiếp tục tham gia chương trình xã hội cộng đồng để củng cố thương hiệu công ty, góp phần phát triển xã hội 3.2.2 Đối với Nhà Nước: Hiệu hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mitsubishi công ty TNHH ô tô Bắc Quang chịu ảnh hưởng từ nhân tố bên thuộc phạm vi giải công ty, mà chịu ảnh hưởng nhân tố bên ngoại vượt xa khỏi phạm vi giải công ty Vì vậy, để nâng cao hiệu kinh doanh xe công ty Bắc Quang, công ty có số kiến nghị sau: ¾ Xây dựng sở vật chất, hoàn thiện hệ thống giao thông đường ¾ Tạo môi trường kinh doanh lý tưởng, có sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư cho nhà kinh doanh xe ô tô ¾ Môi trường pháp lý ổn định, lành mạnh, hợp lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành thuận lợi hoạt động kinh doanh ¾ Thành lập hệ thống tín dụng có tính chất hỗ trợ nhà nước ngân hàng đầu tư phát triển cho vay vốn với lãi suất ưu đãi - 96 - ¾ Xóa bỏ chế độ bảo hộ với công ty, doanh nghiệp nước tạo sân chơi bình đẳng cho tất cá thể cạnh tranh lành mạnh ¾ Nhà nước nên có sách ưu đãi thuế doanh nghiệp nước hoàn thiện sách ưu đãi người lao động ¾ Cần có sách thông thoáng mối quan hệ Nhà Nước công ty - 97 - KẾT LUẬN CHƯƠNG U Lý luận thực tiễn chứng minh việc nâng cao hiệu kinh doanh có vai trò quan trọng đặc biệt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh tế đại kỷ 21 Thông qua thực trạng kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mitsubishi công ty TNHH ô tô Bắc Quang kết việc phân tích ma trận SWOT, ma trận QSPM Tác giả xin đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh xe, đẩy mạnh doanh số bán xe, tăng doanh thu, lợi nhuận thị phần cho công ty sau: ¾ Nhóm giải pháp Marketing ¾ Nhóm giải pháp hướng khách hàng ¾ Giải pháp áp dụng sách giá linh hoạt ¾ Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Từ đó, công ty xác định đắn hệ thống mục tiêu, sách giải pháp mà công ty cần thực tương lai Chính vậy, việc xác định vận dụng giải pháp vào thực tế kinh doanh công ty TNHH ô tô Bắc Quang giai đoạn tới nhiệm vụ quan trọng, cần vào tâm toàn cán công nhân viên công ty Đồng thời, tác giả đưa số ý kiến với công ty Bắc Quang với Nhà Nước nhằm mang lại hiệu tốt nhất, để giải pháp thực cách thành công hiệu góp phần vào phát triển bền vững công ty TNHH ô tô Bắc Quang - 98 - PHẦN KẾT LUẬN U Trong kinh tế thị trường nay, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Đối với công ty Bắc Quang, năm gần hoạt động kinh doanh xe Mitsubishi nói riêng hoạt động kinh doanh tổng hợp nói chung đạt thành tựu đáng khích lệ, doanh thu tiêu thụ xe lợi nhuận tăng dần qua năm Đánh dấu bước phát triển ổn định công ty Bài nghiên cứu tác giả phần khái quát tình hình tiêu thụ xe, doanh thu lợi nhuận công ty Bắc Quang năm gần Trong trình thực tập công ty, tác giả có hội nhận diện, đánh giá phân tích tình hình hoạt động kinh doanh xe công ty tình hình thị trường xe ô tô Việt Nam Nhận thấy cần thiết việc nghiên cứu thị trường nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ xe công ty có thông tin xác để công ty đưa sách sát với thực tế nhu cầu mua xe khách hàng Do đó, tác giả thiết lập khảo sát thị trường, nghiên cứu tìm hiểu sở thích nhu cầu thị hiếu khách hàng giá, công nghệ, kiểu dáng, thiết kế nội thất dòng xe Mitsubishi Sau thu thập thông tin thị trường thông qua phiếu khảo sát, tác giả sử dụng phần mềm Exel để nhập liệu xử lý liệu phần mềm SPSS nhằm tổng hợp phân tích kết Đồng thời kết hợp với việc phân tích ma trận BCG, ma trận SWOT ma trận định lượng QSPM giúp tác giả đưa số giải pháp nhằm giúp công ty Bắc Quang thu hút quan tâm khách hàng đến dòng xe Mitsubishi nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ xe, tăng doanh thu, lợi nhuận mở rộng thị phần cho công ty Bắc Quang Tác giả hy vọng đề xuất phù hợp với phát triển công ty nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh xe Mitsubishi, góp phần thúc đẩy phát triển công ty Bắc Quang thời gian tới [...]... dòng xe tải trên thị trường 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE Ô TÔ THƯƠNG HIỆU MITSUBISHI TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG: 2.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH ô tô Bắc Quang: 2.2.1.1 Môi trường vi mô: Môi trường vi mô chính là yếu tố thuộc nội tại của Công ty, có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới hiệu hoạt động kinh doanh nói riêng thông... mới nhằm nhanh chóng phát triển thị phần nội địa nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tổng hợp của công ty nói chung và nâng cao hiệu quả kinh doanh xe Mitsubishi nói riêng, với những chính sách, chiến lược phù hợp với khả năng, điều kiện của công ty - 19 - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE MITSUBISHI TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH Ô TÔ... lao động có trình độ như trên là phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty Với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ và kinh nghiệm như trên đã đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cả công ty trong thời gian qua 2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH ô tô Bắc Quang Cùng với sự phát triển, công ty đã không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản... sách nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng ¾ Thực hiện quy trình xe đến bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa tại Công ty Bắc Quang (phụ lục 4) 2.1.4 Các lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH ô tô Bắc Quang: 2.1.4.1 Đại lý bán xe ô tô: Đây được xem như hoạt động kinh doanh chính chiếm 75% tổng doanh thu của công ty Ngày nay, khi ngành công nghiệp ô tô đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh. .. dưỡng tại công ty Bắc Quang ™ Từ năm 2007 đến nay doanh số của công ty ngày càng phát triển, công ty luôn phấn đấu vươn lên trở thành những doanh nghiệp đi đầu trong hoạt động kinh doanh ngành công nghiệp ô tô Với thương hiệu Mitsubishi luôn khẳng định vị trí đứng trong hàng ngũ tốp đầu đạt doanh thu và số lượng tiêu thụ xe khá lớn tại Việt Nam Là đại lý chính thức được ủy quyền kinh doanh xe ô tô của... bộ máy tổ chức quản lý của mình Đến nay, công ty tổ chức bộ máy quản lý theo hệ trực tuyến gồm 4 phòng ban và 2 phân xưởng 2.1.3.2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty TNHH ô tô Bắc Quang ™ Bộ máy tổ chức và quản lý kinh doanh của công ty TNHH ô tô Bắc Quang được thể hiện ở sơ đồ sau: - 25 - Sơ đồ 2.1 – Bộ Máy Quản Lý Tổ Chức Kinh Doanh Của Công Ty TNHH ô tô Bắc Quang Nguồn: [10] 2.1.3.2.2 Chức năng và... TNHH Ô TÔ BẮC QUANG: 2.1.1 Quá trình hình thành và các bước phát triển quan trọng của công ty TNHH ô tô Bắc Quang: ™ Công ty TNHH ô tô Bắc Quang được thành lập vào ngày 15/10/2003 theo quyết định số 58/2003/NĐ–CP của Chính Phủ do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai ban hành với số đăng ký kinh doanh là 4702000768, mã số thuế là 3600655564 - Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH ô tô Bắc Quang. .. trưởng ổn định Tuy nhiên, để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả hơn thì công ty phải có những biện pháp nhằm kích thích tiêu thụ từ phía khách hàng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao lợi nhuận với chi phí thấp nhất 2.2.2.2 Tình hình tiêu thụ xe ô tô thương hiệu Mitsubishi tại công ty TNHH ô tô Bắc Quang: ™ Tình hình tiêu thụ xe theo khu vực thị trường Do... có hiệu quả các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ ¾ Thực hiện tốt các chính sách cán bộ, chế độ quản lý tài sản chính phân phối theo lao động tiền lương, đảm bảo công bằng xã hội, đào tạo bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty 2.1.3 Tình hình lao động của Công ty TNHH ô tô Bắc Quang. .. triển Công ty TNHH ô tô Bắc Quang: Công ty TNHH ô tô Bắc Quang có quá trình hình thành và phát triển chưa dài, nhưng công ty đã không ngừng phấn đấu để phát triển và đứng vững trên thị trường Công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể qua các giai đoạn phát triển của mình ™ Trong những ngày đầu hoạt động, công ty mới chỉ là một Gara sửa chữa, bảo dưỡng và buôn bán các loại thiết bị, phụ tùng xe Đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu mitsubishi tại công ty TNHH ô tô bắc quang , Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu mitsubishi tại công ty TNHH ô tô bắc quang , Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu mitsubishi tại công ty TNHH ô tô bắc quang

Từ khóa liên quan