0

Bai tap thuc hanh kinh te vi mo.pdf

49 5,882 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:16

Bai tap thuc hanh kinh te vi mo.pdf Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế viBài tập 2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2004 – 2005 Học kỳ Thu 06/09/2004 – 24/12/2004 KINH TẾ VIBài tập 2 Ngày phát: 15/09/2004 Ngày nộp: 22/09/2004 1. [Lựa chọn tối ưu trong tiêu dùng] Mỗi khi có thiên tai xảy ra ở một địa phương nào đó thì chúng ta lại được chứng kiến những nghĩa cử đẹp “lá lành đùm lá rách” (và tất nhiên là cả “lá rách ít đùm lá rách nhiều” nữa) của người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Nếu chúng ta đối chiếu thực tế này với giả định “càng nhiều càng tốt” trong lý thuyết về người tiêu dùng của kinh tế học hiện đại, chúng ta khơng khỏi nghi ngờ tính hợp lý của giả định này. Đồng thời, chúng ta khơng khỏi tự hỏi: vậy thì giả định cho rằng người tiêu dùng ln cố gắng tối đa hóa độ thỏa dụng của mình có thỏa đáng hay khơng? Để góp phần trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng xem xét bài tốn sau đây. Giả sử thu nhập hàng tháng của Thảo là 5 triệu đồng và cơ có thể sử dụng số tiền này cho 2 mục đích: đóng góp từ thiện (X) và tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ khác (Y).1 Giả sử thêm rằng thị hiếu của Thảo thỏa mãn tất cả các giả định cơ bản về người tiêu dùng của kinh tế học vi mơ. a) Giả sử đơn giá của X là 1.000 đồng còn đơn giá của Y là 2.000 đồng, hãy vẽ đường ngân sách của Thảo. b) Bây giờ trên cùng một đồ thị, hãy vẽ đường bàng quan (còn gọi là đường đẳng ích) của Thảo. Dùng đồ thị này giải thích thực tế “lá lành đùm lá rách” được nêu ở trên. Có phải tại điểm phối hợp tiêu dùng tối ưu (từ đây về sau gọi tắt là điểm tiêu dùng tối ưu) mọi người đều sẵn lòng qun góp từ thiện hay khơng? 1 Quy ước: Chữ in hoa X, Y, Z v.v. dùng để gọi tên hàng hóa, còn chữ viết thường x, y, z dùng để chỉ lượng cầu hay mức tiêu dùng của người tiêu dùng. KILOBOOK.comChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế viBài tập 2 c) Với mức thu nhập hàng tháng là 5 triệu, Thảo phải đóng thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất là 10%. Nếu Việt Nam học tập các nước có hệ thống tài chính cơng phát triển và miễn thuế cho các khoản tiền đóng góp từ thiện thì số tiền từ thiện qun góp được hàng năm sẽ thay đổi như thế nào? Minh họa câu trả lời bằng đồ thị. d) Bây giờ giả định rằng hàm thỏa dụng của Thảo là một hàm Cobb – Douglas U(x,y) = x1/3y2/3. Hãy giải lại câu (b) và (c) với giả định mới này. Mức thỏa dụng và ngân sách giành cho hoạt động từ thiện của Thảo thay đổi thế nào khi chính phủ miễn thuế thu nhập cho các khoản đóng góp từ thiện. e) Bây giờ giả định rằng trong xã hội chỉ có 2 người là Thảo và Hiền. Hiền bị thiệt hại bởi thiên tai còn Thảo thì khơng và với tinh thần lá lành đùm lá rách, Thảo quyết định giành một phần thu nhập của mình để giúp đỡ Hiền trong cơn bĩ cực (để đơn giản hóa phần tính tốn, ở đây khơng giả định nhà nước miễn thuế cho các khoản đóng góp từ thiện). Giả định thêm rằng Thảo thấy vui hơn khi biết rằng với số tiền mình tặng, Hiền khơng phải sống cảnh màn trời chiếu đất; và vậy hàm lợi ích của Thảo bây giờ khơng phải là U(x,y) = x1/3y2/3 mà là U(x,y) = x2/3y2/3. Hãy tính mức thỏa dụng và khoản qun góp từ thiện của Thảo tại điểm tiêu dùng tối ưu mới. Khi so sánh kết quả này với kết quả ở phần (d), anh chị có nhận xét gì? 2. [ Tác động thay thế và tác động thu nhập ] Giả sử hàm thỏa dụng của Kiều có dạng Cobb – Douglas U(x,y) = xy, còn thu nhập của Kiều là 100 đồng; giá thị trường của hai mặt hàng X và Y lần lượt là px = 4 đồng và py = 5 đồng. a) Hãy tìm điểm tiêu dùng tối ưu (x*, y*) của Kiều. b) Bây giờ giả sử giá của mặt hàng X tăng thành px = 5 đồng. Hãy tìm điểm tiêu dùng tối ưu mới (x*c, y*c) của Kiều. c) Chúng ta biết rằng hiệu ứng tổng thể của việc tăng giá hàng x bao gồm hai hiệu ứng bộ phận. Thứ nhất, giá của X tăng lên có nghĩa là hàng X đắt lên một cách tương đối so với hàng Y và vậy Kiều có xu hướng giảm tiêu dùng hàng X và tăng tiêu dùng hàng Y. Hiệu ứng này gọi là hiệu ứng thay thế. Thứ 2, giá của X tăng lên còn có nghĩa là sức mua của Kiều đã bị giảm đi (hay nói cách khác, thu nhập thực của Kiều đã bị giảm so với trước) và điều này sẽ ảnh hưởng tới lượng KILOBOOK.comChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế viBài tập 2 cầu của Kiều đối với cả X và Y. Hãy phân tích cả về mặt định tính (bằng đồ thị) và định lượng (bằng con số) hiệu ứng thu nhập và thay thế của Kiều đối với mặt hàng X khi giá của mặt hàng này tăng từ 4 lên 5 đồng. 3. [ Xác định hàm cầu cá nhân và hàm cầu thị trường ] Nhớ lại rằng cầu thị trường là tổng cầu của tất cả người tiêu dùng trên thị trường. Mục 4.3 trong sách giáo khoa trình bày cách xây dựng đường cầu thị trường bằng cách cộng các đường cầu cá nhân theo chiều ngang. Trong bài tập này, chúng ta sẽ xây dựng hàm cầu thị trường từ những hàm cầu cá nhân bằng phương pháp tốn học. Giả sử một thị trường chỉ có 2 người tiêu dùng là Kim và Vân. Hàm thỏa dụng của Kim là UK(x,y) = x1/3y2/3 , và của Vân là UV(x,y) = x1/2y1/2. Thu nhập của Kim và Vân lần lượt là 120 và 100 đồng. Đơn giá của hàng X là px , của hàng Y là py. a. Tìm hàm số biểu diễn mức cầu mặt hàng X của Kim và Kiều dưới dạng xi = xi(px ; Ii, py), trong đó i ∈ {K, V}. (Lưu ý rằng px, py, và Ii là các hằng số cho trước). b. Hãy tìm hàm tổng cầu của thị trường đối với mặt hàng X dưới dạng x = x(px ; IK, IV, py). c. Giả sử giá thị trường px = 1 và py = 2. Hãy tính độ co giãn của cầu về mặt hàng X theo giá cho Kim và Vân tại điểm có mức giá thị trường này. Sau đó tính độ co giãn của cầu so với giá cho tồn bộ thị trường. Từ việc so sánh độ co giãn của cầu cá nhân và độ co giãn của cầu thị trường, anh chị rút ra nhận xét gì ? KILOBOOK.comChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghò bài tập 2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu 2004 – 2005 06/09/2004 – 24/12/2004 KINH TẾ VI MÔ Lời giải đề nghò bài tập 2 Câu số 1. Mục a + b) 500 1000 1500 2000 250010002000300040005000YXC1 Hình 1. Giải pháp tiêu dùng tối ưu bình thường Tại điểm tiêu dùng tối ưu C1 trong Hình 1, Thảo giành một phần thu nhập của mình cho hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu giải pháp góc xuất hiện thì Thảo sẽ giành tồn bộ thu nhập cho hoạt động tiêu dùng cá nhân và khơng đóng góp từ thiện (Hình 2) KILOBOOK.comChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghò bài tập 2 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600500100015002000250030003500400045005000YXC2 Hình 2. Giải pháp góc cho phối hợp tiêu dùng tối ưu Mục c) Với mức thuế thu nhập là 10%, thu nhập sau thuế của Thảo sẽ là 4.500.000 đồng. Nếu nhà nước khơng miễn thuế đối với các khoản qun góp từ thiện thì đường ngân sách của Thảo sẽ dịch chuyển vào trong và song song với đường ngân sách cũ (Hình 3). Tuy nhiên, khi nhà nước cho phép miễn trừ thuế đối với tiền từ thiện thì đường ngân sách sẽ khơng chỉ dịch chuyển song song vào trong mà còn xoay quanh điểm chặn ở trục Y theo chiều kim đồng hồ (Hình 4). Đường ngân sách xoay như vậy là do thuế suất 10% và việc miễn thuế đối với khoản tiền từ thiện cùng nhau làm cho pX giảm đi 10%. Chúng ta sẽ thấy điều này rõ hơn trong phần (d). 500 1000 1500 2000 250010002000300040005000YXC3C1 Hình 3. Tiêu dùng tối ưu khi có thuế thu nhập và khơng miễn thuế cho hoạt động từ thiện KILOBOOK.comChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghò bài tập 2 500 1000 1500 2000 250010002000300040005000YXC3C4 Hình 4. Tiêu dùng tối ưu khi có thuế thu nhập và được miễn thuế cho hoạt động từ thiện Mục d) Áp dụng cơng thức giải bài tốn ràng buộc tối ưu khi hàm thỏa dụng có dạng Cobb – Douglas (xem lại bài ơn tập Thứ 6, 17/9/2004) với α = 1/3 và β = 2/3. Trong câu (b) khi chưa có thuế thu nhập, I = 5.000.000 đồng. Tại điểm tiêu dùng tối ưu C1, ta có: 15.0003XIxpαα β∗= =+ 15.0003YIypβα β∗= =+ Điểm tiêu dùng tối ưu này được minh họa trong Hình 1. Trong câu (c) khi có thuế thu nhập 10% và tiền từ thiện được miễn trừ thuế, thu nhập của Thào là I = 4.500.000 đồng và pX = 0.9 trong khi pY vẫn giữ ngun. Lại áp dụng cơng thức, tại điểm tiêu dùng tối ưu C4 ta có: * *4 11 4500 50003 0.9 3XIx xpαα β= = = =+ * *4 12 450015003 2YIy ypβα β= = = <+ Điểm tiêu dùng tối ưu này được minh họa trong Hình 4. Tại C4, mặc dù thu nhập của Thảo giảm do chịu thuế 10% nhưng cơ vẫn giữ ngun khoản ngân sách giành cho từ thiện trong khi giảm mức tiêu dùng cá nhân. Đây là hệ quả quan trọng của việc miễn thuế cho các hoạt động từ thiện. KILOBOOK.comChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghò bài tập 2 Mục e) Trong phần (e) này α = β = 2/3. Trong kinh tế học việc α tăng lên có thể được diễn giải rằng độ thỏa dụng của Hiền đã trở thành một bộ phận trong hàm thỏa dụng của Thảo. Đây có lẽ là cách đơn giản nhất để mơ hình hóa những ứng xử vị tha trong kinh tế học. Lại áp dụng cơng thức, tại điểm tiêu dùng tối ưu C5 ta có: 51 4.5002.2502 1XIxpαα β∗= = =+ 51 4.5001.1252 2YIypβα β∗= = =+ Điểm tiêu dùng tối ưu này được minh họa trong Hình 5. Từ kết quả này, so sánh với câu (b) và (c) ta thấy rằng với tấm lòng vị tha, Thảo đã tăng khoản tiền từ thiện để giúp Hiền và giảm tiêu dùng cá nhân của mình. 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600500100015002000250030003500400045005000YXC1C5 Hình 5. Tiêu dùng tối ưu của một người vị tha (khơng miễn thuế từ thiện) Câu số 2. Mục a) Áp dụng cơng thức tìm điểm tiêu dùng tối ưu trong trường hợp hàm thỏa dụng có dạng Cobb – Douglas trong đó α = β = 1, I = 100, pX = 4, pY = 5 ta tìm được x*= 12.5 và y* = 10. Mức thỏa dụng của Kiều tại điểm tiêu dùng tối ưu này là U* = 125. Mục b) Lại áp dụng cơng thức nhưng nay với mức giá pX = 5, ta có x*c = y*c = 10. Mục c) Để xác định hiệu ứng thay thế, ta phải tìm điểm tiêu dùng tối ưu mới (x*s, y*s) tại đó hai điều kiện sau được thỏa mãn: (i) Mức thỏa dụng bằng U* = 125; và (ii) Đường KILOBOOK.comChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghò bài tập 2 ngân sách mới (với mức giá pX = 5) tiếp xúc với đường đẳng ích (hay đẳng dụng) cũ. Tức là ta phải giải hệ phương trình sau: 125s sX XY Yx yMU pMU p∗ ∗== hay: 125s ssXs Yx yypx p∗ ∗∗∗== Giải hệ phương trình này ta tìm được x*s = y*s = 125 11.18≈. Như vậy hiệu ứng thay thế là: ( , ) ( , ) hay (12,5;10) (11,18;11,18)s sx y x y∗ ∗ ∗ ∗→ →. Như vậy, khi giá của X tăng từ 4 lên 5 đồng, so với trước hàng X đã trở nên đắt hơn một cách tương đối và vậy để đạt mức thỏa dụng như cũ ở mức giá mới Kiều giảm tiêu dùng hàng X từ 12,5 xuống còn 11.18, đồng thời tăng mức tiêu dùng hàng Y từ 10 lên 11.18. (Lưu ý rằng để duy trì mức thỏa dụng như cũ Kiều cần một mức thu nhập lớn hơn trước. Cụ thể mức thu nhập ấy là: x*spX + y*spY = (11.18)5 + (11.18)5 = 111,8 đồng.) Kết hợp với kết quả ở Mục (b), hiệu ứng thu nhập là: ( , ) ( , ) hay (11,18;11,18) (10;10)s s I Ix y x y∗ ∗ ∗ ∗→ → Câu số 3. Mục a) Đối với Kim, αK = 1/3; βK = 2/3, IK = 120; còn đối với Vân, αV = βV = 1/2, IV = 120. Áp dụng cơng thức tìm điểm tiêu dùng tối ưu trong trường hợp hàm thỏa dụng có dạng Cobb – Douglas ta tìm được: 1 2;3 3K KK KX YI Ix yp p= =; và 1 1;2 2V VV VX YI Ix yp p= =. (Lưu ý rằng khi hàm thỏa dụng có dạng Cobb – Douglas, tại điểm tiêu dùng tối ưu mức cầu của một cá nhân về một mặt hàng khơng phụ thuộc vào mức giá của mặt hàng kia. Đây là đặc điểm quan trọng của hàm Cobb – Douglas.) Mục b) Ta tìm được tổng cầu của thị trường bằng cách cộng cầu của tất cả cá nhân tham gia thị trường. Như vậy: (1/3) (1/ 2)1 13 2V K VKM K VX X XI I IIx x xp p p+= + = + = (2 / 3) (1/ 2)2 13 2V K VKM K VY Y YI I IIy y yp p p+= + = + = KILOBOOK.comChương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghò bài tập 2 Mục c) Từ kết quả ở Mục (a), dễ thấy rằng xK.px = IK/3 = hằng số và xV.px = IV/2 = hằng số nên độ co giãn của cầu so với giá của Vân và Kiều đều bằng 1. Tương tự như vậy, từ kết quả ở Mục (b): xM.px = (1/3) IK + (1/2) IV = hằng số nên độ co giãn của cầu thị trường so với giá cũng bằng 1. Lưu ý rằng độ co dãn của cầu ln bằng 1 chỉ là một trường hợp đặc biệt, xuất phát từ dạng thức đặc biệt (Cobb-Douglas) của hàm thỏa dụng. KILOBOOK.com1 Kinh tế ViBài tập thực hành 1 Câu 1 (F0203-PS1-1) Hãy xem xét thị trường bánh mì. Mô tả ngắn gọn tác động của từng trường hợp sau lên cầu, cung, lượng cân bằng và giá cân bằng của bánh mì. Minh họa câu trả lời bằng đồ thị nếu thấy hữu ích. 1. Một loại phân bón mới làm tăng năng suất lúa mì. 2. Giá bơ tăng do một căn bệnh làm ảnh hưởng tới bò. 3. Nỗi lo ngại về chất phụ gia trong lương thực làm giảm cầu đối với phở. 4. Một vụ bãi công của những người làm bánh mì làm tăng tiền công lao động. 5. Để hỗ trợ giá bánh mì, chính phủ đồng ý mua tất cả số bánh mì thặng dư và trả cao hơn giá thị trường hiện tại 10%. 6. Để giúp giảm lạm phát, chính phủ đặt một giá trần cho giá bánh mì bằng với giá thấp hơn đã từng tồn tại cách đây hai năm. Câu 2 (F0203-PS1-2) Cầu và cung đối với việc đi bác sĩ (không có bảo hiểm) tuần tự là: P = 100 – 0,1Qd P = 10 + 0,1Qs 1. Giá và lượng cân bằng là bao nhiêu? Tổng chi tiêu cho việc đi bác sĩ là bao nhiêu? 2. Chính phủ giới thiệu bảo hiểm sức khỏe quốc gia, một chương trình sẽ chi trả 75% cho mỗi lần đi bác sĩ. Điều gì sẽ xảy ra đối với giá và lượng cân bằng của việc đi bác sĩ? Giá do người tiêu dùng trả là bao nhiêu? Tổng chi tiêu cho việc đi bác sĩ là bao nhiêu? Tổng chi tiêu của người tiêu dùng là bao nhiêu? (Gợi ý: Anh chị có thể dịch chuyển đường cầu tới P = 400 – 0,4Qd hoặc đường cung tới P = 2.5 + 0.025Qs để phản ánh tác động của bảo hiểm. Nếu anh chị dịch chuyển đường cầu, thì đường cầu mới biểu diễn tổng số giá cả mà các bác sĩ nhận được, bao gồm cả phần do bảo hiểm trả; đường cầu ban đầu tiếp tục biểu diễn phần do người tiêu dùng trả trong hóa đơn bác sĩ . Nếu anh chị dịch chuyển đường cung, thì đường cung mới biểu diễn phần do người tiêu dùng trả trong hóa đơn tổng; đường cung ban đầu tiếp tục biểu diễn tổng số tiền thanh toán mà các bác sĩ nhận đuợc.) Câu 3 (F0607-PS1-4) Hàm số cầu và hàm số cung của một sản phẩm được cho dưới đây: Cầu: P = (-1/2) QD + 100 Cung: P = QS + 10 (đơn vị của P là đồng, đơn vị của Q là kg) 1. Hãy tìm điểm cân bằng của thị trường 2. Hãy tính độ co giãn của cung và cầu theo giá ở điểm cân bằng 3. Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, và thặng dư toàn xã hội. 4. Nếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho sản phẩm là 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất (mất mát) vô ích của phúc lợi xã hội và hãy giải thích tại sao lại có khoản tổn thất này. KILOBOOK.com[...]... tăng thêm lao động. Hãy làm một vài tính tốn và trả lời câu hỏi sau đây: KILOBOOK.com Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Bài tập 2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2004 – 2005 Học kỳ Thu 06/09/2004 – 24/12/2004 KINH TẾ VI MÔ Bài tập 2 Ngày phát: 15/09/2004 Ngày noäp: 22/09/2004 1. [Lựa chọn tối ưu trong tiêu dùng] Mỗi khi... Hãy vẽ đường đẳng ích, đường ngân sách và chỉ ra phối hợp tối ưu. KILOBOOK.com Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghị bài tập 2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu 2004 – 2005 06/09/2004 – 24/12/2004 KINH TẾ VI MÔ Lời giải đề nghị bài taäp 2 Câu số 1. Mục a + b) 500 1000 1500 2000 250010002000300040005000YXC1... lốp) 6),( == KLLKF Năng suất biên của lao động 1 12 212LMP K L−= KILOBOOK.com Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghị bài taäp 2 Mục e) Trong phần (e) này α = β = 2/3. Trong kinh tế học vi ệc α tăng lên có thể được diễn giải rằng độ thỏa dụng của Hiền đã trở thành một bộ phận... người đều sẵn lịng qun góp từ thiện hay khơng? 1 Quy ước: Chữ in hoa X, Y, Z v.v. dùng để gọi tên hàng hóa, cịn chữ vi t thường x, y, z dùng để chỉ lượng cầu hay mức tiêu dùng của người tiêu dùng. KILOBOOK.com Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghị bài taäp 2 Mục c) Từ kết quả ở Mục (a), dễ thấy rằng xK.px = IK/3... (F0607-PS1-5) KILOBOOK.com 1 Kinh tế vi mô Bài giải gợi ý bài tập ứng dụng 4 Phân tích thị trường khơng có đối thủ (cạnh tranh hồn hảo và độc quyền thuần tuý) Câu 1 (F0203-PS4- 2) Giá và xuất lượng của ngành xuất hiện tại nơi giao nhau giữa các đường cung và cầu của ngành. 200 – 0,1Q = 20 + 0,2Q => 180 = 0,3Q => Q = 600, P = 140. Để mô tả hành vi của công ty, ta cần có đường... (F0203-PS1-2) Cầu và cung đối với vi c đi bác sĩ (khơng có bảo hiểm) tuần tự là: P = 100 – 0,1Qd P = 10 + 0,1Qs 1. Giá và lượng cân bằng là bao nhiêu? Tổng chi tiêu cho vi c đi bác sĩ là bao nhiêu? 2. Chính phủ giới thiệu bảo hiểm sức khỏe quốc gia, một chương trình sẽ chi trả 75% cho mỗi lần đi bác sĩ. Điều gì sẽ xảy ra đối với giá và lượng cân bằng của vi c đi bác sĩ? Giá do người tiêu dùng... Câu 4 (F0506-PS2-1) a. Biểu cầu của Minh về nước đóng chai. P (ngàn đồng/chai) QD (chai) 7 1 5 2 3 3 1 4 QD (chai) 1 4 3 2 3 1 5 7 P (ngàn đồng/chai) (D) KILOBOOK.com 1 Kinh tế Vi mô Bài tập 2 Câu 1 (F0203-PS2-1) Hãy vẽ đường đẳng dụng về sở thích của những cá nhân sau đây đối với nem và nước cam. 1. Cơ Hoa thích nem nhưng ghét nước cam. Dù có bao nhiêu nước cam đi... giảm, tiêu dùng thịt bò của Minh sẽ tăng. Đồ thị minh hoạ thích hợp được thể hiện dưới đây. QD (chai) 1 4 3 2 3 P = 4 1 5 7 CS P (ngàn đồng/chai) P =2 ∆∆∆∆CS KILOBOOK.com 1 Kinh tế Vi mô Bài tập thực hành 1 Câu 1 (F0203-PS1-1) Hãy xem xét thị trường bánh mì. Mơ tả ngắn gọn tác động của từng trường hợp sau lên cầu, cung, lượng cân bằng và giá cân bằng của bánh mì. Minh họa... được chứng kiến những nghĩa cử đẹp “lá lành đùm lá rách” (và tất nhiên là cả “lá rách ít đùm lá rách nhiều” nữa) của người dân Vi t Nam trên khắp mọi miền đất nước. Nếu chúng ta đối chiếu thực tế này với giả định “càng nhiều càng tốt” trong lý thuyết về người tiêu dùng của kinh tế học hiện đại, chúng ta khơng khỏi nghi ngờ tính hợp lý của giả định này. Đồng thời, chúng ta không khỏi tự hỏi: vậy... tiền này cho 2 mục đích: đóng góp từ thiện (X) và tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ khác (Y).1 Giả sử thêm rằng thị hiếu của Thảo thỏa mãn tất cả các giả định cơ bản về người tiêu dùng của kinh tế học vi mô. a) Giả sử đơn giá của X là 1.000 đồng còn đơn giá của Y là 2.000 đồng, hãy vẽ đường ngân sách của Thảo. b) Bây giờ trên cùng một đồ thị, hãy vẽ đường bàng quan (cịn gọi là đường đẳng ích) . 2004-2005 Kinh tế vi mô Lời giải đề nghò bài tập 2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu 2004 – 2005 06/09/2004 – 24/12/2004 KINH TẾ VI MÔ. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Kinh tế vi mô Bài tập 2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2004
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap thuc hanh kinh te vi mo.pdf, , Bơ và bánh mì là hai thứ bổ sung cho nhau trong tiêu dùng. Như vậy, giá bơ Bánh mì và phở là hai thứ thay thế cho nhau trong tiêu dùng. Như vậy, giảm cầu Cơng nhân bánh mì là một nhập lượng trong sản xuất bánh mì. Giá nhập

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Giải pháp tiêu dùng tối ưu bình thường - Bai tap thuc hanh kinh te vi mo.pdf

Hình 1..

Giải pháp tiêu dùng tối ưu bình thường Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 2. Giải pháp gĩc cho phối hợp tiêu dùng tối ưu - Bai tap thuc hanh kinh te vi mo.pdf

Hình 2..

Giải pháp gĩc cho phối hợp tiêu dùng tối ưu Xem tại trang 5 của tài liệu.
của Thảo sẽ dịch chuyển vào trong và song song với đường ngân sách cũ (Hình 3). Tuy - Bai tap thuc hanh kinh te vi mo.pdf

c.

ủa Thảo sẽ dịch chuyển vào trong và song song với đường ngân sách cũ (Hình 3). Tuy Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 4. Tiêu dùng tối ưu khi cĩ thuế thu nhập và được miễn thuế cho hoạt động từ thiện - Bai tap thuc hanh kinh te vi mo.pdf

Hình 4..

Tiêu dùng tối ưu khi cĩ thuế thu nhập và được miễn thuế cho hoạt động từ thiện Xem tại trang 6 của tài liệu.
Điểm tiêu dùng tối ưu này được minh họa trong Hình 1. - Bai tap thuc hanh kinh te vi mo.pdf

i.

ểm tiêu dùng tối ưu này được minh họa trong Hình 1 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Thảo. Đây cĩ lẽ là cách đơn giản nhất để mơ hình hĩa những ứng xử vị tha trong kinh tế - Bai tap thuc hanh kinh te vi mo.pdf

h.

ảo. Đây cĩ lẽ là cách đơn giản nhất để mơ hình hĩa những ứng xử vị tha trong kinh tế Xem tại trang 7 của tài liệu.