skkn một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học tin 11

20 613 1
skkn một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học tin 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC MÔN TIN HỌC LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT Người thực hiện: Trần Thị Hương Đơn vị: Tổ Tin học Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc môn: Tin học Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT THANH HÓA NĂM 2013 Trang Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT A PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Về mặt lý luận Một tư tưởng đổi GD& ĐT tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh đạo đức trí tuệ để bắt kịp hội nhập quốc tế Điều thể rõ nghị số 40/2000/QH 10 ngày 9/2/2000 Quốc Hội khoá X đổi chương trình giáo dục phổ thông với mục tiêu “Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, SGK phổ thông nhằm nâng cao chất lượng toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá – đại hoá đất Nước phù hợp với thực tiễn tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông nước khu vực giới” Luật giáo dục điều 24.2 ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm với lớp học, môn học Bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Về mặt thực tiễn Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi mặt người toàn diện: Ngoài trình độ chuyên môn đòi hỏi người Việt Nam phải sử dụng thành thạo máy vi tính, cập nhật công nghệ thông tin, nói thông thạo số ngoại ngữ Hiện số phận thiếu niên có dấu hiệu thờ thiếu nghiêm túc việc học tin học, ngoại ngữ cập nhật công nghệ thông tin dẫn đến trình phát triển kém, quan hệ cộng đồng khó khăn, thiếu niềm tin sống, ý chí hội nhập phát triển kém, không tính tự chủ dễ bị tụt hậu so với xã hội Trong năm gần đây, Tin Học đưa vào trường THPT số trường THCS phạm vi nước môn học bắt buộc Khi làm quen với Tin Học, học sinh tỏ hào hứng môn học mẻ, đại mang tính thực tế cao Tuy nhiên thời gian sau, kiến thức khó học sinh lại có thái độ thờ việc học vận dụng tin học vào sống ngày Trang Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT Về cá nhân Xuất phát từ lý luận thực tiễn thực tế công tác năm giảng dạy môn Tin Học trường THPT Hà Tông Huân đặt câu hỏi môn học có tính tư cao, mẽ, hấp dẫn mà không thu hút được học sinh tiếp thu vận dụng kiến thức vào sống Song nguyên nhân có lẽ quan niệm môn học phụ không thi tốt nghiệp THPT, không thi Đại Học nên đa số em không ý đến hay mặt tích cực môn Về phía giáo viên, mặt chưa có phương pháp dạy học thật phù hợp, chưa tạo hứng thứ cho học sinh yêu thích môn Đó lý chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC MÔN TIN HỌC LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục môn tin học trường THPT phương pháp giảng dạy giáo viên, thông qua đề biện pháp giáo dục phù hợp có hiệu giúp cho em hứng thú hăng say với môn Tin học III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Học sinh khối 11 trường THPT Yên Định 2; - Chương trình Tin học 11; - Ngôn ngữ lập trình Pascal IV NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu số vấn đề sở lý luận học môn Tin học; - Tiến hành điều tra thực trạng công tác học tập giảng dạy, phân tích nguyên nhân; - Tìm biện pháp liên quan đến công tác để từ đề biện pháp học tập phương pháp dạy học tích cực giai đoạn V GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: Nghiên cứu thực trạng học tập phương pháp dạy học môn Tin Học trường THPT Yên Định – Thanh Hóa Trang Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp nghiên cứu lý luận Trên sở kiến thức môn Tin Học THPT, phương pháp dạy học quan điểm đường lối Đảng, văn Bộ giáo dục Đào tạo chuẩn kiến thức phương pháp dạy học tích cực Phương pháp quan sát Nhìn nhận lại thực trạng công tác giảng dạy môn Tin Học việc tiếp thu học sinh trường THPT Yên Định – Thanh Hóa năm học 2012-2013 Đưa số biện pháp việc đổi công tác giảng dạy môn Tin Học cho học sinh trường giai đoạn Trang Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT B PHẦN NỘI DUNG I THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC Kết khảo sát chất lượng Từ thực tế giảng dạy trường THPT thuộc huyện Yên Định, trường Hà Tông Huân (cũ) Tôi có ghi lại bảng khảo sát chất lượng kì I năm học 2012 – 2013 sau: Lớp Điểm >=8 Sĩ số SL TL% Trên TB SL TL% Dưới TB SL TL% Điểm < 2.5 SL TL% 11C8 42 9.5 11 26.3 12 28.5 15 35.7 11C11 37 5.4 10 27.1 11 29.7 14 37.8 Vì thời gian nghiên cứu tham gia giảng dạy môn tin lớp khối 11 nên nội dung nghiên cứu chủ yếu dựa tình hình học tập, đặc điểm tâm lí học sinh mà trực tiếp giảng dạy Một số đặc điểm thể học sinh không hứng thú với môn học 2.1 Không nắm kiến thức số môn Toán, Tiếng Anh… vận dụng kiến thức vào môn Tin Học Như biết kiến thức Tin Học 11 lập trình toán tin học thường liên quan đến Toán Học Nếu học sinh không nắm vững kiến thức Toán khó để tư thuật toán Tin Học dẫn đến khả viết chương trình gặp nhiều khó khăn Ví dự như: Viết chương trình tính: S = N! N nhập từ bàn phím Một số học sinh chí N! Hay tìm UCLN số nguyên dương M, N hỏi số em không nhớ UCLN số nguyên dương Hoặc từ khoá câu lệnh ngôn ngữ lập trình thường viết Tiếng Anh Nhưng số từ while, else, read, write… không hiểu nghĩa từ Trang Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT 2.2 Tiếp thu kiến thức chậm, không nắm cú pháp ý nghĩa câu lệnh Nhìn chung kiến thức Tin Học với số học sinh thường tiếp thu kiến thức chậm học vẹt theo kiểu học thuộc lòng đến vận dụng kiến thức vào thực hành làm tập khó khăn không thực Ví dụ viết chương trình tính: S=1+2+3+…+N (N số nguyên dương nhập từ bàn phím) Ở tính tổng N số nguyên liên tiếp phần khai báo ta cần khai báo liệu vào biến N sử dụng câu lệnh For - Do để viết đoạn chương trình sau: S:= 0; For i:= to N S:= S+ i; Nhưng hầu hết học sinh vận dụng biết lại viết sai S:= 0; For i:= to N S:= S+ 1; Thậm chí nhiều học sinh nhớ lẫn lộn câu lệnh lặp For – While – S:= 0; While i:=1 to N S:= S+ 1; 2.3 Năng lực tư yếu, kém: Do kiến thức môn Tin Học có liên quan nhiều đến môn Toán Học nên học sinh học yếu môn Toán đồng nghĩa với việc tư viết chương trình môn Tin Học Đến lúc việc áp dụng kiến Trang Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT thức Tin Học để làm tập thực hành gặp nhiều khó khăn, trông chờ vào giáo viên giải lớp chép vào Đơn giản thuật toán: S = 1+ 1/2 + 1/3 +…+1/ N ,N nhập từ bàn phím Tổng tương tự tổng hầu hết học sinh khó viết xác đoạn chương trình tính tổng cách sử dụng vòng lặp For – S : = 0; For i : = to N S : = S + 1/ i ; Hoặc số học sinh biết cách sử dụng vòng For viết câu lệnh sau lại sai: S:=0; For i : = to 1/N S: = S + i ; 2.4 Thao tác với máy tính chưa thành thạo biết sử dụng máy tính Do điều kiện sở vật chất chưa hoàn thiện nhiều trường học trang bị có phòng máy với số lượng hạn chế mà học sinh lớp đông, hôm thực hành phải ghép đến em sử dụng máy nên việc thao tác máy hạn chế Một điều kiện khách quan khác đa số học sinh nông dân sống khu vực nông thôn nên việc có máy tính nhà Mà việc tiếp xúc với máy tính nơi học tập lại nên dẫn đến đa số học sinh chưa thành thạo sử dụng máy tính Việc phân cấp rõ rệt hai đối tượng học sinh, số em gia đình có điều kiện trang bị máy tính nhà sử dụng thành thạo hiệu Số lại học sinh thuộc diện gia đình khó khăn điều kiện tiếp xúc nhiều với máy tính, thực hành gặp nhiều khó khăn, lúng túng dẫn đến dễ chán nản, tự ti Bộ phận kỹ máy tính yếu việc áp dụng cho em làm tập thực hành máy chậm không khó khăn Trang Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT 2.5 Thái độ học tập thờ ơ, phương pháp học tập chưa tốt Nhiều em chưa tự giác học tập, chưa có động học tập nên không ý học tập Nhiều em học môn tự nhiên ngại học Tin Học Tâm lí chung em sợ môn Tin nghĩ khó Hầu hết em học thường thiếu tập chung không ý, có thái độ thụ động thờ việc học Trên lớp không ý nhà lại không học cũ nên kiến thức nắm hời hợt khó vận dụng lí thuyết để viết chương trình Nguyên nhân Một nguyên nhân khiến em có thái độ e dè ngại học môn Tin Học : Đó môn khoa học đòi hỏi người học phải có tính tư cao, tính kiên trì nhẫn nại điều có sẵn học vẹt, học tủ Ngoài số nguyên nhân khách quan sau: 3.1 Hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập khó khăn Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh phải làm việc nhà nhiều làm thêm để kiếm sống nên không ý đến học tập Không riêng môn Tin học mà nhiều môn khác Sự quan tâm phụ huynh ảnh hưởng đến việc học học sinh Nếu lớp không chịu tập chung nghe giảng nhà không xem lại em học hơn, có suy nghĩ chán nản thiếu tích cực Nhiều học sinh thuộc diện giả bố mẹ bận công việc nên em học hành nào? Lại có học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ phải làm ăn xa không bên cạnh để em nhà tự xoay sở, tuổi nhỏ nên em không đủ ý thức để vươn lên cách tự giác học tập mà đến lớp cho có ý thức tiếp thu giảng 3.2 Yếu tố tâm lý, xã hội Có lẽ áp lực kì thi tốt nghiệp đại học nên hầu hết học sinh coi trọng môn kì thi mà tỏ xem nhẹ môn khác Nếu môn Toán hay số môn học lớp khoá em học thêm nhà em dành hết thời gian cho chúng thời gian em dành cho Tin học Trang Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT Sự phát triển bùng nổ công nghệ thông tin với internet, dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn lôi em nhiệm vụ học tập môn học có tính tư cao môn Tin học Thực tế dạy học môn Tin trường cho thấy nhiều học sinh chán học, lười học có khuynh hướng ham chơi ham học 3.3 Nhiều giáo viên dạy Tin chưa có phương pháp phù hợp Chưa thấy báo chí phương tiện, diễn đàn mạng nói nhiều phương pháp dạy học Nếu trước giáo viên thường sử dụng phương pháp dạy học truyền thống phải sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác tiết dạy Sự phát triển xã hội làm cho học sinh có nhiều điều kiện tiếp xúc với kiến thức nhân loại sinh động hấp dẫn đặc biệt mạng Internet “Nếu giáo viên biết bôi đen kiến thức dán vào học sinh không hiệu “ mà hiệu trình dạy học tương đối phụ thuộc vào phong cách, phương pháp truyền thụ giáo viên 3.4 Do đặc thù môn học Tâm lí số học sinh ham chơi nghĩ học Tin giải trí ,chơi điện tử thực Tin học 11 đòi hỏi học sinh phải tư nhiều Phải vận dụng kiến thức nhiều môn học để viết chương trình Thậm chí em có thuật toán bắt tay vào viết chương trình gặp nhiều khó khăn Hoặc viết xong chương trình không chạy với test đòi hỏi học sinh phải kiểm tra sữa lại Nên hay gây tâm lí chán nản học sinh II MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH Học sinh hứng thú với môn học tồn khách quan, phần giáo viên chưa có phương pháp dạy học phù hợp chưa quan tâm tới suy nghĩ, thái độ học sinh Một phần học sinh lười học, không chịu học dẫn đến ngày tụt hậu so với yêu cầu chung học sinh Nếu giáo viên không sớm nhận tượng nhận thức học sinh ngày thụ động việc tiếp thu kiến thức dẫn đến em không đáp ứng chuẩn kiến thức môn học kĩ Không cần kể Trang 10 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT nguyên nhân đâu, cần phải để học sinh hứng thú với môn học Chủ động tiếp thu kiến thức, tăng khả tự học đáp ứng yêu cầu xã hội người xã hội ngày Để tạo cho học sinh niềm hứng khởi với môn học đưa số giải pháp khắc phục tình trạng Tạo tâm lí thoải mái cho học sinh Một yếu tố khiến em hứng thú tiếp xúc với môn giáo viên tạo áp lực cho học sinh Một số giáo viên đòi hỏi cao học sinh không tìm hiểu xem liệu học sinh đáp ứng được yêu cầu không Chính mà từ tiếp xúc với em tạo cho em tâm lí thoải mái, thân thiện, chân thành tin cậy hoạt động dạy học Làm học sinh thấy học sinh ngồi ghế nhà trường phải thật nỗ lực để tiếp thu kiến thức phổ thông sau học cao áp dụng vào thực tế, học để vượt qua kì thi mà kiến thức lại xem nhẹ Trong trình dạy giáo viên phải có thái độ nhẹ nhàng học sinh mắc khuyết điểm, cư xử khéo léo với em, xử lí tốt tình sư phạm Việc đánh giá nhận xét phải công bằng, khách quan công tâm, công khai kết kiểm tra nhận xét làm học sinh Không nên đánh giá thấp làm cho học sinh chán nản, nên tạo cho học sinh niềm tin học môn Phải có kiến thức vững vàng để giải đáp thắc mắc cách thuyết phục, khuyến khích em mạnh dạn hỏi chưa hiểu Xây dựng cho em thói quen học tập tích cực, động viên kịp thời học sinh tiến bộ, cung cấp cho em phương pháp học tập đắn, khuyến khích em không ngừng cố gắng, tạo điều kiện để học sinh lớp có hội phát biểu học Trang 11 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, thực hành Có thể nói phương tiện dạy học góp phần quan trọng định đến hiệu tiết học Nếu phương tiện dạy học giáo viên phải làm việc nhiều kiến thức học sinh thu lại Đặc biệt môn Tin phương tiện dạy học tiết học lại nhàm chán Nếu 7: Các thủ tục chuẩn vào đơn giản Giáo viên dạy theo phương pháp thông thường học sinh không nhớ không hiểu việc nhập liệu từ bàn phím đưa liệu Nhưng giáo viên sử dụng chương trình pascal đơn giản minh họa cho học sinh học sinh hiểu nhớ lâu Đối với giáo viên kết hợp máy tính máy chiếu để hướng dẫn học sinh bước để soạn thảo, dịch, thực hiệu chỉnh chương trình giúp học sinh nắm vững Có thể nói học thực hành quan trọng với môn Tin Học Nếu giáo viên dạy lí thuyết mà không trọng đến thực hành không khắc sâu kiến thức cho học sinh đồng thời học sinh lỗi mà mắc trình viết chương trình Đối với học sinh hầu hết tiếp xúc với máy tính nên em háo hức mong chờ tiết thực hành nên giáo viên thường xuyên cho em thực hành dạy thực hành học sinh hào hứng học Để thực hành đạt hiệu cần có chuẩn bị thật tốt: Đối với giáo viên: Cần chuẩn bị thật kĩ tiến trình thực hành, lựa chọn nội dung phù hợp với lớp Giáo viên lựa chọn chương trình đơn giản viết lớp làm nội dung buổi thực hành sau thực hành thêm nội dung sách giáo khoa có lớp kiến thức em em không nắm bắt hết nội dung sách giáo khoa tiết Đối với học sinh: Cần nghiên cứu trước nội dung buổi thực hành phải mang đầy đủ sách cần thiết tránh tượng không nắm trước nội dung không chủ động trình thực hành Trong buổi thực hành giáo viên hướng dẫn trước số công việc máy chiếu phòng thực hành để học sinh quan sát sau để em tự thực Trang 12 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT hành Giáo viên cần phải thường xuyên quan sát phòng máy nhiều em tranh thủ chơi điện tử thực hành không nội dung mà giáo viên yêu cầu Sử dụng giảng điện tử, minh hoạ từ thực tế Với phát triển khoa học kĩ thuật bùng nổ công nghệ thông tin làm cho tất lĩnh vực ảnh hưởng có giáo dục Nếu trước hoạt động dạy học chủ yếu theo phương pháp truyền thống kiến thức mà học sinh thu nhận chủ yếu từ giáo viên thông qua phương tiện truyền tải sách giáo khoa học học sinh nhàm chán với riêng sách giáo khoa mà nhiều phương tiện khác truyền tải thông tin hay hấp dẫn có giảng điện tử giáo viên Trong tiết học giáo viên sử dụng hợp lí giảng điện tử đạt hiệu cao Giáo viên làm việc nhiều lại kích thích hứng thú tiếp thu giảng học sinh Trong chương trình Tin Học 11 sử dụng nhiều thuật toán lớp 10, nhiên học từ đầu năm lớp 10 nên học sinh không nắm việc ôn tập củng cố thuật toán quan trọng học sinh Nếu ôn tập theo phương pháp truyền thống không đạt kết mong muốn Hiện mạng Internet có nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề minh họa thuật toán sinh động hấp dẫn giáo viên tích hợp giảng điện tử việc ôn tập lại kiến thức cho học sinh khó khăn Một vấn đề quan trọng để tạo thuật toán ý tưởng Nếu ý tưởng nhìn nhận vấn đề đắn tạo thuật toán xác Một phương pháp để truyền đạt lại ý tưởng thuật toán cho học sinh liên hệ gần gũi từ thực tế giúp học sinh hiểu rõ vấn đề nhớ lâu Ví dụ: hoán đổi giá trị biến x, y cho Ban đầu học sinh chưa hiểu rõ công việc Nhưng giáo viên đưa ý tưởng: Hãy hình dung có cốc Trang 13 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT cốc đựng rượu cốc đựng nước để cốc đựng nước ban đầu đựng rượu cốc đựng rượu đựng nước Học sinh nghỉ muốn làm công việc sử dụng thêm cốc thứ đóng vai trò biến trung gian t đoạn chương trình sau: t:= x; x:= y; y:= t; Ví dụ: Tìm số lớn số a,b,c Học sinh khó khăn việc đưa ý tưởng cho thuật toán Bây đặt vấn đề cho học sinh: Chúng ta đưa cách tìm bạn cao bàn có người Có thể học sinh đưa nhiều cách có cách so sánh bạn ban đầu tìm người cao sau so sánh người cao với người thứ tìm người cao tư tưởng thuật toán học sinh nhanh chóng hiểu vấn đề nhớ kĩ Var a,b,c, max : real; Begin If a> b then max: = a Else max := b; If max< c then max: = c; Write( ‘so lon nhat la:’ ,max) End Việc giáo viên sử dụng liên hệ gần gũi từ thực tế giúp cho trình dạy học diễn cách sôi hấp dẫn giúp học sinh chủ động nắm vững kiến thức Chú trọng đến dạy tư thuật toán cho học sinh Có thể nói mục tiêu môn Tin học 11 dạy ngôn ngữ lập trình cụ thể Ngôn ngữ lập trình pascal sử dụng công cụ để chuyển tải kiến thức văn hoá phổ thông lập trình, về ngôn ngữ lập trình bậc Trang 14 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT cao để rèn luyên kĩ lập trình Trong phạm vi văn hoá tin học phổ thông, lập trình để giải toán máy tính hiểu theo nghĩa chuyển đổi thuật toán có sang chương trình viết ngôn ngữ lập trình bậc cao Do lớp 10 có sẵn số thuật toán trình bày kĩ, nên lớp 11 coi trọng việc cài đặt chương trình cho hầu hết thuật toán Cần đảm bảo tính kế thừa, liên thông môn Tin học lớp 10 11 Tạo điều kiện cho học sinh ôn lại, ghi nhớ lâu dài số thuật toán bản, đặc trưng Tin học xếp tìm kiếm Ngôn ngữ lập trình pascal ngôn ngữ để chuyển tải thuật toán nên giáo viên không nên sâu vào ngôn ngữ mà chủ yếu truyền đạt thuật toán cho học sinh Đối với tập giáo viên cần phải yêu cầu học sinh đưa ý tưởng sau đến thuật toán, nên khuyến khích học sinh đưa nhiều ý tưởng thuật toán khác Sau phân tích để tìm thuật toán tối ưu Ví dụ Sách giáo khoa Tin học 11 có tập Lập trình để giải toán cổ sau: Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu Một trăm chân chẵn Hỏi có loại Đối với toán có nhiều thuật toán tương ứng với nhiều chương trình khác Chương trình 1: Var cho, ga : byte; Begin Cho:= to 36 Ga := to 36 If cho* + ga*2 =100 then write(‘cho=’, cho :3, ‘ga=’, ga); Trang 15 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT End Chương trình 2: Var cho: byte; Begin Cho:= to 36 If cho*4 + (36 – cho) *2 =100 then write(‘cho=’ ,cho: 4, ‘ga=’,36- cho); End Chương trình 3: Var cho: byte; Begin For cho: = to 24 If cho*4 +(36-cho)* 2= 100 then write(‘cho=’ ,cho: 4, ‘ga=’,36-cho); End Giáo viên yêu cầu học sinh phân tích xem thuật toán tối ưu Trong trình phân tích lôi học sinh vào tiết học cách sôi hào hứng Khi tìm ý tưởng, thuật toán cho toán học sinh không ôn tập rèn luyện kiến thức môn Tin học mà vận dụng tổng hợp kiến thức môn Toán nhiều môn học khác thực tế sống ngày Tại mà biến (cho=8 Sĩ số SL TL% Trên TB SL Dưới TB TL% SL Điểm < 2.5 TL% SL TL% 11C8 42 12 28.6 25 59.5 11.9 0 11C11 37 13.5 25 67.6 18.9 0 Trong học kì vừa qua đa số học sinh có tiến rõ rệt, em tự tin làm bài, mạnh dạn phát biểu ý kiến phát biểu quan trọng thái độ em, thấy ánh mắt em lên niềm vui, phấn khởi chủ động tiếp thu giảng cách say mê Đó niềm hạnh phúc không nhỏ giáo viên III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT Với đối tượng học sinh cách nhìn nhận em môn học nên chuyển tải kiến thức vấn đề đơn giản Do cần phải có thời gian phải vận dụng linh hoạt, thường xuyên, kiên trì cần phải có nhiều tài liệu tham khảo Tạo hứng thú cho học sinh vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến trình tiếp thu vận dụng kiến thức Nên giáo viên cần phải thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp để tham khảo thêm phương pháp Giáo viên cần có chủ động, có kế hoạch ngày, lên lớp Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trường học phong trào có tác dụng tốt, có ý nghĩa, đặc biệt xu thời đại cần sáng tạo, chủ động, tích cực lĩnh vực công tác Vì mạnh dạn mong muốn sở giáo dục đào tạo cấp trì phong trào này, khích lệ động viên tập thể cá nhân có sáng kiến hữu tích cực, có hình thức phổ biến, trao đổi sáng kiến hay tới đông đảo giáo viên Trang 18 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin học 11 Trường THPT C PHẦN KẾT LUẬN Với mục đích khắc phục tình trạng học sinh thụ động việc tiếp thu kiến thức, chưa có mục đích phương pháp học tập đắn, để tạo hứng thú cho học sinh áp dụng giải pháp nêu mức độ mong muốn đạt em học sinh: Về mặt nhận thức: Các em cần nhận thức học tập để làm phải học tập để nắm kiến thức Về mặt hành động: Các em ý đến giảng, tham gia hăng say vào hoạt động dạy học giáo viên đề Do điều kiện công tác lực học sinh hạn chế nên áp dụng giải pháp trường THPT Hà Tông Huân (cũ) học kì I năm học 2012 – 2013 Nhưng tin với giải pháp khắc phục tình trạng học sinh thờ với môn học đại Với khả nghiên cứu kinh nghiệm nhiều hạn chế, mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến tổ chuyên môn, góp ý đồng nghiệp để giải pháp hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn Tôi xin cam đoan sáng kiến nghiên cứu viết trình giảng dạy từ thực tế Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2013 Tôi xin cam đoan là SKKN của mình viết, không chép nội dung của người khác (Ký và ghi rõ họ tên) Trần Thị Hương Trang 19 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học Tin Học lớp 11 trường THPT MỤC LỤC Trang 19 [...].. .Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Tin học 11 ở Trường THPT nguyên nhân do đâu, cần phải làm sao để học sinh có thể hứng thú với môn học Chủ động tiếp thu kiến thức, tăng khả năng tự học đáp ứng được yêu cầu của xã hội đối với con người trong xã hội ngày nay Để tạo cho học sinh một niềm hứng khởi với môn học tôi đưa ra một số giải pháp khắc phục tình trạng trên 1 Tạo tâm... 18 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Tin học 11 ở Trường THPT C PHẦN KẾT LUẬN Với mục đích khắc phục tình trạng học sinh thụ động trong việc tiếp thu kiến thức, chưa có mục đích và phương pháp học tập đúng đắn, để tạo hứng thú cho học sinh tôi đã áp dụng các giải pháp nêu trên vì vậy mức độ mong muốn đạt được ở các em học sinh: Về mặt nhận thức: Các em cần nhận thức được là học. .. trình 1: Var cho, ga : byte; Begin Cho: = 1 to 36 do Ga := 1 to 36 do If cho* 4 + ga*2 =100 then write( cho= ’, cho :3, ‘ga=’, ga); Trang 15 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Tin học 11 ở Trường THPT End Chương trình 2: Var cho: byte; Begin Cho: = 1 to 36 do If cho* 4 + (36 – cho) *2 =100 then write( cho= ’ ,cho: 4, ‘ga=’,36- cho) ; End Chương trình 3: Var cho: byte; Begin For cho: = 1... các em phương pháp học tập đúng đắn, khuyến khích các em không ngừng cố gắng, tạo điều kiện để mọi học sinh trong lớp đều có cơ hội phát biểu trong giờ học Trang 11 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Tin học 11 ở Trường THPT 2 Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, thực hành Có thể nói phương tiện dạy học góp phần quan trọng và quyết định đến hiệu quả của tiết học Nếu như không... một đoạn của chương trình lớn sau đó ghép tất cả các nhóm thành một chương trình lớn Hoặc chúng ta có thể để cho mỗi nhóm tiến hành 1 công đoạn trong công việc lập trình trên máy tính như: ý tưởng, viết chương trình, hiệu chỉnh, chạy các bộ test Trang 17 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Tin học 11 ở Trường THPT 6 Kết quả đạt được Bằng việc áp dụng các giải pháp để tạo hứng thú. .. của môn Tin học 11 không phải là dạy một ngôn ngữ lập trình cụ thể Ngôn ngữ lập trình pascal được sử dụng như là công cụ để chuyển tải kiến thức văn hoá phổ thông về lập trình, về ngôn ngữ lập trình bậc Trang 14 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Tin học 11 ở Trường THPT cao cũng như để rèn luyên kĩ năng lập trình Trong phạm vi văn hoá tin học phổ thông, lập trình để giải bài... mái cho học sinh Một trong những yếu tố khiến các em không có hứng thú khi tiếp xúc với bộ môn này là do giáo viên tạo áp lực cho học sinh Một số giáo viên luôn đòi hỏi cao đối với những học sinh nhưng không tìm hiểu xem liệu học sinh có thể đáp ứng được những yêu cầu đó không Chính vì vậy mà ngay từ khi tiếp xúc với các em tôi đã tạo cho các em tâm lí thoải mái, sự thân thiện, chân thành tin cậy trong. .. chiếu trong phòng thực hành để học sinh quan sát sau đó để các em tự thực Trang 12 Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Tin học 11 ở Trường THPT hành Giáo viên cần phải thường xuyên quan sát trong phòng máy vì rất nhiều em tranh thủ chơi điện tử hoặc thực hành không đúng nội dung mà giáo viên yêu cầu 3 Sử dụng bài giảng điện tử, minh hoạ từ thực tế Với sự phát triển của khoa học kĩ... kết quả trong các giờ kiểm tra và nhận xét bài làm của học sinh Không nên đánh giá quá thấp sẽ làm cho học sinh chán nản, nên tạo cho học sinh một niềm tin khi học môn này Phải có kiến thức vững vàng để giải đáp thắc mắc một cách thuyết phục, khuyến khích các em mạnh dạn hỏi bài khi chưa hiểu Xây dựng cho các em thói quen học tập tích cực, động viên kịp thời những học sinh tiến bộ, cung cấp cho các... For cho: = 1 to 24 do If cho* 4 +(36 -cho) * 2= 100 then write( cho= ’ ,cho: 4, ‘ga=’,36 -cho) ; End Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh đi phân tích xem thuật toán nào là tối ưu nhất Trong quá trình phân tích sẽ lôi cuốn học sinh vào tiết học một cách sôi nổi và hào hứng Khi đi tìm một ý tưởng, thuật toán cho một bài toán nào đó học sinh không chỉ ôn tập và rèn luyện kiến thức môn Tin học mà còn là vận dụng và

Ngày đăng: 15/06/2016, 10:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan