skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 6 chương trình VNEN để đạt hiệu quả cao khi học bài 21 tìm hiểu quê hương em ở trường THCS thị trấn lang chánh

21 871 0
skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 6 chương trình VNEN để đạt hiệu quả cao khi học bài 21 tìm hiểu quê hương em ở trường THCS thị trấn lang chánh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Mô hình trường học Trung học sở (VNEN) trọng phát huy lực riêng học sinh, không ứng xử cách đồng loạt cách quan tâm đến học sinh trình học, kịp thời động viên kết đạt được, phát điểm mạnh để khuyến khích, khó khăn để hướng dẫn, trợ giúp; đánh giá tiến học sinh theo yêu cầu giáo dục, không so sánh học sinh với học sinh khác Dạy học theo mơ hình VNEN mơ hình áp dụng phương pháp dạy học thay phương pháp dạy truyền thống Chuyển đổi từ dạy học truyền thụ giáo viên sang tổ chức hoạt động tự học học sinh Để học sinh thụ hưởng tốt lượng kiến thức học trình tự học, tự giáo dục học sinh giữ vai trò trung tâm, giáo viên người hướng dẫn, đồng hành với học sinh, giúp học sinh tự tìm hiểu kiến thức Phân môn Lịch sử thuộc môn Khoa học xã hội góp phần thực mục tiêu giáo dục chung, đáp ứng nhu cầu học sinh việc tìm hiểu khứ, nhận thức xã hội hành động hợp quy luật Trong bối cảnh mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế khu vực, vấn đề giữ vững sắc dân tộc, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm công dân,… phải đề cao hết Phân mơn Lịch sử có ưu đặc biệt việc thực nhiệm vụ giáo dục Lang Chánh huyện miền núi cịn gặp nhiều khó khăn kinh tế giàu truyền thống văn hóa, cách mạng với danh lam thắng cảnh đẹp gắn liền với di tích lịch sử từ bao đời Với ba dân tộc chủ yếu Mường, Thái, Kinh, đồng bào dân tộc sinh sống Lang Chánh ln u thương, đồn kết mang phẩm chất tốt đẹp cần cù, thông minh, siêng năng, chịu khó, Là học sinh, hệ trẻ tương lai quê hương Lang Chánh, em cần có hiểu biêt định nét đẹp văn hóa, lịch sử địa phương Năm học 2015–2016 Trường THCS Thị trấn Lang Chánh bắt đầu tổ chức cho học sinh khối học theo mơ hình VNEN Đây mơ hình cịn mới, tài liệu phục vụ cho việc dạy học thiếu, chưa có nhiều sách hướng dẫn, tham khảo, sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng đầy đủ cho việc dạy học theo mơ hình này, thân giáo viên q trình giảng dạy cịn thấy mẻ, xa lạ, vừa dạy vừa phải tìm tịi, nghiên cứu, trao đổi, học hỏi gặp không khó khăn ảnh hưởng đến q trình dạy Bài 21: "Tìm hiểu quê hương em" dạy khó, tư liệu địa phương cịn hạn chế, đặc biệt với chương trình VNEN việc dạy học cịn gặp nhiều bất cập Xuất phát từ thực tế trên, để khắc phục mặt hạn chế việc tìm hiểu, giảng dạy kiến thức quê hương, suốt q trình cơng tác thân tơi với nhiệm vụ giáo viên dạy môn Lịch sử, tham gia giảng dạy chương trình VNEN năm có trăn trở, suy nghĩ đúc rút số kinh nghiệm số biện pháp để nâng cao hiệu giúp cho học "Tìm hiểu quê hương em" tốt hơn, sơi hơn, có ý nghĩa hơn, tạo hứng thú cho học sinh nhiều Chính chọn đề tài "Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp chương trình VNEN để đạt hiệu cao học 21: "Tìm hiểu quê hương em" Trường THCS Thị trấn Lang Chánh", qua giúp em hiểu biết sâu sắc quê hương Lang Chánh giáo dục em lịng tự hào, gắn bó với q hương 1.2 Mục đích nghiên cứu: Thơng qua đề tài này, cung cấp cho học sinh số đặc điểm vị trí địa lí, vài nét hình thành phát triển địa phương Biết số ngành nghề số di sản văn hóa địa phương, kiện, nhân vật lịch sử gắn liền với làng bản, thơn xóm,… nơi mà em sinh sống, từ có tác động mạnh mẽ đến tình cảm, tư tưởng, thơng qua giáo dục tình u q hương, đất nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho em Đồng thời với giải pháp đưa giúp cho tiết học sôi hơn, đạt hiệu cao 1.3 Đối tượng nghiên cứu Học sinh khối - năm học 2015-2016 (học sinh học theo mơ hình VNEN) trường Trung học sở thị trấn Lang Chánh 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp liên hệ thực tế - Phương pháp phân tích - Phương pháp trực quan NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Mơ hình trường học (VNEN) hoạt động học học sinh coi trung tâm trình dạy học Học sinh tự thiết lập tiến độ bước cho trình học tập, với chương trình tự học theo bước tăng cường ưu việt hoạt động nhóm Học sinh khuyến khích, tạo hội tham gia tích cực vào hoạt động học tập, đặc biệt hoạt động theo nhóm tự học Từ đó, em khám phá chiếm lĩnh kiến thức, kỹ mới; đồng thời phát triển nhiều phẩm chất lực quan trọng như: tính chủ động, tự tin, khả suy nghĩ độc lập, lực tư phê phán tư sáng tạo, lực giải vấn đề, lực giao tiếp, lực hợp tác Giáo viên tận dụng khả tổ chức hoạt động để giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ vào sống Bài 21: "Tìm hiểu q hương em" khích lệ tị mị, ham hiểu biết mong muốn tìm đến tận nơi để tham quan, tìm hiểu Ngồi vấn đề đưa vào học giáo viên cung cấp thêm cho học sinh hiểu biết khác đặc biệt địa phương nơi em sống Qua dạy, em hào hứng, sơi học tập thơng qua giáo dục tư tưởng, trị, lao động, đạo đức, thẩm mỹ cho học sinh cho giáo viên Giáo viên học sinh tự hào với thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương từ trước đến 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm - Một thực tế cho thấy việc truyền đạt kiến thức vấn đề địa phương, hiểu biết quê hương trường phổ thông chưa ý đầu tư Gần có tài liệu giáo dục địa phương, tìm hiểu quê hương dành cho giáo viên học sinh nhiên cịn nhiều hạn chế - Về cơng tác kiểm tra đánh giá: Nội dung kiến thức quê hương, địa phương trọng đưa vào kiểm tra, mà số đề thi học sinh giỏi có nội dung - Về cơng tác soạn giảng phương pháp giảng dạy: Công tác soạn giảng mang tính hình thức, chưa trọng đến nội dung, nên chất lượng chưa cao Giáo án sơ sài, với lý nguồn tài liệu tham khảo không đủ, thiếu định hướng, tiết dạy qua loa - Về mặt quan điểm trách nhiệm thái độ: Tiết học tham khảo khơng quan trọng; kiểm tra biết được, không - Việc giảng dạy học tập nội dung tìm hiểu quê hương em năm qua dừng lại mức độ chiếu lệ, chưa đạt hiệu cao việc giáo dục lòng yêu quê hương, yêu đất nước hệ trẻ Có nhiều giáo viên nắm chưa kiến thức, hiểu biết địa phương, kể địa phương nơi sinh lớn lên - Mặt khác, phương pháp tiến hành tiết dạy địa phương theo lối dạy học lớp chủ yếu nên chưa tạo hứng thú cho học sinh học Những thực tế nguyên nhân làm cho hiệu dạy - học phần địa phương trường phổ thông chưa cao, việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức thơng qua lịch sử địa phương chưa đạt kết mong muốn 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Cách dạy thông thường: Giáo viên theo tiến trình sách "Hướng dẫn học Khoa học xã hội" lớp Với cách dạy học sinh cảm thấy nhàm chán, nặng nề, hiệu dạy học không cao, không gây hứng thú học không tạo khơng khí sơi lớp học Tơi thay cách dạy truyền thống, thiết kế Bài 21: "Tìm hiểu quê hương em" với thời lượng tiết học thành trò chơi, thi,… tổ chức lớp học Để để tạo hứng thú, tránh nhàm chán cho học sinh áp dụng giải pháp sau: 2.3.1 Soạn giảng - Chuẩn bị phương tiện - Để tiết dạy phong phú đạt hiệu cao, giáo viên cần có đầu tư trình soạn giảng như: Soạn giảng giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Chuẩn bị phương tiện như: Bản đồ hành huyện Lang Chánh; Tranh ảnh, tài liệu tham khảo danh lam thắng cảnh, nhân vật lịch sử, làng nghề truyền thống địa phương,… 2.3.2 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu sưu tầm tư liệu nhà Muốn có học "Tìm hiểu quê hương em" đạt hiệu giáo viên nên hướng dẫn, tổ chức cho học sinh có thời gian chuẩn bị trước nhà (Có thể khoảng từ đến hai tuần) Việc chuẩn bị trước tư liệu quan trọng, cần phải thực tốt bước dặn dò hướng dẫn học sinh chuẩn bị sưu tầm tư liệu kỹ cụ thể để nguồn tư liệu phục vụ hỗ trợ phong phú, có chất lượng, giáo viên giới thiệu sách "Địa chí huyện Lang Chánh" để học sinh tìm hiểu 2.3.3 Tổ chức trò chơi: Là giáo viên dạy mơn Lịch sử, q trình giảng dạy, tơi nhận thấy việc tổ chức trò chơi, thi dạy học có sức hấp dẫn kì lạ, khơng đơn phương tiện giải trí bổ ích mà qua giúp học sinh dễ hiểu, dễ khắc sâu kiến thức, điều đặc biệt qua tổ chức trị chơi thi kích thích học sinh học tập, em lĩnh hội tri thức Lịch sử cách dễ dàng, củng cố kiến thức cách vững vàng, tạo niềm say mê, hứng thú học Lịch sử Giúp em thay đổi hình thức, phương pháp học truyền thống trước đây, làm cho học bớt căng thẳng, nặng nề, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, để học sinh tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng, hứng khởi Tạo cho học sinh tìm tịi, sáng tạo, rèn luyện cho học sinh có hội để hồn thiện thân Qua việc tổ chức trò chơi, thi kích thích học sinh vận dụng kiến thức động, rèn luyện trí nhớ, phát triển khả phán đốn, suy luận Từ phát triển tư độc lập, học tập cách xử lý thông minh tình phức tạp, tăng cường khả vận dụng sống để thích nghi với điều kiện xã hội Ngồi ra, thơng qua trị chơi, thi giúp em phát triển nhiều phẩm chất đạo đức như: tính nhanh nhẹn, tình đồn kết thân ái, phối hợp nhịp nhàng, lòng trung thực tinh thần trách nhiệm lẫn Đối với 21: "Tìm hiểu q hương em" tơi thiết kế số trò chơi thi lớp học phù hợp với điều kiện sở vật chất nhà trường mục tiêu dạy học,… * Trị chơi "Ơ chữ bí mật" Các bước tổ chức trò chơi Bước 1: Giới thiệu tên trò chơi Bước 2: Lựa chọn đội chơi: tổ đội chơi Bước 3: Quy định thời gian, phổ biến luật chơi Bước 4: Tổ chức trò chơi Bước 5: Tổng kết (Đánh giá) trò chơi Để tạo hứng thú cho học sinh thiết kế ô chữ với từ hàng ngang (tương đương với câu hỏi) có liên quan tới lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh quê hương Lang Chánh Từ khóa hàng dọc gồm chữ cái: Đây tên địa danh gắn liền với Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn thời kỳ huyện miền núi thuộc miền Tây tỉnh Thanh Hóa? Các câu hỏi: Ô chữ 1: Người anh hùng liều cứu chúa Khởi nghĩa Lam Sơn? Ô chữ 2: Tên dịng thác tiếng huyện Lang Chánh Ơ chữ 3: Q hương Lang Chánh gắn liền với dịng sơng nào? Ô chữ 4: Tên điệu dân ca người Mường huyện Lang Chánh Ô chữ 5: Tên ăn có sử dụng nguyên liệu gạo nếp ống nứa Ô chữ 6: Tên xã vùng cao biên giới huyện Lang Chánh Ô chữ 7: Hát Khặp điệu dân ca dân tộc huyện Lang Chánh? Ô chữ 8: Tên núi mà nghĩa quân Lam Sơn ba lần rút binh lên Ơ chữ 9: Ngơi chùa tiếng huyện Lang Chánh tên gì? Đáp án: L Ê L MA S Ô N X Ư Ờ N G C Y Ê N K H T H Á C H Í L I N C H A I H A O G Â M Ơ ML A M Ư Ơ N G I H Ù A MÈ O Học sinh lớp 6A – Trường THCS Thị trấn Lang Chánh tham gia trị chơi "Ơ chữ bí mật" * Trò chơi "Hái hoa dân chủ" - Chuẩn bị: + Các câu hỏi + Chuẩn bị hoa, cắt bơng hoa giấy + Băng dính + Chng lắc + Mời ban giám khảo: Giáo viên Âm nhạc, Ngữ văn, Lịch sử + Cử ban thư kí: Chọn thành viên lớp + Cử người dẫn chương trình + Chia đội thi: tổ đội - Luật chơi: Đây cảnh có gắn 14 bơng hoa, bên bơng hoa câu hỏi thú vị Người dẫn chương trình mời thành viên đội lên bắt thăm câu hỏi Nếu trả lời đội 10 điểm, trả lời sai bạn khác đội trả lời thay Nếu bạn khơng trả lời nhường quyền cho đội cịn lại Đội lắc chng nhanh dành quyền trả lời Lưu ý: Mỗi thành viên bắt thăm lần, thời gian suy nghĩ cho câu hỏi 40 giây - Các câu hỏi trò chơi: Câu hỏi 1: Địa phương em thuộc tỉnh, vùng nào? Trước có tên gọi khác không? Câu hỏi 2: Em đọc thơ viết quê hương Lang Chánh Câu hỏi 3: Kể tên số nghề địa phương em Những thuận lợi khó khăn hoạt động nghề Câu hỏi 4: Địa phương em có di tích lịch sử di tích văn hóa nào? Câu hỏi 5: Em bắt chước tiếng kêu vật mà em yêu thích Câu hỏi 6: Kể tên nêu hiểu biết em số lễ hội địa phương Câu hỏi 7: Em mời bạn lên hát em hát quê hương Lang Chánh Câu hỏi 8: Nêu vị trí, điều kiện địa lí địa phương em Câu hỏi 9: Em nêu giải pháp để bảo tồn phát triển di tích lịch sử di tích văn hóa địa phương em Câu hỏi 10: Em kể câu chuyện cười mà em yêu thích Câu hỏi 11: Kể tên số phong tục (cưới xin, tang lễ,…), lễ hội địa phương em Câu hỏi 12: Em có giải pháp để bảo tồn phát triển phong tục, lễ hội nơi em sống Câu hỏi 13: Em giới thiệu thân giới thiệu quê hương nơi em sinh sống Câu hỏi 14: Em nói sở thích, ước mơ em 10 Học sinh lớp 6A – Trường THCS Thị trấn Lang Chánh tham gia trò chơi "Hái hoa dân chủ" Học sinh lớp 6A – Trường THCS Thị trấn Lang Chánh tham gia trò chơi "Hái hoa dân chủ" 2.3.4 Tổ chức thi lớp học *Cuộc thi vẽ tranh: - Chuẩn bị: 11 + Giấy, bút, màu vẽ, bút vẽ… + Địa điểm tổ chức thi, trưng bày sản phẩm: lớp học + Ban giám khảo giáo viên Mĩ thuật giáo viên Ngữ văn + Phần thưởng cho tổ đạt giải - Về tổ chức: + Chủ đề "Các danh lam thắng cảnh địa phương" + Mỗi tổ chuẩn bị tác phẩm dự thi mình, sáng tác vẽ kèm theo lời bình - Tổ chức thi: + Thể lệ: Học sinh tổ tham gia thi vẽ, sau tổ chọn vẽ để tham gia dự thi + Thời gian tham gia thi vẽ: 20 phút + Sau tổ hoàn thành vẽ, tổ chọn vẽ xuất sắc để trưng bày lớp + Lần lượt đại diện tổ trình bày ý tưởng qua sản phẩm vẽ + Ban giám khảo nhận xét, đánh giá, cho điểm + Công bố tổ đạt giải thi + Giám khảo lên phát phần thưởng cho tổ Học sinh Lớp 6B - Trường THCS Thị trấn Lang Chánh tham gia thi vẽ tranh 12 * Cuộc thi hùng biện: - Chủ đề: + Các làng nghề truyền thống địa phương + Các di tích lịch sử văn hóa lễ hội - Chuẩn bị: Nội dung hùng biện, tranh ảnh (nếu có), phần thưởng, … - Thể lệ: Các đội thi hùng biện không phút, quy định bị trừ điểm - Tổ chức thi: + Các đội thi bắt thăm chủ đề hùng biện + Các đội thi thảo luận thời gian phút + Mỗi tổ cử thành viên tham gia thi + Ban giám khảo chấm điểm dựa theo tiêu chí (đúng chủ đề, hùng biện có cảm xúc lưu lốt, trình bày thơng điệp) Ban giám khảo nhận xét, góp ý phần hùng biện đội cho điểm - Công bố đội đạt giải - Trao giải cho đội đạt giải Học sinh lớp 6A – Trường THCS Thị trấn Lang Chánh thảo luận tham gia thi "Hùng biện" Giáo viên đưa số tư liệu để học sinh tham khảo - Nghề dệt : 13 Nghề dệt thổ cẩm quê hương Lang Chánh Nghề dệt nghề thủ cơng truyền thống có lịch sử lâu đời gắn liền với dân tộc Thái, Mường Nhân dân dân tộc Thái, Mường Lang Chánh thông thạo nghề dệt Họ không công phu nghề dệt mà thể thẩm mĩ tài nghệ người thợ dệt thơng qua hình thức trang trí thể hoa văn đa dạng Hiện nghề dệt ngày mai dần, nhiều vắng tiếng thoi đưa Những khung cửi xem kỉ niệm thời xa Nghề dệt có nguy tiêu vong lớp trẻ bị thất truyền nghề cách vơ tình hay cố ý Ngồi nghề dệt đồng bào Lang Chánh phát triển nghề làm chăn, đệm, gối, nghề đan lát,… - Lễ hội chùa Mèo: Chính hội mồng Tết âm lịch diễn làng Chiềng Ban xã Quang Hiến; huyện Lang Chánh; Tỉnh Thanh Hóa Chùa Mèo hay gọi đỉnh Miêu Tự xây dựng từ kỷ XIII Chùa hình thành từ thời Trần lúc chùa có tên Chùa Chu mệnh danh chùa lớn xứ Thanh lúc Khi Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa Lam Sơn, tương truyền lần Lê Lợi nghĩa quân vào Chùa Chu thắp hương khấn phật, cầu nguyện cho nghiệp kháng chiến thắng lợi Sau chống giặc Minh thắng lợi, 14 Lê Lợi sắc đổi tên chùa Chu thành Chùa Mèo Khi Nguyễn Huệ kéo quân Bắc đại phá quân Thanh thắng lợi có Chiếu tu sửa, tôn tạo Chùa Mèo Lễ hội Chùa Mèo tổ chức hàng năm, nhân dân nô nức kéo hội chùa Mèo đông vui Lễ khai hội chùa Mèo - Thác Ma Hao Tương truyền rằng, vào kỷ 15, lần nghĩa quân Lam Sơn Lê Lợi dẫn đầu bị giặc Minh bủa vây, quân giặc dẫn đàn chó săn dữ, riết truy đuổi khắp nơi Lê Lợi quân lính mang theo chó chạy từ đỉnh núi Pù Rinh xuống, người vật kiệt sức gặp dịng thác cao, nước chảy xiết Vì qn giặc đuổi sát phía sau nên nghĩa quân Lam Sơn phải mạo hiểm đầm vượt thác Cịn chó, sức kiệt theo đứng ngáp Khi quân giặc đuổi đến, chó liền quay lại cắn xé đàn chó giặc ngăn cản chúng truy đuổi nghĩa qn nhảy xuống dịng nước xốy Khi quân giặc rút đi, Lê Lợi sai quân tìm xác chó q truyền lệnh chơn cất tử tế Về sau Lê Lợi đặt tên cho thác nước Má Háo (theo tiếng dân tộc Thái thác chó ngáp) Sau người dân đọc chệch âm thành thác Ma Hao ngày 15 Thác Ma Hao * Cuộc thi văn nghệ: - Chủ đề: "Ca ngợi quê hương Lang Chánh" - Chuẩn bị: Trang phục, đạo cụ, nhạc nền, phần thưởng,… - Thể lệ: Mỗi tổ chuẩn bị tiết mục (hát, đọc thơ) để tham gia thi Mỗi tiết mục dự thi không phút Ban giám khảo chấm điểm dựa tiêu chí (đúng chủ đề, biểu diễn ấn tượng, sáng tạo), khuyến khích tiết mục em tự sáng tác, tiết mục có phụ họa, đầu tư trang phục,… Học sinh lớp 6A – Trường THCS Thị trấn Lang Chánh tham gia thi "Văn nghệ" 16 - Ban giám khảo: Giáo viên Âm nhạc, Ngữ văn - Các tổ tham gia thi, ban giám khảo nhận xét, góp ý, chấm điểm - Công bố kết trao giải cho tiết mục đạt giải 2.3.5 Dạy học liên môn Dạy học liên môn Âm nhạc, Mĩ thuật thông qua thi: "Vẽ tranh" thi "Văn nghệ" hấp dẫn học sinh, có ưu việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho học sinh Từ giúp học sinh yêu quý, biết vận dụng kiến thức liên môn vào học phân môn Lịch sử, liên hệ kiến thức học để hiểu rõ quê hương em Học sinh có ý thức học tập nghiêm túc tất mơn đặc biệt học sinh có lòng yêu nước, tự hào truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương 2.3.6 Dạy học thông qua buổi ngoại khóa, hoạt động ngồi lên lớp Thực tế năm qua cho thấy gắn bó "học" "hành", lý thuyết thực tiễn, học liên hệ với đời sống – xã hội chưa thật quan tâm mức Phần lớn học sinh bỡ ngỡ trước tình huống, kiện thực tế, đặc biệt vấn đề nóng bỏng địa phương Học sinh lớp 6A tham gia hoạt động ngoại khóa – Bảo tồn giá trị văn hóa Xường 17 Cơ trị Trường THCS Thị trấn Lang Chánh tham quan Chùa Mèo (Xã Quang Hiến – Huyện Lang Chánh) Giáo viên học sinh Trường THCS Thị trấn Lang Chánh dâng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện Trường THCS Thị trấn Lang Chánh tổ chức cho học sinh tham quan thực tế di tích lịch sử địa phương như: Thác Ma-Hao, Chùa Mèo, tổ chức 18 hoạt động ngoại khóa – Bảo tồn giá trị văn hóa Xường nhà trường, tổ chức cho học sinh dâng hương tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ huyện nhà,… nhằm giúp em có đầy đủ kiến thức, kỹ hành vi phục vụ nghiệp phát triển bền vững đất nước địa phương 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Học sinh lớp 6A – Trường THCS Thị trấn Lang Chánh sôi nổi, hào hứng tiết học Qua đề tài nâng cao ý thức trách nhiệm giáo viên học sinh, thấy tầm quan trọng việc tìm hiểu quê hương, địa phương việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, tạo cho học sinh hứng thú, sôi học tập Kết thúc học khảo sát học sinh lớp 6A 6B–Trường THCS Thị trấn Lang Chánh có 90% em hiểu địa phương, nơi sinh sống KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Thông qua học giúp học sinh "Tìm hiểu quê hương em" làm phong phú tri thức học sinh quê hương mình, giáo dục cho em lòng yêu quê hương, nghĩa vụ q hương Từ góp phần khơng nhỏ vào việc giáo 19 dục tư tưởng, trị, lao động, đạo đức, thẩm mỹ cho học sinh Các em tự hào với thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương từ trước đến nay, tự hào nghề thủ công truyền thống, tài giỏi, khéo léo nghệ nhân địa phương tạo nên sản phẩm tiếng Giới thiệu cho em nghề truyền thống, tạo cho em ý thức bảo vệ phát triển nghề thủ công truyền thống địa phương 3.2 Kiến nghị - Để tiết học "Tìm hiểu quê hương em" đạt kết tốt hơn, nhà trường cần tạo điều kiện cho học sinh thực địa, tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa địa phương - Cần bổ sung thêm tài liệu địa phương - Nên có cách đánh giá, cho điểm với nội dung chương trình địa phương viết thu hoạch, sáng tác thơ ca, sưu tầm tài liệu, vẽ tranh, thi diễn thuyết chủ đề theo nhóm, lớp nhằm tạo thích thú em với nội dung học - Có thể phát động thi tìm hiểu địa phương như: văn hố dân tộc, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, danh nhân địa phương,… - Đề nghị cấp đầu tư thêm sở vất chất cho nhà trường để đáp ứng đầy đử cho nhu cầu dạy học XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 10 tháng năm 2016 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Đặng Thị Lan 20 21

Ngày đăng: 17/08/2016, 20:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • * Trò chơi "Ô chữ bí mật".

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan