0

Cải cách thủ tục hành chính ở phường kim giang thành phố hà nội , thực trạng và giải pháp”

39 452 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2016, 22:52

LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thủ tục hành chính trong hoạt động của quản lý hành chính nhà nước.1.1.1. Khái niệm:Theo từ điển tiếng việt thông dụng, thủ tục là “cách thức tiến hành một công việc với nội dụng, trình tự nhất định, theo quy định của nhà nước”. Như vậy, có thể thấy hoạt động quản lý nhà nước nào cũng đều tiến hành theo những thủ tục nhất định mà mỗi hoạt động đều phải tuân theo những quy định thủ tục riêng tuỳ thuộc vào tính chất hoạt động quản lý nhất định. Mỗi hoạt động quản lý theo cách nói thông thường như: hoạt động ban hành văn bản pháp luật, hoạt động xét xử hành chính, hoạt động xử phạt vi phạm hành chính... thực chất đây là chuỗi hoạt động diễn ra theo một trình tự nhát định mà mỗi hoạt động cụ thể trong đó có thể được thực hiện bởi những chủ thể khác nhau với những nội dung khác nhau. Kết quả của những hoạt động quản lý phụ thuộc vào sự tổng hợp của nhiều yếu tố trong đó phụ thuộc một phần đáng kể số lượng, thứ tự hoạt động cụ thể, nội dung, mục đích, cách thức tiến hành các hoạt động cụ thể trong một chuỗi hoạt động thống nhất.Hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau về thủ tục hành chính.Quan điển thứ nhất: thủ tục hành chính là trình tự và cách thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, để cá nhân và tổ chức thực hiện khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Ở quan điểm thứ nhất, các tác giả đã đi vào một cách cụ thể và rộng hơn khi cho rằng thủ tục hành chính là trình tự và cách thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Như vậy có thể thấy đây là một nhận định hai chiều. Trình tự thủ tục ở đây không chỉ là quy định cho cơ quan hành chính mang quyền lực nhà nước mà còn được quy định đối với cá nhân tổ chức công dân khi tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, quan điểm này chưa làm sáng tỏ nội dung quan trọng không thể thiếu trong thủ tục hành chính đó là yếu tố không gian và thời gian trong thủ tục hành chính. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA LUẬT - Ô BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỀ TÀI: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở PHƯỜNG KIM GIANG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Luật Hành chính- Nhà nước Giảng viên hướng dẫn : Th.S ĐINH VĂN LIÊM Người thực : TRỊNH VINH TOÀN Lớp : VB2 - LUẬT K55 Nghệ An, 6/2016 LỜI CẢM ƠN! Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Luật trường Đại học Vinh với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, kỳ này, Khoa tổ chức cho chúng em thực tập cọ sát, áp dụng kiến thức chúng em học vào thực tế mà theo em hữu ích sinh viên ngành Luật học Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo: Đinh Văn Liêm tận tâm hướng dẫn em trình nghiên cứu hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập thực khoảng thời gian gần tuần Bước đầu vào thực tế, tìm hiểu lĩnh vực cải cách thủ tục hành UBND phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, không tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô bạn học lớp để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện hơn.Một lần nữa, em xin kính chúc quý Thầy Cô Khoa Luật trường Đại học Vinh thật dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Em xin cảm ơn Đảng ủy, HĐND, UBND ban nghành đoàn thể UBND phường Kim Giang – Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội giúp đỡ em suốt trình thu thập thông tin để hoàn thiện báo cáo A PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tình cấp thiết đề tài Phát triển hội nhập toàn cầu xu hướng tất yếu đất nước ta Trong tiến trình phát triển hội nhập khu vực giới nhiều vấn đề mang tầm chiến lược đặt (vừa thời vừa thách thức) đất nước ta lĩnh vực đời sống: kinh tế - trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại Trong tất vấn đề cần phải giải vấn đề đẩy mạnh hành công, nâng cao hiểu quản lý nhà nước kinh tế - xã hội vấn đề cấp thiết Như biết hành có chức thực thi quyền hành pháp - tổ chức thi hành pháp luật quản lý, điều hành hoạt động lĩnh vực đời sống xã hội nhằm chuyển hóa chủ trương đường lối lực lượng cầm quyền thành thực, bảo đảm cho chủ thể quan hệ pháp luật thực nghiêm chỉnh xác pháp luật Vì vậy, thực công cải cách hành quốc gia với nhiều nội dung quan trọng cải cách thủ tục hành khâu đột phá để tiến hành cải cách hành Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI rõ: “ Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành trình xây dựng chủ thể, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn vầ tăng cường đối thoại nhà nước với doanh nghiệp người dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò tổ chức chuyên gia tư vấn độc lập việc xây dựng thể chế, chuẩn mức quốc gia thủ tục hành chính; giảm mạnh thủ tục hành, Công khai chuẩn mực, quy định hành để nội dung giám sát việc thực Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm hoạt động công vụ Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ quản lý điều hành hệ thống hành nhà nước cấp” Nhận thức vai trò thủ tục hành nước ta Đảng nhà nước tiến hành cải cách, thay đổi nhiều lần cho phù hợp nhằm đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, tránh gây phiên hà cho người dân Cùng với không khí cải cách thủ tục hành nước từ trung ương đến địa phương phường Kim Giang Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội tích cực thực công theo chủ trương pháp luật Đảng Nhà nước cho phù hợp với điều kiện địa phương Tuy nhiên, thực tế vấn đề thủ tục hành Phường Kim Giang nhiều bất cập vướng mắc gây không khó khăn cho người dân đồi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách để thủ tục hành thật đơn giản góp phần xây dựng hành dân chủ, chuyên nghiệp hiệu có hiệu suất cao Chính vậy, Tôi chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành phường Kim Giang - Thành phố Hà Nội , thực trạng giải pháp” để làm chuyên đề cho báo cáo thực tập nhằm đánh giá thực trạng vấn đề cải cách thủ tục hành địa phương đề phương hướng để giải Phạm vi nghiên cứu Phạm vi đề tài muốn tìm hiểu lý luận cải cách thủ tục hành nhà nước Việt Nam ta làm rõ thực trạng cải cách thủ tục hành cấp địa phương phường Kim Giang – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội Mục đích, nhiệm vụ việc nghiên cứu Bài làm tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận cải cách thủ tục hành Việt Nam làm rõ vai trò việc thực công cải cách thủ tục hành phát triển đất nước Phân tích bất cập thủ tục hành nước ta cấp địa phương qua thực phường Kim Giang Trên sở đưa số giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách thủ tục hành để tạo thông thoáng, đơn điệu, hiệu nhằm hạn chế khuyết điểm hành Từ xây dựng nên hành sạch, vững mạnh, quản lý toàn xã hội cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Để làm rõ làm đề tài trình nghiên cứu em sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phương pháp nghiên cứu khoa học vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mac – Lê nin - Phương pháp tư Đảng xây dựng nhà nước pháp quyền điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Một số phương pháp nghiên cứu cụ thể: Pương pháp so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá, phương pháp tổng hợp, diễn giải, quy nạp…và đứng quan điểm Đảng nhà nước cải cách thủ tục hành làm sở lý luận, nghiên cứu, phân tích thực trạng công cải cách hành nhà nước cấp địa phương phường Kim Giang Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung báo cáo gồm chương: - Chương I: Lí luận thủ tục hành cải cách thủ tục hành - Chương II: Thực trạng cải cách thủ tục hành phường Kim Giang – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội - Chương III: Một số phương hướng để tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cải cách thủ tục hành phường Kim Giang B PHẦN NỘI DUNG Chương I: LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa thủ tục hành hoạt động quản lý hành nhà nước 1.1.1 Khái niệm: Theo từ điển tiếng việt thông dụng, thủ tục “cách thức tiến hành công việc với nội dụng, trình tự định, theo quy định nhà nước” Như vậy, thấy hoạt động quản lý nhà nước tiến hành theo thủ tục định mà hoạt động phải tuân theo quy định thủ tục riêng tuỳ thuộc vào tính chất hoạt động quản lý định Mỗi hoạt động quản lý theo cách nói thông thường như: hoạt động ban hành văn pháp luật, hoạt động xét xử hành chính, hoạt động xử phạt vi phạm hành thực chất chuỗi hoạt động diễn theo trình tự nhát định mà hoạt động cụ thể thực chủ thể khác với nội dung khác Kết hoạt động quản lý phụ thuộc vào tổng hợp nhiều yếu tố phụ thuộc phần đáng kể số lượng, thứ tự hoạt động cụ thể, nội dung, mục đích, cách thức tiến hành hoạt động cụ thể chuỗi hoạt động thống Hiện có nhiều quan điểm khác thủ tục hành Quan điển thứ nhất: thủ tục hành trình tự cách thức để quan nhà nước có thẩm quyền thực nhiệm vụ, để cá nhân tổ chức thực giao dịch với quan hành nhà nước Ở quan điểm thứ nhất, tác giả vào cách cụ thể rộng cho thủ tục hành trình tự cách thức để quan nhà nước có thẩm quyền thực giao dịch với quan hành nhà nước Như thấy nhận định hai chiều Trình tự thủ tục không quy định cho quan hành mang quyền lực nhà nước mà quy định cá nhân tổ chức công dân tham gia giao dịch với quan nhà nước Tuy nhiên, quan điểm chưa làm sáng tỏ nội dung quan trọng thiếu thủ tục hành yếu tố không gian thời gian thủ tục hành Quan điểm thứ hai: thủ tục hành trình tự giải nhiệm vụ cá biệt cụ thể lĩnh vực quản lý nhà nước Khác với quan điểm thứ quan điểm thứ hai cho thủ tục hành trìnht tự giải nhiệm vụ cá biệt, công việc, loại việc, cụ thể lĩnh vực quản lý nhà nước Đây cách hiểu thủ tục hành theo nghĩa hẹp Nếu hiểu theo nghĩa hẹp hạ thấp vai trò ý nghĩa thủ tục hành thiếu mặt không gian, thời gian, cách thức cho loại thủ tục hành cụ thể, yếu tố thể tính minh bạch thủ tục hành Theo quan điểm từ điển Luật học “ thủ tục hành cách thức trình tự thực thẩm quyền quản lý hành nhà nước cách thức tham gia vào công việc quản lý hành nhà nước quan tổ chức cá nhân nhằm thực quyền nghĩa vụ quản lý hành nhà nước theo pháp luật quy định Thủ tục hành có ba loại: thủ tục hành nội bộ, thủ tục hành liên hệ thủ tục hành văn thư Toàn quy phạm pháp luật thủ tục hành tạo thành chế định quan Luật hành Chỉ có hoạt động quản lý hành nhà nước quy phạm thủ tục hành điều chỉnh thủ tục hành chính” Theo quan điểm này, thủ tục hành có nội dung rộng, bao gồm: - Số lượng hoạt động cụ thể cần thực để tiến hành hoạt động quản lý định; - Nội dung, mục đích hoạt động cụ thể; - Cách thức tiến hành, thời hạn tiến hành hoạt động cụ thể; - Trình tự hoạt động cụ thể, mối quan hệ hoạt động Đây nói cách hiểu đầy đủ thủ tục hành Cách hiểu cho hiểu ý nghĩa, vai trò thủ tục hành quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho việc tìm hiểu nhu cầu, định phương hướng, biện pháp thích hợp để cải cách thủ tục hành nhằm xây dựng hành đại đáp ứng với nhu cầu quản lý nhà nước điều kiện Như vậy, thủ tục hành theo nghĩa rộng trình tự, cách thức giải công việc quan hành nhà nước có thẩm quyền mối quan hệ nội hành quan hành nhà nước với tổ chức cá nhân công dân Nó giữ vai trò quan trọng cho việc đảm bảo mục đích, thẩm quyền việc thực chức quản lý nhà nước 1.1.2 Ý nghĩa thủ tục hành hoạt động quản lý nhà nước Thủ tục hành có ý nghĩa vô quan trọng hoạt động quản lý hành nhà nước đời sống xã hội Thứ nhất, thủ tục hành đảm bảo cho quy định nội dung luật hành thực cách thuận lợi Trên thực tế không thực thủ tục hành cần thiết không đưa vào thực tế bị hạn chế tác dụng Nói cách khác thủ tục hành đảm bảo định hành thi hành Thứ hai, thủ tục hành đảm bảo cho việc thi hành định thống phạm vi toàn lãnh thổ, lĩnh vực với mộtn ôị dung cụ thể có nhóm thụ tục định điều chỉnh Ví dụ lĩnh vực hôn nhân gia đình: việc đăng kí giấy kết hôn chủ thể thủ tục thực hiện, việc xác nhận, điều tra nhóm thủ tục hành tương ứng quy định thực Thủ tục hành mang tính hình thức tương đối cụ thể, rõ ràng nên thông qua thủ tục hành quan cá nhân tổ chức có thẩm quyền công dân kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp định hành Thứ ba, thủ tục hành xây dựng vận động hợp lý tạo khả sáng tạo việc thực định quản lý, đem lại hiệu cao cho hoạt động quản lý nhà nước Thủ tục hành định phần quan trọng đến hiệu định hành Nếu hệ thông thủ tục hành thông suốt gọn làm cho định hành thực cách nhanh chóng, mục tiêu hoạt động quản lý đạt được.Ngược lại, thủ tục hành rườm rà, tỉ mỉ làm khả linh hoạt, sáng tạo nhà quản lý, đơn giản kẽ hở quản lý, không tạo hội cho nhà quản lý sáng tạo mà ngược lại hội cho tệ nạn tham nhũng Chỉ có hệ thống thủ tục phù hợp, gọn nhẹ đạt ý nghĩa vấn đề phát huy tính sáng tạo hiệu định hành Không thủ tục hành liên quan đến lợi ích quyền người dân, thủ tục hành gọn, nhẹ, không phiền hà củng cố lòng tin nhân dân vào nhà nước Thứ tư, thủ tục hành phận pháp luật hành Vì vậy, việc nắm vững thực quy định thủ tục hành nắm giữ ý nghĩa to lớn trình hoàn thiện củng cố máy nhà nước Thủ tục hành chuẩn mực hành vi cho người cụ thể công dân cán bộ, công chức để họ tuân theo thực nghĩa vụ nhà nước Vì thế, thủ tục hành giảm bớt phiền hà cho tổ chức, cá nhân, công dân, góp phần củng cố mối quan hệ nhà nước công dân Thủ tục hành không minh bạch rõ ràng tạo kẽ hở cho người nắm quyền lực tay, cửa quyền, hách dịch Cán bộ, công chức tự đặt thủ tục hành để làm khó công dân công dân có yêu cầu giải công việc liên quan đến nhà nước Thủ tục hành sơi dây làm cho quan hệ nhà nước người dân trở nên minh bạch, công khai dân chủ Thứ năm, thủ tục hành biểu trình độ văn hoá: giáo tiếp, điều hành, văn minh hành quốc gia Không thể công nhận quốc gia văn hoá mà tồn thủ tục rườm rà, thiếu hiệu trở thành rào cản cho phát triển kinh tế xã hội Và có quốc gia gọi văn minh thủ tục hành thể thiếu dân chủ, tồn chế “xin cho” công dân quan hành nhà nước Vậy nên, thủ tục hành mặt hành quốc gia Nền hành hoạt động có hiệu hay không, có thật đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế hay không, có thật đáp ứng nguyện vọng người dân hay không có đáp ứng nguyện vọng người dân hay không hành thể có văn hoá hay không văn hoá, có văn inh hay không văn minh Từ ý nghĩa thủ tục hành hoạt động quản lý hành nhà nước, yêu cầu cải cách thủ tục hành đặt yêu cầu mang tính chất tất yếu khách quan Yêu cầu cải cách mặt nâng cao hiệu quản lý, mặt khác xem mặt quan trọng nhằm ngày đáp ứng tốt lợi ích từ phía người dân, đối tượng tham gia nhiều quan trọng quản lý hành nhà nước Có thủ tục hành hợp lý tạo hội quản lý hành nhà nước tốt hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội 1.2 Các nguyên tắc xây dựng thực thủ tục hành Để đảm bảo cho trình xây dựng thực thủ tục hành thống nhất, đồng bộ, phù hợp với đường lối chủ rương Đảng nhà nước đề phù hợp với tinh thần nội dung hiến pháp, pháp luật việc xây dựng thực thủ tục hành dựa nguyên tắc sau đây: Thứ nhất, nguyên tắc xây dựng thực phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật không trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia kí kết Đây nguyên tắc có ý nghĩa vô quan trọng việc xây dựng thủ tục hành Việc xây dựng thủ tục hành sở pháp luật, nhằm thể nội dung tinh thần luật Cơ quan hành với chức quan chấp hành Quốc hội, quan quản lý hành nhà nước quan hành chínhnhà nước phải dựa quy định Hiến pháp pháp luật quan quyền lực cao nhà nước ban hành đồng thời triển khai thực với tinh thần quy định Thông thủ tục hành mà chủ trương sách nhà nước vào đời sống nhân dân Vì phải xây dựng thủ tục hành sở quy định Hiến pháp luật Phường Kim Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành nhà nước Thời gian qua, quan, ban ngành, địa phương đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, củng cố hệ thống mạng nội bộ, sử dụng phần mềm dùng chung (M.Office, E-Office), phần mềm chuyên ngành, sử dụng hệ thống thư điện tử, hộp thư công vụ.Đến nay, toàn xã có đơn vị sử dụng phần mềm văn phòng di động M-Office; đơn vị sử dụng phần mềm văn phòng điện tử E-Office; 17 đơn vị sử dụng hộp thư điện tử tỉnh với 5.010 tài khoản, dung lượng đạt 281 GB; 100% phòng UBND phường, sở y tế, giáo dục đào tạo sử dụng phần mềm chuyên môn Đã kết nối internet địa bàn thành công 65% Các thông tin chủ trương, sách, thủ tục hành quan công khai a Tình hình giải thủ tục hành phường Kim Giang năm gần Theo thông kế số liệu phường Kim Giang thông kế lại sau: + Năm 2014: lĩnh vực Lao động , Thương binh xã hội 70 tổng hồ sơ giải 22 hồ sơ giải quyết; lĩnh vực tư pháp 3678 hô sơ giải 467 hồ sơ giải quyết; Lĩnh vực tra 10 hồ sơ gải hồ sơ giải quyết; lĩnh vực xây dựng: hồ sơ giải quyết; lĩnh vực văn hóa: hồ sơ giải quyết; lĩnh vực y tế 105 hồ sơ giải + Năm 2015: lĩnh vực Lao động , Thương binh xã hội 60 tổng hồ sơ giải hồ sơ giải quyết; lĩnh vực tư pháp 5875 hô sơ giải 124 hồ sơ giải quyết; Lĩnh vực tra 11 hồ sơ gải hồ sơ giải quyết; lĩnh vực xây dựng:4 hồ sơ giải quyết; lĩnh vực văn hóa: hồ sơ giải quyết; lĩnh vực y tế 116 hồ sơ giải Nhìn chung công cải cách thủ tục hành phường phần cho thấy chuyển biến lĩnh vực đề b Tình hình thực chế “một cửa” cải cách thủ tục hành UBND phường Kim Giang Cơ chế “ cửa” phường thực cách nghiêm túc 100% lĩnh vực thủ tục hành áp dụng chế “ cửa” vào hoạt động.Nhìn chung, qua chế “một cửa” loại dịch vụ theo quy định Chính phủ qua phận (như lĩnh vực lao động thương binh xã hội, địa chính, đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng công chứng; thẩm định dự án đầu tư, toán công trình ) thủ tục hành chính, lệ phí thời gian địa điểm giải công khai rõ ràng Từ người dân, doanh nghiệp tổ chức dễ dàng tiếp xúc với quyền, tạo điều kiện cho họ tuân thủ Luật, tiết kiệm thời gian công sức tiền của nhân dân Nhân dân doanh nghiệp có điều kiện giám sát công chức thi hành nhiệm vụ, công việc giải thông suốt Hiện nay, chế “một cửa” UBND phường tiếp tục thực phòng ban liên quan; đáp ứng yêu cầu giao dịch tổ chức, công dân địa bàn Các yêu cầu công việc nhân dân, doanh nghiệp giải kịp thời qua chế “một cửa” thực giảm phiền hà tiêu cực Nhằm nâng cao hiệu giải hồ sơ hành cho người dân, tổ chức doanh nghiệp, UBND phường kiện toàn phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa Trung tâm giao dịch cửa xã tiếp nhận giải hồ sơ lĩnh vực: Lao động – Thương binh Xã hội sách xã hội; tư pháp hộ tịch; đăng ký kinh doanh; xây dựng cấp giấy phép xây dựng nhà ở; cấp đổi, đơn thư khiếu nại, tố cáo Các thủ tục hành chính, quy định hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết, phí lệ phí, trách nhiệm quan, cán công chức thi hành công vụ niêm yết công khai, rõ ràng Hiệu công việc ngày nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu người dân, tổ chức doanh nghiệp tham gia giao dịch hành Hiện UBND phường hoàn thiện chế để làm tiền đề cho giai đoạn theo chế “ cửa liên thông” Vừa qua UBND phường Kim Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực công tác cải cách thủ tục hành giai đoạn 2001 – 2010 Và lên kế hoạch triển khai cho giai đoan 2011- 2020 2.2.3 Những hạn chế, tồn công tác cải cách thủ tục hành phường Thủ tục hành chưa giảm nhiều, hiệu phận tiếp nhận trả kết chưa cao Nhiều hồ sơ giải chưa hẹn nhiều lĩnh vực Sự tâm đạo, điều hành, triển khai công tác cải cách thủ tục hành số quan đơn vị chưa liệt, mang tính hình thức, hiệu thấp Đội ngũ cán bộ, công chức: lực hạn chế, lĩnh vực tin học, ứng dụng công nghệ; đạo đức phẩm chất phận không nhỏ cán công chức hách dịch, sách nhiễu, cần đến chất “bôi trơn” để giải công việc nhanh chóng Công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành tiến hành chưa mạnh, chưa có chiều sâu nên chưa tạo bước đột phá nhận thức trách nhiệm thực công vụ, tầm quan trọng cải cách thủ tục hành cán bộ, đảng viên , người dân, đặc biệt người dân vùng xa Cách thức, lề lối làm việc quan hành chưa có nhiều thay đổi, tình trạng văn bản, giấy tờ, hội họp nhiều… Hoạt động trung tâm giao dịch cửa vào nếp chưa thực phát huy hiệu chưa cao, tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân doanh nghiệp Nhiều thủ tục chưa nghiên cứu đơn giản hoá kịp thời; công khai thủ tục hành chưa đầy đủ, hướng dẫn thủ tục hành cán bộ, số làng chưa tốt, giải thủ tục hành số lĩnh vực, công việc nhiều quan chậm thời gian so với quy định Đặc biệt lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xây dựng, kiểm tra cấp phép đầu tư, xử lý sau tra Còn việc thực chế “ cửa” thiếu đồng bộ, việc giải hồ sơ có tính chất liên nghành đất đai, xây dựng người dân doanh nghiệp phải liên hệ với nhiều quan nhiều cấp Việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ bị hạn chế, phần lạ lẫm người dân, phần trình độ đội ngũ cán Và phường chưa thực chế “một cửa liên thông” Có hạn chế nhận thức cấp ủy Đảng, quyền phường, ảnh hưởng chế cũ, đội ngũ cán người dân chưa kịp thích nghi với khoa học công nghệ cải cách thủ tục hành chính; biện pháp cải cách thủ tục hành chưa đủ mạnh, tâm đạo, điều hành, triển khai công tác cải cách thủ tục hành quan, đơn vị chưa thực liệt, nhiều mang tính hình thức nên hiệu thấp; Công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành tiến hành chưa mạnh thiếu chiều sâu Vì vậy, chưa tạo bước đột phá nhận thức trách nhiệm thực công vụ tầm quan trọng cải cách thủ tục hành cán bộ, đảng viên Chưa tạo hiểu biết cho phận nhân dân đồng bào dân tộc,các làng vùng sâu, vùng xa thủ tục hành Năm 2011 năm thực chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020 Với quan tâm đạo cấp ủy Đảng, quyền, nổ lực phấn đấu cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị để thực tốt công tác cải cách hành tiến gần tới mục tiêu xây dựng hành có tính chuyên nghiệp, dân chủ vững mạnh, nhằm khơi dậy tiềm sẵn có, phát huy nội lực thu hút đầu tư để thúc đẩy kinh tế xã hội Thành Phố ngày phát triển Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở PHƯỜNG KIM GIANG 3.1 Các giải pháp chung pháp luật Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm quan máy nhà nước Thực phân công, phân cấp rõ ràng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho nhân dân chịu giám sát chặt chẽ nhân dân Các chủ trương, giải pháp cải cách hành phải đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Cải cách hành phải tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể bảo đảm phát triển ổn định, bền vững đất nước Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xem khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động nhân dân doanh nghiệp Tiến hành rà soát thủ tục hành tất lĩnh vực, rõ thủ tục, quy định sai pháp luật, không phù hợp để kiên sửa đổi Đây khâu cản trở phát triển gây nhiều xúc nhân dân, cần tập trung đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ lĩnh vực Các biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: - Giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, hình thành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực Hoàn thiện chức nhiệm vụ Chính phủ, bộ, quan thuộc Chính phủ quyền địa phương Đẩy mạnh vững việc xếp, đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước xã hội hoá số loại hình dịch vụ công cộng - Tiếp tục phân cấp mạnh giao quyền chủ động cho quyền địa phương, việc định ngân sách, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực, thực nghĩa vụ tài trung ương; đồng thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để bảo đảm quản lý tập trung, thống Trung ương - Tập trung đạo rà soát cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nhu cầu đáng người dân, như: thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công trình, dự án nhà ở; quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản; xuất, nhập khẩu; nộp thuế; hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh; công chứng, chứng thực; tra, kiểm tra doanh nghiệp - Các cấp quyền quan hành nhà nước khẩn trương rà soát loại thủ tục hành chính, bãi bỏ sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp xem xét sửa đổi theo hướng tạo thuận tiện cho nhân dân doanh nghiệp Xử lý nghiêm cá nhân tổ chức tuỳ tiện đặt quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân Đề cao trách nhiệm người đứng đầu quan hành việc cải cách thủ tục hành - Công bố công khai thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) quy trình giải công việc, thời gian giải quyết, phí lệ phí theo quy định để nhân dân biết thực thuận lợi - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực có hiệu chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước mở rộng áp dụng đơn vị nghiệp dịch vụ công bệnh viện, trường học - Chính phủ khẩn trương rà soát, sửa đổi quy định chịu trách nhiệm rà soát thủ tục hành quy định luật, pháp lệnh, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi cho phù hợp 3.2 Giải pháp cụ thể phường Kim Giang Trong thời gian tới, cải cách thủ tục hành được coi nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành Thành Phố Nhiệm vụ cụ thể UBND phường đặt là: - Tăng cường công tác đạo công tác cải cách thủ tục hành Đây coi nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, mặt góp phần đẩy mạnh cải thủ tục hành toàn xã; mặt khác kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc xảy trình cải cách thủ tục hành Đồng thời công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đảm bảo cho đội ngũ cán công chức làm việc, khách quan, hiệu quả, khoa học, hạn chế tệ hách dịch, quan liêu xảy ra, bảo đảm cải cách thủ tục hành mang lại hiệu thiết thực cho nhân dân - Tiếp tục triển khai thực đơn giản hóa thủ tục hành tất lĩnh vực quản lý nhà nước theo đề án 30 Chính phủ Mục tiêu đến hết năm 2015 phải đơn giản tối thiểu 30% thủ tục hành - Đẩy mạnh áp dụng chế “một cửa” đơn vị lại, hướng dẫn số đơn vị thực đề án “một cửa” sửa đổi bổ sung theo thủ tục hành - Thực nghiêm túc chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng cán công chức Đặc biệt tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, lực thực giải công việc cho cán công chức cấp phường, bồi dưỡng quy tắc hành chính, kĩ ứng xử văn minh nơi công sở… - Thực nghiêm túc, chất lượng, hiệu quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan hành nhà nước quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc thực nhiệm vụ tổ chức máy biên chế tài đơn vị - Thường xuyên kiểm tra việc thực thi trách nhiệm công vụ công chức; xử lý nghiêm, kịp thời với cán công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao gây nhũng nhiễu, phiền hà cho tổ chức công dân - Tiến hành tổng kết, đánh giá kết thực chương trình đơn giản hóa thủ tục hành việc áp dụng chế “một cửa” giai đoạn 2011-2020 đề mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chương trình cải cách thủ tục hành phường Kim Giang Một là, rà soát lại chức nhiệm vụ để xếp tổ chức hợp lý, tránh trùng lặp, mạnh dạn cắt bỏ, giảm bớt phận hoạt động hiệu không cần thiết Hai là, chấn chỉnh hoạt động phận “một cửa” theo yêu cầu: Công khai toàn qui trình, thủ tục hành chính, thời gian làm việc, phí lệ phí để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân giao dịch Sắp xếp lại cán tham gia phận theo tinh thần biết sâu việc hiểu nhiều việc, đủ khả xử lý giải thông tin hướng dẫn Phường tổ chức xây dựng số mô hình mẫu phận “một cửa” theo hướng rút kinh nghiệm Ba là, thực nghiêm chỉnh Chỉ thị 32 ngày 7/9/2006 Thủ tướng Chính phủ quy định, yêu cầu Chủ tịch UBND Thành phố Quận, chấn chỉnh kỷ cương hành chính, loại bỏ thủ tục hành rườm rà, chồng chéo dễ lợi dụng tiêu cực Bốn là, đẩy nhanh việc phân công, phân cấp, làm rõ thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng; gắn phân công, phân cấp với nâng cao chất lượng cán bộ, hoàn thiện tổ chức máy; tăng kiểm tra giám sát, tránh lạm quyền, cát Đặc biệt thực quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán Đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử vấn đề đòi hỏi cán công chức, đơn vị cần có biện pháp để “xây” thật tốt vấn đề kiên triệt để “chống” hành vi xấu từ phía cán ; có chế giám sát khâu nhạy cảm đầu tư, ngân sách, cán phải làm cho cán thực dân biết xa lánh cám dỗ mặt trái kinh tế thị trường Năm là, tăng cường trách nhiệm vai trò người đứng đầu quan hành cấp, gắn cải cách thủ tục hành nói riêng cải cách hành nói chung với đổi phương thức đạo, điều hành cấp quyền Sáu Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm, đạo triển khai chế “một cửa” Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng cán công chức; kiểm tra chất lượng, hiệu cung cấp dịch vụ thông qua chế “một cửa” Bảy là, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cải cách hành cách thường xuyên, hiệu quả, thiết thực cho cán công chức làm công tác cải cách thủ tục hành chính, làm việc phận “một cửa” Tám là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao hiểu biết cán bộ, công chức nhân dân cải cách thủ tục hành chính, vùng sâu, vùng xa Chín là, có sách khen thưởng khuyến khích, sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu cao công tác cải cách thủ tục hành Mười là, tăng cương sở vật chất, kĩ thuật cho công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt phận “một cửa” Và chuẩn bị tiền đề để tiến lên mô hình “ liên thông” Mười là, cải cách hành nhà nước, luôn đồng hành với sống xã hội Do vậy, đòi hỏi cấp, ngành, tổ chức người phải thật vào cuộc, nói hơn, làm nhiều hiệu Phải kiên loại trừ tư tưởng đứng phê phán mà không trực tiếp hành động, coi cải cách hành riêng C KẾT LUẬN Thực tế công tác cải cách thủ tục hành năm gần cho thấy tâm phường Kim Giang Việc thực đơn giản hóa thủ tục hành chế “một cửa” nâng cao hiệu lực, hiệu qủa làm việc quan hành nhà nước; công dân tổ chức có nhu cầu giải công việc liên quan tới thủ tục hành dễ dàng thuận tiện thời kì trước Trong thời gian tới, đạo sâu sát quyền phường Kim Giang, ủng hộ góp sức nhân dân, xã định đạt mục tiêu đặt công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng đồng diện rộng chế “một cửa”, tiến tới “một cửa liên thông” thực thành công Chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 nước phường Kim Giang xây dựng hành đại, gọn nhẹ, hiệu đảm bảo cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hội nhập xã giai đoạn tới Công cải cách hành sở để xây dựng nhà nước pháp quyền “của dân, dân dân” mục tiêu mà hướng tới MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tình cấp thiết đề tài Phạm vi nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ việc nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài B PHẦN NỘI DUNG Chương I: LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa thủ tục hành hoạt động quản lý hành nhà nước 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Ý nghĩa thủ tục hành hoạt động quản lý nhà nước 1.2 Các nguyên tắc xây dựng thực thủ tục hành 1.3 Những vấn đề chung cải cách thủ tục hành 1.3.1 Mục tiêu yêu cầu cải cách thủ tục hành 1.3.2 Đường lối chủ trương cải cách thủ tục hành nhà nước thời gian qua Chương 2: THỰC TRANG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở UBND PHƯỜNG KIM GIANG – QUẬN THANH XUÂN – TP HÀ NỘI 2.1 Tổng quan phường Kim Giang 2.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý, dân cư 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành phường Kim Giang năm gần 2.2.1 Cơ sở pháp lý cải cách thủ tục hành phường 2.2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành UBND phường Kim Giang năm gần 2.2.3 Những hạn chế, tồn công tác cải cách thủ tục hành phường Kim Giang Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở PHƯỜNG KIM GIANG 3.1 Các giải pháp chung pháp luật 3.2 Giải pháp cụ thể phường Kim Giang 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chương trình cải cách thủ tục hành phường Kim Giang C KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Đại học luật Hà Nội (2011) Giáo trình “ Luật hành nhà nước” Đại học Vinh Khóa luận (2012) cải cách thủ tục hành quyền nghĩa vụ công dân Từ điển Luật học (2008) 4.Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI http://www.google.com.vn 6.Website ww.chinhphu.vn 7.Website http://nghean.gov.vn/wps/portal/quanthanhxuan 8.Website www.hanoicity.gov.vn 9.Website www.truyenhinhhanoi.vn 10.Website www.tailieu.vn 11 UBND phường Kim Giang ( 2014 - 2015), Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành 2014, 2015 [...]... niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thủ tục hành chính trong hoạt động của quản lý hành chính nhà nước 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Ý nghĩa của thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước 1.2 Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính 1.3 Những vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính 1.3.1 Mục tiêu yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính 1.3.2 Đường lối chủ trương cải cách thủ tục hành chính. .. đang và nhà nước trong thời gian qua Chương 2: THỰC TRANG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở UBND PHƯỜNG KIM GIANG – QUẬN THANH XUÂN – TP HÀ NỘI 2.1 Tổng quan về phường Kim Giang 2.1.1 Đặc điểm vị trí địa l , dân cư 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành chính của phường Kim Giang trong những năm gần đây 2.2.1 Cơ sở pháp lý cải cách thủ tục hành chính của phường 2.2.2 Thực trạng. .. kế hoạch cải cách hành chính nhà nước phường Kim Giang năm 2012 ( 25/2/2012) - Quyết định Số:4432/ QĐ- UBND về đề án cải cách thủ tục hành chính ở phường Kim Giang giai đoạn 2005 – 2011 2.2.2 Ưu điểm trong công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND phường Kim Giang những năm gần đây Thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính ph , kết thúc giai đoạn 1, UBND phường đã... dựngvà thực hiện thủ tục hành chính Cho dù thủ tục hành chính có thể thay đổi qua các thời kì khác nhau song vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc trên Việc vi phạm một hay một số nguyên tắc trên sẽ là căn cứ để huỷ bỏ một thủ tục hành chính 1.3 Những vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính 1.3.1 Mục tiêu yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính Mục tiêu và yêu cầu của thủ tục hành chính, một bước thủ tục. .. Chương 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở UBND PHƯỜNG KIM GIANG – QUẬN THANH XUÂN – TP HÀ NỘI 2.1 Tổng quan về phường Kim Giang: 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển: Phường Kim Giang được thành lập từ ngày 23/11/1982 thuộc địa giới Quận Đống Đa, bắt đầu từ ngày 22/11/1996 phường Kim Giang chính thức trực thuộc Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội Phường Kim Giang gồm các bộ phận: Đảng ủy, Hội đồng... 3527/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 7 năm 2009 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, Thành Phố Hà Nội - Kế hoạch thực hiện Giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, TP Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 27... pháp lý cải cách thủ tục hành chính của phường 2.2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành chính của UBND phường Kim Giang những năm gần đây 2.2.3 Những hạn ch , tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính ở phường Kim Giang Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở PHƯỜNG KIM GIANG 3.1 Các giải pháp chung về pháp luật ... xa Chín l , có chính sách khen thưởng và khuyến khích, những sáng kiến, những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách thủ tục hành chính Mười l , tăng cương cơ sở vật chất, kĩ thuật cho công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là bộ phận “một cửa” Và chuẩn bị tiền đề để tiến lên mô hình “ một của liên thông” Mười một l , cải cách hành chính nhà nước, luôn luôn đồng hành với... phiền hà cho tổ chức, công dân - Chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước - Tinh giảm, sắp xếp lại bộ máy cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo hướng gọn nh , hiệu quả và khoa học - Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật - Công khai các thủ tục hành chính, các loại ph , lệ phí và thời gian giải quyết đối với từng loại thủ tục hành chính. .. dịch vụ sự nghiệp công Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 có 6 nhiệm vụ là: cải cách thể ch , cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán b , công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá hành chính được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2011-2015) và giai đoạn 2 (2016-2020 ), nêu rõ các mục tiêu định lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính ở phường kim giang thành phố hà nội , thực trạng và giải pháp”, Cải cách thủ tục hành chính ở phường kim giang thành phố hà nội , thực trạng và giải pháp”,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan