Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non

20 661 0
Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm Phũng Giỏo dc vCộng ohoà to Krụng Ananghĩa Việt nam Phòng Gd&T KRễNG ANA xã hội chủ Trờng MU GIO BèNH MINH lậpMinh - Tự - Hạnh phúc Trng Mu giỏo Độc Bỡnh - SNG KIN KINH NGHIM TI: MT S BIN PHP CH O NNG CAO CHT LNG GIO DC TRONG TRNG MM NON SNG KIN KINH NGHIM - TI: MT S BIN PHP CH O NNG CAO CHT LNG GIO DC TRONG TRNG MM NON Ngi thc hin: Nguyn Th Thỳy n v cụng tỏc: Trng Mu giỏo Bỡnh Minh Trỡnh chuyờn mụn: i hc s phm Mụn o to: Giỏo dc mm non H v tờn: Nm Nguyn Thuý 2010 hcTh : 2009n v cụng tỏc: Trng Mu giỏo Bỡnh Minh Trỡnh chuyờn mụn: i hc s phm Mụn o to: Giỏo dc mm non I Lí DO CHN TI Lý khỏch quan Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, tảng ngành Giáo dục v Đào tạo Chất lợng chăm sóc, giáo dục trẻ trờng mầm non tốt có tác dụng lớn đến chất lợng giáo dục bậc học Nm hc: 2009- 2010 Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhm giáo dục toàn diện cho trẻ thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ sở để hình thành nên nhân cách ngời XHCN Việt Nam chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ bớc vào trờng Tiểu học đợc tốt Nh Bác Hồ kính yêu nói: Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt Trờng mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dỡng, giáo dục cháu, bồi dỡng cho cháu trở thành ngời công dân có ích Vì vậy, Trờng mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có đợc thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày Muốn thực đợc điều đó, trớc hết ngời quản lý đạo chuyên môn phải nhận thức nhiệm vụ, yêu cầu ngành học, đồng thời nắm vững tiêu, kế hoạch ngành học giao Lý ch quan Ngy nay, vi yờu cu ngy cng cao ca xó hi, h thng trng lp mm non c m rng v quy mụ v s lng hc sinh tng nhanh Trong ú thc trng i ng giỏo viờn hin cũn nhiu bt cp v cht lng ging dy Mt s giỏo viờn lờn lp cũn cú nhng hn ch nht l cha phỏt huy c tớnh tớch cc sỏng to tr Tổng số giáo viên học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt trỡnh chuẩn nhiều Giáo viên vừa học, vừa làm nên ảnh đến chất lợng giáo dục hiệu công tác Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề giáo viên không đồng Nhiều giáo viên trờng trình độ tay nghề non nên ảnh hởng đến việc nâng cao chất lợng chăm sóc, giáo dục trẻ nhà trờng Với trách nhiệm lớn lao ngời cán quản lý, trăn trở, suy nghĩ làm để nâng cao chất lợng chăm sóc, giáo dục trẻ đợc tốt Đây nhiệm vụ quan trọng cần phải có n lực phấn đấu, tâm cao Cần phải trọng công tác chuyên môn, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác nâng cao chất lợng giáo dục trẻ nhằm trì phát triển chất lợng giáo dục nhà trờng ngày lên đáp ứng với yêu cầu nghiệp giáo dục mầm non Chớnh Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Sáng kiến kinh nghiệm vỡ vy tụi ó chon ti Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc trng mm non Mc ớch nghiờn cu - Lm rừ thc trng ca trng rỳt bi hc kinh nghim - Cú nhng bin phỏp phự hp nõng cao cht lng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nhm ỏp ng vi nhng yờu cu i mi ca xó hi II I TNG, C S V PHNG PHP NGHIấN CU a i tng: Giỏo viờn, hc sinh Trng Mu giỏo Bỡnh Minh Huyn Krụng Ana Tnh k Lk b Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp kim tra, ỏnh giỏ cht lng giỏo viờn, hc sinh - Phng phỏp quan sỏt, iu tra cỏc hot ng ca giỏo viờn c Gii hn ti i tng v ni dung ca cụng tỏc ch o bi dng, nõng cao cht lng chuyờn mụn rt a dng v phong phỳ õy tụi trỡnh by mt s bin phỏp quản lý đạo nâng cao chất lợng giáo dục cho giỏo viờn trờng Mu giỏo Bỡnh Minh III Nội dung V KT QU NGHIấN CU Thực trạng Thực nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 bậc học mầm non Trờng MG Bỡnh Minh tâm phấn đấu xây dựng trờng đạt chuẩn Quốc gia Vì vậy, việc mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, giáo dục Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Sáng kiến kinh nghiệm trẻ Cần phải có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lợng chăm sóc, giáo dục trẻ Song việc nâng cao chất lợng giáo dục trẻ cú nhng thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi: - Trờng có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy, yêu thơng cháu Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lực s phạm cho thân - Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học có tăng trởng, đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non giai đoạn - Ban i din cha m hc sinh quan tâm, chăm lo đến việc học tập cháu, tích cực tham gia vào hoạt động nhà trờng - Tỷ lệ huy động trẻ đạt kế hoạch 100% Cụ thể: Trong năm học 2009-2010 Trờng MG Bỡnh Minh có 101 cháu/ 04 lớp Tất lớp thực chơng trình MN mi B GD&T * Khó khăn: - Đội ngũ giáo viên mi trng, trình độ không đồng đều, cha có kinh nghiệm giảng dạy - Đa số giáo viên u ang học để nâng cao trình độ chuyên môn nờn ảnh hởng đến chất lợng công tác - L nm hc u tiờn nh trng thc hin thớ im chng trỡnh GDMN mi nờn cũn gp nhiu khú khn cụng tỏc dy v hc - 100% hc sinh l ngi ng bo DTTS nờn vic tip cn chng trỡnh GDMN mi cũn hn ch Trớc tình hình thực trạng nhà trờng, trn tr suy nghĩ tìm số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lợng giáo dục trẻ nh sau: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lợng giáo dục trờng MG Bỡnh Minh Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Sáng kiến kinh nghiệm a Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chuyên môn - Dựa vào kế hoạch nhiệm vụ năm học ca ngnh, Hiu trng để xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể, sát với tình hình trờng - Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch hc k, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, xây dựng chế độ sinh hoạt, chơng trình dạy cho khối lớp phù hợp Chỉ đạo GVCN cỏc lỏ, chi , mm xây dựng k hoch hot ng cho cỏc lp phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca a phng v phi phự hp vi trỡnh nhn thc ca tr, k hoch đợc nhà trờng phê duyệt thực Hàng tháng giáo viên báo cáo kế hoạch, lịch dạy lớp cho nhà trờng Qua Ban giám hiệu d theo dõi, kiểm tra có biện pháp đạo tốt - Dựa vào chất lợng vùng chất lợng giáo dục lớp, nh trng giao tiêu chất lợng cho khối cụ thể: + Khi lỏ: TB trở lên: 97% Trong Khá-Giỏi: 70% + Khi chi: TB trở lên: 96% Trong Khá-Giỏi: 65% + Khi mm: TB trở lên: 95% Trong Khá-Giỏi: 60% Đối với trẻ tuổi, cui nm bàn giao chất lợng đạt TB 97% trở lên Trong môn phải đạt - giỏi theo quy định lớp đợc lớp tiên tiến Chất lợng giao khoán gắn với tiêu thi đua lớp, mi cá nhân vào cuối năm Với biện pháp cỏc giáo viên u phi trăn trở, tìm tòi nhiều biện pháp việc giáo dục trẻ, kế hoạch, phơng pháp ôn luyện kiến thức cho trẻ thêm vào thời điểm ngày t c ch tiờu b Biện pháp 2: Thành lập tổ chuyên môn v xõy dng k hoch nghiờn cu * Thành lập tổ chuyên môn Tổ chuyên môn trng tụi hin ti gồm có ng chí ( /c Nam, /c Ti, /c HBluin Ktla) đại diện cho khối (lỏ, chi, mm) v lực lợng nũng Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Sáng kiến kinh nghiệm cốt, cần chọn giáo viên có trình độ đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín đồng nghiệp, có lực s phạm tốt để đạo phân công cho giáo viên Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần, ngy Hàng tháng sinh hoạt 01 lần tạo nề nếp sinh hoạt, có đánh giá kết kế hoạch tiếp nối * Xõy dng k hoch nghiờn cu Sau c tip thu chuyờn ngnh t chc, nh trng xõy dng k hoch t chc trin khai chuyờn cho ton th cỏn b giỏo viờn hc vi cỏc ni dung bi dy a dng, phong phỳ theo tng ch , ch im Tt c cỏn b giỏo viờn phi nm vng mc ớch, ý ngha, yờu cu ca ni dung chng trỡnh GDMN Vic bi dng cho giỏo viờn õy l mt nh hng giỳp giỏo viờn nm c kin thc mi vic nõng cao cht lng cho tr c tỡm tũi, khỏm phỏ, tri nghim v a kt qu tt nht Da trờn kin thc GV nm c qua chuyờn , qua chng trỡnh t hc BDTX chu k II, nh trng tin hnh t chc kim tra chuyờn bng cỏch d gi, thao ging, thi GVDG cp trng Tt c u thc hin theo chng trỡnh GDMN mi, cỏc tit chuyờn , thao ging c BGH nh trng u t cht ch v ni dung, hỡnh thc, phng phỏp dy Sau mi tit d gi, thao ging nh trng t chc gúp ý rỳt kinh nghim tit dy T ú cụng tỏc bi dng chuyờn ó giỳp GV nng ng, sỏng to hn v bit u t suy ngh cỏch thc t chc dy hc quỏ trỡnh hot ng ging dy Vớ d: Mun cho tr tớch cc tham gia vo hot ng KPKH thỡ GVMN cn phi suy ngh t nhiu tỡnh tr c khỏm phỏ, tri nghim, so sỏnh v gii quyt tỡnh ú Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Sáng kiến kinh nghiệm Vi nhiu hỡnh thc a dng v tranh, nh, mụ hỡnh, phim, vt thtTranh v rừ rng, mu sc ni bt cú nột riờng bit, mụ hỡnh sng ng lụi cun tr vo hot ng mt cỏch thớch thỳ, trỏnh nhm chỏn VD: Khỏm phỏ g (lp mm) Ch im: ng vt sng gia ỡnh Cụ dựng li ging gii, m thoi, trao i trũ chuyn cho tr xem phim (tranh, nh) cỏc hot ng ca g, s sinh sn Cho tr tham quan n g tht cú trng v t cõu hi: trng cú nhng g gỡ? (g mỏi- g trng- g vv) Ngoi cũn cú nhng vt gỡ sng gia ỡnh na? Chỳng ta cn chỳ trng tr Hc nh th no hn l Hc cỏi gỡ; cn coi trng quỏ trỡnh hot ng hn l kt qu hot ng; hc mt cỏch tớch cc qua tỡm hiu, tri nghim; hc thụng qua s hp tỏc gia tr vi ngi ln v gia tr vi tr c Biện pháp 3: Chỉ đạo tích cực việc thực hin: "Dạy thật - Học thật - Kết thật" Nâng cao chất lợng giáo dục trẻ, vấn đ kết việc giáo dục Bởi tích cực hớng dẫn việc tổ chức dạy học có nề nếp việc làm thờng xuyên Chớnh vỡ vy giáo viên cn nghiêm túc thực kế hoạch giáo dục trẻ, tổ chức đầy đủ hoạt động ngày nh: hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động trời, hoạt động chiều Giáo án soạn đầy đủ, cú cht lng, nội dung, yêu cầu kiến thức, k phát triển ngôn ngữ, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ cho trẻ Biết lựa chọn, vận dụng phơng pháp giáo dục tích cực tạo tình huống, hội nhằm phát huy trí tuệ, tính sáng tạo trẻ Tạo môi trờng giáo dục phù hợp với chủ đề, chủ điểm, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, tìm mới, thể hiểu biết trẻ sống hàng ngày Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Sáng kiến kinh nghiệm Vớ d: Trong ch TGV- ch nhỏnh Nhng vt gn gi Giỏo viờn cn nghiờn cu chun b nhng dựng, vt phc v cho hot ng cú ch ớch, hot ng gúc, hot ng ngoi tri, mi lỳc mi ni tr quan sỏt, tỡm tũi, khỏm phỏ nhng vt gn gi xung quanh tr - Trẻ tích cực, hứng thú, tự nguyện tham gia vo hoạt động giáo dục trẻ tạo sản phẩm, tìm tòi khám phá, giáo viên tuyt i không làm thay, vẽ thay cho trẻ Nu thy tr khụng lm c cụ cú th dựng li hng dn gi ý tr hiu v thc hnh Giáo viên hình thành rèn luyện tớnh t lp, khụng li vo ngi khỏc trẻ có thao tác v thục số thói quen nề nếp học tập - Giáo viên theo dõi phát triển, nhận thức trẻ lĩnh vực phát triển nh: phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ phát triển thể lực Qua ú cn ánh giá kết trẻ thực chất, khách quan, công bằng, tôn trng sản phẩm trẻ Vì ngời giáo viên muốn có kết thật thỡ phải biết thực tốt phơng pháp dạy học tích cực, biết tạo hội để ôn luyện thêm kiến thức cho trẻ vào thời điểm ngày Bởi trẻ mm non d nhụự, d quên nên hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ Học mà chơi, chơi mà học kết tốt trình chơi giúp trẻ ôn luyện kiến thức mà trẻ đợc trải nghiệm, đợc khám phá Vì vậy, việc nâng cao chất lợng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc thực tốt vận động Hai không Đa chất lợng giáo dục trẻ ngang tầm với yêu cầu giáo dục thời kỳ đổi d Bin phỏp 4: ỏnh giỏ kt qu thc hin sau mi ch - ch im Sau kt thỳc mt ch Ban giỏm hiu trung giỏo viờn li nhn xột, ỏnh giỏ cỏc cụng vic ó lm thi gian qua v rỳt kinh nghim xem cú nhng vic gỡ cn b sung, chnh sa cho ch sp ti õy l mt vic lm cn Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Sáng kiến kinh nghiệm thit giỳp giỏo viờn cú c nhng bi hc b ớch cú nhng ci tin hoc iu chnh cỏc hot ng tip theo t kt qu hn Vớ d: Trong ch : Gia ỡnh; giỏo viờn xõy dng mc tiờu phỏt trin mt cho tr quỏ cao so vi trỡnh nhn thc ca tr ti a phng, c bit l mc tiờu phỏt trin v mt nhn thc Yờu cu GV nghiờn cu h thp xung ni dung ch sp ti Quỏ trỡnh ỏnh giỏ liờn quan ti hai i tng ú l tr v giỏo viờn *Giỏo viờn ỏnh giỏ tr v t ỏnh giỏ vic t chc cỏc hot ng giỏo dc ca mỡnh nhm iu chnh phự hp, kp thi cỏc hot ng giỏo dc tip theo t hiu qu tt hn Vớ d: iu chnh v ni dung, cỏch thc, phng tin hoc thm iu chnh c nhng mc ớch, mc tiờu ban u cho phự hp vi tỡnh hỡnh thc t * Cỏn b qun lý v ng nghip ỏnh giỏ vic t chc cỏc hot ng giỏo dc ca giỏo viờn nhm h tr giỏo viờn v chuyờn mụn, nghip v v iu chnh ch o hng dn t chc thc hin chng trỡnh thi gian ti t kt qu tt hn Biện pháp 5: Chỉ đạo chất lợng Vic thực phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dỡng thích hợp nhng giáo viên có tay nghề non, giáo viên tuyển năm cn bồi dỡng thêm phơng pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục Vớ d: Tổ chức thao giảng, dự dạy tốt; bồi dỡng công tác tự học tập giáo viên Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Sáng kiến kinh nghiệm Đối với giáo viên - tốt, bồi dỡng lực s phạm, k năng, tác phong, sáng tạo linh hoạt cho giáo viên * Bờn cnh ú cn xõy dng tổ chức tt cỏc Hội thi vỡ Hội thi đỉnh cao phong trào thi đua dạy tốt, học tốt Vì nh trng phải có kế hoạch đạo thực cách nghiêm túc khoa học Trong năm qua trng tổ chức tốt Hội thi nh: thi làm đồ dùng dy hc, thi giỏo viờn dy gii cp trng; Mụi trng v v sinh cỏ nhõn cp trng v tham gia d thi cp huyện; tham gia d thi GVMN hỏt dõn ca cp huyn, cp tnh Qua Hội thi ó rút đợc nhiều kinh nghiệm nâng cao chất lợng giáo dục dịp để giáo viên, cháu thể tài có học hỏi lẫn nhau; lực s phạm đợc nâng lên rõ rệt * Vic đạo lớp điểm cng l mt nhng vic lm rt quan trng vỡ õy đòn bẩy phong trào, sở để nâng cao lực chuyờn môn chất lợng giáo dục toàn diện cho trẻ Từ để nhân in hỡnh diện rộng chất lợng giáo dục toàn trờng Trong năm học 2009-2010 nh trng đạo lp điểm (lp lỏ cụ Nam, cụ H Mớt ấban v lp chi cụ Ngõn, cụ H Le) Với lớp đạo điểm nhà trờng có kế hoạch đạo từ đầu năm học, đạo công tác tăng cng CSVC, đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ chơi, đạo trang trí lớp tạo môi trờng giáo dục Chỉ đạo việc thực tổ chức hoạt động, xây dựng hồ sơ, giáo án tốt (cô Phng Nam, cụ Ti) Qua đạo điểm, giáo viên học tập thực tốt nhiệm vụ chuyên môn Chất lợng giáo dục trẻ đợc nâng lên * Đánh giá chất lợng giáo dục, khảo sát chất lợng: ánh giá đúng, thực chất kết giáo dục trẻ, đánh giá lần năm học (Lần vào tháng 10, lần vào tháng 3) cụ thể: TT Khối Số trẻ Kết Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang10 Sáng kiến kinh nghiệm tham gia Lần Lần Thờng xuyên Lần Lân2 SL % SL % Thỉnh thoảng Lần Lần SL % SL % Cha có Lần Lần SL % SL % Lỏ 26 26 30,8 20 77 16 61,5 23 7,7 Chi 50 50 15 30 35 70 25 50 15 30 10 20 Mm 25 25 24 16 64 12 48 36 28 Qua đánh giá kết giáo viên, cán quản lý phải có kiểm tra, xác suất, thực chất kết Từ có biện pháp đạo tích cực, bổ sung thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, bồi dỡng cho giáo viên, lực đánh giá, công cụ đánh giá, phát cháu có kiến thức hạn chế để bồi dỡng, ôn luyện thêm Vì vậy, so với lần 1, lần chất lợng tăng lên rõ rệt * Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi: Đối với trẻ, đồ chơi công cụ quan trọng thiếu đợc Hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ, việc học mà chơi, chơi mà học giúp cho trẻ nm đợc kiến thức bản, ôn luyện củng cố kiến thúc cho trẻ qua hoạt động vui chơi Mi giỏo viờn l mt cng tỏc viờn tham gia vi BGH, cỏc bc cha m hc sinh mua sm v tn dng cỏc nguyờn vt liu ó qua s dng sỏng to nhng dựng nhm phc v cho cỏc hot ng nh: lon bia, chai nc, hp sa Ymt, xp, lch c c bit l tranh cụ v tr cựng sỏng to thỡ tit dy s sinh ng hn v c tr yờu thớch hn nh: tranh nh, mụ hỡnh, vt Vì vậy, việc phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi việc làm thờng xuyên, mt nm giáo viên làm 1- dựng cú cht lng tham gia d thi đồ dùng, đồ chơi cấp trờng Do đó, số lợng đồ chơi, đồ dùng đợc tăng lên e Biện pháp 6: Tăng cờng công tác kiểm tra nội trờng học Kiểm tra việc làm thờng xuyên, kiểm tra nhiều hình thức, kiểm tra toàn diện, chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất T u nm n Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang11 Sáng kiến kinh nghiệm thi im hin ti nh trng ó kiểm tra toàn diện đợc 70% giáo viên; kiểm tra chuyên đề giáo viên kiểm tra lần/năm Việc kiểm tra đột xuất số nội dung: Kiểm tra việc thực chơng trình, hồ sơ, giáo án, thực chế độ sinh hoạt, việc đánh giá chất lợng Kiểm tra kỹ trẻ nh v tập tô, làm quen vi toán, tạo hình Vớ d: Trong t kim tra t xut tụi phỏt hin s v to hỡnh, v LQVT cú nhng ti ó hc ri nhng khụng thc hin v, hi mi bit cỏc chỏu ú ngh hc hụm thc hin ti ny Tụi ó ch o GV t chc cho cỏc chaỳ c hc bự vo thi gian hot ng gúc, mi lỳc mi ni Qua kiểm tra, uốn nắn số sai lệch giáo viên công tác giáo dục Từ có biện pháp đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bi dỡng giúp cho trẻ có chất lợng giáo dục tốt g Biện pháp 7: Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ Đối với trẻ mầm non vic thực công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, chăm sóc, nuôi dạy cháu góp phần nâng cao chất lợng giáo dục nhà trờng Bởi trờng tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua họp phụ huynh toàn trờng, qua hi ph n thụn buụn, on niờn, qua góc tuyên truyền điều cha mẹ cần biết nhằm giúp cho phụ huynh nắm đợc số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh giao tiếp, biết yêu thơng quý trọng cô giáo, bố mẹ, ngời lớn Có thói quen nề nếp học tập, hoạt động, từ chất lợng giáo dục đợc tăng lên, trẻ nm vững kiến thức, kỹ năng, trả lời nhanh, mạnh dạn, tự tin Kt qu t c Trong năm học 2009-2010 nhờ có biện pháp đạo, xây dựng kế hoạch cách khoa học Cht lng dy v hc c nõng lờn rừ rt, c th nh sau: * i vi giỏo viờn Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang12 Sáng kiến kinh nghiệm - 100% GV nh trng ó nm c phng phỏp dy hc theo chng trỡnh GDMN mi Giỏo viờn nm c ni dung, phng phỏp dy tr theo hng tớch cc, phỏt huy tớnh sỏng to ca hc sinh - GVCN ó ch ng sp xp chng trỡnh phự hp vi tng ch , ch im Phỏt huy kh nng ham hc hi, tỡm tũi suy ngh, sỏng to kin thc ngy cng tng c bit l chuyn ch , bit tn dng nguyờn vt liu, D C ca ch ny ni k tip sang ch sau mt cỏch phự hp v bit linh hot quỏ trỡnh dy v hc - Kim tra sau chuyờn : 70% giỏo viờn t loi tt 30% giỏo viờn t loi khỏ - 100% GV bit sp xp mụi trng hc phự hp vi tng ch cú hiu qu dy tr, giỳp tr hc d nh, d nhn bit v tng hot ng mi lỳc mi ni - 80% giỏo viờn bit t lờn k hoch hot ng theo cỏc ch khỏc v ỏp dng cú hiu qu vo cụng tỏc chm súc, giỏo dc tr * i vi hc sinh Tr nhanh nhn, hot bỏt, hiu c ni dung cỏc hot ng, bit t tỡm tũi khỏm phỏ th gii thu nh xung quanh tr Bit lm thớ nghim mt s hot ng n gin qua li gii thớch ca cụ Hỡnh thnh tr tớnh t tin, bit t mỡnh tỡm hiu khỏm phỏ hoc liờn kt cựng bn, khụng cũn li vo ngi khỏc Hỡnh thnh cỏc k nng nghe, núi chun b cho tr c, vit Giỳp tr t tin, c lp giao tip gia cụ v tr, ch Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang13 Sáng kiến kinh nghiệm ng cỏc cõu tr li, tr c tht s thụng qua hc m chi, chi m hc Qua ú phỏt trin ton din cho tr v mt nh: Nhn thc, ngụn ng, th cht, thm m, tỡnh cm xó hi Bài học kinh nghiệm Giáo dục mầm non bậc học đòi hỏi có nghệ thuật khoa học khác với bậc học khác Vì vậy, trớc hết ngời cán quản lý phải có động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức lối sống, chủ động công tác đạo chuyên môn, chất lợng giáo dục nhà trờng: - Xây dựng kế hoạch cách khoa học đạo thực nghiêm túc kế hoạch - Tham mu tích cực với địa phơng để mua sắm đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học - Chỉ đạo thực chơng trình, chế độ sinh hoạt theo quy định độ tuổi phù hợp với chủ đề, chủ điểm - Thờng xuyên kiểm tra, đánh giá chất lợng giáo dục, khảo sát chất lợng trẻ quy trình - Chỉ đạo tốt công tác bồi dỡng chuyên môn - Chỉ đạo đội ngũ giỏo viờn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất, t tởng trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời thông tin đổi phơng pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lợng giáo dục trẻ trờng mầm non, xứng đáng với lời dạy Bác Hồ: "Vì lợi ích mời năm thỡ phi trồng cây, lợi ích trăm năm thỡ phi trồng ngời" IV XUT V KIN NGH xut Thng xuyờn t chc cỏc bui sinh hot chuyờn mụn cp Phũng, cú t chc dy mu cỏc ng Hiu trng, Phú Hiu trng, giỏo viờn c giao lu Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang14 Sáng kiến kinh nghiệm ỳc rỳt kinh nghim v nhng phng phỏp dy hc thit thc, phự hp vi c im tỡnh hỡnh ca a phng nhng khụng mt i ni dung giỏo dc ca tng ch , ch im Mi cỏn b, giỏo viờn cn nghiờn cu ti liu, tham kho sỏch bỏo, thụng tin i chỳng, hc hi ng nghip ỳc rỳt nhng kinh nghim vi cỏc ti khỏc phc v cho hot ng dy v hc ti n v mỡnh.Cú ý thc t hc t rốn nõng cao hiu qu giỏo dc v cỏc ti kinh nghim s c ỏp dng vo n tng trng, tng lp mt cỏch cú hiu qu Kin ngh T chc cho cỏn b qun lý i tham quan trng bn c giao lu, hc hi, ỳc rỳt kinh nghim nhm phc v tt hn cụng tỏc ch o chuyờn mụn ti n v V Kết luận Ngành học mầm non tảng ngành giáo dục đào tạo, chất lợng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc xây dựng phát triển trờng học, đa chất lợng giáo dục đảm bảo yêu cầu xây dựng trờng đạt chuẩn Quốc gia yếu tố quan trọng việc hình thành phát triển toàn diện Đức - Trí Th - Mỹ Hình thành nhân cách ngời XHCN, tạo tiền đề vững cho trẻ bớc vào trờng Tiểu học đợc tốt Muốn đạt đợc điều điều đó, cán quản lý chuyên môn phải gơng mẫu đầu hoạt động, học tập, nghiên cứu, đạo sát việc đánh giá chất lợng giáo dục góp phần thực tốt vận động "Hai không" đa chất lợng giáo dục ngày lên đáp ứng với yêu cầu đổi góp phần thực Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nớc Trên sáng kiến kinh nghiệm thân việc nâng cao chất lợng giáo dục trẻ đợc áp dụng trình thực Trờng MG Bỡnh Minh Kính mong góp ý chân thành Hội đồng khoa học để thân có thêm nhiều kinh nghiệm đạo tốt Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang15 Sáng kiến kinh nghiệm Ngời viết Nguyn Th Thuý * NHN XẫT CA HI NG CHM CP TRNG Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang16 Sáng kiến kinh nghiệm MC LC - Lý chn ti Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang Trang17 Sáng kiến kinh nghiệm - i tng, c s v phng phỏp nghiờn cu Trang - Ni dung v kt qu nghiờn cu Trang - xut v kin ngh Trang 10 - Kt lun Trang 10 - Nhn xột ca hi ng chm cp trng Trang 12 - Mc lc Trang 13 - Ti liu tham kho Trang 14 Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang18 Sáng kiến kinh nghiệm TI LIU THAM KHO TRONG QU TRèNH NGHIấN CU Sỏch bi dng thng xuyờn chu k II ca V Giỏo dc Mm non Ti liu hun trin khai chng trỡnh GDMN ca B Giỏo dc v o to B sỏch hng dn t chc thc hin chng trỡnh GDMN la tui ca nh xut bn Giỏo dc Vit Nam Ti liu i hc ti chc ca trng HSP thnh ph H Chớ minh Thc trng ti n v Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang19 Sáng kiến kinh nghiệm Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang20 [...]... nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bi dỡng giúp cho trẻ có chất lợng giáo dục tốt hơn g Biện pháp 7: Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ Đối với trẻ mầm non vic thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, chăm sóc, nuôi dạy các cháu góp phần nâng cao chất. .. kiểm tra, đánh giá chất lợng giáo dục, khảo sát chất lợng trẻ đúng quy trình - Chỉ đạo tốt công tác bồi dỡng chuyên môn - Chỉ đạo đội ngũ giỏo viờn luôn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất, t tởng chính trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời các thông tin đổi mới về phơng pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lợng giáo dục trẻ trong trờng mầm non, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi... động trong công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lợng giáo dục trong nhà trờng: - Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch - Tham mu tích cực với địa phơng để mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học - Chỉ đạo thực hiện đúng chơng trình, chế độ sinh hoạt theo quy định từng độ tuổi phù hợp với chủ đề, chủ điểm - Thờng xuyên kiểm tra, đánh giá chất lợng giáo dục, ... tập, nghiên cứu, chỉ đạo sát sao trong việc đánh giá chất lợng giáo dục góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" đa chất lợng giáo dục ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu đổi mới góp phần thực hiện Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nớc Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân trong việc nâng cao chất lợng giáo dục trẻ đợc áp dụng trong quá trình thực hiện ở Trờng MG Bỡnh Minh Kính mong... trong học tập, trong các hoạt động, từ đó chất lợng giáo dục đợc tăng lên, trẻ nm vững các kiến thức, kỹ năng, trả lời nhanh, mạnh dạn, tự tin 5 Kt qu t c Trong năm học 2009-2010 nhờ có biện pháp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch một cách khoa học Cht lng dy v hc c nõng lờn rừ rt, c th nh sau: * i vi giỏo viờn Ngi vit: Nguyn Th Thỳy- Trng MG Bỡnh Minh Trang12 Sáng kiến kinh nghiệm - 100% GV trong nh trng ó... nõng cao hiu qu giỏo dc v cỏc ti kinh nghim s c ỏp dng vo n tng trng, tng lp mt cỏch cú hiu qu 2 Kin ngh T chc cho cỏn b qun lý i tham quan trng bn c giao lu, hc hi, ỳc rỳt kinh nghim nhm phc v tt hn trong cụng tỏc ch o chuyờn mụn ti n v V Kết luận Ngành học mầm non là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo, chất lợng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc xây dựng và phát triển trờng học, đa chất. .. lợng giáo dục trong nhà trờng Bởi vậy trờng tổ chức phối kết hợp với phụ huynh qua các cuộc họp phụ huynh toàn trờng, qua hi ph n thụn buụn, on thanh niờn, qua các góc tuyên truyền những điều cha mẹ cần biết nhằm giúp cho phụ huynh nắm đợc một số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu thơng quý trọng cô giáo, bố mẹ, ngời lớn Có thói quen nề nếp trong. .. 12 48 9 36 7 28 Qua đánh giá kết quả của giáo viên, cán bộ quản lý phải có sự kiểm tra, xác suất, thực chất kết quả Từ đó có biện pháp chỉ đạo tích cực, bổ sung những thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, bồi dỡng cho giáo viên, năng lực đánh giá, bộ công cụ đánh giá, phát hiện những cháu có kiến thức còn hạn chế để bồi dỡng, ôn luyện thêm Vì vậy, so với lần 1, lần 2 chất lợng đã tăng lên rõ rệt * Phát động... nghiệm ng trong cỏc cõu tr li, tr c tht s thụng qua hc m chi, chi m hc Qua ú phỏt trin ton din cho tr v 5 mt nh: Nhn thc, ngụn ng, th cht, thm m, tỡnh cm xó hi 6 Bài học kinh nghiệm Giáo dục mầm non là một bậc học đòi hỏi có nghệ thuật khoa học khác với các bậc học khác Vì vậy, trớc hết ngời cán bộ quản lý phải có sự năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức lối sống,... diện đợc 70% giáo viên; kiểm tra chuyên đề mỗi giáo viên kiểm tra 2 lần/năm Việc kiểm tra đột xuất một số nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chơng trình, hồ sơ, giáo án, thực hiện chế độ sinh hoạt, việc đánh giá chất lợng Kiểm tra kỹ năng của trẻ nh v tập tô, bộ làm quen vi toán, tạo hình Vớ d: Trong t kim tra t xut tụi phỏt hin 1 s v to hỡnh, v LQVT cú nhng ti ó hc ri nhng khụng thc hin trong v, hi

Ngày đăng: 08/05/2016, 12:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan