SKKN một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mẫu giáo eana

28 479 3
SKKN một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mẫu giáo eana

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO GD-ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG MẪU GIÁO EANA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO EANA Họ tên: Trịnh Thị Mến Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Mẫu giáo EaNa Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Môn đào tạo: Sư phạm mầm non Năm học: 2014-2015 MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU Trang I.1 Lý chọn đề tài 1.2.Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG II.1 Cơ sở lý luận II.2 Thực trạng a) Thuận lợi, khó khăn b) Thành công, hạn chế c) Mặt mạnh, mặt yếu d) Các nguyên nhân, yếu tố tác động e) Phân tích đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt II.3 Giải pháp, biện pháp a) Mục tiêu biện pháp, giải pháp b) Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp c) Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp d) Mối quan hệ giải pháp, biện pháp e) Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu II.4 Kết 17 III.PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 19 20 III.1 Kết luận III.2 Kiến nghị I PHẦN MỞ ĐẦU I.1 Lý chọn đề tài Trong năm gần giáo dục nước ta có nhiều chuyển biến Việc giáo dục quan tâm hầu hết cấp ngành toàn xã hội Và bậc học Mầm non có chuyển biến lớn chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Đổi Giáo dục Mầm non nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt phát huy tính tích cực sáng tạo trẻ Để trẻ phát triển hài hoà thể chất lẫn trí tuệ, đạt yếu tố động sáng tạo nhằm giúp trẻ lớn lên trở thành người xã hội chủ nghĩa, phát triển mặt: Đức, trí, thể, mĩ, lao động Nhận thức rõ điều mà tập thể trường Mẫu giáo EaNa luôn cố gắng “ Vì nghiệp trồng người” Là Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn nhà trường trăn trở để tìm hướng đi, giải pháp phù hợp với đặc điểm đơn vị, xứng đáng trường trọng điểm chất lượng giáo dục, đáp ứng với yêu cầu, tiêu chuẩn trường Chuẩn quốc gia bậc học Mầm non huyện nhà Luôn làm theo lời dạy Bác Hồ “ Làm mẫu giáo tức thay mẹ dạy trẻ Muốn làm phải yêu trẻ Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền birchiuj khó nuôi dạy cháu Dạy trẻ trồng non Trồng non tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu làm người tốt Đối với trẻ phải dạy cho cháu biết đoàn kết, ham học, ham làm cho cháu giữ tính chất trẻ Phải cho cháu có tính kỹ thuật vui vẻ, hoạt bát không khúm lúm, đặt đâu ngồi đấy” Chính chọn đề tài: “Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mẫu giáo EaNa” I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu Xác định thực trạng chuyên môn đơn vị, nhằm đánh giá tình hình sở xây dựng kế hoạch phù hợp Xây dựng tổ chức biện pháp thực nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mẫu giáo EaNa Hướng tới mục tiêu chung, phát triển giáo dục mầm non, mở rộng phạm vi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 2-6 tuổi - Nhiệm vụ đề tài: Tìm hiểu thực tế tư tưởng, chuyên môn, việc thực chương trình, phương pháp giảng dạy, thực chuyên đề, giáo viên Tìm hiểu nguyên nhân chuyên môn, việc thực chương trình, phương pháp giảng dạy, thực chuyên đề số giáo viên chất lượng hiệu chưa cao Đề biện pháp thích hợp để đạo giáo viên có tư tưởng lập trường vững vàng, yêu nghề, mến trẻ Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, thực tốt nhiệm vụ người giáo viên thời đại đổi I.3 Đối tượng nghiên cứu Giáo viên, học sinh trường Mẫu giáo EaNa I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đối tượng nội dung công tác đạo nâng cao chất lượng chuyên môn, đa dạng phong phú Ở xin trình bày “Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mẫu giáo EaNa” Xã EaNa– Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk Lăk I.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát, hoạt động giáo viên, học sinh - Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, học sinh II PHẦN NỘI DUNG II.1 Cơ sở lý luận Giáo dục Mầm non ngành học mở đầu hệ thống giáo dục Quốc dân, chiếm vị trí quan trọng có nhiệm vụ xây dựng sở ban đầu đặt móng cho việc hình thành nhân cách người xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị điều kiện, kỹ cần thiết cho trẻ chuẩn bị bước vào lớp trường Tiểu học Giáo dục có tầm quan trọng lớn người tuổi Mầm non đến trường, đòi hỏi nhà giáo dục trẻ người có đạo đức, mẫu mực có trình độ, yêu nghề, mến trẻ Bởi nhà Bác học Comenxit Ky nói “ Thời thơ ấu thời kỳ quan trọng đời người chuẩn bị cho sống thực đứa trẻ hôm nay, sau trở thành người phụ thuộc vào người dìu dắt em năm thơ bé, giới quanh em vào trái tim khối óc em sao” Trong thời đại xã hội phát triển đổi mới, đòi hỏi phải đổi giáo dục để đào tạo người mới, có tri thức khoa học tốt để vươn lên với phát triển xã hội “ Vì lợi ích mười năm trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người ” Muốn đạt mục tiêu giáo dục Mầm non trước hết phải quan tâm đến hoạt động chuyên môn, có tầm quan trọng lớn nhà trường định chất lượng giáo dục trẻ trường Mầm non Chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mầm non vấn đề quan trọng nhiệm vụ mũi nhọn mà nhà trường đặt Với nhiệm vụ Phó hiệu trưởng, đạo hoạt động chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch đạo thực theo kế hoạch, đạo thực chương trình, kiểm tra, đánh giá, phương pháp giảng dạy giáo viên, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao lực sư phạm, đạo thực giáo dục cách khoa học, nhằm thực tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước II.2 Thực trạng * Khái quát - Tổng số CBVC : 34 đồng chí + BGH : 03 đồng chí + Giáo viên : 26 đồng chí + Nhân viên : 05 đồng chí + Đảng viên : 09 đồng chí + Giáo viên dân tộc : 10 đồng chí - Tổng số học sinh : 386 trẻ/ 14 lớp ; Nữ: 195 trẻ; Dân tộc: 144 trẻ; Nữ dân tộc: 70 trẻ + Trong có lớp tư thục với tổng số học sinh: 30 trẻ; Nữ: 16; DT: 1; Nữ DT: Trong năm qua, việc nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mẫu giáo EaNa nhiều bất cập, đội ngũ giáo viên trẻ trường đông song hành với đội ngũ giáo viên trẻ mặt hạn chế chuyên môn, chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 37,3% Đầu năm học 2014-2015 trường tiến hành khảo sát chất lượng sau: * Khảo sát chất lượng đầu năm học 2014 – 2015 - Giáo viên (Phụ lục1, kèm theo) Tổng số giáo viên Xếp loại Xuất sắc Số lượng % 21 75% 28 Khá Số lượng Ghi % 25% Yếu Số lượng % - Học sinh (Phụ lục1, kèm theo) Đạt Không đạt Tổng số học sinh Số lượng % Số lượng 386 344 89,1% 42 Đạt HS Ghi % 10,8% Không đạt tuổi Số lượng % Số lượng % 125 112 89,6% 13 10,4 Trong trình đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mẫu giáo EaNa, gặp thuận lợi khó khăn sau: a) Thuận lợi, khó khăn - Thuận lợi Nhà trường quan tâm cấp lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã EaNa, nhà tài trợ, đặc biệt đạo sâu sát, tận tình lãnh đạo Phòng giáo dục hoạt động nhà trường Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu phù hợp với Điều lệ trường mầm non, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ Ban giám hiệu đạo sâu sát, tay Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuẩn chuẩn, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần học hỏi, chịu khó, kiên trì công việc Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lực sư phạm cho thân Trường có 100% khối lớp thực chương trình giáo dục mầm non Cơ sở vật chất trang thiết bị, tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non giai đoạn Hội phụ huynh trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập cháu, tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường Trường có 100% học sinh, học hai buổi/ ngày ăn bán trú, (trong có 100% trẻ ăn bán trú kiểu dân nuôi) Tỷ lệ huy động trẻ lớp đạt tiêu - Khó khăn Trường có nhiều phân hiệu lẻ phân hiệu cách xa khoảng 3-5 km Nhiều giáo viên trẻ trường kinh nghiệm ít, số giáo viên lớn tuổi ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề giáo viên đạt chuẩn không đồng đều, số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ đổi phương pháp, lúng túng việc vận dụng chương trình giáo dục mầm non vào thực tế giảng dạy Trong công tác đạo chuyên môn thân lên kế hoạch đôi lúc chưa cụ thể, đạo mang tính chung chung, chưa khoa học Một số phụ huynh chưa thật quan tâm chăm sóc em phó thác cho nhà trường b) Thành công, hạn chế - Thành công Trong trình thực nghiên cứu đề tài, giúp thân làm tốt công tác đạo chuyên môn, giáo viên nâng cao kiến thức, nhận thức đắn vai trò trách nhiệm giáo dục Mầm non Biết bám sát vào chương trình khung Bộ giáo dục thực tế trường, lớp để lên chương trình, kế hoạch, phù hợp với trường, lớp, (độ tuổi) nắm vững phương pháp, cách tổ chức, thực tốt chuyên đề, có kinh nghiệm làm đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho hoạt động, tham gia dự thi cấp Chuyên môn, chất lượng giáo dục nâng lên - Hạn chế Bên cạnh thành công số hạn chế; số giáo viên người đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên trường, kinh nghiệm ít, giáo viên lớn tuổi chưa linh hoạt, sáng tạo, chuyên môn, chưa khai thác triệt để nội dung dạy, lên kế hoạch hoạt động ngày trẻ, áp dụng chuyên đề vào thực tế rập khuôn, cứng nhắc, làm đồ dùng đồ chơi, chất lượng hiệu chưa cao c) Mặt mạnh, mặt yếu - Mặt mạnh Khi áp dụng phương pháp giúp cho giáo viên chủ động việc lên kế hoạch thực kế hoạch, phù hợp, sát tình hình lớp, linh hoạt hoạt động, có đầu tư cho việc lên chương trình, kế hoạch, làm đồ dùng, đồ chơi, thực chuyên đề, soạn giảng, nâng cao chuyên môn, chất lượng giáo dục - Mặt yếu Một số giáo viên trẻ, giáo viên dân tộc gặp khó khăn việc lên kế hoạch thực kế hoạch, áp dụng chuyên đề đôi lúc hiệu chưa cao, số hoạt động tổ chức cứng, chưa thu hút ý trẻ Một số học sinh dân tộc giao tiếp tiếng phổ thông đôi lúc chưa mạnh dạn, tự tin d) Các nguyên nhân, yếu tố tác động … Ban giám hiệu làm tốt công tác xã hội hóa, kịp thời nắm bắt đạo cấp, áp dụng thực tế trường để đạo chuyên môn Đội ngũ cán công chức đạt chuẩn chuẩn nhận thức tầm quan trọng bậc học Mầm non, biết áp dụng thực tế trường, lớp, địa phương để xây dựng kế hoạch thực kế hoạch Cơ sở vật chất trang thiết bị, tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục Mầm non giai đoạn Hội phụ huynh trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập cháu, tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường e) Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Trường Mẫu giáo EaNa có ba phân hiệu lẻ, phân hiệu cách xa khoảng 3-5 km Nhiều giáo viên trẻ trường kinh nghiệm ít, số giáo viên lớn tuổi ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề giáo viên đạt chuẩn không đồng số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ đổi phương pháp“Lấy học sinh làm trung tâm”, lúng túng việc vận dụng chương trình giáo dục mầm non vào thực tế giảng dạy, nội dung chương trình ý phát triển toàn diện cho trẻ chưa gắn kết tính đồng bộ, tích hợp môn học, lĩnh vực vào dạy Các môn học độc lập, tách rời, mang nặng cung cấp kiến thức cho trẻ, chưa phát huy tính tích cực, chủ động trẻ, số giáo viên chưa chịu khó tạo môi trường để trẻ học tập, tham quan khám phá lúc nơi Phương pháp tổ chức họat động chương trình cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo Bản thân lên kế hoạch đôi lúc chưa cụ thể, đạo mang tính chung chung, chưa khoa học, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa đa dạng, chưa sâu, tiết dạy mẫu ít.Vì kết cô trẻ đạt chưa cao mong muốn Việc quan tâm chăm sóc em số phụ huynh học sinh chưa đáp ứng với nhu cầu giáo dục ngày cao Nhu cầu kinh tế, mưu sinh quan tâm nhiều nhu cầu học tập, thái độ hợp tác giáo dục trẻ chưa rõ ràng, chưa thống với nhà trường Giáo dục trẻ gia đình mang tính áp đặt thiếu làm gương tốt cho trẻ noi theo Chính cán quản lý, giáo viên, cần nâng cao kiến thức, nhận thức đắn vai trò trách nhiệm để làm tốt công tác đạo, chủ nhiệm, công tác tuyên truyền Bám sát vào chương trình khung Bộ giáo dục thực tế trường, lớp để lên kế hoạch, chương trình phù hợp với trường lớp (độ tuổi) nắm vững phương pháp, cách tổ chức, thực tốt chuyên đề, làm đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho hoạt động học tập, vui chơi trẻ trẻ mầm non “ Học chơi, chơi mà học” II.3 Các biện pháp thực a) Mục tiêu biện pháp Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên công việc thường xuyên, liên tục, không kết thúc Mục tiêu biện pháp nhằm bổ sung tư tưởng, hoạt động chuyên môn, công tác giáo dục, hoàn thiện kĩ sư phạm, nghiệp vụ cho tất giáo viên đơn vị, thông qua đó, giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào công đổi giáo dục Mầm non, theo kịp đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội b) Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Qua khảo sát chất lượng đầu năm thấp, so với tiêu Hiệu trưởng cam kết với trưởng Phòng giáo dục Đào tạo Trước tình hình thực trạng chất lượng nhà trường, suy nghĩ tìm biện pháp để đạo chuyên môn, nhằm nâng cao chuyên môn, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường Mẫu giáo EaNa Biện pháp Bồi dưỡng nhận thức chuyên môn cho đội ngũ * Bồi dưỡng công tác trị nhận thức cho đội ngũ Chất lượng chuyên môn phụ thuộc lớn vào tập thể sư phạm, yếu tố người đóng vai trò định, mà văn kiện Đảng Nhà nước nêu rõ thị 40/ CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư TW Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Người thầy cần giỏi chuyên môn đồng thời lại phải tốt nhân cách thực nhiệm vụ mình, thực “ Kỹ sư tâm hồn” Mặt khác nhận thức đội ngũ ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục Mọi suy nghĩ dẫn đến hành động nhận thức “Đúng” “Thông” vấn đề “Vận hành” chuyện tất nhiên Vì với đội ngũ không đồng đều, giáo viên người đồng bào Tôi trăn trở suy nghĩ tìm biện pháp để đạo chuyên môn có hiệu quả, làm để giúp giáo viên yên tâm công tác gắn bó với nghề Tôi thường xuyên động viên an ủi gợi cho đội ngũ thấy phát triển quy mô trường lớp, niềm tin mái trường khang trang, đẹp, kính trọng quý bậc phụ huynh nghề cô giáo Bản thân cán quản lý không hài lòng, thoả mãn đạt được, đặt yêu cầu cao cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên, tìm cách tác động vào đội ngũ đưa chuẩn thi đua, phát động phong trào hỗ trợ chuyên môn thật phù hợp với điều kiện đơn vị Ví dụ: thang điểm thi đua phần chuyên môn đặt cao nhiệm vụ khác, chuyên môn nhân hệ số hai, tổ chức thi đua công nhận nhiều tiết dạy giỏi đề nghị với Hiệu trưởng cho tham gia dự thi cấp huyện, cấp tỉnh, đề nghị nâng lương trước thời hạn cho giáo viên nhằm động viên, khích lệ giáo viên Nói chung tuỳ theo tình hình đơn vị mà xoáy vào yêu cầu cao đội ngũ, đội ngũ yếu chuyên môn tăng điểm phần chuyên môn ngược lại đội ngũ thường xuyên vi phạm kỷ luật xoáy vào phần trị tư tưởng việc thực quy chế chuyên môn Trong cách quản lý với đội ngũ chi thức lưu ý đến vấn đề là; góp ý xây dựng cho người ghi nhận sai sót họ làm đặc biệt hạn chế nêu khuyết điểm cá nhân không đáng tập thể sư phạm điều dễ gây xúc phạm, bất mãn họ cảm thấy thiếu tôn trọng Ngoài công tác giáo dục nhận thức tư tưởng cho đội ngũ, người quản lý phải biết khơi dậy tiềm tàng người lòng tự trọng, ước muốn phát triển xác định hướng phù hợp * Bồi dưỡng công tác chuyên môn Qua công tác trường Mẫu giáo EaNa làm ví dụ, nhận thấy việc xây dựng đơn vị lên trước hết cần tập trung dồn nỗ lực vào công tác chuyên môn Điều phải làm phải bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ có nhận thức dẫn đến hành động Để làm điều từ đầu năm học tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng bố trí tạo điều kiện cho giáo viên học lớp Đại học để nâng cao trình độ chuẩn cho đội ngũ, đáp ứng với yêu cầu Cho đến nhà trường có 28/28 giáo viên đứng lớp, đạt trình độ chuẩn, đạt 100%; có 12/28 giáo viên đạt trình độ chuẩn, đạt 42%, lại số đồng chí theo học Đại học Để nâng cao nhận thức cho đội ngũ, giúp đội ngũ nắm bắt chương trình giáo dục mầm non mới, đổi phương pháp giáo dục chuyên đề trọng tâm năm, tổ chức cho số giáo viên đứng lớp học bồi dưỡng chuyên môn Sở Phòng tổ chức Sau buổi học tổ chức cho giáo viên thảo luận, làm tập thực hành tổ, nhóm để giúp giáo viên hiểu sâu nội dung giáo viên tiếp thu Đồng thời vào thứ bảy tuần tuần hàng tháng tiến hành họp chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nghe giáo viên phản ánh giải 10 Giao tiêu chất lượng cho giáo viên khối, lớp, dựa vào cam kết đầu năm Hiệu trưởng với Trưởng Phòng Giáo dục Chất lượng giao gắn với tiêu thi đua khối, lớp, cá nhân vào cuối năm Vì giáo viên phải trăn trở, tìm tòi để có nhiều phương pháp xây dựng kế hoạch, thực kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho thân việc lên kế hoạch, phương pháp ôn luyện kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ, vào thời điểm ngày * Chỉ đạo giáo viên đổi phương pháp giảng dạy Đổi phương pháp giảng dạy trình phối hợp linh hoạt hợp lý kinh nghiệm, thành tựu sử dụng, điều kiện sở vật chất cải tiến phương pháp dạy học đội ngũ giáo viên Đổi phương pháp nhằm tích cực hoá hoạt động dạy học, khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo, dạy học tập trung vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm để phát triển khả trẻ, tổ chức hướng dẫn trẻ học tập cách tự phát khả có niềm tin lao động, học tập Với hiểu biết thân đổi phương pháp giảng dạy đặt yêu cầu cho giáo viên tổ chức hoạt động sau: * Tổ chức tiết dạy - Đối với giáo viên Nghiên cứu kỹ dạy phân tích sư phạm dạy, cụ thể là: Soạn kế hoạch lên lớp, xác định trọng tâm kiến thức, kỹ học hình thức tổ chức hoạt động tiết dạy Chuẩn bị hệ thống câu hỏi, nội dung khó, mục đích giải lớp Chọn hình thức tổ chức tiết học phù hợp với điều kiện sở vật chất lớp, phù hợp với đề tài dạy lĩnh vực, số chọn Để tổ chức tốt tiết dạy phụ thuộc vào nội dung, mục đích cụ thể dạy để xác định cách tổ chức hoạt động cho trẻ làm để tiết dạy đạt kết cao VD: mục đích dạy chủ yếu rèn kỹ coi trọng cách học cá nhân trẻ Cần phải giúp giáo viên hiểu đổi phương pháp nghĩa loại bỏ hoàn toàn phương pháp cũ mà phải tuân thủ bước suốt tiến trình tiết học, phải dựa sở phương pháp dạy đặc trưng môn Đổi phương pháp cách học“Lấy trẻ làm trung tâm”, dựa hiểu biết, hứng thú, nhu cầu trẻ mà ta đưa nội dung dạy, kiến thức cho phù hợp với trẻ Đối với trẻ 14 Phải khyến khích trẻ mạnh dạn tham gia hoạt động cô, giúp trẻ tự tin giao tiếp, tạo gần gũi, thân thiện cô trẻ, tạo tâm thoải mái cho trẻ bước vào hoạt động Giúp trẻ chủ động, tích cực trình chiếm lĩnh tri thức, tạo hội cho tất trẻ tham gia vào trình nhận thức, tìm tòi, khám phá tri thức, trẻ thể hiểu biết, suy nghĩ trẻ thông qua hoạt động cụ thể Để giúp giáo viên hiểu sâu sắc vấn đề đổi phương pháp đối chiếu kiến thức sách với thực tiễn xây dựng tổ chức cho giáo viên dự tiết mẫu, thông qua tiết mẫu, cho giáo viên thảo luận, phân tích cụ thể tiết dạy là: tiết dạy đổi chưa? đổi chỗ nào? Có khác so với cách dạy trước tiết dạy thực mang lại hiệu chưa? đồng thời qua lần dự lớp nhận xét cụ thể, cho giáo viên thấy mặt mặt hạn chế giáo viên việc vận dụng phương pháp vào trình giảng dạy Qua giúp giáo viên hiểu sâu đổi phương pháp thực mang lại hiệu cho giáo viên trình tổ chức thực hoạt động giáo dục trẻ, giúp giáo viên chủ động, mạnh dạn, tích cực, sáng tạo hoạt động giảng dạy * Chỉ đạo thực tốt chuyên đề Việc đạo chuyên đề trường mầm non có ý nghĩa quan trọng biện pháp tích cực có hiệu việc nâng cao tay nghề cho giáo viên Muốn đạo tốt chuyên đề đầu năm học phải nắm bắt cụ thể chuyên đề chi đạo bậc học, cấp phổ biến xuống nhà trường tổ chức cho giáo viên học lý thuyết Tôi lên kế hoạch đạo chuyên đề năm, hàng tháng 15 hàng tuần cụ thể, thông qua ý kiến chi đạo Hiệu trưởng lên kế hoạch dạy mẫu cho chuyên đề Chọn giáo viên có khiếu chuyên môn chuyên đề để dạy mẫu Trước lúc bố trí giáo viên dạy mẫu cho chuyên đề Hiệu trưởng hội đồng chuyên môn góp ý xây dựng giáo án xây dựng biện pháp cách tổ chức, chuẩn bị đồ dùng trực quan chu đáo đầy đủ tiến hành dạy cho hội đồng giáo viên xem rút kinh nghiệm Sau lần dự dạy mẫu tổ chức cho giáo viên rút kinh nghiệm giáo viên tiếp tục đăng ký dạy thực hành để hội đồng chuyên môn dự đóng góp Hàng tháng có kế hoạch dự nhóm lớp theo kế hoạch đạo chuyên đề Trong chuyên đề cấp chi đạo chi đạo cụ thể, đạo dứt điểm chuyên đề nên đội ngũ giáo viên nắm vững phương pháp, biết làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ cho chuyên đề, tạo môi trường cho trẻ học lúc nơi giáo viên biết dạy nhuần nhuyễn môn môn khác cách phù hợp Vào cuối năm học tổng kết đánh kết thực chuyên đề rút kinh nghiệm để đạo cho năm học * Nâng cao hoạt động tổ chuyên môn Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường phải tổ chức tốt hoạt động tổ chuyên môn tổ chuyên môn nơi thực chuyên môn tốt để hoàn thành nhiệm vụ năm học Trường có tổng số 28 giáo viên có giáo viên khối trưởng đại diện cho khối (Khối Lá; Chồi; Mầm) nằm tổ trưởng tổ chuyên môn đồng chí giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, đồng chí tổ trưởng chuyên 16 môn ban giám hiệu Vào đầu năm học tổ chức họp, dự thảo kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học Xây dựng tiết dạy mẫu hàng tháng năm, phân công giáo viên phụ trách mảng môn phân công tiết dạy mẫu hàng tháng, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn hàng tháng dựa kế hoạch nhà trường Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm xây dựng tiết dạy mẫu dạy mẫu cho giáo viên xem, bồi dưỡng dìu dắt giáo viên hạn chế chuyên môn Làm đồ dùng đồ chơi hướng dẫn giáo viên làm đồ dùng đồ chơi Mỗi tháng hội đồng chuyên môn sinh hoạt lần để rút kinh nghiệm trao đổi vướng mắc giáo viên để tìm biện pháp hay phổ biến cho giáo viên Từ trường có hội đồng chuyên môn chất lượng chuyên môn nhà trường nâng lên rõ rệt đồng chí hội đồng chuyên môn nhận thấy có trách nhiệm lớn Việc nắm bắt hoạt động chuyên môn nhóm lớp nhanh nhạy Và đồng chí hội đồng chuyên môn phân công trách nhiệm kèm giáo viên yếu hay giáo viên trường lực chuyên môn trường đến tương đối đồng Chất lượng thao giảng hàng tháng đạt kết cao tiết dạy không đạt yêu cầu * Tổ chức cho giáo viên làm đồ chơi, đồ dùng dạy học Đồ dùng, đồ chơi đẹp gây ý trẻ phát triển tính tò mò ham khám phá hiểu biết, qua trò chơi tiết dạy mà có đồ dùng đồ chơi đẹp giúp trẻ phát triển óc thẩm mỹ, phát triển trí tuệ phải tổ chức cho giáo viên làm đồ dùng dạy học đồ chơi Theo kế hoạch nhà trường năm tổ chức cho giáo viên thi làm đồ dùng đồ chơi lần, lần tổ chức làm Ban Gám Hiệu suy nghĩ đặt loại 17 đồ chơi cho hoat động, đồ chơi cho hoạt động học tập, hoạt động vui chơi Gợi ý cho giáo viên vận động phụ huynh thu gom vật liệu, nguyên liệu có nhà, hướng cho giáo viên làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề VD: chủ đề thực vật gợi ý cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh tạo từ vỏ cây, cây, làm hoa, củ, xốp Sau thu gom đồ dùng phế liệu cho giáo viên làm, trưng bày hội đồng chấm Những tổ, cá nhân có đồ dùng, đồ chơi đẹp có phần thưởng theo giải; nhất, nhì, ba tập thể cá nhân đạt giải phần thưởng đưa vào đánh giá xếp loại giáo viên học kỳ năm học giáo viên cố gắng thi đua đạt kết cao Kết đợt phát động giáo viên học tập nhiều cách làm có nhiều đồ dùng, đồ chơi để dạy học đạt kết Ngoài kế hoạch hàng tháng nhóm lớp phải làm từ đến loại đồ chơi để bổ sung vào góc chơi Hàng năm Phòng giáo dục tổ chức thi đồ dùng đồ chơi tự tạo sử dụng đồ dùng dạy học giỏi, trường tham gia đạt giải cao Các nhóm lớp có đầy đủ đồ dùng đồ chơi góc chơi đẹp đa dạng * Chỉ đạo xây dựng lớp điểm Lớp điểm nơi giáo viên nhà trường học tập rút kinh nghiệm Trường có 14 lớp (5 lớp mầm; lớp chồi; lớp lá) theo phân công đạo lớp Phân hiệu Tân Tiến làm lớp điểm toàn diện lại xây dựng lớp điểm chuyên đề, hoạt động vào điều kiện lực chuyên môn giáo viên để phân công 18 Tôi tham mưu với nhà trường đầu tư sở vật chất đồ dùng đồ chơi cho lớp điểm, chọn giáo viên có lực chuyên môn trội, giáo viên giỏi có kinh nghiệm để bố trí vào nhóm lớp điểm Chỉ đạo giáo viên trang trí nhóm lớp đẹp phù hợp người đến học tập, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên lớp điểm Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền tham mưu với phụ huynh để hỗ trợ đồ dùng đồ chơi kết hợp công tác chăm sóc giáo dục trẻ Kết 05 lớp điểm toàn diện có 6/10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi; cấp huyện 04; cấp tỉnh 02, 05 lớp điểm dẫn đầu chất lượng toàn diện tham gia hội thi nhà trường tổ chức đạt giải toàn khối Xây dựng nhóm lớp điểm có ý nghĩa lớn tạo điều kiện cho cháu có nề nếp có ý thức tốt, chuẩn bị cho lớp giáo viên học tập nhiều qua lớp điểm, phụ huynh yên tâm phấn khởi Trong trình đạo chuyên môn thân phải học tập nghiên cứu tài liệu tìm tòi biện pháp sáng tạo để hướng dẫn giáo viên thực tốt chuyên môn, tận tình với giáo viên sau lần thăm lớp dự góp ý cụ thể mặt để giáo viên khắc phục, có lúc đưa định hướng cho giáo viên thực Giúp đỡ dìu dắt giáo viên yếu, giáo viên trường Biện pháp Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hoạt động giáo dục, thực có hiệu phong trào viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm * Đối với công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hoạt động giáo dục Công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hoạt động thiếu trình tổ chức thực hoạt động chăm sóc giáo dục nhà trường Đây biện pháp giúp nhà quản lý nắm bắt thực trạng chất lượng dạy học để từ đưa biện pháp khắc phục yếu kém, tìm hạn chế tồn có kế hoạch đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường Để công tác thực có hiệu áp dụng biện pháp sau: Bồi dưỡng mặt chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra cho mạng lưới nòng cốt, hướng dẫn tổ chức kiểm tra theo quy định ngành Nghiêm túc thực công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng theo lịch xâydựng Làm tốt công tác thi đua theo tiêu chí tháng, kỳ Thành lập Ban kiểm định chất lượng nhà trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Phân công trách nhiệm cho thành viên Ban kiểm định chất lượng 19 Xây dựng đề cho khối theo yêu cầu giai đoạn thống đề chung cho toàn trường Tất đề yêu cầu bám sát chương trình giáo dục mầm non hướng dẫn cách đánh giá trẻ sở giáo dục - Đảm bảo công tác bảo mật đề, ban giám hiệu quản lý đề - Bộ đề thường xuyên nghiên cứu thảo luận, bổ sung cho phù hợp với tình hình nhà trường, đảm bảo tính hiệu đáp ứng yêu cầu đổi * Đối với chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm Ngay từ đầu năm học bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cách viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm, đạo giáo viên viết chuyên đề phải bám sát vào chương trình giáo dục mầm non vấn đề đổi giáo dục Phát động sâu rộng phong trào viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm nhà trường Chi đạo 100% tổ khối cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký đề tái từ đầu năm họ, đưa vào tiêu chí thi đua Bồi dưỡng lực đội ngũ giáo viên việc thực tốt nhiệm vụ giáo dục Xây dựng tiêu chí khen thưởng chuyên đề có chất lượng áp dụng rộng rãi, có tính khả thi công tác quản lý chăm sóc giáo dục, cấp trường, cấp huyện công nhận Biện pháp Phối hợp với cha mẹ học sinh việc giáo dục trẻ Việc phụ huynh phối hợp với nhà trường công tác giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Để làm tốt công tác nhắc nhở giáo viên phải tâm niệm điều rằng“ Tất em chúng ta” Ngay từ dầu năm học đạo nội dung phối kết hợp gia đình nhà trường công tác chăm sóc giáo dục trẻ sau: * Phối hợp thực chương trình giáo dục trẻ Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, lớp Phối kết hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trường, lớp, Theo dõi phát tiến bộ, thay đổi, biểu trẻ diễn hàng ngày, trao đổi kịp thời với giáo viên để điều chỉnh nội dung phương pháp chăm sóc trẻ Tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường chương trình phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ Đề xuất với nhà trường, với cô giáo hướng dẫn bậc cha mẹ thực việc chăm sóc, giáo dục trẻ gia đình có hiệu Đóng góp ý kiến mặt như: môi trường học tập, sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp, thái độ, tác phong, hành vi ứng xử giáo viên với trẻ 20 phụ huynh * Tham gia xây dựng sở vật chất Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng xanh, làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ Đóng góp vật cho trường, lớp như: đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ thực hành * Hình thức phối hợp Qua bảng thông báo qua góc tuyên truyền: thông tin tuyên truyền tới phụ huynh kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ thông báo nội dung hoạt động, yêu cầu nhà trường gia đình nội dung mà gia đình cần phối hợp với cô giáo Trao đổi với giáo viên đón trả trẻ Thông qua đợt kiểm tra sức khoẻ cho trẻ Thông qua hội thi, ngày hội, ngày lễ, hoat động văn hóa văn nghệ Thông qua phương tiện truyền thông đại chúng… c) Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp Được quan tâm cấp, đoàn kết trí cao, yêu nghề, yêu trẻ, lỗ lực phấn đấu tập thể công chức, viên chức, học sinh, phụ huynh, cộng đồng Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững chuyên môn Tiếp thu đạo cấp để đạo hoạt động sát có hiệu Lắng nghe ý kiến giáo viên, phu huynh, cộng đồng, rút kinh nghiệm triển khai, thực d) Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 21 Tuy biện pháp có cách thức tổ chức, nội dung khác có mối quan hệ mật thiết, khăng khít hỗ trợ cho Nhằm mục đích đạo sát hoạt động chuyên, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên e) Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu - Kết khảo nghiệm Sau đưa biện pháp thăm dò ý kiến tập thể giáo viên trường, cách đưa số câu hỏi? + Các đồng chí thực biện pháp đưa thấy nào? + Những biện pháp đưa có phù hợp, với đơn vị chưa ? + Với biện pháp áp dụng có khó khăn gì? + Hiệu áp dụng biện pháp ? Với câu hỏi nhận câu trả lời Các biện pháp đưa phù hợp với điều kiện thực tế trường Mẫu giáo EaNa Chuyên môn giáo viên nâng lên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có hiệu quả, chiều hướng tiến rõ rệt Trong năm học 2013 - 2014 nhờ có biện pháp đạo nâng cao chất lượng chuyên môn Bản thân xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, sát với điều kiện thực tế đơn vị, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, cuối năm cao đầu năm Từ kết khảo nghiệm cho kết cuối năm học sau: - So sánh kết (Phụ lục kèm theo) + Giáo viên (Phụ lục 2, kèm theo) ĐẦU NĂM CUỐI NĂM Xếp loại Xuất sắc Tổng số GV Số % lượng 26 17 65,3 % Xếp loại Khá Yếu Số lượ ng % 34,6 % Số lượng Tổn g số % GV 26 Xuất sắc Số % lượng 20 76, 9% Khá Yếu Số Số % % lượng lượng 23 % + Học sinh (Phụ lục 2, kèm theo) ĐẦU NĂM CUỐI NĂM 22 Ghi Tổng số học sinh 386 HS Đạt Không đạt Số lượng % Số lượng % 331 85,7 % 55 14,2 % Đạt Không đạt Tổng số học sinh Số lượng % Số lượng % 386 369 95,5 % 17 4,4 % Không đạt HS Đạt Đạt tuổi Số lượng % Số lượng % tuổi Số lượng 225 206 91,1 % 19 8,4 % 225 225 Không đạt % 100 % Số lượng % 0 Giá trị khoa học: Đây đề tài sát thực với cán bộ, giáo viên bậc học Mầm non nói chung, trường Mẫu giáo EaNa nói riêng xã hội Không giúp cán quản lý đạo sát hoạt động chuyên môn, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, luôn đổi phương pháp, cách tổ chức linh hoạt, sáng tạo để thu hút ý trẻ, giúp trẻ mạnh dạn tự tin, sáng tạo, linh hoạt sống Phát triển toàn diện, có kiến thức, kỹ sống hàng ngày, chuẩn bị tốt tâm cho trẻ bước vào lớp trường tiểu học II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Những biện pháp nêu nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mẫu giáo EaNa, thật nâng lên năm trở lại đây, đội ngũ giáo viên vững vàng chuyên môn, nhiều giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( có giáo viên dạy giỏi cấp huyện giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh) Hiện đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100% Nhiều đồng chí học Đại học, trình độ giáo viên chuẩn đạt 42,8% với phát triển ngành giáo dục huyện Krông Ana năm học gần trường Mẫu giáo EaNa bước khẳng định vị trí mình, Phòng Giáo dục đánh giá cao Đặc biệt đầu năm học 20142015 trường Mẫu giáo EaNa vinh dự đón nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn Biện pháp mà vừa nêu góp phần nhỏ kết 23 Chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt Cụ thể: - Năm học: 2013 - 2014 + Giáo viên giỏi cấp trường : 28/28 giáo viên tham gia dự thi ; đạt 100% + Có 14/14 lớp 22/28 giáo viên đánh giá xếp loại tốt việc tốt thực chương trình + Kiểm định chất lượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non trẻ phát triển đạt tỷ lệ cao + Các chuyên đề cấp đạo thực tốt có chất lượng + Nhiều giáo viên có kinh nghiệm thực chuyên môn Dạy trẻ theo hướng đổi nhuần nhuyễn biết lồng ghép đan xen môn để giáo dục trẻ III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận Muốn đạo tốt hoạt động chuyên môn trường Mầm non đạt kết quả, trước hết thân người phụ trách chuyên môn phải nắm vững chương trình, có kế hoạch đạo cụ thể sát tháng, tuần Làm tốt công tác tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Phòng để tất cán quản lý số giáo viên giỏi đúc rút kinh nghiệm chương trình mầm non từ đề phương pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế trường, địa phương Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm Chỉ đạo giáo viên thực nghiêm túc chương trình Thường xuyên quan tâm 24 bồi dưỡng phương pháp cho giáo viên Nắm bắt lực chuyên môn giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp cho đối tượng Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập đơn vị điển hình Tổ chức tốt việc học tập chuyền đề hàng năm có chất lượng đạo dứt điểm chuyên đề Phát huy lực hoạt động hội đồng chuyên môn để tổ chức bồi dưỡng dạy mẫu giúp đỡ giáo viên yếu chuyên môn Thường xuyên động viên giáo viên thực tốt nhiệm vụ chuyên môn học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ cho thân Thường xuyên tổ chức dạy mẫu có kế hoạch, chất lượng, tổ chức thi đồ dùng đồ chơi Tổ chức thao giảng kế hoạch đề ra, tăng cường công tác thanh, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên để khắc phục mặt hạn chế III.2 Kiến nghị Để nâng cao chất lượng chuyên môn giúp giáo viên nắm vững phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, sáng tạo chủ động học sinh hoạt động học tập - Đối với nhà trường : + Mua bổ sung thêm số máy vi tính, đèn chiếu để phục vụ cho việc giảng dạy - Đối với giáo viên : + Phòng giáo dục thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Phòng để tất cán quản lý số giáo viên giỏi đúc rút kinh nghiệm chương trình Mầm non từ đề phương pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế trường, địa phương Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm Trên sáng kiến kinh nghiệm thân việc đạo nâng cao chất lượng chuyên môn, áp dụng trình thực trường Mẫu giáo EaNa Kính mong góp ý chân thành Hội đồng khoa học để thân có thêm kinh nghiệm đạo chuyên môn tốt Người viết Trịnh Thị Mến 25 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường mầm non Quản lý giáo dục ( Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh ) Đường lối, quan điểm giáo dục Các tạp chí giáo dục mầm non Tài liệu BDTX chu kỳ 2004 – 2007 Thực trạng đơn vị 27 Luật giáo dục Bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên mầm non năm 2011 Hướng dẫn thực hiên chương trình giáo dục mầm non Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 28 [...]... tế của trường Mẫu giáo EaNa Chuyên môn của giáo viên được nâng lên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có hiệu quả, chiều hướng tiến bộ rõ rệt Trong năm học 2013 - 2014 nhờ có biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, sát với điều kiện thực tế của đơn vị, nâng cao được chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, cuối năm cao hơn... biện pháp nêu trên đã nâng cao được chất lượng chuyên môn ở trường Mẫu giáo EaNa, thật sự được nâng lên trong 3 năm trở lại đây, đội ngũ giáo viên vững vàng hơn trong chuyên môn, nhiều giáo viên đã là giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( có 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 1 giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh) Hiện nay đội ngũ giáo viên đã đạt chuẩn 100% Nhiều đồng chí đang học Đại học, trình độ giáo. .. Số lượng % Số lượng % 386 369 95,5 % 17 4,4 % Không đạt HS Đạt Đạt 5 tuổi Số lượng % Số lượng % 5 tuổi Số lượng 225 206 91,1 % 19 8,4 % 225 225 chú Không đạt % 100 % Số lượng % 0 0 Giá trị khoa học: Đây là đề tài sát thực với cán bộ, giáo viên bậc học Mầm non nói chung, trường Mẫu giáo EaNa nói riêng trong xã hội hiện nay Không những giúp cán bộ quản lý chỉ đạo sát hoạt động chuyên môn, giáo viên nâng. .. hiện tốt các chuyên đề Việc chỉ đạo chuyên đề ở trường mầm non có ý nghĩa rất quan trọng là một biện pháp rất tích cực và có hiệu quả trong việc nâng cao tay nghề cho giáo viên Muốn chỉ đạo tốt các chuyên đề thì đầu năm học phải nắm bắt cụ thể các chuyên đề chi đạo của bậc học, khi cấp trên phổ biến xuống nhà trường tổ chức cho giáo viên được học lý thuyết Tôi lên kế hoạch chỉ đạo chuyên đề trong năm,... giáo viên trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục Xây dựng tiêu chí khen thưởng những chuyên đề có chất lượng áp dụng rộng rãi, có tính khả thi trong công tác quản lý chăm sóc giáo dục, cấp trường, cấp huyện công nhận Biện pháp 4 Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục trẻ Việc phụ huynh phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục trẻ cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong. .. trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà trường Đây là một biện pháp giúp các nhà quản lý nắm bắt được thực trạng chất lượng dạy và học để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những yếu kém, tìm ra những hạn chế còn tồn tại và có kế hoạch chỉ đạo tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường Để công tác này thực sự có hiệu quả tôi đã áp dụng các biện. .. Làm đồ dùng đồ chơi và hướng dẫn giáo viên cùng làm đồ dùng đồ chơi Mỗi tháng hội đồng chuyên môn sinh hoạt một lần để rút kinh nghiệm trao đổi những vướng mắc của giáo viên để tìm ra những biện pháp hay phổ biến cho giáo viên Từ khi trường chúng tôi có hội đồng chuyên môn thì chất lượng chuyên môn trong nhà trường được nâng lên rõ rệt mỗi đồng chí trong hội đồng chuyên môn đều nhận thấy mình có trách... theo) + Giáo viên (Phụ lục 2, kèm theo) ĐẦU NĂM CUỐI NĂM Xếp loại Xuất sắc Tổng số GV Số % lượng 26 17 65,3 % Xếp loại Khá Yếu Số lượ ng % 9 34,6 % Số lượng 0 Tổn g số % GV 0 26 Xuất sắc Số % lượng 20 76, 9% Khá Yếu Số Số % % lượng lượng 6 23 % + Học sinh (Phụ lục 2, kèm theo) ĐẦU NĂM CUỐI NĂM 22 Ghi Tổng số học sinh 386 HS Đạt Không đạt Số lượng % Số lượng % 331 85,7 % 55 14,2 % Đạt Không đạt Tổng số học... từng chuyên đề, tạo môi trường cho trẻ được học mọi lúc mọi nơi và giáo viên đã biết dạy nhuần nhuyễn giữa bộ môn này và bộ môn khác một cách phù hợp Vào cuối năm học tôi tổng kết đánh kết quả thực hiện từng chuyên đề và rút kinh nghiệm để chỉ đạo cho năm học tiếp theo * Nâng cao hoạt động của tổ chuyên môn Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường thì phải tổ chức tốt mọi hoạt động của tổ chuyên. .. của tổ chuyên môn trong một năm học Xây dựng các tiết dạy mẫu hàng tháng trong năm, phân công giáo viên phụ trách từng mảng bộ môn và phân công tiết dạy mẫu hàng tháng, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn hàng tháng dựa trên kế hoạch của nhà trường Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm xây dựng các tiết dạy mẫu và dạy mẫu cho giáo viên xem, bồi dưỡng dìu dắt những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn Làm

Ngày đăng: 08/05/2016, 12:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan