SKKN một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép tiết việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS

27 438 0
SKKN một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép tiết việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU: Lí chọn đề tài 2 Mục tiêu nhiệm vụ.: 3 Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: II PHẦN NỘI DUNG 1.Cơ sở lí luận: Thực trạng………………………………………………………… Giải pháp, biện pháp……………………………………………… Kết quả………………………………………………………… 16 III PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……… .17 Kết luận:……………………………………………………… 17 Kiến nghị:……………………………………………………… 18 * Nhận xét hội đồng sáng kiến ………………………………… .19 * Tài liệu tham khảo 20 Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN SỬ DỤNG LỒNG GHÉP TIẾNG VIỆT CHO TRẺ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ I PHẦN MỞ ĐẦU: Lý chon đề tài Như biết, nhiệm vụ giáo dục Mầm non khâu hệ thống giáo dục Quốc dân Giáo viên Mầm non xem người thầy đặt móng cho việc đào tạo nhân cách người cho xã hội chủ nghĩa, tuỳ theo độ tuổi mà giáo dục khác Tuổi Mẫu giáo trẻ bắt đầu trình học nói, mà cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ, đặc biệt Dân tộc thiểu số vô quan trọng Bởi cháu dân tộc thiểu số thường hay dùng tiếng mẹ đẻ trẻ, nên khó khăn việc tiếp nhận Tiếng việt, dẫn đến cháu khó tiếp thu lời giảng cô ngôn ngữ Tiếng việt Chính việc cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ Dân tộc thiểu số vấn đề cần quan tâm, nhằm hình thành phát triển kỷ cần thiết cho việc học Tiếng việt lớp phổ thông Trong năm gần Bộ giáo dục đào tạo quan tâm đến việc dạy Tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Vì việc chăm sóc tạo điều kiện để trẻ phát triển cách toàn diện vấn đề mà toàn xã hội cần phải quan tâm Việc kết hợp trường lớp mầm non với gia đình trình dạy Tiếng Việt cho trẻ hành trang để trẻ bước vào lớp Khi trẻ đến trường trẻ không bị hẫng hụt tâm lý, có đầy đủ nghị lực sẵn Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS sàng cho việc học, mà ta áp dụng tiết dạy, học, chơi, sinh hoạt cho phù hợp Trong sống ngày, sử dụng lời nói để trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, trình bày hiểu biết, suy nghĩ, giải thích vấn đề sống như: Kể lại việc, câu chuyện nghe, chứng kiến, hay tự nghĩ ra, sáng tạo Trẻ cần tập nghe, hiểu lời nói cô người xung quanh Sau tập trình bày suy nghĩ hiểu biết theo ngôn ngữ Tiếng việt Muốn phát triển trẻ kỷ năng, hiểu nói ngôn ngữ Tiếng việt theo cô, theo trước hết phải hút trẻ tham gia vào hoạt động phát triển ngôn ngữ qua trò chuyện, đàm thoại, kể chuyện, đọc cho trẻ nghe, cho trẻ làm quen với chữ thông qua môn học khác, lúc nơi Là vô quan trọng trẻ Bản thân người Hiệu trưởng trường mầm non Cư Pang, quản lý với tổng số CBVC 33 người số cháu 259 cháu Trong số trẻ dân tộc thiểu số chiếm 90% Hầu hết trẻ dân tộc Êđê đến trường nói tiếng mẹ đẻ, không nghe tiếng Việt, bố mẹ trẻ lại quan tâm đến việc động viên trẻ đến lớp Là người quản lý trăn trở để xây dựng kế hoạch từ đầu năm học, phân công giáo viên trực tiếp đến nhà trẻ để huy động trẻ lớp Đầy điều khó khăn vấn đề gian nan trẻ ngồi lớp hay chọc nghẹo, không tích cực tham gia vào hoạt động, cô nói điều trẻ không hiểu nhìn cô không trả lời cô giáo hỏi trẻ Cô nói trẻ không hiểu, cô hỏi cháu trả lời câu hỏi lặp lại cô ví dụ : Con tên ? trẻ trả lời lặp lại tên ?; ví dụ: Cô nói “Cò” trẻ nói “co” Đối với trẻ dân tộc thiểu số chịu nhiều thiệt thòi Điều kiện tiếp xúc với môi trường xung quanh, xã hội ít, tầm nhìn trẻ hạn chế, tất đồ dùng học tập trẻ thật xa lạ, nên trẻ tiếp xúc bỡ ngỡ Bởi trẻ không hiểu hết ngôn ngữ tiếng Việt cô Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Với tình hình thực tế trường đa số người đồng bào DTTS, thân trăn trở, suy nghĩ nhiều lúc thấy vô lo lắng, phải dùng phương pháp gì? để giúp trẻ dễ hiểu nói Tiếng việt cách trôi chảy Với tầm quan trọng thân chọn đề tài “ Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên dạy lồng ghép Tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS” với hy vọng đề tài góp phần không nhỏ vào công tác giảng dạy giáo viên vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nhằm giúp trẻ nắm vững Tiết Việt cách vững vàng bước vào lớp Mục đích nghiên cứu đề tài: Giúp giáo viên nghiên cứu phương pháp giảng dạy cách tốt để trẻ dẽ tiếp thu nắm vững Tiếng Việt Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Nhiệm vụ mà đề tài đặt nhằm cung cấp vốn Tiếng Việt cho trẻ, giáo viên cần nghiên cứu số biện pháp mà đề tài đặt thông qua hoạt động dạy học, qua tiết dạy lồng ghép chương trình theo quy định trường lớp Mầm non Sau vận dụng đề tài góp phần đắc lực giáo viên trình dạy Tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Phạm vi nghiên cứu: Khuôn khổ nghiên cứu số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Đối tượng khảo sát học sinh trường mầm non Cư Pang Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Thời gian nghiên cứu từ tháng năm 2015 đến tháng 01 năm 2016 5.Phương pháp nghiên cứu: Sáng kiến thực với phương pháp sau Phương pháp tham khảo tài liệu: Phương pháp giúp cho định hướng sáng kiến Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Tôi kiểm tra tiếng Việt trẻ năm học 2015-2016, trẻ nhà so sánh với trẻ đến lớp học hàng ngày Phương pháp thực nghiệm: Đây phương pháp chính, để kiểm nghiệm phương pháp biện pháp nêu có liên quan đến sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến thực điều kiện thực tế trường mầm non Cư Pang năm học 2015-2016 II.PHẦN NỘI DUNG: 1.Cơ sở lý luận để thực đề tài Tiếng Việt quan trọng trẻ em Đặc biệt trẻ dân tộc thiểu số Thực tế đa số trẻ vùng sâu, vùng xa vùng dân tộc thiểu số, trước đến trường sống gia đình, thôn buôn, môi trường tiếng mẹ đẻ Do trẻ em dân tộc thiểu số nắm tiếng mẹ đẻ Trẻ biết trí tiếng Việt Trong tiếng Việt ngôn ngữ thức dùng trường sở giáo dục khác Trên thực tế tiếng nói dân tộc thiểu số, chưa có vai trò rõ rệt việc hỗ trợ tiếng Việt giáo dục Vì vậy, nhìn chung việc dạy tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào DTTS đạt kết thấp Đặc biệt trường mầm non Cư Pang đa số cháu dân tộc Êđê nghe nói tiếng Việt kém, giáo viên dạy lồng ghép nói hai thứ tiếng trẻ hiểu chậm Khi trẻ gia đình thường tiếp xúc tiếng mẹ đẻ tiếng Việt phương tiện sử dụng dễ dàng học sinh dân tộc thiểu số Ở học sinh dùng tiếng Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Việt nói với giáo viên cần thiết, trẻ thường xuyên sử dụng ngôn ngữ riêng dân tộc Đa phần giáo viên phản ánh tình trạng người dạy người học không hiểu Chính dẫn đến chất lượng chăm sóc Giáo Dục trẻ đạt kết mong muốn Vì người quản lý trường mầm non vùng sâu, vùng xa với 90% cháu dân tộc thiểu số Tôi nhận thấy cần có biện pháp cần bổ sung, tăng cường tiếng Việt cho trẻ từ độ tuổi mầm non Là người lãnh đạo nhà trường cần tích cực tham mưu với cấp uỷ quyền địa phương, kịp thời bản, có hiệu quả, tập chung đạo sâu sát sở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải khó khăn, đảm bảo kết dù nhỏ nhìn thấy rõ yếu tố khách quan để cha mẹ học sinh cộng đồng tin tưởng, đồng thuận ủng hộ Thêm vào phải có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán cốt cán người đồng bào DTTS Tạo điều kiện cho giáo viên học tiếng Êđê để triển khai thành công số mô hình thích hợp khả thi tăng cường tiếng Việt cho trẻ Thực trạng 2.1 Thuận lợi, khó khăn: * Thuận lợi: Trường mầm non Cư Pang trường vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn Nhưng quan tâm, đạo Đảng ủy quyền địa phương phối hợp giúp đỡ hệ thống trị từ xã đến thôn, buôn Đặc biệt có cần cù chịu khó tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường hỗ trợ nhà tài trợ công ty cà phê Dăk Man Đã xây dựng CSVC, tạo cảnh quan môi trường xanh – – đẹp để cha mẹ học sinh yên tâm cho trẻ đến trường Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Đội ngũ giáo viên người địa phương, thực yên tâm công tác giảng dạy Và thực tốt chuyên đề tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số * Khó khăn: Một số điểm lẻ học nhờ nhà cộng đồng trường Tiểu học nên bất cập việc giảng dạy Giáo viên dạy trẻ DTTS hiểu biết tiếng DT hạn chế nên trình giao tiếp trẻ gặp nhiều khó khăn Mặt kinh tế người dân thấp, chủ yếu làm ruộng, làm nương, số cha mẹ học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng việc dạy tiếng Việt cho trẻ có tác dụng việc nhận thức hình thành nhân cách trẻ Tài liệu dạy dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số chưa có 2.2 Thành công, hạn chế: * Thành công: Cha mẹ học sinh đa số quan tâm đến việc học em nên số trẻ trường lớp mầm non tương đối tăng so với năm học trước như: Năm học 2014-2015 tổng số học sinh 227 cháu; năm học 2015-2016 tổng số học sinh 259 cháu * Hạn chế: Đa số giáo viên trẻ, trường nên kinh nghiệm chưa cao việc dạy lồng ghép Tiếng Việt để dạy cho trẻ 90 % học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tâm lí nhút nhát, hay sợ hãi, ngại giao tiếp với người lạ nên gặp nhiều khó khăn công tác dạy Tiếng Việt cho trẻ Trẻ chưa có tâm lí sẵn sàng cho môi trường học tập Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến em mình, phó mặc cho nhà trường, việc kết hợp gia đình nhà trường gặp nhiều khó khăn 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu : * Mặt mạnh: Được quan tâm tạo điều kiện từ cấp Lãnh đạo, nhà tài trợ công ty Dăk Man đầu tư xây dựng sở vật chất trường học Hiện trường có môi trường thoáng mát, xanh – – đẹp đầy đủ tiện nghi đảm bảo an toàn cho trẻ Ban giám hiệu nhà trường dành nhiều thời gian đầu tư cho công tác chuyên môn hoạt động dạy học Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy với nghề, có trình độ chuẩn, chuẩn chuyên môn, thường xuyên ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho tham gia lớp tập huấn chuyên đề tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số Trẻ học theo độ tuổi thực chương trình giáo dục mầm non Bộ GD&ĐT * Mặt yếu : Phân hiệu lẻ buôn thiếu CSVC lớp học, nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy học trẻ 2.4 Các nguyên nhân,các yếu tố tác động * Nguyên nhân dẫn đến thành công đề tài Hiệu trưởng có trách nhiệm cao toàn công việc, mặt hoạt động nhà trường Đã đạo kịp thời cho chuyên môn tiến hành khảo sát lực giáo viên trường vào đầu năm, theo dõi hoạt động để tìm nguyên nhân, có biện pháp giúp đỡ cho phù hợp Luôn bám sát thực tốt nhiệm vụ năm học mà ngành triển khai cách chủ động, sáng tạo dựa thực tế trường lớp, địa phương Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Giáo viên nhiệt tình, chịu khó học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp đặc biệt đồng nghiệp công tác lâu năm trường * Hạn chế, yếu Trẻ chưa tự tin, nhút nhát hoạt động giao tiếp Trẻ chưa có tâm lí sẵn sàng cho môi trường học tập Một số cha mẹ chưa thực quan tâm tới việc học tập dẫn đến tiếp xúc với người khác trẻ dùng tiếng mẹ đẻ 2.5 Phân tích, đánh giá thực trạng mà đề tài đặt Vào đầu năm học nhà trường chưa có kế hoạch đưa biện pháp dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số thấy kết thể qua bảng kiểm tra đầu năm sau: Lĩnh vực GD trẻ Phát triển ngôn ngữ Phát triển nhận thức Phát triển TC-XH Phát triển thể chất Phát triển thẩm mỹ Trẻ không hiểu 102/209=48,8% 105/209=50,2% 103/209=49,2% 80/209=38,2% 70/209=33,4% Trẻ hiểu 68/209=32,5% 70/209=33,4% 72/209=34,4% 76/209=36,3% 72/209=34,4% Trẻ hiểu 39/209=18,6% 34/209=16,2% 34/209=16,2% 53/209=25,3% 67/209=32,0% * Mặt mạnh: Giáo viên tham gia tích cực công tác dạy Tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào DTTS, tuyên truyền tới bậc cha mẹ học sinh biết tầm quan trọng việc sử dụng Tiếng Việt trường Mầm non Luôn học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, biết lắng nghe, biết sửa sai, không bảo thủ nên chuyên môn nghiệp vụ tương đối vững vàng Các đồng chí giáo viên bố trí 02 cô / lớp, 01 giáo viên người kinh, 01 giáo viên người đồng bào DTTS để tiện việc tiếp xúc với trẻ Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Được quan tâm cấp công ty cà phê Dăk Man Việt Nam trang bị sở vật chất thuận tiện việc giảng dạy vui chơi học tập trẻ * Hạn chế Do số giáo viên người kinh tiếp xúc với trẻ em người đồng bào DTTS bất đồng ngôn ngữ giao tiếp Tài liệu dùng cho giáo viên giảng dạy vùng đồng bào DTTS chưa có, giáo viên phải tự tìm tòi, học hỏi bất cập công tác giảng dạy Giải pháp, biện pháp: 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp: Tìm giải pháp, biện pháp giúp giáo viên nắm vững phương pháp sử dụng lồng ghép dạy Tiếng Việt cách có hiệu trẻ 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp a Giúp trẻ phát triển toàn diện lĩnh vực như: phát triển thể chất, tình cảm, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ Hình thành yếu tố nhân cách người mới, hình thành trẻ em chức tâm sinh lí, lực phẩm chất mang tính tảng, kỹ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho việc học lớp Giúp cho cha mẹ học sinh nhận thức tầm quan trọng việc học Tiếng Việt trẻ * Hướng dẫn giáo viên dạy trẻ nhận biết phát âm 29 chữ cái Tiếng Việt: Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 10 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Chữ h viết thường gồm có nét khuyết kết hợp nét móc hai đầu Tôi hướng dấn cho giáo viên cách thực trẻ tập tô sau: Điểm đặt bút ô li nhỏ đưa bút lên sang phải nét xiên đến ô li thứ đưa bút cong sang trái sổ thẳng cho trẻ tô viết nét khuyết trên, trẻ đưa bút lên đến đường ngang ô li thứ 2( từ lên) đưa bút sang phải sổ thẳng xuống đá hất ra, điểm kết thúc gần hết ô li cuối cùng, qua nhiều lần hướng dẫn trẻ tỉ mỹ cho giáo viên tô quy trình, trẻ không tô ngược nhiều trẻ tô đẹp, hàng Ngoài cho giáo viên tập cho trẻ tập tô vào bảng con, vào tập tô in sẳn, vào nhà trẻ, lần hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho trẻ dễ hiểu đặc điểm trẻ dân tộc thiểu số tiếp thu chậm lại quên nhanh, kết hợp cho trẻ tô viết nét hay tô viết chữ cho trẻ luyện phát âm theo cô nhiều lần Dần dần thấy trẻ có phần tiến ham thích tô viết, tô viết mạch lạc, nhiều trẻ tô quy trình phát âm chuẩn chữ Tôi vui áp dụng ngôn ngữ Tiếng Việt vào môn học Cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ thông qua môn văn học: Qua số thơ, câu chuyện mà giáo viên dạy trẻ, sau tiếp xúc với đề tài nhằm giúp trẻ phát triển ngôn ngữ nâng cao khả sử dụng ngôn ngữ Tiếng việt học tập sống nội dung câu chuyện, thể giọng điệu, tính cách nhân vật chuyện cách phù hợp nhằm giúp trẻ khắc sâu nội dung tính cách nhân vật chuyện, Chính nhờ trẻ em vùng đồng bào ngày ham thích học thơ, kể chuyện, nhiều cháu thuộc thơ, kể lại câu chuyện cách hoàn chỉnh, việc cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số gặt hái nhiều thành công so với trước, vô phấn khởi tiếp tục áp dụng số biện pháp để nâng cao vốn Tiếng Việt cho trẻ thông qua môn văn học Cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ ở lúc nơi : Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 13 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Thực tế trường cho ta thấy giáo viên người kinh dạy cho trẻ vùng đồng bào DTTS bất đồng ngôn ngữ khó khăn giao tiếp, biện pháp nêu cho giáo viên tham gia học lớp tiếng Êđê, sau giáo viên áp dụng công tác giảng dạy ngày có hiệu cung cấp vốn tiếng việt cho trẻ thông qua hoạt động lúc nơi Như biết khả tiếp thu trẻ dân tộc thiểu số chậm, mau quên nhớ lại nhớ lâu nên tiến hành cho trẻ tiếp xúc với vốn tiếng việt phương châm " Học nữa, học mãi" việc cung cấp ngôn ngữ Tiếng việc lúc, nơi vô quan trọng Trong đón trẻ hướng dẫn cho giáo viên thân thiện với trẻ, gọi trẻ ân cần vui vẻ, thương yêu trẻ, sửa sang quần áo, chãi tóc cho trẻ hỏi câu hỏi như: Ai mua áo quần đẹp cho Nhà gồm có ? Nhà có anh chị em?; bố làm việc ?; mẹ có thương không? .Qua trò chuyện với trẻ giáo viên nắm khả phát âm trẻ để có biện pháp giành nhiều thời giúp trẻ phát âm đúng, phát âm chuẩn Giờ chơi tự cho giáo viên dẫn trẻ xung quanh trường, trò chuyện với trẻ vườn rau, cảnh, hỏi trẻ số loại có gắn chữ học, giáo viên hướng dẫn trẻ phát âm nhiều lần cho trẻ chỉ, phát âm chữ học qua nhiều lần trẻ phát âm chuẩn mạnh dạn giao tiếp với cô, với bạn, mạnh dạn giao tiếp với cô, trẻ không rụt rè trước Trong hoạt động vui chơi hướng dẫn cho giáo viên tập cho trẻ đóng kịch đóng vai khác nhau, nhân vật trẻ thể khác nhau, có vai thiện, vai ác trẻ thể nhân vật mình, qua tiếp xúc với bạn trẻ phát triển ngôn ngữ cách rõ rệt Chính nhờ mà đa số trẻ biết dùng từ để diễn đạt thành câu có nghĩa giao tiếp với bạn với cô Kết hợp với cha mẹ học sinh: Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 14 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Trong buổi học trẻ tiếp xúc với cô nhiều biết việc phối hợp với gia đình việc cung cấp vốn tiếng việt cho trẻ Vì cuối năm học tiến hành cho mời cha mẹ học sinh đến họp, thông báo kết học tập trẻ cho cha mẹ học sinh biết khả tiếp thu kiến thức học ngôn ngữ Tiếng việt trẻ để cha mẹ học sinh kết hợp, hợp tác việc cung cấp Tiếng việt cho trẻ nhà như: Cha mẹ dùng Tiếng việt để trao đổi với em nhiều hơn, kèm cặp em nhiều môn học chữ cái, trẻ nắm chữ cái, thuộc chữ cái, viết chữ cái, phát âm chữ nói thạo Tiếng việt định để trẻ tiếp thu cách dễ dàng, học giỏi cấp học mầm non cấp học sau Từ lời nói thúc đẩy cha mẹ học sinh quan tâm nhiều đến việc cung cấp vốn tiếng việt nhà cho trẻ Cho nên trường nói thành thạo ngôn ngữ Tiếng việt, biết dùng từ, câu để diễn đạt điều trẻ muốn nói, không trẻ nói câu không rõ nghĩa, câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ, trẻ mạnh dạn giao lưu giáo viên bạn trẻ b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số việc nắm vốn Tiếng Việt quan trọng trẻ tiếp xúc qua môi trường học tập, sinh hoạt, từ trẻ bắt đầu thích nghi với quan hệ với người cách thực thụ Khi trẻ đến trường Tiểu học, trẻ hòa nhập vào mối quan hệ với người xung quanh như: thầy, cô, bạn bè người lớn xung quanh Khác với trường mầm non, trẻ sống sống, sinh hoạt gia đình Hơn giai đoạn phát triển có yêu cầu tâm, sinh lý, xã hội đòi hỏi học sinh phải thích ứng với hoạt động học tập Nếu không chuẩn bị tốt cho trẻ vốn Tiếng Việt việc học tập sau không đạt kết mong muốn Trong điều kiện trường nhận thấy học sinh đa số người đồng bào DTTS cần phải suy nghĩ, làm để giúp giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu tầm quan trọng việc nắm vững Tiếng Việt vào trường phổ thông Vì mà tìm số giải pháp sau: Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 15 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS b1: Làm tốt công tác tuyên truyền cho cha mẹ học sinh địa bàn hiểu tầm quan trọng công tác dạy trẻ nắm được Tiếng Việt Vào đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường tổ chức triển khai đến tận cán giáo viên nhiệm vụ năm học đề chuyên đề lồng ghép Tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào DTTS kịp thời đạo cho chuyên môn hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác dạy Tiết Việt cho trẻ nắm bước vào trường phổ thông Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới cha mẹ học sinh công tác huy động trẻ đến trường, tổ chức họp cha mẹ học sinh phối hợp công tác chăm sóc giáo dục trẻ kết hợp lồng ghép tăng cường Tiếng Việt cho trẻ Về phía nhà trường thường xuyên phối hợp với chuyên môn tổ chức thao giảng, dự cho giáo viên qua môn học : Làm quen chữ cái, thơ chuyện, phát triển vận động Qua hội thi tạo nên chuyển biến cách rõ rệt, để cha mẹ học sinh hiểu tầm quan trọng việc dạy Tiếng Việt cho trẻ em đồng bào DTTS b2 Làm tốt việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Đây tiền đề quan trọng chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1, không gây trở ngại việc hình thành phát triển nhân cách cho trẻ Chính gia đình, nhà trường cần kết hợp để rèn luyện kỹ giao tiếp trọng phát triển ngôn ngữ cho trẻ Trong việc giao tiếp trẻ vùng đồng bào DTTS việc nói tốt tiếng Việt nói quan trọng cho việc trẻ học đọc, học viết vào lớp Thực tế cho thấy, trẻ muốn giỏi môn khác trước tiên phải giỏi môn tiếng Việt Ở trường mầm non, giáo viên cần mở rộng vốn từ gần gũi, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ Ở nhà cha mẹ ôn lại học cho tiếng Việt (hạn chế nói tiếng mẹ đẻ) Nói chuyện với con, cắt nghĩa từ cho hiểu chuẩn bị tốt cho việc đọc, viết lớp 1của trẻ Vì biết ngôn ngữ phương tiện hình thành phát triển nhận thức trẻ giới xung quanh Ngôn ngữ phương tiện phát triển tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, đồng thời ngôn ngữ công cụ giúp trẻ hòa nhập công đồng Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 16 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Nhà trường gia đình phải tạo cho lòng tự tin, ý thức kỷ luật, hành vi văn minh, biết thương yêu giúp đỡ người có ý thức giữ gìn công… Đó việc đơn giản thiết thực để hình thành kỹ sống cho trẻ bậc học Tuyệt đối không cho trẻ học trước chương trình lớp mà dạy trẻ phát âm, tô 29 chữ chương trình mẫu giáo, rèn luyện tay, phối hợp trò chơi vận động giúp cho thể dẻo dai đôi tay khéo léo sau Giáo dục cho trẻ có ý thức tự giác thân như: Chơi xong tự cất đồ chơi Đặt câu hỏi để khích thích trẻ biểu lộ suy nghĩ, cảm xúc thông qua tranh ảnh, hình vẽ, thơ, truỵên Giáo dục trẻ có thói quen tự phục vụ thân như: biết tự mặc áo, xếp bàn học, bàn ăn… Giúp trẻ lựa chọn tham gia hoạt động chơi nhằm phát triển tính tự tin, tự lực sáng tạo trẻ, từ kích thích lòng mong mỏi, hào hứng đến trường học Ngôn ngữ phương tiện quan trọng giúp trẻ phát triển trí tuệ, tiếp thu kiến thức học tập trường phổ thông Hình thành phát triển kỹ nghe, nói, tiền đọc, tiền viết cho trẻ tảng để trẻ hiểu giới chữ viết tiếp nhận nhiều tri thức b3 Phát triển nhận thức Như biết, cuổi tuổi MG ý có chủ định hình thành phát triển nhận thức trẻ, song ý không chủ định chiếm ưu Để giúp trẻ giải tốt nhiệm vụ học tập trường phổ thông sau này, người giáo viên cần rèn luyện cho cháu biết tập trung ý vào vấn đề cần thiết, nhận thức cách giao nhiệm vụ cháu tham gia vào hoạt động Ví dụ: Trong hoạt động tạo hình giáo viên tổ chức cho trẻ hoạt động lớp theo nhóm, phân công hướng dẫn giáo viên: Hướng dẫn cách tô màu cho không trùng khít trang giấy, nhóm tập trung vẽ theo hướng dẫn cô, tạo sản phẩm đẹp cuối cô cho trẻ tự nhận xét vẽ trẻ, trẻ biết đẹp, vẽ chưa hoàn thành, nhận xét đánh giá qua câu hỏi cô từ tăng cường thêm vốn Tiếng Việt cho trẻ Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 17 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Mỗi giáo viên cần có trách nhiệm kết hợp gia đình với nhà trường gần gũi với trẻ qua hành động cử để trẻ dần làm quen với Tiếng Việt chác tự nhiên không gò bó thông qua môn học trẻ chủ động tập trung lắng nghe hiểu, tự tin, làm trẻ tự nói thực hành với bạn mình; giáo viên cần cho trẻ thực hành lần học, giáo viên sử dụng ngôn ngữ đơn giản, gắn gọn, không dẫn dắt nhiều trẻ chưa hiểu Tiếng Việt Khi dạy trẻ giáo viên cần xác định loại câu, từ, câu xẽ sử dụng hướng dẫn trẻ cô nên sử dụng điệu cử hiệu cho trẻ để trẻ dễ hiểu ý đồ thay cho việc nói nhiều giáo viên Cần cho trẻ ôn lại ngôn ngữ mà trẻ học từ hôn trước để khác sâu nghi nhớ hình thức “Chơi mà học, học mà chơi” ; ví dụ : Cô hô trời sáng rồi, trười tốt rồi; trò chơi “ Trời mưa” b4 Phát triển thể chất Trong môi trường học tập vấn đề phát triển thể chất quan trọng “ Phát triển nguồn lực người” cộng đồng quan tâm, phát triển thể lực trẻ lứa tuổi mầm non đào tạo người cách toàn diện, lẽ dạy cho trẻ phát triển tầm vóc đứa trẻ lớn lên hàng ngày trẻ phát triển không ngừng theo giai đoạn, phát triển thể chất trẻ thể qua môn học, qua hoạt động, trẻ lực tốt, phát triển chiều cao trọng lượng thể, trẻ có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, có khả chống lại mệt mỏi thần kinh, bắp, độ khéo léo bàn tay, tính nhanh nhạy giác quan… Để có phẩm chất đó, cần tạo chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập, dạy trẻ rèn luyện cách khoa học hợp lý thời gian phù hợp với đặc điểm phát triển riêng trẻ Ở bậc học, đặc điểm tâm sinh lý trẻ phải phù hợp với hoạt động chủ đạo mà đứa trẻ tham gia Trẻ lực tốt, khoẻ mạnh, tăng cân đều, da dẻ hồng hào tất yếu tố giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động học tập vui chơi đạt kết tốt Chính việc chuẩn bị tốt thể lực cho trẻ phụ thuộc nhiều vào chế độ nuôi dưỡng cô giáo người lớn Khâu chuẩn bị khó thực phối hợp nhịp Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 18 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS nhàng nhà trường với gia đình trẻ việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng, chế độ vui chơi, nghỉ ngơi cho trẻ Ví dụ : Qua môn thể dục bò, chạy, ném, trườn, leo trèo phát triển tố chất vận động nhanh nhẹn, mạnh dạn, bền bỉ khéo léo nhằm cho trẻ có đủ lực đến trường b5 Phát triển tình cảm xã hội Trong chương trình chăm sóc GDMN nay, giao tiếp tình cảm trẻ qua hoạt động dạy học môn học giúp trẻ giao tiếp hoạt động khác Để đạt hiệu cao giao tiếp tình cảm xã hội trẻ giáo viên cần tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện số kỹ sống qua hoạt động học Ví dụ: Thông qua đề tài thơ, chuyện “ Cô mẹ” tiếp xúc với thơ trẻ hiểu tình cảm mẹ con, trẻ cô giáo; qua đàm thoại câu hỏi, giáo viên dùng câu hỏi đơn giản, dễ trả lời để trẻ suy nghĩ trước trả lời với cô, trẻ em người đồng bào DTTS không vùng thuận lợi trả lời lúng túng cô giáo cần gợi ý để trẻ trả lời câu hỏi cô Cô lồng ghép hướng dẫn trò chơi bật qua vòng thể dục, lên gắn tranh nội dung thơ, câu chuyện Qua hoạt động giúp trẻ phát triển tốt tình cảm xã hội nói chung tình cảm mẹ cô giáo nói riêng b6 Phát triển thẩm mỹ Thực tế chứng minh trẻ em tri giác vật tượng tư trực quan hành động nên cần hỗ trợ của giáo viên kỹ hoạt động kỹ tạo hình, giáo viên cần hướng dẫn trẻ thao tác, cách ngồi, cách cầm bút, cách tô màu, trẻ em vùng đồng bào DTTS vùng giao tiếp Chính mà cô phải đưa biện pháp rèn kỹ phát triển thẩm mỹ cho trẻ Từ việc tạo môi trường thẩm mỹ xung quanh lớp để gây ấn tượng, kích thích lòng ham muốn trẻ tạo sản phẩm để trưng bày trang trí lớp Để phát huy tính tích cực hoạt động trẻ, phương pháp Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 19 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS trình đổi lấy trẻ làm trung tâm, trẻ phải hoạt động sản phẩm trẻ phải đa dạng, phong phú, sáng tạo Qua môn học tạo hình giúp trẻ nhận biết đẹp, xấu từ phát triển óc thẩm trẻ Ví dụ: Với đề tài: “Vẽ hoa mùa xuân” theo chủ đề giới thực vật hướng dẫn giáo viên đầu cho trẻ dạo, thăm quan sát trò chuyện câu hỏi: Đây hoa gì? Nó có màu gì? Cánh hoa làm sao? …hoa dùng để làm ? … Như hướng dẫn vào tiết dạy dẽ dàng hơn, trẻ đoán theo câu hỏi cô, cô giáo hướng dẫn cho trẻ cách thực hiện, sau cho trẻ vẽ theo hướng dẫn cho trẻ cách vẽ, cách tô màu cho hoàn hảo; sau vẽ hoàn thành cô cho trẻ trưng bày sản phẩm cho trẻ tự nhận xét vẽ bạn lớp Từ phát triển óc thẩm mỹ trẻ c Phối hợp với cha mẹ học sinh Hướng dẫn cho giáo viên tuyên truyền công tác chăm sóc giáo dục trẻ hiểu tầm quan trọng việc dạy Tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Từ thực tế trường nhận thấy việc tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, kết hợp với ban ngành, đoàn thể tuyên truyền công tác trì sĩ số, tăng cường Tiết Việt cho trẻ 3.3 Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp: Để thực giải pháp, biện pháp cần dựa vào tinh hình thực tể lớp, thôn, buôn nơi công tác Tham khảo tài liệu, nghiên cứu trước thực Đề tài nghiên cứu phải đảm bảo tính thực thi, tính sư phạm, tính phổ biến, tính sáng tạo hợp lí, phải đảm bảo phương pháp nghiên cứu phù hợp với đối tượng nghiên cứu Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 20 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: Các giải pháp, biện pháp thực đề tài có mối quan hệ liên quan mật thiết với nhau, biện pháp hỗ trợ cho biện pháp nhằm hòa quyện nội dung lại với để đến thể thống tìm giải pháp tối ưu đảm bảo tính xác, khoa hoc lô gíc giải pháp biện pháp 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: Sau thời gian thực hiện, hiệu trưởng phấn khởi kết đạt cao: Trẻ em nắm vốn Tiếng Việt cách thành thạo, tích cực tham gia vào hoạt động cô để phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ đồng thời giúp trẻ phát triển toàn diện mặt Kết sau hướng dẫn giáo viên sử dụng dạy Tiếng Việt Giáo viên có nhiều kinh nghiệm việc công tác dạy Tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào DTTS 4.Kết quả thu quả khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Với biện pháp mà thân đưa trình thực đề tài nhờ giúp đỡ tận tình phụ trách chuyên môn, đội ngũ giáo viên phối kết hợp cha mẹ học sinh nổ lực thân Kết cuối năm đạt sau: Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 21 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Lĩnh vực GD trẻ Phát triển ngôn ngữ Phát triển nhận thức Phát triển TC-XH Phát triển thể chất Phát triển thẩm mỹ Trẻ không hiểu 3/209=1,4% 2/209=0,9% 1/209=0,4% 1/209=0,4% 0/209=100% Trẻ hiểu 94/209=44,9% 84/209=40,1% 85/209=40,6% 80/209=38,2% 70/209=33,4% Trẻ hiểu 115/209=55,0% 125/209=59,8% 124/209=59,3% 129/209=61,7% 139/209=66,5% III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: Kết luận Việc cung cấp tăng cường vốn Tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số vấn đề khó Đòi hỏi cần có đạo sáng suốt rngười quản lý trường học giáo viên phải thật yêu thương gần gũi trẻ Luôn tạo tình cảm cho trẻ giao lưu trò chuyện với cô, nghe hiểu lời nói cô Cuốn hút trẻ tham gia vào hoạt động phát triển ngôn ngữ thực hứng thú Được thực thông qua hoạt động Giáo Dục lớp tích hợp vào số hoạt động khác chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Từ vốn kinh nghiệm tích luỹ thân việc tăng cường tiếng việt áp dụng vào dạy dùng đồng bào DTTS trường Cuối năm học trẻ 95% - 97% trẻ dân tộc thiểu số nói tiếng việt lưu loát, đủ câu, đủ ý Chỉ 0,3% số trẻ nói chưa đươc thành thạo nghe hiểu tiếng Việt Qua việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số” vào trường mầm non Cư Pang chúng tôi, trường 90% trẻ dân tộc thiểu số Cha mẹ học sinh hiểu tầm quan trọng công tác dạy Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số Cha mẹ học sinh thích hiểu biết nhiều ngôn ngữ Tiếng việt kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp việc dạy tiếng Việt cho em đạt kết Bên cạnh gặp không khó khăn Cháu thường dùng tiếng dân tộc, hiểu Tiếng việt nên dẫn đến cháu khó tiếp thu lời hướng dẫn, bảo cô giáo Tiếng việt Cha mẹ cháu có số chữ, quan tâm đến việc học hành Trên vài kinh nghiệm áp dụng trình đạo giáo viên dạy trẻ dân tộc thiểu số thực đạt hiệu cao, biện pháp Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 22 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS vùng đồng bào dân tộc thiểu số vô mẽ có tác dụng Tuy nhiên không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý bổ sung phận chuyên môn Mầm non, Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Ana Đề sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện áp dụng vào dạy trẻ em vùng đồng bào DTTS Nghe hiểu thực tốt hoạt động trường, tự tin bước vào bậc học Kiến nghị * Kiến nghị: Cần có giáo viên trợ giảng thêm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đăng ký tài liệu tham khảo cho giáo viên trực tiếp giảng dạy Cần mở thêm lớp học tiếng Êđê cho giáo viên vùng đồng bào DTTS * Đề xuất ý kiến: Trường số điểm lẻ chưa đủ lớp mẫu giáo Đề nghị cấp lãnh đạo quan tâm kinh phí hoạt động, cấp quỹ đất cho trường để xây dựng CSVC nhằm đảm bảo công tác dạy học vùng đồng bào DTTS Trên sáng kiến kinh nghiệm mà thân rút từ tình hình thức tế trường MN Cư Pang Qua sáng kiến kinh nghiệm viết tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý cấp trên, để sáng kiến hoàn thiện áp dụng vào thực tế./ Người viết Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 23 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Lê Thị Hạnh Viên NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 24 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 25 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2008 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Quyết định số 02 giáo viên Mầm non Tác giả Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu bồi dưỡng cho cán quản lí Bộ trưởng Bộ Giáo dục giáo viên Mầm Non năm học 2014-2015 Đào tạo Tài liệu tập huấn phát triển tiếng Việt Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho trẻ dân tộc vùng khó khăn Đào tạo BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON Tài liệu BDTX Năm 2013 gồm 44 mô (Ban hành kèm theo đun Thông tư số 36 / 2011/TT- BGDĐT ngày 17 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 26 Một số biện pháp đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 27 [...]... cấp vốn Tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số của tôi gặt hái được nhiều thành công hơn so với trước, tôi vô cùng phấn khởi và tiếp tục áp dụng một số biện pháp để nâng cao vốn Tiếng Việt cho trẻ thông qua môn văn học Cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi : Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 13 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Thực tế như... cháu có một số không biết chữ, ít quan tâm đến việc học hành của con cái Trên đây là một vài kinh nghiệm áp dụng trong quá trình chỉ đạo giáo viên dạy trẻ dân tộc thiểu số được thực hiện và đạt hiệu quả cao, những biện pháp trên tuy không có Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 22 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS gì mới nhưng đối với vùng đồng bào dân tộc... Việt cho trẻ Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 17 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Mỗi giáo viên cần có trách nhiệm kết hợp giữa gia đình với nhà trường gần gũi với trẻ hơn qua các hành động cử chỉ để trẻ dần làm quen với Tiếng Việt một chác tự nhiên không gò bó và thông qua môn học trẻ có thể chủ động tập trung lắng nghe hiểu, tự tin, làm đúng trẻ. .. lí, phải đảm bảo được phương pháp nghiên cứu phù hợp với đối tượng nghiên cứu Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 20 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp: Các giải pháp, biện pháp khi thực hiện đề tài có mối quan hệ liên quan mật thiết với nhau, biện pháp này nó sẽ hỗ trợ cho biện pháp kia nhằm hòa quyện các... Hạnh Viên 15 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS b1: Làm tốt công tác tuyên truyền cho cha mẹ học sinh trên địa bàn hiểu được tầm quan trọng công tác dạy trẻ nắm được được Tiếng Việt Vào đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường tổ chức triển khai đến tận cán bộ giáo viên về nhiệm vụ năm học đề ra và nhất là các chuyên đề lồng ghép Tiếng Việt cho trẻ em vùng. .. từng chữ cái Cung cấp vốn Tiếng việt cho trẻ thông qua các trò chơi chữ cái : Sau khi giúp trẻ làm quen và nắm được 29 chữ cái trong Tiếng việt tôi tiến hành cho giáo viên thực hiện tiếp thông qua các trò chơi chữ cái Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 11 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Điều đáng chú ý là trẻ Mẫu giáo Làng yều rất ham thích được.. .Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Cung cấp Tiếng Việt cho trẻ qua môn làm quen chữ cái Nội dung chủ yếu của việc dạy này là giúp trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái Chúng ta có thể coi việc giúp trẻ làm quen với chữ cái là cốt lõi của việc làm quen với Tiếng việt có nghĩa là việc cho trẻ làm quen với chữ cái chưa phải... Lê Thị Hạnh Viên 25 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm 1 theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 2 (Quyết định số 02 đối với giáo viên Mầm non 3 4 Tác giả Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và... là công cụ giúp trẻ hòa nhập công đồng Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 16 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Nhà trường và gia đình phải tạo cho con lòng tự tin, ý thức kỷ luật, hành vi văn minh, biết thương yêu giúp đỡ mọi người và có ý thức giữ gìn của công… Đó là những việc đơn giản nhưng thiết thực để hình thành kỹ năng sống cho trẻ ở bậc học tiếp... thiện, vai ác trẻ thể hiện được các nhân vật của mình, qua tiếp xúc với bạn trẻ phát triển ngôn ngữ một cách rõ rệt Chính nhờ vậy mà đa số trẻ biết dùng từ để diễn đạt thành câu có nghĩa trong giao tiếp với bạn và với cô Kết hợp với cha mẹ học sinh: Người thực hiện: Lê Thị Hạnh Viên 14 Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lồng ghép Tiết Việt cho trẻ vùng đồng bào DTTS Trong các buổi học trẻ được tiếp

Ngày đăng: 08/05/2016, 10:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan