0

Niên luận Đặc sắc hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng

38 2,042 8
  • Niên luận Đặc sắc hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2016, 11:03

Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng MỞ ĐẦU I.Lý chọn đề tài Nguyên Hồng nhà văn lớn văn học Việt Nam Ông sinh lớn lên hoàn cảnh khó khăn nên điều kiện học lên cao Ông sống gắn bó với lớp người khổ Văn Nguyên Hồng thấm đẫm thở sống, gần gũi với sống hàng ngày Những tác phẩm Nguyên Hồng gần gũi với tầng lớp, đặc biệt tầng lớp bình dân Cũng giống người ông, sáng tác Nguyên Hồng giàu cảm xúc, có sức truyền tải cao Hồi ký Những ngày thơ ấu tác phẩm đặc sắc Tuy nhiên từ trước đến tác phẩm chưa quan tâm nghiên cứu kĩ lưỡng Việc nghiên cứu Những ngày thơ ấu giúp hiểu rõ đời người nhà văn Nguyên Hồng.Từ có nhìn đắn sáng tác ông Đó lí người viết chọn hồi lý Những ngày thơ ấu đối tượng cho niên luận mình.Thông qua niên luận này, người viết xin đưa cách tiếp cận tác phẩm Những ngày thơ ấu góc độ đặc sắc nội dung nghệ thuật II Lịch sử nghiên cứu vấn đề Từ trước đến nay, có nhiều nghiên cứu Nguyên Hồng sáng tác ông Tuy nhiên, lại có nghiên cứu hồi ký Những ngày thơ ấu.Hồi ký nhắc đến “điểm xuyết” số công trình nghiên cứu Dưới đây, người viết xin phép trích dẫn số đánh giá nhà nghiên cứu hồi ký Nhà nghiên cứu văn học Phan Cự Đệ lời giới thiệu Tuyển tập Nguyên Hồng nhận xét : “Những ngày thơ ấu lời tâm thiết tha, thầm kín, Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng hồi ức “tôi” đau khổ tự trình bày đời riêng tư lên trang giấy cách chân thành,tin cậy” Bùi Hiển Nhớ đồng nghiệp viết : “Những ngày thơ ấu khát khao ghi liền mạch nối liền tâm (…), viết cho mình, viết để giải thoát khỏi tất nỗi ám ảnh nặng nề, oán hờn cay đắng tất xót thương , quằn quại cứa lòng lưỡi dao sắc nhọn” Sau này, tác Nguyễn Đăng Điệp , Huy Cận , vào thể hồi ký cách viết hồi ký Nguyên Hồng có phân tích cụ thể Nhưng hồi ký Những ngày thơ ấu dừng lại việc tác giả sử dụng làm dẫn chứng Đáng ý viết Đặc sắc hồi ký Nguyên Hồng Nguyễn Đăng Điệp Ông nhận thấy : “Nguyên Hồng có cách viết hồi ký riêng ông Nhà văn không tái kiện theo kiểu biên niên khô cứng mà kiện, biến cố, ông tập trung vào điểm yếu, sinh động để xứng đáng với linh khí thời vãng Cái mà Nguyên Hồng quan tâm để thể cách xác tâm trạng thời khắc khó quên ấy.” Từ nhận xét, đánh giá nhà nghiên cứu, niên luận sâu vào việc tìm hiểu “Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu” nhà văn Nguyên Hồng III Phương pháp nghiên cứu 1.Phương pháp khảo sát 2.Phương pháp miêu tả-phân tích 3.Phương pháp so sánh Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng 4.Phương pháp tổng hợp IV.Bố cục Ngoài hai phần mở đầu tổng kết, niên luận chia thành ba chương: Chương một: Khái quát chung tác giả tác phẩm Chương hai: Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu Chương ba : So sánh hồi ký Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng với số hồi ký khác Chương Một KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM I.Tác giả Nguyên Hồng 1.Tiểu sử cá nhân (1918-1982) Tên thật Nguyên Hồng Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ngày tháng 11 năm 1918 thành phố Nam Định, gia đình theo đạo Thiên Chúa từ nhiều đời Năm mười hai tuổi, bố Nguyên Hồng chủ yếu sống với bà nội mẹ Đã có lúc mẹ Nguyên Hồng phải vú, sau bà bước nữa.Mười sáu tuổi,Nguyên Hồng phải học, từ giã quê hương người bà mộ đạo, mẹ bố dượng sinh sống xóm Cấm, Hải Phòng Tại Nguyên Hồng trở thành Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng cậu giáo tư trẻ nhỏ em lao động Ngay từ nhỏ, Nguyên Hồng sống hòa đồng với đời người lao động nghèo phố thị, lại sớm tiếp xúc với sách báo tiến thời kỳ Mặt trận Bình dân Do vậy, Nguyên Hồng sớm thấy tăm tối bất công ngột ngạt xã hội thực dân, thuộc địa Hải Phòng Trong thời gian Hải Phòng, Nguyên Hồng gặp Thế Lữ (1935) Từ đó, Nguyên Hồng nuôi ước vọng vào đường văn học Năm 1936, Nguyên Hồng in truyện ngắn đầu tay tờ Tiểu thuyết thứ bảy Từ đó, Nguyên Hồng củng cố tâm theo đường văn chương Chính nhà ổ chuột khu lao động xóm Cấm Hải Phòng, Nguyên Hồng bắt tay vào viết trang Bỉ vỏ Những ngày thơ ấu Tác phẩm Bỉ vỏ in dần báo nhận giải thưởng “Tự lực văn đoàn” (1937)_giải thưởng văn đoàn Ngoài sách bào tiến bộ, Hải Phòng, Nguyên Hồng tiếp xúc với số đảng viên cộng sản hoạt động Hải Phòng, có đồng chí Tô Hiệu (1939) Bí thư Thành ủy lúc Nguyên Hồng ngày tham gia tích cực hoạt động xã hội Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương thời ký Mặt trận Dân chủ Ngày 29-9-1939, Nguyên Hồng bí mật thám Pháp Hải Phòng, bị kết án sáu tháng tù giam, bị đày trại Bắc Mê (Hà Giang) bị quản thúc Nam Định, Hải Phòng Thời kỳ này, tập Qua tối Cuộc sống Nguyên Hồng mắt bạn đọc thể bước chuyển biến tư tưởng phong cách nghệ thuật tác giả Những năm tiếp theo, Nguyên Hồng tích cực tham gia phong trào cách mạng Năm 1948, Nguyên Hồng kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương (nay Đảng cộng sản Việt Nam) Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng Năm 1954, Nguyên Hồng gia đình Hà Nội, ông công tác Hội Văn nghệ Việt Nam Năm 1957, Hội nhà văn Việt Nam thành lập , ông làm thư ký tòa soạn báo Văn Hội nhà văn Nguyễn Công Hoan , Chủ tịch Hội làm chủ nhiệm Năm 1958, Nguyên Hồng thực tế nhà máy Ximăng Hải Phòng Ông bắt đầu viết Sóng gầm, tập đầu tiểu thuyết dài bốn tập Cửa biển Năm 1962, ông gia đình trở lại sống Yên Thế-Nhã Nam (nay xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho đên cuối đời Nguyên Hồng ngày 2-5-1982 hoàn thành tập Hai Núi rừng Yên Thế Nhà văn Nguyên Hồng truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt (1966) , ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 2, người thầy trực tiếp dìu dắt nhiều hệ học trò vào đường sáng tạo văn học Tác phẩm văn học • • • Bỉ vỏ (tiểu thuyết, 1938) Bảy Hựu (truyện ngắn, 1941); Những ngày thơ ấu (hồi ký, đăng báo lần đầu năm 1938, xuất năm • • • • • • • • • • 1940); Qua tối (truyện, 1942); Cuộc sống (tiểu thuyết, 1942), Quán nải (tiểu thuyết, 1943); Đàn chim non (tiểu thuyết, 1943); Hơi thở tàn (tiểu thuyết, 1943); Hai dòng sữa (truyện ngắn, 1943); Vực thẳm (truyện vừa, 1944); Miếng bánh (truyện ngắn, 1945); Ngọn lửa (truyện vừa, 1945); Địa ngục lò lửa (truyện ngắn, 1946- 1961); Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng • • • • • • • • • • • • • • • • • • Đất nước yêu dấu (ký, 1949); Đêm giải phóng (truyện vừa, 1951); Giữ thóc (truyện vừa, 1955); Giọt máu (truyện ngắn, 1956); Trời xanh (thơ, 1960) Sóng gầm (tiểu thuyết, 196l); Sức sống ngòi bút (tạp văn, 1963); Cơn bão đến (tiểu thuyết, 1963); Bước đường viết văn (hồi ký, 197l); Cháu gái người võ họ Hoa (truyện thiếu nhi, 1972), Thời kỳ đen tối (tiểu thuyết, 1973); Một tuổi thơ văn (hồi ký, 1973); Sông núi quê hương (thơ, 1973); Khi đứa đời (tiểu thuyết, 1976); Những nhân vật sống với (hồi ký, 1978); Thù nhà nợ nước (tập I, tiểu thuyết Núi rừng Yên Thế, 1981); Núi rừng Yên Thế (tiểu thuyết, tập II, 1993); Tuyển tập Nguyên Hồng (3 tập Tập I: 1983, Tập II: 1984, Tập III: 1985) II Hồi ký “Những ngày thơ ấu” 1.Thể loại hồi ký Hồi ký thể loại phát triển sớm, có nguồn gốc từ thời cổ đại Hy Lạp, ghi chép Kxênophôn Xocrát “các hành quân người Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng Hy Lạp (thế kỷ V trước CN) (dẫn theo lời Lê Bá Hán-Trần Đình Sử) Riêng Việt Nam, hồi ký phát triển trở thành thể loại ý thời gian gần Cùng với phát triển thể hồi ký, khái niệm hồi ký đời nhiều người biết đến Nhóm tác giả Lê Bá Hán-Trần Đình Sử-Nguyễn Khắc Phi Từ điển thuật ngữ văn học đưa khái niệm : “Hồi ký thể loại thuộc loại hình ký, kể lại biến cố xảy khứ mà tác giả người tham dự chứng kiến Xét phương diện quan hệ tác giả với kiện ghi lại tính xác kiện, góc độ phương thức diễn đạt, hồi ký có nhiều chỗ gần nhật ký Còn phương diện tư liệu, tính xác thực hư cấu hồi ký lại gần với văn xuôi lịch sử , tiểu sử khoa học” Nhưng khác với sử gia “người viết hồi ký quan tâm đến thực khứ tưởng tượng , hồi ức riêng, trực tiếp mình” Thế giới biết đến hồi ký công nương Anh Diana, tổng thống Mỹ Kenerdy, ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton… Ở Việt Nam, số tác phẩm hồi ký xuất sắc tiêu biểu : Đời viết văn Nguyễn Công Hoan, Thời niên thiếu Đặng Thai Mai, Cỏ dại, Cát bụi chân Tô Hoài, Nhớ lại thời Tố Hữu 2.Hồi ký Những ngày thơ ấu Hồi ký Những ngày thơ ấu đời năm 1938, đăng dần báo Ngày Tự lực văn đoàn từ số 134 ngày 29 tháng 10 năm 1938 Với tập hồi ký này,Nguyên Hồng xem người mở cho thể loại văn học đại Vũ Ngọc Phan đánh giá cao tác phẩm Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng cho : Lối tự truyện Anh, Mĩ, Nga thịnh hành Việt Nam ta viết cho dũng cảm Hồi ký Những ngày thơ ấu gồm chín chương: • • • • • • • • • Chương 1: Tiếng kèn Chương 2: Chúa thương xót chúng Chương 3: Trụy lạc Chương 4:Trong lòng mẹ Chương 5: Đêm Nô-en Chương 6: Trong đêm đông Chương 7:Đồng xu Chương 8: Sa ngã Chương 9: Một bước ngăn Chương hai ĐẶC SẮC HỒI KÝ NHỮNG NGÀY THƠ ẤU 1.Giới thuyết Hồi ký Những ngày thơ ấu “một tự truyện phô bày từ chân tơ kẽ tóc buổi thiếu thời long đong tác giả” Trên giới tác giả viết tự truyện thân Ở Việt Nam, số nhà văn đương thời,cũng có không người nói “Đó Nguyễn Tuân Nhưng Nguyễn Tuân thoảng cho ta biết anh chàng Tuân mẩu vụn Cái lối lối cho độc giả “ăn giò dè” , làm cho người ta có cáu bực bực đứa trẻ vú già bón cơm: miếng giò mà ăn tý tẹo với thìa cơm miệng có “cảm tưởng giò” chẳng làm có thơm ngon miếng thịt giã nhỏ Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng Thiết Can cho ta biết cách kín đáo tên Đông tập Dã tràng , tập văn chưa dám mang rõ hẳn danh tự truyện.” Viết tự truyện chưa điều dễ, đặc biệt nước ta Người viêt phải trút bỏ hết tất thành kiến xã hội, phải biết vượt lên dư luận, phải biết dẹp bỏ huyênh hoang để viết chân thật Nhà văn Nguyên Hồng làm điều Nguyên Hồng viết hồi ký Những ngày thơ ấu tất lòng Tự truyện viết chân thật; chân thật nói gia đình đời Tuy nhiên, riêng tính chân thật chưa đủ làm nên sức hấp dẫn, lôi với độc giả Một sách liệt kê kiện đời dù có thành thật đến đâu khó gây sức hút với người đọc Điều quan trọng cách mà nhà văn thể tính chân thật Trong hồi ký Những ngày thơ ấu, Nguyên Hồng truyền cảm xúc, tâm trạng vào ngòi bút, làm cho kiện không khô khan mà sống động thấm đẫm cảm xúc người viết Bên cạnh đó, Nguyên Hồng sử dụng thủ pháp nghệ thuật đặc sắc để tái cách hoàn chỉnh sống động năm tháng tuổi thơ Người đọc đọc Những ngày thơ ấu không hiểu thêm tuổi thơ mà thấy người nhà văn Đồng thời, người đọc có nhìn tổng quan người thời đại mà nhà văn sống Rõ ràng, vượt lên tính chất tự truyện , Những ngày thơ ấu vẽ nên tranh sinh động rõ nét xã hội Việt Nam năm trước cách mạng tháng năm 1945 2.Đặc sắc nội dung 2.1 Giá trị thực Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng 2.1.1 Hồi ức tuổi thơ vất vả, nghèo khó sáng nhà văn Nguyên Hồng Những ngày thơ ấu hồi ký ghi lại cách chân thực sống động năm tháng ấu thơ nhà văn Nguyên Hồng thông qua nhân vật Hồng.Ký ức ngày tháng nghèo khó , vất vả đỗi hồn nhiên, sáng cậu bé hiển lên trang giấy.Với chương tác phẩm, tác giả lại đưa người đọc đến chân trời tuổi thơ_ở có bà, có mẹ, có cậu, có bạn bè…Với chương hồi ức, kỷ niệm nỗi nhớ thương 2.1.1.1.Tái lại tranh xã hội trước cách mạng tháng năm 1945 Hồi kí Những ngày thơ ấu khắc họa lại hình ảnh xã hội thành thị tỉnh lẻ Việt Nam năm đầu kỉ XX Một xã hội cực, khốn khó tăm tối mối quan hệ gia đình, quan hệ xã hội bị chiết tỏa thành kiến nặng nề phản nhân văn Hình ảnh gia đình Hồng mối quan hệ xung quanh cậu bé Hồng hình ảnh thu nhỏ xã hội Việt Nam lúc a Sự tồn tệ nạn xấu xa xã hội Trong hồi ký, xã hội mà cậu bé Hồng sống đầy rẫy bất công, lễ giáo phong kiến nghiêm ngặt, lề thói khắc nghiệt Những lễ giáo bóp nghẹt sống, cướp quyền hưởng tự do, hưởng hạnh phúc người mà nạn nhân trực tiếp người mẹ Hồng Trong tác phẩm, người mẹ Hồng có hôn nhân không hạnh phúc Từ ngày làm dâu, 10 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng Sự thành công việc miêu tả nội tâm nhân vật làm nên nét đặc sắc bật hồi ký Những ngày thơ ấu Thông qua việc miêu tả nội tâm nhân vật, nhà văn sâu khai thác quý vô hạn tâm hồn người; phân tích kỹ lưỡng biểu hiện, thay đổi tâm hồn đời sống tâm hồn người, khám phá bí mật bên giới bên người Từ đó, nhà văn có nhìn sâu sắc vào không dễ thấy người, đồng thời cho thấy lĩnh độc lập tâm hồn cao người viết Đặt bối cảnh văn học Việt Nam lúc giờ, tác phẩm tiểu thuyết nghèo nàn, hời hợt, nông bề ngoài, thiếu sâu sắc, dồi Những ngày thơ ấucủa Nguyên Hồng luồng gió mẻ cho văn học Việt Nam lúc Như Phan Cự Đệ nhận xét “trong tập hồi ký xúc động này, Nguyên Hồng lắng nghe âm vang sâu lắng tâm hồn, ghi nhận cảm giác tinh tế từ bên diễn tả chúng qua nhìn hồn nhiên, tươi sáng tuổi thơ khiến cho có cảm tưởng thú vị trở thời thơ ấu nhân loại” Đúng nhận xét, Nguyên Hồng sáng tạo hồi ký từ “gia công” nghệ thuật mà từ “những rung động cực điểm linh hồn trẻ dại” (Thạch Lam), tuổi thơ đau khổ “tôi”tác giả Trong hồi ký Những ngày thơ ấu, nhân vật chân dung nội tâm Nội tâm nhân vật bộc lộ trực tiếp qua dòng văn miêu tả tâm trạng nhân vật, bộc lộ gián tiếp qua hình tượng thiên nhiên Tâm trạng nhân vật bao trùm chi tiết tác phẩm Nổi bật tác phẩm chân dung nhân vật “tôi”_tác giả Chín chương hồi ký tâm trạng khác nhà văn trước biến cố, kiện Nội tâm nhân vật Hồng miêu tả trực tiếp qua dòng văn đầy ắp cảm xúc ám ảnh khôn nguôi Đó tâm trạng đau khổ, phẫn uất nghe 24 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng bà cô nói lời không hay người mẹ “Chỉ thương mẹ căm tức mẹ lại sợ hãi thành kiến tàn ác mà xa lìa” Tình yêu thương với người mẹ cậu bé Hồng lên qua câu chữ, không chút giấu diếm Và tâm trạng phẫn uất đẩy lên cao Hồng nghe bà cô kể mẹ Cuộc trò chuyện với bà cô kỷ niệm quên nỗi đau uất nghẹn mà tuổi thơ Nguyên Hồng phải trải qua Đầu tiên, bà cô gợi ý cho bé Hồng vào thăm mẹ Nỗi nhớ mẹ đứa tre nhiều phen “rớt nước mắt” “thiếu thốn tình thương ấp ủ” lại khơi dậy Chú bé “im lặng cúi đầu không đáp.” Hồng nhận ý nghĩa cay độc giọng nói kịch bà ta.Chưa thỏa mãn , bà cô tiếp tục cứa vào trái tim bé Hồng lời nói tàn nhẫn : -Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có dạo trước đâu Nỗi đau chồng chất khiến Hồng nói lời nào, biết lặng thinh trước “hai mắt long lanh” bà cô Nguyên Hồng nhớ in cảm giác lúc đó: “lòng thắt lại, khóe mắt cay cay” Dường im lặng Hồng làm bà cô khoái chí với trò đùa độc ác mình: -Mày dại vào đi, tao chạy cho tiền tàu Vào bắt mợ mày may vá sắm sửa cho thăm em bé Đến lúc Hồng chịu đựng “Nước mắt ròng ròng rớt xuống hai bên mép chan hòa đầm đìa cằm cổ” Mọi đau khổ, phẫn uất dồn nén lâu vỡ òa giọt nước mắt đắng cay Hồng khóc cho thân phận tủi cực cho mình, khóc cho người mẹ đáng thương tội nghiệp Trong đoạn văn này, nội tâm Hồng bộc lộ cách trực tiếp: “Chỉ 25 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng thương mẹ căm tức mẹ lại sợ hãi thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi” Dường chưa cho đủ, bà cô “tươi cười” kể cho bé nghe “mẹ ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, ngồi cho bú chợ ….”Hồng đau đớn trước lời nói tàn ác Những lời nói bà cô chì chiết, xoáy sâu vào nỗi đau cậu bé Nỗi đau bật lên thành tiếng: “Giá cổ tục vật đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn thôi” Câu văn dồn dập, xô đẩy dâng trào dòng chảy cảm xúc Lòng căm phẫn cao độ Nguyên Hồng cụ thể hóa hình ảnh cụ thể, gợi cảm Nhịp văn dồn dập, gấp gáp tựa uất hận bé ngày tăng tiến Hồng muốn “cắn, nhai, nghiến” cách nát vụn hủ tục Ba động từ ba trạng thái phản ứng Hồng ngày dội để thể nỗi căm phẫn tới cực điểm, nỗi đau nguôi ngoai Đoạn văn ngắn diễn tả cách sâu sắc diễn biến nội tâm Hồng nói chuyện với bà cô.Với ngôn ngữ giàu sức biểu cảm , lời văn tinh tế , Nguyên Hồng sâu vào giới nội tâm nhân vật, làm sống dậy ký ức Qua đó,người đọc cảm nhận tình yêu thương mẹ sâu sắc bé Hồng, bất công xã hội Từ đó, nhà văn Nguyên Hồng lên án, tố cáo xã hội phong kiến bất công tàn bạo_xã hội “bóp chết” tâm hồn non nớt, tàn phá quãng đời tuổi thơ, xã hội mà hạnh phúc dường điều xa xỉ Trong hồi ký “Những ngày thơ ấu”, nội tâm nhân vật bộc lộ gián tiếp qua thiên nhiên Thiên nhiên có đẹp, sáng có u sầu, buồn thảm Trong đoạn văn miêu tả tâm trạng thất vọng, cô đơn nhân vật Hồng, thiên nhiên hòa điệu nỗi đau mà nhân vật phải chịu đựng 26 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng “Tôi cảm giác tê lạnh mây lởm chởm ruộng cày vỡ thứ mờ mờ khói cỏ ủng nát lãnh lẽo phù sa”, thấy “vụn soi sáng bụi vành trăng, lại thấy bầu trời thủy tinh xanh phới, cảnh vật mơ hồ êm ả biển khơi chập chờn mênh mông” Song hành với tâm trạng cô đơn nhân vật Hồng đêm mùa đông giá lạnh hình ảnh thiên nhiên u tối : “Bên , gió rít lên Đồng thời loạt tiếng rào rào ướt át dậy biến hoang vắng Những âm lạnh lẽo áy gợi trí tưởng tượng lùm cối xay mềm xô để thoát khỏi mặt cỏ lung bùng khóm cải hoa, thìa tơi bời vùng vẫy để cố vượt khỏi khoảng vườn chật hẹp, gai góc ứ bùn cống rãnh kia”Cái lạnh thiên nhiên giá lạnh tâm hồn cậu bé Hồng Hình ảnh “những khóm cải hoa, thìa tơi bời vùng vẫy để cố vượt khỏi khoảng vườn chật hẹp, gai góc ứ bùn cống rãnh kia” gợi nhớ đến hoàn cảnh Hồng lúc Hồng cố gắng vượt qua khỏi “đầm lầy” sống, vươn lên khỏi sống tăm tối Hình ảnh cho thấy tâm thay đổi sống nhân vật Bên cạnh hình ảnh thiên nhiên u ám hình ảnh thiên nhiên tươi sáng, thể niềm tin vào sống, niềm lạc quan yêu đời nhân vật : “Mùa hè bắt đầu , với ánh nắng rực rỡ phấp phới cành óng ả mượt nõn chòm xoan xanh tươi hứa hẹn màu thẫm vừng hoa đỏ” Thời điểm lúc đó, Hồng bị thầy giáo phạt quỳ Tưởng chừng đòn roi thầy giáo kéo sụp đời Hồng Nhưng không, ngày tháng u tối đời ấy, Hồng nhìn thấy ánh nắng đời : “Tức thác ánh nắng trời rào xuống Tôi có cảm giác trông thấy muôn vàn cánh hoa cánh bướm phấp phới đám bụi vàng bụi bạc ánh sáng ngời pha lê chói điện” Ánh nắng tươi mới, lạc quan thể niềm lạc quan, không 27 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng chịu nhẫn nhục cậu bé Hồng Ánh nắng xé tan u tối ngày tháng cực, kéo Hồng khỏi “khoảng vườn chật hẹp, gai góc ứ bùn cống rãnh kia” Tuy hình ảnh thiên nhiên xuất tác phẩm góp phần bào hiệu tương lai tươi sáng nhân vật Đó báo cho đời Nguyên Hồng Sau này, Nguyên Hồng đến với cách mạng nhà văn thực sớm tiếp thu ánh sáng lý tưởng Cộng sản thời kỳ Mặt trận đan chủ 3.2.4 Nghệ thuật trần thuật 3.2.4.1 Điểm nhìn trần thuật Hồi ký Những ngày thơ ấu trần thuật theo thứ nhất.Do đặc trưng thể loại trần thuật dòng cảm xúc , hồi ức thân tác giả nhà văn vừa nhân vật trung tâm vừa nhân vật trần thuật Mọi việc, diễn biến tác phẩm những việc diễn đời tác giả Bởi vậy, nhân vật “tôi” người nắm giữ chìa khóa mở kiện kể,là người dẫn chuyện cho tàu ký ức Hay nói cách khác, nhân vật “tôi” nhân vật trung tâm toàn hồi ký, việc nhìn qua lăng kính nhân vật “tôi” Nhân vật “tôi” hồi ký Những ngày thơ ấu tác giả_nhà văn Nguyên Hồng Trong hồi ký, người độc nhiều lần bắt gặp nhân vật gọi tên Hồng Việc tác giả sử dụng tên thật làm tên nhân vật tạo nên tin tưởng nơi người đọc -Hồng, lại cậu bảo -Hồng! Mấy hôm ăn cơm xong mày đâu -Hồng ! Mày có muốn vào Thanh Hóa với mợ mày không? 28 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng Trong hồi ký Những ngày thơ ấu, Nguyên Hồng thể lối viết chân thực cảm động Một điểm bật làm nên đặc sắc cho hồi kí Nguyên Hồng tính chân thực Nhà nghiên cứu văn học Phan Cự Đệ lời giới thiệu Tuyển tập Nguyên Hồng (tập 1) (NXB văn học, Hà Nội, 1955) nhận xét “Những ngày thơ ấu lời tâm thiết tha, thầm kín, hồi ức “tôi” đau khổ tự trình bày đời riêng tư lên trang giấy cách chân thành, tin cậy” Chính tính chân thật nâng tầm hồi ký lên, trở nên bật Từ xưa tới nay, văn học Việt Nam tác phẩm hồi ký Tuy nhiên, tác phẩm nhiều có hư cấu Và người đọc thường lẫn lộn cho tiết thật chi tiết nhà văn sáng tạo Đọc hồi ký giống bước vào giới nhà văn tạo dựng nên Tuy nhiên, hồi ký Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng, người đọc ngược dòng thời gian, trở lại năm tháng ấu thơ tác giả, sống nôi cực, nỗi đau mà tác giả trải qua Nguyên Hồng thành thực trang hồi ký Như Hà Minh Đức nhận xét, “Những ngày thơ ấu tập truyện chân thực cảm động cậu bé gia đình đáng thương” Nhà văn không ngần ngại thuật lại ngày tháng khó khăn đời Ngay từ đầu , Nguyên Hồng thành thật thú nhận : “Hai thân lấy quen biết lâu mà thương yêu Chỉ hai bên cha mẹ , bên hoi muộn cháu có của; bên sợ nguy hiểm giữ gái đẹp đến nhà muốn cho người gái có chỗ nương tựa chắn, dòng họ trọng đãi may mắn có con” Vì thế, đọc lại Những ngày thơ ấu, Bùi Hiển không khỏi bất ngờ thành thật mà tác giả hồi ký thê Ông viết: “Câu mở đầu thật bất ngờ khác thường, cú đấm thẳng Nó bào hiệu thành thật tàn nhẫn Không có chuyện phô phang dòng dõi đây, chuyện hoa nhòe 29 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng hoa sói xóa mờ bớt mờ góc cạnh coi không đẹp, không cao quý” Và không mở đầu tác phẩm, tính chân thật xuyên suốt hồi ký, trở thành điểm đặc sắc hút riêng cho Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng thành thật kể gia đình thành thật kể đời Từ cay đắng tủi cực mà chịu đựng trụy lạc mà sa vào Nguyên Hông không đánh hồng ký ức, không che giấu việc bố nghiện thuốc, mẹ bỏ hay thân đứa trẻ nghiện chơi đáo Với Nguyên Hồng, ký ức đáng trân trọng Hồi ký Những ngày thơ ấu trần thuật từ đôi mắt trẻ thơ,ngây thơ, chân thực dễ hiểu Giọng văn hồn nhiên hồi ký điểm tạo nên sức hút với độc giả Những câu hỏi ngô nghê cậu bé khiên mạch văn dãn sau hồi ức đắng cay Đoạn trò chuyện Hồng bà thể suy tư hồn nhiên đứa trẻ: Đã lần bà vẫy lại, ôm vào lòng xoa đầu hỏi: -Ai đẻ mày? Nhìn miếng bánh kẹo thơm phức giấy bóng xanh đỏ tay bà tôi, nũng nịu đáp: -Bà đẻ Câu trả lời có phần ngô nghê Hồng khiến không độc giả bật cười Thế nhưng, đọc đến đó, có lẽ í tai ngơ rằng, câu hỏi bà câu trả lời Hồng chứa đựng nỗi bất an cho tương lai sóng gió 3.2.4.2 Giọng điệu ngôn ngữ trần thuật 30 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng Hồi ký Những ngày thơ ấu viết giọng điệu trữ tình sôi “Giọng điệu hiểu phạm trù tác phẩm văn chương thể thái độ, tình cảm , tư tưởng đạo đức thị hiếu thẩm mĩ nhà văn đối tượng phản ánh miêu tả ngữ điệu lời nói thông thường.” Khái niệm giọng điệu chủ yếu nói đến giọng điệu người trần thuật, người kể chuyện, vẻ riêng điễn đạt nhà văn thể việc khai thác, sử dụng phương tiện Hồi ký Những ngày thơ ấu nhà văn Nguyên Hồng viết giọng điệu “cuồn cuộn, sôi sục, mãnh liệt, hăm hở,đầy cảm xúc, dù kể việc, vẽ người hay tả cảnh” Hồi ký dòng tâm trạng nhà văn Nguyên Hồng ngày tháng thơ ấu đầy tủi cực, khó khăn, đắng cay tươi vui ẩn niềm lạc quan yêu đời Mỗi câu, chữ hồi ký viết lên cảm xúc , buồn vui ký ức giọng điệu biến đổi tùy theo tâm trạng nhân vật Có khi, giọng chua xót kể lạnh lung tàn nhẫn người cô, có giọng văn uất hận bị thầy giáo đánh đập, có giọng điệu xót xa, đau đớn nghĩ tủi cực mà mẹ phải gánh chịu… Giọng điệu hòa chung với “nhịp đập” nhà văn, làm nên trang văn thấm đẫm tình người, chan chứa cảm xúc Đoạn hồi ký nói ký ức lòng mẹ thể rõ giọng văn trữ tình nhà văn Nguyên Hồng Nhà văn đặt bé Hồng vào hoàn cảnh tâm trạng Đó việc bé Hồng gặp lại người mẹ bỏ sau tháng ngày xa cách Tưởng chừng, Hồng oán giận mẹ rời bỏ hai an hem Hồng thực tê lại Khi gặp lại mẹ lòng Hồng dâng tào cảm xúc nhớ thương, hạnh phúc , vui mừng Giọng văn hòa điệu nỗi lòng nhân vật Giọng văn hồi hộp, nghẹn ngào theo bước chân bé Hồng thấp thoáng thấy bóng hình 31 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng mẹ : “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi! ” Những thán từ dấu chấm than liên tục thể nỗi niềm cảm xúc trào dâng lòng Hồng Tiếng gọi mang theo thương nhớ, khắc khoải chờ mong đứa phải xa rời mẹ Và tình cảm vỡ òa người mẹ “cầm nón vẫy” Những giọt nước mắt vỡ òa cảm xúc chất chứa “Tôi òa lên khóc nức nở” Những câu văn mang theo hạnh phúc bên mẹ, tất tình thương đứa thơ với mẹ mình:“Phải bé lại lăn vào lòng người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng người mẹ, để người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, gãi rôm sống lưng cho, thấy mẹ có êm dịu vô cùng” Bên cạnh giọng điệu, ngôn ngữ đặc điểm bật hồi ký Những ngày thơ ấu.Ngôn ngữ hồi ký Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng giản dị, mộc mạc tự nhiên dễ hiểu Đó lớp từ quen thuộc với tầng lớp bình dân, quen thuộc đời sống hàng ngày.Ngôn ngữ tác phẩm mang thở sống , gần gũi người nhà văn Bên cạnh đó, ngôn ngữ tác phẩm giàu sức biểu cảm Dưới ngòi bút nhà văn, ngôn từ không chữ vô tri vô giác mà trở nên sống động, có linh hồn Mạch cảm xúc tuôn trào đầu bút thấm đẫm ngôn từ Cảm giác chữ xô đẩy dòng chảy ký ức tâm trạng.Trong hồi ký Những ngày thơ ấu, nhà văn Nguyên Hồng nhiều lần sử dụng câu cảm than để bộc lộ cảm xúc Những câu văn thấm đẫm hồi ức cảm xúc, để lại nhiều ám ảnh cho người đọc -Cậu ơi! Cậu ơi! -Bà ! Đâu nào! -Mất bàn đèn 32 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng -Lạ thật ! Lạ thật! -Mợ mày nói lạ! Chương ba SO SÁNH HỒI KÝ NHỮNG NGÀY THƠ ẤU CỦA NGUYÊN HỒNG VỚI MỘT SỐ HỒI KÝ KHÁC 3.1 Hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng “Thời thơ ấu” Maksim Gorki Trong hồi ký sau kể đời văn mình, Nguyên Hồng có cho biết thời trẻ trai lúc học thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương (19361939) ông có tiếp xúc đọc số tác phẩm L.Tônxtôi, V.Hugô, M.Gorky, H.Barbusse… qua tiếng Pháp, có tự truyện Thời thơ ấu M.Gorky Có lẽ,câu chuyện thời niên thiếu cậu bé Aliosa bút pháp tự M.Gorky tự truyện Thời thơ ấu hẳn nhiều ảnh hưởng đến tư nghệ thuật bút pháp Nguyên Hồng, số phận bất hạnh Aliosa cậu bé Hồng nhiều có nét gần gũi, “tạng” văn Nguyên Hồng có điểm tương đồng với Masim Gorky Cả hai tác phẩm dựng lại năm tháng ấu thơ hai nhà văn năm tháng gắn với kỷ niệm buồn Masim Gorki giống Nguyên Hồng,lớn lên môi trường người lao động Từ cha mất, 33 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng M.Gorki sống với gia đình ông bà ngoại, gia đình với nếp sống tiểu thị dân, tranh giành tiền bạc, dạy trẻ roi vọt Trong Thời thơ ấu, Gorki gọi quãng thời gian “ký ức truyện cổ tích hãi hùng”, phải sống lâu “một hố đen sâu hun hút” Nguyên Hồng M.Gorki sớm bươn trải kiếm sống, tiếp xúc với sống lam lũ, người khổ Từ trải nghiệm sống, hai nhà văn trưởng thành lên ngày, trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn, sơm nhận thức giá trị văn học nghệ thuật, tư tưởng nhân văn phát triển tinh thần người xã hội Mặc dù phải trải qua năm tháng ấu thơ nghèo khổ, hắt hủi, bạc đãi tâm hồn hai nhà văn luon “tươi xanh,hồn hậu, thiết tha, tin vào lẽ công bình tương lai tốt đẹp” Tình yêu thương, niềm trắc ẩn trước thân phậm người điểm chung hai nhà văn sợi dây kết nối hai người hai thời đại khác Hồi ký Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng Thời thơ ấu Gorki có chung đặc điểm tính chân thật Bởi vậy, tiếp xúc với hai tác phẩm,người đọc hiểu thấu đời người hai nhà văn 3.2 Hồi ký Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng hồi ký Cỏ dại Tô Hoài Cả hai hồi ký có điểm chung kể tuổi thơ gắn với kỷ niệm buồn Nếu Hồng Những ngày thơ ấu phải chịu đựng tuổi thơ đầy cay đắng cu Bưởi Cỏ dại lại trải quan tuổi thơ lặng lẽ, buồn bã Nguyên Hồng Tô Hoài có cảm nhận cách sâu sắc tuổi thơ mình, từ đem đến cho độc giả nhìn toàn diện người, xã hội lúc Hồi ký Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng Cỏ dại Tô Hoài viết lối viết chân thực trần thuật từ đôi mắt trẻ thơ 34 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng Hai nhà văn không che giấu đời minh Tuổi thơ hai nhà văn tái cách sinh động trang giấy Chính điều làm nên nét đặc sắc cho hai hồi ký Bên cạnh điểm chung, hai hồi ký có điểm khác nhau.Nếu cảm hứng chủ đạo Những ngày thơ ấu cảm hứng trữ tình cảm hứng chủ đạo Cỏ dại cảm hứng tả thực Do vậy,giọng văn có khác Giọng điệu hồi ký Nguyên Hồng giọng trữ tình sôi giọng điệu chủ đạo hồi ký Tô Hoài lại giọng điệu bình thản Sự khác xuất phát từ khác ký ức tuổi thơ khác phong cách nhà văn Nhưng khác mang đến điều mẻ, đặc sắc cho thể lọa hồi ký văn học Việt Nam 35 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng TỔNG KẾT Hồi ký Những ngày thơ ấu nhà văn Nguyên Hồng hồi ký đặc sắc văn học Việt Nam Cuốn hồi ký khắc họa lại tuổi thơ nghèo khó, tủi cực đỗi hồn nhiên, sáng nhà văn Nguyên Hồng Đồng thời, qua ký ức đứa trẻ, nhà văn vẽ nên tranh xã hội Việt Nam đương thời Qua đó, tác phẩm cho người đọc nhìn cụ thể sống động người xã hội Việt Nam năm trước cách mạng tháng tám năm 1945 Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu không nằm xung đột mâu thuẫn gắt,những nhân vật có cá tính mạnh mẽ mà nằm tính chân thật, tính trữ tình lời văn, kiện kể Những hồi ức lên không tái kiện quan trọng đời nhà văn mà hết , mang theo tâm trạng cảm xúc Đó điểm lôi hồi ký Những ngày thơ ấu nhà văn Nguyên Hồng Với giá trị đạt được, hồi ký Những ngày thơ ấu xứng đáng tác phẩm mở đường cho thể loại hồi ký Việt Nam tác phẩm hồi ký xuất sắc nhất, có sức sống lâu bền văn học nước nhà 36 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Phan Cự Đệ (1995), Tuyển tập Nguyên Hồng, tập 1, NXB Văn học , Hà Nội Phan Cự Đệ (1995), Tuyển tập Nguyên Hồng, tập 2, NXB Văn học , Hà Nội 3.Nguyễn Đăng Điệp (2002),Giọng điệu thơ trữ tình,NXB Văn học,Hà Nội 4.Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (1992), Từ điển thuật ngữ Văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội 5.Phạm Thị Hiền (2008) Hai phong cách hồi ký: Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng Cỏ dại Tô Hoài, luận văn thạc sĩ Ngữ Văn, Đại học Vinh Bạch Văn Hợp (2011)Phong cách nghệ thuật Nguyên Hồng ,NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 37 Đặc sắc hồi ký “Những ngày thơ ấu” Nguyên Hồng 7.Phạm Thị Phương (2012), Giáo trình văn học Nga, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 8.Phạm Thị Loan (2011),Thế giới nghệ thuật Hồi ký Những ngày thơ ấu, khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 9.Nguyễn Đăng Mạnh (1988), Nguyên Hồng-Con người nghiệp , NXB Hải Phong 10.Tô Hoài (1995), Những gương mặt,NXB Hội nhà văn 11.Linh Thi (2003) , Giọt lệ lớn đoàn tàu chợ,Nguyên Hồng_Về tác gia tác phẩm , NXB Giáo dục, Hà Nội 12 Hà Minh Đức (2007), Tô Hoài, đời văn tác phẩm,NXB Giáo dục ,Hà Nội 38 [...]... ơi! Cậu ơi! -Bà ơi ! Đâu nào! -Mất bàn đèn rồi 32 Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng -Lạ thật ! Lạ thật! -Mợ mày nói lạ! Chương ba SO SÁNH HỒI KÝ NHỮNG NGÀY THƠ ẤU CỦA NGUYÊN HỒNG VỚI MỘT SỐ HỒI KÝ KHÁC 3.1 Hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng và “Thời thơ ấu của Maksim Gorki Trong những hồi ký về sau kể về đời văn của mình, Nguyên Hồng có cho biết thời trẻ trai lúc còn đi học và... ức tuổi thơ cũng như sự khác nhau trong phong cách mỗi nhà văn Nhưng chính sự khác nhau này mang đến những điều mới mẻ, đặc sắc cho thể lọa hồi ký trong nền văn học Việt Nam 35 Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng TỔNG KẾT Hồi ký Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng là một trong những cuốn hồi ký đặc sắc nhất của nền văn học Việt Nam Cuốn hồi ký đã khắc họa lại được một tuổi thơ nghèo... sắc hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng Trong hồi ký Những ngày thơ ấu, Nguyên Hồng đã thể hiện một lối viết rất chân thực và cảm động Một trong những điểm nổi bật làm nên sự đặc sắc cho hồi kí của Nguyên Hồng đó chính là tính chân thực Nhà nghiên cứu văn học Phan Cự Đệ trong lời giới thiệu Tuyển tập Nguyên Hồng (tập 1) (NXB văn học, Hà Nội, 1955) nhận xét Những ngày thơ ấu là những lời tâm... nhận một cách sâu sắc về tuổi thơ của mình, từ đó đem đến cho độc giả một cái nhìn toàn diện về con người, xã hội lúc bấy giờ Hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng và Cỏ dại của Tô Hoài đều được viết bằng một lối viết rất chân thực và đều được trần thuật từ đôi mắt trẻ thơ 34 Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng Hai nhà văn đều không che giấu cuộc đời minh Tuổi thơ của hai nhà văn đều... thêm trong sâu thẳm của nhà văn nhân đạo này nhữn tâm 20 Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng tư rất riêng” Như nhà văn Thạch Lam đã nhận xét: cuốn hồi ký là những rung động cực điểm của một tâm hồn trẻ dại 3.2 Nghệ thuật xây dựng nhân vật 3.2.1 Hệ thống nhân vật Thế giới nhân vật trong hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng là thế giới của những người cùng khổ, những người thuộc loại... hiểu thấu hơn về cuộc đời và con người hai nhà văn 3.2 Hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng và hồi ký Cỏ dại của Tô Hoài Cả hai cuốn hồi ký đều có điểm chung đó chính là kể về một tuổi thơ gắn với những kỷ niệm buồn Nếu như Hồng trong Những ngày thơ ấu phải chịu đựng một tuổi thơ đầy cay đắng thì cu Bưởi trong Cỏ dại lại trải quan một tuổi thơ lặng lẽ, buồn bã Nguyên Hồng và Tô Hoài đều có những. .. nói mãi với gia đình những tình cảm thống thiết của ông.” Trong hồi ký Những ngày thơ ấu, Nguyên Hồng thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm với người mẹ, người bà…Sự thấu hiểu đó xuyên xuyết toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Nguyên Hồng Những ngày thơ ấu ghi lại những nỗi khổ điển hình của những người cùng khổ , đại điện cho tầng lớp cần lao trong xã hội Đó là hình ảnh đứa bé Hồng với tuổi thơ lam lũ, vất vả... Trên những dòng chữ ấy lấp lánh ánh lửa nồng ấm, và sau đó là “giọt lệ lớn” của một trái tim dễ xúc động 3 Đặc sắc nghệ thuật Một đặc điểm nổi bật và cũng là đặc điểm làm nên đặc sắc hồi ký Nguyên Hồng chính là tính trữ tình Đặc điểm này bao phủ lên nghệ thuật hồi ký Nguyên Hồng , trở thành sợi dây đỏ xuyên suốt hồi ký Những ngày thơ ấu Tính trữ tình trong văn Nguyên Hồng cũng thể hiện con người Nguyên. .. vật Những ngày thơ ấu là một cuốn hồi ký tâm trạng bởi vậy nhân vật trong tác phẩm thường có diễn biến nội tâm phức tạp Khi đọc tác phẩm, người đọc ít khi bắt gặp những đoạn đối thoại, những đoạn kể lại hành động của nhân vật mà phần nhiều trong tác phẩm này là những dòng tâm trạng của tác giả khi nhớ lại những thời khắc khác nhau trong quãng đời thơ ấu của mình 23 Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu của. .. ra Đọc những cuốn hồi ký đó cũng giống như bước vào một thế giới do nhà văn tạo dựng nên Tuy nhiên, đối với hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, người đọc như ngược dòng thời gian, trở lại những năm tháng ấu thơ của tác giả, sống cùng những nôi cơ cực, nỗi đau mà tác giả đã trải qua Nguyên Hồng đã rất thành thực trong từng trang hồi ký Như Hà Minh Đức đã từng nhận xét, Những ngày thơ ấu là tập ... 32 Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng -Lạ thật ! Lạ thật! -Mợ mày nói lạ! Chương ba SO SÁNH HỒI KÝ NHỮNG NGÀY THƠ ẤU CỦA NGUYÊN HỒNG VỚI MỘT SỐ HỒI KÝ KHÁC 3.1 Hồi ký Những ngày thơ. .. thời khắc khác quãng đời thơ ấu 23 Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng Sự thành công việc miêu tả nội tâm nhân vật làm nên nét đặc sắc bật hồi ký Những ngày thơ ấu Thông qua việc miêu... đọc -Hồng, lại cậu bảo -Hồng! Mấy hôm ăn cơm xong mày đâu -Hồng ! Mày có muốn vào Thanh Hóa với mợ mày không? 28 Đặc sắc hồi ký Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng Trong hồi ký Những ngày thơ ấu, Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận Đặc sắc hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Niên luận Đặc sắc hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Niên luận Đặc sắc hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng

Từ khóa liên quan