Chuyên đề đọc hiểu văn bản ôn thi THPT quốc gia

65 4.2K 3
Chuyên đề đọc hiểu văn bản ôn thi THPT quốc gia

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chuyên đề: Đọc hiểu văn Tổng hợp & biên soạn: ạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn ĐỊNH HƯỚNG CHUNG: A/ Những vấn đề chung I/ Phạm vi yêu cầu phần đọc – hiểu kì thi THPTQG 1/ Phạm vi: - Văn văn học (Văn nghệ thuật): + Văn chương trình (Nghiêng nhiều văn đọc thêm) + Văn chương trình (Các văn loại với văn học chương trình) - Văn nhật dụng (Loại văn có nội dung gần gũi, thiết sống trước mắt người cộng đồng xã hội đại như: Vấn dề chủ quyền biển đảo, thiên nhiên, môi trường, lượng, dân số, quyền trẻ em, ma tuý, Văn nhật dụng dùng tất thể loại kiểu văn song nghiêng nhiều loại văn nghị luận văn báo chí) - Xoay quanh vấn đề liên quan tới: + Tác giả + Nội dung nghệ thuật văn SGK SGK - 50% lấy SGK (và 50% SGK) - Dài vừa phải Số lượng câu phức câu đơn hợp lý Không có nhiều từ địa phương, cân đối nghĩa đen nghĩa bóng 2/ Yêu cầu phần đọc – hiểu - Nhận biết kiểu (loại), phương thức biểu đạt, cách sử dụng từ ngữ, câu văn, hình ảnh, biện pháp tu từ,… - Hiểu đặc điểm thể loại, phương thức biểu đạt, ý nghĩa việc sử dụng từ ngữ, câu văn, hình ảnh, biện pháp tu từ Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn - Hiểu nghĩa số từ văn - Khái quát nội dung văn bản, đoạn văn - Bày tỏ suy nghĩ đoạn văn ngắn II/ Những kiến thức cần có để thực việc đọc – hiểu văn 1/ Kiến thức từ: - Nắm vững loại từ bản: Danh từ, động từ, tính từ, trợ từ, hư từ, thán từ, từ láy, từ ghép, từ Việt, từ Hán Việt… - Hiểu loại nghĩa từ: Nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa gốc, nghĩa chuyển, nghĩa biểu niệm, nghĩa biểu thái… 2/ Kiến thức câu: - Các loại câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp - Các loại câu phân loại theo mục đích nói (trực tiếp, gián tiếp) - Câu tỉnh lược, câu đặc biệt, câu khẳng định, câu phủ định,… 3/ Kiến thức biện pháp tu từ: - Tu từ ngữ âm: điệp âm, điệp vần, điệp thanh, tạo âm hưởng nhịp điệu cho câu,… - Tu từ từ: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, tương phản, chơi chữ, nói giảm, nói tránh, xưng,… - Tu từ câu: Lặp cú pháp, liệt kê, chêm xen, câu hỏi tu từ, đảo ngữ, đối, im lặng,… 4/ Kiến thức văn bản: - Các loại văn - Các phương thức biểu đạt III, Cách thức ôn luyện: Giúp học sinh: Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn Nắm vững lý thuyết: - Thế đọc hiểu văn bản? - Mục đích đọc hiểu văn ? Nắm yêu cầu hình thức kiểm tra phần đọc hiểu thi quốc gia a/ Về hình thức: - Phần đọc hiểu thường câu điểm thi - Đề thường chọn văn phù hợp (Trong chương trình lớp 11 12 đọan văn, thơ, báo, lời phát biểu chương trình thời sự… SGK) phù hợp với trinh độ nhận thức lực học sinh b/ Các câu hỏi phần đọc hiểu chủ yếu kiến thức phần Tiếng Việt Cụ thể: 1) Về ngữ pháp, cấu trúc câu, phong cách ngôn ngữ 2) Kết cấu đọan văn; Các biện pháp nghệ thuật đặc sắc tác dụng biện pháp ngữ liệu đưa đề * Hoặc tập trung vào số khía cạnh như: Nội dung thông tin quan trọng văn bản? Ý nghĩa văn bản? Đặt tên cho văn bản? Sửa lỗi văn bản… B/ NỘI DUNG ÔN TẬP: Phần 1: Lý thuyết: I Khái niệm mục đích đọc hiểu văn bản: a/ Khái niệm: 1) Đọc hoạt động người, dùng mắt để nhận biết kí hiệu chữ viết, dùng trí óc để tư lưu giữ nội dung mà đọc sử dụng máy phát âm phát âm nhằm truyền đạt đến người nghe Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn 2) Hiểu phát nắm vững mối liên hệ vật, tượng, đối tượng ý nghĩa mối quan hệ Hiểu bao quát hết nội dung vận dụng vào đời sống Hiểu phải trả lời câu hỏi Cái gì? Như nào? Làm nào? 1) Đọc hiểu đọc kết hợp với hình thành lực giải thích, phân tích, khái quát, biện luận đúng- sai logic, nghĩa kết hợp với lực, tư biểu đạt b/ Mục đích: Trong tác phẩm văn chương, đọc hiểu phải thấy được: + Nội dung văn + Mối quan hệ ý nghĩa văn tác giả tổ chức xây dựng + Ý đồ, mục đích? + Thấy tư tưởng tác giả gửi gắm tác phẩm + Giá trị đặc sắc yếu tố nghệ thuật + Ý nghĩa từ ngữ dùng cấu trúc văn + Thể lọai văn bản?Hình tượng nghệ thuật? II, Phong cách chức ngôn ngữ: Yêu cầu: - Nắm có loại? 3) Khái niệm Đặc trưng Cách nhận biết Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn - Khái niệm: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt phong cách dùng giao tiếp sinh hoạt ngày, thuộc hoàn cảnh giao tiếp không mang tính nghi thức, dùng để thông tin ,trao đổi ý nghĩ, tình cảm….đáp ứng nhu cầu sống - Đặc trưng: + Giao tiếp mang tư cách cá nhân + Nhằm trao đổi tư tưởng, tình cảm với người thân, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp - Nhận biết: 1) Gồm dạng: Chuyện trò, nhật kí, thư từ 1) Ngôn ngữ: Khẩu ngữ, bình dị, suồng sã, địa phương Phong cách ngôn ngữ khoa học: - Khái niệm: Là phong cách dùng giao tiếp thuộc lĩnh vực nghiên cứu, học tập phổ biến khoa học + Là phong cách ngôn ngữ đặc trưng cho mục đích diễn đạt chuyên môn sâu - Đặc trưng + Chỉ tồn chủ yếu môi trường người làm khoa học + Gồm dạng: khoa học chuyên sâu; Khoa học giáo khoa; Khoa học phổ cập + Có đặc trưng bản: (Thể phương tiện ngôn ngữ từ ngữ,câu, đọan văn,văn bản) a/ Tính khái quát, trừu tượng b/ Tính lí trí, lô gíc c/ Tính khách quan, phi cá thể Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn - Khái niệm: + Là loại phong cách ngôn ngữ dùng văn thuộc lĩnh vực văn chương (Văn xuôi nghệ thuật, thơ, kich) - Đặc trưng: + Tính thẩm mĩ + Tính đa nghĩa + Thể dấu ấn riêng tác giả Phong cách ngôn ngữ luận: - Khái niệm: Là phong cách ngôn ngữ dùng văn trực tiếp bày tỏ tư tưởng, lập trường, thái độ với vấn đề thiết thực, nóng bỏng đời sống, đặc biệt lĩnh vực trị, xã hội - Mục đích: Tuyên truyền, cổ động, giáo dục, thuyết phục người đọc, người nghe để có nhận thức hành động - Đặc trưng: + Tính công khai quan điểm trị: Rõ ràng, không mơ hồ, úp mở Tránh sử dụng từ ngữ mơ hồ chung chung, câu nhiều ý + Tính chặt chẽ biểu đạt suy luận: Luận điểm, luận cứ, ý lớn, ý nhỏ, câu đọan phải rõ ràng, rành mạch + Tính truyền cảm, thuyết phục: Ngôn từ lôi để thuyết phục; giọng điệu hùng hồn, tha thiết, thể nhiệt tình sáng tạo người viết (Lấy dẫn chứng “Về luân lý xã hội nước ta” “Xin lập khoa luật” ) Phong cách ngôn ngữ hành chính: - Khái niệm: Là phong cách dùng giao tiếp thuộc lĩnh vực hành Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn - Là giao tiếp nhà nước với nhân dân, nhân dân với quan nhà nước, quan với quan, nước nước khác - Đặc trưng: Phong cách ngôn ngữ hành có chức năng: + Chức thông báo: thể rõ giấy tờ hành thông thường VD: Văn bằng, chứng loại, giấy khai sinh, hóa đơn, hợp đồng,… + Chức sai khiến: bộc lộ rõ văn quy phạm pháp luật, văn cấp gửi cho cấp dưới, nhà nước nhân dân, tập thể với cá nhân Phong cách ngôn ngữ báo chí (thông tấn): - Khái niệm: Ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ dùng để thong báo tin tức thời nước quốc tế, phản ánh kiến tờ báo dư luận quần chúng, nhằm thúc đẩy tiến xã hội + Là phong cách dùng lĩnh vực thông tin xã hội tất vấn đề thời sự: (thông có nghĩa thu thập biên tập tin tức để cung cấp cho nơi) Một số thể loại văn báo chí: + Bản tin: Cung cấp tin tức cho người đọc theo khuôn mẫu: Nguồn tin- Thời gian- Địa điểm- Sự kiện- Diễn biến-Kết + Phóng sự: Cung cấp tin tức mở rộng phần tường thuật chi tiết kiện, miêu tả hình ảnh, giúp người đọc có nhìn đầy đủ, sinh động, hấp dẫn + Tiểu phẩm: Giọng văn thân mật, dân dã, thường mang sắc thái mỉa mai, châm biếm hàm chứa kiến thời II, Phương thức biểu đạt: Yêu cầu: - Nắm có phương thức biểu đạt (6) a Nắm được: + Khái niệm + Đặc trưng phương thức biểu đạt Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn Tự (kể chuyện, tường thuật): - Khái niệm: Tự kể lại, thuật lại việc, phương thức trình bày chuỗi việc, việc đẫn đến việc kia, cuối kết thúc thể ý nghĩa - Đặc trưng: + Có cốt truyện + Có nhân vật tự sự, việc + Rõ tư tưởng, chủ đề + Có kể thích hợp Miêu tả - Miêu tả làm cho người đọc, người nghe, người xem thấy vật, tượng, người (Đặc biệt giới nội tâm) trước mắt qua ngôn ngữ miêu tả * Biểu cảm: Là bộc lộ tình cảm, cảm xúc giới xung quanh * Nghị luận: Là phương thức chủ yếu dùng để bàn bạc phải, trái, sai nhằm bộc lộ rõ chủ kiến, thái độ người nói, người viết *Thuyết minh: Được sử dụng cần cung cấp, giới thiệu, giảng giải tri thức vật, tượng cho người đọc , người nghe - Đặc trưng: a Các luận điểm đưa đắn, rõ ràng, phù hợp với đề tài bàn luận b Lý lẽ dẫn chứng thuyết phục, xác, làm sáng tỏ luận điểm c Các phương pháp thuyết minh : + Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích + Phương pháp liệt kê + Phương pháp nêu ví dụ , dùng số Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn + Phương pháp so sánh + Phương pháp phân loại ,phân tích Hành – công vụ: Văn thuộc phong cách hành công vụ văn điều hành xã hội, có chức xã hội Xã hội điều hành luật pháp, văn hành - Văn qui định, ràng buộc mối quan hệ tổ chức nhà nước với nhau, cá nhân với khuôn khổ hiến pháp luật văn pháp lý luật từ trung ương tới địa phương III Phương thức trần thuật: - Trần thuật từ thứ nhân vật tự kể chuyện (Lời trực tiếp) - Trần thuật từ thứ người kể chuyện tự giấu - Trần thuật từ thứ người kể chuyện tự giấu minh, điểm nhìn lời kể lại theo giọnh điệu nhân vật tác phẩm (Lời nửa trực tiếp) IV Phép liên kết: Thế - Lặp – Nối- Liên tưởng – Tương phản – Tỉnh lược… V Nhận diện biện pháp nghệ thuật văn tác dụng biện pháp nghệ thuật với việc thể nội dung văn Giáo viên cần giúp HS ôn lại kiến thức biện pháp tu từ từ vựng biện pháp nghệ thuật khác: - So sánh; Ẩn dụ; Nhân hóa; Hoán dụ; Nói quá- phóng đại- xưng; Nói giảmnói tránh; Điệp từ- điệp ngữ; Tương phản- đối lập; Phép liệt kê; Phép điệp cấu trúc; Câu hỏi tu từ; Cách sử dụng từ láy… - Có kĩ nhận diện biện pháp tu từ sử dụng văn thơ văn xuôi phân tích tốt giá trị việc sử dụng phép tu từ văn VI Các hình thức lập luận đọan văn: Diễn dịch; Song hành;Qui nạp… VII Các thể thơ: 10 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn Ả ngớ ngẩn Gã khùng điên Khi tình yêu đến nhiên thành người! Vườn xuông trăng nở nụ cười Phút giây tan chảy vàng mười Giữa đời vàng lẫn với thau Lòng tin chút sau để dành Tình yêu nên vị cháo hành Đời chung bát vỡ thơm lành lứa đôi! (Thơ Lê Đình Cánh ) Câu 5: Xác định thể thơ? Cách gieo vần? Câu 6: Bài thơ giúp anh/chị liên tưởng đến tác phẩm học chương trình phổ thông? Câu 7: Câu thơ: “Khi tình yêu đến nhiên thành người” có ý nghĩa gì? Liên quan nhân vật tác phẩm vừa liên hệ câu Câu 8: Vị cháo hành nhắc đến hai câu thơ cuối chi tiết nghệ thuật đặc sắc tác phẩm Nam Cao? Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 15 câu bình luận chi tiết nghệ thuật này? ĐÁP ÁN: Câu 1: - Đoạn văn viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - Dựạ vào đăc trưng nhận biết phong cách ngôn ngữ ấy: tính hình tượng [hình tượng tiếng đàn], tính truyền cảm, tính cá thể Câu 2: - Đoạn văn gợi nhớ đến tiếng đàn Thúy Kiều Truyện Kiều, Lor- ca Đàn ghi ta Lor- ca 51 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn - Nét tương đồng với tiếng đàn tác phẩm : Tiếng đàn gắn với nỗi đau thân phận Câu 3: - Biện pháp tu từ chủ yếu tác giả sử dụng việc miêu tả tiếng đàn: So sánh, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc - Tác dụng: Giúp cho đoạn văn giàu hình ảnh, nhạc điệu, sinh động, hấp dẫn việc đặc tả cung bậc tiếng đàn Câu 4: Đặt nhan đề cho đoạn trích: Cung bậc tiếng đàn, Tiếng đàn đáy Câu 5: Thể thơ lục bát; gieo vần chân vần lưng Câu 6: Bài thơ giúp ta liên tưởng tới truyện ngắn “Chí Phèo” Nam Cao Câu 7: Câu thơ: “Khi tình yêu đến nhiên thành người” thể sức mạnh, sức cảm hóa lớn lao mà tình yêu mang đến Liên quan nhân vật: Chí Phèo Thị Nở tác phẩm “Chí Phèo” Câu 8: * Vị cháo hành nhắc đến hai câu thơ cuối chi tiết nghệ thuật đặc sắc tác phẩm “Chí Phèo” Nam Cao * Ý nghĩa: - Về nội dung: + Thể chăm sóc ân cần, tình thương vô tư, không vụ lợi thị Nở Chí Phèo ốm đau, trơ trọi + Là biểu tình người hoi mà Chí Phèo nhận, hương vị hạnh phúc, tình yêu muộn màng mà Chí Phèo hưởng + Là liều thuốc giải cảm giải độc tâm hồn Chí, gây ngạc nhiên, xúc động mạnh, khiến nhân vật ăn năn, suy nghĩ tình trạng thê thảm Nó khơi dậy niềm khao khát làm hoà với người, hi vọng vào hội trở với sống lương thiện Như vậy, bát cháo hành đánh thức nhân tính bị vùi lấp lâu Chí Phèo 52 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn - Về nghệ thuật: + Là chi tiết quan trọng thúc đẩy phát triển cốt truyện, khắc họa sâu sắc nét tính cách, tâm lí bi kịch nhân vật + Góp phần thể sinh động tư tưởng Nam Cao: tin tưởng vào sức mạnh cảm hoá tình người 53 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn ĐỀ ĐỌC HIỂU 7: Đọc văn sau thực yêu cầu bên dưới: “Cuộc sống riêng đến điều xảy ngưỡng cửa nhà sống nghèo nàn, dù có đầy đủ tiện nghi đến đâu giống mảnh vườn chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm gọn gàng Mảnh vườn làm chủ nhân êm ấm thời gian dài, lớp rào bao quanh không làm họ vướng mắt Nhưng có dông tố lên cối bị bật khỏi đất, hoa nát mảnh vườn xấu xí nơi hoang dại Con người hạnh phúc với hạnh phúc mong manh Con người cần đại dương mênh mông bị bão táp làm sóng lại phẳng lì sáng trước Số phận cảu tuyệt đối cá nhân không bộc lộ khỏi thân, chẳng có đáng thèm muốn.” [Theo A.L.Ghec-xen, 3555 câu danh ngôn, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1997] Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt văn Câu 2: Nêu nội dung văn Câu 3: Chỉ tác dụng việc dùng phép so sánh văn Câu 4: Theo quan điểm riêng anh/ chị, sống riêng đến điều xảy bên ngưỡng cửa nhà gây tác hại gì? [Trả lời tác hại khoảng 5-7 dòng] Đọc văn sau thực yêu cầu bên dưới: NƠI DỰA Người đàn bà dắt đứa nhỏ đường ? Khuôn mặt trẻ đẹp chim vào miền xa Đứa bé lẫm chẫm muôn chạy lên, hai chân ném phía trước, bàn tay hoa hoa điệu múa kì lạ Và miệng líu lo không thành lời, hát hát chưa có 54 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn Ai biết đâu, đứa bé bước chưa vững lại nơi dựa cho người đàn bà sống Người chiến sĩ đỡ bà cụ đường kia? Đôi mắt anh có ánh riêng đôi mắt nhiều lần nhìn vào chết Bà cụ lưng còng tựa cánh tay anh bước tìmg bước run rẩy Trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn đan vào nhau, nếp nhăn chứa đựng bao nỗi cực nhọc gắng gỏi đời Ai biết đâu, bà cụ bước không vững lại nơii dựa cho người chiến sĩ qua thử thách (Nguyễn Đình Thi, Tia nắng, NXB Văn học, Hà Nội, 1983) Câu 5: Xác định phong cách ngôn ngữ văn Câu 6: Hãy nghịch lí hai câu in đậm văn Câu 7: Qua văn trên, anh/ chị hiểu nơi dựa người đời? Câu 8: Xác định dạng phép điệp văn nêu hiệu nghệ thuật chúng ĐÁP ÁN: Câu 1: Phương thức biểu đạt văn bản: phương thức nghị luận/ nghị luận Câu 2: Nội dung văn trên: khẳng định sống riêng đến điều xảy bên ngưỡng cửa nhà sống sai lầm/bác bỏ quan niệm sống sai lầm: sống bó hẹp ngưỡng cửa nhà Câu 3: Tác giả so sánh sống người (cuộc sống đầy đủ tiện nghi; sống biệt lập;cuộc sống lúc sóng gió; …) với mảnh vườn (mảnh vườn 55 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, gọn gàng; mảnh vườn có lớp rào bao quanh; mảnh vườn lúc dông tố lên;…) Tác dụng: việc sử dụng pháp so sánh khiến đoạn văn trở nên sinh động, truyền cảm, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao không khô khan sử dụng lí lẽ túy Câu 4: Nêu 02 tác hại sống riêng đến điều xảy bên ngưỡng cửa nhà theo quan điểm riêng thân, không nhắc lại quan điểm tác giả đoạn trích cho Câu trả lời phải chặt chẽ, có sức thuyết phục Câu 5: Văn thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật/ văn chương Câu 6: Nghịch lí hai câu in đậm văn bản: Thông thường người yếu đuối tìm nơi dựa người vững mạnh Ở ngược lại Người mẹ trẻ khỏe dựa vào đứa biết chập chững Anh đội dạn dày chiến trận dựa vào cụ già bước bước run rẩy đường Câu 7: Nơi dựa người đời mà thơ đề cập đến nơi dựa tinh thần, nơi người tìm thấy niềm vui, ý nghĩa sống, … Câu 8: Các dạng phép điệp văn bản: điệp từ (đứa bé, bà cụ, …), điệp ngữ (ai biết đâu, lại nơi dựa, …), điệp cấu trúc (câu mở đầu đoạn có cấu trúc giống nhau, câu kết đoạn vậy), điệp kết cấu hai đoạn Hiệu nghệ thuật: tạo cân xứng, nhịp nhàng, hài hòa hai đoạn thơ, góp phần khẳng định nơi dựa người sống nơi ta tìm thấy niềm vui hạnh phúc 56 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn ĐỀ ĐỌC HIỂU 8: 1/ Văn 1: “Bạn không thông minh bẩm sinh bạn chuyên cần vượt qua thân ngày Bạn không hát hay bạn người không trễ hẹn Bạn không người giỏi thể thao bạn có nụ cười ấm áp Bạn gương mặt xinh đẹp bạn giỏi thắt cà vạt cho ba nấu ăn ngon Chắc chắn, người sinh với giá trị có sẵn Và bạn, hết, trước hết, phải biết mình, phải nhận giá trị đó.” (Trích Nếu biết trăm năm hữu hạn - Phạm Lữ Ân) Câu Gọi tên phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích Câu Xác định câu văn nêu khái quát chủ đề đoạn Câu Chỉ điểm giống cách lập luận câu đầu đoạn trích Câu Cho người biết giá trị riêng (thế mạnh riêng) thân bạn Trả lời khoảng từ - câu 2/ Văn 2: Em trở nghĩa trái tim em Biết khao khát điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều nhận thức Biết yêu anh biết anh yêu Mùa thu bão mưa nhiều Những cửa sổ tàu chẳng đóng Dải đồng hoang đại ngàn tối sẫm Em lạc loài sâu thẳm rừng anh (Trích Tự hát - Xuân Quỳnh) Câu Xác định 02 biện pháp tu từ tác giả sử dụng đoạn thơ 57 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn Câu Nêu ý nghĩa câu thơ: Biết khao khát điều anh mơ ước Câu Trong khổ thơ thứ nhất, từ ngữ nêu lên trạng thái cảm xúc, tình cảm nhân vật “em”? Câu Điều giãi bày hai khổ thơ gợi cho anh chị nhiều suy nghĩ nhất? Trả lời khoảng từ - câu ĐÁP ÁN: Câu 1: Phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích: Phương thức nghị luận Câu Câu khái quát chủ đề đoạn văn là: Chắc chắn, người sinh với giá trị có sẵn Có thể dẫn thêm câu: Và bạn, hết, trước hết, phải biết mình, phải nhận giá trị Câu Điểm giống cách lập luận: lập luận theo hình thức đưa giả định mặt yếu tố thứ để từ khẳng định, nhấn mạnh có mặt mang tính chất thay yếu tố thứ hai Câu Câu có đáp án mở, tùy thuộc vào người Câu 02 biện pháp tu từ tác giả sử dụng đoạn thơ : Biện pháp điệp từ "biết" ẩn dụ "mùa thu bão mưa nhiều" Câu Ý nghĩa câu thơ: Biết khao khát điều anh mơ ước: xuất phát từ tình yêu tôn trọng người yêu, nhân vật “em” đồng cảm sống với ước mơ người yêu Câu Những từ nêu lên trạng thái cảm xúc, tình cảm nhân vật “em”: khao khát, xúc động, yêu Câu Có thể là: niềm hạnh phúc nỗi lạc loài cảm thấy nhỏ bé cô đơn; 58 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn ĐỀ ĐỌC HIỂU 9: 1/ Văn 1: “Cái quý giá đời mà người góp phần mang lại cho cho người khác “năng lực tạo hạnh phúc”, bao gồm lực làm người, lực làm việc lực làm dân Năng lực làm người có đầu phân biệt thiện - ác, chân - giả, - tà, - sai , biết ai, biết sống gì, có trái tim chan chứa tình yêu thương giàu lòng trắc ẩn Năng lực làm việc khả giải vấn đề sống, công việc, chuyên môn, chí xã hội Năng lực làm dân biết làm chủ đất nước làm có khả để làm điều Khi người có lực đặc biệt thực điều muốn Khi đó, người trở thành “tế bào hạnh phúc”, “nhà máy hạnh phúc” “sản xuất hạnh phúc” cho cho người Xã hội mở ngày làm cho “nhỏ bé” đời này, trừ tự muốn “nhỏ bé” Ai trở thành “con người lớn” hai cách, làm việc lớn làm việc nhỏ với tình yêu cực lớn Và biết chọn cho lẽ sống phù hợp sống cháy với nó, người có hạnh phúc trọn vẹn Khi đó, ta khoảnh khắc hạnh phúc, mà có đời hạnh phúc Khi đó, hạnh phúc, bạn hạnh phúc hạnh phúc Đó lúc ta thực “chạm” vào hạnh phúc!.” ( “ Để chạm vào hạnh phúc”- Giản Tư Trung, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, 3/2/2012 ) Câu Xác định phong cách ngôn ngữ văn Câu Nêu nội dung văn 59 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn Câu Trong văn có nhiều cụm từ in đậm để ngoặc kép, nêu công dụng việc sử dụng dấu ngoặc kép trường hợp Từ đó, giải thích nghĩa hàm ý 02 cụm từ “nhỏ bé” “con người lớn” Câu Theo quan điểm riêng mình, anh/chị chọn cách “chạm” vào hạnh phúc việc “làm việc lớn” hay “làm việc nhỏ với tình yêu cực lớn” Vì sao? ( Nêu 02 lý khoảng – dòng) 2/ Văn 2: “Mũi Cà Mau: mầm đất tươi non Mấy trăm đời lấn biển; Phù sa vạn dặm tới tuôn, Đứng lại; chân người bước đến Tổ quốc tàu, Mũi thuyền ta - mũi Cà Mau Những dòng sông rộng ngàn thước Trùng điệp màu xanh đước Đước thân cao vút, rễ ngang Trổ xuống nghìn tay, ôm đất nước! Tổ quốc tàu, Mũi thuyền ta - mũi Cà Mau ( Mũi Cà Mau - Xuân Diệu, 10-1960) Câu Xác định phương thức biểu đạt văn Câu Các từ: trăm, vạn, ngàn, nghìn từ loại gì? Chúng góp phần tăng hiệu diễn đạt nội dung văn nào? Câu Xác định dạng phép điệp văn nêu hiệu nghệ thuật chúng 60 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn Câu Văn gợi cho anh/ chị cảm xúc quê hương, Tổ quốc? (nêu cảm nhận ngắn gọn - dòng) ĐÁP ÁN: Câu 1: Phong cách ngôn ngữ văn : Phong cách ngôn ngữ báo chí Câu 2: Nội dung văn trên: + Con người có lực tạo hạnh phúc, bao gồm: lực làm người, làm việc, làm dân + Để chạm đến hạnh phúc người phải trở thành “con người lớn” hai cách: làm việc lớn làm việc nhỏ với tình yêu lớn => Con người tự tạo hạnh phúc vệc làm đắn, phù hợp với yêu cầu xã hội dù việc lớn hay nhỏ Câu 3: - Công dụng việc sử dụng dấu ngoặc kép: làm bật, nhấn mạnh đến ý nghĩa, cách hiểu khác có hàm ý… - Nghĩa hàm ý hai cụm từ “nhỏ bé”: tầm thường, thua kém, tẻ nhạt… “con người lớn”: tự thể mình, khẳng định giá trị thân, thực ước mơ, sống cao đẹp, có ích, có ý nghĩa… Câu 4: Nêu 02 lí thuyết phục để khẳng định lối sống chọn theo quan điểm riêng thân “Làm việc lớn” gắn với ước mơ, lí tưởng hào hùng, lối sống động, nhiệt huyết, tràn đầy khát vọng Còn “tìm việc nhỏ với tình yêu cực lớn” lại trọng đến niềm đam mê, cội nguồn sáng tạo Câu 5: Phương thức biểu đạt văn bản: Phương thức miêu tả Câu 6: - Các từ: trăm, vạn, ngàn, nghìn số từ 61 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn - Góp phần tăng hiệu diễn đạt nội dung: ca ngợi, tự hào vùng đất Cà Mau tươi đẹp, trù phú, tràn trề nhựa sống với trình phát triển lâu dài bền vững, với hình ảnh rừng đước quen thuộc vững vàng, ôm lấy đất nước tư kiên cường Câu 7: - Các dạng phép điệp văn bản: điệp ngữ (mũi Cà Mau…), điêp kết cấu hai đoạn (Tổ quốc…mũi Cà Mau) - Hiệu nghệ thuật: tạo cân xứng, nhịp nhàng, điệp điệp lại nhằm nhấn mạnh vị trí Cà Mau dáng hình Việt Nam: đất nước tàu Cà Mau mũi tàu Mũi tàu trước, hứng chịu gian lao thử thác trước rẽ sóng mở đường cho thân… Câu 8: Nêu cảm nhận riêng: xúc động, yêu quý, tự hào 62 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn ĐỀ ĐỌC HIỂU 10: 1/ Văn 1: “Đọc, nghĩa trò chơi Nơi người đọc có ba nhân vật chồng lên nhau, tác động lên Một người đọc xương thịt, hai chân đụng đất, ý thức liên hệ với giới bên Hai là, người đọc bị lôi cuốn, ngao du giới tưởng tượng cảm xúc Đó người chơi Ba là, người đọc suy tư, đưa vào trò chơi ý, suy nghĩ, phán đoán tri thức Đó phút giây trí tuệ có khả đưa người đọc lùi khỏi văn, mở khoảng cách để diễn dịch Người đọc ý thức chơi biết phán đoán Ba tay chơi việc đọc, chơi với trò chơi tinh tế khiến người đọc vừa bị lôi vừa biết dừng lại, vừa tham dự vừa cách biệt với văn Tư người đọc văn vậy: tham dự cách biệt qua lại không đứt quãng.” (Trích “Chuyện trò” – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013) Câu 1: Xác định thao tác lập luận đoạn văn? Câu 2: Đoạn văn viết theo kiểu nào? Câu 3: Nêu nội dung văn bản? Câu 4: Đoạn văn viết theo phong cách ngôn ngữ nào? 2/ Văn 2: (…) “Tuổi thơ chân đất đầu trần 63 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn Từ lấm láp em thầm lớn lên Bây xinh đẹp em Em thành phố dần quên thời Về quê ăn Tết vừa Em áo chẽn, em quần bò Gặp tôi, em hỏi hững hờ “Anh chưa lấy vợ, chờ đợi ai?” Em để lại chuỗi cười Trong vỡ… khoảng trời pha lê Trăng vàng đêm bờ đê Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may…” (Phạm Công Trứ) Câu 5: Xác định phương thức biểu đạt đoạn thơ? Câu 6: Anh/chị hiểu hai câu thơ: “Em để lại chuỗi cười Trong vỡ… khoảng trời pha lê”? Câu 7: Anh/chị nhận xét hai nhân vật trữ tình “tôi” “em” đoạn thơ ? ĐÁP ÁN: 64 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn Câu Xác định thao tác lập luận đoạn văn: Phân tích Câu Đoạn văn viết theo kiểu: Diễn dịch Câu Nêu nội dung văn bản: Cách đọc, tư người đọc văn thật Câu Đoạn văn viết theo phong cách ngôn ngữ: Phong cách ngôn ngữ khoa học Câu Xác định phương thức biểu đạt đoạn thơ : nghị luận Câu Trình bày cách hiểu thân hai câu thơ: - Sự vô tâm, vô tình “em” - Tâm trạng đau xót, nuối tiếc, hụt hẫng, ngỡ ngàng “tôi” trước thay đổi “em” Có thể diễn đạt theo cách khác phải hợp lí, chặt chẽ, có sở từ văn thơ Câu Nêu nhận xét hai nhân vật trữ tình “tôi” “em” đoạn thơ: - “Tôi”: giàu tình cảm, thủy chung, hồn nhiên tin yêu đợi chờ - “Em”: vô tâm, vô tình, dễ đổi thay ĐĂNG KÝ NHẬN THÊM CÁC TÀI LIỆU KHÁC THƯỜNG XUYÊN TẠI ĐÂY: http://goo.gl/forms/bfwZQG1AQ1 65 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH [...]... MUỐN NHẬN THÊM TÀI LIỆU THƯỜNG XUYÊN VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: http://goo.gl/forms/bfwZQG1AQ1 32 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn bản MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO 33 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn bản ĐỀ ĐỌC HIỂU 1 Đề bài: Văn bản 1: Đọc đoạn văn sau (lời bài hát Khát Vọng – Phạm Minh Tuấn) và trả lời các câu hỏi: Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội Hãy sống... trong văn bản? Gợi ý: 1 Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí 2 Văn bản trên nói về: - Hoàn cành gia đình chị Thanh - Lý do gia đình chị lên chuyến phà - Việc chìm phà Sewol (Hàn Quốc) - Chiếc áo phao duy nhất cứu sống em bé của gia đình 3 Có thể có nhiều suy nghĩ khác nhau: 30 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn bản - Ao phao trao sù sèng - Áo phao biểu tượng của tình yêu gia. .. Dân trí) a/ Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? b/ Nội dung của văn bản trên? Hãy đặt tên cho văn bản? c/ Viết bài nghị luận xã hội về bản tin trên (không quá 600 từ) Phần 3: Một số đề mẫu và hướng dẫn cách giải: I/ Đề 1: Đọc đoạn văn và trả lời cho câu hỏi ở dưới: 15 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn bản “Tnú không cứu sống được vợ, được con Tối đó, Mai chết Còn... văn được trình bày theo phương thức nào? 1) Gợi ý một số tác phẩm trong chương trình văn học lớp 12: 1) “Tuyên ngôn độc lập” – Hồ Chí Minh a/ Hoàn cảnh ra đời? Mục đích sáng tác? b/ Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản? 2) Cho đoạn văn: 12 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn bản “Thuyền tôi trôi qua một nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa Mà tịnh không một bóng người Cỏ gianh... 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới - Mình về mình có nhớ ta Mười lăm năm ấy thi t tha mặn nồng Mình về mình có nhớ không Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn - Tiếng ai tha thi t bên cồn 19 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn bản Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi Áo chàm đưa buổi phân li Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay… (Trích “Việt Bắc” – Tố Hữu) 1) Văn bản. .. sống và sự hiểu biết của con người 29 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn bản - Câu chuyện trên để lại cho ta bài học về tính tự cao, tự đại và giá trị của sự hiểu biết Tự cao tự đại có thể làm hại bản thân Sự hiểu biết của con người là hữu hạn, vì vậy điều quan trọng nhất trong cuộc sống là phải luôn làm một học trò Biết thường xuyên học hỏi và khiêm nhường Câu 4: Đọc văn bản sau và... đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành (Trích “Tây Tiến” – Quang Dũng) 1) Văn bản trên được viết theo thể thơ gì? 2) Nêu nội dung cơ bản của văn bản 3) Văn bản có sử dụng rất nhiều từ Hán Việt, anh/ chị hãy liệt kê những từ ngữ đó và nêu tác dụng của chúng 4) Chỉ ra phép tu từ nói giảm được sử dụng trong văn bản và nêu tác dụng của phép tu từ đó Gợi ý: 5) Văn bản trên được viết theo thể thơ thất ngôn 21... cậy, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế…” a/ Xác định phong cách ngôn ngữ chức năng của đoạn văn? b/ Phương thức liên kết? c/ Hãy đặt tiêu đề cho đoạn văn? 2) Trong đoạn văn: 14 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn bản “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước Đó là một truyền thống quý báu của ta Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi,... thấy đời mênh mông Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư Câu 1: Chủ đề bài hát là... để lại cho anh (chị) ấn tượng sâu sắc nhất? Câu 4: Lời bài hát đem đến cho mọi người cảm xúc gì? Văn bản 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 34 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn bản “Nước là yếu tố thứ hai quyết định sự sống chỉ sau không khí, vì vậy con người không thể sống thi u nước Nước chiếm khoảng 58 - 67% trọng lượng cơ thể người lớn và đối với trẻ em lên tới 70 ... Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO 33 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn ĐỀ ĐỌC HIỂU Đề bài: Văn 1: Đọc đoạn văn sau (lời hát Khát Vọng... Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn + Văn chương phải cất lên tiếng nói sẻ chia, đồng cảm với người văn chương chân 44 Tổng hợp & biên soạn: Th.s ĐH Chuyên đề: Đọc hiểu văn ĐỀ ĐỌC HIỂU 4: Đọc văn sau.. .Chuyên đề: Đọc hiểu văn ĐỊNH HƯỚNG CHUNG: A/ Những vấn đề chung I/ Phạm vi yêu cầu phần đọc – hiểu kì thi THPTQG 1/ Phạm vi: - Văn văn học (Văn nghệ thuật): + Văn chương trình

Ngày đăng: 21/04/2016, 17:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan