CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN_TẬP 1

118 1.6K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 15:35

TÀI LIỆU BAO GỒM 10 BÀI GIẢNG VĂN LỚP 11 (DO CÔ NGUYỄN THANH MAI BIÊN SOẠN) 1. TRÀNG GIANG ( Huy Cận ) 2. ĐÂY THÔN VĨ DẠ (Hàn Mặc Tử) 3. VỘI VÀNG (Xuân Diệu) 4. TƯƠNG TƯ ( nguyễn bính ) 5. TỪ ẤY (Tố Hữu ) 6. CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ (Nguyễn Tuân) 7. HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA (Vũ Trọng Phụng) 8. ĐỜI THỪA (Nam Cao) 9. CHÍ PHÈO (Nam Cao) 10. HAI ĐỨA TRẺ (Thạch Lam) MOON.VN KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 Khụng mnh m tro sụi nh Xuõn Diu trong bi th Vi vng, khụng da dit khc khoi nh Hn Mc T trong õy thụn V D, Huy Cn ó lng l a ta v ni bn Chốm xa vo mt bui chiu thu lm lt chỳt bun ri rỏc ri ngi s khin ta phi kinh ngc khụng hiu vỡ sao, ch vi mt ớt cỏt bi tm thng, thi nhõn ó tỏc thnh bao nhiờu chõu ngc. Liu tỏc gi ca Thi nhõn Vit Nam cú quỏ khụng khi núi nhng li ny? Võng, nu tng mt ln hn mỡnh vi theo con nc trong súng Trng giang, ta s cú cõu tr li, vỡ sao õy li l mt trong nhng bi th i ca nh th Huy Cn v cng l thi phm xut sc ca nn th Vit Nam hin i. Chng bit cỏc em cú tỏn ng vi kin ny? Chỳng ta hóy cựng bc vo thi phm. Tit 123. trc ht ta hóy i vo phn: I. Tỡm hiu chung 1. Tỏc gi - Huy Cn sinh ngy 31 thỏng 5 nm 1919, trong mt gia ỡnh nh nho nghốo gc nụng dõn di chõn nỳi Mng G, bờn b sụng Ngn Sõu (thng ngun sụng La) lng n Phỳ, Hng Sn, H Tnh. Nm 2001, ụng c bu l Vin s Vin Hn lõm Th Th gii. Huy Cn mt ngy 19 thỏng 2 nm 2005 ti H Ni, ụng là tr-ờng hợp thành đạt đồng đều trên cả nghệ thuật và chính trị. 1.1. V trớ Không phải là ngọn cờ tiên phong của phong trào Thơ mới, nh-ng Huy Cận là một trong những ng-ời cầm ngọn cờ ấy cắm lên đỉnh cao. B-ớc vào làng thơ khi những đối kháng gay gắt Mới - Cũ, Truyền thống - Cách tân, Ph-ơng Đông - Ph-ơng Tây đã dần lắng xuống, Huy Cận xứng đáng là một trong những kết tinh quan trọng trong công cuộc hiện đại hoá thơ ca đầu thế kỉ XX. Hn na th k ó qua i, ngn la thiờng ó v chu v tr, ng-ời ta cng thy khú cú thể hình dung đầy đủ về diện mạo và tầm cỡ của Thơ mới nói riêng và thơ hiện đại Việt Nam nói chung nếu thiếu đi g-ơng mặt th Huy Cận. Võng, ụng thực sự là một Nh th lớn của thơ ca Việt Nam thế kỉ XX, một trong những trụ cột của phong trào Thơ Mới. Với hơn ba chục đầu sách gồm cả thơ, văn, suy nghĩ về nghệ thuật, in cả trong n-ớc lẫn n-ớc ngoài, tất thảy đã cho thấy Huy Cận có một sức sáng tạo thật dồi dào vi mt phong cỏch th riờng bit. 1.2. Phong cỏch ngh thut. Nhc n HC thi kỡ trc CMT8, ngi ta nh ngay n mt hn th o nóo bc nht ca Th mi m ú, cm giỏc ni tri nht l mt cm giỏc khụng gian- ch cú trong khụng gian trng tri bao la, ngi mi nghe rừ ting lũng mỡnh: ờm ma lm TRNG GIANG HUY CN (tit 1) MOON.VN KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 nh khụng gian, lũng riờng mang nng ni hn bao la, tai nng git nc mỏi nh, nghe tri nng nng nghe ta bun bun"Nghe đi rời rạc trong hồn - những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi" (Buồn đêm m-a)- lắng nghe trở thành động thái th-ờng trực để thi sĩ đi vào những miền quạnh vắng hoang liêu của hồn mình và hồn tạo vật. Trn ngp trong th l cm giỏc v cnh li tn, b v, hoang vng, chia lỡa. - Sau Cỏch mng thỏng Tỏm: Huy Cn sỏng tỏc di do v cú nhiu i mi, tỡm thy s ho iu gia con ngi v xó hi. Th ụng lỳc ny l Trời mỗi ngày lại sáng (1958), Đất nở hoa (1960), Bài thơ cuộc đời (1963)vũ trụ đã trở thành ngôi nhà ấm cúng của con ng-ời, mà mặt trời làm lửa ấm, sóng cài then cho cánh cửa màn đêm, ma khụng xúa nhũa khụng gian m ti tt c cõy bum. T bun n vui, t lnh lo n m cỳng, t lc iu n hũa iu l con ng ca nh th lóng mn n thi s cỏch mng. Tuy nhiờn, dự l trc hay sau CM thỡ - Cm hng chớnh: Cảm hứng Vũ trụ vi t- duy nghệ thuật l s kết hợp giữa cảm xúc và suy t-ởng, hn th mang m cht cổ điển truyền thống. Trong Thơ mới, nếu Xuõn Diu nghiờng v v tõn kỡ, Hn Mc T mang nột tng trng siờu thc, Nguyễn Bính đi tiếp dòng dân gian, thì Huy Cận lại tiếp nối mạch cổ điển khi động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ Ta ngơ ngẩn buồn trở lại hồn ta cùng Huy Cận". Nh- thế, Huy Cận với mạch sầu vạn kỉ của Lửa thiêng đ-ợc xem nh- điểm đến cuối cùng của cảm xúc Thơ mới. 2. Tỏc phm: Với hơn ba chục đầu sách gồm cả thơ, văn, suy nghĩ về nghệ thuật, in cả trong n-ớc lẫn n-ớc ngoài, tất thảy đã cho thấy Huy Cận có một sức sáng tạo thật dồi dào. Trong ú, Trng giang c coi l bi tiờu biu, th hin rừ nht phong cỏch ngh thut th Huy Cn. 2.1. Xut x, hon cnh ra i: La thiờng (1940) là tập đầu tay có một vị trí hết sức quan trọng đối với sự nghiệp thi ca Huy Cận. Vừa ra đời, nó lập tức đ-ợc công chúng đón chào nng nhit. Còn tác giả thì đ-ợc tôn vinh nh- một trong những tài năng đã đ-a Thơ mới đến thời thịnh trị nhất của nó. Ngòi bút của ông còn tiếp tục vận động và hoàn thiện cùng với con đ-ờng sáng tác sau này, nh-ng những nét thuộc về hạt nhân của cừi thơ Huy Cận thì đã định hình ngay từ Lửa thiêng. - Theo tỏc gi, bi th c gi cm hng t mt bui chiu mựa thu nm 1939, khi mt mỡnh ng b nam bn Chốm nhỡn cnh sụng Hng mờnh mụng súng nc. Trong khụng gian y, thi gian y, hon cnh y, lũng ngi ta d ny sinh cm giỏc cụ n, nh nh, nh quờ da dit. Tuy vy, Trng giang khụng phi bi th vit v mt dũng sụng no c th. Cm xỳc trong bi ó c nõng lờn, m rng v cú ngha ph bin. õy l ni lũng ca mt cỏ th cụ n trc v tr vụ cựng vụ tn, trc dũng i vụ nh, mờnh mang. 2.2. Cm hng ch o MOON.VN KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 Nu cú th coi Lửa thiêng là "bản ngậm ngùi dài" thỡ Trng giang li l si t bun ó ngõn lờn vi mi cung bc, trong ú, tỡnh iu chớnh l cm giỏc cụ n tr-ớc không gian vô cùng vô tận và lạc loài trong thời gian vô thuỷ vô chung. Gia th gii y, ta thấy phận ng-ời thật là phù du, nhỏ nhoi trôi dạt. ú cng l Cm hng ch o ca Trng giang. Cm hng y th hin rừ trong bn kh th, cú v cõn xng s nh c, khoan thai nh mt bc t bỡnh, nhng thc ra bờn trong l mt th gii b ct cht, x chia, v vn, bao nhiờu s vt c nhc n l by nhiờu mnh cụ n. n ni, nh th Xuõn Diu phi tht lờn: Th Huy Cn ú ? Ai nhc lm chi nhng ni thờ thit ca ngn i, ai ng n cỏi lp su di ỏy hn nhõn th; nhng li muụn nm than thm trong lũng vn vt, ai thut li m nóo nut lm sao! 2.3. B cc Kh 1 l cnh trờn sụng vi con súng "bun ip ip", dũng nc "su trm ng" v mt cnh ci khụ b v lc lừng. Kh 2 l cnh xung quanh sụng vi khụng gian ba chiu rng mờnh mụng, sõu thm thm: nng xung tri lờn, sụng di tri rng cng lm cho cnh vt thờm bộ nh, hiu ht; cụ n: cn nh l th, giú ỡu hiu, vón ch chiu v bn cụ liờu. t tờn: cnh sụng nc mờnh mang v ni bun, su miờn man, chng cht Kh 3: hin ra trc mt ta hỡnh nh con sụng khụng búng ngi, khụng s sng (mờnh mụng khụng mt chuyn ũ ngang - khụng cu gi chỳt nim thõn mt) m ch cũn li nhng cm bốo trụi git trờn sụng hay chớnh l hỡnh nh nhng cuc i chỡm ni, b v, b tc. t tờn: cnh thiờn nhiờn hoang s v ni cụ n, nim khỏt khao hũa nhp vi cuc i. Kh 4: ni bun dõng lờn trong cnh hong hụn trờn sụng v bin thnh ni nh nh sõu thm thm trong lũng tỏc gi. II. c hiu vn bn 1/ Nhan đề: Bài thơ mới lại có nhan đề rt c. Tràng (một âm đọc khác của tr-ờng) gợi sự cổ kính; giang là tên chung để chỉ các dòng sông. Hai chữ này gợi một không gian cổ kính, trang trọng, bát ngát nh trong Đờng thi, gợi nhớ câu thơ nổi tiếng của Lý Bạch: Duy kiến tr-ờng giang thiên tế l-u ( Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) - Trng giang: t Hỏn Vit c in, gi khụng gian mờnh mụng bỏt ngỏt- m, s vang xa. 2/ Lời đề từ: t tuy nm ngoi vn bn ca tỏc phm, nhng thng thõu túm ni dung cm xỳc c bi, th hin tp trung ý ngh thut ca tỏc gi v mt phn hn ct ca thi phm. Nú gn nh l cp mt th hay vng trỏn, hay tm bin ch ng, giỳp ta hỡnh dung v p ton bi. Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài- thun Vit- rt hin i. Trời rộng gợi cảm giác về sự vô biên của vũ trụ. Sông dài tạo ấn t-ợng về cái vô cùng của không gian. Chiu cao ca bc tranh l khong cỏch gia tri rng vi sụng di, lm nờn khụng gian ba chiu. iu ny rt sm gii thiu vi chỳng MOON.VN KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 ta v Huy Cn, nh th ca cỏm hng khụng gian. Trời rộng và sông dài mở ra không gian mờnh mụng gợi cảm giác rợn ngợp của con ng-ời cô đơn, bé nhỏ tr-ớc cái bất tận của trời đất. V trong khụng gian mờnh mang y, nh th ó th vo mt ni bun nh nh nhng, man mỏc m qua nhng t nh, bõng khuõng c t u mi v cõu. Tâm trạng này từng đ-ợc diễn tả một cách sâu sắc trong những vần thơ cô đọng, đầy ám ảnh của Trần Tử Ngang trong Đăng U Châu đài ca: Tiền bất kiến cổ nhân/ Hậu bất kiến lai giả/ Niệm thiên địa chi du du/ Độc th-ơng nhiên nhi thế hạ (Ai ngi trc ó qua, ai ngi sau cha , ngm tri t vụ cựng/ mt mỡnh tuụn git l- Ng-ời tr-ớc không thấy ai/Ng-ời sau thì ch-a tới/ Ngẫm trời đất thật vô cùng/ Một mình xót xa mà rơi lệ). bõng khuõng tc l cú nhng cm xỳc ng ngng, luyn tic, nh thng xen ln nhau) trc cnh v tr bao la, bỏt ngỏt (tri rng, sụng di). Cú th núi, Trng giang ó trin khai mt cỏch tp trung cm hng nờu cõu th t. Cnh: tri rng, sụng di Tỡnh: bõng khuõng, nh = > cm xỳc ch o ca bi th 3/ Cm nhn, phõn tớch Khổ 1: Cnh sụng nc mờnh mang v ni bun, su, cụ n, lc lừng Phn ghi bng: - Khụng gian: sụng nc mờnh mụng- dũng tõm trng + Súng nc: gn - bun ip ip- (TTBB/BTT)- miờn man khụng dt + Lung nc: song song- (BBBT/TBB)- trụi chy miờn vin + Dũng nc: su trm ng- ngn ngang trm mi - S vt: bộ nh, trụi xuụi, ni chỡm, vụ nh. + thuyn xuụi, trụi xuụi, phú mc cho dũng nc, li sau mỡnh nhng r nc song song + thuyn v/ nc li/ su trm ng: chuyn ng trỏi chiu, gi s chia lỡa, tan tỏc + ci lc my dũng: thõn phn chỡm ni, cụ n, lờnh ờnh, lc loi gia sụng nc mờnh mụng - Cả bốn câu là cảnh tràng giang mênh mông sóng n-ớc, cảnh vật không còn là cảnh vật thuần tuý nữa mà đã nhuốm màu tâm trạng, nhp vo vi hn th thnh dũng tõm trng. - Nghệ thuật đối của thơ Đờng đã đợc vận dụng linh hoạt. Cách sử dụng láy từ điệp điệp, song song kết hợp với hai từ tràng giang đã có hiệu quả nhất định trong việc tạo nên âm h-ởng và gợi cảnh bát ngát, mênh mông có phần cổ kính, gần với thơ x-a. MOON.VN KHÓA CHUYÊN ĐỀ LTĐH – Cô NGUYỄN THANH MAI http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 Phần lời: - Mở bài thơ ra, ở ngay khổ thơ đầu, ta đã gặp sóng gợn, thuyền xuôi, thuyền về, nước lại…dòng nào cũng thấy dập dềnh sóng nước. Câu 1 tả sóng nước…gợn; câu 2 tả luồng nước…song song, câu 3 là cảnh thuyền về nước lại, câu 4 là dòng nước. Ở xứ sở nóng ẩm mưa nhiều tạo nên khoảng 2.360 con sông và kênh lớn nhỏ. Dọc bờ biển dài 3.260 km nước ta, khoảng 23 km có một cửa sông và theo thống kê có 112 cửa sông ra biển…mấy nghìn con sông lớn nhỏ, trong tim ai chẳng có một dòng sông bên mình. Đó là con sông quê hương xanh biếc trong thơ Tế Hanh, con sông dùng dằng con sông không chảy trong thơ Thu Bồn, con sông lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc trong thiên tùy bút nổi tiếng của Nguyễn Tuân. Nhưng ở đây có một điều gì đó rất lạ trong cảm giác của người đọc. Dường như con sông này đã khước từ một địa chỉ cụ thể, đã rùng mình thoát khỏi vẻ gần gũi quen thuộc để vươn tới cái vô cùng, vĩnh cửu. Bằng các cặp từ gây ấn tượng mạnh: “tràng giang”, “điệp điệp”, “song song”, “mấy dòng” khiến cho sông của Huy Cận không phải là một dòng sông bình thường mà là dòng sông vũ trụ. Ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ hơn từng câu. - Đầu tiên là hình ảnh của mặt nước Tràng giang với muôn con sóng. Chỉ là sóng gợn- rất nhẹ, rất khẽ, rất êm nhưng không phải là cái hơi gợn tí của mặt ao thu Nguyễn Khuyến. Cái gợn của một dòng sông lớn như từ vạn kỉ chảy về nên trên đầu mỗi con sóng như đang chở nặng nỗi buồn tạo thành nỗi buồn lan tỏa đến vô tận. Điệp điệp là từ láy song thanh tả sự chồng xếp, nối tiếp, miên man, bất tận, không có điểm dừng. Mặt nước tràng giang cổ kính như mang trong mình nỗi buồn tự ngàn xưa hay sóng gợn tràng giang làm dấy lên nỗi buồn trong lòng nhà thơ suy cho cùng cũng đều là một. Từ gợn cùng những từ láy nguyên song thanh điệp điệp vừa miêu tả những con sóng nối tiếp nhau, xô đuổi nhau đến tận chân trời vừa biểu hiện nỗi buồn thầm lặng, bâng khuâng trong lòng nhà thơ Dòng sông mùa nước lớn làm sao gợn được? Đó là cái gợn của lòng người. Câu thơ vừa giàu chất nhạc, vừa có tính tạo hình, vừa ngập tràn sắc thái biểu cảm. Dòng không gian như đã chở cả dòng thời gian từ vạn thuở chảy về, thành dòng tâm trạng với nỗi sầu vạn kỉ đã khơi lên lớp sầu dưới đáy hồn nhân thế…Nói thơ Huy Cận hàm súc là vì thế, không ít chữ, nhưng rất giàu sức gợi. Nhiều người đã thấy nó gợi đến cái tứ Đường thi trong thơ Đỗ Phủ: vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ/ bất tận trường giang cổn cổn lai (rào rào lá trút rừng cây thẳm/ cuồn cuộn sông về sóng nước tuôn)- nhưng không cần nói vô biên mà vẫn thấy vô biên bởi hai cặp từ láy đặt ở cuối dòng “điệp điệp”, “song song” gợi tả một nỗi buồn thấm thía, xa vắng và mơ hồ. Phép đối được sử dụng sáng tạo, chỉ đối ý, đối hình mà vần thơ vẫn cân xứng, hài hoà. Con thuyền và cành củi khô đang cùng trôi nổi trên dòng tràng giang. …Một đằng khép, một đằng mở…Trong vẻ cổ kính hoang sơ đã thấm đượm màu sắc hiện đại. Vì thơ xưa thường đi từ cảnh đến tình, nửa trên nghiêng về tả cảnh, nửa dưới nghiêng về tả tình. Trong các bài thơ Đường các em được học và đọc ở lớp 10, ta đều thấy như vậy. Đi hết Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu, ta mới gặp cảnh quê hương khuất bóng hoàng hôn,… đến nửa sau của Thu hứng (Đỗ Phủ) ta mới gặp cảnh khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ; cùng Lí Bạch chia tay Mạnh Hạo Nhiên, đến hết bài MOON.VN KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 th ta vn ngn ng cựng thi nhõn khi trụng theo ch thy dũng sụng bờn tri. Th ng thng kim li, kim nột. Vy m õy, cỏi tụi th mi nh sn mang trong lũng mi su ln, ch mt chỳt kh gn ca mt sụng m ó khi lờn thnh dũng bun ip ip! ỳng l vt nt ca trỏi t xuyờn qua trỏi tim nh thV khi tõm hn thi s ó nhp vo cnh mt cỏch trn vn thỡ bt kỡ chi tit hỡnh nh no, ting ng no cng l ting vng ca tõm hn nh th. - Trờn mt nc mờnh mụng gi ni bun sõu thm, xut hin búng dỏng nhng s vt nh bộ, hu hn: mt con thuyn, mt cnh ci. Dự l nh nhoi, dự ch l con thuyn xuụi mỏi, l mt cnh ci khụ, nhng ớt nhiu cng gi búng dỏng s sng. Nhng hi ụi, con thuyn ch thoỏng hin ri bin mt. Cnh ci thỡ lờnh ờnh trụi dt khụng bit i õu v õu. Nhp iu cõu th th hai ang thờnh thờnh nh cựng con thuyn trụi xuụi, n cõu th ba, cú gỡ nh nghn ngo, nc n. Hai ting thanh trc: nc li gia hai bờn l hai thanh bng: thuyn v- su trm ó to nờn cm giỏc ú cho ngi c. Võng, dũng sụng v con thuyn l hỡnh nh quen thuc ó tr thnh c l trong thi ca. Nhng õy gia con thuyn v dũng sụng cú gỡ nh lc lừng, gin hn. Khụng phi thuyn ta ngc thuyn ta xuụi trờn h nc y nhp chốo ta bi nh trong ca t Huyn thoi H Nỳi Cc ca nhc s Phú c Phng, cng khụng phi khụng khớ rn rng: thuyn ta lỏi giú vi bum trng nh on thuyn ỏnh cỏ sau ny. T cõu th nht n cõu th ba, ni bun ip ip ca dũng sụng ó chuyn húa thnh ni su trm ng ca nc. Huy Cn tng núi n nhiu vn c su, bun thiờn thu, õy ụng li vit su trm ng. Trm ng l trm ng no? C cừi dng v cừi õm? L khụng cũn ng no cho nim vui sng? L ni su nh ta rng v ph lờn nhng kip ngi au thng? Cỏc s t trong ba dũng th ci mt cnh khụ m lc my dũng gia su trm ng ó lm thu cỏi ỏm nh v kip ngi nh bộ, hu hn, cũn s au kh, su thng thỡ to ln, vụ hn. Ni su ú nh cng lng thm, da dit c kớnh hn trong sc thỏi nhng t Hỏn Vit: Trng giang, ip ip, su. - Chớnh bi mang trong lũng ni su thng ln m nh th sn lũng ng cm vi mt cnh ci khụ trụi ni trờn dũng nc. Thi ca truyn thng quen vi nhng hỡnh nh tao nhó, thi v, mt cnh ci khụ thụ thỏp thỡ lm gỡ cú ch trong th? y vy nhng chớnh cỏi thụ mc chc khe kia s to nờn s rn ri bn vng cho kh th, v quan trng hn, nú gy lờn c cụ n n n lnh, tờ tỏi n xút xa.Cõu th 7 ch ó v ra thnh 6 mnh cụ n, 6 ch miờu t s hộo khụ, gy guc. Ci l cỏi cht ca cõy, s ri rng, chia lỡa ca cnh vi cõy; mt l s l loi, n chic; cnh l nh bộ, yu t (khụng phi thõn); khụ l hộo ht, khụng cũn s sng; lc l s b v, lu lc, gia my dũng l ng ngỏc gia dũng i. Ch mt cnh khụ m lc n my dũng. S i lp gia mt v my tụ m thõn phn lờnh ờnh, vụ nh. - Nh vy, ngay t khổ thơ đầu, nỗi sầu muộn đã thấm vào cái nhìn cảnh vật. Tuy thuyền và nớc song song nhng thuyền về ngợc hớng với n-ớc lại gợi sự ngổn ngang trăm mối MOON.VN KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 trong lòng. Và hình ảnh gây ấn t-ợng chính là hình ảnh củi trong câu Củi một cành khô lạc mấy dòng. Theo lời thổ lộ của chính tác giả, trong bản thảo, ông đã băn khoăn nhiều, cân nhắc rất kỹ tr-ớc khi chọn hình ảnh này. n bn tho th 14 mi bt ra Ci mt cnh khụ lc my dũng va t nhiờn va hm ý sõu (ó cht khụ ri m cũn lc my dũng). Qu nhiên, chi tiết giàu chất thực đó mang đến cho câu thơ một màu sắc hiện đại. Hình ảnh củi không chỉ tạo một ấn tợng mới mẻ mà còn gợi những liên t-ởng và suy ngẫm về kiếp ng-ời lam lũ, tủi cực, lênh đênhCi cũn l hỡnh nh gi nờn s tn t, bi t mt cnh xanh trờn khỳc thng ngun, ci ó tri qua mt chng ng au thng ri rng, chia lỡa, li tỏn, chỡm ni, hong lon, b dp vựi mt khớa cnh khỏc, ci l ra cũn cha trong lũng nú s sng, nú cú th gi ngh v mỏi m, s sum hp, bp la ba cm chiu. Nhng õy, ci cụ n ngay gia lũng s sng, ngn la p iu trong ci ó b nc nhn chỡm. Nh vy, t ni bun, su cũn cú phn m h, mang m cm hng lóng mn ca ba cõu u, nh th ó kộo hỡnh nh th tr v vi khung cnh thc ti ca i sng, chun b tip ni vi kh 2 cú thờm t, thờm ngi vi s xut hin ca cn, bn, ch chiu Su v tr ó chuyn sang Su nhõn th. Cú th núi, vi kh th ny, Huy Cn ó đốt lên đ-ợc ngọn lửa thiêng trong cảm xúc thơ mình gi trong lũng ngi c những suy cảm thẳm sâu và thấm thía tìm kiếm sự hoà điệu giữa Cá thể và Toàn thể, giữa Con ng-ời và Tạo vật trong sự sống vô biên. iu ny s c tip tc trin khai trong kh th th 2,3 m chỳng ta s cựng tỡm hiu trong gi hc tip. MOON.VN KHÓA CHUYÊN ĐỀ LTĐH – Cô NGUYỄN THANH MAI http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 Khæ 2+3: Cảnh thiên nhiên hoang sơ và nỗi cô đơn, niềm khát khao hòa nhập với cuộc đời Chuyển: Từ mặt nước tràng giang, không gian thơ càng trở nên rợn ngợp và ám ảnh hơn khi tứ thơ đột ngột được nhấc bổng lên để toả ra đôi bờ và phía “cồn nhỏ”, “làng xa”, bờ bãi gợi cảm giác về vũ trụ quá rộng nhưng rỗng và lạnh. Câu 1. Câu thơ đầu là những nét chấm phá về hình ảnh các bãi cồn trên sông. Ống kính nghệ thuật của nhà thơ như hướng về phía xa, vươn tới chiều cao. Phải là cái nhìn từ xa và trên cao mới thấy cảnh lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu. Cồn vốn đã nhỏ, lại nằm rải rác giữa bốn bề sông nước càng gợi vẻ tiêu điều hoang vắng. Từ láy lơ thơ đặt ở đầu câu, dùng theo lối đảo trật tự từ tạo nên ấn tượng về sự thưa thớt. Tuy nhiên, không nhất thiết phải nhốt chặt từ lơ thơ cho các cồn nhỏ (nhiều cồn) ; vì từ láy lơ thơ thường chỉ dùng cho những vật thanh mảnh, có thể có sự dao động nhẹ nhàng Theo nhà thơ Huy Cận trong Nhà văn nói về tác phẩm, ông muốn nói về những cồn cát chạy nổi dài giữa sông, khi nước lên, những cồn cát đó chỉ còn lơ thơ vài cây mọc lên trên một gò nổi nhỏ bé (có thể chỉ đặc tả một cồn, cùng hệ thống với một thuyền, một bến, một củi, một cánh chim). Thực ra mỗi cách hiểu đều có cái hay và chưa hay của nó, mỗi em có thể có sự lí giải riêng. Chỉ biết rằng, bức tranh có thêm đất, thêm người nhưng chẳng hề có thêm hơi ấm. Có đất, cát mà chẳng thấy có điểm tựa vững chãi, có gió mà chẳng thấy xôn xao. Có nắng mà chẳng thấy tươi sáng, rực rỡ. Những cồn nhỏ chỉ gợi nên ấn tượng về sự quạnh quẽ trong cái gió đìu hiu, uể oải, phất phơ thổi vật vờ qua những miền sóng nước. Hai từ láy song thanh đặt trên cùng một dòng thơ ở đầu câu và cuối câu càng tạo nên cảm giác mênh mang, trống vắng. Vần lưng “nhỏ - gió”, kết hợp với láy âm “lơ thơ” và “đìu hiu” khiến âm hưởng câu thơ như trĩu lòng người về một nỗi buồn hiu hắt cô quạnh. Nghệ thuật sử dụng từ láy gợi lên màu sắc cổ kính, dẫn hồn người đọc về với cổ thi: “Non Kỳ quạnh quẽ trăng treo – Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò” (Chinh phụ ngâm). “Lơ thơ tơ liễu buông mành…”(“Truyện Kiều”) hay «Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu» (Nguyễn Khuyến). Về ngữ âm, những từ có vần ơ, o, iu được phát âm khép dần Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu tạo nên sự cô liêu tịch mịch và có gì như u uất, - cảnh như chết dần và tắt lặng, nơi đây sự sống như bị bỏ quên. Nçi buån rầu, cô đơn của nhân vật trữ tình nh- thÊm s©u vµo trong c¶nh vËt, gợi nhớ khung cảnh chiến trường Tây tiến: rải rác biên cương mồ viễn xứ; lại cũng nhớ đến không khí tang tóc trong cảnh Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, hay ít ra là cảnh tiêu điều quạnh vắng ta từng gặp trong thơ Bà Huyện Thanh Quan: lác đác bên sông chợ mấy nhà TRÀNG GIANG – HUY CẬN (tiết 2) [...]... Qua bi th, ta thy thi gian trụi t quỏ kh (kh 1) sang mng o (kh 2) ri tr v hin ti (kh 3); khụng gian dch chuyn theo thi gian: t khụng gian p ca vn V D gn lin vi quỏ kh, khụng gian m mng gn lin vi thi gian mng o, khụng gian qunh qu n http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI cụi gn lin vi thi gian hin ti Trong dũng thi gian v trong cỏc min khụng gian y l nhng hỡnh... vắng 3/ Thi gian v khụng gian ngh thut Tràng giang được cấu tứ trên nền cảm hứng không gian sóng đôi: Có dòng Tràng giang thuộc về thi n nhiên trong tư cách một không gian hữu hình và cũng có dòng Tràng giang tâm hồn như một không gian vô hình trong tâm t-ởng Đây vốn là cấu tứ quen thuộc của Đ-ờng Thi http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI Tiếp cận Tràng Giang trong... điểm chính : - Niềm thi t tha với cuộc sống không phải biểu hiện theo lối xuôi chiều, mà trái lại, đầy uẩn khúc của thi sĩ - Cảnh sắc thi n nhiên là sự giao chuyển nhiều cảnh theo lối bất định, không tuân theo tính liên tục của thời gian và tính duy nhất của không gian - Cách khắc hoạ các hình ảnh độc đáo - Ngôn ngữ thơ cực tả mà luôn trong sáng và súc tích Vi Tài liệu tham khảo 1 Nhiều tác giả - Hàn... 2.4 B cc bi th: on 1: 4 dũng th u: Khỏt vng nớu gi v p ca cuc sng trn gian on 2: 11 dũng th tip: Bc tranh mựa xuõn- thi n ng trờn mt t on 3: 15 dũng gia: Quan nim v thi gian on 4: 9 dũng th cui cựng- Cỏch thc hnh ng: cao tro ca khỏt vng sng II Tỡm hiu bi th qua cỏc on c th 1 on 1: (Bn dũng th u): Khỏt vng nớu gi v p ca cuc sng trn gian Tụi mun tt nng i/ cho mu ng nht mt Tụi mun buc giú li/ cho hng ng... hng n trn th Bài thơ không thể không liên quan đến xuất xứ v tm bu thip ca Hong Cỳc, nh-ng không nên cột chặt ý nghĩa của nó vào câu chuyện, cũng nh- vào một địa danh hạn hẹp là chốn Vĩ Dạ sông H-ơng Nội dung tự thân của thi phẩm đã v-ợt ra khỏi khuôn khổ một kỉ niệm riêng t- Đ-ợc gợi hứng từ tấm thi p, nh-ng bài thơ không đơn thuần là những lời vịnh cảnh vịnh ng-ời từ một tấm thi p Mà nó là tiếng lòng... Đường thi, gợi nhớ câu thơ nổi tiếng của Lý Bạch: Duy kiến tr-ờng giang thi n tế l-u ( Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) MOON.V N b/ Cổ điển ở đề từ: Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài Trời rộng gợi cảm giác về sự vô biên của vũ trụ Sông dài tạo ấn t-ợng về cái vô cùng của không gian Trời rộng và sông dài mở ra không gian ba chiều gợi cảm giác rợn ngợp của con ng-ời cô đơn, bé nhỏ tr-ớc... bi th Trng giang ca Huy Cn 1 Mầu sắc cổ điển trong Tràng Giang Mầu sắc cổ điển đậm đà, in dấu ấn toàn diện tạo nên vẻ độc đáo của một bài Thơ Mới a/ Cổ điển ở nhan đề: Bài thơ mới lại có nhan đề bằng chữ Hán Tràng ( một âm đọc khác của tr-ờng) gợi sự cổ kính Giang là tên chung để chỉ các dòng sông Hai chữ này gợi một không gian cổ kính, trang trọng, bát ngát như trong Đường thi, gợi nhớ câu thơ nổi tiếng... bi n nm 19 tui, c Ban gii thng vn chng y uy tớn ca T lc vn on khen tng v tp th Tõm hn tụi Ba nm sau Nguyn Bớnh ni danh trờn thi n vi s xut hin liờn tc 6 tp th (L bc sang ngang, 19 40; Hng c nhõn, 19 41; Mt nghỡn ca s, 19 41; Ngi con gỏi lu hoa, 19 42; Mi hai bn nc, 19 42; Mõy tn, 19 42) vch ra mt hng i riờng trong sỏng to v thu hỳt mt lng cụng chỳng th ụng o vo bc nht lỳc by gi Sc hp dn ca th Nguyn Bớnh... nét độc đáo của thi phẩm 2 Câu hỏi 2 : Ba khổ thơ, mỗi khổ đều chứa đựng những câu hỏi, vì thế âm điệu toàn bài bị chi phối bởi ngữ điệu của những câu hỏi đó Qua việc cảm nhận sắc thái của từng câu hỏi ấy, hãy chỉ ra chiều h-ớng diễn biến trong tâm trạng của tác giả - Xác định các câu hỏi trong bài thơ : + Khổ 1: Sao anh không về chơi thôn Vĩ ? Và một câu không có dấu hỏi (?), nh-ng ngữ điệu cũng có... 04.32.99.98.98 Ti liu hc th mụn vn hc VI VNG TIT 1, 2, 3 I Tỡm hiu chung 1 Tỏc gi (19 16 -19 85) 1. 1 V trớ ca nh th L ngh s ln, nh vn húa ln, cõy bỳt tiờu biu ca VHVN hin i, cú sc sỏng to mónh lit, bn b, cú úng gúp trờn nhiu th loi, nhiu lnh vc - Trc cỏch mng, c coi l nh th mi nht trong phong tro Th mi vi ting núi ca cỏi Tụi cỏ nhõn c bc l y , mónh lit v trn vn nht 1. 2 Phong cỏch ngh thut + Cm xỳc ging iu mi . hoang vắng 3/ Thi gian v khụng gian ngh thut Tràng giang đợc cấu tứ trên nền cảm hứng không gian sóng đôi: Có dòng Tràng giang thuộc về thi n nhiên trong t cách một không gian hữu hình và. cửa sông và theo thống kê có 11 2 cửa sông ra biển…mấy nghìn con sông lớn nhỏ, trong tim ai chẳng có một dòng sông bên mình. Đó là con sông quê hương xanh biếc trong thơ Tế Hanh, con sông dùng. của văn học… KHÓA CHUYÊN ĐỀ LTĐH – Cô NGUYỄN THANH MAI http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 I. ĐỌC - HIỂU KHÁI QUÁT 1. Tác giả - Đời người: + 19 12 -19 40: 28 tuổi + Gia

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan