0

ôn thi thpt quốc gia môn hóa

TỔNG hợp hữu cơ ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

TỔNG hợp hữu cơ ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

Hóa học

... số mol số mol oxi tiêu tốn gấp lần số mol Y tham gia phản ứng Biết Y làm màu dung dịch brom ,không tham gia phản ứng tráng gương Y công hiđro thi rượu đơn chức bậc CTCT Y là: A.CH3CH2CHO C.CH2=CH-CH2-OH ... cam có củ cà rốt) có công thức phân tử C 40H56 không chứa liên kết ba Khi hiđro hoá hoàn toàn caroten thu hiđrocacbon có công thức phân tử C 40H78 Biết hợp chất thi n nhiên không chứa vòng ba cạnh ... kết pi mạch cacbon (k gốc) thi X + kBr2 ⇒k = •  →  → XBr2k nBr2 nX X anđêhit thi gốc hidrocacbon phản ứng với nước brom thi nhóm chức cũng phản ứng với nước ⇒ ktông = nBr2 nX brom • Chú...
 • 59
 • 1,194
 • 4
Tổng hợp vô cơ ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

Tổng hợp vô cơ ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

Hóa học

... lít (đktc) hỗn hợp khí không màu, không hóa nâu không khí dung dịch chứa 21,19 gam muối Kim loại M A Fe B Al C Ag D Zn Lời gia i khí thu không màu, không hóa nâu không khí ⇒ khí N2 N2O  Phương ... khí không màu, hóa nâu không khí Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu là: A.7,98% B.15,95% C.79,77% D 39,89% Lời gia i Đáp án B Thêm vào bình A muối NaNO3 có khí không màu, hóa nâu không ... Nhận xét: Các kim loại có nhiều hóa trị tác dụng với chất oxi hóa yếu cho hóa trị thấp, tác dụng  với chất oxi hóa mạnh cho hóa trị cao Một số kim loại nhiều hóa trị Fe (II, III), Cr(II, III,...
 • 42
 • 838
 • 3
CHIẾN LƯỢC ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA

CHIẾN LƯỢC ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA

Hóa học

... viết nhanh phản ứng không? Nguyên tắc "râu ông cắm cằm bà kia".Nếu bạn không hiểu alo , SMS cmt cho tác giả Như vậy, công thức cấu tạo tổng quát este Rm(COO)m.nR/n i Trong kì thi, hay gặp este đơn ... ứng Ag mAg =0,22.108 =23,76g Bài Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo anđehit muối axit hữu Có công thức cấu tạo phù hợp với X ? Theo để có ... đề thi i Phản ứng xà phòng hóa phản ứng este với NaOH ( KOH), phản ứng chiều.Đối với este đơn chức có kiểu phản ứng xà phóng hóa. Cụ thể : Kiểu 1.Với este đơn chức ,mạch hở phản ứng xà phòng hóa...
 • 13
 • 281
 • 0
Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016

Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016

Hóa

... Cl2 đóng vai trò A vừa chất oxi hóa, vừa chất khử B môi trường NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 C chất khử D chất oxi hóa Câu 25: Hiđrcacbon Y có tỉ ... đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 CTPT C2H4O2NNa Vậy công thức X là: A H2N-CH2-COOCH3 B H2N-CH2COOCH2CH3 C CH3-CH(NH2)-COOH D CH3-CH2COONH4 Câu 22: Hãy cho biết phát biểu sau không ... etanol (5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ (6) Nhóm OH phenol không bị gốc axit nhóm OH ancol Có phát biểu ? 20 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 A B C D Câu...
 • 349
 • 3,286
 • 2
Chìa khóa vàng ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Chìa khóa vàng ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Hóa học

... TƠI THI HÃY G I CHO TƠI, N U B N TH Y HAY THI HÃY NH N TIN CHO TƠI, N U B N TH Y KHƠNG HAY THI HÃY NH N TIN GĨP Ý NHÉ: QUANG PHONG PHÚ XIN CHÂN THÀNH C M ƠN N U B N MU N H C M T KHĨA ƠN THI C ... TƠI THI HÃY G I CHO TƠI, N U B N TH Y HAY THI HÃY NH N TIN CHO TƠI, N U B N TH Y KHƠNG HAY THI HÃY NH N TIN GĨP Ý NHÉ: QUANG PHONG PHÚ XIN CHÂN THÀNH C M ƠN N U B N MU N H C M T KHĨA ƠN THI C ... phueuro@gmail.com H·y së h÷u”Tun tËp100 ®Ị thi thư C§-§H gi¶i chi tiÕt” v tËp “ ch×a khãa v ng” gi¶i nhanh hãa häc B i to¸n 4: Nung m gam Fe kh«ng khÝ, sau mét thêi gian ta thu ®−ỵc 11,2 gam hçn hỵp chÊt...
 • 109
 • 706
 • 1
Mô hình thí nghiệm hóa học và ôn thi THPT quốc gia môn hóa

Mô hình thí nghiệm hóa học và ôn thi THPT quốc gia môn hóa

Hóa học

... khớ H2 thu c tng ng vi thi gian o c nh sau: th biu din s ph thuc th tớch H2 vo thi gian th tớch H2 (ml) 100 80 90 89 85 78 90 60 50 40 20 10 0 10 thi gian(phỳt) Trong thi gian phỳt lng H2 thoỏt ... LUYN THI TN THPT QUC GIA MễN HểA Ti liu gm : - Lý thuyt v bi lý thuyt tng chng (tt c vớ d v bi u gii chi tit d hiu) - Phng phỏp gii ( gii nhanh + phng phỏp tng phn + bi vớ d gii chi tit) - thi ... nhim mụi trng khụng khớ nh sau : (1) Do hot ng ca nỳi la (2) Do khớ thi cụng nghip, khớ thi sinh hot (3) Do khớ thi t cỏc phng tin giao thụng (4) Do khớ sinh t quỏ trỡnh quang hp cõy xanh (5) Do...
 • 20
 • 2,319
 • 8
đề cương ôn thi thpt quốc gia môn hóa học mới nhất

đề cương ôn thi thpt quốc gia môn hóa học mới nhất

Hóa học

... gii thiu Ti liu cng ụn thi THPT Quc gia mụn Húa hc l ti liu tng hp li kin thc húa hc c bn v THPT, giỳp cho giỏo viờn cú mt ti liu tng hp hng dn hc sinh ụn húa 10, 11, 12, c bit l cho ụn thi THPT ... - Phn I- Tng ụn lớ thuyt húa hc THPT 10-11-12 (theo tng chng) cú bi kốm theo; - Phn II- 99 thi th cú ỏp ỏn chi tit v bỡnh lun Mong rng, cng ụn thi THPT Quc gia ny s giỳp cho quý Thy (Cụ) v ... HC V VN PHT TRIN KINH T X HI, MễI TRNG PHN II- 99 THI TH THPT QUC GIA MễN HểA HC Cể P N CHI TIT V BèNH LUN PHN I- TNG ễN TP L THUYT HểA HC THPT LP 10 CHNG 1: NGUYấN T A KIN THC C BN Thnh phn...
 • 690
 • 5,872
 • 38
ĐỀ CƯƠNG ôn THI THPT QUỐC GIA môn hóa

ĐỀ CƯƠNG ôn THI THPT QUỐC GIA môn hóa

Lớp 12

... iờn tich hat nhõn thi A Ban kinh nguyờn t va ụ õm iờn ờu tng B Ban kinh nguyờn t tng, ụ õm iờn giam C Ban kinh nguyờn t giam, ụ õm iờn tng D Ban kinh nguyờn t va ụ õm iờn ờu giam B2 Cp hiu (5 ... liờn kt gia H vi O l liờn kt cng húa tr phõn cc cũn lit kt gia O vi O l liờn kt cng húa tr khụng phõn cc + Trong phõn t NH4Cl: liờn kt gia H vi N l liờn kt cng húa tr phõn cc, cũn liờn kt gia NH4+ ... ng l bin thi n nng ca mt cỏc cht phn ng hoc sn phm mt n v thi gian n v : mol/l.s hoc mol/l.ph ; mol/l.h b) Biu thc tớnh: Gi s ta cú phn ng tng quỏt : a.A + b.B + c C + d.D + 1 Ti thi im t1...
 • 136
 • 1,588
 • 1
100 câu hỏi ôn thi THPT quốc gia môn hóa

100 câu hỏi ôn thi THPT quốc gia môn hóa

Hóa

... a>0 v0 0 chiều 0,05 (s) ... thời gian ngắn vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu x Lần thứ hai, đưa vật vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ thời gian ngắn đến lúc lực hồi phục đổi chiều y Tỉ x số = Tỉ số gia tốc vật gia ... lò xo biến thi n từ 52 cm đến 64 cm Thời gian ngắn chiều dài lò xo giảm từ 64 cm đến 61 cm 0,3 s Thời gian ngắn chiều dài lò xo tăng từ 55 cm đến 58 cm là: 10 Vật Lý [3K] - LUYỆN THI ĐẠI HỌC...
 • 36
 • 540
 • 0
đề ôn luyện thi thpt quốc gia môn hóa 2016

đề ôn luyện thi thpt quốc gia môn hóa 2016

Hóa

... dùng để oxi hóa hết 200ml dd CrBr3 1M là: A: 300ml B: 600ml C: 450ml D: 900ml >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 7/27 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN ... lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu, không hóa nâu không khí có tỉ khối so với H2 18 Số mol HNO3 bị khử trình >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt ... dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu dung dịch X 0,896 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu, không hóa nâu không khí có tỉ khối so với H2 18 Số mol HNO3 bị khử trình A: 0,1 mol B: 0,095 mol C:...
 • 27
 • 640
 • 2
35 đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán

35 đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán

Toán học

... = , ng thi tip xỳc vi trc honh Ox v cỏt tuyn chung ca Elip (E) vi Parabol (P) 2) Trong khụng gian vi h to Oxyz, vit phng trỡnh ng thng (d) vuụng gúc vi mt phng (P): x + y + z - = ng thi ct c ... (H) 2) Trong khụng gian vi h trc to Oxyz, cho ( P ) : x + y - z + = v ng thng (d ) : x+3 = y + = z - , im A( 2; 3; 4) Gi D l ng thng nm trờn (P) i qua giao im ca (d) v (P) ng thi vuụng gúc vi ... y2 6x + = Tỡm im M thuc trc tung cho qua M k c hai tip tuyn ca (C) m gúc gia hai tip tuyn ú bng 600 2) Trong khụng gian vi h to Oxyz, cho hai ng thng: (d1) : { x = 2t; y = t; z = ; (d2) : {...
 • 35
 • 762
 • 0
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

Toán học

... Tài liệu ơn thi Đại Học – Cao Đẳng 2014 * log a x1  log a x  log a x x2 2/ Đònh lý ( x1 , x2  ( ; +  ) ) logax = logax ( x ( ; +  ) ;   R ) 3/ Công thức đổi số logax = logab.logb ... Nếu f đồng biến g nghòch biến phương trình : f(x) = g(x) không nghiệm 2/ Nếu f đồng biến ( nghòch biến) phương trình: f(x) = k ( k: số) không nghiệm Giải phương trình sau 1/ 2x = 11 –x 2/ log2x ... 2 x  Gv: Phạm Xn Hải ( www.pxhai.wordpress.com) Trang 32 m Tài liệu ơn thi Đại Học – Cao Đẳng 2014 Lập bảng biến thi n 17/ Giải phương trình: x x  2.3 x  x  2x   ĐS: S   ; ;  Giải...
 • 33
 • 1,246
 • 3
Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn toán

Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn toán

Toán học

... CNG ễN THI TT NGHIP Nm hc: 2013 - 2014 THPT THI PHIấN T TON CNG ễN THI TT NGHIP A NI DUNG ễN TP THI TT NGHIP THPT I/ i s v gii tớch : ng dng o hm kho sỏt ... giỏc SAC u v nm mt phng vuụng gúc vi ỏy Tớnh th tớch chúp S.ABC THPT THI PHIấN T TON 14 CNG ễN THI TT NGHIP MT S ễN THI TT NGHIP THPT NM HC 2013 2014 s 01 I PHN CHUNG DNH CHO TT C CC TH SINH ... nhng khụng ct 2) Vit phng trỡnh mt phng (P) cha d1 ng thi song song d2 T ú, xỏc nh THPT THI PHIấN T TON 29 CNG ễN THI TT NGHIP khong cỏch gia hai ng thng d1 v d2 ó cho Cõu Va (1,0 im): Tỡm mụun...
 • 41
 • 1,799
 • 2
Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

Vật lý

... nơtrôn C số prôtôn < số nơtrôn D số prôtôn > số nơtrôn 12 Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013-2014 GV : Nguyễn Huy Hùng Câu 28: Hạt electron thuộc loại hạt sơ cấp sau? A Bariôn B Phôtôn C Leptôn D Mezôn ... tạo từ: A 33 prôtôn 27 nơtron B 27 prôtôn 60 nơtron C 27 prôtôn 33 nơtron D 60 prôtôn 27 nơtron Câu 11: Chọn phát biểu sau sai nói ý nghĩa hệ số công suất? A Hệ số công suất lớn công suất hao phí ... chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại C Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc không gia tốc cực đại D Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc không 10 −4 Câu Đặt hiệu...
 • 72
 • 1,031
 • 0

Xem thêm