0

hướng dẫn ôn luyện thpt quốc gia môn hóa học

Tài liệu hướng dẫn ôn thi thpt quốc gia môn toán 2015 ngắn gọn và cơ bản nhất

Tài liệu hướng dẫn ôn thi thpt quốc gia môn toán 2015 ngắn gọn và cơ bản nhất

Toán học

... Kho đề thi THPT quốc gia, đề kiểm tra có đáp án, tài liệu ơn thi đại học mơn tốn C MỘT SỐ CHỦ ĐỀ ƠN TẬP PHẦN I: HÌNH HỌC KHƠNG GIAN OXYZ TĨM TẮT LÝ THUYẾT I.HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHƠNG GIAN 1.Toạ độ ... với A  z   t  qua đường thẳng d MỘT ĐỀ THI TỐT NGHIỆP + ĐẠI HỌC HÌNH HỌC KHƠNG OXYZ Bài 1) TNTHPT 2009 Câu 4a Trong khơng gian Oxyz, cho mặt cầu (S) mặt phẳng (P) có phương trình: 2 (S) : ... x+y-z+3=0 Tìm toạ độ giao điểm H A mặt phẳng (P) Bài 2: Trong khơng gian Oxyz, Cho mp (P): 6x + 3y + 2z – = Tìm tọa độ hình chiếu A(1, 2, 3) mặt phẳng (P) Bài 3: Trong khơng gian Oxyz, Cho mp (P):...
 • 72
 • 736
 • 5
Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016

Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016

Hóa

... mòn điện hóa học B lúc đầu xẩy tượng ăn mòn điện hóa học sau xẩy thêm tượng ăn mòn hóa học C lúc đầu xẩy tượng ăn mòn hóa học sau xẩy thêm tượng ăn mòn điện hóa học D xẩy tượng ăn mòn hóa học Câu ... đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 CTPT C2H4O2NNa Vậy công thức X là: A H2N-CH2-COOCH3 B H2N-CH2COOCH2CH3 C CH3-CH(NH2)-COOH D CH3-CH2COONH4 Câu 22: Hãy cho biết phát biểu sau không ... etanol (5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ (6) Nhóm OH phenol không bị gốc axit nhóm OH ancol Có phát biểu ? 20 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 A B C D Câu 4:...
 • 349
 • 3,286
 • 2
Chìa khóa vàng ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Chìa khóa vàng ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Hóa học

... chóng giao t¹i ®iĨm A Tõ A nèi víi to¹ ®é O v 2a ta ®−ỵc tam gi¸c vu«ng c©n Víi sè mol kÕt tđa tõ trơc y c¾t tam gi¸c ë mét hc hai ®iĨm T¹i ®ã kỴ vu«ng gãc víi trơc x ta ®−ỵc sè mol CO2 tham gia ... VNO = 0,3 × 22,4 = 6,72 lÝt → A sai B i to¸n 9: Nung x mol Fe v 0,15 mol Cu kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®−ỵc 63,2 gam hçn hỵp chÊt r¾n Ho tan ho n to n hçn hỵp chÊt r¾n trªn b»ng H2SO4 ®Ỉc, nãng, ... trÞ cđa l m1 A 32,8 gam B 34,6 gam C 42,6 gam D 36,8 gam B i 5: Nung y mol Fe kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®−ỵc 16,08 gam hçn hỵp A gåm chÊt r¾n gåm Fe v c¸c «xit s¾t hßa tan hÕt l−ỵng hçn hỵp A...
 • 109
 • 706
 • 1
đề cương ôn thi thpt quốc gia môn hóa học mới nhất

đề cương ôn thi thpt quốc gia môn hóa học mới nhất

Hóa học

... cng ụn thi THPT Quc gia mụn Húa hc l ti liu tng hp li kin thc húa hc c bn v THPT, giỳp cho giỏo viờn cú mt ti liu tng hp hng dn hc sinh ụn húa 10, 11, 12, c bit l cho ụn thi THPT Quc gia sp ti ... liờn kt gia H vi O l liờn kt cng húa tr phõn cc cũn lit kt gia O vi O l liờn kt cng húa tr khụng phõn cc + Trong phõn t NH4Cl: liờn kt gia H vi N l liờn kt cng húa tr phõn cc, cũn liờn kt gia NH4+ ... VN PHT TRIN KINH T X HI, MễI TRNG PHN II- 99 THI TH THPT QUC GIA MễN HểA HC Cể P N CHI TIT V BèNH LUN PHN I- TNG ễN TP L THUYT HểA HC THPT LP 10 CHNG 1: NGUYấN T A KIN THC C BN Thnh phn cu...
 • 690
 • 5,872
 • 38
HƯỚNG DẪN ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TOÁN 12

HƯỚNG DẪN ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TOÁN 12

Toán học

... 27 GD& Ninh ng ụn thi THPT qu gia 2014-2015 Ch 3: Bi toỏn t ng giao 3.1 Ki n th c c b n 3.1.1 Bi toỏn t ng giao t ng quỏt: Cho hai th hm s : y = f(x, m) v y = g(x,m) Honh giao m c a hai th l nghi ... 3ữ ố ữ ứ GD& Ninh Vớ d 6: Vi t ph ng ụn thi THPT qu ng trỡnh ti p n v i th (C): y = ng th ng (d): y = 3x - i + Ph ng trỡnh honh giao gia x +2 t i cỏc giao x -1 2014-2015 m c a (C) m c a (d) v ... a) Vi t ph ng trỡnh ti p n v i (C) t i giao m c a (C) v i tr c honh GD& Ninh ng ụn thi THPT qu gia 2014-2015 b) Vi t ph ng trỡnh ti p n v i (C) t i giao m c a (C) v i tr c tung c) Vi t ph ng...
 • 264
 • 875
 • 0
Chiến lược hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia năm 2015

Chiến lược hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia năm 2015

Kỹ năng tư duy

... thi Giai đoạn 4: Về đích – Tổng ôn lại kiến thức Theo phân tích chuyên gia Hocmai.vn kinh nghiệm bạn “vượt vũ môn khoảng tháng cuối trước kì thi đại học quan trọng Đây giai đoạn để bạn tổng ôn ... đa hóa điểm số dựa lực vào thời điểm Các bạn nên bắt đầu tổng ôn khoảng thời gian tổng ôn sớm làm ảnh hưởng tới hiệu ôn luyện “điểm rơi phong độ”, ngược lại việc tổng ôn muộn khiến bạn không ... bình thuộc nội dung kiến thức nhận biết, thông hiểu cấu trúc đề thi THPT quốc gia Còn với bạn học lực khá, mong muốn đạt 9, 10 điểm/ môn phải rà soát, ôn tập lại phần lý thuyết, kiến thức Bên...
 • 3
 • 766
 • 4
Hướng dẫn ôn thi thpt quốc gia ngữ văn 2015

Hướng dẫn ôn thi thpt quốc gia ngữ văn 2015

Ngoại ngữ

... phẩm văn học Bắt đầu từ năm 2015, kết kì thi THPT quốc gia dùng để xét tốt nghiệp làm hồ sơ dự tuyển vào đại học, đề thi môn Ngữ văn nói riêng Hướng dẫn ôn thi thpt quốc gia ngữ văn 2015 môn khác ... đối tránh ngôn ngữ kể, ví dụ như: hôm, lúc ấy, sau III Dự đoán xu hướng đề thi THPT quốc gia môn Ngữ văn năm 2015 Nói xu hướng đề thi năm 2015, TS Phạm Hữu Cường (giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn ... nhận tác phẩm văn học, nhân vật tác phẩm, tình truyện, đoạn thơ Nghị luận văn học yêu cầu học sinh tư mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng Hướng dẫn ôn thi thpt quốc gia ngữ văn 2015...
 • 10
 • 771
 • 2
TỔNG hợp hữu cơ ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

TỔNG hợp hữu cơ ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

Hóa học

... H2O có số mol số mol oxi tiêu tốn gấp lần số mol Y tham gia phản ứng Biết Y làm màu dung dịch brom ,không tham gia phản ứng tráng gương Y công hiđro thì rượu đơn chức bậc CTCT Y là: A.CH3CH2CHO ... cam có củ cà rốt) có công thức phân tử C 40H56 không chứa liên kết ba Khi hiđro hoá hoàn toàn caroten thu hiđrocacbon có công thức phân tử C 40H78 Biết hợp chất thiên nhiên không chứa vòng ba cạnh ... ứng với CuO đun nóng, tạo sản phẩm có khả tham gia tráng bạc Công thức X A CH3-CH(OH)-COOH B CH3-CH2- COOH C CH2OH-CH2-COOH D CH2OH-CH=CH-COOH Lời gia i Chọn đáp án C n H2 = n X → loại B t0 X...
 • 59
 • 1,194
 • 4
Tổng hợp vô cơ ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

Tổng hợp vô cơ ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa

Hóa học

... lít (đktc) hỗn hợp khí không màu, không hóa nâu không khí dung dịch chứa 21,19 gam muối Kim loại M A Fe B Al C Ag D Zn Lời gia i khí thu không màu, không hóa nâu không khí ⇒ khí N2 N2O  Phương ... 0,075 Lời gia i Đáp án B Nhận xét: Các kim loại có nhiều hóa trị tác dụng với chất oxi hóa yếu cho hóa trị thấp, tác dụng  với chất oxi hóa mạnh cho hóa trị cao Một số kim loại nhiều hóa trị ... màu, hóa nâu không khí Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu là: A.7,98% B.15,95% C.79,77% D 39,89% Lời gia i Đáp án B Thêm vào bình A muối NaNO3 có khí không màu, hóa nâu không khí NO Chú...
 • 42
 • 837
 • 3
ÔN THI THPT QUỐC GIA môn SINH học

ÔN THI THPT QUỐC GIA môn SINH học

Sinh học

... thông tin di truyền loài xa B sản xuất hóoc -môn cần thiết cho người với số lượng lớn C sản xuất vacxin phòng bệnh qui mô công nghiệp D tất 24 N¨m häc 2015 - 2016 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC ... bạch tạng là: 40 N¨m häc 2015 - 2016 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC A 25% B 50% C 75% D 100% 375 Cơ sở di truyền học Luật Hôn nhân gia đình: Cấm kết hôn gần vòng đời vì: A gen trội có hại ... không mang gen bệnh, người chồng có bố bình thường mẹ không mang gen bệnh Con họ sinh nào? A Tất trai, gái không bị bệnh 44 N¨m häc 2015 - 2016 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC B Tất gái không...
 • 79
 • 648
 • 0
CHIẾN LƯỢC ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA

CHIẾN LƯỢC ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA

Hóa học

... nhiều niềm vui từ tài liệu Chúc bạn sức khỏe, có nhiều niềm vui hóa học thành công mùa phượng nở 2015 Chào thân ái./ Ad FC – HÓA HỌC VÙNG CAO 2.0 DongHuuLee ... việc viết cân phản ứng vô đơn giản- không 10s.Nếu bạn đọc chưa biết kĩ thuật đặc biệt alo cmt cho tác giả FC – HÓA HỌC VÙNG CAO nhé) i Khi gặp toán oxi hóa:  RCHO(andehit )  + CuO ,t ancol ... 2O → t0 Bạn đọc có biết kĩ viết nhanh phản ứng không? Nguyên tắc "râu ông cắm cằm bà kia".Nếu bạn không hiểu alo , SMS cmt cho tác giả Như vậy, công thức cấu tạo tổng quát este Rm(COO)m.nR/n i...
 • 13
 • 281
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25