0

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học tập 2- phạm sỹ lựu

301 1,775 3
  • tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học tập 2-  phạm sỹ lựu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2015, 03:49

Tài Liệu Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Hoá Học Tập 2 Bộ sách Tài Liệu Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Hoá Học gồm 2 tập được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những mục đích chính : giúp giáo viên có thêm tài liệu để tham khảo; giúp phụ huynh học sinh có thêm tài liệu để kiểm tra kết quả học tập của các em; giúp các em học sinh có thêm bài tập rèn luyện, nâng cao kiến thức và làm tốt hơn các bài kiểm tra tại lớp, các bài thi học kì, thi học sinh giỏi, thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học. .
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học tập 2- phạm sỹ lựu, tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học tập 2- phạm sỹ lựu,

Từ khóa liên quan