Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2016 cực hay (Phần 12: Phi kim – Phân bón hóa học)

62 658 2
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2016 cực hay (Phần 12: Phi kim – Phân bón hóa học)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 Tham gia gói Pro S Pro Adv để đạt điểm cao https://www.facebook.com/groups/LePhamThanh2015/ M011 LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ BÀI TẬP VỀ PHÂN BÓN HOÁ HỌC Ví dụ Phân đạm urê thường chứa 46% N Khối lượng (kg) urê đủ cung cấp 70 kg N A 152,2 B 145,5 C 160,9 D 200,0 Ví dụ Khối lượng NH3 dung dịch HNO3 45% đủ để điều chế 100 kg phân đạm có 34% N A 20,6 kg 76,4 kg B 7,225 kg 26,775 kg C 20,6 kg 170 kg D 7,75 kg 59,5 kg Ví dụ Một loại phân urê có 15% tạp chất trơ không chứa N Độ dinh dưỡng phân A 21% B 19,83% C 42% D 23,33% Ví dụ Một loại phân urê chứa 95% (NH2)2CO, lại (NH4)2CO3 Độ dinh dưỡng loại phân A 46,00% B 43,56% C 44,33% D 45,79% Ví dụ Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 gam chứa 35,43% Ca(HPO4)2 lại CaSO4 Độ dinh dưỡng loại phân bón A 21,69% B 61,20% C 16% D 45,81% Ví dụ Phân lân supephotphat kép thực tế sản xuất thường có 40% P2O5 Hàm lượng (%) canxi đihiđrophotphat phân bón A 65,9 B 56,9 C 32,95 D 69,5 Ví dụ Phân kali (KCl) sản xuất từ quặng xinvinit thường có 50% K2O Hàm lượng (%) KCl phân bón A 39,6 B 69,3 C 72,9 D 79,3 Ví dụ Một loại tro thực vật có chứa 68,31% K2CO3 (còn lại tạp chất không chứa kali) Độ dinh dưỡng loại tro A 38,61% B 46,53% C 56,52% D 68,12% Ví dụ Để điều chế 24,7 kg amophot (tỉ lệ số mol muối amophot 1:1) khối lượng H3PO4 nguyên chất cần dùng A 9,8 kg B 14,7 kg C 16,8 kg D 19,6 kg Ví dụ 10 Cho phát biểu sau: (a) Có ba loại phân bón hoá học phân đạm, phân lân, phân kali (b) Thành phần supephotphat kép Ca(H2PO4)2 CaSO4 (c) Cần bón vôi cho đất chua trước bón đạm amoni (d) Phân lân nung chảy thích hợp cho đất chua (e) Thành phần nitrophotka gồm KNO3 NH4H2PO4 (g) Amophot hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali nên gọi phân NPK (h) Phân ure có ưu điểm dễ bảo quản hàm lượng đạm lớn (i) Để sinh trưởng phát triển tốt, cần bón nhiều phân vi lượng Số phát biểu A B C D Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: www.moon.vn “Thước đo đời thời gian, mà cống hiến" – Peter Marshall ... biểu sau: (a) Có ba loại phân bón hoá học phân đạm, phân lân, phân kali (b) Thành phần supephotphat kép Ca(H2PO4)2 CaSO4 (c) Cần bón vôi cho đất chua trước bón đạm amoni (d) Phân lân nung chảy thích... biểu sau: (a) Có ba loại phân bón hoá học phân đạm, phân lân, phân kali (b) Thành phần supephotphat kép Ca(H2PO4)2 CaSO4 (c) Cần bón vôi cho đất chua trước bón đạm amoni (d) Phân lân nung chảy thích... phân bón A 21,69% B 61,20% C 16% D 45,81% Ví dụ Phân lân supephotphat kép thực tế sản xuất thường có 40% P2O5 Hàm lượng (%) canxi đihiđrophotphat phân bón A 65,9 B 56,9 C 32,95 D 69,5 Ví dụ Phân

Ngày đăng: 11/03/2016, 22:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan