Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2016 cực hay (Phần 7: Kí Kịch giai đoạn 1945 đến hết thế kỉ XX)

32 1.6K 2
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2016 cực hay (Phần 7: Kí  Kịch giai đoạn 1945 đến hết thế kỉ XX)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI NGI LI ề SễNG - NGUYN TUN (tit 1) Li m: Tu bỳt l mt th loi xuụi cú úng gúp ỏng k vo nn hc hin i nc nh Cú th k nhiu tỏc gi, tỏc phm thnh cụng th loi ny: Thch Lam vi H Ni bm sỏu ph phng, Nguyn Trung Thnh vi ng chỳng ta i, V Bng vi Thng nh mi hai, Hong Ph Ngc Tng vi Ngụi trờn nh Phu Vn Lõu, Rt nhiu ỏnh la, Ai ó t tờn cho dũng sụng? V khụng th khụng k n ụng vua ca th tựy bỳt Nguyn Tuõn vi Ngi lỏi ũ Sụng I Tỡm hiu chung Tỏc gi: Nguyễn Tuân (1910 1987) Xut hin trờn n vo cui thp niờn 30 v u 40, Nguyn Tuõn ó khng nh lp tc tờn tui ca mỡnh mt phm gn nh t n s hon thin v hon m ca mt phong cỏch vit: Vang búng mt thi ễng c coi l cõy i th ca rng u ngun Vit Nam th k 20 vi mt phong cỏch ngh thut ti hoa, c ỏo Là bút tài c truyện ngắn, nghiên cứu phê bình văn học, ký Tuy nhiên, v-ơng quốc để Nguyễn Tuân xõy nờn lâu đài nghệ thuật nguy nga tráng lệ Tuỳ bút Ng-ời lái đò sông Đà minh chứng cho sở tr-ờng nghệ thuật thể tài tuỳ bút Qua õy, ngi c cú th thy chõn dung ca mt cỏi tụi ti hoa, uyờn bỏc m mi ch không lâu đài chữ nghĩa mà bể thẳm tâm hồn, ch nng lòng nhà văn đất n-ớc, ng-ời Chính lòng yêu ng-ời, yêu đất n-ớc góp phần làm nên trang văn thật tài hoa Nguyễn Tuân: Nói chuyện với Ng-ời lái đò sông Đà nh- lai láng thêm lòng muốn đề thơ vào sông n-ớc" (Lời tác giả) MOON.V N Tỏc phm 2.1 Xut x, hon cnh i, ti, ngun cm hng - Tựy bỳt Ngi lỏi ũ Sụng rỳt t Sụng gm 15 tựy bỳt v mt bi th phỏc tho, i nm 1960 khớ th phn ho hựng ca nhng nm thỏng Bc xõy dng ch ngha xó hi Khp t nc dy vang Ting hỏt tu, sc sụi ting gi vng v t on thuyn ỏnh cỏ Chớnh nhng õm y ó thi bựng lờn nhit tỡnh cỏch mng, gic gió bc chõn phiờu lóng ca Nguyn Tuõn tỡm v vi mnh t Tõy ca T Quc, khỏm phỏ cht vng ca thiờn nhiờn v tõm hn dõn tc ỳc li thiờn tựy bỳtVit v dũng sụng a u t quc, dn nột tõm khm Nguyn Tuõn l cm hng ngi ca, khng nh s thay i ca thiờn nhiờn t nc thi kỡ i mi 2.2 Th loi Tựy bỳt l mt dng cú tớnh cht trung gian gia t s vi tr tỡnh, gia th vi xuụi, gia yu t ch quan v khỏch quan,va cú tớnh cht ghi chộp (kớ), va cú cht th (tr tỡnh) va mang mu sc trit hc t Trong tu bỳt cng cú k chuyn, thut s Nhng cỏi mch chớnh, u tri lờn, luụn l tr tỡnh ú l th t do, tng i phúng tỳng, nhng cú nguyờn tc ca nú Mt nhng nguyờn tc m ngi ta hay núi n l nguyờn tc kt cu: va tỏn, va t B mt cú v tn mn, nhng b sõu li nht quỏn v ý ngha, t tng, ch , to trc xuyờn sut nh vuụng ru bớch Tựy bỳt Nguyn Tuõn l nh cao tựy bỳt Vit Nam m qua ú, ta thy mt cỏi tụi ti hoa, uyờn bỏc Nu nh trc cỏch mng thỏng Tỏm, ụng vit v nhng ngi c chng, http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI c tuyn thỡ gi õy, nhng ngi nh, bỡnh thng m v i li l nhõn vt chớnh sỏng tỏc Nguyn Tuõn 2.3 Giỏ tr ca tỏc phm + Giỏ tr thụng tin, t liu: cụng trỡnh kho cu v Sụng , cung cp nhng hiu bit chõn xỏc, lớ thỳ v Sụng , v lch s, a th, phong cỏch vt thỏc ca ngi lỏi ũ, s chun b ca nh nc chinh phc Sụng + Giỏ tr chng II c hiu bn Giỏ tr ớch thc ca tỏc phm chng khụng phi ch qua vic phn ỏnh, khc hin thc m cũn tm t tng, cm xỳc v nhng suy nghim sõu sc v ngi, v cuc sng Cỏi p ca tu bỳt Nguyn Tuõn th hin trung Ngi lỏi ũ sụng , nhng lũng yờu mn thit tha, thỏi trõn trng ch mi, cuc sng mi v s thay i cn bn quan nim thm m chớnh l cỏi mch ngm t tng, cm xỳc cú ý ngha quyt nh i vi cụng vic sỏng to ca ngi ngh s Khi phõn tớch, khụng ch chỳ ý lm ni bt cỏi tụi ti hoa, uyờn bỏc, cn ht sc lu tõm n cỏi tụi dt, tinh t cm xỳc, chõn thnh gn bú vi t nc v dõn tc ca mt nh tng cú thi kỡ di thoỏt li cuc sng, ch ham mi mit xờ dch, Hỡnh tng Sụng 1.1 Tớnh cỏch bo- v p d di, hựng v MOON.V N * V trớ ca nhõn vt tỏc phm: Hỡnh tng trung tõm ca tựy bỳt l ngi lỏi ũ, nhng nhng trang c sc nht ca Nguyn Tuõn li dnh cho sụng m ú, hỡnh nh cỏi ngụng ca ngũi bỳt Nguyn Tuõn ó gp g vi cỏ tớnh c bit ca sụng nh mt cuc hn hũ t lõu vi a bng bnh ca b m Tõy Bc Khụng phi ngu nhiờn m Nguyn Tuõn ó trõn trng vit hoa c hai ch Sụng Sụng nc x mỡnh ó chy bao nhiờu trờn trang vit ca Nguyn Tuõn, nhng cha õu, hỡnh nh dũng sụng li hin lờn sng ng nh mt sinh th, cú tõm trng, cú linh hn, cú tờn riờng khai sinh, cú lai lch v tớnh cỏch phc tp, phong phỳ nh sụng trờn trang ca Nguyn S phc y trung th hin hai phng din m Nguyn Tuõn gi l bo v tr tỡnh * Biu hin ca tớnh cỏch bo, v p d di, hựng v ca Sụng - Hin lờn qua li t: Th Nguyn Quang Bớch:Chỳng thy giai ụng tu/ giang c bc lu Nột riờng ca Sụng : th chy c ỏo, nghch ngc, khụng ging ca Sụng Nguyn Tuõn tỡm thy s ng cm vi cỏi ngụng ca thiờn nhiờn - Biu hin ch yu khỳc thng ngun: lm thỏc, nhiu ghnh, dc ln, nc chy xit + B sụng cú nhng on rt him tr: Vỏch ỏ: dng vỏch thnh, hai b sng sng nh ỏp sỏt ú l vỏch ỏ hp, sõu, dc thng ng c c t bng mt lot cỏc liờn tng, so sỏnh c th, c ỏo: Mt sụng ch lỳc ỳng ng mi cú mt tri Nú cht lũng Sụng nh mt cỏi yt hu ng bờn ny nh tay nộm hũn ỏ qua vỏch Cú quóng nai h ó cú ln vt t b ny sang b Ngi khoang ũ qua quóng y, ang hố m cng thy lnhta cú cm giỏc tht thn nh ngc nhỡn lờn mt tũa cao tng no ú va tt pht ốn in Cha ht bng hong, ta b cun theo nhng õm man di ca õm ting nc mt ghnh Hỏt Loúng http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI + m ting nc: Nc xụ ỏ, ỏ xụ súng, súng xụ giú, cun cun lung giú gựn ghố sut nm nh lỳc no cng ũi n xuýt Chỳng ta hỏt Em cú nghe thy giú núi gỡ khụng? V hỡnh dung ting giú du dng li thỡ thm tỡnh t Nhng hn ú khụng phi l cỏi giú cun cun nh thnh hỡnh, gựn ghố (bin õm ca hai ting gm g v hm hố chng?) nh thnh ting Mt th ting qu quỏi v ghờ rn: Th v kờu nh ca cng cỏi b sc Cha tha, nh cũn tip tc t ting thỏc vi muụn ging iu: Nghe nh l oỏn trỏch gỡ, ri li nh l van xin, ri li nh l khiờu khớch, ging gn m ch nhoTh ri, nú bt thn Rng lờn nh ting mt ngn trõu mng ang lng ln gia rng vu rng tre na nh n la, ang phỏ tuụng rng la, rng la cựng gm thột vi n trõu da chỏy bựng bựng- Nhng cõu trựng ip gi khụng khớ quay cung, bng rỏt ca mt trn cung la, hy dit Dựng la t nc, ly rng t sụng, em nhng yu t tng khc, gi li hũa hp tng sinh mt so sỏnh c ỏo, gi cm l nh mun nhn mnh c tớnh hy dit ghờ gm ca Sụng Cõu cú kt cu trựng ip, liờn hon, nhp ngn to ging dn dp, gp gỏp, cng thng, t ng cc t trng thỏi d di gi n tng hói hựng, rựng rn v sc tn phỏ khng khip D di nht phi k n nhng hỳt nc Trụng xa nú ging nh cỏi lỳm ng tin trờn mỏ mt cụ nng xinh xinh, nhng kỡ thc nú l m chụn bao s phn Nguyn Tuõn ó c t hỳt nc Sụng : sõu, sỏng, xanh thm thm bng nhng so sỏnh c bit: + Hỳt nc: Ging nh cỏi ging bờ tụng th xung sụng chun b lm múng cu Mt ging xõy ton bng nc sụng xanh ve mt ỏng thy tinh ỳc dy, pha lờ xanh Cc pha lờ nc khng l T ỏy hỳt nc nhỡn ngc lờn vỏch thnh hỳt mt sụng chờnh ti mt ct nc cao n vi si Kt hp th phỏp ca hc v th phỏp ca in nh, Nguyn Tuõn ó truyn n c gi cm giỏc chõn thc, sng ng nh tn mt chng kin v bo mt cỏch hựng v ca Sụng MOON.V N + ỏ: Sụng ó dn by thch trn trờn sụng nh mt trn bỏt quỏi bt dỡm bng ht, bt cht bng c bt c thuyn no qua ú Thch trn khụng ch cú v hón, d dn ca vỏch ỏ, hỳt nc m cũn bc l bn cht nham him, xo quyt Mt sụng c mt chõn tri ỏ nú by thch trn trờn sụng ỏm tng ỏm hũn chia lm ba hng chn trờn sụng ũi n cht cỏi thuyn Cú nhng on mt ghnh nc xụ ỏ ỏ xụ súng súng xụ giú cun cun nhng lung ghựn ghố sut nm Mt hũn ỏ no cng ng ngc, nhn nhỳm, mộo mú Nú ng, ngi, nm, nghiờng vi nhng nhim v riờng, by sn thch trn thnh ba tuyn By ba trựng vi nhm tc ot v hy dit n cựng s sng ca ngi: gi mi th on, mu ma chc qu dn d, phc kớch, ú l binh phỏp sõu him ca thn sụng thn ỏ Chỳng ó chn khỳc ngot tm nhỡn b hn ch ỏnh phc kớch, d ngi vo sõu th trn, ỏnh qut vu hi, cụ lp húa, chn mi ng sinh Khi giỏp lỏ c: gi mi ngún ũn him ỏc: nc thỏc reo hũ lm vin cho ỏ, uy hip tinh thn i phng Vi cỏch miờu t mang cm giỏc mnh, nh Nguyn Tuõn ó dng nờn mt nột tớnh tri ca sụng ú l rt d di bo nhng ng thi nú cng rt sng ng nh mt sinh th sng Vỡ th tỏc gi thng gi sụng ch ớt gi l dũng sụng + Tuy nhiờn, thy ht cỏi d di ca Sụng , phi cựng ụng bc vo trn thy chin vi c mt i quõn hựng hu, ụng o, d dn, hón ca sụng gm cú lc lng: ỏ hu, ỏ tng, ỏ tin v vi nhiu th on nham him Chỳng ging sn trn bỏt quỏi vi ba trựng vi, on ca sinh ca t, h thng boongke, phỏo i ỏ chỡm ni, l din hay giu mt Trựng võy th nht cú bn ca t, mt ca sinh Súng trn a phúng thng vo mỡnh, mt nc hũ la vang dy (), ựa vo http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI m b gy cỏn chốo vừ khớ trờn cỏnh tay ụng lỏi, chỳng da dm, sn s, hiu chin, súng nc nh quõn liu mng i thuyn lờn vi v hựng h, nc bỏm ly thuyn nh ụ vt tỳm tht lng ụng ũ ũi lt nga mỡnh gia trn nc vang tri la nóo bt, hng nh mt u s bt bi Chỳng ó dựng n ming ũn him c nht: lung nc ( ) búp cht ly h b ngi lỏi ũ Chỳng mun gi ngún ũn him húc quyt nh nhm nc ao i phng - Trựng võy th hai, chỳng tng thờm nhiu ca t ỏnh la thuyn vo, ca sinh li b trớ lch qua phớa b hu ngn Chỳng bc l b mt nham him, xo quyt Dũng thỏc hựm beo ang hng hc t mnh trờn sụng ỏ- thiờn nhiờn hựng mnh nh thỳ d Bn nm bn thy quõn ca i nc bờn b trỏi lin xụ nh nớu thuyn lụi vo ũn ca t- dai dng, quyt lit Chỳng khụng ngng khiờu khớch Trựng võy ba ớt ca hn, bờn phi bờn trỏi u l lung cht c, lung sng gia bn ỏ hu v ca thỏcDng nh cú bao nhiờu liờn tng c ỏo, bao nhiờu sỏng to t ng dn cha ó t hi v õy, to nờn bc tranh sn du honh vi nhng mng mu va p ti lm nỏo ng c khụng gian Bng cỏch ú, Nguyn Tuõn ó bt s bo phi hin lờn thnh hỡnh khi, ng nột, õm v muụn chuyn ng sng ng * Dng ý ngh thut ca Nguyn Tuõn - V ni dung: Qua v p bo ca Sụng , Nguyn Tuõn bc l tỡnh yờu t nc say m thit tha ca mt ngi mun dựng chng ca ngi v p kỡ v ho hựng ca thiờn nhiờn Tõy Bc ng thi, cng to nờn bi cnh khụng gian chun b cho s xut hin ca ngi, nhn mnh mụi trng lao ng y gian lao th thỏch ca ngi ngi Khc bn cht Sụng : va khc nghit nh dỡ gh, chỳa t, va hựng v d di to n tng v sụng mang din mo mt k thự s mt, thỏch thc i vi ngi, gi ham mun chinh phc, khỏm phỏ, ch ng MOON.V N - V ngh thut: Ngụn t phong phỳ, s dng thut ng, h t vng ca nhiu ngnh khoa hc, ngh thut khỏc (quõn s, vừ thut, th thao) din t tớnh cht cuc u tranh gia ngi t nhiờn: quyt lit, cng thng, mt mt mt cũn Cm xỳc dt do, tinh t * Tiu kt: Mc dự hỡnh tng ni bt tỏc phm l ngi lỏi ũ nhng xuyờn sut tỏc phm l hỡnh tng rt riờng ca sụng Nu nh thn thoi Sn Tinh, Thy Tinh lý gii cỏi bo, khc nghit ca Sụng bng t c s nm nm bỏo oỏn i i ỏnh ghen Nguyn Tuõn li dng lờn v p d di, bo, hựng v ca Sụng bng nhng trang c th, chõn xỏc, giu liờn tng Qua ú, cú th thy nim say mờ ca Nguyn mun dựng ch ngha tỏi to nhng kỡ cụng ca to húa v nhng kỡ tớch lao ng ca ngi, tỡnh yờu thiờn nhiờn m say v tinh thn dõn tc Mt tm lũng dt vi cuc sng m Nguyn Tuõn ó hũa nhp bng trỏi tim chõn thnh ca mt ngh s ti hoa http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI NGI LI ề SễNG - NGUYN TUN (tit 2) Ngũi bỳt Nguyn Tuõn khụng ch vy giú tuụn ma núi v v p hựng v ca dũng sụng m tõm hn cũn dt mờnh mụng vit v dũng sụng tr tỡnh Cú th núi, tt c nhng i cc khỏc ca cỏi p u c ngh thut c ỏo ca Nguyn Tuõn phụ khoe ht v a dng phong phỳ ngũi bỳt Hỡnh tng Sụng (tip) 1.2 V p nờn th v tr tỡnh - V p tr tỡnh th hin li t th hai, th ca nh th Ba Lan:p vy thay ting hỏt trờn dũng sụng: cm thỏn v v p nờn th, thi v ca cỏc dũng sụng- hộ m v p tr tỡnh ca Sụng v v p tõm hn ngi gi vo ting hỏt - Tớnh tr tỡnh th hin trung khỳc h lu vi dũng chy v mu nc Dũng chy ờm, phng, rng, to nột tớnh cỏch tng phn vi s bo c miờu t c th, chõn thc bng rt nhiu hỡnh nh gi cm v mu nc bin o theo mi - Tớnh tr tỡnh th hin im nhỡn ng: theo thi gian (mựa); theo khụng gian (trờn cao- xa); t t th (ngi thuyn- i) + T trờn cao, xa nhỡn xung, Sụng nh mt cỏi Dõy thng ngon nghốo Tuụn di, tuụn di nh mt ỏng túc tr tỡnh, u túc chõn túc n hin mõy tri Tõy Bc bung n hoa ban hoa go thỏng hai v cun cun mự khúi nỳi Mốo t nng xuõn ú l v p duyờn dỏng, th mng, e p nh mang c hng thm quyn r ca nỳi rng (ỏng túc thm hng hoa ban hoa go) Nguyn Tuõn phn ỏnh s vt s vic bao gi cng tỡm cỏch y s vt s vic n tt cựng tt nh Vỡ th sụng mt ca Nguyn Tuõn bo bao nhiờu thỡ cng rt tr tỡnh by nhiờu Sụng khụng ch p hỡnh dỏng m cũn p s thay i sc mu n tng + T im nhỡn theo thi gian, ta cũn c tỏc gi cho thy s kỡ o ca mu nc: Mựa xuõn dũng xanh ngc bớch ch Sụng khụng xanh mu xanh canh hn ca Sụng Gõm Sụng Lụ Mựa thu nc Sụng l l chớn nh da mt ngi bm i vỡ ru ba, l l cỏi mu gin d mt ngi bt bc bi gỡ mi thu v- Nhng dũng ngm y cht ha, cht nhc, cht th cho thy kh nng quan sỏt tinh t, ngụn ng cỏ th húa cao nh nhng so sỏnh c ỏo, chõn xỏc + Cm nhn trờn t cỏch mt c nhõn: Mu nng thỏng ba ng thi l liờn tng c ỏo khin nng sụng nh ngm th, ngm Chao ụi, trụng sụng, vui nh thy nng giũn tan sau kỡ ma dm, vui nh ni li chiờm bao t quóng Li quỏ i ngt ngo tha thit, khin ta khụng cũn phõn bit c õu l cht th ca cnh, õu l hoi c v k nim, õu l nhng cm giỏc, nhng n tng tro ca mt tõm hn + Ngi trờn thuyn, chiờm ngng sụng nh mt tỡnh nhõn cha quen bit Vi nhng cõu s dng hu ht l B, vi nhp iu ht sc chm rói, ờm , th thỏi l lựng, tỏc gi ó nh a nột bỳt trờn tm la ngụn t cú loang m kỡ o truyn cho ngi c nhng d v ngt ngo v ni xỳc ng thm kớn No l bin phỏp dựng ng t tnh (hu vnh tai, nhỡn tụi khụng chp mt, thuyn trụi, ting cũi sng), c t cỏi tnh tuyt cựng ca b bói sụng No l nhng hỡnh nh p, tro, khit, liờn tng giu cht th: Lỏ ngụ non u mựa, c gianh i nỳi nhng nừn bỳp, nai th ng, ỏng c sng, tt c u gi v tinh khụi, ng hng sa ngo ngt, non t Ting cũi sng l õm tõm tng, di v t quỏ kh, mt chi tit MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI c ỏo, din t sõu sc cỏi yờn lng khụn cựng ca b sụng, tnh n mc ngi v vt giao cm lng tỡm õm t tõm hn, t thi gian thm thm + B sụng: B sụng õu phi lỳc no cng dng vỏch thnh m nhiu quóng sụng b sụng hoang di nh thi tin s, b sụng hn nhiờn nh ni nim c tớch, cnh ven sụng õy lng l nh t, hỡnh nh i Lớ i Trn i Lờ quóng sụng ny cng lng t th thụi .thi gian khụng xỏc nh, khụng c th nhng giu sc gi, gi v quỏ kh, gi trm nm c tớch, li nhng trm tớch tõm hn ngi Vit nhng trang vit c s Ly nhng giỏ tr húa truyn thng so sỏnh l mt cỏch Nguyn Tuõn vnh vin húa cỏi p ca b bói sụng - Trờn bói sụng s sng dõng trn c gianh u nỳi ang nừn bỳp, nng ngụ nhỳ my lỏ ngụ non u mựa, mt n hu cỳi u ngn bỳp c gianh m sng- Sụng khụng ch cú v p tr tỡnh ca hỡnh dỏng, mu sc m cũn cú v p tr tỡnh ca sc sng ờm m sinh sụi i vi Nguyn Tuõn sụng l mt c nhõn v s cng p hn khỳc hỏt xõy dng tng lai 1.3 Tiu kt - xõy dng hỡnh tng sụng nh mt sinh th cú s phn, nh ó huy ng tng hp nhiu th phỏp ngh thut: ngh thut t thc v lóng mn, s phi hp nhiu th phỏp ca hi ha, ca in nh, ngh thut s dng ngụn t mt cỏch a dng sỏng to, nh th v p v c tớnh ca dũng sụng c hin lờn rt a din Xõy dng hỡnh tng sụng nh va chng minh ti ngh ca ngi lỏi ũ sụng va ngi c thy rng, sụng l mt sụng c bit y trin vng khỳc hỏt xõy dng tng lai - Ngũi bỳt ti hoa v bin húa ca Nguyn Tuõn ó thi linh hn cho Sụng , vt th vụ tri hin lờn vi nhng tớnh cỏch i nghch m thng nht T ú, nột ti hoa, uyờn bỏc nhỡn nhn, khỏm phỏ, miờu t thiờn nhiờn ca Nguyn Tuõn c th hin mt cỏch y thuyt phc Hỡnh tng ngi lỏi ũ 2.1 Khỏi quỏt - Khc tng quan vi hỡnh nh Sụng bo, hựng v - ễng lỏi ũ khụng tờn, dng ý ngh thut ca Nguyn Tuõn l khc sõu phm cht dng cm, gan d, kiờn cng (bc l rừ nht nhõn vt ng u vi khú khn, th thỏch) ca nhng ngi bỡnh thng, vụ danh Gi s cú mt cỏi tờn hoc t ụng lỏi khung cnh thi v tr tỡnh ca Sụng thỡ nhõn vt s tr thnh mt ngh s a tỡnh, ging nh th gii nhõn vt ca Nguyn Tuõn trc cỏch mng ễng lỏi ũ ch tr thnh ngi anh hựng - ngh s thiờn s thi leo ghnh vt thỏc 2.2 Phm cht ti nng, trớ dng - Nm chc qui lut ca thn sụng thn ỏ Thuc qui lut phc kớch ca l ỏ ni i nc him tr Hộ m mang ý v trit hc sõu xa: cuc chin u mt mt mt cũn vi k thự bn chõn, ngi am hiu v lm ch quy lut l ngi t do, du ú l quy lut y khc nghit, ch cn mt chỳt li tay, d v mt bỡnh tnh l cú th tr giỏ bng cỏi cht - Trong cuc giao tranh vi thch trn: Bỳt phỏp tng phn dng lờn cuc tranh chp quyt lit, gay gt, cng thng trờn thch trn Sụng gia mt bờn l thch trn Sụng (thiờn nhiờn), mt bờn l ễng ũ (con ngi) Lc lng k thự gm tt c bn ỏ hu, ỏ tng, ỏ tin v vi nhiu th on nham him C mt i quõn hựng hu, ụng o, d dn, hón Chỳng cũn ging sn trn bỏt quỏi: ba trựng vi, on ca sinh ca t, h thng boongke, phỏo i ỏ chỡm ni, l din hay giu mt + Trựng võy th nht Bn ca t, mt ca sinh Súng trn a phúng thng MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI Mt nc hũ la vang dy (), ựa vo m b gy cỏn chốo vừ khớ trờn cỏnh tay ụng lỏi, chỳng da dm, sn s, hiu chin Súng nc nh quõn liu mng i thuyn lờn vi v hựng h Nc bỏm ly thuyn nh ụ vt tỳm tht lng ụng ũ ũi lt nga mỡnh gia trn nc vang tri la nóo bt, hng nh mt u s bt bi Ming ũn him c nht: lung nc ( ) búp cht ly h b ngi lỏi ũ Chỳng mun gi ngún ũn him húc quyt nhm nc ao i phng + Trựng võy th hai Tng thờm nhiu ca t ỏnh la thuyn vo, ca sinh li b trớ lch qua phớa b hu ngn Chỳng bc l b mt nham him, xo quyt Dũng thỏc hựm beo ang hng hc t mnh trờn sụng ỏ- thiờn nhiờn hựng mnh nh thỳ d Bn nm bn thy quõn ca i nc bờn b trỏi lin xụ nh nớu thuyn lụi vo ũn ca tdai dng, quyt lit Khụng ngng khiờu khớch + Trựng võy ba: t ca hn, bờn phi bờn trỏi u l lung cht c Lung sng gia bn ỏ hu v ca thỏc - Mt ụng ũ v sỏu tay chốo, lc lng ớt i, cn kit sc lc Nh mt i tng lóo luyn, dy dn kinh nghim trn mc, ụng ũ bỡnh tnh tin vo trn a, ln lt vt qua tng trựng võy: - Vt trựng võy th nht: Hai tay gi mỏi chốo, ụng c nộn vt thng, hai chõn kp cht ly cung lỏi, mt mộo bch Trờn thuyn nghe ting ch huy ngn gn tnh tỏo ca ngi cm lỏi - Vt trựng võy th hai: Khụng mt chỳt ngh tay ngh mt, ụng nm cht ly cỏi bm súng ỳng lung, ghỡ cng lỏi, bỏm chc ly lung nc ỳng m phúng nhanh vũa ca sinh, lỏi mit mt ng chộo v phớa ca ỏ Nhng ng tỏc thnh tho, chớnh xỏc, dng mónh - Vt trựng võy th ba: C phúng thng thuyn, chc thng ca gia Thuyn vỳt qua cng ỏ cỏnh m cỏnh khộp Hnh ng dng cm, ng tỏc nhanh gn, dt khoỏt Vi nhp gp gỏp, hi cng thng, cõu dn dp gi khụng khớ cuc giao tranh quyt lit, mt sng mt cht gia ụng ũ v thy thn Vi s tng phn hai lc lng: mt bờn l thiờn nhiờn thỏc ỏ Sụng bo lit, tn, sc mnh vụ song, mt bờn l ngi ụng lỏi ũ nh, cn kit sc, tỏc gi ó to nờn mt khỳc ca ca ngi bn lnh, s dng cm v kh nng chinh phc t nhiờn ca ngi Kt hp kin thc uyờn bỏc ca nhiu lnh vc: vừ thut, th thao, quõn s v trớ tng tng phong phỳ cựng kho ch ngha phong phỳ, ti hoa, bin cõu chuyn bỡnh thng ca ngi lao ng trờn sụng thnh bn trng ca v ngi anh hựng ngh s lỏi ũ ngh thut vt thỏc 2.3 ễng ũ va l mt dng s va l mt ngh s - Ni bt nht, c ỏo nht ngi lỏi ũ sụng l phong thỏi ca mt ngh s ti hoa Khỏi nim ti hoa, ngh s sỏng tỏc ca Nguyn Tuõn cú ngha rng, khụng c l nhng ngi lm th, vit m c nhng ngi lm ngh chng my liờn quan ti ngh thut cng c coi l ngh s, nu vic lm ca h t n trỡnh tinh vi v siờu phm Trong ngi lỏi ũ sụng , Nguyn Tuõn ó xõy dng mt hỡnh tng ngi lỏi ũ ngh s m nh trõn trng gi l tay lỏi hoa Ngh thut õy l nm chc cỏc quy lut tt yu ca sụng v vỡ lm ch c nú nờn cú t - Song, quy lut trờn sụng l th quy lut khc nghit Mt chỳt thiu bỡnh tnh, thiu chớnh xỏc, hay l tay, quỏ u phi tr giỏ bng mng sng M nhng khỳc sụng khụng cú thỏc nú d di tay di chõn m bun ng nh ngi Mốo kờu mi chõn dm lờn ng bng thiu dc thiu ốo Chung quy li, ni no cng him nguy ễng lóo lỏi ũ khụng ch thuc dũng sụng, thuc quy lut ca l ỏ ni i nc him tr ny m cũn phi nm chc binh phỏp ca thn MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI sụng thn ỏ Vỡ th, vo trn mc, ụng tht khụn khộo, bỡnh tnh nh v ch huy cm quõn ti ba Mi giỏc quan ca ụng lóo u hot ng s phi hp nhp nhng, chớnh xỏc - Xong trn, lỳc no cng ung dung, thn nh cha tng vt thỏc: Súng thỏc xốo xốo tan trớ nh Sụng nc li bỡnh ờm y nh ũ t la hang ỏ, nng ng cm lam v ton bn v cỏ anh v, cỏ dm xanh, v nhng cỏi hm cỏ hang ca khụ n nhng ting to nh mỡn bc phỏ ri tỳa y trn rung Cng ch thy bn thờm mt li no v cuc chin thng va qua ni i nc tng d quõn tn va ri Nh nhng ngh s chõn chớnh, sau vt kit sc mỡnh thai nghộn nờn tỏc phm khụng my t tỏn dng v cụng sc ca mỡnh Nh Nguyn Tuõn a mt li nhn xột : Cuc sng ca h l ngy no cng chin u vi sụng d di, ngy no cng ginh ly s sng t tay nhng cỏi thỏc, nờn nú cng khụng cú gỡ l hi hp, ỏng nh H ngh th, lỳc ngng chốo Li ghi chỳ ca nh tht ỏng suy ngm ! 2.4 Kt; Ni bt phong cỏch ngh thut ca Nguyn Tuõn l nhõn vt chớnh din luụn c nh chỳ ý mụ t phng din ti hoa, ngh s Nu nh trc cỏch mng thỏng Tỏm 1945, theo Nguyn Tuõn, cỏi ti hoa ch cú lp nh nho quỏ kh thỡ nay, Ngi lỏi ũ sụng v nhiu tỏc phm khỏc, tỏc gi ó tỡm thy v khng nh cỏi p cuc sng hng ngy ca ngi dõn lao ng, hin ti ca t nc Cuc i ca ngi lỏi ũ vụ danh, khụng tờn tui, ni cú nhng ngn thỏc hoang vu, khut no l c mt thiờn anh hựng ca, mt ngh thut tuyt vi Nu nh thiờn nhiờn sụng tỏc phm ca Nguyn Tuõn l k thự s mt ca ngi, thỡ cng chớnh thiờn nhiờn, qua ngũi bỳt ca nh l ni ó tụn vinh giỏ tr ngi vo lao ng MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI NGI LI ề SễNG - NGUYN TUN (tit 3) n vi nhng tỏc phm ca Nguyn Tuõn l ta ang n vi mt tõm hn vụ cựng phong phỳ, vi nhng phỏt hin ht sc tinh t, c ỏo v quờ hng Ch cú N.T mi khụng nhc cụng dũ n ngn ngun lch sụng, truy tỡm n tn ni gc tớch khai sinh sụng , bit ch phỏt nguyờn ca nú thuc huyn Cnh ụng, tnh Võn Nam v thot kỡ thy, dũng sụng mang nhng cỏi tờn Trung Hoa khỏ th mng: Li Tiờn, theo D a ca Nguyn Trói thỡ tờn TQ ca S li l B Biờn Giang, t biờn gii Vit Trung ti ngó ba Trung H (ch sụng chan hũa vo sụng Hng) l 500 cõy s ln rng rn, v tớnh ton thõn sụng thỡ chiu di l 883 nghỡn thc chy qua hai nc VN v TQ Cng cha cú nh no trc N.T cú th k tờn vanh vỏch 50/73 thỏc ln nh nm lụ nhụ sut mt di sụng t Lai Chõu v n ch B Cng khụng cú nh Nguyn, cú th h bỳt vit ỳng ba cõu v mu sc nc sụng ó phi cú my ln bay ngang qua sụng y S nh ỏng túc mun di ngn vn si nh mt cỏ b chỳa t tng vựng ct ngang thnh tng khỳc nh Con sụng ó ỏc nh ngi dỡ gh, chỳa t chia bn ngn sụng li cng lm cho sụng ỏc thờm, quc úng n bt ven sụng, tớnh d ỏc ca sụng cng tng lờn my ln TIT 1: c hiu c on sau v tr li cõu hi: Cũn xa lm mi n cỏi thỏc di Nhng ó thy ting nc rộo gn mói li, rộo to mói lờn Ting nc thỏc nghe nh l oỏn trỏch gỡ, ri li nh l van xin, ri li nh l khiờu khớch, ging gn m ch nho Th ri nú rng lờn nh ting mt ngn trõu mng ang lng ln gia rng vu, rng tre na n la, ang phỏ tuụng rng la, rng la cựng gm thột vi n trõu da chỏy bựng bựng Ti cỏi thỏc ri Ngot khỳc sụng ln, thy súng bt ó trng xoỏ c chõn tri ỏ ỏ õy t ngn nm mai phc ht lũng sụng, hỡnh nh mi ln cú chic thuyn no xut hin quóng m m m qunh hiu ny, mi ln cú chic no nhụ vo ng ngot sụng l mt s hũn bốn nhm c dy v ly thuyn Mt hũn ỏ no trụng cng ng ngc, hũn no cng nhn nhỳm mộo mú hn c cỏi mt nc ch ny (Trớch Tu bỳt Sụng -Nguyn Tuõn) on trờn c vit theo phng thc no l chớnh? Ni dung ch yu ca on bn l gỡ ? Trong on trờn, Nguyn Tuõn s dng nhiu bin phỏp tu t v t Xỏc nh biu hin cỏc phộp tu t ú v nờu tỏc dng ca hỡnh thc ngh thut ny l gỡ ? on bn trờn Nguyn Tuõn ó s dng tng hp tri thc ca nhng ngnh no ? Hiu qu ngh thut ca vic s dng ú l gỡ ? Tr li: on trờn c vit theo phng thc miờu t l chớnh Ni dung ch yu ca on bn l : t v thỏc nc v ỏ sụng (hay cũn gi l thch thu trn) Trong on trờn, Nguyn Tuõn s dng nhiu bin phỏp tu t v t ú l : - So sỏnh: thỏc nghe nh l oỏn trỏch gỡ, ri li nh l van xin, ri li nh l khiờu khớch, ging gn m ch nho - Nhõn hoỏ: oỏn trỏch , van xin, khiờu khớch, ging gn m ch nho , rng lờn , mai phc ,nhm c dy ,ng ngc, hũn no cng nhn nhỳm mộo mú Tỏc dng ca hỡnh thc ngh thut ny l: gi hỡnh nh sụng hựng v, d di Khụng cũn l sụng bỡnh thng, Sụng nh cú linh hn, y tõm a, nham him Qua ú, ta thy c phong cỏch ngh thut c ỏo ca Nguyn Tuõn on bn trờn Nguyn Tuõn ó s dng tng hp tri thc ca nhiu ngnh C th : MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI AI T TấN CHO DềNG SễNG - HONG PH NGC TNG (tit 2) M: Vi HPNT, vit ký l vit tip trang ca s sng, l trỏi tim cũn p v cuc i cũn nim vui, vit bng tt c huyt l ca mt i v bng trỏi tim p thm tỡnh yờu ngi, yờu T quc TIT 2 Sụng Hng mi quan h vi lch s, vi cuc i v thi ca 2.1 Trong mi quan h vi lch s - im li du n dũng sụng lch s dõn tc: th k XV D a ca Nguyn Trói, th k XVIII qua chin thng ca anh hựng Nguyn Hu, th k XIX vi mỏu ca cỏc cuc ngha, i vo thi i ca cỏch mng thỏng Tỏm bng nhng chin cụng rung chuyn Sụng Hng ó tham gia, tri nghim cựng nhng bc thng trm ca lch s dõn tc - Khỏi quỏt: Sụng Hng l vy, l dũng sụng ca thi gian ngõn vang, ca s thi vit gia mu c lỏ xanh bic Khi nghe li gi, nú bit cỏch t hin i mỡnh lm mt chin cụng, ri nú tr vố vi cuc sng bỡnh thng, lm mt ngi gỏi du dng ca t nc Nu nh on v 2, sụng Hng c cm nhn ch yu trờn b rng ca khụng gian a lớ vi nhng liờn tng c ỏo thỡ on ny, sụng Hng c b cc theo chiu sõu ca lch s Nú ghi du nhng chin cụng, lng khúc cho nhng hi sinh õm thm, vựng lờn qut ging nh mt tm gng soi vo lch s Sụng Hng nh bit bao chin s vụ danh trờn di t ny Sinh khụng phi cm sỳng cm mỏc nhng k thự buc ta phi u tranh Khi bỡnh yờn, h li tr v vi cuc sng bỡnh thng, tr v bn tớnh t nhiờn muụn thu, nh sụng Hng lm mt ngi gỏi du dng ca t nc 2.2 Trong mi quan h vi thi ca - Cú mt dũng sụng thi ca v sụng Hng m nc luụn i mu (th Tn , Cao Bỏ Quỏt, B huyn Thanh Quan, T Hu).- Nh th hi vi tri, vi t: Ai ó t tờn cho dũng sụng? i tng hi: t, tri Ni dung hi: ó t tờn cho dũng sụng? cõu hi dng nh khụng th cú mt li ỏp c th Mc ớch: Khụng phi hi ngun gc ca mt danh xng a lý thụng thng m l mt s nhn mnh, n cha nim t ho sõu sc v dũng sụng quờ hng, gi m cho ngi c nhng hng tr li khỏc bng tri nghm húa ca bn thõn Tờn riờng ca mt dũng sụng cú th mt cỏ nhõn no ú t ra, qua nm thỏng, danh xng ca tỏc gi b mai mt, nú tr thnh ti sn chung ca cng ng Tuy nhiờn, cỏi tờn ớch thc ca dũng sụng phi l danh t gn vi biu tng húa, tinh thn, chiu sõu lch s ca mt dõn tc khớa cnh ny, chớnh nhng ngi dõn bỡnh thng nhng ngi sỏng to húa, hc, lch s l nhng ngi ó t tờn cho dũng sụng - Mt vi c sc ngh thut + Ngụn ng: phong phỳ, giu hỡnh nh, gi cm + Hỡnh nh: so sỏnh c ỏo bng liờn tng lóng mn, m cht tr tỡnh + Th phỏp: nhõn húa Sụng Hng c cm nhn nh mt sinh th sng ng, l ngi gỏi du dng m thm vi tt c cỏc cung bc cm xỳc, thun li an ci nhng suy tng v húa, lch s, v truyn thng ngi v t nc Vit Nam Cỏi tụi Hong Ph Ngc Tng: Uyờn bỏc (kin thc v lch s, a lớ, húa) Tinh t, ti hoa (cm nhn nhng khớa cnh khut lp ca sụng: nột hoang di; ngụn so sỏnh c ỏo, ngụn t phong phỳ gi cm) Giu trớ tng tng, lóng mn, bay bng (tng tng hnh trỡnh tỡm v c ụ nh hnh trỡnh tỡm v vi ngi tỡnh mong i) Gn bú mỏu tht v t ho vi cnh vt v ngi Hu (nhng suy tng, i sỏnh ng trc sụng Nờ-va) 3.1 Mt cỏi tụi dt cm xỳc - ú l cỏi tụi ngi trớ thc yờu nc va bc t khúi la chin tranh nờn cú mt t th t do, t tin v t ho m nhỡn vo mi quan h v dũng chy MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI ca lch s dõn tc khng nh sc sng, sc mnh ca nú ú cng l cỏi tụi - mt ngi ngh s giu rung ng v rt lóng mn chn cho mỡnh mt im nhỡn tht c bit v sụng 3.2 Mt cỏi tụi nghiờm tỳc cn trng tỡm kim v phỏt hin + Kin thc: phong phỳ v cú chiu sõu Nh ó cung cp cho bn c mt lng thụng tin a dng hiu sõu hn v dũng sụng Hng v thiờn nhiờn ngi x Hu Nhng kin thc tng hp nhiu mt v sụng Hng t a lý, lch s, hoỏ, chng v i sng, t nhiờn v kho c, cỏi hin sinh v nhng gỡ thuc v xa xa Vớ d a lý: chy t rng gi, gia lũng Trng Sn, ờm m thnh ph ri chia tay Hu th trn Bao Vinh V lch s cỏc triu i, v húa õm nhc, thi ca c bi vit cú th thy cụng phu nghiờn cu, tỡm hiu ca nh tht ỏng n: va quan sỏt thy c tng nột din mo ca sụng tng khong khụng gian c th, va nghiờn cu thy mi liờn h gia c im a lý vi c im dũng chy ca sụng, va tỡm hiu sụng tng thi k lch s, va thõm nhp thc t nhn bit mt cỏch c th nhng np sinh hot, nhng cỏch thc lao ng, nhng hng v riờng ca c cõy, hoa trỏi, t ai, va c t liu, sỏch v hỡnh dung quỏ kh mt thi vang búng nhng du tớch cũn li ca thnh quỏch, ỡnh n Trong lng kin thc c huy ng, ỏng k nht l kin thc a lý, lch s v hoỏ Cỏc mt kin thc ny khụng tỏch ri nhau, khụng c lp tn ti m ho quyn, h tr to thnh mt im ta vng chc cho ngũi bỳt nh miờu t sụng ca x Hu + í thc: C bi tu bỳt l cuc hnh trỡnh ho hng v cn trng, say sa v rt nghiờm tỳc tỡm kim cõu tr li cho cõu hi "Ai ó t tờn cho dũng sụng?" õy l cõu hi ng nh bõng qu ca mt nh th no ú n vi Hu song cng l mt cõu hi y ng ý ca chớnh Hong Ph Ngc Tng Hi nh mt cỏch xỏc lp mi quan h gia dũng sụng vi ngi, gia cỏi tờn ca dũng sụng vi cỏch nhỡn, cỏch ngh v nhng cm nhn ca ngi v nú ý thc v iu ny nờn tỡm hiu v sụng nh cng rt cụng phu tỡm hiu v cuc sng v ngi bờn dũng sụng y Ngha l sụng ó c t mi quan h gn bú mt thit vi ngi Trong mi liờn h y, sụng ó c soi ngm t nhiu gúc , thi gian v khụng gian, hoỏ v lch s, sinh hot v phong tc, i sng sinh hot v th gii tinh thnV quỏ trỡnh tỡm hiu "Ai ó t tờn cho dũng sụng?", Hong Ph Ngc Tng ó bc l mỡnh khụng ch l mt cỏi tụi giu hiu bit, ham tỡm hiu m cũn l mt cỏi tụi rt mc tinh tng v vụ cựng sõu sc nhng khỏm phỏ, tỡm hiu nhng chiu sõu hoỏ tinh thn, tõm hn ca sụng Hng cng l ca ngi x Hu + Nng lc thõm nhp thc t: c bi tu bỳt cng rt d thy rng Hong Ph Ngc Tng rt hay iSong nh li cng ý thc sõu sc rng Nu ch mi mờ ngm nhỡn khuụn mt kinh thnh ca nú, ngi ta s khụng hiu mt cỏch y bn cht ca sụng Hng vi cuc hnh trỡnh gian truõn m nú ó vt qua, khụng hiu thu phn tõm hn sõu thm ca nú Vỡ th nh ó thc hin mt cuc hnh trỡnh theo sut chiu di ca sụng t ni ngun gia lũng Trng Sn vi rng gi, ghnh thỏc, vc xoỏy ri chuyn dũng liờn tc m ho mỡnh vi cỏnh ng Chõu Hoỏ y hoa di v bt u hnh trỡnh tỡm kim thnh ph tng lai ca nú V bi cng ó tng bit n sụng Xen ca Pari, sụng anuyp ca Buapet, sụng Nờva ca Nga m Hong Ph Ngc Tng cú th nhn nột riờng ca Sụng Hng nhp iu, sc thỏi hoỏ v quan h ca nú vi thnh ph ca mỡnh Trong nhng chuyn i dc sụng Hng, chuyn i v lng Thnh Trung cú mt vai trũ quan trng c bit bi nú cho nh khụng ch nhng thụng tin, du vt v mt khu thnh c, mt vựng t chin lc thu xa xa m cũn l mt c hi nhn rừ bn lnh Vit sõu sc, mt sc sng Vit tht mónh lit, mt tõm hn Vit tht giu cú phong phỳ, mt khớ t tht hựng hu v hng t tht nng nn+ i sut dc sụng Hng tri nghim bao nhiờu cm xỳc, cm giỏc hiu thu bao nhiờu giỏ tr, nhn bao nhiờu v p ca a lớ v hoỏ, i sng v lch s, cui cựng Hong Ph Ngc Tng ó tỡm c cõu tr li cho cõu hi khc khoi luụn vang vng sut bi tu bỳt: Con ngi ó t tờn cho dũng sụng nh nh th chn bỳt hiu cho mỡnh, gi gm vo y tt c c vng mun em cỏi p v ting Thm xõy p hoỏ v lch s Hong Ph Ngc Tng ó vit v sụng Hng khụng ch bng cm nhn v hiu bit v dũng sụng m cũn bng cm nhn v hiu bit v ngi Hu t ú m thy mt cỏch sõu sc v thm thớa rng, khụng ch c im a lý m quỏ trỡnh MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI lch s cựng vi din mo hoỏ ngi to nờn ó hỡnh thnh cho sụng Hng mt din mo, dỏng v v c mt tõm hn 3.3 Mt cỏi tụi ti hoa v vụ cựng lóng mn + Trớ tng tng mnh m v phong phỳ: nh khụng thun tuý ch ghi chộp mt cỏch chớnh xỏc khỏch quan m cũn bit to cho mỡnh rt nhiu c hi tng tng: Vit v sụng li bt u t vic c Kiu cm nhn chng ho quyn vi cm nhn v sụng x Hu V phỳt nhn cuc gp g gia õm hng sõu thm ca Hu vi cnh sc thiờn nhiờn qua ngũi bỳt miờu t ca Nguyn Du trờn mi trang Kiu cng chớnh l lỳc nh tng tng v mi quan h gia sụng Hng v thnh ph ca nú l mi quan h ca mt cp tỡnh nhõn lý tng Cng trớ tng tng bay bng ca nh vn, sụng Hng l mt dũng nhc a õm sc (bn trng ca rm r ca rng gi, iu slow ca tỡnh cm, bn n lỳc ờm khuya vi ting nc ri bỏn õm ca nhng mỏi chốo), l mt ngi giu n tớnh v cú sc mnh trng thnh dn cuc hnh trỡnh (cụ gỏi Digan phúng khoỏng v man di gia rng Trng Sn, ngi gỏi p nm ng m mng gia cỏnh ng Chõu Hoỏ y hoa di, ngi m phự sa ca mt vựng hoỏ x s vi sc p du dng v trớ tu gia chn kinh thnh, ngi ti n ỏnh n lỳc ờm khuya, ngi gỏi bit nghe li t quc hin i mỡnh, ngi du dng ca t nc) Trong cuc hnh trỡnh dự khụng ớt nhng gian truõn v cng khụng h ngn ngi y, phm cht n tớnh ca sụng Hng khin nú luụn t b l mỡnh l mt ngi gỏi rt mc a tỡnh + Vn ch ngha v sc sỏng to: s ho quyn lý tng gia cht nhc, cht ho v cht th ch ngha ca Hong Ph Ngc Tng Mựa thu tụi ngi c Kiu di mỏi rờu phong ca chic cng vũm quay mỏi sụng n trỏi hng ngt v n tng nh mi ming va ngm vo na chng ó tan thnh d vang ca mt ting chim Ch cú n mt trỏi hng thụi m thy c hng v, sc ca t tri, h l i din vi vi mt sụng ca mt t m mỡnh yờu mn, t ho v gn bú Dng nh cú bao nhiờu gúc nhỡn, im nhỡn v sụng thỡ cú by nhiờu kiu ch ngha c huy ng din t cho tht riờng, tht sc, tht tinh gúc nhỡn, im nhỡn y: cn t sụng khụng gian a lớ thỡ nú l mt bn trng ca ca rng gi Cn t sụng tng th nhng sc mu hoỏ thỡ nú tr thnh mt vang búng thi gian hỡnh tng ca cp tỡnh nhõn lý tng ca Truyn Kiu, lp loố ờm sng nhng ỏnh la thuyn chi ca mt linh hn mụ tờ xa c, iu chy lng l nh mt iu slow tỡnh cm dnh riờng cho Hu cú th cm nhn c bng th giỏc qua trm nghỡn ỏnh hoa ng bng bnh vo nhng ờm hi rm thỏng by Cn t sụng Hng dũng chy lch s thỡ sụng Hng li l dũng sụng ca thi gian ngõn vang, ca s vit gia mu c lỏ xanh bic , t bin i mỡnh thnh mt chin cụng , li tr v lm mt ngi gỏi du dng ca t nc õy khụng phi th ch ngha m ta quen gp xuụi thụng thng Li ch ngha giu hỡnh nh v thm m cm xỳc ú l kiu ch ngha thng ch thy nhiu thi ca, nú khin ngi c khụng ch tip nhn c nhng thụng tin cn thit m cũn cú thờm hng thỳ v ngun m cm di Cht th ta t hỡnh nh p, gi cm, t cõu ch lúng lỏnh huyờn thoi, t v p ca thiờn nhiờn, v p ca tõm hn ngi, t cỏch tỏc gi im xuyt ca dao, Kiu, th Cao Bỏ Quỏt, B Huyn Thanh Quan, T Hu Cht th cũn ta nhan bi kớ MOON.V N 3.4 ỏnh giỏ: Vi cm xỳc, kho kin thc di do, trớ tng tng phong phỳ v s tri nghim thc t li cng thờm ch ngha rt p, rt th, Hong Ph Ngc Tng ó thc s mờ hoc c ngi c hon ton ch ng vic dn dt chỳng ta i theo nh ho hng thng thc v p ca mt dũng sụng nh mt ngi gỏi cú nhan sc, cú tõm hn, cú sc sng v cng y sc mnh i ht cuc hnh trỡnh, sng trn i sng v khng nh mnh m bn lnh v lý tng ca nú III Kt lun: Khụng bit t bao gi, sụng Hng ó tr thnh i tng thm m ngun cm hng dt cho cỏc th h thi nhõn Ta ó tng bit n dũng sụng ờm th T Hu, dũng sụng trng lỏ cõy xanh th Tn , sụng na thc na m th Nguyn Trng To http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI L mt nh vn, nh giỏo tng tham gia tớch cc cỏc phong tro yờu nc chng M ngy, cú tỡnh yờu sõu sc i vi thiờn nhiờn t nc, vi truyn thng hoỏ, lch s lõu i ca dõn tc, HPNT cng ó em n cho bn c bao khoỏi cm thm m v sụng Hng qua nhng li tht p, tht sang dy ta bit quớ yờu hn t quc MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI AI T TấN CHO DềNG SễNG - HONG PH NGC TNG (tit 3) DNG : C HIU Cú mt dũng thi ca v sụng Hng, v tụi hi vng ó nhn xột mt cỏch cụng bng v nú núi rng dũng sụng y khụng bao gi t lp li mỡnh cm hng ca cỏc ngh s Mi nh th u cú mt khỏm phỏ riờng v nú: t xanh bic thng ngy, nú bng thay mu thc bt ng, dũng sụng trng - lỏ cõy xanh cỏi nhỡn tinh t ca Tn , t tha thit m mng nú cht nhiờn hựng lờn nh kim dng tri xanh khớ phỏch ca Cao Bỏ Quỏt; t ni quan hoi c vi búng chiu bóng lóng hn th B Huyn Thanh Quan, nú t thnh sc mnh phc sinh ca tõm hn, th T Hu V õy, mt ln na, sụng Hng qu thc l Kiu rt Kiu, cỏi nhỡn thm thit tỡnh ngi ca tỏc gi T y Cú mt nh th t H Ni ó n õy, túc bc trng, lng ngm dũng sụng, nộm mu thuc lỏ xung chõn cu, hi vi tri, vi t, mt cõu tht bõng khuõng: Ai ó t tờn cho dũng sụng? (Trớch Bỳt kớ Ai ó t tờn cho dũng sụng? Hong Ph Ngc Tng) c bn trờn v thc hin cỏc yờu cu sau : Nờu ý chớnh ca bn? Cỏc t ng gch chõn tinh t, khớ phỏch, ni quan hoi c, thm thit tỡnh ngi cú hiu qu din t nh th no? Cõu hi Ai ó t tờn cho dũng sụng? cú ý ngha gỡ ? Tr li: í chớnh ca bn: Tỏc gi ca ngi sụng Hng l dũng sụng ca thi ca, l ngun cm hng bt tn cho cỏc ngh s Cỏc t ng gch chõn tinh t, khớ phỏch, ni quan hoi c , thm thit tỡnh ngi cú hiu qu din t: va ca ngi sụng Hng l ngun cm hng ca thi ca, ng thi phỏt hin phong cỏch ngh thut c ỏo ca mi nh th vit v sụng Hng Cõu hi Ai ó t tờn cho dũng sụng? cú ý ngha : khụng phi hi ngun gc ca mt danh xng a lý thụng thng m l mt s nhn mnh, n cha nim t ho sõu sc v dũng sụng quờ hng Tỏc gi gi m cho ngi c nhng hng tr li khỏc bng tri nghm húa ca bn thõn Tờn riờng ca mt dũng sụng cú th mt cỏ nhõn no ú t ra, qua nm thỏng, danh xng ca tỏc gi b mai mt, nú tr thnh ti sn chung ca cng ng, Tuy nhiờn, cỏi tờn ớch thc ca dũng sụng phi l danh t gn vi biu tng húa, tinh thn, chiu sõu lch s ca mt dõn tc khớa cnh ny, chớnh nhng ngi dõn bỡnh thng nhng ngi sỏng to húa, hc, lch s l nhng ngi ó t tờn cho dũng sụng DNG : CM NHN TRONG TNG QUAN SO SNH HAI ON VN Cm nhn ca anh/ch v hai on sau: ( ) Con sụng tuụn di tuụn di nh mt ỏng túc tr tỡnh, u túc, chõn túc n hin mõy tri Tõy Bc bung n hoa ban, hoa go thỏng hai v cun cun mự khúi nỳi Mốo t nng xuõn Tụi ó nhỡn say sa ln mõy xuõn bay trờn sụng , tụi ó xuyờn qua ỏm mõy thu m nhỡn xung dũng sụng Mựa xuõn dũng xanh ngc bớch cha nc sụng khụng xanh mu xanh canh hn ca sụng Gõm, sụng Lụ Mựa thu nc sụng l l chớn nh da mt mt ngi bm i vỡ ru ba, l l cỏi mu gin d mt ngi bt món, bc bi gỡ mi thu v ( ) (Ngi lỏi ũ Sụng - Nguyn Tuõn, Ng 12, nõng cao, 1, NXB giỏo dc, 2009, tr.157) ( ) T Tun v õy, sụng Hng i d vang ca Trng Sn, vt qua mt lũng vc sõu di chõn nỳi Ngc Trn sc nc tr lờn xanh thm, v t ú nú trụi i gia hai dóy nỳi, i sng sng nh thnh quỏch, vi nhng im cao t ngt nh Vng Cnh, Tam Thai, Lu Bo m t ú, ngi ta luụn luụn nhỡn thy dũng sụng mm nh tm la vi nhng chic thuyn xuụi ngc ch va bng thoi Nhng ngn i ny to nờn nhng mng phn quang nhiu mu sc trờn nn tri Tõy Nam thnh ph, "sm xanh, tra vng, chiu tớm" nh ngi Hu thng miờu t ( ) MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI (Ai ó t tờn cho dũng sụng - Hong Ph Ngc Tng, Ng 12, nõng cao, 1, NXB giỏo dc, 2009, tr.197) Vi nột v tỏc gi, tỏc phm- Nguyn Tuõn l mt ngh s ln, vi phong cỏch ngh thut c ỏo, ni bt l nột ti hoa, uyờn bỏc, c bit s trng v tựy bỳt Ngi lỏi ũ sụng l mt tựy bỳt c sc kt tinh nhiu mt ca phong cỏch Nguyn Tuõn vit v v p v tim nng ca ngi Tõy Bc - Hong Ph Ngc Tng l mt ngh s ti hoa, mang m cht Hu, cú nhiu thnh tu v th kớ Ai ó t tờn cho dũng sụng? l mt tựy bỳt giu cht tr tỡnh vit v v p sụng Hng vi b dy lch s v húa Hu, rt tiờu biu cho phong cỏch ca ụng V on tỏc phm Ngi lỏi ũ sụng - V ni dung+ on trung miờu t v p y cht to hỡnh ca sụng vi hỡnh dỏng th mng, ng nột mm mi, n hin; mu sc dũng nc bin i tng phn theo mựa, gõy gn tng mnh.+ Hin din mt cỏi tụi Nguyn Tuõn m say, nng nhit vi cnh sc thiờn nhiờn, tinh t v c ỏo cm nhn cỏi p - V ngh thut+ Hỡnh nh, ngụn t mi l; cõu cng trn, trựng ip m nhp nhng v õm v nhp iu + Cỏch so sỏnh, nhõn húa tỏo bo m kỡ thỳ; li to hỡnh giu tớnh ngh thuõt, phi hp nhiu gúc nhỡn theo kiu in nh V on tỏc phm Ai ó t tờn cho dũng sụng? - V ni dung+ on miờu t sụng Hng theo thy trỡnh ca nú, vi nhng v p uyn chuyn, linh hot ca dũng chy, v bin o ca mu sỏc, v uy nghi trm mc ca cnh quan ụi b + Toỏt lờn mt tỡnh yờu x s sõu nng, m thm, mt cỏch cm nhn bỡnh d m tinh t ca Hong Ph Ngc Tng - V ngh thut+ Hỡnh nh chõn thc m gi cm, cõu kộo di m khỳc trit, iu hi hũa, tit tu nhp nhng + Li so sỏnh gn gi v xỏc thc, s dng nhun nhuyn cỏc a danh v cỏch núi ca ngi Hu V s tng ng v khỏc bit ca hai on - V nột tng ng: Cựng miờu t v p phong phỳ v bin o ca sụng nc, cựng bc l tỡnh yờu mónh lit dnh cho thiờn nhiờn, x s vi mt m cm tinh t, di do; cựng bao quỏt sụng nc trờn nn cnh khoỏng t ca khụng gian v thi gian, cựng c vit bng mt th xuụi m cht tr tỡnh, giu hỡnh nh, õm v nhp iu - Khỏc bit: an ca Nguyn Tuõn tri v cm xỳc nng nn, cm giỏc sc cnh, liờn tng phúng tỳng, so sỏnh tỏo bo; cnh sc c bao quỏt t nhiu gúc nhỡn khỏc nhau, theo nhiu nm on ca Hong Ph Ngc Tng: tri v cm xỳc sõu lng, cm giỏc gn vi suy t; cnh sc c bao quỏt t cựng mt gúc nhỡn m nng theo thy trỡnh nm bt s bin i c sụng nc qua tng chng, tng bui ngy DNG 3: HAI í KIN TRONG MT TC PHMPhm Xuõn Nguyờn ó nhn xột: Núi rng Hong Ph Ngc Tng yờu Hu v hiu Hu, thỡ ú l mt l ng nhiờn Tụi mun i xa hn, tỡm mt cn nguyờn thm kớn ct ngha cho s thnh cụng m ca nhng trang vit y: phi chng õy ó cú mt s hũa hp, tng giao, linh ng gia cnh sc Hu, lch s Hu, húa Hu vi mt tõm hn nh d rung ng, nhy cm, tinh t Phi l s tng giao, n mc hũa quyn cht ch mi sinh c nhng ỏng ti hoa khụng d mt ln th hai vit c nh th Ng nh khụng khỏc c: vit v sụng Hng l phi vy, vit v húa Hu l phi vy ú l nhng ỏng vn, cõu ch c chn la cõn nhc k cng, vỡ hỡnh nh c sỏng to p , vỡ cm xỳc phong phỳ bt ng, mi m V theo Lờ Uyn Vn, thỡ: Sụng Hng ca Hong Ph Ngc Tng khụng ch mang v p tri phỳ m cũn ỏnh lờn v p ca ngi, nhng ti n ỏnh n, nhng ngi dõn Chõu Húa lỏi thuyn xuụi ngc, nhng ngi anh dng ó hi sinh, nhng Nguyn Du, nhng B huyn Thanh Quan, nhng T Hu ó vit th trờn dũng chy long lanh in búng mõy tri Cng nh tỡnh yờu ca sụng Hng vi Hu, tỡnh yờu ca Hong Ph Ngc Tng vi sụng Hng cng l quỏ trỡnh dõng tng, khỏm phỏ v hon thin chớnh mỡnh Anh/ch cú ng ý vi hai ý kin trờn khụng? Hóy trỡnh by suy ngh v cm nhn ca bn thõn v v p riờng ca sụng Hng x Hu qua trang vit ti hoa ca Hong Ph Ngc Tng MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI HN TRNG BA, DA HNG THT - LU QUANG V (tit 1) I Tỡm hiu chung Tỏc gi: Lu Quang V (1948 1988) Nng, sinh ti: Phỳ Th - L ngh s a ti: lm th, vit truyn ngn, vit kch, lnh vc no cng cú nhng thnh cụng - Nh vit kch xut sc ca thi kỡ hin i Tỏc phm - Sỏng tỏc 1981, cụng din 1984 - T ct truyn dõn gian, xõy dng v kch núi hin i - t nhiu mi m, cú ý ngha trit lý nhõn sinh sõu sc - Kt cu: cnh v mn kt thỳc - Phn trớch thuc cnh v mn kt - Túm tt: II c hiu on trớch Xung t kch * Cnh -6 : Hn T.Ba sng nh th xỏc phm tc ca hng tht n nhiu, thớch ung ru, khụng thớch chi c, ngi tr nờn thụ l, cc cn V con, bn bố bun chỏn, xa lỏnh, T.Ba bit c iu ú õy l quỏ trỡnh phỏt trin xung t kch Cnh 7: - T.Ba ý thc c bi kch au n bi s mõu thun khụng th dung hũa c gia linh hn v th xỏc Xung t kch n cao tro ú l cỏc tỡnh kch phn trớch qua mn: Hn T.Ba i thoi vi xỏc, v con, Thớch v Mn kt Nhõn vt hn Trng Ba Trng tõm ca lp kch l cuc i thoi gia Hn v Xỏc Trng Ba Do ú li thoi õy va cú th coi l c thoi va cú th coi l i thoi Nú l mt li thoi c bit, va cha ng mõu thun va mang tớnh hnh ng, thỳc y tỡnh kch phỏt trin n mc cao nht Cuc i thoi gia Hn v Xỏc l nh cao t tng trit lý ca v kch 2.1 i thoi vi xỏc hng tht: - Tõm trng ca Trng Ba: + Sau my thỏng sng bờn mt ng, bờn ngoi mt no nhõn vt Hn Trng Ba ngy cng tr nờn xa l vi nhng ngi thõn gia ỡnh v t xung t vi bn thõn mỡnh + Hn ngi ụm u- hỡnh nh ca mt ngi cụ c hin lờn trc mn nh y s au kh xõm ln- mt hi lõu ri vt ng dy tro thnh dũng c thoi y nc mt: khụng, khụng, tụi khụng mun sng nh th ny na Tụi chỏn cỏi ch khụng phi ca tụi lm ri Ta bt u s mi, mun ri xa cỏi thõn th knh cng thụ l tc khc Li thoi ca Hn l cỏc cõu cm thỏn ngn, li dn dp, hi thỳc, th hin tõm trng cng thng, bc bỏch au kh, dn vt, qun bỏch n cựng cc, khụng th chu ng dy vũ hn c na nờn vt ng dy Hn au kh bi mỡnh khụng cũn l mỡnh na Trng Ba bõy gi vng v, thụ l, ph phng Hn TB cng cng lỳc cng ri vo trng thỏi tuyt vng - Nghe Hn t c thoi núi v ang t dy vũ mỡnh, Xỏc lờn ting ngay: Vụ ớch chớnh Xỏc ó ch ng khiờu chin nhm dp tt hon ton khỏt khao ca Trng Ba : ễng khụng tỏch tụi c õu - ang s b tc vụ vng, Trng Ba cht nghe thy nhng li núi t Xỏc ch bit ỏp li bng chớnh s kinh ngc cú ca mỡnh: A, my cng bit núi ? TB ngc nhiờn, tr li li bng cỏch a mt cõu hi, sau ú liờn tc phn i Xỏc, ging cũn khinh b Cỏch xng hụ my; tao th hin rừ s khinh b, mit th i vi Xỏc Vụ lớ! My khụng th bit núi ! My MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI khụng cú ting núi, my ch l xỏc tht õm u ui mự Hn Trng Ba buụng nhng li thúa m Xỏc - Thy Hn va ph nh va khinh mit mỡnh, Xỏc khng nh li v trớ v tỏc ng suy ngh ca mỡnh: ễng ó bit ting núi ca tụi ri, ó luụn luụn b ting núi y sai khin v sc mnh ghờ gm, ln ỏt c linh hn cao khit - Hn tip tc ph nh ting núi ca Xỏc: My ch l v b ngoi, khụng cú ý ngha gỡ ht, khụng cú t tng, khụng cú cm xỳc -Nghe thy Hn ỏnh giỏ mỡnh thp kộm, xỏc hi li y thỏch thc, ging thay i linh hot y chõm chc Cú tht th khụng? - Cõu hi ca Xỏc khin cho Hn chựn bc v ui lớ, buc phi dn nhng b, xỏc nhn s nh hng ca Xỏc: Nu cú, thỡ ch l nhng th thp kộm, m bt c thỳ no cng cú c : Thốm n ngon, thốm ru tht - Li b Hn tip tc khinh mit, Xỏc chuyn sang chõm chc, ma mai : Tt nhiờn, tt nhiờn y ma mai: Khi ụng bờn nh tụi Khi ụng ng bờn cnh v tụi, tay chõn run ry, hi th núng rc, c nghn li ờm hụm ú, na thỡ ú l cm giỏc xao xuyn lõng lõng cm xỳc - Vi bng chng c th, Hn xu h v kiờn quyt ph nh: l my ch, chõn tay my, hi th my Xỏc va khng nh va tn cụng tip: Thỡ tụi cú ghen õu! Ai li i ghen vi chớnh thõn th mỡnhnhng ta nờn thnh thc: Chng l ụng khụng xao xuyn chỳt gỡ? tha tụi, chng nh ụng khụng tham d chỳt nh gỡ? - Nh vy Xỏc dn dt Hn vo s tht khụng th ph nhn Hn ớt nhiu ó b vy bn, tha húa bi dc vng ca thõn xỏc Xỏc anh hng tht gi li tt c nhng s tht y khin Hn cng thy xu h, cm thy mỡnh ti tin Lớ l ca Xỏc trỳng im en m lõu vỡ trỳ ng Xỏc anh hng tht, Hn Trng Ba khit ó b húa mu Hn ui lớ bt lc che giu s lỳng tỳng, bi ri, d, yu th ca mỡnh Tata ó bo l my im i! Li thoi ca Hn ngp ngng lớ l nh b ht hi Hn b dn vo chõn tng buc phi cụng nhn s ch ng ca Xỏc - Xỏc khng nh mt ln na: Hai ta ó hũa lm mt ri Xỏc nhn vo s tht au n m Hn ang mun trn chy, mun ph nhn, y tỡnh kch lờn cao tro Hn ch cũn c gng bin minh chng ch cu vón: Ta cú mt i sng riờng: nguyờn vn, sch, thng thn - Xỏc khụng buụng tha, tn cụng bng s ma mai Khi ụng phi tn ti nh tụi, chiu theo nhng ũi hi ca tụi, m cũn nhn l nguyờn vn, sch, thng thn! - Trc s thc khụng chi cói, Hn phn ng tiờu c bng cỏch bt tai li ú l n lc chi b tuyt vng hon ton b tc Xỏc tip tc dựng li l him húc sc lm nh dao phanh trn ni au ang ty m Hn ú l nh sc mnh ca Xỏc m Hn cú th: tỏt thng ụng túe mỏu mm mỏu mi Mc dự c bt tai, nhng nghe Xỏc núi nh vy Hn phi lờn ting chi b sc mnh lm ta tr thnh tn bo Xỏc khụn ngoan bit l l li nờn bin minh cho mỡnh bng nhng lớ l: l hon cnh cng ỏng c quớ trng, khụng cú ti Hn ch cũn phn ng yu t: Nhng Nhng Nhn bit Hn b dn vo th bớ, Xỏc a giao kốo tha hip chung sng, ging ve vut mn trn Xỏc ch ng a trũ chi tõm hn : Nhng lỳc mt mỡnh mt búng, ụng c vic ngh rng ụng cú mt tõm hn bờn cao khit , chng qua vỡ hon cnh vỡ sng m ụng phi nhõn nhng tụi Lm xong iu xu ụng c vic ti cho tụi , cho ụng c thn lụng lm mi vic tho nhng thốm khỏt ca tụi Xỏc s ve vut Hn bng cỏch thụng cm vi nhng trũ chi tõm hn, nhn ht mi iu xu l Hn lm mi vic tha thốm khỏt ca Xỏc - Nhn thc lớ l ti tin ca Xỏc, Hn tuyt vng kờu Tri!- chp nhn s phn ni au n khụn cựng mun tỡm ng thoỏt nhng hon ton vụ vng - Trong cuc i thoi ny, Xỏc tm thi thng th nờn rt h h tuụn nhng li thoi di vi cht ging thỡ ma mai ci nho thỡ lờn mt dy i, ch trớch, chõm chc Hn ch buụng nhng li thoi ngn vi ging nhỏt gng kốm theo nhng ting than, ting kờu * Tiu kt: Qua cuc i thoi gia Hn v Xỏc, Xỏc rừ rng hin lờn vi u th ca k nm gi s thng th, chng t c uy quyn chi phi khng khip ca nú vi linh hn, nú cng cho thy s ng nhn v chớnh mỡnh hn cho rng Ta cú mt i sng riờng sch, nguyờn vn, thng thn Linh hn v th xỏc khụng tỏch ri c nhau, cuc tranh u gia hn v xỏc l MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI cuc u tranh gia cao c v dc vng thp hốn; gia phn v phn ngi ú chớnh l li cnh cỏo sõu xa ca Lu Quang V Khi ngi sng quỏ lõu mụi trng dung tc t b cỏi dung tc chi phi, khụng th cú mt tõm hn cao mt th xỏc phm tc, ti li Khi ngi b chi phi bi nhng nhu cu bn nng thỡ ng ti cho thõn xỏc Khụng th t an i mỡnh bng v p siờu hỡnh ca tõm hn, ú phi bo v, hon thin nhõn cỏch ngi, ú l mt ln i vi mi cỏ nhõn v ton xó hi ú s l cuc u tranh dai dng ngi cũn tn ti xó hi ny - Nu Lu Quang V cho Trng Ba kt thỳc cuc i mỡnh s b tc, ta s liờn tng n nhng cỏi kt nhng tỏc phm hc hin thc phờ phỏn m Nam Cao ó vit lờn Chớ Phốo: "Mm hn ngỏp ngỏp, mun núi, nhng khụng núi ting", hay cỏi cnh Ch Du chy ngoi tri ti en nh mc, nh cỏi tin ca ch vv Nhng bc sang mt thi i mi, v d Lu Quang V cng khụng thuc lp nh hin thc phờ phỏn ca thi i mt trn dõn ch nờn cuc i Trng Ba cũn tip tc c v nhng phng din khỏc MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI HN TRNG BA, DA HNG THT - LU QUANG V (tit 2) 2.2 Mn i thoi gia Trng Ba v ngi thõn - Khụng dng li ch l on i thoi y, bi kch ni tip bi kch Bi kch th hai ca Hn Trng Ba l bi kch khụng c ngi thõn tha nhn Ni au kh, tuyt vng ca Hn Trng Ba c y lờn i thoi vi nhng ngi thõn - Va dt cuc i thoi, Hn Trng Ba ang ngi lng l bờn cỏi chừng, ngi v bc vo hi: Cỏi Gỏi cha v h ụng? Hn Trng Ba thn th tr li: Cha V Trng Ba tip tc gii thớch: Nú sang nh cu T t sm Cu T b m nng HTB khụng giu s ngc nhiờn núi: m nng? Vy m tụi khụng bit Hai li thoi u ch mang tớnh giao tip thụng thng, chng mt du hin gỡ mang n cn súng giú tip theo cho Trng Ba lỳc ny - T li thoi th ba: ễng bõy gi bit n na Cu T m thp t nht sinh Kh thng ngoan l thCỏi thõn tụi thỡ tri li khụng bt i cho rnh ó l s thay i hon ton Cm xỳc ca cỏi hn trỏch, gin di v c chua xút ca cỏi ti thõn ti phn m bt lc Khụng v núi tip na, Hn Trng Ba ct ngang: Sao b li núi th Nghe chng núi, ngi v i thng vo m b ang m c: Tụi núi tht y ễng TB , tụi ó ngh k Cú l tụi phi i Hn Trng Ba hi li: i õu?, nh thn th, vụ cm Ngi v tip tc núi thc lũng vi bao hn di: Cha bit ! i cy thuờ lm mni bit ụng c thnh thivi cụ v ngi hng tht Cũn hn l th ny? - Ngi v ca Trng Ba dự rt mc yờu thng chng, giu lũng v tha nhng cui cựng ri vo s b tc Nhng du ba chm kt hp vi cõu cm thỏn v cỏc t rng rng khúc din t y s bun bó, bt lc Trong cuc i thoi vi v, Trng Ba ch s dng cõu ngn, cõu hi liờn tip cựng vi ú l cỏc cõu cm thỏn ó cho thy s thng tht, ng ngng tờ xút ca ụng Cui on hi thoi vi v, ting gi B! nc lờn ut nghn bi ú l s bt lc, au kh nghn ngo khụng th tht thnh li Kt thỳc t thoi ny, Hn Trng Ba ch cũn bit ngi xung tay ụm u - Khi Hn Trng Ba ngng lờn thỡ thy Gỏi ng trc mt, Hn Trng Ba kờu a chỏu nh l cu cu: Gỏi, chỏu! ú ó khụng cũn ch l li gi thụng thng na m l ting kờu ca mt trỏi tim c phỏt t ming khỏt khao cú mt im ta, s ng cm cu cu Cú l lỳc y Trng Ba nhng tng a chỏu gỏi bng s s vo lũng thỡ trỏi li, cỏi Gỏi, chỏu Trng Ba ch phn ng quyt lit v d di: nú lựi li- to nờn mt khong cỏch khụng ch v mt khụng gian m cũn c v tõm hn gia ụng v chỏu Tụi khụng phi l chỏu ca ụng Cõu núi nh gỏo nc lnh ph phng tt thng vo mt Hn Trng Ba Cng c gii thớch cho a chỏu gỏi hiu thỡ cng ngp ngng (nhng du ba chm xut hin liờn tc ó l s ngp ngng b tc khụng gii thớch c) Tõm hn tui th sch, khụng chp nhn s tm thng, dung tc nờn khụng chp nhn ngi ụng th xỏc anh hng tht thụ l Cỏi Gỏi, chỏu ụng gi õy ó khụng cn phi gi ý Nú mt mc khc t tỡnh thõn Chớnh vỡ quỏ yờu thng, tụn th thỡ gi õy nú khụng th chp nhn, cng khụng th no m lũng mỡnh ún nhn ngi trc mt mỡnh cỏi ngi cú "bn tay git ln", bn chõn "to bng nh cỏi xng" ó khin cho cỏi Gỏi khụng buụng tha, tip tc k ti "góy tit cỏi chi non", "gim lờn nỏt c cõy sõm quý mi m" mnh ca ụng ni nú Nú hn ụng vỡ ụng cha cỏi diu cho cu T m lm góy nỏt khin cu T cn st mờ man c khúc, c tic, c bt n Vi nú, "ễng ni i no thụ l, ph phng nh vy" Ni gin d ca cỏi Gỏi ó bin thnh s kt ti, rung b xua ui ngi thõn yờu : "ễng xu lm, ỏc lm! Cỳt i! Lóo t, cỳt i!" - Cỏi Gỏi l ngi yờu thng gn bú vi ụng ht mc ễng cht, ờm no cng khúc, nõng niu tng chỳt k nim ca ụng Bõy gi, chớnh nú li phn ng d di vi nhng li l tn nhn, ph phng Nú chi b, xua ui Hn Trng Ba Nhng du chm than liờn tip vi git nc mt va khúc va chy phn ng quyt lit ca mt a tr tõm hn tr th tro, ch cú hai mu sỏng ti, kiờn quyt khụng chp nhn cỏi xu, cỏi ỏc ó khin Hn Trng Ba run ry, t nhỡn li mỡnh mt MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI ln na Nhng li núi ca a chỏu nh, thờm mt ln na xoỏy khoột vo ni au sõu thm ca ụng, ụng cm nhn thm thớa bi kch b chớnh nhng ngi thõn yờu chi b - Ch dõu nh bc nghe thy nhng li cui cựng ca Gỏi Mt mt ch gi theo gỏi: Gỏi, quay li õy, Gỏi Ch dõu l ngi sõu sc, chớn chn, hiu iu hn l thit Mt mt ch quay sang núi vi: Thy, thy ng gin tr Ch ti nú ngh thy khụng phi l ụng ni nú, d dnh th no nú cng khụng nghe (rng rng) kh thõn thy Hn Trng Ba cm thy m lũng: n lỳc ny, c nh ch mt mỡnh thng thy nh xa Ngi dõu khng nh thờm: Hn xa naNhng thy i s lmMi ngy thy mt i khỏc dn Cú lỳc chớnh cng khụng nhn thy naLm gi c thy li hin hu vui v tt lnh nh thy ca chỳng xa kia? Hn Trng Ba li tht vng bun ru núi: Gi thỡ cng? Ngi dõu vi cha li núi: Thy ng gin nu ó núi iu gỡ khụng phi Khụng ta khụng gin Cm n ó núi tht Bõy gi thỡ i i, cho ta c ngi yờn mt lỏt - Trng Ba nh uc an i phn no, bi nhn cỏi Gỏi rt thng ụng, ụng ngh cụ dõu s l im ta s chia tõm s Nhng trc nhng li núi va yờu thng, va thng thn ca cụ dõu, Trng Ba lng ngt nh ỏ tng, au kh n cựng cc Cú l lỳc y Trng Ba ging nh ngi ng trc vc thm, khoc khoi cn mt ú nớu gi nhng kt qu l s b tc, vụ vng - Tt c nhng ngi thõn: Ngi thỡ chua xút dn di, ti thõn (v) , ngi thỡ tc ti xua ui (chỏu); ngi thỡ li thu hiu s chia (con dõu), nhng h u nhn v au kh trc s thay i ca Trng Ba Tuy yờu quý, mun nớu gi Trng Ba xa tỡm gii phỏp thoỏt hon cnh nhng tr trờu thay u bt lc Bi kch ca Trng Ba cng b y lờn ti im nh Nhng ngi thõn thit nht cng khụng chp nhn tỡnh trng hai mnh hn- ngi bt nht ca chng, cha, ụng mỡnh Khụng cũn gia ỡnh, nn tng ca s bu vớu hi vng vo mt t, ngi khụng cũn ý ngh v dng nh cng chng cũn tn ti Trng Ba hiu mỡnh ó mt tt c v ri vo trng thỏi hon ton cụ c ú l bi kch bi kch ! - Trong mn i thoi gia Trng Ba vi ngi thõn, khụng phi ngu nhiờn tỏc gi khụng a anh trai thc dng ca Trng Ba vo cuc i thoi Bi ngi trai ca Trng Ba ó b tha húa nờn cú l cỏi tỡnh yờu dnh cho ớt nhiu cng tha húa Cỏc cuc i thoi vi v dõu v chỏu gỏi cng lm cho Trng Ba au kh hn ễng hiu tt nhng gỡ mỡnh ó, ang gõy v cú l nu tn ti tip tc bi kch y s cũn tip din v thiờu chiu hng tiờu cc hn na Trng Ba sng lm gỡ khụng cũn mang li hnh phỳc cho ngi thõn Nhng cõu hi liờn tip l no ta li chu thua my, khut phc my v t ỏnh mt mỡnh ? Chng cũn cỏch no khỏc ú tht s l nhng súng d di ang ging xộ, cun xoỏy lũng Trng Ba ri dn n mt quyt nh t b thõn xỏc nh mt mong mun c gii thoỏt khụng ch cho mỡnh m c ngi thõn Hn Trng Ba dt khoỏt thp nhang khn mi tiờn Thớch t gió s sng - Cỏch la chn cỏch sng, mt cỏch phc sinh tõm hn nh ó m, tan bin dn y m cho Trng Ba nhng th thỏch mi, la chn mi cuc i thoi vi Thớch Nhng ú chớnh l cỏch Lu Quang V tụ m lờn c v p nhõn cỏch cũn sỏng ngi mnh hn tng nh ó m nht ri Trng Ba ó sng ỳng phn ngi theo ngha vit hoa ca nú 2.3 Màn đối thoại với Đế Thích * Quan nim ca Thớch: Di t trờn tri u th c Con ngi ch cn tn ti m khụng cn giỏ tr, ý ngha ca i sng: ễng phi sng dự vi bt c giỏ no õy l quan nim rt hi ht, quan liờu v i sng ngi * Quan nim ca Trng Ba: Cng quyt t chi mt i sng Bờn mt ng, bờn ngoi mt no Tụi mun c l tụi ton Khng nh Khụng th sng vi bt c giỏ no c, Cuc sng gi to ny ch bn khn kip l li lc - Bỏc b Thớch: ễng ch ngh n gin l cho tụi sng, nhng sng nh th no thỡ ụng chng cn bit. T chi s sa sai mt ln na ca Thớch: cho hn mỡnh nhp vo xỏc c T (Vỡ cú nhng cỏi sai khụng th sa c Chp vỏ, gng ộp ch lm sai thờm ) Trng Ba ó can m, trung thc, tha nhn s tha húa ca mỡnh, cú khỏt vng c l chớnh mỡnh * í ngha trit lớ nhõn sinh ca mn i thoi: MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI - Tõm hn v th xỏc phi hi hũa Khụng th cú mt tõm hn cao mt th xỏc ham mun vt cht dung tc, ti li - Sng cho CON NGI khụng phi d Phi luụn t ý thc bo v quyn c sng ton v cú ý hnh ng chng li s tm thng, gi to hon thin nhõn cỏch 2.4 Màn kết: Hồn Trơng Ba hoá thân vào vật thân thng, tồn vĩnh viễn bên cạnh nhng ngi thân yêu mỡnh: mu xanh cõy vn, trờn bc ca, ỏnh la, cu ao, cỏi ci ng tru, dao ry c, ú l s la chn tt yu bi ú l kt qu ca s u tranh mt tõm hn cao, sỏng vt lờn nghch cnh * í nghĩa: Cuộc sống tuần hoàn theo quy luật muôn đời Sự linh hồn sống lòng ngời Lời Hồn Trơng Ba: - Tôi liền bên bà đây, bậc cửa nhà ta, ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, cơi bà đựng trầu, dao bà giẫy cỏ Không phải mợn thân cả, đây, v-ờn nhà ta, điều tốt lành đời, trái Gái nâng niu Lời Gái: Cho mọc thành Ông nội tớ bảo Nhng nối mà lớn khôn Mói mói Ngôn ng nhân vật nhẹ nhàng, sâu lắng giàu chất tr tỡnh, đằm thắm bay bổng Kt lun: Trng Ba l ngi nhõn hu, sỏng sut, cú lũng t trng, c bit ý thc c ý ngha ca cuc sng III Tng kt Ni dung: t mt cõu chuyn dõn gian, Lu Quang V cnh bỏo v hin tng: ngi ch chy theo nhng ham mun tm thng vt cht, ch thớch hng th, sng dung tc, tm thng Hoc ly c tõm hn l quý, i sng tinh thn mi l ỏng trng, b bờ nhng nhu cu nõng cao i sng vt cht ca ngi Tỡnh trng sng gi, khụng dỏm v cng khụng c nh bn thõn mỡnh ca ngi ú l nguy c y ngi n ch tha húa Ngh thut - S sỏng to t dõn gian; vic s dng ngụn ng kch - Sự kết hợp tính đại giá trị truyền thống - Sự phê phán mạnh mẽ, liệt chất trữ tình đằm thắm, bay bổng MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI HN TRNG BA, DA HNG THT - LU QUANG V (tit 3) 1: Anh, ch hóy nờu nhng suy ngh v li thoi ca Trng Ba, mt nhõn vt v kch Hn Trng Ba da hng tht ca Lu Quang V: "Sng nh vo c, ca ci ngi khỏc ó l chuyn khụng nờn ng ny n cỏi thõn tụi cng phi sng nh anh hng tht ễng ch ngh n gin l cho tụi sng, nhng sng th no thỡ ụng chng cn bit" 2: Anh, ch hóy nờu nhng suy ngh v li thoi ca Trng Ba, mt nhõn vt v kch Hn Trng Ba da hng tht ca Lu Quang V: "Khụng th bờn mt ng, bờn ngoi mt no c Tụi mun c l tụi ton vn" 3: Phõn tich nhõn vt Hụn Trng Ba, nhõn vt bi kch on trich Hn Trng Ba, da hng tht ca Lu Quang V 4: Kch Lu Quang V giau gia tr nhõn Anh/ch hóy phõn tich on trich canh VII Hụn Trng Ba, da hang tht sach giao khoa lam ro iu o GI í LM BI 3: Phõn tich nhõn vt Hụn Trng Ba, nhõn vt bi kch on trich Hụn Trng Ba da hang tht ca Lu Quang V M bai - Lu Quang V la mt nhng cõy but tai hoa li nhng dõu õn nhiu thờ loi: th, xuụi va c biờt la kch ễng la mt nhng nha son kch tai nng nhõt ca nn hoc nghờ thut Viờt Nam hiờn i - Hn Trng Ba, da hng tht la mt nhng tac phõm xuõt sc nhõt, anh dõu s vt tri sang tac ca Lu Quang V - Nhõn vt Trng Ba mt nhõn vt bi kch Thõn bai a Gii thiờu chung - Hoan canh i, xuõt x - õy la mt v kch ma Lu Quang V ó da vao ct truyờn dõn gian, nhiờn chiu sõu ca v kch chinh la phn phat triờn sau ca tuyờn dõn gian b Phõn tich - Hoan canh eo le, bi at cua ụng Trng Ba + Trng Ba la ngi lam yờu cõy co, yờu thng moi ngi, sng nhõn hu, chõn thc, vi s tc trach ca quan nha tri ma Trng Ba phai chờt + Hụn Trng Ba phai tru nh vao xac anh hang tht, mt ngi thụ lụ, Tinh cach Trng Ba cang thay ụi - Cuc i thoi gia hn va xac + Hụn la biờu tng cho s nhó, cao khiờt, sch, o c nhng tõt ca hoan toan trai ngc qua phn i thoi vi xac Hụn Trng Ba li mt xac hang tht la mt k pham n, tuc ung; mờ ru va hao sc; c x thụ bo vi moi ngi, + Nhng biờu hiờn i thoi Hụn Trng Ba khụng cũn la chinh minh: c ch, iờu b lung tung, khụ s; giong iờu co yờu t, li thoi ngn; ui lý li dựng li l thụ bo trõn ap Ta Ta ó bao may im i L bi kch ca s tụn ti riờng r : ngi khụng thờ ch sng bng thõn xac ma cng khụng thờ sng bng tinh thn - Nụi au khụ ca Hụn Trng Ba tim v nhng ngi thõn gia inh + Ngi v va hn ghen va dn dụi chụng, co cam giac ụng la ngi sng xa l vi moi ngi + a trai ca quyờt nh ban khu u t vao sp tht + Cai Gai, a chau ni ma ụng yờu quý nhõt, khụng tha nhn ụng la ụng ni, thm chi no cũn c tuyờt ờn quyờt liờt Nờu ụng ni tụi hiờn v c, hụn ụng ni tụi s bop cụ ụng Trong mt no, Hụn Trng Ba ch la mt tờn ụ tờ, tay chõn vung v, luụn pha hoi MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI + Con dõu to thụng cam, hiờu va au cho nụi au sng nh va s thay ụi ca Hụn Trng Ba o l bi kch b ngi thõn xa ri, khc t cuc sng - Khat vong giai thoat khoi thõn xac ngi khac + Trng Ba t ý thc bi kch ca minh: Khụng thờ bờn mt ng, bờn ngoai mt no c Tụi mun c la tụi toan - Trng Ba trc cai chờt ca cu T + Trc ngh ụi thõn xac ca Thich, tinh cach Trng Ba t chụ lng l, suy ngh rụi quyờt nh dt khoat + Trng Ba mun chờt tht la cho minh c sng mói hoai nh ca moi ngi o la s giai thoỏt bi kch ngi Hụn Trng Ba c ỏnh giỏ - Hụn Trng Ba la mt nhõn vt qua chu i sng tinh thn ma coi nh thõn xac - Bi kch ca nhõn vt Hụn Trng Ba la bi kch v nụi au ca s vờnh lờch gia thờ xac va tõm hụn mt ngi - Nghờ thut xõy dng tinh cach nhõn vt, nghờ thut to tinh va din tiờn kch kich c ao Kt lun - anh gia chung v nhõn vt - Khng nh tai nng viờt kch ca Lu Quang V va sc sng ca tac phõm Gi y lam bai M bi - Gii thiờu tac gia (con ngi va phong cach) - Gii thiờu tac phõm (gia tr ca tac phõm) - Gii thiờu võn ngh lun : gia tr nhõn Thõn bi a Gii thiờu chung b Giai ngha gia tr nhõn Gia tr nhõn ca on trich canh VII Hn Trng Ba, da hng tht ch yờu nm s lt ta mõu thun tõm lý ca cac nhõn vt i sng, hay chinh l mõu thun tng ngi, cai sang co s sa ngó, lm lc va anh sang co bong ti No la cuc õu tranh gia thiờn va ac, gia p va xõu, gia hy vong va tuyờt vong ca ngi c Phõn tich - Hoan canh tr trờu ca Hụn Trng Ba phai sng nh thõn xac anh hang tht - Nụi au n giay vũ ca Hụn Trng Ba phai sng nh, sng khac minh, qua cac chi tiờt: + Li dn kch : ngụi ụm u mt hụi lõu, bt tai li, nh tuyờt vong, bn thn nhp li xac anh hang tht, + Li ca nhõn vt : Ta ta ó bo l my im i, Tri, + Li c thoi ni tõm : My ó thng th ri, cỏi thõn xỏc khụng phi l ca ta Y ngha nhõn ca tỏc phõm : - Y ngha nhõn ca v kch la chụ Lu Quang V ó khng nh, tụn cai ca thờ, khng nh v tri, vai trũ ca ca nhõn xó hi Qua li thoi y chõt triờt lý, nha gi bc thụng iờp kờu goi ngi nh sng chinh minh Tụi mun c la tụi toan vn, cõu noi n gian ca nhõn vt Hụn Trng Ba chinh la chia khoa m gia tr nhõn ca tac phõm - Y ngha nhõn ca v kch cũn la chụ nha ó õu tranh cho s hoan thiờn v p nhõn cach ngi cho nhõn vt Hụn Trng Ba khc t cuc sng vay mn thõn xac ngi khac, Lu Quang V ó m hng cho nhõn vt ti mt l sng ich thc, du thõn xac co tr v h vụ d anh gia - Canh VII, ca v kch giau gia tr nhõn : + Cn to cho ngi co c s hai hũa gia hai mt tinh thn va vt chõt; khụng c k th nhng ũi hoi vt chõt ca ngi; cn tụn quyn t ca nhõn; cn biờt rut kinh nghiờm v nhng sai lm hng ti tng lai MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI - Gia tr nhõn ma Lu Quang V t ờn cũn nguyờn va cũn mang tinh thi s Kờt luõn - Khng nh gia tr ca tac phõm (ni dung, nghờ thut) - Khng nh tai nng ca Lu Quang V MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 [...]... láo Với những tri thức về ngôn ngữ văn học, Nguyễn Tuân đ bác bỏ luận điệu của bọn thực dân cho rằng chữ Đà là đen nên gọi là sông Đà là sông Đen Nhà văn nêu rõ chính bọn thực dân đ đè ngửa con sông rồi đổ mực Tây lên đó để ghi bừa lên bản đồ sông Đà là sông Đen Thực ra n-ớc sông Đà mang vẻ đẹp huyền diệu không lờ lờ nh- một màu canh hến nh- n-ớc sông Gâm, sông Lô và một số sông khác Miêu tả cuộc v-ợt... ánh đối t-ợng Miêu tả sông Đà tác giả vận dụng những hiểu biết về địa lý, lịch sử ngôn ngữ văn học Với hiểu biết về địa lý nhà văn có thể nói t-ờng tận sông Đà bắt nguồn từ đâu, đến đoạn nào thì nhập quốc tịch Việt Nam Tr-ớc Nguyễn Tuân ch-a có nhà văn nào có thể kể ra vanh vách 50 trong tổng số 73 con thác dữ Sông Đà đ bao lần đổi tên qua các triều đại, đ từng có những chiến công nào trong quá khứ... va sc sng ca tac phõm Gi y lam bai 4 1 M bi - Gii thi u tac gia (con ngi va phong cach) - Gii thi u tac phõm (gia tr ca tac phõm) - Gii thi u võn ngh lun : gia tr nhõn vn 2 Thõn bi a Gii thi u chung b Giai ngha gia tr nhõn vn Gia tr nhõn vn ca on trich canh VII Hn Trng Ba, da hng tht ch yờu nm s lt ta mõu thun tõm lý ca cac nhõn vt trong i sng, hay chinh l mõu thun trong tng con ngi, trong cai trong... gây những ấn t-ợng mạnh về hút n-ớc của sông Đà Tác phẩm của Nguyễn Tuân không những có giá trị văn học mà còn có giá trị văn hoá Đọc tác phẩm của Nguyễn Tuân không những đ-ợc th-ởng thức áng văn hay mà còn đ-ợc mở rộng nâng cao hiểu biết về nhiều ngành văn hoá, nghệ thuật khoa học khác nhau Đọc Ng-ời lái đò Sông Đà ta đâu chỉ đ-ợc th-ởng thức một thi n tùy bút hay mà còn đ-ợc mở rộng nâng cao hiểu biết... ng-ời nghệ sĩ của ngôn từ với những sáng tạo từ mới lạ độc đáo mà chính xác tinh tế Khi tác giả viết sông Đà tuôn dài tuôn dài nh- áng tóc trữ tình khi chữ áng th-ờng nói về tác phẩm hay hay tác phẩm đẹp biến sông Đà thành một tác phẩm tuyệt mỹ mà thi n nhiên ban tặng cho con ng-ời Ông lái đò đ-ợc miêu tả khi bị th-ơng nén chịu nỗi đau, Nguyễn Tuân dùng ba chữ mặt méo bệch chứ không phải là mặt méo... nh- một cuộc thuỷ chiến nhà văn sử dụng những tri thức của quân sự võ thuật Xem cảnh ông đò phá vòng vây thạch trận của Đà giang ng-ời đọc đ-ợc xem binh pháp Tôn Tử Nhà văn sử dụng nhiều từ ngữ của quân sự võ thuật rất chính xác và tinh tế: Cửa sinh, cửa tử, đánh úp, đánh vu hồi, đánh giáp lá cà, đánh túm thắt l-ng, đòn âm đòn tỉa có thể nói nhà văn tung ra một lực l-ợng ngôn từ hùng hậu từ kho nhà... 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI biểu của thể tài tuỳ bút trong văn học Việt Nam hiện đại.Qua tuỳ bút Sông Đà ng-ời đọc thấy ngời lên vẻ đẹp của thi n nhiên và vẻ đẹp của con ng-ời Việt Nam Thi n nhiên Tây bắc vừa hùng vĩ dữ dội vừa mỹ lệ thơ mộng nh- con ng-ời Việt Nam, vừa cần cù thông minh dũng cảm vừa rất mực tài hoa Đọc Ng-ời lái đò Sông Đà chúng ta thấy có hai hình t-ợng nghệ thuật xuyên... nỗi đau làm biến dạng khuôn mặt, còn méo bệch thì không những làm biến dạng khuôn mặt mà còn nhợt nhạt Khuôn mặt là méo bệch qua nôĩ đau mới càng khắc hoạ và làm nổi bật lên nghị lực của lòng quả cảm của ông lái đò Hai chữ ặc ặcgợi tả hút n-ớc sông Đà là hai chữ rất thần tình n-ớc ặc ặc lên nh- vừa rót dầu sôi vào hai chữ ặc ặc miêu tả rất tài thứ âm thanh quái vật khiến sông Đà nh- là thứ thủy quái... màu ngọc bích, đến thăm cảnh vào mùa thu để thấy cảnh n-ớc sông Đà lừ lừ chín đỏ Nhà văn có khi đi bằng thuyền có khi lại ngồi trên máy bay để có cái cảm giác dòng sông Đà nh- chiếc dây thừng loằng ngoằng d-ới cánh máy bay Nguyễn Tuân còn đọc trong sách vở, th- tịch cổ Đọc cả D- địa chí của Nguyễn Trói tr-ớc khi đặt bút viết về sông Đà Nhà văn huy động nhiều tri thức nhiều ngành nghề văn học nghệ thuật... quại Hình ảnh trong văn Nguyễn Tuân đ-ợc xây dựng trên những liên t-ởng bất ngờ độc đáo - Phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân còn là phong cách nghệ thuật uyên bác Nhà văn lao động công phu nghiêm túc trong nghệ thuật Tr-ớc khi viết Nguyễn Tuân tìm hiểu sâu sắc đối t-ợng với sự hiểu biết t-ờng tận Để viết tác phẩm Ng-ời lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân đi từ thực địa nhiều lần ông đến với sông Đà vào mùa xuân ... M bi - Gii thi u tac gia (con ngi va phong cach) - Gii thi u tac phõm (gia tr ca tac phõm) - Gii thi u võn ngh lun : gia tr nhõn Thõn bi a Gii thi u chung b Giai ngha gia tr nhõn Gia tr nhõn... thức ngôn ngữ văn học, Nguyễn Tuân đ bác bỏ luận điệu bọn thực dân cho chữ Đà đen nên gọi sông Đà sông Đen Nhà văn nêu rõ bọn thực dân đ đè ngửa sông đổ mực Tây lên để ghi bừa lên đồ sông Đà sông... ngành nghề văn học nghệ thuật khác để tìm hiểu, phản ánh đối t-ợng Miêu tả sông Đà tác giả vận dụng hiểu biết địa lý, lịch sử ngôn ngữ văn học Với hiểu biết địa lý nhà văn nói t-ờng tận sông Đà bắt

Ngày đăng: 07/03/2016, 21:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan