0

Luan van tot nghiep CHUYÊN mục CHÍNH TRỊ và QUỐC tế của MẠNG ĐIỆN TỬ VIETNAMNET TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TỪ 12007 ĐẾN NAY

88 629 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2016, 01:12

1.Tính cấp thiết của đề tài“Đồng bào định cư ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ Quốc tế, hữu nghị giữa nhân dân ta với các nước”.22;123 Đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở khoảng 100 nước và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước công nghiệp phát triển. Phần đông bà con có cuộc sống ngày càng ổn định và hòa nhập vào xã hội nơi cư trú, có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, xã hội ở nước sở tại. Cuộc sống của cộng đồng người Việt có ảnh hưởng ở mức độ khác nhau tới mối quan hệ giữa các nước sở tại với Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là cộng đồng phức tạp về thành phần xã hội, xu hướng chính trị và đa dạng về nghề nghiệp, tôn giáo…bị chi phối, phân hoá bởi sự khác biệt về giai tầng, hoàn cảnh ra đi, địa bàn cư trú và đặc biệt là chính kiến. Tính liên kết, gắn bó trong cộng đồng không cao, sinh sống phân tán, khó khăn trong sinh hoạt cộng đồng ở quy mô lớn. Việc duy trì tiếng mẹ đẻ và giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống đang là thách thức lớn đối với tương lai của cộng đồng NVNONN. Bộ giáo dục đào tạo Học viện Chính trị - hành quốc gia Hồ Chí Minh Học viện Báo chí Tuyên truyền chuyên mục trị quốc tế báo mạng điện tử vietnamnet công tác thông tin đối ngoại cộng đồng ngời việt nam nớc từ 1/2007 đến Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: THÔNG TIN ĐốI NGOạI Ngời hớng dẫn: h.S vũ hoài Hà Nội - tháng 6/2010 M U Tớnh cp thit ca ti ng bo nh c nc ngoi l b phn khụng th tỏch ri, l ngun lc ca cng ng dõn tc Vit Nam, l nhõn t quan trng gúp phn tng cng quan h Quc t, hu ngh gia nhõn dõn ta vi cỏc nc.[22;123] n nay, theo thng kờ cha y , cú khong triu ngi Vit Nam ang sinh sng khong 100 nc v vựng lónh th, ú hn 80% cỏc nc cụng nghip phỏt trin Phn ụng b cú cuc sng ngy cng n nh v hũa nhp vo xó hi ni c trỳ, cú v trớ nht nh i sng kinh t, xó hi nc s ti Cuc sng ca cng ng ngi Vit cú nh hng mc khỏc ti mi quan h gia cỏc nc s ti vi Vit Nam Cng ng ngi Vit Nam nc ngoi (NVNONN) l cng ng phc v thnh phn xó hi, xu hng chớnh tr v a dng v ngh nghip, tụn giỏob chi phi, phõn hoỏ bi s khỏc bit v giai tng, hon cnh i, a bn c trỳ v c bit l chớnh kin Tớnh liờn kt, gn bú cng ng khụng cao, sinh sng phõn tỏn, khú khn sinh hot cng ng quy mụ ln Vic trỡ ting m v gi gỡn bn sc hoỏ truyn thng ang l thỏch thc ln i vi tng lai ca cng ng NVNONN Cụng tỏc thụng tin i ngoi (TTN) cho cng ng NVNONN qua hn 20 nm i mi ó gúp phn khụng nh vo nhng thnh tu chung ca t nc Chớnh vỡ vy, bi cnh lch s hin cụng tỏc TTN cú v trớ to ln v quan trng hn bao gi ht i hi X ca ng ta tip tc khng nh: Nh nc to iu kin thun li v h tr ng bo n nh cuc sng, chp hnh tt phỏp lut s ti, bo v quyn li chớnh ỏng ca ng bo[22;123] cn t chc thc hin cú hiu qu Ngh quyt 36 ca B Chớnh Tr vi to iu kin thun li v h tr n nh cuc sng, bo v quyn li chớnh ỏng, cú cỏc chớnh sỏch hng v quờ hng, gúp phn xõy dng t nc, thu hỳt, phỏt huy trớ tu ca trớ thc Thờm na, bỏo mng in t Vietnamnet l mt kờnh thụng tin quan trng vi hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t dnh nhiu chuyờn trang nh riờng cho cng ng NVNONN nh: i ni, i ngoi, Vit Nam v th giic rt nhiu c gi quan tõm v theo dừi Do c im khụng th khụng k n l ngn cỏch a lý, cng ng Vit kiu ch cú th tip nhn thụng tin qua mt s kờnh thụng tin c bn ú cú bỏo mng in t Vietnamnet vi hai chuyờn mc chớnh ny Ngy 13/1/2004, bỏo mng in t Vietnamnet cho mt in t Ngi Vin X dnh riờng cho cng ng NVNONN Nhng cho n nay, ó ngng hot ng c mt nm v hai chuyờn mc chớnh ny ó tr thnh tõm im ca c gi Vit kiu Vi nhng u im vt tri nh: ngun thụng tin chớnh thng, cp nht nhanh, cú tớnh nh hng xó hi, tớnh tng tỏc cao, tớnh a phng tin, kh nng liờn kt ln, kh nng lu tr v tỡm kim d dng, hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet ó tr thnh ngun cung cp thụng tin khụng th thiu cho cng ng NVNONN Vỡ vy, cụng tỏc TTN ca ng v Nh nc Vit Nam vi cng ng ngi Vit khụng ch l mt nhng chớnh sỏch i ngoi ca ta m cũn l mt ngh thut liờn kt cng ng dõn tc Vit v ngoi nc Mt khỏc, thụng qua ú ta cú th phỏt trin t nc, cú thờm iu kin hi nhp kinh t giai on mi v nõng cao v th ca Vit Nam trờn chin trng quc t Vic tỡm hiu, nghiờn cu v cụng tỏc ny s cung cp cho sinh viờn cỏi nhỡn khỏch quan v c bn nht v vic thc hin cụng tỏc TTN ca mt s nhng phng tin truyn thụng ca Vit Nam l bỏo mng in t Vietnamnet Yờu cu lớ lun ti ny xut phỏt t nn tng kin thc c bn c trang b nh trng v yờu cu ũi hi ca ngnh hc Thụng tin i ngoi t cho sinh viờn Khi nghiờn cu v ti ny cú th nm rừ chớnh sỏch ng li i ngoi ca ng ú cú ng li chớnh sỏch i vi cng ng NVNONN, ng thi yờu cu dng kin thc c s i sõu v nm bt tỡnh hỡnh thc t v tỡm hiu mt nhng kờnh thụng tin quan trng cho cng ng NVNONN l cỏc chuyờn mc ca nhng trang bỏo mng in t Yờu cu thc tin Thc t cho thy nhu cu c thụng tin ca cng ng NVNONN l rt ln T cha cú cỏc tin ớch ca mng Internet, thụng tin nc bng nhiu cỏch n c vi h thụng qua nhiu kờnh khỏc nh bỏo, chớ, thụng tin t nhng ngi i v thng xuyờn nc v nc ngoi Mng Internet m mt th gii thụng tin a dng v tha phn ln nhu cu tỡm hiu thụng tin v mi mt i sng nc ca ngi Vit Nam hi ngoi Khụng ch mun bit v tỡnh hỡnh chung ca t nc, rt nhiu ngi Vit nc ngoi mong mun c tr v quờ hng to dng s nghip, u t cho quờ hng, va úng gúp vo s phỏt trin ca t nc v cng lm giu cho bn thõn Chớnh vỡ vy, nhu cu tỡm hiu nhng thụng tin nc nh chớnh sỏch i on kt dõn tc hay thnh tu kinh t xó hi, cỏc ln ang din tng thi kỡ hay ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc l vụ cựng to ln Cng nh nhng tin ớch ca mng Internet vi lng thụng tin khng l, khú chn lc m cỏc th lc thự ch, phn ng v ngoi nc cú th d dng tr trn, thc hin chin lc din bin hũa bỡnh trờn mt trn t tng, a cỏc thụng tin sai lch vi ng li chớnh sỏch ca ng v nh nc, c bit l v chớnh tr lm lung lc tinh thn v mt lũng tin ca nhõn dõn v ngoi nc, gõy bt n cho t nc õy cng l lý khin chỳng ta cng phi cnh giỏc cao trc cỏc lung thụng tin v c bit chỳ trng vo vic cung cp thụng tin, tuyờn truyn cho cng ng NVNONN h hiu ỳng, hiu rừ v cú nhng úng gúp tớch cc i vi s phỏt trin chung ca t nc Vỡ vy, vic tỡm hiu v cụng tỏc TTN cho cng ng NVNON cú mt ý ngha to ln vi mi sinh viờn ang theo hc chuyờn ngnh ú chớnh l nhng lớ khin em la chn ti: Chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet cụng tỏc TTN i vi cng ng ngi Vit Nam nc ngoi t thỏng nm 2007 n Tỡnh hỡnh nghiờn cu õy l mt ti m cha cú bt c mt nghiờn cu no y v rừ rng c bit l nghiờn cu riờng v mt hay hai chuyờn mc no ú ca mt trang bỏo mng in t nhm vo i tng c th l cng ng NVNONN Tớnh n thi im ny ch cú nhng nghiờn cu riờng l, nhng lớ lun chung v cụng tỏc TTN, cng ng NVNONN v cỏc c trng c bn ca bỏo mng in t : V cụng tỏc TTN bao gm: Cụng tỏc thụng tin i ngoi sau nm thc ngh quyt i hi ng IX v phng hng nhim v cụng tỏc TTN hai nm 2004 2005, ca ng ỡnh Lõm.i ngoi Vit Nam truyn thng v hin i ca TS Nguyn Mnh Hựng v TS Phm Minh Sn nm 2008 Thụng tin i ngoi lớ lun v thc tin ca TS Phm Minh Sn nm 2009 i truyn hỡnh Vit Nam vi cụng tỏc thụng tin i ngoi ca V Hin Cựng vi s i ca Tp thụng tin i ngoi, cú rt nhiu bi vit, phõn tớch v thụng tin i ngoi ca Vit Nam hin nay: TTN gúp sc tớch cc thỳc y hi nhp kinh t quc t ca Hng Vinh nm 2006, Thnh tu ni bt v nhng nhim v ch yu ca cụng tỏc TTN tỡnh hỡnh mi ca Phm Xuõn Thõu nm 2006 Cng ng NVNONN l mt ti c nhiu nh nghiờn cu quan tõm, c y ban nh nc v ngi Vit Nam nc ngoi thc hin mt s cụng trỡnh nghiờn cu Cú th k n ti Vic dy ting Vit cho ngi Vit Nam nc ngoi giai on hin nm 2009 ú cú nhng nghiờn cu v c im v s liu c th v cng ng ngi Vit Nam nc: Cng ng ngi Vit Nam nc ngoi u th k XXI S liu v bỡnh lun ca TS Trn Trng ng n thỏng nm 2006 Tip tc thc hin tt hn na cụng tỏc ng ngi Vit Nam nc ngoi ca Nguyn Phỳ Bỡnh nm 2006 Cụng tỏc ng, hp niờn, sinh viờn Vit Nam nc ngoi ca on Vn Thỏi nm 2006 Vic dy ting Vit cho ngi Vit Nam nc ngoi giai on hin nm 2009 V chuyờn mc ca bỏo mng in t thỡ ch cú mt s bi vit nh: Bỏo in t v nhng gii phỏp phỏt trin chuyờn Bỏo mng in t cu TS Hong Mc Thy nm 2007 Bỏo in t - thi c v thỏch thc ca Lờ Nghiờm nm 2007 Mt s bi phỏt biu ca ng Tụ Huy Ra, y viờn B Chớnh tr, trng ban tuyờn giỏo Trung ng: Phn u bỏo nc ta phỏt trin ỳng nh hng, mnh m v vng chc thi gian ti Mc ớch nghiờn cu ti s nghiờn cu, tỡm hiu v s lng, nhu cu thụng tin, khu vc thụng tin, khu vc phõn b ch yu v nhng thun li v khú khn thc hin cụng tỏc TTN vi i tng ny ti s i sõu vo nghiờn cu v kho sỏt v ỏnh giỏ mt cỏch c bn nht v nhng thnh tu v hn ch ca hai chuyờn mc thi gian chỳng hot ng Trờn c s ú phõn tớch mt s nguyờn nhõn cú c nhng thnh tu ú v c nhng nguyờn nhõn ca nhng hn ch cú mt vi ý kin v phng hng, gii phỏp mong mun y mnh v nõng cao cht lng hot ng ca hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t Vic thc hin ti khúa lun l mt nhng phng phỏp tt nht ngi nghiờn cu trang b v b sung thờm kin thc v lnh vc chuyờn ngnh ang theo hc, khụng ch l nhng ti liu m cũn l kinh nghim kho sỏt thc t Em hy vng cựng vi nhng kin thc c tỡm hiu v phõn tớch ỳng n, õy s l ti liu tham kho cho sinh viờn ngnh TTN v l bi hc kinh nghim cho vic lm bỏo ca bn thõn sau ny i tng v phm vi nghiờn cu ti trung nghiờn cu vo hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet khong thi gian t thỏng nm 2007 n õy l hai chuyờn mc nh ca trang bỏo mng in t Vietnamnet nhng li m ng mt nhim v khỏ ln cụng tỏc TTN vi mt lng c gi l cng ng NVNONN khỏ ln, thụng tin cú uy tớn ó c khng nh ti nghiờn cu v cụng tỏc TTN ca hai chuyờn mc ny vi nhng thnh tu v hn ch thi gian hot ng C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ti c nghiờn cu trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc Lờ nin, t tng H Chớ Minh v cỏc quan im ca ng ta v hot ng bỏo i ngoi núi chung v bỏo in t núi riờng cụng tỏc thụng tin i ngoi Vic nghiờn cu ti ch yu da trờn cỏc phng phỏp phõn tớch, tng hp, gn lý lun vi thc tin, c bit nhn mnh vic tng kt thc t Ngoi ra, ti cn nhiu s liu nờn cú dựng n phng phỏp iu tra, kho sỏt, thng kờ úng gúp mi v mt khoa hc - Lm sỏng t hn na c s lý lun v cụng tỏc TTN vi cng ng NVNONN trờn hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet - Kho sỏt, ỏnh giỏ thc trng hot ng cụng tỏc TTN ca hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet qua cỏc bi vit t nm 2007 n - xut mt s phng hng, gii phỏp nõng cao cht lng ca hot ng TTN vi cng ng NVNONN qua hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet Kt cu ti Ngoi m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ti c chia lm chng : CHNG 1: Lý lun chung v cụng tỏc TTN v Cng ng NVNONN: trung nghiờn cu v tng kt c s lý lun v cụng tỏc TTN núi chung v cụng tỏc TTN ca ng v Nh nc ta vi i tng l cng ng NVNONN Bờn cnh ú cũn nờu lờn nhu cu thụng tin v tỡnh hỡnh ca cng ng NVNONN trờn mt s a bn chớnh quan trng CHNG 2: Thc trng hot ng ca chuyờn mc Chớnh tr v Quc t cụng tỏc TTN vi cng ng NVNONN t thỏng nm 2007 n nay: khỏi quỏt nhng c im chớnh ca chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet, i sõu kho sỏt thc trng cụng tỏc thụng tin i ngoi trờn bỏo mng in t Vietnamnet hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ng thi ch nhng nguyờn nhõn dn n u im v khuyt im ú CHNG 3: Gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng ca chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet thi gian ti: nghiờn cu v tỡm hiu v nhng nh hng i mi cụng tỏc TTN ca ng v Nh nc, cụng tỏc nõng cao cht lng hot ng ca bỏo mng in t trờn c s ú mt s phng hng v gii phỏp nhm phỏt trin hn na cụng tỏc TTN ca hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet CHNG 1: Lí LUN CHUNG V CễNG TC TTN V CNG NG NVNONN 1.1 Lý lun chung v cụng tỏc thụng tin i ngoi 1.1.1 Khỏi nim TTN Thụng tin l mt khỏi nim cú nhiu cỏch hiu khỏc nhau, nhng ph bin v khỏi quỏt nht cụng tỏc TTN, ta cú th hiu: Thụng tin l tin tc, thụng bỏo, tri thc v mt s vt hay mt tng c chc ng cỏc hỡnh thc nht nh, c tip nhn, la chn v s dng qua cỏc phng tin thớch hp [31;16] Cũn i ngoi l i vi nc ngoi, bờn ngoi, núi v ng li, chớnh sỏch, s giao thip ca Nh nc, ca mt t chc, phõn bit vi i ni [40; ] Vỡ vy, ta cú th cho rng thụng tin i ngoi l dng thụng tin c truyn nc ngoi, phc v cụng tỏc i ngoi ca Nh nc hay mt t chc Ngy 26/4/2000, th tng Chớnh ph ch th s 10/2000/CT- Ttg v tng cng qun lớ v y mnh cụng tỏc TTN ú nờu :Thụng tin i ngoi l mt b phn quan trng cụng tỏc t tng v i ngoi ca ng, Nh nc v nhõn dõn ta nhm lm cho th gii hiu rừ ng li, chớnh sỏch ca ng, Nh nc, nhng thnh tu cụng cuc i mi ca Vit Nam, t nc, ngi, lch s, húa ca dõn tc Vit Nam; u tranh chng li nhng lun iu xuyờn tc, chng phỏ Vit Nam; tranh th s ng tỡnh, ng h, hp tỏc, giỳp bn bố Quc t, s ng thun v úng gúp ca ng bo ta nc ngoi vi s nghip xõy dng v bo v T quc[31;17] Nh vy, cỏi ớch m cụng tỏc TTN hng ti khụng ch l cung cp thụng tin, ỏp ng nhu cu tip cn thụng tin ca i tng ú cú cng ng NVNONN m cũn l tuyờn truyn, lm h hiu v cú nhng bin chuyn tớch cc thỏi : ng h v úng gúp cho s nghip phỏt trin ca t nc Trong cỏc giai on ca cỏch mng Vit Nam, TTN luụn cú v trớ quan trng vic phỏt huy sc mnh tng hp ca c t nc v nhõn dõn, tranh th sc mnh s hp tỏc v h tr ca Quc t ginh thng li ngy cng to ln hn Bờn cnh ú xu th hi nhp Quc t hin nay, khụng mt quc gia no cú th tn ti v phỏt trin m khụng m ca giao lu vi cỏc quc gia khỏc trờn th gii Do vy, cung cp thụng tin t Vit Nam th gii v t th gii n Vit Nam ngy cng ln mnh v bc thit 1.1.2 Vai trũ v ni dung c bn ca cụng tỏc TTN Trong cỏc giai on ca cỏch mng Vit Nam, TTN luụn luụn cú v trớ quan trng vic phỏt huy sc mnh tng hp ca cuc u tranh chớnh ngha ca chỳng ta, ti a húa ni lc, tranh th s hp tỏc v ng h ca bn bố v anh em trờn th gii ginh thng li to ln hn Nht l giai on hi nhp quc t nh hin nay, i ngoi tr thnh mt nhng chc nng c bn ca quc gia Li ớch quc gia luụn c 10 trng ln nhau, bỡnh ng v cựng cú li c bit vi cng ng NVNONN, cụng tỏc TTN ó lm cho h hiu v ng li, ch trng ca ng v Nh nc v ng h cho cụng cuc xõy dng lờn ch ngha xó hi ca ta Nhng bờn cnh ú, thụng tin cũn thiu ch ng, tớnh u tranh chng cỏc lun iu xuyờn tc cha c mnh m, cha phc v c nhu cu thit thc ca giai on cỏch mng hin Do vy, ng v Nh nc ta xỏc nh cn tip tc i mi, nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc TTN cú th hon thnh nhim v quan trng: Thc hin nht quỏn ng li i ngoi c lp t ch, ho bỡnh, hp tỏc v phỏt trin; chớnh sỏch i ngoi rng m, a phng hoỏ, a dng hoỏ cỏc quan h quc t Ch ng v tớch cc hi nhp kinh t quc t, ng thi m rng hp tỏc quc t trờn cỏc lnh vc khỏc Vit Nam l bn, i tỏc tin cy ca cỏc nc cng ng quc t, tham gia tớch cc vo tin trỡnh hp tỏc quc t v khu vc.[22;112] Ch th s 10/2000/Ct - TTg ngy 26/10/2000 ca th tng Chớnh ph v tng cng qun lớ v y mnh cụng tỏc TTN ng thi cú ch rừ nhim v: tng cng nm bt tỡnh hỡnh, nghiờn cu d bỏo hot ng TTN c ch ng, kp thi v hiu qu hn[16] V hot ng TTN khụng cũn l nhim v ca h thng chớnh tr v cỏc n v trc tip lm cụng tỏc TTN na, ng nhn mnh phi huy ng mi lc lng, mi kh nng m rng v a dng húa phng tin TTN. Cỏc hot ng TTN phi tin hnh mt cỏch linh hot, a dng v sỏt hp vi tng i tng Ch th s 26 CT/TW ngy 10/9/2008 ca Ban Bớ th v tip tc i mi v tng cng cụng tỏc TTN tỡnh hỡnh mi ó nờu rừ yờu cu i mi ca cụng tỏc ny Ni dung ch yu ca ch th nờu lờn mc tiờu phi bỏm sỏt phng chõm chớnh xỏc, kp thi, sinh ng, phự hp vi tng i tng V hot ng TTN cn phi tin hnh mt cỏch ton din: i mi cụng tỏc TTN v c ni dung v phng thc hot 74 ng, tng cng mnh m hot ng TTN c v s lng v cht lng, nõng cao tớnh ch ng, sỏng to, tớnh linh hot, s phong phỳ v sc bộn ca hot ng TTN.[23] ng ta c bit nhn mnh n vai trũ ca yu t ngi v k thut cụng tỏc thụng tin õy l mt nhng nhõn t quan trng nht m bo hiu qu ca cụng tỏc TTN Ch th nhn mnh yờu cu ca vic tng cng cỏn b lm cụng tỏc TTN xõy dng quy hoch, k hoch o to, bi dng cỏn b lm cụng tỏc TTN v tng cng u t c s vt cht k thut cho hot ng TTN, phỏt trin cỏc phng tin thụng tin hin i.[23] ễng Tụ Huy Ra, y viờn B Chớnh tr, Bớ th Trung ng ng, Trng Ban Tuyờn giỏo Trung ng ch o, nm 2010 cỏc cp, cỏc ngnh cn quỏn trit sõu sc hn v t chc trin khai ng b, ch ng tớch cc Ch th ca Trung ng v tip tc i mi v tng cng cụng tỏc TTN tỡnh hỡnh mi Phỏt biu kt lun, Hi ngh cụng tỏc thụng tin i ngoi, tuyờn truyn bin, o v phõn gii cm mc din ti thnh ph Nng, ngy 9/3, ụng Tụ Huy Ra nhn mnh, hỡnh nh t nc Vit Nam n nh, hũa bỡnh, an ton; ngi Vit Nam cn cự, thõn thin, mn khỏch, l im n du lch, u t hp dn i vi bn bố quc t cn c tng cng tuyờn truyn Tip tc tng cng u tranh phn bỏc cỏc thụng tin, quan im sai trỏi, phn ng, ng thi nõng cao tớnh chin u, tớnh thuyt phc ca cỏc bi vit, n phm húa, cỏc sn phm thụng tin i ngoi nhm lm cho th gii hiu ỳng thc tin Vit Nam v v th ang lờn ca t nc; ngn chn, y lựi v p tan cỏc lun iu xuyờn tc ca cỏc th lc c hi, thự ch.[42] c bit l, cng ng NVNONN l mt b phn khụng tỏch ri v l mt ngun lc ca cng ng dõn tc Vit Nam, l nhõn t quan trng gúp phn tng cng quan h hp tỏc, hu ngh gia nc ta vi cỏc nc khỏc trờn th gii ng v Nh nc ta luụn to mi iu kin thun li 75 v h tr ng bo n nh cuc sng, yờn tõm lm n sinh sng, hi nhp vo i sng xó hi nc s ti, ng thi trỡ quan h gn bú vi quờ hng, t nc cho cụng tỏc TTN dnh cho cng ng t hiu qu cao thỡ cụng tỏc cng cn phi i mi da trờn c s bỏm sỏt ni dung, phng thc, yờu cu v phng chõm i mi cụng tỏc TTN ca ng 3.1.2 Phng hng c th Bỏo Vit Nam núi chung v bỏo mng in t Vietnamnet núi riờng ang ng trc nhng hi mi, thi c mi ng thi cng i mt vi nhng thỏch thc khụng nh quỏ trỡnh phỏt trin phc v s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc nõng cao hiu qu cụng tỏc tuyờn truyn ng li i mi kinh t ca ng i vi cng ng ngi Vit Nam nc ngoi thụng qua hot ng ca bỏo in t v khc phc nhng yu kộm cú trc tiờn cn phi ỏp dng nhng phng chõm v cỏch thc i mi vic thc hin cụng tỏc TTN ca ng v Nh nc, cn phi kiờn trỡ, n lc i mi mnh m, sõu sc v vng chc ni dung, phng thc hot ng theo nhng phng hng c bn sau: Th nht, tng cng vai trũ lónh o ca ng vi bỏo mng in t Vietnamnet, c bit l chuyờn mc Chớnh tr v Quc t cụng tỏc TTN cho cng ng NVNONN éỏnh giỏ vic thc hin Lut Bỏo v cỏc bn hng dn thi hnh; quỏn trit v thc hin tt Ngh quyt éi hi X ca éng, phn núi v cụng tỏc bỏo chớ, ú nhn mnh: "To iu kin cho lnh vc xut bn, thụng tin i chỳng phỏt trin, nõng cao cht lng t tng v húa, lờn hin i v mụ hỡnh, c cu t chc v c s vt cht - k thut ng thi xõy dng c ch qun lý phự hp, ch ng, khoa hc" Nh vy, vic tng cng nghiờn cu lý lun, giỳp cỏc c quan ch o, qun lý bỏo ca éng v Nh nc tham mu B Chớnh tr xõy dng, trỡnh Ban Chp hnh Trung ng d tho ngh quyt tng cng s lónh o ca éng i vi 76 bỏo mng in t núi chung v Vietnamnet núi riờng l vụ cựng quan trng Nhim v ca chuyờn mc Chớnh tr v Quc t cỏc tin bi liờn quan n cụng tỏc TTN l rừ rng Vỡ vy, vic ch o cho hai chuyờn mc ngy cng phỏt huy vai trũ ca mỡnh i vi lng c gi khỏ ln l kiu bo l vụ cựng cn thit Th hai, tng cng tớnh thuyt phc, hiu qu v ni dung v hỡnh thc, nõng cao tớnh ch ng v tớnh chin u ca hai chuyờn mc Ngh quyt éi hi X ca éng cp n nhim v cụng tỏc t tng, lý lun v bỏo ó nhn mnh: "éi mi, nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc ging dy v hc lý lun, cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn, c ng, bỏo chớ, xut bn, húa ngh thut, nm bt v nh hng d lun xó hi; tng cng tuyờn truyn i ngoi, c bit l v nhng chớnh tr nhy cm nh dõn tc, tụn giỏo, nhõn quyn Tng cng s lónh o ca éng v chớnh tr, t tng v t chc cỏc c quan bỏo Khc phc nhng biu hin lch lc hot ng bỏo chớ, xut bn, húa, ngh, nht l xa ri tụn ch, mc ớch, chy theo th hiu thp kộm, vỡ li ớch vt cht cỏ nhõn, cc b" [22;185] Vỡ vy, õy cng chớnh l mt mi tờn trỳng nhiu ớch: va phỏt trin c hai chuyờn mc núi riờng v hỡnh thc v ni dung, va a vic thc hin ngh quyt ca ng i vo chiu sõu c bit, gõy dng lũng tin hn na i vi cng ng NVNONN vic hng v ci ngun t nc thụng qua cụng tỏc tuyờn truyn bng cỏc tin bi cú giỏ tr v giu ý ngha Th ba, i mi, nõng cao cht lng cụng tỏc o to, bi dng, quy hoch, b trớ i ng cỏn b hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet i ng cỏn b úng mt vai trũ vụ cựng quan trng vic thnh cụng hay tht bi ca mt trang bỏo in t c bit cụng tỏc TTN cho cng ng NVNONN ngy cng yờu cu khú khn hn ny thỡ i ng cỏn b phi cú bn lnh chớnh tr vng vng, luụn gi vng niờm tin vo cụng cuc, 77 ng li, ch trng ca ng v Phỏp lut ca Nh nc Vi i ng ch cú 14 phúng viờn v biờn viờn nh hin thỡ qu l cn xem xột v b sung kp thi Th t, m rng nghiờn cu, trao i kinh nghim qun lý bỏo vi cỏc nc khu vc v trờn th gii; dng sỏng to bi hc, kinh nghim tt ca bờn ngoi phự hp thc tin vi bỏo mng in t Vietnamnet Th nm, tng cng c s vt cht, k thut, iu kin hot ng cho c quan bỏo mng in t Vietnamnet c bit l chuyờn mc Chớnh tr v Quc t Hu ht cỏc bỏo in t ca nc ta u cú c s vt cht, k thut cũn yu kộm iu ny nh hng rt nhiu n cht lng hot ng, kh nng x lớ cụng vic cng nh lng thụng tin c tuyờn truyn Kiờn trỡ tỡm tũi v thc hin cỏc gii phỏp i mi trờn õy, chỳng ta hon ton cú th tin tng rng, cụng tỏc t tng ca ng s hon thnh tt nht mc tiờu v nhng nhim v nng n m ng v nhõn dõn ó tin tng giao phú 3.2 Mt s gii phỏp kin ngh thc hin cú hiu qu c th húa vic thc hin nhng phng hng phỏt trin cụng tỏc tuyờn truyn trờn bỏo in t, cn thc hin mt s gii phỏp sau: 3.2.1 Tng cng s lónh o ca ng vi bỏo mng in t Vietnamnet núi chung v hai chuyờn mc Chớnh tr núi riờng S lónh o ca ng l vụ cựng quan trng nht l nh hng phỏt trin, nh hng thụng tin, cụng tỏc cỏn b, giỏm sỏt cht ch hn na quỏ trỡnh ng tin, bi éc bit coi trng vic xõy dng t chc ng hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t c quan bỏo mng in t Vietnamnet vng mnh v mi mt; cao vai trũ ng viờn ca ngi 78 lm bỏo, nht l ngi gi cng v lónh o; trờn c s ú nõng cao nng lc lónh o, ch o, nh hng hot ng theo ỳng tụn ch, mc ớch, chc nng, nhim v ca c quan bỏo mng v nh bỏo Cú tng s 14 phúng viờn v biờn viờn ca hai chuyờn mc nờn cng khụng phi khú khn ng v Nh nc quỏn trit Vietnamnet thc hin cỏc Ngh quyt, Ch th ca éng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v bỏo nghiờm tỳc Trong giai on hin nay, cụng tỏc u tranh chng li lun iu xuyờn tc ca cỏc th lc phn ng l vụ cựng quan trng nờn vic b sung v phỏt trin bn lnh chớnh tr vng vng bng cụng tỏc xõy dng ng l vụ cựng cp thit Phõn cụng, phi hp gia c quan ch o, qun lý v c quan ch qun rừ rng, cht ch Xõy dng v trin khai thc hin chin lc thụng tin quc gia; cụng tỏc quy hoch phỏt trin hai chuyờn mc cn c nõng cao Cn phi b sung, sa i Lut Bỏo v cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan Xem xột, ly ý kin gii bỏo c bit l bỏo mng in t, cỏc c quan, ban, ngnh hu quan kin ngh vi Quc hi v Chớnh ph sa i, b sung mt s iu khon ca Lut Bỏo chớ, cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan n hot ng bỏo chớ; xõy dng ch ti mnh va to iu kin cho bỏo mng in t phỏt trin ỳng hng, vng chc va x lý kp thi, dt im cỏc sai phm, nht l cỏc sai phm ln, lp i lp li, kộo di 3.2.2 i mi, nõng cao cht lng ni dung v hỡnh thc hai chuyờn mc C quan bỏo in mng in t Vietnamnet núi chung v hai chuyờn mc ni riờng cn phi nhn thc rừ vai trũ to ln ca mỡnh cụng tỏc thụng tin i ngoi, c bit l cụng tỏc tuyờn truyn cho ng bo Vit Nam nc ngoi - mt b phn vụ cựng quan trng úng gúp cho s 79 phỏt trin v i mi t nc õy l mt yu t rt quan trng vỡ nu hiu rừ c vai trũ ca mỡnh h cú th cú nhng chin lc rừ rng cho cỏc hot ng thụng tin i ngoi trờn bỏo ca mỡnh Vietnamnet trc ht cn lm tt cụng tỏc t tng, r soỏt li ni dung v cht lng tin bi hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t, nghiờn cu thc hin i mi tng ni dung t n i hi XI to c nhng bc chuyn cn bn v cht lng, hiu qu Phi xỏc nh cn chuyn hng mnh m cụng tỏc TTN, kt hp nhun nhuyn thụng tin hai chiu, tng cng i thoi, lng nghe thụng tin t c s nm vng thc tin v kp thi iu chnh, nh hng Hot ng t tng ny cn tng cng ni dung v phng thc phi hp phỏt huy sc mnh tng hp mt cỏch hiu qu nht, c bit cỏc hot ng cú quy mụ ln, trng im t n nm 2011 Tip tc r soỏt, t chc li lc lng phúng viờn, cỏn b, phỏt huy mnh m tớnh tớch cc, vai trũ gúp phn u tranh chng tiờu cc, nõng cao trỡnh bn lnh chớnh tr Xỏc lp nhim v kho sỏt, iu tra xó hi l mt c s khỏch quan trc t chc thnh sn phm bỏo V nõng cao cht lng ni dung, vic quan trng l cn m bo tớnh nh hng thụng tin ng thi ỏp ng y v nhanh chúng nhu cu thụng tin ca c gi l NVNONN Th nht, cn thay i a dng cỏc cỏch thụng tin, thụng tin cn cp nht hn v nhanh hn Bờn cnh ú, hai chuyờn mc cn ch ng thụng tin sõu sỏt ti c gi c v ngoi nc v cỏc thi s quc t,trong nc, cụng tỏc chng tham nhng, i biu Quc hi v nht l cỏc nhy cm liờn quan n biờn gii v lónh th, khụng tỡnh trng b ng ch cú thụng tin xuyờn tc búp mộo t phớa cỏc lc lng phn ng ri bỏo ca ta mi lờn ting Nh vy mi cú th th hin tớnh chin u, kp thi phn bỏc li nhng lun iu xuyờn tc, lm trũn trỏch nhim ca mỡnh 80 Th hai, tng cng thụng tin v cỏc , s kin cú liờn quan n cng ng trờn ton th gii iu ny trc tiờn tha nhu cu v thụng tin cho cng ng NVNONN Bờn cnh ú, cng nờn chỳ trng cỏc tin v bi tuyờn truyn ng li, chớnh sỏch ca ng bao gm chớnh sỏch i on kt dõn tc, chớnh sỏch i ngoi, chớnh sỏch i mi v thụng tin y v tỡnh hỡnh chớnh tr cng nh ngoi nc Th ba, hai chuyờn mc cn tng cng thm nh k tin bi, c bit l nhng tin bi cú thụng tin liờn quan TTN cho cng ng NVNONN Cú mt thc trng trờn mt s bỏo mng in t nc ta hin l vic ng ti nhng thụng tin cú hi hoc khụng cn thit, mt s trng hp thụng tin sai hoc cỏ bit cú nhng thụng tin mang tớnh kớch ng d lun Cn bỏm sỏt vo nhng ni dung v i mi v phỏt trin cụng tỏc TTN di s lónh o ca ng v qun lớ ca Nh nc, tỡm hiu k lng v c im ca tng cng ng Vit nc ngoi tỡm li vit thớch hp vi nhu cu thụng tin ca h Do ú vic kim tra v thm nh thụng tin l rt cn thit Th t, hai chuyờn mc cn tng cng s dng tim lc ngi Vit Nam nc ngoi lm lc lng cng tỏc viờn c lc, bao gm cỏc nh trớ thc, doanh nhõn, nh húa, du hc sinh qung bỏ hỡnh nh t nc v nhng chuyn bin nc t i mi, to dng hỡnh nh Vit Nam phỏt trin mt bn bố th gii Th nm, tng cng tớnh tng tỏc trờn cỏc tin bi, to sc hp dn vi cỏc cuc phng v giao lu trc tuyn, xõy dng nhiu din n cho ngi Vit Nam nc ngoi thc hin cụng tỏc thụng tin mt cỏch trc tip hn Cn to kh nng "t khỏng" cng ng Vit nc ngoi h phõn bit c thụng tin no ỳng, thụng tin no sai, thụng tin no cú li, thụng tin no cú hi, hoỏ hay phn hoỏ Tc l phi lm tt vai trũ ca kờnh phn hi cho ngy cng hiu qu 81 v ly ú lm nhng minh chng xỏc thc thụng tin mt cỏch ỳng n nht Th sỏu, nõng cao cht lng kim nh tin bi Cht lng cỏc tin bi ca hai chuyờn mc ụi cng cn xem xột thờm, nhng tin bi git gõn, cõu khỏch tn ti nờn vic khc phc nhc im trờn cng phi trin khai nhanh chúng hn Hn na, s lng cỏc bi mt chuyờn mc cú t l khụng ng u nờn cng cn iu chnh cho hp lớ Cui cựng, nờn hn ch vic ly li tin bi ca Thụng tn xó Vit Nam Thụng thng cú nhng ngy chuyờn mc Chớnh tr ly li mt na cho n mt phn ba lng bi ca Thụng tn xó iu ny khụng ch lm gim tớnh sỏng to, tõm huyt v kh nng lm vic c lp ca cỏc phúng viờn m cũn lm gim lũng tin ca mt lng c gi ln v ngoi nc V ci tin hỡnh thc, õy cng l mt vic lm vụ cựng quan trng vi bt c mt trang bỏo no c bit l mt trang bỏo in t nh Vietnamnet Dự ni dung cú hay n mc no m hỡnh thc t nht, thiu hp dn thỡ cht lng chung ca tin bi s khụng phỏt huy c hiu qu ti a Trc tiờn, Vietnamnet núi chung v chuyờn mc Chớnh tr, Quc t núi riờng cn phi nõng cao hn na cht lng v t chc c s d liu v hỡnh thc giao din ỏp ng nhu cu v lụi cun i tng c gi ny Ngoi cn phi tng cng trỡnh v trang b k thut, c s vt cht, tc truy cp cng nh tng cng an ninh mng Th hai, v k thut, hai chuyờn mc cng cn tng phỏt trin cỏc tớnh nng vt tri nh video clip, s dng a dng hỡnh nh v õm hn na mi trang bỏo cú th tr thnh trang yờu thớch ca ngi Vit nc ngoi cú nhu cu tỡm hiu nhng thụng tin a dng v s i mi ang thay da i tht tng ngy quờ hng, chớnh sỏch i on kt dõn 82 tc, cỏc bn phỏp lớ cú liờn quan n cng ng NVNONN hay chớnh sỏch i ngoi ca ng v Nh nc ta Th ba, giao din cng cn c i mi theo hng chuyờn nghip hn v p mt hn Nhỡn chung vi giao din hin thỡ cng thu hỳt c khụng ớt c gi, nhng theo thi gian v s phỏt trin chúng mt ca cụng ngh thụng tin, s ci tin khụng ngng ca cỏc t bỏo khỏc thỡ vic i mi giao din l vic lm cp bỏch iu ny s gii quyt vic cnh tranh v thụng tin v c gi gia cỏc trang bỏo mng in t vi Vietnamnet Th t, chuyờn mc Chớnh tr v Quc t nờn thay i v iu chnh cỏc chuyờn trang nh hn cho phự hp Ngay c vic sp xp th t ca cỏc chuyờn trang cng l mt im ỏng lu ý Sau õy l xut nhm lm cho cỏch sp xp v th t chuyờn trang c khoa hc hn: Phng ỏn hin Phng ỏn xut Chớnh tr: Chớnh tr: i ni i ni i ngoi i ngoi Thi s Quc hi Thi s Quc hi i biu Quc hi Chng tham nhng Chng tham nhng Quc t: Quc t: Bỡnh lun Quc t Bỡnh lun Quc t Nhõn vt v i thoi Vit Nam v th gii H s Nhõn vt v i thoi Th gii ci Th gii ú õy Th gii ú õy Vit Nam v th gii 83 3.2.3 Nõng cao trỡnh chuyờn mụn, o c ngh nghip v bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b, phúng viờn Trong mi hot ng, yu t ngi l yu t quan trng nht v cú ý ngha quyt nh Cụng tỏc TTN cho cng ng NVNONN cng vy, cú c nhng sn phm cú giỏ tr, mt yờu cu t l lao ng ca cỏc phúng viờn, biờn viờn phi l lao ng sỏng to, cú khoa hc Cht lng ca mt nh bỏo bao gm nhiu yu t khỏc nhau: t kin thc chung, kin thc chuyờn mụn, nng lc nghip v v kh nng nhanh nhy, nm bt tỡnh hỡnh v o c ỳng n suy ngh cho n tỏc phong v phm cht chớnh tr Do ú, vic nõng cao cht lng nh bỏo cng chớnh l nõng cao cht lng ca sn phm TTN Ch th s 26 CT/TW ca ban Bớ th v tip tc i mi v tng cng cụng tỏc TTN tỡnh hỡnh mi cng khng nh cú th nõng cao cht lng v hiu qu cụng tỏc TTN cn phi: xõy dng, quy hoch, k hoch o to, bi dng cỏn b lm cụng tỏc TTN cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú trỡnh chuyờn mụn nhy bộn v linh hot x lớ cỏc tỡnh nht l cỏc tỡnh phc tp, nhy bộn.[23]Do vy vic bi dng i ng ca hai chuyờn mc ch bao gm cú 14 ngi l vụ cựng quan trng Bi vỡ a s 14 ngi ny u l phúng viờn tr, cú tinh thn ham hc hi nhng u khụng c o to bỏo mt cỏch bi bn Vỡ vy, hai chuyờn mc cn o to, bi dng, rốn luyn i ng lm cụng tỏc thụng tin i ngoi c bit l nhng cỏn b ph trỏch chuyờn trang v i ngoi, Vit Nam v th gii: phi cú bn lnh chớnh tr vng vng, chuyờn mụn gii, nng lc v trỡnh nghip v cao, o c v phm cht tt Thng xuyờn m cỏc lp bi dng v thụng tin i ngoi phúng viờn trao i kinh nghim, bi dng cỏc kin thc ch 84 ng vic u tranh chng li cỏc d lun sai lm, xuyờn tc bờn ngoi; ni dung ca cỏc bui hc cng cn nờn iu chnh cho phự hp Khụng nờn cú nhng thỏng hc quỏ dn dp m nhiu thỏng li khụng t chc mt lp hc no Cn b sung v cp nht thụng tin v cng ng ngi Vit Nam nc ngoi, nhng ni dung ca i mi cụng tỏc TTN giai on hin iu ny s giỳp ci thin c thc trng mt s bi vit ca hai chuyờn mc cũn cha phõn tớch ỳng v cỏc chớnh sỏch, quan im ca ng v Nh nc, cha sỏt ỳng vi t tng ch o trờn mt s liờn quan n vic thụng tin, tuyờn truyn cho cng ng NVNONN ém bo nguyờn tc: Tng biờn tp, phú tng biờn tp, giỏm c, phú giỏm c c quan nht thit phi cú bng i hc v chuyờn mụn v bng cao cp chớnh tr tr lờn Thc hin tt Quy ch b nhim, nhim lónh o c quan bỏo va c cỏc c quan tham mu ca éng v Nh nc son tho theo hng: c quan ch qun ngh; c quan ch o, qun lý ca éng v Nh nc v bỏo xem xột, hip y; c quan ch qun quyt nh cui cựng v chu trỏch nhim trc tip Vietnamnet cn xõy dng quy ch tuyn dng, o to, b trớ, bt, nhim, khen thng, k lut cỏn b, phúng viờn, nhõn viờn hai chuyờn mc ca c quan mỡnh theo quy nh ca phỏp lut v mt s quy nh c th ca éng 3.2.4 M rng nghiờn cu, trao i kinh nghim qun lý bỏo vi cỏc nc khu vc v trờn th gii Phỏt trin quan h vi cỏc website nc ngoi, cỏc t chc quc t trao i kinh nghim v thụng tin núi chung, phng thc sỏng to hn na xõy dng tin, bi, phúng sHu ht cỏc tin bi ca chuyờn mc Quc t u l dch li v biờn t nhng trang nc ngoi nh: BBC, AP, VOA nờn cn phi xõy dng mt lc lng cng tỏc viờn 85 nc ngoi thc s dy dn, ng thi liờn kt vi nhng hóng tin ln trờn th gii cú th a tin nhanh chúng hn, chớnh xỏc hn v kp thi hn na Ngoi thỡ õy cng l c hi tt chuyờn mc Chớnh tr v Quc t d dng nhn c nhng phn hi t d lun quc t gúp phn quan trng gii quyt v x lớ cỏc tin tc, s kin ang núng ú Cn dng sỏng to bi hc, kinh nghim tt ca bờn ngoi phự hp thc tin vi bỏo mng in t Vietnamnet Nghiờn cu, i mi cụng ngh, mỏy múc, thit b theo hng hin i Tip tc iu chnh, b sung, hon thin ch , chớnh sỏch phc v cỏc yờu cu cn thit i vi hot ng trang bỏo hin Túm li, cú th a nhng phng hng trờn vo thc tin mt cỏch nhy bộn v nhanh chúng thỡ cn s n lc khụng ngng ngh ca cỏn b, phúng viờn hai chuyờn mc, c quan qun lớ bỏo mng in t, ng v Nh ncõy l mt quỏ trỡnh lõu di v chc chn s gp khụng ớt khú khn Hi vng rng tng lai hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet s lm tt hn na vai trũ tiờn phong cụng tỏc TTN cho cng ng NVNONN v t c nhiu thnh tu hn na 86 KT LUN Cụng tỏc thụng tin i ngoi cho cng ng ngi Vit khụng ch l mt nhng chớnh sỏch i ngoi ca ta m cũn l mt ngh thut liờn kt cng ng dõn tc Vit v ngoi nc Ngay t u, ng v Nh nc ta ó chỳ trng vic tuyờn truyn rng rói cho b phn khụng th tỏch ri ny v quan trng hn l bo v chớnh ỏng quyn li ca h ụng thi tranh th ngun lc phỏt trin t nc Nhỡn chung hai chuyờn mc Chớnh tr v Quc t ca bỏo mng in t Vietnamnet u cp nht thng xuyờn v liờn tc thụng tin mt cỏch y v chớnh xỏc nht cho lng ln c gi l Vit kiu Qua tng nm phỏt trin, vi nhng n lc vt bc tuyờn truyn bỏm sỏt ni dung, i mi hỡnh thc thc s hai chuyờn mc ca trang bỏo ó tr thnh kờnh phn hi thụng tin vụ cựng hiu qu m khụng b chi phi bi khụng gian, thi gian v khong cỏch a lớ Hn th na, hai chuyờn mc cũn tuyờn truyn sõu rng ng li, chớnh sỏch ca ng, Phỏp lut ca Nh Nc Xõy dng thnh cụng hỡnh nh Vit Nam nng ng, giu tim nng; y mnh qung bỏ húa, t nc, ngi Vit Nam Hỡnh thc chuyờn mc cng c trỡnh by c ỏo v luụn luụn c chỳ trng i mi Cỏc th lc thự ch, phn ng v ngoi nc khú cú th d dng tr trn, thc hin chin lc din bin hũa bỡnh trờn mt trn t tng, a cỏc thụng tin sai lch vi ng li chớnh sỏch ca ng v nh nc vỡ chớnh trang bỏo ny ó tr thnh nhng v khớ mang tớnh chin u cao hn bao gi ht Mc dự cng cũn nhiu hn ch nhng khụng th ph nhn rng thnh tu m trang bỏo t c l vụ cựng to ln Trong thi gian ti nõng cao hiu qu hot ng ca hai chuyờn mc ny thỡ cn s n lc v c gng ca ng, Nh nc, c quan qun lớ bỏo núi chung, bỏo mng in t Vietnamnet núi riờng Trc tiờn cn phi nõng cao s lónh o ca ng i mi, nõng cao cht lng ni 87 dung v hỡnh thc hai chuyờn mc Nõng cao trỡnh chuyờn mụn, o c ngh nghip v bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b, phúng viờn M rng nghiờn cu, trao i kinh nghim qun lý bỏo vi cỏc nc khu vc v trờn th gii Mc dự cũn nhiu khú khn i vi bỏo mng in t Vietnamet iu kin cú quỏ nhiu lung thụng tin gm chớnh thng v khụng chớnh thng, i ng cỏn b phúng viờn, biờn viờn cha thc s mnh, c s vt cht cũn thiu thn Nhng chỳng ta hi vng vi s lónh o sỏng sut ca ng v Nh nc, vi nhng n lc khụng ngng ca hai chuyờn mc núi riờng, cụng tỏc TTN cho cng ng NVNONN tng lai s thc s sc 88 [...]... thiếu trong hệ thống công tác TTĐN của Đảng và Nhà nước 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHUYÊN MỤC CHÍNH TRỊ VÀ QUỐC TẾ BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VIETNEMNET 2.1 Khái quát về chuyên mục Chính trị và Quốc tế của báo mạng điện tử Vietnamnet 2.1.1 Khái quát về báo mạng điện tử Vietnamnet Báo mạng điện tử Việt Nam đã ra đời hơn 10 năm với bước khởi đầu là những trang báo đầu tiên như: Quehuong, Vnexpress, Vietnamnet, ... NVNONN là một trong những hoạt động chính của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hoàn thiện và củng cố công tác đối với cộng đồng người Việt 1.3 Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác TTĐN đối với cộng đồng NVNONN Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng và ý nghĩa của công tác TTĐN với cộng đồng NVNONN, Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường công tác TTĐN... Đảng và Pháp luật của Nhà nước Là hai chuyên mục thực hiện công tác đối ngoại một cách hiệu quả nhất của trang báo với công chúng mục tiêu là cộng đồng NVNONN, ngay từ khi hoạt động chúng đã được với một tiêu chí nội dung riêng Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng và tiềm năng trong công cuộc xây dựng đổi mới ở nước ta, chính vì thế hai chuyên mục của báo mạng điện tử Vietnamnet. .. chuyên mục là cả một quá trình tự tìm hiểu, đi khảo sát góp nhặt thông tin và viết bài, đôi khi thì tin và bài của chuyên mục là lấy lại tin của Thông tấn xã Việt Nam Nội dung của các tin bài chủ yếu là tin chính trị trong nước, các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tình hình bầu cử Quốc hội, và các tin nóng liên quan đến việc phòng chống tham nhũng của đất nước Chuyên mục Quốc tế nằm ở. .. chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước mà còn là nhịp cầu, là kênh thông tin kết nối người Việt bốn phương, góp phần giúp bà con ở xa tổ quốc cùng hoà chung nhịp đập với trái tim Đất Mẹ 30 2.2 Thành tựu của công tác TTĐN đối với cộng đồng NVNONN của chuyên mục Chính trị và Quốc tế báo mạng điện tử Vietnamnet từ tháng 1/ 2007 đến nay 2.2.1 Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của. .. số người Việt Nam ở nước ngoài hiện đang làm ăn sinh sống tại Mỹ, 98% tổng số người Việt Nam ở nước ngoài sống tại 21 nước có đông người Việt Nam (trên 10.000 người) tập trung tại 5 khu vực chính: Bắc Mỹ; Tây – Bắc Âu; Nga và Đông Âu; Đông Dương – Đông Bắc Á; châu Úc.”[29;18] Khoảng từ 70% - 89% người Việt Nam ở nước ngoài đã có quốc tịch nước sở tại So với các cộng đồng ngoại kiều khác, người Việt Nam. .. định vị thế của mình qua những nguồn thông tin Nóng – Nhanh – Chính xác để cung cấp cho độc giả 2.1.2 Đặc điểm cơ bản của chuyên mục Chính trị và Quốc tế Chuyên mục Chính trị và Quốc tế được coi như là thế mạnh của trang báo mạng điện tử Vietnamnet trong tổng khối chính trị vĩ mô và thời sự Quốc tế Ra đời ngay từ đầu khi hình thành nên trang báo này, hai chuyên mục có bề dày hoạt động khá lâu và đạt được... nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với quốc tế trên các lĩnh vực khác .Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác khu vực và quốc tế. ”[22;115] “Giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của Việt Nam [31;37] Thời đại ngày nay là thời đại bùng nổ thông tin, toàn cầu hóa phương tiện thông tin đại chúng Theo... thiếu đối với độc giả trong và ngoài nước Với thế mạnh là nguồn thông tin chính thống, có tính định hướng xã hội, cập nhật nhanh, Vietnamnet đã khẳng định thương hiệu tờ báo điện tử uy tín tại Việt Nam Không bằng lòng với những thành công đã có, Vietnamnet đã và đang luôn tự thay đổi để xứng đáng với sự tin cậy của độc giả 20 là số chuyên mục và chuyên trang hiện có của Vietnamnet với các mục như: chính. .. của dân tộc Việt Nam; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ bạn bè Quốc tế, sự đồng thuận và đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc [16] Nghị quyết số 36- NQ/TW ra ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có nêu: “Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công ... điểm chuyên mục Chính trị Quốc tế Chuyên mục Chính trị Quốc tế coi mạnh trang báo mạng điện tử Vietnamnet tổng khối trị vĩ mô thời Quốc tế Ra đời từ đầu hình thành nên trang báo này, hai chuyên mục. .. HOẠT ĐỘNG CỦA CHUYÊN MỤC CHÍNH TRỊ VÀ QUỐC TẾ BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VIETNEMNET 2.1 Khái quát chuyên mục Chính trị Quốc tế báo mạng điện tử Vietnamnet 2.1.1 Khái quát báo mạng điện tử Vietnamnet Báo mạng... ngoại báo mạng điện tử Vietnamnet hai chuyên mục Chính trị Quốc tế đồng thời nguyên nhân dẫn đến ưu điểm khuyết điểm CHƯƠNG 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động chuyên mục Chính trị Quốc tế báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luan van tot nghiep CHUYÊN mục CHÍNH TRỊ và QUỐC tế của MẠNG ĐIỆN TỬ VIETNAMNET TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TỪ 12007 ĐẾN NAY, Luan van tot nghiep CHUYÊN mục CHÍNH TRỊ và QUỐC tế của MẠNG ĐIỆN TỬ VIETNAMNET TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TỪ 12007 ĐẾN NAY,