0

Qua tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh năm 1945 em hãy trình bày hoàn cảnh và bố cục của bản tuyên ngôn

2 414 0
  • Qua tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh năm 1945 em hãy trình bày hoàn cảnh và bố cục của bản tuyên ngôn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2016, 20:45

Qua Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh năm 1945 Em trình bày hoàn cảnh bố cục Tuyên ngôn Posted by admin | On November,2015 | In Văn mẫu lớp 12 Ngày 19-8-1945, quyền thủ đô tay nhân dân Ngày 26-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc tới Hà Nội Tại nhà số 48 Hàng Ngang, người soạn thảo Tuyên ngốn Độc lập Ngày 2-9-1945, Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyến ngôn Độc lập trước năm mươi vạn đồng bào Bản Tuyên ngôn thực sứ mệnh lịch sử điều kiện hoàn cảnh đặc biệt Nước Việt Nam độc lập non yếu đứng trước nhòm ngó lực: Quốc dân đảng, đế quốc Mĩ, quân đội Anh, thực dân Pháp Thực dân Pháp rêu rao luận điệu Việt Nam vốn thuộc địa Pháp, phát xít Nhật thua nên Việt Nam phải trả cho Pháp Vì tuyên ngôn không thông báo với nhân dân ta mà luận chiến với bọn ngoại xâm lời khẳng định quyền độc lập đáng Việt Nam với nhân dân toàn giới Tuyên ngôn Độc lập văn luận, giá trị nghệ thuật tác phẩm thể bố cục chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, lí lẽ đanh thép lập luận chặt chẽ Những yếu tố tạo nên sức thuyết cho văn Tuyên ngôn Độc lập mẫu mực cho thể văn luận Tác phẩm chia làm bốn phần: – Phần 1: Cơ sở lí luận Tuyên ngôn, tác giả dẫn tuyên ngôn Mĩ Pháp, hai tuyên ngôn tiếng giới công nhận Cách mở đầu tạo nên sức mạnh cho Tuyên ngôn – Phần 2: Những dẫn chứng xác thực, tố cáo tội ác thực dân Pháp để vạch trần luận điệu cướp nước bọn Pháp – Phần 3: Khẳng định tuyên bố quyền độc lập đáng nhân dân Việt Nam Tác giả khẳng định người Việt Nam tự dành quyền độc lập bảo vệ đến – Phần 4: Tuyên bố lần khẳng định quyền tự độc lập dân tộc Với lập luận chặt chẽ, hợp tành hợp lí, ngắn gọn đầy sức thuyết phục, Tuyên ngôn Độc lập thực xuất sắc nhiệm vụ lịch sử cao quý By: Nguyễn Thị Thanh Huyền ...Với lập luận chặt chẽ, hợp tành hợp lí, ngắn gọn đầy sức thuyết phục, Tuyên ngôn Độc lập thực xuất sắc nhiệm vụ lịch sử cao quý By: Nguyễn Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Qua tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh năm 1945 em hãy trình bày hoàn cảnh và bố cục của bản tuyên ngôn , Qua tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh năm 1945 em hãy trình bày hoàn cảnh và bố cục của bản tuyên ngôn , Qua tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh năm 1945 em hãy trình bày hoàn cảnh và bố cục của bản tuyên ngôn

Từ khóa liên quan