0

Có ý kiến cho rằng bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh là áng văn mẫu mực của văn xuôi chính luận việt nam hãy phân tích bản tuyên ngôn độc lập đó để làm sáng tỏ quan điểm trên

3 3,199 22
  • Có ý kiến cho rằng bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh là áng văn mẫu mực của văn xuôi chính luận việt nam hãy phân tích bản tuyên ngôn độc lập đó để làm sáng tỏ quan điểm trên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2016, 20:43

Có ý kiến cho Bản Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh văn mẫu mực văn xuôi luận Việt Nam Hãy phân tích Tuyên ngôn Độc lập để làm sáng tỏ quan điểm Posted by admin | On November,2015 | In Văn mẫu lớp 12 “Bản Tuyến ngôn Độc lập văn mẫu mực văn xuôi luận Việt Nam” đánh giá đắn xác Cùng với Nam quốc sơn hà Lý Thường Kiệt, Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh coi ba Tuyên ngôn nước Việt Nam Nếu Bình Ngô đại cáo coi thiên cổ hùng văn Tuyên ngôn Độc lập coi văn xuôi luận mẫu mực Tuyên ngôn Độc lập đưa lý lẽ sắc sảo, luận điểm chặt chẽ với dẫn chứng xác đanh thép mà không chối cãi Không có Tuyên ngôn Độc lập đời đặt cách giải vấn đề cấp bách lúc Trước hết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng văn mẫu mực văn xuôi luận Việt Nam tác phẩm Người đưa lý lẽ sắc sảo đanh thép Qua Tuyên ngôn Độc lập, bác muốn khẳng định quyền làm chủ dân tộc Việt Nam Bác đưa hai Tuyến ngôn hai kẻ thù Pháp Mỹ Đó hai Tuyên ngôn tiếng lịch sử nhân loại Bác dùng luận điệu kẻ thù dể bác bỏ luận điệu, chiêu kẻ thù Dùng Tuyên ngôn Pháp Mỹ để nhắc nhở cảnh tỉnh: Nếu cố tình xâm lược Việt Nam họ phản bội lại Tuyên ngôn nước họ Chính lí lẽ sắc sảo tác giả trích dẫn hai Tuyên ngôn để xác lập quyền bình đẳng người, tảng pháp lí vững để Bác suy rộng quyền bình đẳng dân tộc giới, từ đến khẳng định quyền độc lập dân tộc nhân dân Việt Nam trước công luận giới Luận điểm có ý nghĩa to lớn phong trào giải phóng dân tộc Người dã trích dẫn đoạn tiêu biểu Tuyên ngôn Dân quyền Nhân quyền Pháp Đây Tuyên ngôn xác định quyền sống quyền tự người để đến khẳng định có quyền sống, tự mưu cầu hạnh phúc Bản Tuyên ngôn không chi khẳng định chủ quyền mà cảnh báo kẻ thù Lịch sử dân tộc ta lịch sử dựng nước giữ nước, dân tộc đồng lòng đứng lên chống ngoại xâm Chúng ta không chịu khuất phục trước kẻ thù Chính vậy, dã đánh thắng đuổi thực dân, lật đổ chế độ phát xít tương lai, kẻ làm le xâm lược nước ta phải chuốc lấy thất bại Tính chất mẫu mực văn xuôi luận biểu hệ thống lập luận chặt chẽ khoa học Phần kết phần đặt vấn đề, Bác viết: “Đó lí lẽ phải không chối cãi được” để bắt sang đoạn mở phần giải vấn đề, Người đưa luận điệu đanh thép kết tới thực dân Pháp Chúng cai trị nước ta với luận điệu “khai hóa văn minh” mà đầu độc dân ta rượu cồn thuốc phiện, chúng thực sách ngu dân hòng dễ cai trị Bằng loạt luận điểm dẫn chứng rõ ràng, Bác vạch trần chất phi nghĩa chúng Chúng không mở mang, khai hóa mà chúng nhấn chìm vào bóng tối ngu dốt, nghèo nàn, bạc nhược Pháp kể công “bảo hộ” Đông Dương mà Tuyên ngôn Độc lập khẳng định năm năm, chúng bán nước ta hai lần cho Nhật Lần thứ mùa thu 1940 lần thứ hai 9/3/1945 Chúng giương cao cờ “bình đẳng bác ái” Bác gạt bỏ loạt đẫn chứng từ thực tế lịch sử Chúng hình thành đạo luật dã man, chúng tắm dân ta bể máu, đặt hàng trăm thứ thuế vô lí, đàn áp khởi nghĩa Từ lí lẽ sắc bén, Bác vạch trần mặt chúng Và Pháp tuyên bố có quyền quay trở lại Đông Dương mà giành độc lập từ tay Nhật từ tay Pháp Câu văn viết theo lối trùng điệp vừa nhấn mạnh ý, vừa tạo lập luận hùng hồn Và tảng vững để Bác đến khẳng định hùng hồn tuyên bố xóa bỏ quan hệ, đặc quyền Pháp đất nước Việt Nam Pháp không người bảo hộ nước Việt Nam Tóm lại, với cách lập luận chặt chẽ, Hồ Chí Minh bác bỏ đanh thép thuyết phục luận điệu xảo trá kẻ thù cướp nước Khẳng định tư vững chãi làm chủ nước Việt Nam Nếu thực dân Pháp bộc lộ chất đê hèn, phản động giết người Việt Nam yêu nước lại dùng lòng khoan hồng chúng thất “Việt Minh giúp cho người Pháp chạy qua biên thùy lại cứu cho người dân Pháp khỏi nhà giam Nhật, bảo vệ tính mạng tài sản cho họ Đây nét đẹp người dân Việt Nam Chúng ta dùng lòng nhân ái, vị tha đối xử với kẻ thù” Nếu Pháp bộc lộ dã tâm đen tối muốn đô hộ, xâm lược ta ta lòng yêu chuộng hòa bình, yêu tự Chúng ta muốn lật đổ chế độ phát xít, xây dựng hòa bình Tóm lại, hệ thống lập luận mà Người đưa Tuyên ngôn Độc lập vừa thể khả tư sắc sảo, nhạy bén đầy trí tuệ vừa mỉa mai, khinh thường kẻ cướp nước, xâm lăng Và thuyết phục tuyên bố chủ quyền dân tộc ta Không mẫu mực lí lẽ, cách lập luận Tuyên ngôn Độc lập văn xuôi luận mẫu mực cách chọn trình bày dẫn chứng Bản Tuyến ngôn Độc lập tuân thủ chặt chẽ yêu cầu văn luận đưa dẫn chứng đa dạng, có sở từ kho tàng văn học nhân loại Đó nguyên lí có giá trị chân lí, gắn liền với kiện lịch sử tiêu biểu Những dẫn chứng trình bày khoa học khiến cho người nghe, người đọc dễ theo dõi Ngôn ngữ dễ hiểu, chặt chẽ hàm súc, tác động tích cực đến người nghe Tuyên ngôn Độc lập thực xứng đáng văn xuôi luận mẫu mực lí lẽ sắc sảo, đanh thép, lập luận chặt chẽ, khoa học với dẫn chứng chọn lọc xác đáng Đây đặc sắc nghệ thuật giúp Bác thực thành công nhiệm vụ trị trước mắt, tuyên bố chủ quyền dân tộc Việt Nam Nó vũ khí sắc bén đấu tranh bảo vệ độc lập trước mắt sau Bản Tuyên ngôn Độc lập đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử Việt Nam Nó cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ta lúc củng cố thêm niềm tin vững vào thắng lợi, vào tương lai nước Việt Nam Nó khiến cho kẻ thù xâm lăng phải chùn bước By: Nguyễn Thị Thanh Huyền ... lẽ, cách lập luận Tuyên ngôn Độc lập văn xuôi luận mẫu mực cách chọn trình bày dẫn chứng Bản Tuyến ngôn Độc lập tuân thủ chặt chẽ yêu cầu văn luận đưa dẫn chứng đa dạng, có sở từ kho tàng văn học... súc, tác động tích cực đến người nghe Tuyên ngôn Độc lập thực xứng áng văn xuôi luận mẫu mực lí lẽ sắc sảo, đanh thép, lập luận chặt chẽ, khoa học với dẫn chứng chọn lọc xác áng Đây đặc sắc... định hùng hồn tuyên bố xóa bỏ quan hệ, đặc quyền Pháp đất nước Việt Nam Pháp không người bảo hộ nước Việt Nam Tóm lại, với cách lập luận chặt chẽ, Hồ Chí Minh bác bỏ đanh thép thuyết phục luận điệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Có ý kiến cho rằng bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh là áng văn mẫu mực của văn xuôi chính luận việt nam hãy phân tích bản tuyên ngôn độc lập đó để làm sáng tỏ quan điểm trên , Có ý kiến cho rằng bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh là áng văn mẫu mực của văn xuôi chính luận việt nam hãy phân tích bản tuyên ngôn độc lập đó để làm sáng tỏ quan điểm trên , Có ý kiến cho rằng bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh là áng văn mẫu mực của văn xuôi chính luận việt nam hãy phân tích bản tuyên ngôn độc lập đó để làm sáng tỏ quan điểm trên

Từ khóa liên quan