0

Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã quang thịnh, huyện lạng giang, tỉnh bắc giang

88 1,066 13
  • Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã quang thịnh, huyện lạng giang, tỉnh bắc giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2016, 01:38

GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân MỤC LỤC GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân LỜI MỞ ĐẦU Bước sang kỷ 21, đất nước ta đứng trước thách thức vận hội Nhờ đường lối đắn Đảng Nhà nước, bước đường công nghiệp hoá đại hoá đất nước, Việt Nam chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế đa dạng với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Hiện ngành chăn nuôi ngày có vị trí quan trọng sản xuất Nông nghiệp, đặc biệt chăn nuôi lợn coi ngành quan trọng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam Con lợn giúp người nông dân, từ nguồn thức ăn sẵn có, tạo thu nhập tiền để trang trải chi phí gia đình, nghề truyền thống sản xuất 70% tổng sản lượng thịt năm Từ đó, Đảng Nhà Nước Việt Nam đưa bước hoàn thiện chủ trương, sách nhằm phát triển nghành chăn nuôi phạ m vi nước Điều khuyến khích bước đưa nghành chăn nuôi lợn phát triển lên tầm cao mới, phải kể đến chăn nuôi giống lợn mang lại lợi nhuận cao để phục vụ nhu cầu ăn uống ngày cao cấp người Tuy nhiên, thực trạng chăn nuôi truyển thống tồn nhiều dấu hỏi cho ngành chăn nuôi Việt Nam công phát triển Đó chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ, suất thấp, tiêu thụ bị động, hàng hóa chất lượng cao ít, giá thành cao, dẫn đến cạnh tranh thấp, xuất Đặc biệt nghiên cứu, khảo sát xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xã Nông nghiệp truyền thống, có hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh Đây điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành chăn nuôi lợn Hiện nay, xã Quang Thịnh tồn nhiều loại hình chăn nuôi lợn khác nhau, với mức độ đầu tư khác giống, chất lượng chuồng trại, thức ăn, chế độ chăm sóc dinh dưỡng nhìn chung hiệu chưa cao Căn vào thực trạng trên, nghành chăn nuôi lợn Việt Nam nói chung, chăn nuôi xã Quang Thịnh nói riêng cần phải có bước chuyển đổi mục tiêu chiến lược phù hợp với yêu cầu thời đại phát triển mới, phải tăng chất lẫn lượng sản phẩm Trước thực trạng đầu tư GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân xây dựng “Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng xã Quang Thịnh-huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang” Khi vào hoạt động, Dự án đảm bảo có đủ giống tốt, phục vụ nhu cầu nâng chất lượng đàn lợn giống đàn lợn thịt khu vực, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, chủ động Quản lý dự án đầu tư tự túc nguồn thực phẩm nâng cao đời sống người dân cho xuất trao đổi hàng hoá CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP I Khái niệm, đặc điểm, vai trò nông nghiệp hệ thống nông nghiệp Khái niệm Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất, phận cấu thành kinh tế quốc dân Trong trình sản xuất nông nghiệp, người không tạo sản phẩm vật chất, phục vụ nhu cầu xã hội mà thực sản xuất tái sản xuất quan hệ xã hội người Những quan hệ tạo thành sở kinh tế cho toàn quan hệ tư tưởng, tinh thần nông nghiệp nông thôn, tạo nên sở kinh tế cho phát triển nông nghiệp Hệ thống kinh tế nông nghiệp tổng thể quan hệ sản xuất nông nghiệp, biểu hình thức sở hữu tư liệu sẩn xuất, hình thức tiêu dùng sản phẩm sản xuất với hình thức tổ chức sản xuất, trao đổi, phân phối chế quản lý tương ứng Nhà nước toàn nông nghiệp Nói cách khác, hệ thống kinh tế nông nghiệp tổng thể quan hệ kinh tế nông nghiệp Đặc điểm hệ thống nông nghiệp 2.1 Đặc điểm chung 2.1.1 Sản xuất nông nghiệp có tính vùng Sản xuất nông nghiệp tiến hành địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt Đặc điểm GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân cho thấy, đâu có đất lao động tiền hành sản xuất nông nghiệp nhưng, vùng, quốc gia có điều kiện đất đai thời tiết, khí hậu khác nên nông nghiệp mang tính chất khu vực rõ rệt Đặc điểm đòi hỏi trình tổ chức đạo sản xuất nông nghiệp cần phải ý vấn đề kinh tế - kỹ thuật sau: - Tiến hành điều tra nguồn tài nguyên nông – lâm – thủy sản phạm vi nước tính vùng để quy hoạch bố trí sản xuất trồng, vật nuôi cho phù hợp - Việc xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh, sở vật chất kỹ thuật phả phù hợp với đặc điểm yêu cầu sản xuất nông nghiệp vùng - Hệ thống sách kinh tế phù hợp với điều kiện vùng, khu vực định 2.1.2 Ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu Trong nông nghiệp, ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu thay thé Đất đai điều kiện cần thiết cho tất ngành sản xuất, nội dung kinh tế lại khác Trong nông nghiệp, ruộng đất bị giới hạn mặt diện tích, người tăng thêm theo ý muốn chủ quan, sức sản xuất ruộng đất chưa giới hạn Chính thế, trình sử dụng phải biết quý trọng đất, sử dụng tiết kiệm, hạn chế việc chuyển đất nông nghiệp sang xây dwgj bản, cải tạo bồi dưỡng đất làm cho ruộng đất ngày màu mỡ, sản xuất nhiều đơn vị sản phẩm đơn vị diện tích với chi phí thấp 2.1.3 Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi Đối tượng sản xuất nông nghiệp thể sống – trồng vật nuôi Các loại trồng vật nuôi phát triển theo quy luật sinh học định Chúng nhạy cảm với yếu tố ngoại cảnh, thay đổi điều kiện thời tiết, khí hậu có tác động trực tiếp đến phát triển diệt vong Cây trồng vật nuôi tư liệu sản xuất đặc biệt, sản xuất thân nông nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân cách sử dụng trực tiếp sản phẩm thu chu trình sản xuất trước làm tư liệu sản xuất cho chu trình sản xuất sau Để chất lượng giống trồng vật nuôi tốt hươn, đòi hỏi phải thường xuyên chọn lọc giống có nhập giống tốt phù hợp với điều kiện địa phương 2.1.4 Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao Đó nét đặc thù điển hình sản xuất nông nghiệp trình sản xuất nông nghiệp trình tái sản xuất kinh tế gắn bó chạc chẽ với trình tái sản xuất tự nhiên, thời gian hoạt động thời gian sản xuất xen kẽ vào nhau, song lại không hoàn toàn trùng hợp nhau, sinh tính thời vụ cao nông nghiệp Tính thời vụ nông nghiệp vĩnh cửu xóa bỏ được, trình sản xuất tìm cách hạn chế Hơn nữa, biến thiên điều kiện thời tiết, khí hậu, loại trồng có thích ứng định với điều kiện đó, dẫn tới tính mùa vụ khác 2.2 Đặc điểm riêng nông nghiệp nước ta 2.2.1 Nông nghiệp nước ta từ tình trạng lạch hậu, tiến lên xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Đặc điểm cho thấy xuất phát điểm nông nghiệp nước ta chuyển lên xây dựng, phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa thấp so với nước khu vực giới Cơ sở vật chất nghèo nàn, kết cấu hạ tầng nông thôn yếu kém, lao động nông chiếm tỷ trọng lớn tuẩn lao động xã hội, suất lao động thấp Để đưa kinh tế nông nghiệp nước ta phát triển trình độ sản xuất hàng hóa cao, cần thiết phải bổ sung hoàn thiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, khẩn trương xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn phù hợp; bổ sung hoàn thiện đổi hệ thống sách kinh tế nông nghiệp nhằm tiếp tục giải phóng sức sản xuất, GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển hàng hóa; tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán khoa học – kỹ thuật, đội ngũ cán quản lý kinh tế quản trị kinh doanh nông nghiệp nông thôn 2.2.2 Nền nông nghiệp nước ta nông nghiệp nhiệt đới, có pha trộn tính chất ôn đới, miền bắc trải rộng vùng lớn, phức tạp: trung du, miền núi, đồng bằng, ven biển Đặc điểm đem lại cho nông nghiệp nhiều thuận lợi bản, đồng thời có khó khăn lớn trình phát triển sản xuất nông nghiệp Thời tiết, khí hậu nước ta có thuận lợi Đó năm có lượng mưa bình quân tương đối lớn, đảm bảo nguồn nước phong phú, nguồn lượng mặt trời dồi dào, tập đoàn trồng vật nuôi đa dạng Bên cạnh thuận lợi trên, nước ta có nhiều khó khăn mưa nhiều tập trung vào tháng năm gây lũ lụt, ngập úng, nắng nhiều thường gây khô hạn, thiếu nước cho người vật nuôi sử dụng, khí hậu ẩm ướt, dịch bệnh dễ phát sinh lây lan Để nông nghiệp phát triển bền vững, nước ta cần phát huy thuận lợi hạn chế khó khăn điều kiện khắc nghiệt gây Đặc điểm hệ thống nông nghiệp 3.1 Là hệ thống kinh tế nông nghiệp mang tính hỗn hợp với nhiều hình thức sở hữu đa dạng: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể tư nhân sở hữu hỗn hợp - Sở hữu nhà nước: Đây loại hình sở hữu tạo nòng cố cho toàn hệ thống kinh tế nông nghiệp, có vai trò dẫn dắt định hướng phát triển toàn ngành nông nghiệp Vài trò nòng cốt chủ đạo kinh tế nhà nước thể số lượng hay tỷ trọng cao doanh nghiệp nhà nước, mà hiệu hoạt động, vai trò đầu tàu lôi kéo, liên kết bô phận kinh tế khác phát triển đạt hiệu cao GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân - Sở hữu tập thể: Là phận hợp thành chế độ sở hữu, có quan hệ mật thiết với loại hình sở hữu khác Kinh tế tập thể tồn phát triển lâu dài nông nghiệp tất yếu khách quan nước nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển hợp tác, liên kết với kinh tế nhà nước để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh - Sở hữu cá thể tư nhân: Là loại hình sở hữu thiếu hệ thống kinh tế nông nghiệp nhiều thành phần Trong nông nghiệp nước ta, sở hữu cá thể tư nhân tồn phát triển mức độ qua thời kỳ lịch sử Trong thời kỳ đổi mới, sở hữu cá thể tư nhân nông nghiệp khuyến khích phát triển - Sở hữu liên kết: loại hình sở hữu phổ biến phát triển đa dạnh với phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp dựa trình độ phát triển ngày cao lực lượng sản xuất Hình thức biểu sở hữu liên kết phong phú như: + Liên kết đồng sở hữu + Liên kết dựa tảng sở hữu nhà nước + Sở hữu công ty cổ phần nông nghiệp + Sở hữu công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty + Sở hữu liên kết theo mô hình tập đoàn kinh tế 3.2 Tương ứng với hình thức sở hữu nói hình thành phát triển theo nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng động Các doanh nghiệp nông nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có tỷ lệ cổ phần nhà nước cao thấp khác nhau, hợp tác xã hình thức kinh tế hợp tác đa dạng nông dân tổ chức đoàn kết sản xuất, câu lạc sản xuất, hội nghề hội nuôi ong, hội nuôi cá, doanh nghiệp tư nhân gồm kinh tế nông hộ, kinh tế trang trại Các hình thức liên kết liên doanh tự nguyện tổ chức thực tùy thuộc trình độ đạt GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân lực lượng sản xuất thời kì địa phương định Trong hình thức tổ chức sản xuất phát triển đa dạng nông hộ cá trang trại nông, lâm, thủy sản xác định đơn vị kinh tế tự chủ, đơn vị sở hệ thống kinh tế nông nghiệp nhiều thành phần 3.3 Tất chủ thể kinh tế hệ thống tự kinh doanh theo pháp luật, có quyền bình đẳng nghĩa vụ quyền lợi trước pháp luật Hệ thống pháp luật Nhà nước gồm luật chủ yếu Luật doanh nghiệp, luật công ty, luật hợp tác xã… dần hoàn thiện theo hướng không phân biệt đối xử với chủ thể kinh tế thuộc thành phần kinh tế khác hoạt động nông nghiệp Các chủ thể thuộc thành phần kinh tế khác vừa cạnh tranh vừa liên kết hợp tác phát triển đạt trình độ xã hội hóa ngày cao 3.4 Về chế độ quản lý hệ thống kinh tế nông nghiệp Việc điều hành hoạt động kinh tế nông nghiệp hạn chế tối đa mệnh lệnh hành chính, đảm bảo vận hành nông nghiệp chủ yếu theo nguyên tắc thị trường kết hợp với kế hoạch định hướng sách kinh tế vĩ mô Nhà nước Mọi yếu tố đầu vào sản xuất đầu sản phẩm nông nghiệp phải vào thị trường Như tương lai, nông nghiệp nông thôn nước ta ngày đầy đủ hệ thống thị trường thông suốt thống nhất, phát huy đầy đủ vai cho thúc đẩy nông nghiệp nước ta phát triển với tốc độ nhanh có hiệu Vai trò nông nghiệp kinh tế quốc dân 4.1 Ngành nông nghiệp cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu xã hội Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất bản, giữ vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế hầu hết nước, nước phát triển.Xã hội ngày phát triển, đời sống người ngày GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân nâng cao nhu cầu người lương thực, thực phẩm ngày tăng số lượng, chất lượng chủng loại Điều tác động nhân tố gia tăng dân số nhu cầu nâng cao mức sống người Do đó, lương thực thực phẩm yếu tố đầu tiên, có tính định tồn phát triển người phát triển kinh tế - xã hội đất nước 4.2 Nông nghiệp cung cấp yếu tố đầu vào cho phát triển công nghiệp khu vực đô thị Nông nghiệp có vai trò quan trọng việc cung cấp yếu tố đầu vào cho công nghiệp khu vực thành thị Điều thể mặt: - Nông nghiệp khu vực dự trữ cung cấp lao động cho phát triển công nghiệp đô thị Trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa, phần lớn dân cư sống nông nghiệp tập trung khu vực nông thôn Vì thế, khu vực nông nghiệp nông thôn thực nguồn dự trữ lao động dồi Qúa trình CNH đô thị hóa vừa tạo nhu cầu lớn lao động, vừa giải phóng sức lao động để lao động dịch chuyển, bổ sung cho phát triển công nghiệp - đô thị Khu vực nông nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu to lớn cho công - nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến Khu vực nông nghiệp nguồn cung cấp vốn lớn cho phát triển kinh tế Nguồn vốn từ nông nghiệp tạo nhiều cách tiết kiệm từ nông dân, thuế nông nghiệp, thu ngoại tệ xuất nông sản Tuy nhiên, nguồn vốn từ nông nghiệp nguồn cần thiết phát huy, phải coi trọng nguồn vốn khác nữa, không nên cường điệu vai trò tích lũy vốn từ nông nghiệp 4.3 Làm thị trường tiêu thụ cho công nghiệp dịch vụ Nông nghiệp nông thôn thị trường thiêu thụ lớn công nghiệp.Sản phẩm công nghiệp tiêu thụ chủ yếu dựa vào thị trường nước mà trước hết khu vực nông nghiệp nông thôn.Sự thay đổi cầu GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân khu vực nông nghiệp, nông thôn có tác động trực tiếp đến sản lượng khu vực phi nông nghiệp Phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho dân cư nông nghiệp, làm tăng sực mua từ khu vực nông thôn làm cho nhu cầu sản phẩn công nghiệp tăng, thúc đẩy công nghiệp phát triển, bước nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp sức cạnh tranh thị trường quốc tế 4.4 Nông nghiệp tham gia vào xuất Nông nghiệp coi ngành đem lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn Các loại nông , lâm thủy sản dễ dàng gia nhập thị trường quốc tế so với sản phẩm công nghiệp Vì nước phát triển, nguồn xuất để có ngoại tệ chủ yếu dựa vào loại nông, lâm, thủy sản Xu hướng chung nước trình công nghiệp hóa, giai đoạn đầu giá trị xuất nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng cao tổng kim ngạch xuất tỷ trọng giảm dần phát triển cao kinh tế Tuy nhiên, xuất nông, lâm, thủy sản thường bất lợi giá thị trường giới có xu hướng giảm xuống, giá sản phẩm công nghiệp ngày tăng làm cho nông nghiệp bị thua thiệt so với công nghiệp 4.5 Nông nghiệp có vai trò quan trọng bảo vệ môi trường Nông nghiệp nông thôn có vai trò to lớn, sở phát triển bền vững mội trường sản xuất nông nghiệp gắn liền trực tiếp với môi trường tự nhiên.Nông nghiệp sử dụng nhiều hóa chất phân bón, thuốc trừ sâu… làm ôn nhiễm môi trường Qúa trình canh tác nông nghiệp làm đất đai bị xói mòn, rừng bị tàn phá Vì trình phát triển sản xuất nông nghiệp, cần tìm giải pháp thích hợp để trì tạo phát triển bền vững môi trường Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam 5.1 Chiến lược chung a Căn xây dựng chiến lược 10 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân lần đẻ Cám cho lợn mẹ để có Túi 89.000 712.000 sữa(túi 5kg*8 lần đẻ) Phòng trị bệnh Tiêm phòng bệnh cho đàn Lần 1.000.000 2.000.000 lợn lần/năm Tiêm phòng cho lợn Lứa 300.000 2.400.000 đẻ Các chi phí dự phòng khác Tổng chi phí cho năm Dự tính nguồn vốn huy động cho dự án năm đầu: 1.000.000 259.496.000 Vốn chủ sở hữu bỏra :155.9676000 VNĐ Vốn vay tín dụng đầu tư phát triển : 103.798.400 VNĐ Dự tính doanh thu,chi phí, lợi nhuận dòng tiền dự án - Vốn lưu động Khi mua cặp giống lợn rừng với giá 2-3 triệu đồng/cặp phải chờ đến 7=8 tháng cho lứa sinh sản Khoảng 6-7 tháng sau có sản phẩm bán giống bán thịt Như vậy, khoảng 15 tháng đầu chăn nuôi lợn rừng nguồn thu Vì vậy, không chủ động nguồn vốn người chăn nuôi dễ chán nản chăm sóc không chu đáo cho đàn lợn rừng Thường ước tính chi phí trung bình cho lợn từ sơ sinh đến lúc khai thác thịt (6-7 tháng) là: -Tiền thức ăn: 564.900đ/con/7 tháng tức 80.700đ/con/tháng + Cám gạo: 3.200đ x 0,5kg/ngày x 210 ngày= 336.000đ + Tiền thức ăn xanh (các loại phụ phẩm nông nghiệp, hạt, củ, quả…): 1000đ/kg x 0,7kg/ngày x 210 ngày = 147.000đ -Tiền cỏ: 300đ/kg x 1,3kg/ngày x 210 ngày= 81.900đ -Tiền nhân công: 1.365.000đ/con/7 tháng tức 195.000đ/tháng 74 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân + Nhân công quét dọn, cho ăn, chăm sóc: 3000đ/con/ngày x 210 ngày= 630.000đ (Tức 10 cần nhân công quét dọn với giá thành công nhật trung bình 30.000đ/ngày) + Nhân công bảo vệ đêm, ngày: 2500đ/con/ngày x 210 ngày = 525.000đ (Tức 10 cần nhân công bảo vệ với giá thành công nhật trung bình 25.000đ/ngày) + Kỹ thuật viên thú y: 1000đ/con/ngày x 210 ngày= 210.000đ (Tức lương kỹ thuật viên thú y trung bình 300.000đ/tháng, tính với mức kỹ thuật viên thú y chăm sóc 10 con) - Tiền thuốc thú y: 42.000đ/con/ngày/7 tháng tức 6.000đ/con/ngày, ước tính trung bình 200đ/con/ngày x 210 ngày= 42.000đ - Phí dự phòng: 105.000đ/con/7 tháng tức 15.000đ/con/tháng, ước tính 500đ/con/ngày x 210 ngày= 105.000đ - Khấu hao chuồng trại: 21.000đ/con/7 tháng tức 3.000đ/con/tháng, ước tính 100đ/con/ngày x 210 ngày= 21.000đ - Tiền nước sạch: 21.000đ/con/7 tháng tức 3.000đ/con/tháng, ước tính 100đ/con/ngày x 210 ngày= 21.000đ Như vậy, lợn rừng từ lúc sơ sinh đến khai thác phải tiêu tốn trung bình 2.118.900đ Hay nói cách khác nuôi lợn rừng tính trung bình tháng tiêu tốn 302.700đ Mỗi trang trại nuôi khoảng 10 tháng đầu phải chuẩn bị 21.189.000đ Cộng với số tiền nuôi tháng đầu cặp giống bố mẹ (đã trừ tháng tuổi lúc mua giống về) 1.513.500d/con/5 tháng x =3.027.000đ Vậy tổng cộng tối thiểu 12 tháng khởi nghiệp nuôi lợn rừng với từ cặp lợn rừng bố mẹ phải chuẩn bị 24.216.000đ, chưa kể đến yếu tố như: giá thức ăn xanh, giá cám gạo, cám ngô tăng; giá nhân công tăng; lợn bố mẹ không cho thụ thai lần đầu tháng tuổi; lợn bị rối loạn tiêu hóa, stress…khi thay đổi chỗ ở, yếu tố bất ngờ khác 75 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Vì vậy, người chăn nuôi phải cân nhắc thật kỹ, cân đối lại ví dụ chi phí bỏ phần lương công nhân chăm sóc, tiền thức ăn…để giảm thiểu chi phí Trên sở này, tính toán số vốn lưu động cần thiết cho hoàn cảnh dự định quy mô chăn nuôi - Tổng mức đầu tư theo yếu tố cấu thành: Năm I.Vốn cố định Chi phí thuê mặt 80.000 Chi phí xây dựng ( chuồng 63.314 trại, lưới B40,cọc bê tông…) 3.Vốn dự phòng II.Vốn lưu động 1.Thuê nhân công 2.Mua giống Chi phí thức ăn,thuốc men Tổng mức đầu tư 10.000 20.000 173.31 Năm Năm Năm Năm 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 94.182 10.000 141.23 10.000 212.00 10.000 212.000 115.182 152.23 223.00 223.000 - Dự tính doanh thu năm đầu + Lứa xuất chuồng ( sau tháng chăn nuôi ) với lợn nái mẹ thu 48 để lại nái đực để làm giống, chúng 43 thành phẩm trung bình đạt tầm 15kg cho 70% thịt để bán, với đơn giá 200.000/kg Doanh thu thu : 90.300 VNĐ + Lứa thứ có 12 nái lợn đực để sinh sản cho khoảng 80 lợn để bán thêm nái đực làm giống để sinh sản Chi phí cho số lợn là: Thức ăn cho 100 lợn: 100 x 10.000 x 30 x = 120.000.000 VNĐ 76 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Doanh thu thu được: 80 x15 x0,7 x 200.000 = 168.000.000 VNĐ Sau năm thứ lợi nhuận thu được: 168.000.000+ 90.300.000 – 115.000.000 = 143.300.000 VNĐ Số tiền thu sau năm thứ 143.300.000 VNĐ Số tiền thu sau năm thứ hai 198.500.000 VNĐ Các năm thu lợi nhuận 290.000.000 VNĐ (Nguồn lợi nhuận chưa qua khoản giảm trừ thuế) - Dòng thu dự án 316.61 1.Doanh thu 0 173.314 0 115.182 2.Thu khác 3.Vốn đầu tư 4.Chi phí biến đổi 350.73 510.00 510.000 0 152.23 0 223.00 0 223.000 14.500 11.110 261.39 14.500 11.110 261.390 5.Khấu hao 6.Lãi vay 7.Thu nhập chịu thuế 14.500 11.110 175.58 14.500 11.110 172.89 8.Thuế 29.849 29.391 44436 44436 doanh nghiệp nông nghiệp) 9.Thu nhập sau thuế 145.73 143.49 216.95 216.954 10.Chi phí bổ sung TS 11.Dòng tiền sau thuế - 10.000 161.34 169.10 242.56 242.564 12.HSCK 13.PVCFi 173.314 0.9259 149.38 0.8573 144.97 0.7938 192.54 0.7350 178.285 173.314 7 thu nhập doanh nghiệp(áp dụng mức 17% với 77 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (chi phí biến đổi bao gồm chi phí thuê công nhân,mua giống,thuốc men thức ăn cho lợn rừng,chi phí trì hoạt động trang trại) Dựa vào bảng thấy rằng, sau năm hoạt động dự án thu thu nhập 491.882.000 VNĐ(tính theo giá trị tại), với thời gian hoàn vốn sau năm hoạt động (với điều kiện khấu hao 10 năm, lãi suất cho vay 8% thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp 17%) a - b Xác định tỷ suất dự án Tỷ suất dự án 8%/năm Các tiêu phản ánh hiệu tài Giá trị thu nhập 491.882 triệu đồng Tỷ suất hoàn vốn nội 82% Thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu : 20.5 Như vậy, nguồn vốn đầu tư đảm bảo tiềm lực tài chủ đầu tư An toàn khoản trả nợ Hàng năm nguồn trả nợ dự án lấy từ 50% lợi nhuận thuần, khấu hao lãi vay để trả nợ Nguồn nợ trả hàng năm lớn nợ gốc lãi phải trả c - hàng năm > lần, chứng tỏ dự án có khả trả nợ An toàn cho tiêu hiệu Trong trường hợp rủi ro xảy ra,dựa vào việc phân tích rủi ro dự báo cho thấy : Doanh thu giảm 5% Chi phí tăng 5% Lãi suất vay tín dụng tăng 8% Trong trường hợp rủi ro, tiêu hiệu sau NPv = 295129200 triệu T = năm tháng IRR = 53% 78 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Như trường hợp có rủi ro tiêu thỏa mãn tiêu chuẩn hiệu Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội VI Dự án tính khả thi mặt tài chính, đem lại lợi nhuận cho chủ trang trại mà mang lại hiệu kinh tế xã hội to lớn Thỏa mãn nhu cầu thịt lợn rừng cho khu vực miền Bắc nói chung thị trường tiêu thụ lớn Hà Nội nói riêng Khi bữa cơm người dân ngày trở nên nhàm chán với thịt lợn, thịt gà công nghiệp…, tỉnh không giáp biển phải bỏ số tiền lớn muốn sử dụng hải sản, thịt lợn rừng trở thành ăn đảm bảo tiêu chí: ngon, lạ, giá phải Góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân khu vực Bắc Giang Trung bình đầu tư 200 triệu vào tăng số lượng lợn chăn nuôi trang trại( không tính tới chi phí cho tài sản cố định) tăng thêm công nhân Gián tiếp tạo việc làm cho thương lái, dịch vụ vận chuyển (chuyển lợn rừng từ trang trại tới tỉnh khác) Góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo thêm ngành nghề cho chăn nuôi khu vực có địa hình thích hợp tương tự Bắc Giang Đóng góp cho ngân sách địa phương : Hằng năm dự án đóng góp cho ngân sách địa phương khoản thông qua : - Thuế thu nhập doanh nghiệp 90.300.000 X10%=9.300.000 đồng/năm Tiền thuê đất 5.000.000 đồng/năm Bảo tồn giống lợn rừng cách lại tạo, không để giống lợn có nhiều ưu điểm rơi vào tình trạng tuyệt chủng Ứng dụng công nghệ tiến chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi Góp phần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho tỉnh, mở nghề thu hút vốn đầu tư 79 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Chương III: Kết luận kiến nghị giải pháp • Ý nghĩa kinh tế - xã hội dự án Trong năm gần mô hình trang trại đàn lợn nước ta phát triển mạnh số lượng chất lượng, góp phần tích cực giải nhu cầu thực phẩm tiêu dùng nước phần xuất khẩu, tận dụng số phân lợn cho trồng nông nghiệp Hoạt động dự án ổn định với quy trình chăn nuôi thay đổi, chủ đầu tư lo nghĩ nhiều chiến lược cạnh tranh, người lao động gia đình có thu nhập ổn định mà không yêu cầu có trình độ cao dự án góp phần giảm bớt thất nghiệp cho địa phương, đồng thời tạo thu nhập, phù hợp với điều kiện lao động địa phương, khai thác có hiệu tiềm mạnh tỉnh miền núi đất đai, khí hậu, lao động tạo bước đột phá chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc trình CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, ngoaì dự án đóng vai trò hình mẫu để cá nhân, đơn vị khác có hình thức đầu tư thích hợp nhân rộng mô hình không chăn nuôi lợn thịt mà lĩnh vực khác • Kết luận Con lợn vốn hệ sinh thái bền vững tư ngàn đời nước ta, chăn nuôi lợn cung cấp 78% lượng thịt cho dân ta Cả nước có khoảng 22 triệu đấu lợn, đứng thứ hai sau Trung Quốc (số liệu năm 2003) Như phát triển chăn nuôi lợn mạnh chung nước mà mạnh riêng vùng Lợn có khả miễn dịch tốt thích nghi với điều kiện sống khác nhau, hộ chăn nuôi ưa thích Dự án chăn nuôi lợn mang lại hiệu kinh tế mà có ý nghĩa mặt xã hội, tạo bước chuyển biến tích cực cho người lao động địa 80 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân phương, tạo tư mới, sản xuất mới, góp phần giải công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nhân dân dân tộc vùng • Hạn chế, khó khăn công tác phát triển ngành nông nghiệp nói chung phát triển chăn nuôi lợn rừng nói riêng: Ngành nộng nghiệp: Thứ nhất, chưa có thống việc xác định vị trí, vai trò ngành nông nghiệp tổng thể kinh tế, thể qua đánh giá khác vai trò, vị trí sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, dẫn đến nhiều bất cập hoạch định thực thi sách phát triển nông nghiệp thời gian qua Thứ hai, quy hoạch phân bổ tài nguyên (đất đai, nguồn nước…) phục vụ phát triển nông nghiệp chưa hợp lý, chưa hướng tới thúc đẩy nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản, đó: (i) Các quy hoạch đất, mặt nước cho sản xuất lúa gạo, công nghiệp ngắn ngày, dài ngày, chăn nuôi thủy sản… chưa rõ ràng, chưa đủ cụ thể để quản lý chặt chẽ theo yêu cầu sản xuất loại trồng, vật nuôi Tình trạng quy hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản liên tục bị phá vỡ tạo hỗn loạn sản xuất, hao phí vốn đầu tư người nông dân, gây khó khăn cho đời sống họ (ii) Quy hoạch đất để sản xuất nông, lâm, thủy sản lâu dài, đất chuyển sang làm kết cấu hạ tầng nông thôn tạo mặt để phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ, thương mại nông thôn chưa xác định Thứ ba, mức đầu tư vào nông nghiệp thời gian qua không tương xứng với vai trò phát triển kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp đại Trong giai đoạn 2000-2010, tỷ trọng tổng vốn đầu tư xã hội cho ngành nông nghiệp giảm từ 13,8% GDP 81 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân năm 2000 xuống 7,5% GDP vào năm 2005; 6,26% GDP vào năm 2010 Vì vậy, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn vốn đầu tư phục vụ sản xuất hàng hóa Đây nguyên nhân làm cho kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp không đáp ứng yêu cầu trình CNH, HĐH chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp Thứ tư, sách bảo hộ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phải điều chỉnh theo lộ trình cam kết Việt Nam với tổ chức quốc tế, làm tăng khó khăn cho nhiều ngành nông nghiệp nông dân: chi phí sản xuất tăng lên, sản phẩm làm khó cạnh tranh với hàng hóa nông sản nước có điều kiện sản xuất tốt nhập vào Việt Nam Thứ năm, tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản phân tán, thể kết cấu hạ tầng vùng sản xuất tập trung chưa phát triển; quy mô đất đai nhỏ bé; hợp tác xã (HTX) tổ chức kinh tế hợp tác chưa phát triển nhiều hoạt động dịch vụ; hoạt động doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực nông nghiệp yếu doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực chưa phát triển, tính liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hạn chế Chăn nuôi lợn rừng - Trên thị trường xuất loại thịt heo rừng giả mà người tiêu dùng khó phân biệt, điều làm ảnh hưởng nhiều đến khả tiêu thụ sản phẩm - Khả sinh sản giống lợn rừng kém, khả tăng đàn chậm - Heo rừng lai dễ tích mỡ, khắc phục cách hạn chế thức ăn có chứa tinh bột thay chất xơ thân chuối, loại rau, trái Nhưng điều làm heo chậm lớn thời gian nuôi kéo dài 82 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân - Phương thức chăn nuôi đại đa số hộ theo phương thức truyền thống, quảng canh lạc hậu, chưa áp dụng biện pháp kỹ thuật, chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn sẵn có địa phương - Công tác giống chăn nuôi chưa quy hoạch quản lý thống nhất, giống vật nuôi hầu hết người dân tự tuyển chọn sản xuất theo kinh nghiệm nên chất lượng giống Việc lai cải tạo đưa giống vào sản xuất nhiều hạn chế - Do sản xuất giống chỗ không đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, việc nhập giống từ địa phương khác gây khó khăn lớn cho công tác thú y - kiểm soát, khống chế dịch bệnh - Chăn nuôi mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo thành vùng sản xuất hàng hóa thâm canh chất lượng cao Trong năm gần ngành chăn nuôi huyện có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá đem lại hiệu kinh tế cao cho số nông hộ Tuy nhiên phát triển chưa tương xứng với tiềm mạnh huyện • Một số ý kiến kiến nghị: 3.Kiến nghị phát triển ngành chăn nuôi 3.1 Cơ chế sách Thực theo số sách tỉnh như: Quyết định số: 2645 /QĐ-UBND, ngày 21 tháng năm 2010 phê duyệt số định mức hỗ trợ thực chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2010-2012 -Tiếp tục hỗ trợ vacxin để tiêm phòng bệnh dịch nguy hiểm cho gia súc, gia cầm Đầu tư xây dựng sở an toàn dịch bệnh cho vùng chăn nuôi lợn, bò tập trung theo quy hoạch -Huyện dự kiến bố trí xây dựng đến sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, với kinh phí khoảng 200 triệu đồng/cơ sở (theo nguồn hỗ trợ tỉnh) 83 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân -Chính sách đầu tư tín dụng: Các hộ đạt tiêu chí trang trại Ngân hàng NN& PTNT xem xét cho vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi 3.2 a • Về kỹ thuật Về giống Giống lợn: - Tăng cường công tác quản lý nhà nước giống vật nuôi, đặc biệt sản xuất, kinh doanh giống lợn địa bàn huyện Quản lý chặt chẽ sở chăn nuôi lợn, đảm bảo đàn lợn toàn huyện có chất lượng tốt - Tuyên truyền, khuyến cáo, vận động hộ chăn nuôi lợn nái nên sử dụng phương pháp phối giống nhân tạo để nâng cao chất lượng giống nhằm hạn chế dịch bệnh; - Sản xuất giống chỗ, đáp ứng nhu cầu nhân dân giống lợn nái Móng Cái, giống lợn Mường Khương • Chăn nuôi gia cầm: Nâng cao chất lượng đàn gia cầm việc nhân nhanh giống gia cầm siêu trứng để nâng cao sản lượng trứng; nhập giống nuôi thương phẩm (giống ngoại) có suất cao để sinh sản, cung cấp giống gia cầm con, nuôi theo mô hình công nghiệp tập chung Duy trì phát triển giống gà địa phương có chất lượng thịt thơm ngon gà Ri, gà Sacso, gà Lương phượng, giống gà đồng bào Mông chăn nuôi với quy mô hộ gia đình vừa nhỏ, mô hình gà thả vườn để nâng cao hiệu kinh tế thu nhập Khuyến khích phát triển đàn thủy cần (vịt, ngan, Ngỗng) để đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa chăn nuôi thị trường b Về thức ăn chăn nuôi: Đối với đàn lợn gia cầm, khuyến khích nông dân sử dụng thức ăn công nghiệp để chăn nuôi, tăng cường nuôi thâm canh, áp dụng nhanh tiến khoa học kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng để quay vòng nuôi, rút 84 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân ngắn chu kỳ nuôi/lứa để đạt hiệu kinh tế cao Hướng dẫn hộ chăn nuôi sản xuất thức ăn chỗ cách tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn c có địa phương; hình thành dịch vụ cung cấp thức ăn cho lợn Về chuồng trại công tác thú y: Việc xây dựng chuồng trại đảm bảo kỹ thuật yếu tố quan trọng chăn nuôi; chuồng trại phải đảm bảo kín đáo vào mùa đông thoáng mát vào mùa hè phải cách xa nơi người Đối với chăn nuôi lợn cần áp dụng hệ thống Biogas để tạo chất đốt chống ô nhiễm môi trường Các ngành cần tuyên truyền hướng dẫn nông dân xây dựng chuồng trại hợp lý, bảo đảm vệ sinh thú y Tăng cường công tác thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh cho gia súc, gia cầm Hàng năm phải đạt tỷ lệ tiêm phòng định kỳ tối thiểu từ 90% tổng đàn trở lên Thực tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y Vận động nhân dân không vận chuyển, buôn bán sử dụng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc đẻ phòng tránh dịch bệnh Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán kỹ thuật chăn nuôi thú y đủ số lượng chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ d Về công tác khuyến nông: Ngoài việc tăng cường lớp dạy nghề, tập huấn khuyến nông chuyển giao KHKT hàng năm; cần hướng dẫn cho người chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung Thường xuyên cập nhật thông tin từ chuyên mục bạn nhà nông phát phương tiện thông tin như: Đài truyền hình, phát thanh; Báo chí , tăng cường tuyên truyền in tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm Tăng cường truyền thông công tác giống thực sách đầu tư hỗ trợ có hiệu cho nông dân để nhanh chóng cải tạo tầm vóc đàn trâu, bò địa phương, tăng tỷ lệ bò lai tỷ lệ nạc hóa đàn lợn 85 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà 3.3 Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Về quy hoạch: Quy hạch vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; Tạo điều kiện quỹ đất để phát triển trang trại tập trung theo hướng đưa chăn nuôi cách xa nơi khu dân cư; diện tích đất quy hoạch khu chăn nuôi phải đủ lớn để xây dựng khép kín như: Khu sản xuất giống; khu nuôi thương phẩm; khu nuôi thử nghiệm; công trình phụ trợ; nơi sản xuất thức ăn bổ sung chỗ, xử lý chất thải vv Khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, HTX, liên hộ gia đình phát triển chăn nuôi theo hướng kinh tế trang trại, thành lập HTX -Định hướng số mô hình kinh tế hộ, phù hợp lợi vùng: +Các xã ven đường Quốc lộ, phát triển chăn nuôi lợn chủ lực, quy hoạch phát triển theo mô hình: lợn - gia cầm +Các xã nằm gần trung tâm huyện, phát triển chăn nuôi gia cầm chủ lực, quy hoạch phát triển theo mô hình: Gia cầm - lợn Tập trung đạo mạnh việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm xã lớn, địa hình phức tạp, lại khó khăn Gia Phú, Thái Niên, Phú Nhuận, TT Phong Hải cách lồng ghép nhiều chương trình dự án để tăng nguồn thu nhập, giải ổn định đời sống nhân dân, tiến tới thoát nghèo, làm giầu xây dựng nông thôn 3.4 Về thị trường tiêu thụ sản phẩm Ngoài lò mổ chế biến thịt lợn có gia đình, huyện khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tạo điều kiện địa điểm để xây dựng lò giết mổ tập trung 86 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Trong giai đoạn 2015-2020, huyện bố trí xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung cụm tiểu thủ công nghiệp xã Quang Thịnh 3.5 Về nguồn nhân lực Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho cán từ sở huyện, đội ngũ cán thú y viên, khuyến nông viên sở; đảm bảo hệ thống thú y, khuyến nông sở có trình độ từ Trung cấp trở lên Mở lớp tập huấn cho người chăn nuôi để có kiến thức chăn nuôi, kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường Kiến • nghị ngành nông nghiệp: Các ngành cần đặc biệt trọng tới phát triển ngành nông nghiệp Tăng cường đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ tăng suất, tăng chất lượng sản phẩm nước: Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc,… thực Để sản phẩm nông sản Việt Nam cạnh tranh với nông sản từ • nước khác đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe để xuất Xây dựng quy hoạch phát triển loại trồng, vật nuôi vùng • Tránh đầu tư theo phong trào, chồng chéo đem lại hiệu thấp Xây dựng thương hiệu cho loại nông sản Việt Nam, tìm kiếm thị trường đầu ổn định cho doanh nghiệp, hỗ trợ thành lập hiệp hội như: hiệp hội cà phê, hiệp hội xuất gạo,… 87 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Tài liệu tham khảo: PGS.TS Vũ Đình Thắng, Giáo trình kinh tế nông nghiệp, NXB Đại học KTQD, Hà Nội PGS.TS Từ Quang Phương, PGS.TS Phạm Văn Hùng (2013), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học KTQD, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình Lập dự án đầu tư, NXB Đại học KTQD, Hà Nội PGS.TS Trần Xuân Cầu (2012), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học KTQD, Hà Nội 88 [...]... Đông Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Tây và Tây Bắc giáp Hà Nội, Thái Nguyên, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh Huyện Lạng Giang nằm ở phía Bắc tỉnh Bắc Giang, là một trong những huyện có nhiều ưu thế nhất định để phát triển ngành chăn nuôi nói chung và 35 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn rừng nói... nước, chăn nuôi lợn rừng đang là một nghề chăn nuôi mới đầy hứa hẹn và mở rộng nhiều tiềm năng 2 MỤC TIÊU DỰ ÁN NUÔI LỢN RỪNG 2.1 Mục tiêu ngắn hạn Nuôi 250 con lợn Tạo công ăn việc làm cho 3 lao động Dần ổn định đầu ra tiêu thụ sản phẩm Doanh thu ước tính đạt 441 triệu 1 năm Lãi 200 triệu 20 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Mục tiêu của Dự án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng. .. trào chăn nuôi tại địa phương Bên cạnh đó, tạo điều kiện cung cấp con giống, hướng dẫn chăn thả cho bà con trong vùng để tạo công ăn việc làm, đồng thời xây dựng các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ vệ tinh phát triển chung quanh trang trại Đạt doanh thu bình quân 1 năm là 1 tỷ Lãi 500 triệu Tiêu chí sau 3,4 năm khi có đủ tiềm lực sẽ xây dựng thương hiệu thực phẩm sạch dựa trên hệ thống khép kín từ chăn nuôi trang. .. ra về dịch bệnh thấp * Lợn rừng có đặc tính thích hợp với vùng bán địa sơn, địa hình khá phổ biến ở miền Tây Bắc nước ta, một số tỉnh như Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Giang nên đầu tư dự án nuôi lợn rừng ở khu vực này vừa nhằm đạt chất lượng lợn tốt nhất vừa giúp phát triển kinh tế vùng Chủ yếu người dân vùng này sinh sống bằng nghề nông, chăn nuôi nhỏ lẻ, lợi nhuận không cao nên dự án sẽ là một cơ hội tốt... hòa Dự án đầu tư nuôi lợn rừng sẽ có tính khả thi cao 1.4 Cơ sở pháp lý Lợn rừng thuần chủng là một loài động vật hoang dã, việc săn bắt chúng sẽ vi phạm pháp luật nên nguồn cung chủ yếu cho thị trường là lợn rừng lai được chăn nuôi Một số các địa chỉ uy tín đã đăng tải tin tức về hiệu quả của việc nuôi lợn rừng lai như trang web của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, Viện chăn nuôi- Bộ... Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân mô hình chăn nuôi quy mô nhỏ Như vậy cũng chỉ mới cung cấp được 50% nhu cầu thị trường Như vậy, lợn rừng hoàn toàn có khả năng phát triển để đáp ứng thêm cho nhu cầu của người tiêu dùng Hơn nữa, hiện nay nước ta mới có khoảng 20 trang trại nuôi lợn rừng quy mô lớn với số lượng lợn từ 500 đến 1000 con mỗi trang trại cùng với hàng trăm hộ chăn nuôi vừa và nhỏ với số lượng... dựa trên hệ thống khép kín từ chăn nuôi trang trại - sơ chế - chế biến - tiêu thụ đối với sản phẩm thịt lợn rừng sạch 21 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân 3 GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH 3.1 Mô hình và phương pháp chăn nuôi a Mô hình + Diện tích cần cho khu vực nuôi heo: Với số lượng 40 lợn cái giống và 10 lợn đực của mô hình, diện tích khoanh nuôi từ 2ha Dùng cọc bê tông trôn xung quanh,... ngàn tấn chiếm 65%) Thực tế số hộ có chăn nuôi lợn chỉ chiếm 50% - 70% trong số hộ nông dân Như vậy thực tế mỗi hộ có chăn nuôi lợn phải nuôi 10 lợn thịt để xuất chuồng được 6,2 lợn thịt đạt 90kg/con/năm Ước tính có 8,4 triệu hộ có chăn nuôi lợn, đến năm 2015 sẽ cung cấp cho xã hội được 18 triệu lợn thịt có chất lượng cao Vậy với một trăm ngàn mô hình này đến 2015 mỗi tỉnh phấn đấu để có bình quân 1.562... dân Việt ngày một nâng cao nên thịt lợn rừng sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân, đặc biệt là khu vực có nền kinh tế phát triển vượt trội như Hà 4 4.1 Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… Môi trường tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể khai thác cho việc thực hiện dự án Vị trí của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Bắc Giang nằm cách Thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị... có chăn nuôi lợn, đến năm 2015 sẽ cung cấp cho xã hội được 18 triệu lợn thịt có chất lượng cao Vậy với một trăm ngàn mô hình này đến 2015 mỗi tỉnh phấn đấu để có bình quân 1.562 hộ mô hình chăn nuôi quy mô nhỏ Mức thu nhập người dân Việt Nam ngày càng cao Việc tiêu dùng các mặt hàng thực phẩm như thịt lợn rừng có xu hướng tăng - Tập quán tiêu dùng: Thịt lợn là 1 nguồn thực phẩm thiết yếu đối với con ... Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân xây dựng Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng xã Quang Thịnh -huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang Khi vào hoạt động, Dự án đảm bảo có đủ giống tốt, phục... dựng Dự án 2013 Không có Không có Đang thực Xây dựng Dự án xây 2013 Không có Không có Xây dựng Xây dựng Xây dựng Xây dựng Đang thực Đã hoàn thành Dự án xây 2013 1,2 Không có Không có Dự án xây 2013... Tên dự án Lĩnh vực chuyên môn Xây dựng Loại dự án Dự án xây Thời gian thực 2013 Kinh phí dự án( tỷ đồng) Loại hình tài trợ Không có Nhà tài trợ Không có Tình trạng dự án Đã hoàn thành Xây dựng Dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã quang thịnh, huyện lạng giang, tỉnh bắc giang , Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã quang thịnh, huyện lạng giang, tỉnh bắc giang , Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã quang thịnh, huyện lạng giang, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan