0

Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã Quang Thịnhhuyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

34 968 1
  • Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã Quang Thịnhhuyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2015, 23:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH **************************** DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG CẤP BỘ TỪ NĂM 1990 - 2012 ST Tên đề tài T năm 1990 Giải pháp hoạt động tín dụng Ngân hàng Công thương Hồng Bàng - Hải Phòng Hoàn chỉnh mô hình hạch toán kinh doanh Công ty vật tư thứ liệu Trung ương ứng dụng Marketing kinh doanh Nhà Máy Bánh kẹo Hải Hà - Hà nội Tiến lên chủ nghĩa xã hội đường bác Hồ lựa chọn từ năm 1920 Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu hình thức lương sản phẩm Nhà máy khí Quang Trung Phát triển kinh tế gia đình Nông trường quốc doanh đồng giao I  năm 1991 Một số ý kiến cải tiến thể thức toán séc điều kiện Một số ý kiến bàn phương thức đấu thầu lĩnh vực xây dựng nước ta Một số vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn Nhà Máy chế tạo biến Điều kiện khả phát triển du lịch biển tỉnh phía bắc Việt Nam Tên tác giả, đơn vị lớp kết Nguyễn Thị Hợp Ngân hàng K28 Giải Nhất Trịnh Ngọc Thắng Kế toán K 28 Giải Ba Lê Kim Phượng Marketing K28 Ngô Thi Bích Đào K28 Trần Thị Minh Hương KTLĐ K28 Khuyến khích Mai Thanh Quang KTNN K28 Khuyến khích Lê Hồng Tâm Ngân hàng K29B Nguyễn Hương Giang Kế Hoạch K29 Nguyễn Đức Nhất Ngân hàng K 30 Phan Thục Anh Du lịch K29 Giải Ba Giải Ba Giải Nhất  năm 1992 Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu KSSCD Page Giải Nhì Giải Nhì Giải Ba hoạt động toán xuất nhập Ngân hàng ngoại thương Việt Nam qua nghiên cứu quan hệ với thị trường Singapore Phương pháp số phân tích số tiêu kinh tế Doanh nghiệp Nghiên cứu thị trường xây dựng sách Marketing cho sản phẩm sữa tươi Nông trường Mộc Châu  năm 1993 Tín dụng xuất nhập - Thực trạng suy nghĩ vài giải pháp mở rộng thị trường “đầu ra” nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Một số ý kiến việc nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng Công thương Ba Đình ứng dụng phương pháp thống kê để xây dựng quỹ bảo hiểm xã hội tuổi già Việt Nam Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tín dụng đầu tư XDCB kế hoạch Nhà nước Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Nội Bàn tính tiêu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp Việt Nam theo hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) Liên hiệp quốc Một số vấn đề cần giải nhằm nâng cao hiệu kinh tế việc sử dụng hệ thống sấy lúa sản xuất lương thực đồng sông Cửu Long Những vấn đề chủ yếu hộ nông dân vay vốn sản xuất Ngân hàng nông nghiệp Thanh Trì Thực trạng tình hình kinh tế nông hộ xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Ngoại thành Hà Nội Giải Ba Lục Diệu Khánh Ngân hàng K30 Bùi Tôn Hiến Kế toán K30 Giải Ba Phạm Hoàng Hà Thương Mại K30 Giải Ba Tạ Hữu Thanh Ngân hàng K31 Giải Nhì Trương Lệ Hương Giang Ngân hàng K31 Lê Ngự Bình Thống kê 31 Giải Ba Giải Ba Lê T.Bích Nhung Ngân hàng K31 Giải Ba Đoàn Bá Tước Thống kê K31 Giải Ba Đào Minh Anh Kế hoạch K31 Giải Ba Đào Hùng Tiến Nông nghiệp K31 Giải Ba Nguyễn Tiến Hùng Nông nghiệp K31 Giải Ba 10 Một số vấn đề lập quản lý dự án đầu tư nước Hà Bắc Một vài ý kiến xây dựng chiến lược thị trường Công ty bánh kẹo Hải Hà  năm 1994 Một số vấn đề việc đưa giống lúa vào sản xuất nông nghiệp Huyện Kim Môn Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với công tác quản lý sản xuất kinh doanh HANEL Nợ nước Việt nam phường hướng giải Trà Ngọc Phương Công nghiệp k31 Phạm Thị Nhuận Kế hoạch K31 Giải Ba Giải Ba Nguyễn Đình Thắng KTNN K32 Giải Nhất Nguyễn Việt Yến Kế toán K32 Nguyễn TMinh Nguyệt Giải Nhất Giải Nhì Ngân hàng K32 Đổi mô hình kế toán cung ứng vật tư kinh tế thị trường ( lấy Công ty Phát triển cung ứng vật tư Bưu điện làm ví dụ) Giải Nhì Trần Thu Thuỷ Kế toán K32 Một số giải pháp kiến nghị công tác huy động vốn hình thức kỳ Phạm Quang Dũng phiếu Ngân hàng tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng K32 Ngân hàng Ngoại thương VN  năm 1995 Nguy tái lạm phát vai trò Ngân hàng Nhà Nước việc việc kiềm chế lạm phát Việt Nam Đầu tư trực tiếp hoạt động Marketing Quốc tế Công ty Nhật ASEAN – Một số rút thị trường Việt Nam Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với công tác quản trị Doanh nghiệp Xí nghiệp Z 179 ứng dụng Marketing vào hoạt động kinh doanh Ngân hàng đầu tư & Phát triển Việt Nam KSSCD Nguyễn Vũ Quang Trung Ngân hàng K 33 Trần Xuân Phương Marketing K33 Giải Ba Giải Nhất Nguyễn Quang Hải Kế toán K 33 Nguyễn Văn Học Ngân hàng K33 Page Giải Nhì Giải Nhì Giải Nhì ảnh hưởng số sách nông Trần Thị Hải Yến nghiệp chủ yếu việc sản xuất lúa KTNN K33 gạo vùng đồng sông Hồng thời kỳ đổi Ngân hàng Nhà nước với việc quản lý Phạm Quang Huy ngoại hối Xí nghiệp có vốn Ngân hàng K33B đầu tư nước Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Trần Thị Thu Thuỷ Huyện Thanh trì - Ngoại thành Hà nội KTNN K33 Một số nghiên cứu nhằm tăng cường hoạt động phân tích tài Hoàng Việt Hà kinh tế thị trường Công nghiệp K33 Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Nguyễn Thế Quân VN Dân số K33 10 Châu - Giải pháp Nhật mối Đỗ Thanh Thuỷ quan hệ Việt -Nhật trước tình hình KTQT K 33 11 Phân tích tiềm giải pháp tạo việc Nguyễn Thanh Hảo làm doanh nghiệp vừa nhỏ Kinh tế lao động quốc doanh Hà Nội K33  năm 1996 ứng dụng tin học vào tính cước quản Vũ Kim Thu lý thuê bao thông tin di động Tin học K 34 Những giải pháp nhằm hình thành Nguyễn Khánh Ly phát triển nghiệp vụ thuê mua Việt Ngân hàng K34 Nam Những tác động trương trình cho vay theo dự án nhỏ từ nguồn quĩ Quốc gia Nguyễn Bạch Lan giải việc làm tới vấn đề giải Ngân hàng K34 việc làm nông thôn nước ta Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức Nguyễn T.ánh Hồng máy quản lý Tổng Công ty chè QTKD K 34 Việt Nam Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu qủa công tác đấu thầu Công ty Nguyễn Ngọc Điệp Xây dựng số I Công nghiệp K34 Vận dụng Marketing hoạt động kinh doanh chi nhánh Công ty Du Phạm Trương Hoàng lịch Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Du lịch K34 Giải Nhì Giải nhì Giải Ba Giải Ba Giải Ba Giải Ba Khuyến khích Giải Nhất Giải Nhì Giải Nhì Giải Nhì Giải Nhì Giải Nhì Đại lý kinh doanh thương mại số biện pháp nâng cao hiệu bán Lương Vũ Quang đại lý Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng Thương Mại K34 Phương hướng đầu tư phát triển sở hạ tầng đồng sông Cửu long giai Bùi Đỗ Bích đoạn 1996 – 2010 KTPT K34 Phân tích nhu cầu khả mở rộng đầu tư phát triển hãng hàng không Quốc Nguyễn Thu Giang gia Việt Nam thời gian tới KDQT K34 10 Bàn hoạt động nhập Công ty Nguyễn Minh Ngọc xuất nhập Xi măng Thương Mại K34 11 áp dụng Marketing hỗn hợp vào trình xây dựng tổ chức thực Huỳnh Nam Chiến trương trình Du lịch trọn gói Công ty Du lịch K 34 Du lịch dịch vụ Hà nội 12 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhập linh Tưởng Thị Thu kiện lắp ráp ô tô liên doanh sản xuất Hạnh ô tô Hoà bình (VMC) Thương Mại K34 13 Tạo việc làm cho lao động nữ Hà Nội Vũ Thị Uyên giai đoạn Lao động K34  năm 1997 Hoàn thiện hình thức trả lương Nguyễn T.Bích Nga doanh nghiệp Dệt - Da - May Hà KTLĐ K35 Nội Vấn đề xây dựng điều hành kế hoạch Nguyễn Anh Tuấn nhập Bộ Thương Mại Thương mại K35 Biện pháp hoàn thiện chế đảm bảo tiền vay ngân hàng Công thương Nguyễn T.Kim Chung Hoàn Kiếm Ngân hàng K35 Một số biện pháp nhằm bảo đảm nâng Phạm T.Hồng Vinh cao chất lượng Công ty bánh kẹo Công nghiệp K35 Hải Châu Các giải pháp để thúc đẩy phát triển Huỳnh Vũ Hiền quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật KDQT K35 Triển vọng đầu tư trực tiếp nước KSSCD Giải Nhì Giải Ba Giải Ba Giải Ba Giải Ba Giải Ba Khuyến khích Giải Nhất Page Giải Nhì Giải Nhì Giải Nhì Giải Ba việc phát triển KT - XH vùng Lại Quốc Toản kinh tế trọng điểm Bắc đến năm KTPT K35 2010 Hà nội - Hải Hưng (cũ ) - Hải Phòng - Quảng Ninh Những điều kiện giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch văn hoá trình Nguyễn T.Thanh Thủy CNH, HĐH Du lịch K36 Định hướng giải pháp chủ yếu để Đào Mạnh Lương cải tiến cấu hàng xuất Việt KDQT K35 Nam theo hướng xuất Một số biện pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng công Nguyễn Tiến Dũng thương Đống Đa - Hà Nội Ngân hàng K35 10 Nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng Công Nguyễn Chí Phương ty Dầu khí VN  năm 1998 Khủng hoảng tài tiền tệ Châu vấn đề đặt hệ thống Nguyễn Đức Hiển ngân hàng Việt nam NH K37B Một số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro kinh doanh Ngô Thanh Mai tín dụng Ngân hàng công thương NH K36 Đống Đa Môi trường Hà nội giải pháp cho Nhóm tác giả: trình phát triển kinh tế xã hội thủ Nguyễn Công đô Thành Lê Đồng Tâm Phan Giáng Hương Đỗ Trung Tuyến Hồ Minh Linh Lê Tường Vi Lớp KTMT K37 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, vay nợ nước phủ Đào Thu Hương ngân hàng Nhà Nước Việt nam Ngân hàng K 36 Giải Ba Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Giải Nhì Giải Nhì Giải Nhì Giải Ba Phương hướng giải pháp nhằm tăng cường thu hút có hiệu vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 1998-2005 Một số vấn đề kinh tế chủ yếu phát triển sản xuất xuất nhập cà phê tỉnh Đắc Lắc Những ảnh hưởng khủng hoảng tài tiền tệ khu vực tới kinh tế Việt Nam số đối sách cần thiết Các biện pháp hoàn thiện tăng cường hiệu hoạt động khai tác sử dụng thẻ Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền Công ty kiểm toán Việt Nam 10 Một số biện pháp thâm nhập thị trường Mỹ mặt hàng nông sản Vegetexco TP HCM 11 Chiến lược công nghiệp hoá hướng xuất Malaixia – số gợi ý Việt Nam 12 Hoạch định lựa chọn chiến lược sản phẩm nhà máy thuốc Thăng Long đến năm 2000 13 Thu hút đầu tư trực tiếp nước xu hội nhập để phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2000  năm 1999 Giải pháp mở rộng quan hệ tín dụng ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt nam với Tổng Công ty 90 - 91 hoạt động số ngành kinh tế then chốt Việt nam Phương pháp phân tích tài ngân hàng thương mại: Thực trạng giải KSSCD Nguyễn Việt Dũng Ngân hàng K36 Giải Ba Lê Thị Xuân Quỳnh KT NN K36 Giải Ba Nguyễn Linh Sơn TC - NH K 36 Khuyến khích Nguyễn Thu Giang Ngân hàng K36 Khuyến khích Nguyễn T.Hải Hưng Kế toán K36A Khuyến khích Nguyễn Thành Hiếu QLKT K36 Khuyến khích Trịnh Tuệ Giang KTQT K36 Khuyến khích Trần Quang Huy Công nghiệp K36B Khuyến khích Đào Văn Thanh KTĐT K37 Khuyến khích Nguyễn Linh Chi Ngân hàng 37 A Giải Nhì Nguyễn Đức Thành NH K37 A Page Giải Ba 10 11 12 13 14 pháp Giải pháp tác động vào hình thức tài trợ Lê Phương Thảo thâm hụt cán cân toán vãng lai Tài K37 Việt nam Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất hàng nông sản Công ty XNK Trần Phi Cường tổng hợp I KTQT K37 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội kiểm toán dự án tổ chức Hoàng Mỹ Hoa quốc tế tài trợ Công ty kiểm toán Việt Công nghiệp K37 Nam Một số giải pháp nhằm nâng cao chất Nguyễn Trọng Bách lượng sản phẩm Nhà máy Xe lửa gia QTCL K37 lâm Xây dựng chiến lược kinh doanh vận tải Cotainer đường thuỷ nội địa Công ty Lê Trọng Thủy đường sông Mền Bắc Công nghiệp K37 Các giải pháp phát triển quan hệ thương Nguyễn Mai Thu mại Việt Mỹ TMQT K37 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy cổ phần Nguyễn Xuân Hoà hoá DNNN Việt nam thời gian KTPT K37 tới Các giải pháp phát triển thị trường thẻ Hoàng Quí Vương Ngân hàng ngoại thương Việt nam Ngân hàng K37 Một số biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh lĩnh vức kinh doanh Lê Thị Hồng Nga dầu nhờn Công ty Petrolimex(PLC) TMQT K37 Bước đầu nghiên cứu mô hình kinh tế trang trại phát triển bền vững số Trịnh Phương Khanh địa phương thuộc miền núi trung du KTMT K38 Bắc Bước đầu nghiên cứu mô hình kinh tế trang trại phát triển bền vững số địa phương thuộc miền núi trung du Bắc Bước đầu nghiên cứu mô hình kinh tế trang trại phát triển bền vững số địa phương thuộc miền núi trung du Bắc Giải Ba Giải Ba Giải Ba Giải Ba Giải Ba Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Phan Đức Thịnh KTMT K38 Khuyến khích Phạm Hùng Cường KTMT K38 Khuyến khích Bước đầu nghiên cứu mô hình kinh tế trang trại phát triển bền vững số Nguyễn Văn Hiến địa phương thuộc miền núi trung du KTMT K38 Bắc 16 Một số giải pháp nâng cao tính cạnh Nguyễn Xuân Sơn tranh gạo xuất Việt Nam KTNN K37 17 Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu hành vi người tiêu dùng dịch vụ vận tải Lê Anh Quân hành khách Tổng Công ty Hàng Du lịch K37 không VN thị trường quốc tế 18 Phát triển hệ thống dịch vụ giải trí để làm Lê Thu Vân tăng tính hấp dẫn sản phẩm du lịch Hà Nội Du lịch K 37 ơ năm 2000 Tiếp cận lý thuyết rủi ro xây dựng mô hình quản trị rủi ro kinh doanh Nguyễn Hồng Trường chứng khoán Việt nam tương lai NH K38A Sở hữu công nghiệp thương mại Hoàng Thụy Anh quốc tế Việt Nam: thực trạng giải KTQT K38 pháp Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nợ nước Việt Nam giai Đậu Trí Dũng đoạn NH K38C Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay Nguyễn Tương Như dự án pháp triển nhà nước ngân NH K38A hàng đầu tư phát triển Việt Nam Biện pháp thúc đẩy xuất thủy sản Nguyễn T.Kim Liên nước ta QTKDTM K38A Thực trạng giải pháp cho đầu tư tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế Lê Anh Minh Việt Nam giai đoạn 1991 – 2010 Đầu Tư K38 Nghiệp vụ môi giới chứng khoán – Vấn đề thiết lập điều kiện hình thành Nguyễn Quỳnh Giao phát triển nghiệp vụ môi giới chứng Tài K38A khoán Việt Nam Giải pháp mở rộng tín dụng trang trại ngân hàng nông nghiệp phát Nguyễn T.Minh Tâm triển nông thôn Việt nam Ngân hàng K38A Nghiên cứu vận dụng sách giá 15 KSSCD Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Giải Nhất Page Giải Nhì Giải Nhì Giải Nhì Giải Ba Giải Ba Giải Ba Giải Ba Trung tâm du lịch – Công ty du lịch Hà Nội 10 Thực trạng lao động việc làm Việt Nam phương hướng giải việc làm thời kỳ 2001 – 2005 11 Một số giải pháp nhằm tăng cường sức cạnh tranh hàng hóa nông sản xuất Việt nam 12 Thiết kế hệ thống thông tin quản lý hàng dệt may xuất sang EU Bộ thương mại môi trường mạng internet 13 Quy trình thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài công ty tư vấn tài kế toán kiểm toán (AASC) thực 14 Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược sản phẩm Xí nghiệp điện thống Hà Nội 15 Một số giải pháp nâng cao khả cạnh tranh Công ty xây lắp sản xuất Công nghiệp công tác đấu thầu xây lắp 16 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty bánh kẹo Hải Hà 17 Giải pháp huy động sử dụng vốn góp phần phát triển hoạt động công ty cho thuê tài Việt nam 18 Một số biện pháp nhằm đẩy nhanh việc tổ chức triển khai áp dụng hệ thống HACCP doanh nghiệp chế biến thủy sản trung tâm kiểm tra chất lượng vệ sinh thủy sản 19 Chiến lược thâm nhập phát triển thị trường quốc tế mặt hàng dược liệu tinh dầu Công ty xuất nhập y tế Hà Nội ơ năm 2001 Trần Văn Thái Du lịch 38B Giải Ba Nguyễn Đăng Bình KTPT K38A Khuyến khích Ngô Đức Nhật KDQT K38 Khuyến khích Dương Thị Minh Tin học kinh tế K38 Khuyến khích Hoàng T.Hồng Minh Khuyến khích Kiểm toán K38 Trương T.Thu Trang Marketing 38A Khuyến khích Trần Thu Thủy Công nghiệp 38A Khuyến khích Phạm Thị Hoài An Kế Toán 38A Khuyến khích Nguyễn Đức Trung Ngân hàng 38C Khuyến khích Bùi Thị Xuân Hương Khuyến khích QTCL K38 Bùi Thái Trọng QTKD K38B Khuyến khích 10 doanh Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp nhà nước nước ta Phạm Thành Đạt Nguyễn Bảo Ngọc Nguyễn Phương Thảo TCDN 45A, Khoa ngân hàng – Tài Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất Trịnh Thị Hường, lượng ISO 9001: 2000 vào dịch vụ quản lý Lương Thị Mai, hành cấp xã phường Việt Nam - áp Nguyễn Thị Phương dụng cụ thể xã Hồng Thái Thuỳ Tống Thanh Tùng Lưu Thị Thu Hương Phân Biệt kế toán tài kế toán quản trị với việc hình thành hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Việt Nam Phát triển bền vững làng nghề gốm truyền thống Việt Nam 10 Tình hình xã hội hoá đầu tư Hà Nội 11 Lồng ghép chiến lược toàn diện tăng trưởng xoá đói giảm nghèo vào đổi công tác lập kế hoạch cấp tỉnh 12 Tác động đầu tư trực tiếp Nhật Bản đến việc nâng cao lực công nghệ công nghiệp Việt Nam Bùi Thị Yên Chất lượng 45 Khoa Quản trị kinh doanh Nông Thuỳ Linh Phạm Ngọc Linh Đỗ Thị Thuỷ Ba Khuyễn khích Khuyễn khích Khuyễn khích Kinh tế phát triển 45Khoa Kế hoạch & Phát Trần Thuỳ Dương Khuyễn khích Đầu tư 44A BM Kinh tế đầu tư Trần Thị Nhung, Kế hoạch 44-Khoa Kế hoạch & Phát triển Lê Phan Hiền Khuyễn khích Khuyễn khích Công nghiệp 45B, Khoa Quản trị kinh doanh 20 13 Mai Quốc Bảo, Thực trạng lựa chọn ngành học sinh Nguyễn Ngọc Chiến Nguyễn Hồ Nam, viên trường ĐH KTQD Lao động 45A, Khoa KTLĐ&DS 14 Phát triển bền vững du lịch Việt Nam nhằm thu hút du khách Nhật Bản 15 Lương Thanh Hà, Khuyễn khích Khuyễn khích Thống kê 44 QN Khoa Thống kê Nguyễn Tiến Thành, Khuyễn khích Nguyễn Thị Thu Hà, Lập báo cáo tài hợp mô Phạm Thị Hải Vân, hình công ty mẹ – công ty Chu Minh Thu Kế toán 45, Khoa Kế toán 16 Cơ chế tự chủ tài trường đại học công lập Việt Nam Nguyễn Thị Hà Thanh (Trưởng nhóm), Nguyễn Thị Hà, Đặng Chi Mai, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Kiều Chinh, Khuyễn khích Lớp TCC 45, Khoa Ngân hàngTài 17 Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm gỗ Việt Nam thị trường Nhật Bản Đặng Minh Hiền KDQT 45, Khoa Kinh tế & KDQT Bùi Quỳnh Linh Khuyễn khích Nguyễn Hương Giang Khuyễn khích Khuyễn khích 18 Xây dựng chương trình tính khấu hao tài sản cố định hệ thống thông tin quản Tin học 44A, lý tài sản cố định áp dụng cho doanh Khoa Tin học kinh tế nghịêp sản xuất 19 Giải pháp nhằm thực đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại Việt KSSCD Page 21 Nam Hiện Nay TCDN 45C, Khoa Ngân hàngTài ơ năm 2007 1 Phân tích ảnh hưởng nhóm tham khảo tới việc lựa chọn hàng hoá thiết yếu người tiêu dùng thị trường Hà Nội 2 Giải pháp đảm bảo an ninh tài ngân hàng thương mại Việt Nam Nhỡ Phan Thành Nam Lớp Mar keting 46A, Nguyễn Lưu Thanh Thuỷ TCDN 46A Nâng cao khả chủ động ứng phó Vương Huy Đông với vụ kiện chống bán phá giá Lê Đăng Khoa Việt Nam gia nhập WTO Kinh tế quốc tế 46A Lean Manufacturring – nghiờn cứu hệ Lờ Thị Thu Trang thống sản xuất Toyta giải phỏp ỏp dụng Mai Phi Cụng vào cỏc doanh nghiệp Việt Nam Cỏt Thành Dũng Nguyễn Văn Hoài Lớp Cụng nghiệp 46B Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát Vũ Hoàng Cường triển kinh doanh bất động sản Việt Nam Lờ Thanh Nghị giai đoạn Nguyễn Duy Quý Hoàng Đức Thịnh Doón Thị Thực Trần Xuõn Trỡnh Lớp Địa K46 Giải pháp thúc đẩy xuất hàng may Hoàng Thị Huyền mặc Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ Trỳc Nhỡ Ba Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Trần Thị Thu Trang Lớp KDQT46A Khuyến khớch Sở hữu công nghiệp doanh nghiệp Đỗ Cao Ngọc sau Việt Nam gia nhập WTO Lớp Cụng nghiệp 46A 22 Thu hỳt quản lý vốn đầu tư gián tiếp Nguyễn Phương Khuyến khớch nước thông qua thị trường chứng Anh khoán Việt Nam TCDN 46B, Nguyễn Phương Vân Lớp Ngõn hàng 45A Bước đầu nghiên cứu, áp dụng, trỡ hệ thống quản lý Mụi trường theo TCVN ISO 14001 ỏp dụng hệ thống quản lý mụi trường công ty cổ phần may Đức Giang Doón Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Quế Phương Lớp KTMT 46 10 Đầu tư phát triển khu vực kinh tế cửa Phạm Hoàng Thắng Lào Cai - Thực trạng giải phỏp Lớp Đầu tư K46 11 Hoàn thiện cụng tỏc quản lý thuế thu nhập Nguyễn Hồng Trang doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn Lớp Tài chớnh cụng đầu tư nước Việt Nam 46 12 Đinh Xuân Hải Giải pháp phát triển thị trường chứng Phạm Thị Kim Thành khoỏn Việt Nam Lớp Tài chớnh cụng 46 13 Nguyễn Thị Nhung, Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch POE – Phương pháp tiếp cận Nguyễn Ngọc Quỳnh, quản lý nhà cao tầng Hà Nội Đồng Thị Kim Liên Lớp Địa K46 14 Chớnh sỏch bảo hộ ngành cụng nghiệp Nguyễn Thị Hoàng Việt Nam sau Việt Nam gia nhập Anh WTO Lớp KTQT 45A 15 Giải pháp nâng cao khả ứng phó Vũ Thành Nam Việt Nam vụ kiện chống bán Lớp KDQT 46B phá giá thị trường EU 16 Thúc đẩy hoạt động toán biên mậu Bùi Minh Hương Việt – Trung hệ thống Ngân hàng Lớp Ngõn hàng 45C Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam KSSCD Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Page 23 17 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nguyễn Thị Kim Anh Khuyến khớch sản phẩm ngành cụng nghiệp chế Nguyễn Kim Giang biến sữa Việt Nam Ninh Thị Thu Hiền Nguyễn Mạnh Hựng Đào Hải Linh Lớp Cụng nghiệp 46B 18 Phát triển thị trường hàng hoá nội địa Hoàng Thuý Hoa Việt Nam Phạm Thị Huyền Khuyến khớch Lờ Thị Dung Lớp Thương Mại K45 19 Nhà sinh viờn: thực trạng giải phỏp Trần Thị Vân Anh Dương Thi Hằng Phạm Thị Hiên Lớp Địa K 46 Khuyến khớch 20 Hoàn thiện cụng tỏc quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam 21 Tăng cường động lực lao động chỡa khoỏ vàng mở cỏnh cửa thành cụng cho cỏc doanh nghiệp Việt Nam thời đại 22 Vận dụng Marketing xó hội nhằm nõng cao hiệu hoạt động vận động hiến máu nhân đạo Việt Nam 23 Thực trạng học kinh nghiệm từ việc thí điểm áp dụng mô hỡnh cụng ty mẹ - cụng ty Việt Nam Bựi Thị Tỳ Lệ Khuyến khớch Lớp Đầu tư 45A Phạm Quang Giỏp Khuyến khớch Lớp QTNL46A Trương Diệu Linh Khuyến khớch Lớp Marketing 46B Hoàng Thị Hồng Hạnh Khuyến khớch Chu Thị Thu Dung Nguyễn Thị Ngõn Lớp CN 46A ơ năm 2008 24 Hoàn thiện chế tự chủ tài Vũ Minh Hoa sở y tế công lập Việt Nam Lớp Ngõn hàng 46A Ngõn hàng-Tài chớnh Đỗ Hồng Hạnh Thị trường lao động Việt Nam – Suy nghĩ Nguyễn Võn Anh hướng từ “hiện tượng Phạm Thị Minh Tõm lạ” Lớp KTPT 47A K Kinh tế phỏt triển Đánh giá tác động nguồn vốn ODA Trần Quang Thọ Nhật Bản đến phát triển kinh tế xó Lớp KTQL Cụng hội Việt Nam giai đoạn K46 Khoa Khoa học quản lý Tụn Quỳnh Anh, Lờ Thị Cỳc, Phát triển chuỗi bán lẻ HaproMart Nguyễn Thị Mai Lớp Thương mại Tổng công ty Thương mại Hà Nội 46B K Kinh tế Thương mại Phan Thành Nam Nghiờn cứu quỏ trỡnh chấp nhận sản Nguyễn Thị Kim Dung phẩm người tiêu dùng Thử nghiệm khảo sát sản phẩm bóng Lớp Marketing 46A Khoa Marketing đèn Compact thị trường Hà Nội Nguyễn Thị Thuỷ Lờ Thuý Hằng; Một số giải phỏp nhằm tăng cường công Quách Thị Lan Hương tác xuất lao động Việt Nam Lớp QTNL K48 K QL nguồn nhõn lực Xõy dựng mụ hỡnh sàn giao dịch gúp Nguyễn Thanh Lõn phần lành mạnh hoỏ thị trường bất động Nguyễn Thị Huệ sản Việt Nam” Trần Lan Hương Nguyễn Thị Lụa KSSCD Nhất Nhỡ Ba Ba Ba Ba Khuyến khớch Page 25 Nguyễn Thanh Ngọc Thỏi Thị Thu Quỳnh Lớp Địa K47 Khoa BĐS & Địa Lờ Phan Hoà Nghiên cứu học chế tín áp dụng Lớp Cụng nghiệp trường đại học Việt Nam - 48A Gúc nhỡn từ sinh viờn K Quản trị Kinh doanh Hoàn thiện sách huy động nguồn tài trường đại học công lập Việt Nam 10 Hoàn thiện số giỏ bỡnh quõn áp dụng thị trường chứng khoán Việt Nam 11 Xõy dựng hệ thống tiờu phõn tớch ngành ngõn hàng Việt nam 12 Giải phỏp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Bỡnh Xuyờn – Vĩnh Phỳc 13 Nghiên cứu thực trạng chi tiêu hộ gia đỡnh Việt Nam tỏc động nhân tố đến chi tiêu bỡnh quõn hộ gia đỡnh (qua số liệu khảo sỏt mức sống hộ gia đỡnh) Phạm Anh Tuấn Khuyến khớch Khuyến khớch Lớp TCDN 47F Khoa Ngõn hàng TC Nguyễn Phương Quỳnh Lớp TCDN 46A Khoa Ngõn hàng TC Nguyễn Thanh Phỳc Khuyến khớch Khuyến khớch Lớp TCDN 47A Ngõn hàng - Tài chớnh Nguyễn Quang Ngọc Khuyến khớch Đỗ Văn Kha Lớp Kế hoạch 47A K Kế hoạch&phỏt triển Nguyễn Thi Thu Hương Khuyến khớch Lớp Thống kờ 47A Khoa Thống kờ 26 14 Xõy dựng phần mềm quản trị quan hệ khỏch hàng Cụng ty cổ phần truyền thụng Atech Nguyễn Thị Thu Huyền Khuyến khớch Lớp Tin học 46A KhoaTin học kinh tế 15 Giải pháp để hàng thủy sản VN thích Lờ Thị Mai Anh nghi với rào cản thương mại thị Lớp KTQT 46A trường EU Khoa Kinh tế & KDQT ơ năm 2009 Một số biện pháp tài - tiền tệ khắc Phạm Đan Khánh phục ảnh hưởng khủng hoảng kinh Lớp Tài chớnh tế Việt Nam doanh nghiệp C Toàn cảnh khủng hoảng tài toàn cầu - hoàn thiện giải pháp chủ động ứng phó Việt Nam Nhón sinh thỏi hàng hóa tiêu dùng – trường hợp nghiên cứu nhận thức sẵn lũng chi trả người tiêu dùng Hà Nội Dũng lao động phổ thông người nước xâm nhập vào Việt Nam: Hiện tượng đề xuất Tin học hóa công tác quản lý hoạt động xe vận tải Công ty vận tải thương mại Trường Hưng KSSCD Khuyến khớch K48, Khoa Ngõn hàng – Tài chớnh Trần Hoàng Nam Lớp Tài chớnh doanh nghiệp A K48, Khoa Ngõn hàng – Tài chớnh Lê Phương Nga, Nguyễn Thị Xuân Lớp Môi trường K48, Khoa Môi trường &Đô thị Phạm Hoàng Cường Trần Thị Hà Phương Lớp Kế hoạch 47A,Khoa Kế hoạch & Phỏt triển Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Thị Oanh Lớp Tin học kinh tế 47A, Khoa Tin học Page 27 Nhỡ Nhỡ Nhỡ Nhỡ Ba Định hướng triển khai bảo hiểm Y tế cho nông dân theo Luật bảo hiểm Y tế 2008 Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh xuất thuỷ sản Việt Nam sang thị trường EU năm tới Đánh giá tác động phân cấp chi ngân sách địa phương tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phõn tớch chi phớ – hiệu mụ hỡnh phõn loại chất thải hộ gia đỡnh trờn địa bàn phường Phan Chu Trinh – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội theo dự án 3R 10 Ảnh hưởng truyền thông đến nhận thức hiểu biết người tiêu dùng: Nghiên cứu tỡnh sản phẩm hạt nờm 11 Chính sách giải việc làm thời kỳ khủng hoảng: Kinh nghiệm quốc tế học Việt Nam Kinh tế Trịnh Minh Tõm Ba Cao Thị Dinh, Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thu Hà, Trương Thu Hường Lớp Bảo hiểm 47A, Khoa Bảo hiểm Phựng Nguyễn Minh Ba Tõm Lớp Kinh tế Nông nghiệp K47, Khoa Bất động sản & KTTN Hoàng Thị Chinh Ba Thon Phạm Thị Hương, Phạm Thị Thủy Lớp Kinh tế học K48, Khoa Kinh tế học Nguyễn Ngọc Dung, Khuyến khớch Nguyễn Thị Thựy Dung, Nguyễn Thị Xuyến Lớp Môi trường K48, Khoa Môi trường & Đô thị Lờ Bớch Thục Khuyến khớch Nguyễn Thị Thu Huyền Hoàng Thị Minh Thỏi Đặng Thị Thúy Phạm Thị Hồng Vinh Lớp Marketing K48, Khoa Marketing Hoàng Hoa Lờ, Khuyến khớch Hoàng Quý Lờ Lớp Kinh tế Quốc tế K48, Khoa Thương mại & KTQT 28 12 Phân tích ảnh hưởng hội nhập kinh tế Cao Thị Lệ quốc tế đến tạo việc làm cho người lao Lớp Lao động K47, động Việt Nam giai đoạn 2001 – 2008 Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực Vũ Thị Thỳy Võn, 13 Nguyễn Thanh Lan Phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi Lớp Tài chớnh doanh tổ chức bảo hiểm Việt Nam (DIV) nghiệp K47C, Khoa Ngõn hàng – Tài chớnh Trần Thị Thu Hà 14 Đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam Lớp Kinh tế Đầu tư bối cảnh khủng hoảng tài toàn K47C, Khoa Kinh tế cầu Đầu tư 15 Một số kinh nghiệm giải pháp hoàn Thỏi Thị Thanh thiện hệ thống đánh giá nhân lực khu vực Nga, Lê Thị Phương công Việt Nam giai đoạn tới Thảo, Nhữ Thị Ngọc Thỳy Lớp Kinh tế quản lý cụng K48, Khoa Khoa học quản lý Nguyễn Thị Ngọc 16 Linh Kớch cầu qua lói suất – Chớnh sỏch tiền Lớp Tài chớnh tệ Việt Nam thời khủng hoảng doanh nghiệp tiếng phỏpK48, Khoa NH – TC 17 Tác động khủng hoảng kinh tế Nguyễn Thị Võn, toàn cầu tới xuất hàng hóa Việt Vũ Thị Thanh Nam Hương, Trần Thị Huyền Trang Quản trị kinh doanh quốc K47B , Khoa Thương mại & KTQT KSSCD Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Page 29 18 Vấn đề thất nghiệp tỡnh hỡnh suy Lưu Thị Phương , Khuyến khớch giảm kinh tế Việt Nam Vũ Thị Lan, Lũ Thị Mai Huế, Trần Thị Bảo Thành, Hoàng Thu Hằng Kinh tế học K48, Khoa Kinh tế học Phạm Thị Thu 19 Khuyến khớch Hương, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Six Sigma – Phương pháp quản trị chất Ánh Tuyết, lượng hiệu doanh nghiệp Phạm Thị Thỳy Lớp Cụng nghiệp K48, Khoa Quản trị kinh doanh Trần Thị Mai 20 Khuyến khớch Phương, Đỗ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh Việt Nam chuỗi giỏ trị toàn cầu Mai, Lê Thị Hồng ngành dệt may Ngọc, Đoàn Thị Hoài Thương Lớp Kế hoạch K48A, Khoa Kế hoạch & Phỏt triển Năm 2010 Hoàn thiện chế giám sát tài đối Vừ Thế Vinh; Nhất với tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam Lê Thị Phương Hoa Lớp: TCDN K 49C, Khoa NH-TC Quản trị rủi ro mô hình Var Đỗ Nam Tựng, Nhì phương pháp ước lượng sử dụng copula Lớp Toỏn Tài chớnh điều kiện K 48, Khoa Toỏn kinh tế Đánh giá hiệu mô hình bếp cải tiến Nguyễn Thị Huyền, Nhì xó Pà Cũ, huyện Mai Chõu, Hũa Bỡnh Lớp Kinh tế môi trường K48, Khoa Môi trường ĐT 30 Ứng dụng sơ đồ dòng chảy giá trị để phát loại bỏ lóng phớ khõu đóng gói ghế gấp doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh thương mại Thành Phong Hoạt động M&A Ngân hàng thương mại Việt Nam – Xu hướng giai đoạn hậu khủng khoảng Lựa chọn chế tỷ giá hối đoái bối cảnh phục hồi kinh tế Việt Nam (trọng tâm 2010) Vận dụng phương pháp điều tra xó hội học nghiờn cứu vấn đề lên lớp sinh viên hệ quy trường đại học Kinh tế Quốc dân Cỏc giải pháp nâng cao tính hữu dụng thông tin kế toán trỡnh định nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam Hoàn thiện chiến lược thương hiệu VPBANK Hoàng Thị Giang, Lớp: Tổng Hợp K48C, Khoa QTKD, Phạm Xuõn Nam Ba Lớp NH49B Nguyễn Hà Thu, Lớp TCDN tiếng Phỏp 49 Khoa NH-TC Nguyễn Hoài Thu; Ba Đặng Vương Anh; Lê Đức Phúc, Lớp: Tài chớnh tiờn tiến K48,Khoa NH TC Nguyễn Thị Huyền; Khuyến khớch Vũ Thị Lan Phương Lớp Thống kờ KTXH, K48, Khoa Thống kờ Phạm Thị Dung; Khuyến khớch Đỗ Thị Huế; Giang Thị Phương Thuý, Lớp:Kế toỏn 49D, Khoa Kế toỏn Đỗ Tuấn Anh, Khuyến khớch Lớp Tài chớnh cụng, K48, Khoa NH - TC Năm 2011 Herding behavior in the Vietnamese Stock markets Hành vi bầy đàn trờn thị trường chứng khoỏn Việt Nam Vũ Văn Trường Nguyễn Thế Hưng Trần Thị Lan Hương Lớp Tài chớnh tiờn tiến K 49 Lờ Thanh Hà; Nhận diện lý giải Hành vi bầy đàn trờn Nguyễn Đức Hùng; thị trường chứng khoỏn Việt Nam Ngô Quốc Thái; KSSCD Ba Page 31 Nhì Ba Điều hành chớnh sỏch tỷ giỏ hướng tới mục tiờu kiềm chế lạm phỏt năm 2011 Hoàn thiện cụng tỏc định giỏ hoạt động M&A ngõn hàng VN Irationality and the effect of psychology biases on trading behavior of Vietnamese investors Sự bất hợp lý cỏc yếu tố tõm lý ảnh hưởng đến định đầu tư nhà đầu tư cỏ nhõn Việt Nam Bộ ba bất khả thi Việt Nam – Lựa chọn chớnh sỏch đánh giỏ tỏc động Sinh viờn với du lịch làng nghề truyền thống Trần Nhật Tuấn Lớp Kinh tế học K 49, Khoa Kinh tế học Đỗ Thị Kim Ngân; Đỗ Thu Phương; Trần Mai Thắng Lớp Tài chớnh F K50, Khoa Ngõn Hàng – Tài chớnh Nguyễn Thị Quỳnh Trang Lớp TCDN K49, Khoa Ngõn Hàng – Tài chớnh Ngụ Duy Bựi Anh Vũ Nguyễn Thị Huyền Trõm Lớp Tài chớnh tiờn tiến K 49 Đặng Thị Việt Quyên Trần Thị Thúy Hằng Mạc Thu Hằng Vũ Thị Luận Ngô Hữu Phước Lớp Kinh tế Bảo hiểm K50A, Khoa Bảo hiểm Lờ Phạm Diễm Hằng Nguyễn Mai Trinh Nguyễn Thu Hằng Lớp E-BBA1, Viện Quản trị kinh doanh Ba Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Khuyến khớch Năm 2012 32 Chất lượng dịch vụ công viên công Hà Nguyễn Hồ Phương nội Ngân, Nguyễn Diệu Huyền Nguyễn Ngọc Trõm, Nguyễn Việt Trinh Lớp E-BBA2 – B, Viện Quản trị Kinh doanh Đánh giá mức độ hài lũng sinh viờn đối Hoàng Vũ Hiệp với Chương trỡnh Cử nhõn quốc tế Lớp IBD khóa 5, Viện trường ĐH KTQD Đào tạo Quốc tế Nhì Dương Quỳnh Hoa Phân tích chi phí lựa chọn bất lợi thị Lớp Toỏn tài chớnh trường chứng khoán Việt Nam K50, Khoa Toỏn kinh tế Lờ Phạm Diễm Hằng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hoàng Thị Quý Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành Lớp E-BBA1, Viện khách công cộng xe buýt Hà nội Quản trị Kinh doanh Nghiên cứu thu nhập hộ gia đỡnh nụng dõn Trương Thị Thúy Hà Giang Lớp Kinh tế lao động K 51, Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực Đầu tư trực tiếp nước vào bất động Nguyễn Quang Thỏi sản ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam Lớp Tài chớnh doanh nghiệp 52C, Khoa Ngõn hàng - Tài chớnh Đo lường đặc tính văn hóa kinh doanh Bựi Thị Lờ, Việt Nam sử dụng mô hỡnh phương Tống Thu Lương, pháp luận Tropernaars Nguyễn Thị Thu Thủy Lớp QTKDTH 51B, Khoa Quản trị kinh doanh Ba KSSCD Page 33 Ba Ba Ba Ba Ba Nghèo đa chiều trẻ em tỉnh Điện Biên Nguyễn Thùy Dương Ba Lớp Kinh tế phỏt triển 51B, Khoa KH & PT Lương Thị Vân, Khuyến khớch Nguyễn Thanh Đạt Áp dụng bói đỗ xe thông minh Hà Nội, Nguyễn Ngọc Khánh, Đặng Thị Thu Hà thực trạng giải pháp QTKDTH 51B, Khoa Quản trị kinh doanh 34 [...]... trị rủi ro bằng mô hình Var và Đỗ Nam Tựng, Nhì phương pháp ước lượng sử dụng copula Lớp Toỏn Tài chớnh điều kiện K 48, Khoa Toỏn kinh tế 3 Đánh giá hiệu quả mô hình bếp cải tiến ở Nguyễn Thị Huyền, Nhì xó Pà Cũ, huyện Mai Chõu, Hũa Bỡnh Lớp Kinh tế môi trường K48, Khoa Môi trường và ĐT 30 4 5 Ứng dụng sơ đồ dòng chảy giá trị để phát hiện và loại bỏ lóng phớ trong khõu đóng gói ghế gấp tại doanh nghiệp... hạch Nguyễn Thị Thu toán thuế TNDN ở Việt Nam hiện nay Phương Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Nhài, Lê Thị ánh Tuyết Kế toán 45B Khoa Kế toán Nhì Tình hình đầu tư ra nước ngoài của các Nguyễn Đức Hoà doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian Đầu tư 45B, qua BM Kinh tế Đầu tư Thực trạng và dự báo xu hướng phát triển Trần Thị Thu Huyền nhượng quyền thương mại (Franchise) tại Nguyễn Thu Huyền Việt... nước tại các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay Phạm Thành Đạt Nguyễn Bảo Ngọc Nguyễn Phương Thảo TCDN 45A, Khoa ngân hàng – Tài chính Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất Trịnh Thị Hường, lượng ISO 9001: 2000 vào dịch vụ quản lý Lương Thị Mai, hành chính cấp xã phường ở Việt Nam - áp Nguyễn Thị Phương dụng cụ thể ở xã Hồng Thái Thuỳ Tống Thanh Tùng 8 Lưu Thị Thu Hương Phân Biệt kế toán tài... trường chứng khoán Việt Nam Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ tại tổng công ty than Việt Nam Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm giải quyết việc làm cho lao động tỉnh Vĩnh Phúc Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Vấn đề hoàn thiện tổ chức nhân sự tại trung tâm quảng... Liên Nam TC 43A Khuyến khích 8 Bộ máy tổ chức và hoạt động của kiểm toán Nhà nước tại Việt Nam Khuyến khích Ngô Duy Việt, Hà Thu Trang, Đinh Thế Hùng Kiểm toán 44 9 10 Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay Phạm Minh Thanh Giải pháp phát triển nghiệp vụ thanh toán thẻ tại Hội sở chính NHNT Việt Nam Bùi Thị Phương Lan Khuyến khích TCDN... sức khoẻ trẻ ĐT 40A em Việt nam 4 5 6 7 Bài học kinh nghệm và phương pháp hoàn thiện đối với việc dụng chuẩn mực kểm toán quốc tế số 530 “ Chọn mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác” vào thực tiễn kiểm toán tại Công ty kiểm toán Việt Nam” Nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình khu công nghiệp ở Việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Khu vực mậu dịch tự do ASEAN(AFTA) và những tác... Thu Trang, Lê Tuấn Minh, Đỗ Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Thu Hương Bảo hiểm 43 B Khuyến khích 7 12 Khuyến khích Khuyến khích 14 15 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất Tính giá thành sản phẩm và phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất Nguyễn Minh Ngọc Kế toán 41 D Khuyến khích 16 Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán độc... Thị Thu Hương Phân Biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị với việc hình thành hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam 9 Phát triển bền vững làng nghề gốm truyền thống ở Việt Nam 10 Tình hình xã hội hoá đầu tư ở Hà Nội 11 Lồng ghép chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo vào đổi mới công tác lập kế hoạch cấp tỉnh 12 Tác động của đầu tư trực tiếp Nhật Bản đến... công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán độc lập Việt Nam Trần Công Huân Kiểm toán 41 Khuyến khích 17 Xây dựng trương trình quản lý chi ngân sách tại đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Nguyễn Mạnh Tiến Tin học 41 B Khuyến khích 18 Một số vấn đề về sử dụng lao động nữ tại khu công nghiệp sài đồng B Mai Phương Bằng KTLĐ 41 A Khuyến khích 19 Hoạt động đồng tài trợ trong hệ thống... Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và Nguyễn Thị Minh tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc Phương nâng cao hiệu quả quản lý trong các Kế toán 41 C doanh nghiệp xây lắp Hoạch định chiến lược xuất khẩu cho Nguyễn Thu Ngàtổng công ty Thuỷ tinh và gốm xây dựng QTKDQT 41A - VIGLACERA Khuyến khích 8 Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu chi phí đối với DN ngoài quốc doanh ở Việt Nam hiện nay Phạm Thanh ... lý dự án đầu tư nước Hà Bắc Một vài ý kiến xây dựng chiến lược thị trường Công ty bánh kẹo Hải Hà  năm 1994 Một số vấn đề việc đưa giống lúa vào sản xuất nông nghiệp Huyện Kim Môn Hạch toán... Bước đầu nghiên cứu mô hình kinh tế trang trại phát triển bền vững số Trịnh Phương Khanh địa phương thuộc miền núi trung du KTMT K38 Bắc Bước đầu nghiên cứu mô hình kinh tế trang trại phát triển... Nghiệp vụ môi giới chứng khoán – Vấn đề thiết lập điều kiện hình thành Nguyễn Quỳnh Giao phát triển nghiệp vụ môi giới chứng Tài K38A khoán Việt Nam Giải pháp mở rộng tín dụng trang trại ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã Quang Thịnhhuyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang, Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã Quang Thịnhhuyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang, Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã Quang Thịnhhuyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan