0

skkn sinh học phần di truyền học, phép lai

10 1,059 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:41

Phần thứ đặt vấn đề Trong hoạt động nhà trường, chất lượng giáo dục hoạt động quan trọng, chất lượng nâng cao, chất lượng cao phản ánh vị nhà trường với cấp học xã hội Đặc biệt có chất lượng học sinh giỏi cấp Qua năm gần tỷ lệ học sinh dự thi học sinh giỏi cấp huyện môn sinh thường đạt kết chưa cao vùng khó khăn vùng Cộng hoà có trường THCS Tân Lập - Lạc Sơn Sở dĩ mặt tâm lý em cho môn sinh học môn học chính, học em chưa thực trọng, nên lựa chọn vào đội tuyển ôn luyện học sinh giỏi cấp huyện em bộc lộ rỗng kiến thức nhiều Mặt khác em chưa nắm rõ dạng tập sinh học đặc biệt sinh 9, dạng tập "Lai cặp tính trạng" Khi tiếp cận em lúng túng để tìm hướng giải Được tín nhiệm Ban giám hiệu hội đồng nhà trường, cổ vũ bạn bè, đồng nghiệp nên hai năm 2011 – 2012 2013 - 2014, ôn luyện học sinh giỏi môn Sinh học cấp huyện Tôi có số sáng kiến thu số kết Phần thứ hai Nội dung I - Cơ sở khoa học để đề xuất sáng kiến - Để có học sinh giỏi người dạy cần phải có khả phát hiện, sau có kế hoạch bồi dưỡng "Nhân tài" theo phương pháp bậc THCS, học sinh có lực học môn Sinh thường có biểu hiện: + Có hứng thú học tập môn học: tiết giảng Thầy em tỏ thái độ thích thú đọc, nghiên cứu thông tin, quan sát tranh ảnh, hay thực tế thiên nhiên em tỏ rõ có óc quan sát, nhận xét tinh tế sinh vật xung quanh Trong câu hỏi em hăng hái phát biểu xây dựng + Các em có khả tư tốt, tính suy luận, sáng tạo cao, tính chủ động nắm bắt kiến thức biến kiến thức học tập vận dụng vào đời sống, kiểm tra cách trung thực khách quan + Tính so sánh, đối chứng kiến thức học, sinh vật với + Các em có lòng yêu thích thiên nhiên, có lối sống hoà đồng với thiên nhiên Qua nghiên cứu thấy, việc học tập sinh học em không hoàn toàn giống nhau, việc phát em học tốt môn sinh học điều đơn giản em hoàn cảnh sống khác nhau, mức độ tiếp cận xã hội khác Bởi vậy, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học tương đối khó khăn Vì nhiều dạng ôn luyện môn sinh học lớp có dạng: Giải tập "Lai cặp tính trạng" Menden II - Nội dung cụ thể sáng kiến Như Tôi đặt vấn đề trên, việc ôn luyện học sinh giỏi môn Sinh học có nhiều dạng tập Song dạng quen thuộc thiếu thi học sinh giỏi dạng tập : "Lai cặp tính trạng" Men den, cụ thể : A- Vấn đề 1: Xác định kết F1, F2 (trội hoàn toàn trội không hoàn toàn) a Phương pháp giải: - Bước : Xác định trội - lặn - Bước : Quy ước gen - Bước : Xác định kiểu gen - Bước : Viết sơ đồ lai kết P : Mẹ x Bố B Các tập Bài 1: đậu Hà lan, tính trạng hạt màu vàng trội hoàn toàn so với hạt màu xanh xác định kết F1, F2 đem thụ phấn đậu chủng hạt vàng hạt xanh Bài 2: không phấn, tính trạng hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng, hoa hồng tính trạng trung gian Xác định kết F1, F2 đem thụ phấn phấn hoa đỏ hoa trắng Đáp án Bài 1: - Màu vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh (theo gt) - Gọi: Màu hạt Vàng - gen A Màu hạt xanh - gen a - Cây mẹ : hạt vàng chủng : A A - Cây bố : hạt xanh chủng : a a - Ta có sơ đồ lai kết : & Hạt vàng (AA) x % Hạt xanh (aa) P: GP: A F1: a Aa Kết : Tỷ lệ KG : 100% Aa Tỷ lệ KH : 100% hạt vàng - Cho F1 x F2: & Hạt vàng (Aa) x % Hạt vàng (A a) GF1 : A,a A,a F2 : A A a AA Aa a Aa aa Kết : Tỉ lệ KG : 1A A : 2A a : 1a a Tỉ lệ KH : hạt vàng : hạt xanh Bài : - Màu hoa đỏ trội không hoàn toàn so với màu hoa trắng (theo đề bài) - Ta có : Màu hoa đỏ → A A Màu hoa trắng → a a Màu hoa hồng → A a - Cây bố : Hoa đỏ (A A) - Cây mẹ : Hoa trắng (a a) - Sơ đồ lai : & Hoa trắng (aa) x % Hoa đỏ (AA) P: GP: a F1: A Aa - Kết : Tỉ lệ KG : 100% A a Tỉ lệ KH :100% Hoa màu hồng B1 - Bài luyện tập áp dụng: Bài : Đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng a Xác định kết thu F đem lai đậu chủng hoa đỏ hoa trắng b Xác định kết thu F đem lai đậu F với đậu hoa trắng Đáp số: a Rt (100% đỏ ); b 1Rt : 1rr (50% đỏ : 50% trắng) Bài 2: Đem giao phấn Dâu tây đỏ với Dâu tây trắng F thu 100% Dâu tây hồng, sau lấy dâu tây thu F lai với a Xác định kết thu F2 b Lấy Dâu tây hồng thụ phấn với Dâu tây trắng đời thu kết Đáp số : a 1A A : 2A a : 1a a (1 đỏ : hồng : 1trắng ) b 1A a : 1a a ( hồng : trắng ) B - Vấn đề : Dựa vào kiểu hình để xác định kiểu gen bố, mẹ a Phương pháp giải : Bước : Xác định trội - lặn Bước : Quy ước kiểu gen Bước : Xác định kiểu gen ( dựa vào KH lặn đời cháu ) Bước : Viết sơ đồ lai kết b Bài tập : người thuận tay phải (gen F), thuận tay trái (gen f ) Trong gia đình Bố Mẹ thuận tay phải, gái họ thuận tay trái Xác định kiểu gen Bố Mẹ; Viết sơ đồ lai minh hoạ Đáp án - Bố : thuận tay phải (F- ) - Mẹ : thuận tay phải (F- ) - Con gái: Thuận tay trái tính lặn - (ff ) gen f Bố, gen f Mẹ Vậy: kiểu gen Bố, Mẹ Ff - Ta có sơ đồ lai: P: & thuận tay phải (Ff) GP: F,f F1 x F2 : F,f x % thuận tay trái (Ff) F,f x F,f F2 : F F f FF F f Ff ff - Kết : Tỉ lệ KG : 1FF : 2Ff : 1ff Tỉ lệ KH: 75% thuận tay phải; 25% thuận tay trái B2 : Bài tập áp dụng : người, mắt nâu (gen B), mắt xanh (gen b) Trong gia đình Bố mắt nâu, Mẹ mắt xanh có người con: trai mắt nâu gái mắt xanh Xác định kiểu gen gia đình Đáp số : bố (Bb), Mẹ (bb), trai (Bb), gái (bb) C Vấn đề : Dựa vào tỉ lệ kiểu hình để xác định kiểu gen Bố, Mẹ a Phương pháp - Bước 1: xác định trội, lặn - Bước 2: Qui ước kiểu gen - Bước 3: xác định kiểu gen (dựa vào tỷ lệ KH ) : 100% ; :1; 1: b Bài tập: Cà chua, tính trạng tròn trội hoàn toàn so với bầu dục Muốn F1 xuất tỷ lệ kiểu hình : bố, mẹ phải có kiểu gen nào? Đem thụ phấn hai Cà chua bầu dục với nhau, xác định tỷ lệ phân ly đời Đáp án Xác định kết F1 : - Quả tròn trội hoàn toàn so với bầu dục (theo đầu bài) - Qui ước gen : Quả tròn - gen T Quả bầu dục - gen t - Muốn F1 xuất tỉ lệ : tỷ lệ lai phân tích - kiểu gen Bố dị hợp cặp Mẹ đồng hợp lặn (hoặc ngược lại ) - Cây Bố : tròn (Tt ) - Cây Mẹ : bầu dục (tt ) - Sơ đồ lai : & bầu dục (tt) P: GP: x % tròn (Tt) t F1: T, t Tt : tt - Kết : Tỷ lệ KG : 1Tt : 1tt Tỷ lệ KH : tròn : bầu dục Xác định kết F1 : - Cây bố : bầu dục (tt) - Cây mẹ : bầu dục (tt) & bầu dục (tt) P: GP: x % bầu dục (tt) t F1 t tt - Kết : Tỷ lệ KG : 100% tt Tỷ lệ KH : 100% bầu dục B3 - Bài tập áp dụng Bài : lúa, tính trạng chín sớm trội hoàn toàn so với chín muộn a Muốn F1 xuất tỷ lệ KH : bố, mẹ phải có kiểu gen kiểu ? b Nếu lấy lúa thu đời F thụ phấn với lúa chín muộn F có tỷ lệ phân ly nào? Đáp án a KG : 1SS : Ss ; 1ss KH : chín sớm : chín muộn b KG :100% Ss KH : 100% chín sớm Bài : lợn thân dài trội hoàn toàn so với thân ngắn a F1 thu tỷ lệ kiểu hình : kiểu gen bố, mẹ phải ? b Đem lợn thân dài giao phối với lợn thân ngắn kết thu ? Đáp án: a - Dd x Dd b - 50% thân dài : 50% thân ngắn 100% thân dài III Hiệu sáng kiến Với cách hướng dẫn giải tập với dạng tập khác thu thành công định Đội tuyển học sinh giỏi trường dự thi học sinh cấp huyện đạt giải sau: - Năm học: 2012 - 2013: em dự thi có em đạt giải Được công nhận học sinh giỏi huyện em: Bùi Thị Dung Đinh Thị Mỹ Ngọc Bùi Văn Thân Trong dự thi vòng tỉnh đoạt giải nhì em: Bùi Thị Dung - Năm học 2013 - 2014: dự thi em em công nhận học sinh giỏi huyện em Bùi Thị Nguyệt Bùi Thị Dường Phần thứ ba Kết luận - Công việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp cần thiết lại khó khăn, đòi hỏi người giáo viên phải thật say mê với nghề nghiệp, hết lòng nghiệp đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, song có lòng nhiệt tình chưa đủ, muốn thực nhiệm vụ đòi hỏi người giáo viên phải luôn tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nghiệp vụ thân, đồng thời phải đúc rút kinh nghiệm hay giảng tốt để rút cách giảng dạy tốt Để phục vụ cho việc ôn luyện, bồi dưỡng tốt ngành giáo dục cần cung cấp thêm cho trường nhiều: + Tài liệu giúp giáo viên dạy học bồi dưỡng môn sinh + Chỉ đạo trường có kế hoạch ôn luyện học sinh giỏi từ lớp đến lớp + Xây dựng nhiều sở trường học kiên cố để học sinh có môi trường học tốt Trên số kinh nghiệm ôn luyện học sinh giỏi môn sinh Tôi mong quý đồng nghiệp tham khảo mong muốn tham khảo kinh nghiệm quý đồng nghiệp để áp dụng ôn luyện học sinh nhiều thành Tôi xin chân thành cảm ơn ! Tân Lập, ngày tháng năm 2014 Người viết Bùi Văn Tịch 10 ... thấy, việc học tập sinh học em không hoàn toàn giống nhau, việc phát em học tốt môn sinh học điều đơn giản em hoàn cảnh sống khác nhau, mức độ tiếp cận xã hội khác Bởi vậy, bồi dưỡng học sinh giỏi... Bùi Thị Dung - Năm học 2013 - 2014: dự thi em em công nhận học sinh giỏi huyện em Bùi Thị Nguyệt Bùi Thị Dường Phần thứ ba Kết luận - Công việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp cần thiết... giúp giáo viên dạy học bồi dưỡng môn sinh + Chỉ đạo trường có kế hoạch ôn luyện học sinh giỏi từ lớp đến lớp + Xây dựng nhiều sở trường học kiên cố để học sinh có môi trường học tốt Trên số kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sinh học phần di truyền học, phép lai, skkn sinh học phần di truyền học, phép lai,

Từ khóa liên quan