0

skkn sinh học 9 hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo từng dạng

8 3,036 20
  • skkn sinh học 9 hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo từng dạng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:41

Phần Mở đầu Đặt vấn đề: Xuất phát từ mục tiêu giáo dục nâng cao chất lượng giảng dạy học sinh Trung học sở, môn Sinh học môn học mẻ, việc trang bị kiến thức có đào sâu suy nghĩ rèn luyện lực tư duy, phát huy trí lực học sinh điều vô quan trọng, sở vững để em học tập Sinh học tốt Trong trình giải toán di truyền phương pháp tối ưu Do người dạy phải thường xuyên trang bị thêm cho em số kiến thức mở rộng kiến thức học, biết vận dụng chúng thành thạo việc giải toán di truyền Trong chương trình Sinh học Trung học sở kiến thức phần di truyền trừu tượng nên cần đặc biệt quan tâm, sử dụng nhiều chương trình học cao Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn, kinh nghiệm thức tế trình giảng dạy để giúp em giải thành thạo toán di truyền có kinh nghiệm nhỏ: "Hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo dạng" Nhằm giúp em nắm vững phương pháp giải toán di truyền Qua phát huy trí lực học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy học Phần hai Nội dung Cơ sở khoa học Trong năm học trước giáo viên giảng dạy thường đơn theo kiến thức sách giáo khoa, không khắc sâu mở rộng để học sinh giải thành thạo số dạng toán Trong trình giải toán di truyền phương pháp đa dạng phong phú Song tuỳ dạng mà ta áp dụng phương pháp khác Vì hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo dạng Nội dung cụ thể A Cơ sở lý thuyết Phương pháp giải toán di truyền gồm bước: * Bước 1: Nhận thức toán: - Đọc kỹ đầu để hiểu kiện toán - Tìm mối quan hệ kiện với yêu cầu toán - Phải xác định rõ kiến thức có liên quan biết chưa biết * Bước 2: Lập kế hoạch giải toán - Cần xác định khâu, phần cần phải làm - Muốn lập kế hoạch giải toán cần phải bám sát kiện mà toán cho với yêu cầu toán * Bước 3: Kiểm tra kết quả: - Sau tìm kết cần kiểm tra lại - Bước kiểm tra cần đánh giá kết hay sai Lưu ý: số loại toán không thiết phải kiểm tra kết B Các dạng toán tập áp dụng Loại toán xác định cấu trúc vật chất di truyền ADN: * Dạng 1: Viết trình tự Nuclêôtit mạch đơn ADN Bài tập 1: Một đoạn phân tử ADN có trình tự Nuclêôtit mạch đơn thứ là: -A-G-G-T-X-G-A-Ta Viết trình tự Nuclêôtit mạch đơn thứ đoạn ADN b Xác định trình tự Nuclêôtit mạch đơn thứ dựa nguyên tắc ? Giải: a Viết trình tự Nuclêôtit mạch -A - G - G - T - X -G - A -T-T- X - X- A - G -X - T - Ab Dựa vào nguyên tắc bổ sung gữa Nuclêôtit đối diện mạch đơn: A - T, G - X Dạng 2: Tìm số lượng thành phần loại Nuclêôtit phân tử ADN Bài tập 2: Một phân tử ADN có tỷ lệ % Nuclêôtit loại T = 20% tổng số Nuclêôtit ADN a Tính tỷ lệ % loại Nuclêôtit lại b Nếu số lượng Nuclêôtit loại X 300.000 tính số lượng loại Nuclêôtit lại Giải: a Tỷ lệ % loại Nuclêôtit lại: Theo nguyên tắc bổ sung ta có: % A = % T = 20% N 100% - 20% %G =%X= = 30% N b Số lượng Nuclêôtit loại Ta có: X = 300.000 = 30% tổng số Nuclêôtit ADN (N) ⇒ tổng số Nuclêôtit ADN là: 300.000 x 100 N = = 1.000.000 N 30 Vậy số Nuclêôtit loại ADN là: A = T = 20% x 1.000.000 = 200.000 G = X = 300.000 Dạng 3: Tìm tổng số Nuclêôtit chiều dài khối lượng phân tử ADN Bài tập 3: Một đoạn ADN có A = 240 = 10% tổng số Nuclêôtit đoạn ADN a Tìm tổng số Nuclêôtit đoạn ADN b Tính chiều dài đoạn ADN c Đoạn ADN có khối lượng phân tử ? Giải: a Tổng số Nuclêôtit đoạn ADN: Ta có: A = 240 = 10% N ⇒ tổng số Nuclêôtit ADN là: 240 x 10 N = = 2.400 N 10 b Chiều dài đoạn ADN: (lADN) Ta có: N x 3,4 A0 lADN = 2.400 x 3,4 A0 = = 4.080 A0 c Khối lượng phân tử đoạn ADN (MADN) Ta có MADN = N x 300 đv C = 2.400 x 300 đv C = 720.000 đv C Dạng 4: Tìm số lần gen tự nhân đôi, số gen tạo số Nuclêôtit môi trường cung cấp Bài tập 4: Một đoạn ADN có T = 800, X = 700 Khi đoạn ADN tự nhân đôi lần xác định: a Số đoạn ADN tạo b Số Nuclêôtit loại môi trường cung cấp cho trình nhân đôi đoạn ADN cho Giải: a Số đoạn ADN tạo ra: Theo giả thuyết đoạn ADN cho tự nhân đôi lần Ta có: số đoạn ADN tạo là: 2n = 23 = b Số Nuclêôtit mõi loại môi trường cung cấp: - Số Nuclêôtit loại đoạn ADN ban đầu: A = T = 800 G = X = 700 - Số Nuclêôtit loại môi trường phải cung cấp cho đoạn ADN ban đầu tự nhân đôi lần là: Amt = Tmt = AADN (2n - ) = 800 (23 - 1) = 5.600 Gmt = Xmt = GADN (2n - ) = 700 (23 - 1) = 4.900 Bài học rút từ thực tế Để giúp học sinh có lực, có tri thức giáo viên cần trang bị cho học sinh kiến thức cách vững vàng Trong sáng kiến cần trang bị cho học sinh nắm vững phương pháp giải toán di truyền chương trình sách giáo khoa, đồng thời nắm vững phương pháp mở rộng Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Từ lúng túng học sinh giải toán di truyền Sau áp dụng chuyên đề học sinh giải thành thạo toán di truyền em tự tin học tập say sưa với môn Sinh học nhiều Qua phát triển tính tìm tòi sáng tạo, tư lô gíc trình làm tập Kết quả: Số học sinh khá, giỏi tăng từ 40 % lên 50% Số học sinh yếu, giảm từ 15% xuống 5% Số học sinh trung bình đạt 45% Phần ba Kết luận Việc nâng cao chất lượng giảng dạy yêu cầu cấp thiết trường phổ thông Đặc biệt giảng dạy môn Sinh học trường THCS Trang bị cho em kiến thức đào sâu rèn luyện lực tư sáng tạo cho em cần thiết Qua thức tế giảng dạy giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng tốt phương pháp em học tốt Kết cho thấy em giải tập di truyền sáng tạo tự tin Từ chất lượng tăng lên rõ rệt Do trình độ có hạn người thực chuyên đề đề cập đến phạm vi hẹp, chắn nhiều thiếu sót Mong đồng chí, đồng nghiệp góp ý trao đổi để nâng cao chất lượng giảng dạy Tuân Đạo, ngày 27 tháng năm 2014 Người thực Bùi Thị Hào ... phương pháp đa dạng phong phú Song tuỳ dạng mà ta áp dụng phương pháp khác Vì hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo dạng Nội dung cụ thể A Cơ sở lý thuyết Phương pháp giải toán di truyền gồm... sở khoa học Trong năm học trước giáo viên giảng dạy thường đơn theo kiến thức sách giáo khoa, không khắc sâu mở rộng để học sinh giải thành thạo số dạng toán Trong trình giải toán di truyền phương... giải toán di truyền chương trình sách giáo khoa, đồng thời nắm vững phương pháp mở rộng Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Từ lúng túng học sinh giải toán di truyền Sau áp dụng chuyên đề học sinh giải
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sinh học 9 hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo từng dạng, skkn sinh học 9 hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo từng dạng,

Từ khóa liên quan