0

Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 8 có đáp án chi tiết

138 9,281 79

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2015, 00:55

Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hay, dành cho em tham khảo, luyện đề, rèn luyện tư học tập tốt chuẩn bị cho kì thi quan trọng tới Mời em học sinh thầy cô tham khảo PHÒNG GD&ĐT BÁ THƯỚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI HỌC SINH GIỎI TUYẾN HUYỆN Năm học 2013-2014 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1(3đ): a, Nêu tóm tắt tuần hoàn máu hai vòng tuần hoàn người? Hệ tuần hoàn có tính tự điều chỉnh nào? b, Huyết áp gì? Vì xa tim huyết áp nhỏ? c, Hai người có số huyết áp 80/120,150/180 em hiểu điều nào? người mắc bệnh huyết áp cao không nên ăn mặn? Câu 2(3đ): a, Phân biệt khác tế bào thực vật tế bào động vật b, Tại nói tế bào vừa đơn vị cấu trúc vừa đơn vị chức năng? Câu 3(2đ) Tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi hoạt động tim không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan hay khách quan người tính chu kỳ ( nhịp tim) lưu lượng ôxi cung cấp cho tế bào phút ( Biết nhịp cung cấp cho tế bào 30 ml ôxi) Câu4 (4đ) Một người hô hấp bình thường 18 nhịp/1 phút, nhịp hít vào với lượng khí 400 ml Khi người tập luyện hô hấp sâu 12nhịp/1phút, nhịp hít vào 600ml không khí a) Tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích khoảng chết, khí hữu ích phế nang người hô hấp thường hô hấp sâu? (Biết lượng khí vô ích khoảng chết nhịp hô nhấp 150ml) b, Phân biệt hô hấp thường hô hấp sâu Câu 5(2đ): a, Trình bày trình tiêu hóa thức ăn ruột non? nói ruột non trung tâm trình tiêu hóa? Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết b, Vì mắc bệnh gan làm giảm khả tiêu hóa? Câu (4đ): Cho biết tâm thất trái lần co bóp đẩy 70 ml máu ngày đêm đẩy 7560 l máu Thời gian pha dãn chung ½ chu kì tim, thời gian pha co tâm nhĩ 1/3 pha co tâm thất Hỏi: a Số lần mạch đập phút? b Thời gian hoạt động chu kì tim? c Thời gian pha: co tâm nhĩ, co tâm thất, dãn chung? HẾT Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh SBD Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết PHÒNG GD&ĐT BÁ THƯỚC ĐỀ CHÍNH THỨC Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG LỚP Năm học: 2013-2014 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Nội dung a,Tuần hoàn máu hai vòng tuần hoàn người là: - Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu đỏ thẫm từ tâm thất phải ĐM phổi Phổi(TĐK nhường CO2 nhậnO2 biến máu đỏ thẩm trở thành máu đỏ tươi)TM phổi Tâm nhĩ trái - Vòng tuần hoàn lớn: Máu đỏ tươi từ tâm thất trái ĐM chủ Tế bào quan( TĐC nhường O2 cho tế bào,nhận CO2 biến máu đỏ tươi thành máu đỏ thẫm) TM chủ Tâm nhĩ phải - Hệ tuần hoàn có tính tự điều chỉnh cao: đặc tính hệ tuần hoàn làm việc liên tục suốt đời không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan hay khách quan người + Pha giãn chung pha làm việc 0,4 giây, nhịp nhàng hai pha co giãn làm cho tim hoạt động nhịp nhàng + Trên thành tim có hạch tự động đảm bảo điều hòa hoạt động tim tăng nhịp giảm nhịp + Hệ tuần hoàn có đội quân bảo vệ cực mạnh tạo hệ thống miễn dịch loại bạch cầu hàng rào bảo vệ, làm cho máu + Mao mạch dễ vỡ chế tự vệ có hiệu khả đông máu máu có hồng cầu huyết tương, tiểu cầu giải phóng enzim protein hòa tan với ion Ca++ mạch vỡ thay đổi áp suất tạo tơ máu gây nên đông máu, nhờ có chế mà hệ tuần hoàn dòng suốt Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 b, Huyết áp áp lực máu mạch tim co bóp gây Huyết áp mạch đạt tối đa tương ứng với thời gian tâm thất co 0,5 đạt tối thiểu tâm thất dãn Càng gần tim áp lực lớn huyết áp lớn xa tim áp lực nhỏ huyết áp nhỏ Vì lượng tâm thất co đẩy máu giảm hệ mạch, dẫn đến sức ép máu lên thành mạch giảm dần 0,5 c, 120 mmHg huyết áp tối đa, 80 mmHg huyết áp tối thiểu Người có số huyết áp bình thường Huyết áp 150 mmHg huyết áp tối thiểu, 180 mmHg huyết áp tối đa, người có số Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết người cao huyết áp 0,5 * Người bị cao huyết áp không nên ăn mặn vì: - Nếu ăn mặn nồng độ Na huyết tương máu cao bị tích tụ hai bên thành mạch máu, dẫn đến tăng áp suất thẩm thấu mao mạch, mạch máu hút nước tăng huyết áp - Nếu ăn mặn làm cho huyết áp tăng cao đẫn đến nhồi máu tim, vỡ động mạch, đột quỵ, tử vong a, Tế bào động vật - Không có thành tế bào, màng cấu tạo Protein Lipit - Không có lạp thể Tế bào thực vật - Có thành tế bào, màng cấu tạo xenlulô - Có lạp thể, sắc lạp, bột lạp, lạp thể - Không có không bào - Có không bào lớn nhỏ - Có trung tử - Không có trung tử - Chất dự trữ glicogen - Chất dự trữ hyđơrat bon b, * Tế bào đơn vị cấu trúc: - Từ dạng sinh vật đơn giản, đến dạng sinh vật phức tạp, có đơn vị cấu tạo tế bào tạo nên thể sống - Trong tế bào có nhiều bào quan, bào quan lại có cấu trúc riêng biệt giữ chức khác - Cấu tạo điển hình tế bào gồm: Màng tế bào cấu tạo chất nguyên sinh, gọi màng sinh chất Màng sinh chất có vai trò quan trọng việc trao đổi chất tế bào môi trường Tế bào chất nơi diễn hoạt động sống tế bào, chất tế bào có nhiều bào quan, có chức quan trọng như: Ti thể, lạp thể, thể gôngi, trung thể, lưới nội chất, ribôxôm thực trình sống tế bào * Tế bào đơn vị chức năng: - Tất dấu hiệu đặc trưng cho sống( sinh trưởng,hô hấp,tổng hợp,phân giải) diễn tế bào - Tế bào đơn vị hoạt động thống mặt trao đổi chất, giữ vai trò điều khiển đạo - Dù phương thức sinh sản tế bào mắt xích nối hệ thông qua vật chất di truyền( NST ADN) 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Đổi phút = 60 giây Vậy 6phút = 360 giây Số nhịp tim hoạt động 6phút là: 360:0,8 = 450 (nhịp) Số ôxi cung cấp cho tế bào 6phút là: 450.30 = 13500(mlôxi) a, * Một người thở bình thường 18 nhịp/phút,mỗi nhịp hít vào 400ml không khí vậy: + Khí lưu thông là: 18 × 400 = 7200 (ml) + Khí vô ích khoảng chết là: 150 18 = 2700 (ml) + Khí hữu ích vào đến phế nang là: 7200 – 2700 = 4500 (ml) * Khi người thở sâu 12 nhịp/phút nhịp hít vào 600ml không khí vậy: + Khí lưu thông /phút là: 600 12 = 7200 (ml) + Khí vô ích khoảng chết là: 150 12 = 1800 (ml) + Khí hữu ích vào đến phế nang : 7200 – 1800 = 5400 (ml) b, Sự khác giữu hô hấp thường hô hấp sâu: Hô hấp thường Hô hấp sâu - Diễn cách tự nhiên, - Là hoạt động có ý thức không ý thức - Số tham gia vào hoạt dộng - Số tham gia vào hoạt động hô hấp nhiều (ngoài hô hấp (chỉ có tham tham gia hô hấp thường gia cơ: Cơ nâng sườn, có tham gia ức sườn hoành) đòn chũm, sườn trong, hạ sườn - Lưu lượng khí trao đổi - Lưu lượng khí trao đổi nhiều 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 a, * Quá trình tiêu hóa thức ăn ruột non: - Tiêu hoá lí học: Là trình nhào trộn thức ăn thấm dịch tiêu hoá trình đẩy thức ăn di chuyển ruột - Tiêu hoá hoá học: (Ở ruột non tiêu hoá hoá học chủ yếu) gồm trình biến đổi hoàn toàn thức ăn thành chất dinh dưỡng: + Tinh bột Đường đôi Đường đơn + Prôtêin Peptit Axitamin + Lipit Các giọt mỡ nhỏ Glixerin Axitbéo + Axitnucleic Nucleôtit * Ruột non trung tâm trình tiêu hoá vì: 0,25 1,0 Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Tại xảy trình tiêu hoá hoàn toàn tạo thành sản phẩm cuối trình tiêu hoá, tất loại thức ăn thành chất dinh dưỡng b, Khi mắc bệnh gan làm giảm khả tiêu hóa vì: - Dịch mật gan tiết tạo môi trường kiềm giúp đóng mở vòng môn vị điều khiển thức ăn từ dày xuống ruột tạo môi trường kiềm cho enzim tiêu hoá hoạt động Góp phần tiêu hoá hấp thụ mỡ - Khi bị bệnh gan làm giảm khả tiết mật, dẫn đến giảm khả tiêu hoá 0,25 0,5 a Trong phút co đẩy lượng máu là: 7560 : (24.60) = 5,25 (lít) Số lần tâm thất trái co phút là: (5,25 1000) : 70 = 75 (lần) Vậy số lần mạch đập 1phút là: 75 lần b Thời gian hoạt động chu kì tim là: 60: 75 = 0,8 (giây) c Thời gian pha: - Thời gian pha giãn chung: 0,8 : = 0,4 (giây) - Gọi thời gian pha nhĩ co x giây -> Thời gian pha thất co 3x Ta có: x + 3x = 0,8 – 0,4 = 0,4 => x = 0,1 (giây) Vậy thời gian tâm nhĩ co: 0,1 giây Thời gian tâm thất co: 0,1 = 0,3 giây 1,5 1,0 1,5 Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Phòng giáo dục & đào tạo thuỷ đề thi chọn học sinh khiếu lớp thcs năm học 2010- 2011 Môn: sinh học Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề Đề thức Đề thi có 01 trang -Câu 1( 2,5 điểm) Phản xạ gì? Nêu khác biệt phản xạ động vật với tượng cảm ứng thực vật ( ví dụ chạm tay vào trinh nữ cụp lại) Câu 2( 4,0 điểm) So sánh khác biệt loại mạch máu Giải thích khác Câu 3(2,5 điểm) Trình bày tiêu hoá thức ăn khoang miệng Câu 4(3,0 điểm) Đồng hoá gì? Dị hoá gì? Tỉ lệ đồng hoá dị hoá độ tuổi trạng thái khác thay đổi nào? Câu 5(3,0 điểm) a Khi cầu thận bị viêm suy thoái dẫn đến hậu nghiêm trọng sức khoẻ? b Em giải thích nói: " Giữ vệ sinh tai, mũi, họng góp phần bảo vệ cầu thận khỏi bị hư hại cấu trúc" Câu 6(3,0 điểm) Hệ nội tiết có đặc điểm gì? Hãy nêu điểm giống khác tuyến nội tiết tuyến ngoại tiết Câu 7(2,0 điểm) Em giải thích muốn tránh thai cần phải nắm vững nguyên tắc sau: - Ngăn trứng chín rụng - Tránh không để tinh trùng gặp trứng - Chống làm tổ trứng thụ tinh - Hết -Họ tên thí sinh SBD Cán coi thi không cần giải thích thêm./ Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Phòng giáo dục đào tạo thuỷ -Hướng dẫn chấm thi chọn học sinh khiếu lớp thcs năm học 2010-2011 Môn:sinh học.(đề thức) phần kiến thức cho điểm Câu1(2,5 điểm) * Phản xạ phản ứng thể trả lời kích thích môi trường thông qua hệ thần kinh * Sự khác biệt phản xạ động vật với tượng cảm ứng thực vật ( ví dụ chạm tay vào trinh nữ cụp lại) - Phản xạ phản ứng có tham gia hệ thần kinh - Cảm ứng thực vật , ví dụ tượng cụp xấu hổ chủ yếu thay đổi trương nước tế bào gốc thần kinh điều khiển Câu2(4,0 điểm) Các loại mạch máu Động mạch Sự khác biệt cấu tạo - Thành có lớp với lớp mô liên kết lớp trơn dày tĩnh mạch - Lòng hẹp tĩnh mạch 1,0 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm Giải thích Thích hợp với chức dẫn máu từ tim đến quan với vận tốc cao, áp lực lớn Tĩnh mạch - Thành có lớp lớp mô Thích hợp với chức liên kết lớp trơn mỏng dẫn máu từ khắp động mạch tế bào thể - Lòng rộng động tim với vận tốc mạch áp lực nhỏ - Có van chiều nơi máu phải chảy ngược chiều trọng lực Mao mạch - Nhỏ phân nhánh nhiều Thích hợp với chức - Thành mỏng, gồm toả rộng tới lớp biểu bì tế bào mô, tạo - Lòng hẹp điều kiện cho trao đổi chất với tế bào Câu3(2,5 điểm) Sự tiêu hoá thức ăn khoang miệng: - Biến đổi lí học: Nhờ hoạt động phối hợp răng, lưỡi, 1,0 điểm 1,5 điểm 1,5 điểm Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết môi má tuyến nước bọt làm cho thức ăn đưa vào khoang miệng trở thành viên thức ăn mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt dễ nuốt - Biến đổi hoá học: Nhờ hoạt động enzim amilaza nước bọt phần tinh bột (chín) thức ăn biến đổi thành đường mantôzơ Câu4(3,0 điểm) - Đồng hoá trình tổng hợp từ chất đơn giản thành chất phức tạp đặc trưng thể tích luỹ lượng - Dị hoá trình phân giải chất phức tạp thành sản phẩm đơn giản giải phóng lượng - Tỉ lệ đồng hoá dị hoá thể (khác độ tuổi trạng thái) không giống phụ thuộc vào: + Lứa tuổi: trẻ em, thể lớn, trình đồng hoá lớn dị hoá, ngược lại người già, trình dị hoá lại lớn đồng hoá + Vào thời điểm lao động, dị hoá lớn đồng hoá, ngược lại lúc nghỉ ngơi đồng hoá mạnh dị hoá Câu 5(3,0 điểm) a Khi cầu thận bị viêm suy thoái dẫn đến hậu nghiêm trọng: Quá trình lọc máu bị trì trệ Các chất cặn bã chất độc hại bị tích tụ máu Biểu sớm thể bị phù, suy thận toàn dẫn tới hôn mê chết b Có thể nói: " Giữ vệ sinh tai, mũi, họng góp phần bảo vệ cầu thận khỏi bị hư hại cấu trúc" Vì : - Nếu giữ vệ sinh tai, mũi, họng tai, mũi, họng đỡ bị viêm nhiễm vi khuẩn gây nên - Các vi khuẩn gây viêm tai, mũi, họng thường gián tiếp gây viêm cầu thận kháng thể thể sinh công vi khuẩn này( theo đường máu kẹt cầu thận) công nhầm làm hư hại cấu trúc cầu thận Câu 6(3,0 điểm) * Đặc điểm hệ nội tiết: - Ngoài hệ thần kinh, hệ nội tiết góp phần quan trọng việc điều hoà trình sinh lí thể, đặc biệt trình trao đổi chất, trình chuyển hoá vật chất lượng tế bào thể nhờ hoocmôn từ tuyến nội tiết tiết - Tác động thông qua đường máu nên chậm kéo dài diện rộng * Những điểm giống khác tuyến nội tiết tuyến ngoại tiết - Giống nhau: tế bào tuyến tiết sản phẩm tiết 1,25 điểm 1,25 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1,5 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 0,75 điểm Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết - Khác nhau: sản phẩm tiết tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu, sản phẩm tuyến ngoại tiết tập trung vào vào ống dẫn để đổ Câu 7(2,0 điểm) Muốn tránh thai cần phải nắm vững nguyên tắc dựa vào điều kiện cần cho thụ tinh thụ thai - Điều kiện cần cho thụ tinh: Sự thụ tinh xảy trứng gặp tinh trùng tinh trùng lọt vào trứng để tạo thành hợp tử - Điều kiện cần cho thụ thai: Sự thụ thai xảy trứng thụ tinh bám làm tổ lớp niêm mạc tử cung Hết - 0,75 điểm 0,5 điểm 0,75 điểm 0,75 điểm Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết trùng 100%.Nếu hợp tử tạo sinh sản lần tổng số tế bào tạo ? II.ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM: Câu Nội dung Câu1(2đ) *Cột sống có dạng chữ s: Vừa làm tăng chiều cao thể,giúp quan sát định hướng tốt lao động,di chuyển;vừa chuyển toàn trọng lượng nội quan sang phần xương chậu,giúp thể di chuyển thuận lợi *Cột sống có đoạn cong: đoạn cong trước(cổ lưng) đoạn cong sau(ngực cùng).Giúp phân tán lực tác dụng từ đầu xuống lực tác dụng từ chân lên lúc di chuyển;tránh làm tổn thương cột sống thể *Các xương đốt sống đoạn cổ ,ngực lưng : - Các đốt sống khớp theo kiểu bán động,vừa tạo tính ổn định để bảo vệ nội quan vừa giúp phần thân xoay trở vận chuyển,lao động - Giữa đốt sống nói trêncòn có sụn đệm,tránh cho chúng bị tổn thương thể di chuyển *Đoạn sống đoạn sống cụt : - Gồm sống khớp với nhsu theo kiểu bất động để tạo tính chắn chịu đựng phần tác dụng trọng lượng lúc thể ngồi - Đoạn sống khớp bất động với xương chậu để tạo giá đỡ chắn cho nội quan, tránh cho chúng Điểm 0,5 đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Câu2(1,75đ) Câu3(2,5đ) Câu4(2,5đ) tổn thương lúc thể vận chuyển ,lao động -Dòng máu chảy động mạch có áp lực gọi huyết áp -Huyết áp sinh lực co tâm thất , lúc tâm thất co ta có huyết áp tối đa,lúc tâm thất giãn có huyết áp tối thiểu -Càng xa tim huyết áp nhỏ vận tốc máu giảm dần dẫn đến áp lực giảm *Huyết áp 120/80 chứng tỏ sức khoẻ người bình thường.Lúc tâm thất co huyết áp tối đa 120,lúc tâm thất giãn huyết áp tối thiểu là80 *Người bị cao huyết áp thường dẫn đến suy tim tim phải tăng cường độ làm việc để đẩy máu vào động mạch,lâu ngày làm mỏi tim dẫn đến suy tim a.-Ruột non nơi chứa thức ăn mà chủ yếu tiêu hoá hấp thụ thức ăn -Ý nghĩa : +Kịp trung hoà tính axít +Có thời gian để tuyến tuỵ ,tuyến ruột tiết enzim +Đủ thời gian tiêu hoá triệt để thưc ăn hấp thụ chất dinh dưỡng b.-Tế bào hồng cầu người nhân để: +Phù hợp chức vận chuyển khí +Tăng thêm không gian để chứa hêmôglôbin +Giảm dùng ôxi mức thấp +Không thưc chức tổng hợp prôtêin -Tế bào bạch cầu có nhân để phù hợp với chức bảo vệ thể : +Nhờ có nhân tổng hợp enzim, prôtêin kháng thể +Tổng hợp chất kháng độc,chất kết tủa prôtêin lạ,chất hoà tan vi khuẩn a.-Nhịn thở sau thở sâu nhiều lần lâu so với nhịn thở lúc thở bình thường - Khi thở sâu khí CO2 khí dự trữ khí cặn bị hoà loãng nên phải lâu đạt đến nồngđộ ngưỡng để kích thích trung khu hô hấp hoạt động trở lại b.Các nếp nhăn vỏ não ,ở ruột non dày người có chức năng: -Bán cầu não lớn nhiều nếp nhăn nhằm tăng diện tích võ não,do tăng tế bào thần kinh -Ruột non có nhiều nếp nhăn nhằm tăng diện tích tiếp 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0.25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết xúc,do tăng khả hấp thụ thưc ăn -Dạ dày có nhiều nếp nhăn nhằm tăng khả chứa thứa ăn c.Mắt người phân biệt độ lớn,hình dạng,màu sắc vật: -Ánh sáng từ xuyên qua môi trường suốt tới lớp sắc bào màng lưới phản chiếu trở lại kích thích tế bào thần kinh thị giác -Trong tế bào có chất đặc biệt chịu tác dụng ánh sáng bị phân huỷ làm xuất xung thần kinh theo dây hướng tâm lên vùng chẩm vỏ não -Ở chúng phân tích nhận biết đựơc hình dạng ,độ lớn ,màu sắc vật Câu5: (1,25đ) -Số tinh trùng trực tiếp thụ tinh : 10000x 1%=100 tinh trùng -Số hợp tử tạo =số tinh trùng thụ tinh=100 hợp tử Tổng số tế bào tao : 100x 2=200 tế bào 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Phòng GDvà ĐT TP Yên Bái Trường THCS Nguyễn Du ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn : SINH HỌC - Lớp Năm học 2012-2013 Đề Câu 1.( 2điểm ) Hãy ghép cho phù hợp cấu tạo chức phận từ kiện cho đây: Cấu tạo Chức Sụn bọc đầu xương a Giúp xương phát triển to bề ngang mô xương cứng b Chịu lực, đảm bảo vững Màng xương c Phân tán lực tác động Tạo ô chứa tuỷ đỏ xương 4.Mô xương xốp gồm d Giảm ma sát khớp xương nan xương Câu (2điểm ) Những điểm nêu sau đây, điểm chức mô thần kinh a Bảo vệ , hấp thụ , tiết b Co dãn tạo nên vận động c Tiếp nhận kích thích , dẫn truyền sung thần kinh d Sử lý thông tin ,điều hoà hoạt động quan Máu gồm thành phần : a Hồng cầu , bạch cầu , tiểu cầu b Hồng cầu , huyết tương c Huyết tương tế bào máu d Huyết tương bạch cầu Câu ( 4điểm ) a Cấu tạo chức hồng cầu b Cơ chế đông máu ? Vẽ sơ đồ trình đông máu ? Câu ( 4điểm ) a Nêu chức bào quan có chất tế bào nhân b Điểm khác giũa tế bào thực vật tế bào động vật ? Trong tế bào động vật phận quan trọng ? ? Câu ( 4điểm ) a Một người kéo vật nặng 10 kg từ nơi thấp lên độ cao 8m công sinh : A 50 J ; B 500 J ; C 1000 J ; D 800 J b Giải thích ý em cho Câu ( 4điểm ) a Đặc điểm bạch cầu tiểu cầu thích nghi với chức đảm nhiệm ? Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết b Nêu nguyên tắc đảm bảo an toàn truyền máu cho bệnh nhân ? Ở người bình thương khoẻ mạnh đem cho lượng máu định có hại đến sức khoẻ không ? ? ĐÁP ÁN Câu ( điểm ) Mỗi ý 0,5 điểm d b a c Câu ( điểm ) c,d c Câu (4 điểm ) a Cấu tạo chức hồng cầu Trình bày cấu tạo hồng cầu ( điểm ) Trình bày chức hồng cầu ( điểm ) c Cơ chế đông máu - Nêu thành phần máu ( 0,5 điểm ) - Cơ chế đông máu ( điểm ) - Vẽ sơ đồ ( 0,5 điểm ) Câu ( điểm ) a Nêu chức bào quan có chất tế bào nhân (2đ) b Trình bày điểm kháu … (1,5đ ) - Bộ phận quan trọng giaủi thích ( 0,5 đ ) Câu ( điểm ) a Ý d ( điểm ) b Giải thích : Gọi công sinh để kéo vật A ta có : A=F.S (1,5đ ) Theo ta có: 10 kg trọng lượng F= 100 N Thay vào ta có : A=100.8 =800 J ( 1,5 đ) Câu ( điểm ) a ( 2đ ) - Chức bạch cầu : ( 1,5 đ) Bảo vệ thể chống lại tác nhân gây bệnh vi rút , vi khuẩn Để thích ứng với chức bạch cầu có đặc điểm sau : + Bạch cầu có khả tự thay đổi hình dạng , chúng xuyên qua thành mạch máu di chuyển qua kẽ gian bào đến nơi có vi khuẩn , vi rút xâm nhập + Bạch cầu tự tạo chân giả để bao vây vi khuẩn , vi rút sau tiết chất phá huỷ vi khuẩn , vi rút Gọi khả thực bào bạch cầu + Bạch cầu có khả sản xuất kháng thể để vô hiệu hoá kháng nguyên vi khuẩn , vi rút tạo Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết - Tiểu cầu hích nghi với chức : ( 0,5 đ ) + Tham gia trình đông máu , giúp thể chống máu bị thương + Tiểu cầu có chứa loại enzim gây đông máu + Tiểu cầu dễ vỡ mạch máu bị đứt , nhờ giải phóng enzim để gây đông máu b -Nguyên tắc an toàn truyền máu : ( điểm ) - TRình bày cho máu hại đến sức khoẻ ? ? ( điểm ) Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết PHÒNG GD& ĐT huyện DH 2011 Trường THCS Hiệp Thạnh ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NH: 2010 MÔN: SINH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 120 phút (kktgpđ) NỘI DUNG ĐỀ Câu (3.0 điểm) Tế bào động vật tế bào thực vật giống khác cấu tạo đặc điểm ? Câu (4.0 điểm) 1- Xương có tính chất thành phần hóa học ? Nêu thí nghiệm để chứng minh thành phần hóa học có xương 2- Giải thích nguyên nhân có tượng “Chuột rút” cầu thủ bóng đá Câu (3.0 điểm) 1- Huyết áp gì? Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp ? 2- Vì tim hoạt động theo nhịp gián đoạn máu lại chảy liên tục hệ mạch Câu (3.0 điểm) 1- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức phổi 2- Khi người hoạt động mạnh nhịp hô hấp thay đổi ? Giải thích ? Câu (3.0 điểm) 1- Cho sơ đồ chuyển hóa sau a- Tinh bột  Mantôzơ b- Mantôzơ  Glucôzơ c- Prôtêin chuỗi dài  Prôtêin chuỗi ngắn d- Lipit  Glyxêrin axit béo Em cho biết sơ đồ chuyển hóa xẩy phận ống tiêu hóa 2- Ruột non có cấu tạo để phù hợp với chức tiêu hóa hấp thụ thức ăn Câu (4.0 điểm) 1- Khi nghiên cứu chức tủy sống ếch tủy, bạn học sinh vô tình làm đứt số rễ tủy, cách em phát rễ còn, rễ bị đứt Hãy giải thích 2- Tại nói dây thần kinh tủy dây pha? Hiệp Thạnh, ngày 11 tháng năm 2011 GIÁO VIÊN RA ĐỀ Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Nguyễn Thị Phụng Anh HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC Thời gian làm 120phút HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (3.0 điểm) Tế bào động vật tế bào thực vật giống khác cấu tạo đặc điểm ? * Giống nhau: - Đều có màng - Tế bào chất với bào quan: Ty thể, thể gôngi, lưới nội chất, ribôxôm - Nhân: có nhân chất nhiễm sắc * Khác nhau: Tế bào thực vật Tế bào động vật - Có mạng xelulôzơ - Không có mạng xelulôzơ - Có diệp lục - Không có diệp lục (trừ Trùng roi xanh) - Không có trung thể - Có trung thể - Có không bào lớn, có vai trò - Có không bào nhỏ vai quan trọng đời sống tế trò quan trọng đời sống bào thực vật tế bào Câu 2: (4 điểm) 1- Xương có tính chất thành phần hóa học sau: * Xương có tính chất - Đàn hồi - Rắn * Thành phần hóa học xương - Chất hữu (chất cốt giao) đảm bảo cho xương có tính đàn hồi - Chất vô chủ yếu muối canxi lam cho xương có tính rắn * Thí nghiệm chứng minh thành phần hóa học c xương - Lấy xương đùi ếch trưởng thành ngâm cốc đựng dung dịch axitclohiđric 10% sau 10 – 15 phút lấy thấy phần lại xương mềm uốn cong dễ dàng  Xương chứa chất hữu - Lấy xương đùi ếch trưởng thành khác đốt lửa đèn cồn xương không cháy nữa, không khói bay lên, bóp nhẹ phần xương đốt thấy xương vỡ vụn chất khoáng  ĐIỂM 0.25 0,5 0.25 0,5 0,5 0,5 0,5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Xương chứa chất vô 2- Giải thích nguyên nhân có tượng “Chuột rút” cầu thủ bóng đá - Hiện tượng “Chuột rút” tượng bắp bị co cứng không hoạt động - Nguyên nhân cầu thủ bóng đá vận động nhiều, mồ hôi dẫn đến nước, muối khoáng, thiếu oxi Các tế bào hoạt động điều kiện thiếu oxi giải phóng nhiều axit lactic tích tụ  ảnh hưởng đến co duỗi  Hiện tượng co cứng hay “Chuột rút” Câu 3: (3.0 điểm) 1- Huyết áp gì? Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp ? - Huyết áp áp lực dòng máu lên thành mạch di chuyển * Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp - Nguyên nhân thuộc tim: thể hoạt động, cảm xúc mạnh, số hóa chất … làm cho huyết áp tăng - Nguyên nhân thuộc mạch: mạch đàn hồi huyết áp tăng - Nguyên nhân thuộc máu: máu đặc huyết áp tăng … 2- Vì tim hoạt động theo nhịp gián đoạn máu lại chảy liên tục hệ mạch - Vì dòng máu chảy từ động mạch chủ  động mạch nhỏ mao mạch  tĩnh mạch chủ huyết áp giảm dần, huyết áp cao động mạch chủ giảm dần, huyết áp nhỏ tĩnh mạch chủ Sự chênh lẹch huyết áp làm cho máu chảy liên tục hệ mạch tim hoạt động theo nhịp Câu 4: (3.0 điểm) 1- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức phổi - Phổi phận quan trọng hệ hô hấp nơi diễn trao đổi khí thể với môi trường bên - Bao hai phổi có hai lớp màng, lớp màng dính với lồng ngực, lớp dính với phổi, hai lớp có chất dịch giúp cho phổi phồng lên, xẹp xuống hít vào thở - Đơn vị cấu tạo phổi phế nang tập hợp thành cụm bao màng mao mạch dày đặc tạo điều kiện cho trao đổi khí phế nang máu đến phổi dễ dàng - Số lượng phế nang lớn có tới 700 – 800 triệu phế nang làm tăng bề mặt trao đổi khí phổi 2- Khi người hoạt động mạnh nhịp hô hấp thay đổi ? Giải thích ? - Khi người hoạt động mạnh nhịp hô hấp tăng - Giái thích: Khi người hoạt động mạnh thể cần nhiều lượng - Hô hấp 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.75 Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết tế bào tăng  Tế bào cần nhiều oxi thải nhiều khí cacbonic  Nông dộ cacbonic máu tăng kích thích trung khu hô hấp hành tủy điều khiển làm tăng nhịp hô hấp Câu 5: (3.0 điểm) a- Xẩy miệng, dày thời gian đầu ruột non b- Xẩy ruột non c- Xẩy dày d- Xẩy ruột non 2- Ruột non có cấu tạo để phù hợp với chức tiêu hóa hấp thụ thức ăn - Ruột non dài người trưởng thành từ 2,8 – 3m  Tổng diện tích bề mặt lớn (400 – 500 m2) Ruột non có cấu tạo gồm lớp (lớp màng bọc ngoài, lớp cơ, lớp niêm mạc lớp niêm mạc) - Ruột non có tuyến ruột tiết nhiều enzim giúp cho tiêu hóa loại thức ăn thành chất đơn giản glucozơ, axit amin, glyxerin axit béo hấp thụ qua thành ruột vào máu để đến tế bào - Lớp niêm mạc có nếp gấp với lông ruột lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên lớn (gấp 600 lần so với diện tích mặt ngoài) - Có hệ thống mao mạch máu mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới lông ruột Câu 6: ( 4điểm) 1- Khi nghiên cứu chức tủy sống ếch tủy bạn học sinh vô tình làm đứt số rễ tủy, cách em phát rễ còn, rễ bị đứt Hãy giải thích - Kích thích mạnh chi (bằng dd HCl 3% ) + Nếu chi không co, chi lại co chứng tỏ rễ trước bên bị đứt, rễ trước bên lại rễ sau + Nếu chi co chi lại không co chứng tỏ rễ trước bên lại bị đứt + Nếu không chi co chứng tỏ rễ sau bên bị đứt * Giải thích: -Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương thần kinh qua quan phản ứng (cơ chi) - Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ quan trung ương thần kinh 2- Tại nói dây thần tủy dây pha - Dây thần kinh tủy gồm rễ trước rễ sau + Rễ trước gồm sợi thần kinh vận động từ tủy sống tới quan + Rễ sau gồm sợi thần kinh cảm giác nối quan với tủy sống - Hai rễ chập lại lỗ gian đốt tạo thành dây thần kinh tủy  Dây thần 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết kinh tủy dây pha Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết UBND HUYỆN THỌ XUÂN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011-2012 MÔN THI: SINH HỌC-LỚP HƯỜNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC-LỚP Thời gian làm bài: 150 phút(Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 10 tháng năm 2012 Câu Nội dung Điểm Cấu tạo phù hợp với chức mao mạch: -Thành mao mạch mỏng, có lớp tế bào biểu bì, giúp 1,5đ thuận lợi cho việc khuếch tán khí chất qua lại máu với tế Câu I bào 1,5đ 4,0đ -Đường kính mao mạch nhỏ làm máu di chuyển chậm, giúp có thời gian để máu với tế bào trao đổi hết chất khí 1đ Khi lao động nặng hay chơi thể thao làm nhu cầu trao đổi khí thể tăng cao, hoạt động hô hấp thể biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp(thở nhanh hơn), vừa tăng dung tích hô hấp(thở sâu hơn) Xác định sơ đồ chuyển hóa xảy phận ống tiêu hóa: 0,5đ a Tinh bột - Mantôzơ ( Xảy khoang miệng) 0,5đ b Prôtêin chuỗi dài - Prôtêin chuỗi ngắn (Xảy 0,5đ dày) c Lipit - Glyxêrin + Axítbéo (Xảy ruột non) Vai trò hệ tiêu hóa, hệ hô hấp hệ tiết trao Câu II đổi chất thể với môi trường: 0,75đ 4,0đ * Vai trò hệ tiêu hóa: -Đưa thức ăn vào thể thông qua hoạt động biến đổi lí học, hóa học làm thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng cần 0,25đ thiết hấp thụ qua lông ruột vào máu nuôi thể -Thải chất cặn bả môi trường 0,75đ *Vai trò hệ hô hấp: -Thực trao đỏi khí thể với môi trường, qua đưa khí O2 từ không khí vào máu cung cấp cho tế bào joatj động đồng thời thải khí CO2 từ thể môi trường 0,75đ *Vai trò hệ tiết: Lọc từ máu chất bã hoạt động trao đổi chất chất độc để tạo thành mồ hôi, nước tiểu đào thải khỏi thể Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết 1: Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp không chất CâuII độc I 2: Phần chất dinh dưỡng dư tích lũy gan hoạc thải bỏ 3,0đ Chất độc bị khử 3: Các chất dinh dưỡng khác 30% lipit, có lẫn số chất độc theo đường 4: Các vitamin tan dầu 70% lipit theo đường 1.* Tế bào đơn vị cấu trúc thể: -Cơ thể cấu tạo từ nhiều hệ quan, hệ quan nhiều quan hợp lại, quan tập hợ nhiều mô có chức giống nhau, nhiều tế bào có hình dạng, cấu tạo chức giống hợp thành Ví dụ: Hệ cấu tạo từ tế bào Hệ xương xương cấu tạo từ tế bào xương -Tất tế bào thể thức cấu tạo giống bao gồm: Màng sinh chất, chất tế bào, nhân tế bào CâuIV Vì tế bào xem đơn vị cấu trúc thể 3,0đ * Tế bào đơn vị chức thể: -Tất hoạt động thể xảy tế bào như: + Màng sinh chất giúp thực trao đổi chất tế bào với môi trường +Tế bào chất nơi xảy hoạt động sống như: Ti thể nơi tạo lượng cho hoạt động tế bào thể Ribôxôm nơi tổng hợp Prôtêin Bộ máy Gôngi thực chức tiết…vv… -Tất hoạt động nói làm sở cho sống, lớn lên sinh sản thể, đồng thời giúp thể phản ứng xác tác động môi trường sống Vì tế bào xem đơn vị chức thể 2.Thành phần Nơ ron cung phản xạ chức thành phần đó: *Nơ ron hướng tâm: Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ quan thụ cảm trung ương thần kinh *Nơ ron trung gian: Nằm trung ương thần kinh, làm nhiệm vụ chuyển giao xung thần kinh từ nơ ron hướng tâm sang nơ ron li tâm *Nơ ron li tâm: Dẫn xung thần kinh vận động từ trung ương đến quan phản ứng 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Phân tích đặc điểm xương người thích nghi với tư đứng thẳng hai chân: Đặc điểm cấu tạo Sự thích nghi Lồng ngực nở rộng sang hai Để dồn trọng lượng nội bên dẹp theo hướng trước- quan lên xương chậu tạo cử sau động dễ dàng cho chi lao động Cột sống đứng có dạng hình Chịu đựng trọng lượng chũ S cong chỗ đầu tác dụng chấn động từ chi lúc di chuyển Câu V Xương chậu nở rộng, Chịu đựng trọng lượng 3,5đ xương đùi to nội quan thể Xương gót phát triển lồi Để dễ di chuyển giảm bớt phía sau, xương bàn chân chấn động gây tổn khớp với tạo thành vòm thương chân thể vận động Các xương cử động chi Để chi cử động theo khớp động linh hoạt, nhiều hướng, bàn tay có đặc biệt xương ngón thể cầm nắm, chế tạo công cụ tay lao động thực động tác lao động Xương sọ phát triển tạo điều Để định hướng lao động kiện cho não hệ thần kinh phát triển nhận thức tốt phát triển Đặc điểm tiến hóa náo người thể cấu tạo bán cầu đại não: -Đại não phát triển mạnh, phủ lên tất phần lại não -Diện tích vỏ não tăng lên nhiều rãnh khe ăn sâu vào bên trong, nơi chứa số lượng lớn nơron -Ở người trung khu vận động cảm giác động vật thuộc lớp thú, có trung khu cảm giác vận động ngô ngữ (Nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết) Câu Số lần tâm thất trái co 01 phút: VI -Trong phút tâm thất trái co đẩy: 2,5đ 7560 : (24.60)=5,25 lít = 5250 ml -Số lần tâm thất trái co phút là: 5250 : 70 (=75 (lần) Thời gian hoạt động chu kỳ tim: ( phút=60 giây) -> ta có: 60 : 75 = 0,8 giây 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học có đáp án chi tiết Thời gian pha: - Thời gian pha dãn chung là: 0,8:2=0,4(giây) - Gọi thời gian pha nhĩ co x giây -> thowig gian pha thất co 3x Ta có: x+3x=0,8-0,4=0,4 => x=0,1 giây Vậy chu kỳ co dãn tim: Tâm nhĩ co hết: 0,1 giây Tâm thất co hết: 0,1.3=0,3 giây 0,5đ 1đ [...]... + prụtờin chim 19% l: 2200 x 19% = 4 18 (Kcal) + Li pớt chim 13% l : 2200 x 13% = 286 (kcal) + Gluxit l 2200-(4 18+ 286 ) = 1496 (kcal) - Tớnh s gam ca cỏc cht: + lng protein l: 4 18: 4,1 = 102 (gam) + lng lipit l: 286 : 9,3 = 30 ,8 ( gam) + lng gluxit l : 1496 : 4,3 = 347,9 (gam) 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 cú ỏp ỏn chi tit PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII... mi cht 0,25 - S nng lng prụtờin chim 19% l: 2200.19 = 4 18 Kcal 100 - S nng lng lipit chim 13% l: 2200.13 = 286 Kcal 100 - S nng lng gluxit chim (100% - (19% + 13%) = 68% ) l: 2200. 68 = 1496 Kcal 100 0,25 0,25 Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 cú ỏp ỏn chi tit 2 Tớnh c s gam prụtờin, lipit, gluxit 4 18 - Lng prụtờin l: 4,1 = 102 (gam) 286 - Lng lipit l: 9,3 = 30 ,8 (gam) 1496 6 1,5 7 1 - Lng gluxit... a ) Hng dn chm ny gm 2 trang im ca ton bi l tng im thnh phn, khụng lm trũn s Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 cú ỏp ỏn chi tit PHềNG GIO DC V O TO VIT YấN CHNH THC ( thi cú 01 trang) K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2014 - 2015 MễN THI: SINH HC 8 Ngy thi: 3/4/2015 Thi gian lm bi 150 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu 1:(4 im) a Phn x l gỡ ? Vai trũ ca phn x trong i sng ? Nờu mi quan... HT -Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Giỏm th 1 (H tờn v ký) Giỏm th 2 (H tờn v ký) Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 cú ỏp ỏn chi tit PHềNG GIO DC V O TO VIT YấN (Hng dn chm 03 trang) Cõu HNG DN CHM CHNH THC NM HC 2014-2015 MễN THI: SINH 8 Ngy thi: 3/4/2015 Thi gian lm bi 150 phỳt, khụng k thi gian giao ỏp ỏn... 0,5 0,5 0,5 Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 cú ỏp ỏn chi tit UBND huyn Ngc Lc phũng gd&T ngc lc thi kho sỏt cht lng mi nhn nm hc 20 08 - 2009 mụn: sinh hc 8 (Thi gian lm bi: 120 phỳt) Cõu 1: ( 2,0 im) So sỏnh cu to t bo ng vt v t bo thc vt Cõu 2: ( 3,0 im) a) Cht dinh dng c hp th t d dy v rut chuyn v nuụi cỏc b phn tay phi ca ngi phi i qua nhng c quan no? b) la tui hc sinh cú nờn ung ru... 150 ml ) Cõu 7: (4 im) Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 cú ỏp ỏn chi tit a) Nờu chc nng ca cỏc bo quan: Li ni cht, Ribụxụm, Ti th, Trung th ? b) im khỏc nhau c bn gia t bo thc vt v t bo ng vt ? Trong t bo ng vt: b phn quan trng nht ca t bo l b phn no ? Vỡ sao? H tờn thớ sinh: . SBD ( thi gm 1 trang) phũng giỏo dc bỏ thc K thi hc sinh gii lp 8 cp huyn Ngy 18 thỏng 4 nm 2007 Cõu 1: (2 im)... ( tit hoocmụn glucagụn v t bo tit hoocmụn insulin) cú chc nng iu ho lng ng trong mỏu 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 cú ỏp ỏn chi tit CHNH THC THI HC SINH GII LP 8 Nm hc: 2014-2015 Mụn: Sinh hc Thi gian lm bi: 120 phỳt thi ny gm 01 trang Cõu 1 (1,5 im) a T bo trong c th cú nhng hỡnh dng no? Vỡ sao t bo cú nhiu hỡnh dng v kớch thc khỏc nhau? Tớnh cht... phng trỡnh: 0 ,83 G + 0,97 Pr + 2,03 Li = 595,2 ( 2) Thay (1) vo( 2) ta c: 0 ,83 .6Li + 0,97 3Li + 2,03 Li = 595,2 (3) Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 cú ỏp ỏn chi tit Gii (3) c: Li = 60 => Pr = 3.60 = 180 gam; G = 6.60 = 360 gam b) Tớnh nng lng sinh ra khi ụxi húa hon ton lng thc n trờn: 0,5 Theo giỏ tr dinh dng ca tng loi thc n bi: => nng lng = 4,3 360 + 4,1 180 + 9,3 60 = 284 4 kcal Cõu...Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 cú ỏp ỏn chi tit Phũng giỏo dc Huyn bỏ thc chớnh thc thi hc sinh gii lp 8 cp huyn Nm hc 2006-2007 Mụn : sinh hc ( Thi gian lm bi 150 phỳt ) Cõu 1: (2 im) a) Sp xp cỏc d kin sau õy sao cho phự hp vi ng i ca cht dinh dng: A Tnh mch ch di B... có kh năng tích ly vật chất, lớn lên, phân chia giúp cơ thể lớn lên và sinh sản - Tế bào còn có kh năng cảm ứng với các kích thích của môi trờng b Nhng c im tin hoỏ ca h c ngi so vi thỳ l: - C chi trờn phõn hoỏ -> c ng linh hot, c bit l c ngún cỏi rt phỏt trin - C chi di tp trung thnh nhúm c ln, kho (c mụng, ựi)=> di chuyn, nõng i m 0,25 0,25 0,25 0,75 Tuyn tp 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc 8 ... Tuyn 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc cú ỏp ỏn chi tit PHềNG GIO DC V O TO VIT YấN CHNH THC ( thi cú 01 trang) K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2014 - 2015 MễN THI: SINH HC Ngy thi: 3/4/2015... 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tuyn 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc cú ỏp ỏn chi tit CHNH THC THI HC SINH GII LP Nm hc: 2014-2015 Mụn: Sinh hc Thi gian lm bi: 120 phỳt thi ny gm 01 trang Cõu (1,5... Tuyn 40 ụn thi hc sinh gii mụn Sinh hc cú ỏp ỏn chi tit phũng giỏo dc & o to huyn phự ninh thi chn hc sinh nng khiu lp Nm hc 2010 - 2011 Mụn: Sinh hc Thi gian lm bi 150 phỳt, khụng k thi gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 8 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 8 có đáp án chi tiết,

Từ khóa liên quan