0

Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơn.doc

40 3,323 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 13:02

Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơn.doc Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơn Chương 1 Cơ sở hình thành và khái niệm truyền thống đoàn kết trong lịch sử dân tộcTruyền thống bao giờ cũng là một sản phẩm của cộng đồng tồn tại lâu đời trên một vùng đất nhất định. Truyền thống đoàn kết cũng là một sản phẩm của lịch sử, do cộng đồng người Việt Nam tạo dựng trong quá trình hình thành và phát triển của mình với tất cả những điều kiện và đặc điểm của Tổ quốc Việt NamVậy những cơ sở nào tạo dựng nên truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Nhìn lại trong suốt tiến trình lịch sử của mình, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam cũng được hình thành và phát triển cùng với tiến trình dựng nước và giữa nước của dân tộc Việt Nam. Hay nói cách khác, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam chính là một sản phẩm được sinh ra trong một tiến trình lịch sử vĩ đại của dân tộc: tiến trình dựng nước và giữa nước cũng như quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam. Có đặt trong bối cảnh lịch sử như vậy, ta mới có thể thấy hết được mối quan hệ của truyền thống đoàn kết với các truyền thống khác của dân tộc ta cũng như sự phát triển của lịch sử. Điều đó đã tạo nên một nền văn hóa Việt Nam phong phú và đặc sắc, với các thang đo giá trị truyền thống khác nhau nhưng luôn có sự thống nhất biện chứng với nhau và không tách rời lẫn nhau. Mà truyền thống đoàn kết cũng là một trong những biểu trưng của các giá trị đó.Truyền thống đoàn kết bản thân nó không phải ngẫu nhiên tự nó xuất hiện, mà nó được hình thành trên những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định, và ứng với mỗi vùng, mỗi quốc gia nó cũng có những biểu hiện khác nhau. Xét ở hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, truyền thống đoàn kết được hình thành và phát triển cùng với tiến trình lịch sử của dân tộc dựa trên những cơ sở chủ yếu sau đây:1 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơn1.1. Cơ sử hình thành1.1.1. Cơ sở điều kiện tự nhiênTruyền thống đoàn kết lúc khới thủy ban đầu là do lao động sản xuất của con người mà hình thành nên. Buổi ban đầu khi loài người xuất hiện sự nhận thức về thế giới chưa cao, chính lao động sản xuất đã dần dần biến đổi sự nhận thức của họ. Điều kiện tự nhiên, thiên nhiên lúc bấy giờ nhiều hiểm nguy, qua thời gian con người đã dần nhận thức và lao động cải tạo tự nhiên theo mục đích của mình. Thiên nhiên khắc nghiệt cộng với trình độ nhận thức thiên nhiên chưa cao và lao động sản xuất đã dần hình thành nên tinh thần gắn kết tự nhiên trong mổi con người. Bởi vậy, có thể nói rằng, truyền thống đoàn kết là một tinh thần tốt đẹp của tất cả các dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, do điều kiện tự nhiên của mỗi quốc gia khác nhau nên truyền thống ấy mang nét đặc trưng riêng biệt của mỗi dân tộc trên thế giới, ngay cả những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Việt nam là một quốc gia nặn trong vùng khí hậ nhiệt đới gió mùa, thiên nhiên khá ưu đãi cho con người nhưng cũng mang lại nhiều hiểm nguy, và những đặc thù khác của điều kiện tự nhên nên truyền thống đoàn kết dân tộc Việt nam mang những nét riêng biệt. Ngay từ thời nguyên thủy, trong điều kiện thiên nhiên hoang dã, khắc nghiệt, lại do trình độ còn thấp kém, công cụ lao động thô sơ, người vượn phải tập hợp với nhau thành từng bầy, cùng chống thú dữ để tự vệ, đó là những bầy người nguyên thủy. Đây chính là cơ sở, là nền móng quan trọng hình thành truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam Nước Việt Nam có địa hình đa dạng bao gồm rừng núi trùng điệp, lại có đồi thấp, thung lũng rộng, có đồng bằng các châu thổ rộng lớn và thềm lục địa nông. Một dải bờ biển dài trên 3000km và một hệ thống sông ngòi, khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho sinh vật phát triển. Do đó Việt Nam có đầy đủ điều kiện cần thiết cho con người sinh sống và phát triển. Với đặc điểm này, từ rất sớm trên lãnh thổ nước ta đã phát triển một nền nông nghiệp lúa nước rực rỡ ( đỉnh cao là nền văn hóa lúa nước văn minh sông Hồng).Bên cạnh những thuận lợi đó Việt Nam còn có biết bao khó khăn và thử thách của vùng nhiệt đới ẩm. Chịu ảnh hưởng gió mùa như mưa nguồn, nước lũ, bão tố, hạn hán, lũ 2 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơnlụt, dịch bệnh thường xuyên đe dọa . Những yếu tố thiên tai đó thường xuyên đe dọa cuộc sống của nhân dân ta, vốn chủ yếu là cư dân nông nghiệp. Càng về trước khi mức sản xuất thấp, trình độ tổ chức của xã hội còn hạn chế thì sức hoành hành của thiên tai càng dữ dội và cuộc chiến đấu khắc phục khó khăn của người ngày càng gian khổ, ác liệt. Từng cá nhân, từng gia đình hoàn toàn bất lực trước thiên tai. Chỉ có chung sức lại trong những cộng đồng lớn, dưới sự tổ chức của bộ máy tập trung, con người mới có thể đắp đê, làm thủy lợi, từng bước chế ngự thiên tai để phát triển nông nghiệp. Như chúng ta đã biết, yêu cầu có tính chất sống còn của một nền nông nghiệp lúa nước điển hình chính là vấn đề trị thủy, chống chọi với thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Chính vì vậy việc phát triển nông nghiệp phải gắn liền với công việc trị thủy từ rất sớm. Hạn thì phải đào mương dẫn nước vào ruộng cày cấy nuôi cây lúa, úng lụt thì phải đắp bờ thửa, bờ vùng để ngăn lũ lụt. Việc tập hợp lực lượng, huy động mọi nguồn lực trong xã hội tập trung cho vấn đề trị thủy trở thành vấn đề hết sức quan trọng. Chính vì nhận thức được yêu cầu này, từ rất sớm người Việt cổ đã tự nguyện liên kết lại với nhau trong các công xã, nhiều công xã lại liên kết với nhau cũng không nhằm ngoài mục đích trên. Trên cơ đó, nhà nước đã ra đời. Truyền đoàn kết của dân tộc ta cũng bắt đầu xuất phát từ đó. Tính liên kết cộng đồng là một chuẩn mực xã hội của bản sắc văn hóa Việt Nam. Tình làng nghĩa xóm là một sức mạnh văn hóa mang tính bản chất trong văn hóa Việt Nam. Chính tinh thần đoàn kết tương thân tương ái đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần vô cùng lớn lao để người Việt Nam vượt qua sóng gió và trụ vững trên mảnh đất này.Như vậy, cuộc đấu tranh với thiên nhiên-một thiên nhiên vừa đẹp, vừa khắc nghiệt, vừa thuận vừa nghịch, vừa ưu đãi vừa thử thách con người sớm đã đòi hỏi con người phải đoàn kết lại với nhau. Đó là một cơ sở khách quan dẫn đến sự hình thành và phát triển truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.1.1.2. Cơ sở điều kiện xã hộiNgoài cơ sở điều kiện tự nhiên thì cơ sở về điều kiện xã hội cũng là một trong những nhân tố tạo nên truyền thống đoàn kết của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, lịch sử xã hội của mỗi dân tộc không giống nhau cho nên tinh thần ấy cũng sẽ mang những nét 3 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơncủa điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc trên thế giới. Khác với các quốc gia khác, lịch sử dân tôc Việt nam có dòng chảy chủ đạo là lịch sử dựng nước và giữ nước gần như xuyên suốt . Trong khi đó, các quốc gia khác tuy cũng có sự nghiệp đấu tranh bảo vệ dân tộc nhưng nó có những đặc điểm khác biệt với Việt nam. Bởi vậy, họ có truyền thống đoàn kết bên cạnh những đặc điểm tương đồng thì còn có những điểm khác biệt mang đặc trưng riêng của mỗi quốc gia dân tộc.Nước ta trong quá trình phát triển lịch sử của mình luôn bị đè nặng bởi sự đe dọa xâm lược từ bên ngoài, mà chủ yếu là từ một quốc gia lớn mạnh ở phương Bắc-Trung Quốc. Đối với đế chế đó, mảnh đất chúng ta luôn là một miếng mồi ngon mà chúng luôn thèm khát. Đối với mối nguy cơ to lớn từ bên ngoài ấy, người Việt phải đoàn kết lại với nhau, tạo nên một sức mạnh tổng hợp, cùng nhau vùng lên đấu tranh, giữ vững độc lập chủ quyền, chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược liên tiếp của các thế lực bên ngoài là một nhiệm vụ mang tính chất sống còn của lịch sử dân tộc. Chính yêu cầu này mà đã góp phần cố kết người Việt lại với nhau, tạo truyền thống đoàn kết lâu đời của dân tộc Việt Nam. Cuộc chiến đấu chống xâm lược là một thử thách ghê gớm nhất, toàn diện nhất sức sống của một dân tộc. Để chiến đấu và chiến thắng một kẻ thù mạnh hơn, dân tộc ta phải phát huy tất cả sức mạnh của đất nước, của nhân dân. Đó là một sức mạnh tổng hợp tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó đoàn kết toàn dân vì đại nghĩa của dân tộc, vì quyền lợi chung và tối cao của tổ quốc là nhân tố cơ bản nhất. Đoàn kết thống nhất vì mục tiêu độc lập tự do và trên cơ sở đó phát huy sức mạnh tiềm tang của toàn dân, đó là con đường chiến đấu và chiến thắng của nhân dân trước họa ngoại xâm. Lịch sử bốn ngàn năm giữ nước đã cho thấy, những lúc nào giữa vững và phát huy được được sức mạnh đoàn kết của toàn dân thì cuộc chiến tranh yêu nước sớm muộn gì cũng sẽ giành được chiến thắng.Như vậy, cùng với cuộc đấu tranh chinh phục thiên nhiên, xây dựng đất nước, cuộc đấu tranh lâu dài chống ngoại xâm bảo vệ đất nước là cơ sở khách quan thứ hai quy định truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Trước thiên tai, nhân dân ta phải tập hợp lại để chung sức làm ăn, đắp đê, làm thủy lợi, xây dựng và bảo tồn cuộc sống. Trước giặc ngoại xâm lớn mạnh và tàn bạo, nhân dân ta càng phải đoàn kết thống nhất để đánh giặc 4 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơngiữ nước. Truyền thống đoàn kết của dân tộc ta cũng xuất phát từ chính hai yêu cầu khách quan đó.Bên cạnh những yếu tố đó, ta còn có thể thấy rằng truyền thống đoàn kết còn có cơ sở hình thành ngay trong bản thân mỗi con người Việt Nam. Như chúng ta đã biết, tình cảm yêu thương con người-giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn là một thứ tình cảm tự nhiên, được hình thành từ rất sớm của người Việt. Có thể nói đây là một thứ dân tộc tính đặc biệt của người Việt ( người Việt luôn tự xem mình là đồng bào với nhau-có trách nhiệm tương trợ giúp đỡ lẫn nhau). Cộng với sự chi phối của các yếu tố nêu trên đã nâng thứ tình cảm này lên trở thành truyền thống đoàn kết ( mang đậm dấu ấn của tinh thần nhân văn, tư tưởng yêu thương con người của người Việt) trong tiến trình phát triển của lích sử dân tộc.1.2. Khái niệm truyền thốngtruyền thống đoàn kết trong lịch sử Việt Nam1.2.1. Khái niệm về truyền thống Hiểu theo nghĩa thông dụng: Truyền thống là một thói quen được lặp đi lặp lại. Còn truyền thống lịch sử mà chúng ta đề cập đến ở đây có ý nghĩa rộng lớn, bao quát hơn nhiều. Đó là tất cả những gì được hình thành trong cuộc sống, được lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch sử để trở thành nề nếp, thói quen và đạt tới giá trị chuẩn mực trên các lĩnh vực trong lối sống(kể cả ăn,mặc,ở,đi lại,kiến trúc,học hành .);trong tư duy, trong ứng xử (ứng xử hiểu theo nghĩa rộng- trong mối quan hệ giữa người với người, bao hàm cả giao tiếp, cả giá trị tinh thần, đạo lý tức là bao gồm các bậc thang giá trị); trong cung cách làm ăn. Ba đặc trưng của truyền thốngMột là: truyền thống có tính ổn định và bền vững tương đối, lặp đi lặp lại qua các thế hệ, trở thành thói quen,tập quán trong xã hội, trong cộng đồng người. Truyền thống có sức sống dai dẳng, tồn tại lâu dài. Cái nhất thời không phải là truyền thống.5 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam SơnHai là: Truyền thống mang tính cộng đồng được cộng đồng người thừa nhận ở nhiều cấp độ và hình thức khác nhau như: Trong nghề nghiệp, nhóm xã hội, giai cấp, tầng lớp, dân tộc, quốc gia, khu vực.Ba là: Truyền thống mang tính lưu truyền từ đời này sang đời khác, và góp phần quy định những chuẩn mực ứng xử, giá trị, tư tưởng, lễ nghi . Trong cộng đồng người và trong xã hội 1.2.2. Khái niệm Đoàn kếtĐoàn kết là sự đồng thuận và đóng góp của mỗi cá nhân trong một nhóm. Vì một mục đích hay một công việc chung nào đó, mà không làm phương hại đến lợi ích của người khác.Đoàn kết là sự hòa thuận của mỗi cá nhân trong nhóm, đoàn kết là sự chấp nhận và đóng góp của mỗi người cho một mục đích hay một công việc chung nào đóĐoàn kết là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Có đoàn kết mới có dân chủ. Trong xu thế hội nhập hiện nay của thế giới, đoàn kết càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng ta phải biết đoàn kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng hướng tới sự phát triển bền vững.Ý nghĩa đoàn kết: Đoàn kết sẽ làm cho mọi công việc trở nên dễ dàng hơn, đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, chiến thắng mọi khó khăn thử thách (Đoàn kết là sức mạnh) Đoàn kết tạo nên những kinh nghiệm phối hợp, tạo nên sự nhiệt tình, hăng hái để hoàn thành nhiệm vụ và tạo nên bầu không khí vui vẻ. Đoàn kết tạo cho mọi người có cảm giác được tôn trọng Đoàn kết tạo nên ý thức thuộc về bổn phận và tăng cường bản chất tốt đẹp cho mọi người Đoàn kết giúp cho mối quan hệ của con người gần gũi, thân ái với nhau hơn, tạo ra nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đoàn kết khác với bè phái6 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam SơnBè phái là sự liên kết cuả một nhóm người có mục đích không trong sáng, thiếu lành mạnh nhằm đối lập với những người khác 1.2.3. Truyền thống đoàn kết trong lịch sử dân tộc Việt Nam Được hình thành từ trong cội nguồn lịch sử sâu xa của dân tộc, được thể hiện trong mọi lĩnh vực của xã hội, trong sinh hoạt hằng ngày, trong lao động sản xuất, tiêu biểu được thể hiện nổi bật với tinh thần đoàn kết trong đấu tranh chống ngoại xâm, đã tồn tại như một quy luật sinh tồn của dân tộc. Người Việt Nam ý thức rằng mình sinh ra cùng một bọc trứng, gắn với nhau bởi nghĩa “đồng bào”. Dù sống ở đâu đều có chung một cội nguồn, một ngày giỗ tổ Hùng Vương. Truyền thống đoàn kết dân tộc ta, buổi ban đầu đơn giản chỉ là sự giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, từ đó gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình nhưng chặt chẽ. Là sự thống nhất, gắn kết trong mối quan hệ giữa Nhà – Làng – Nước. Trải qua quá trình vận động và phát triển của lịch sử dân tộc, tinh thần ấy ngày càng phát triển mạnh mẽ, là sức mạnh tinh thần, là cơ sở vững chắc đưa dân tộc Việt nam vượt qua nhiều thử thách cam go, quyết liệt. Tinh thần đoàn kết ấy không bó hẹp trong một phạm vi nhỏ hẹp mà ngày càng lan rộng trong nhiều mối quan hệ và nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là sự tích lũy, kế thừa và phát triển qua nhiều thế hệ và nhiều hoàn cảnh lịch sử khác nhau và là sự sáng tạo củ toàn dân tộc Việt nam. Lịch sử văn hóa, tinh thần Việt nam, với những đặc thù của mình đã tạo nên nhiều truyền thống, những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân dân ta. Truyền thống đoàn kết chỉ là một mặt, một trong những giá trị truyền thống tư tưởng văn hóa Việt nam. Tuy nhiên, có thể nói đây là một trong những giá trị tinh thần chủ đạo, chi phối những truyền thống khác. Bởi lẽ, lịch sử dân tộc ta chủ yếu là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với nền văn minh nông nghiệp thì truyền thống đoàn kết đóng vai trò và giữ vị trí vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc.Truyền thống đoàn kết có mối liên hệ chặt chẽ với những giá trị tư tưởng, tinh thần khác của nhân dân ta. Bởi lẽ đó là những giá trị về mặt tinh thần không phải là vật chất. Chính điều này đã tạo nên sức mạnh cho dân tộc Việt, tạo nên bản chất, tinh thần dân tộc 7 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam SơnViệt, trở thành một dòng chảy lịch sử xuyên suốt trong quá trình dựng nước và giữ nước của đất nước. Trải qua bao thế kỉ, tinh thần đoàn kết của người Việt luôn được kế thừa, phát huy mạnh mẽ trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt hằng ngày, trong đấu tranh chống ngoại xâm. Đặc biệt giá trị đoàn kết được thể hiện rõ nét, sâu sắc nhất trong quá trình chống lại các cuộc xâm lăng của những thế lực phong kiến phương Bắc, tiêu biểu là cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống quân Minh hung bạo vào đầu thế kỉ XV, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là một trong những cuộc đấu tranh anh hùng, biểu dương cho tinh thần đoàn kết của dân tộc.8 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam SơnChương 2 Triều Hồ với việc phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc2.1. Cuộc cải cách của nhà Hồ và thái độ của nhân dân 2.1.1. Công cuộc cải cách của Hồ Quý LyCác vị vua đầu triều Trần có được sự anh minh, lỗi lạc bấy nhiêu thì các vị vua cuối triều lại bát tài và nhu nhược bấy nhiêu, làm cho đất nước bao năm hưng thịnh trở nên suy yếu dần đi, từ khi Trần Dụ Tông lên ngôi thì nhà Trần bước vào giai đoạn suy thoái. Nghệ Tông lên ngôi lại càng làm cho tình hình đất nước trở nên rối ren thêm, nương nhờ ngoại thích, các cuộc nõi dậy liên tục, làm triều đình phải khốn đốn, trong khi nhà Minh đương mạnh, dòm ngó nước ta, phía Nam thì liên tục bị Chiêm Thành tấn công, vào quấy phá Thăng Long. Tình hình đất nước đương cơn nguy khó mà nhà Trần, đặc biệt là các vua Trần lại không có kế sách nào để bình ổn, vua thì bất tài, thần thì không hết lòng hết sức phò tá, mưu lòng chia bè kết phái lộng hành làm nhũng nhiễu nhân dân, đất nước loạn lạc. Nỗi lên trong sự trọng dụng của Trần Nghệ Tông, Hồ Quý Ly không ngừng tạo thế và lực cho mình, tạo một mối quan hệ phức tạo với họ Trần, từ đó quyền lực về tay Hồ Quý Ly càng cao, làm cho họ Trần phải đề phòng, nhưng các cuộc ám sát Hồ Quý Ly điều thất bại kéo theo là sự tàn sát con cháu họ Trần của Hồ Quý Ly.Hồ Quý Ly quê gốc Nghệ An, tổ 4 đời dời ra Thanh Hóa, đổi theo họ người cha nuôi họ Lê (khi lên ngôi, lấy lại họ Hồ). Hồ Quý Ly có quan hệ họ ngoại khăng khít với các vua Trần, bản thân ông là con rể vua Trần Minh Tông.Từng bước, Hồ Quý Ly đã tiến lên nắm giữ những chức vụ quan trọng về chính trị và quân sự như Khu mật sứ, Thống chế, Đồng bình chương sự. Mặt khác, ông còn tìm cách đưa họ hàng và tay chân thân tín vào nắm giữ các trọng trách khác. Củng cố được thế lực, Hồ Quý Ly tiến hành các âm mưu phế lập và đàn áp ông tìm cách mưu hại các vua Trần (Đế Nghiễn, Thuận Tông), sát hại các quý tộc tông thất và quan liêu triều Trần. Năm 1399, trong hội thề Đốn Sơn (tức núi Đún, gần Tây Đô), 370 quý tộc quan liêu, đứng đầu là Thượng tướng Trần Khát Chân, Thái bảo Trần 9 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam SơnHãng, Trụ quốc Trần Nhật Đôn, Thượng tướng Trần Khả Vĩnh, Hành khiển Hà Đức Lân, cùng các tôn thất, liêu thuộc, thân thích đã mưu giết Quý Ly. Việc không thành, tất cả đều bị giết hại. Sau hội thề Đốn Sơn, tháng 4 - 1400, Quý Ly ép Thiếu Đế phải nhường ngôi cho mình, lập nên triều Hồ, lấy niên hiệu Thánh Nguyên, quốc hiệu Đại Ngu. Sau 10 tháng, nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương, lên làm Thái Thượng hoàng. Năm 1402, ông đem quân đi đánh Cham pa, chiếm đất Chiêm Động và Cổ Lũy. Trải qua những năm cuối Trần đất nước ngày càng suy kiệt khi Hồ Quý Ly lên ngôi không những không hàn gán vết thương, xoa dịu mâu thuẫn, củng cố đất nước và tránh tham vọng bành trướng của nhà Minh đang dòm ngó nước ta, mà lại càng làm cho mâu thuẫn ngày trở nên sâu sắc hơn, tạo cớ để nhà Minh dẫn binh xâm lược, gây thêm bao đau thương cho dân tộc.Trước và sau khi lên làm vua Hồ Quý Ly tích cực tiến hành những cải cách của mình nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng, nội dung cải cách của ông bao gồm: Về mặt hành chính, Quý Ly đổi các lộ xa làm trấn, đặt thêm các chức An Phủ phó sứ, Trấn thủ phó sứ cùng các chức phó khác ở các châu huyện. Ở các lộ thì đặt những chức quan lớn như Đô hộ, Đô thống, Thái thú quản cả việc quân sự và dân sự. Quý Ly còn đặt chức Liêm phóng sứ tại mỗi lộ để dò xét tình hình quân dân.Về mặt kinh tế, cải cách quan trọng nhất của Hồ Quý Ly là phép hạn điền, hạn nô, phát hành tiền giấy và đổi mới chế độ thuế khoá. Đó là những cải cách tiến bộ nhằm tước giảm thế lực của bọn quý tộc Trần, giải quyết tình trạng kiệt quệ tài chính của triều đình. Theo phép hạn điền, trừ đại vương và trưởng công chúa, mỗi chủ đất chỉ được giữ 10 năm trở xuống, sổ sách phải sung công, nghĩakhôi phục chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất. Ai có tội được phép lấy ruộng mà chuộc tội.Về văn hoá xã hội, Hồ Quý Ly phản đối lối học sáo rỗng, nhắm mắt học vẹt lời nói của cổ nhân để xét việc trước mắt. Năm Nhâm Thân (1392), Quý Ly soạn sách "Minh Đạo" gồm 14 thiên đưa ra những kiến giải xác đáng về Khổng tử và những nghi vấn có căn cứ về sách "Luận ngữ", một trong những tác phẩm kinh điển của nho giáo. Hồ Quý Ly cũng có hoài bão xây dựng một nền văn hoá dân tộc. Ông trọng dụng chữ Nôm, dịch Kinh thư ra 10[...]... Đồn kết tạo cho mọi người có cảm giác được tơn trọng Đoàn kết tạo nên ý thức thuộc về bổn phận và tăng cường bản chất tốt đẹp cho mọi người Đoàn kết giúp cho mối quan hệ của con người gần gũi, thân ái với nhau hơn, tạo ra nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đoàn kết khác với bè phái6 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam SơnChương 3 Lam Sơn khởi nghĩa – Ngọn cờ truyền thống đại đoàn kết. .. các bậc thang giá trị); trong cung cách làm ăn. Ba đặc trưng của truyền thống Một là: truyền thống có tính ổn định và bền vững tương đối, lặp đi lặp lại qua các thế hệ, trở thành thói quen,tập quán trong xã hội, trong cộng đồng người. Truyền thống có sức sống dai dẳng, tồn tại lâu dài. Cái nhất thời không phải là truyền thống. 5 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơn Kết luậnSau 10 năm đấu... cảm này lên trở thành truyền thống đoàn kết ( mang đậm dấu ấn của tinh thần nhân văn, tư tưởng yêu thương con người của người Việt) trong tiến trình phát triển của lích sử dân tộc.1.2. Khái niệm truyền thốngtruyền thống đoàn kết trong lịch sử Việt Nam1.2.1. Khái niệm về truyền thống Hiểu theo nghĩa thông dụng: Truyền thống là một thói quen được lặp đi lặp lại. Cịn truyền thống lịch sử mà chúng... Chân, Thái bảo Trần 9 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơngiữ nước. Truyền thống đoàn kết của dân tộc ta cũng xuất phát từ chính hai u cầu khách quan đó.Bên cạnh những yếu tố đó, ta cịn có thể thấy rằng truyền thống đồn kết cịn có cơ sở hình thành ngay trong bản thân mỗi con người Việt Nam. Như chúng ta đã biết, tình cảm yêu thương con người-giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn... quân thống lĩnh cả.14 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơncủa Trương Phụ tăng cường đàn áp, Nguyễn Biểu nêu gương bất khuất, anh dũng hy sinh (1413). Sau đó, nghĩa quân đã thất bại ở Ái Tử (Quảng Trị). khởi nghĩa tan rã. Các lãnh tụ đều bị bắt và bị giết. Những cuộc khởi nghĩa chống Minh của nhà Hậu Trần thất bại, vì nó đã diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, thiếu phối hợp và thiếu đoàn kết. Nó... Có đồn kết mới có dân chủ. Trong xu thế hội nhập hiện nay của thế giới, đoàn kết càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng ta phải biết đoàn kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng hướng tới sự phát triển bền vững.Ý nghĩa đoàn kết: Đoàn kết sẽ làm cho mọi cơng việc trở nên dễ dàng hơn, đồn kết sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, chiến thắng mọi khó khăn thử thách (Đồn kết là sức mạnh) Đoàn kết tạo... 6337 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam SơnHai là: Truyền thống mang tính cộng đồng được cộng đồng người thừa nhận ở nhiều cấp độ và hình thức khác nhau như: Trong nghề nghiệp, nhóm xã hội, giai cấp, tầng lớp, dân tộc, quốc gia, khu vực.Ba là: Truyền thống mang tính lưu truyền từ đời này sang đời khác, và góp phần quy định những chuẩn mực ứng xử, giá trị, tư tưởng, lễ nghi Trong cộng... Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơnnhân thế người ta theo về mỗi ngày càng đông. Khi lịng dân được hướng về một mối thì tinh thần đồn kết của nhân dân ta lại có dịp được phát huy.Đầu năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, tự xưng là Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng lên cứu nước. Cả một khu rừng núi Lam Sơn, hơm đó rực rỡ bóng cờ, vang lừng hồi chiêng trống, cờ khởi nghĩa. .. Xí… trong suốt 10 năm trường kì kháng Minh, là sự vận dụng tinh thần yêu nước kết hợp với truyền thống đoàn kết của dân tộc trong giai đoạn lịch sử mới.2.2.4. Chính sách cai trị của nhà Minh22 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam SơnChương 2 Triều Hồ với việc phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc2.1. Cuộc cải cách của nhà Hồ và thái độ của nhân dân 2.1.1. Công cuộc cải cách của Hồ Quý... 126.18 Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơnmột khi lực lượng đã lớn mạnh, có thể từ đó tiến xuống làm chủ những vùng đất rộng, người đông. Về cư dân, ở đây đã tập hợp và đoàn kết nhiều tộc người. Nhiều tướng lĩnh Lam Sơn có nguồn gốc từ những tộc người thiểu số khác nhau như Mường (Lê Lai, Lê Hiến, Lê Hưu), Thái (Lê Cố, Xa Khả Sâm, Cầm Quý) hoặc Tày (Lý Huề). Linh hồn của cuộc khởi nghĩa . Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơn1 .1. Cơ sử hình thành1.1.1. Cơ sở điều kiện tự nhiênTruyền thống đoàn kết lúc khới thủy. Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơn Chương 1 Cơ sở hình thành và khái niệm truyền thống đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơn.doc, Truyền thống đoàn kết trong khởi nghĩa Lam Sơn.doc, , Cơ sở điều kiện xã hội, Khái niệm về truyền thống Khái niệm Đoàn kết, Truyền thống đoàn kết trong lịch sử dân tộc Việt Nam, 2 Triều Hồ với việc phát huy, Từ hội thề Lũng Nhai đến Lam Sơn dựng cờ – nằm gai nếm mật, Từ Lam Sơn vào Nghệ An – những năm tháng gian khổ

Từ khóa liên quan