0
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

Người dịch Bảo Thần (1944), Lam Sơn Thực Lục cuốn thứ nhất, Nxb Tân Việt, tr

Một phần của tài liệu TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT TRONG KHỞI NGHĨA LAM SƠN.DOC (Trang 29 -31 )

quân cĩ thể vượt qua được những thử thách gian khổ hơn trong cuộc đấu tranh trước mắt — sức mạnh của đồn kết cùng với tinh thần yêu nước sẽ đưa cơng cuộc khơi phục đất nước đến sự thành cơng.

Sau khi Lê Lai xơng trận và bị giặc bắt, quân Minh tưởng là bắt được chúa Lam Sơn nên lơi lỏng phịng bị, Lê Lợi và các tướng lĩnh thừa cơ mở đường khác chạy thốt cịn Lê

Lai bị địch giải về Đơng Quan và bị siết. Thốt nạn, Lê Lợi sai Trịnh Khả và Trịnh Đồ,

trước đã từng đến Ai Lao, nay đem thư của Bình Định Vương giả lệnh của nhà Minh để mượn binh và khí giới. Vì thế mà binh lực lại càng mạnh lên, vì thế mà nghĩa quân Lam Sơn chuyển vùng hoạt động lên thượng du sơng Mã, xây dựng căn cứ mới ở Mường Thơi (Tây Bắc Thanh Hĩa giáp Lào). Tại đây nghĩa quân được người Lào giúp đỡ về lương thực,

vũ khí và voi ngựa, thắt chặt mối quan hệ đồn kết chiễn đấu đẹp đề giữa hai nước, hai dân tộc Việt — Lào, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hoạn nạn giúp đỡ nhau của hai dân

tộc, phát huy trong sáng truyền thống đồn kết của hai nước. Từ đây, nghĩa quân khơng ngừng lớn mạnh và liên tiếp chủ động mở những cuộc tấn cơng với quy mơ khác nhau, chứng tỏ thực lực của quân Lam Sơn ngày cảng tăng.

Đồng thời với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở Thanh Hĩa, nhân dân cả nước nhiều nơi cũng vùng lên đấu tranh mạnh mẽ gây cho địch những trở ngại và khĩ khăn, vì thế mà căn cứ của Lam Sơn cĩ thời gian để ồn định và phát triển lực lượng. Cùng với khí thế của cả nước đồng tâm đồng lịng quyết chí đánh giặc, nhiều anh hùng hào kiệt mọi nơi về quy tụ dưới trướng Lê Lợi ngày cảng đơng, uy thế vang dội. Trong hai năm 1420, 1421 nghĩa binh hoạt động nhiều ở miền thượng du Thanh Hĩa, gây cho quân Minh nhiều lần khốn đốn. Năm 1422, quân Minh uy hiếp triều đình Ai Lao buộc khơng được giúp đỡ nghĩa quân và phải cùng quân Minh tiến đánh Lam Sơn. Do bao năm tháng cùng sát cánh bên nhau nên Lê Lợi khơng ngờ quân Ai Lao lại phản trắc, trong cuộc tiễn đánh của quân Minh, quân của Lê Lợi đã bị quân của Ai Lao tập kích gây thương vong lớn. tình hình rất bi quan, nhiều tướng sĩ đã quyết liều mình phá vịng vây. đưa nghĩa binh trở lại núi Chí Linh lần ba.

Lần này cũng như hai lần trước nghĩa quân đang lâm vào tình trạng khốn nguy,

35 &€

tháng trời quân sĩ phải ăn măng và rễ cây, phải giết cả voi ngựa để lẫy thức ăn cho mọi người, đến khi khơng cịn gì để ăn, cĩ nhiều người đã khơng chịu được đã phải bỏ hàng ngũ, Lê Lợi rất cảm kích và thương các tướng sĩ, Người cho giết luơn cả con ngựa vào sinh ra tử với ngài đề lẫy thức ăn cho quân sĩ, mọi người rất hiểu tắm lịng của Ngài dành cho sự nghiệp thiêng liêng và cao cả đang cịn dang đở, từ đĩ mọi người cảng trở nên vững tin hơn và cùng ở lại với nghĩa quân cùng xây dựng lại lực lượng. Cĩ thể nĩi tỉnh thần đồn kết

Một phần của tài liệu TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT TRONG KHỞI NGHĨA LAM SƠN.DOC (Trang 29 -31 )

×