0

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 (có đáp án chi tiết)

147 11,375 88

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 09:34

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS ĐỀ THI CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Địa Lí SỐ BÁO DANH:………… . (Khóa ngày 27 tháng năm 2013) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (1,5 điểm) a. Trình bày giải thích phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí. b. Vì vùng cực mưa? Câu 2. (2,0 điểm) a. Dựa vào Átlat địa lý Việt Nam kiến thức học, trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Nam. b. Tại khu vực Bắc Trung Bộ thường có mưa lớn tập trung vào tháng cuối năm? Câu 3. (1,5 điểm) Dựa vào Átlat địa lý Việt Nam kiến thức học, giải thích năm gần nước ta phát triển mạnh ngành du lịch sinh thái? Quảng Bình có thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái? Câu 4. (2,5 điểm) a. Phân tích nguồn lực tự nhiên để phát triển kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. b. Trình bày ý nghĩa việc phát triển tổng hợp kinh tế biển, đảo nước ta. Câu 5. (2,5 điểm) Cho bảng số liệu: Giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng nước ta năm 2000 năm 2007. (đơn vị: Tỷ đồng) Năm 2000 2007 Tổng sản lượng 14482,7 48561,4 Công nghiệp nặng khoáng sản 5382,1 16646,7 Công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp 4903,1 20710,1 Nông – lâm – thủy sản 4197,5 11204,6 Nhóm hàng a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể quy mô cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng nước ta năm 2000 2007. b. Nhận xét thay đổi cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng nước ta năm giải thích. ……………….HẾT………………. Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam. SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Địa Lí HƯỚNG DẪN CHẤM (Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang) Câu Ý Nội dung Câu a. Trình bày giải thích phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí. (1,5 đ) - Càng lên vĩ độ cao, nhiệt độ trung bình năm giảm. Điểm Nguyên nhân lên vĩ độ cao góc chiếu sáng Mặt Trời (góc nhập xạ) 0,5 nhỏ. 1,0 - Càng lên vĩ độ cao, biên độ nhiệt năm tăng. Nguyên nhân lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng chênh lệch thời 0,5 gian chiếu sáng lớn. Ở vĩ độ cao mùa hạ có góc chiếu sáng lớn lại có thời gian chiếu sáng dài (dần tới tháng cực). Mùa đông góc chiếu sáng nhỏ (dần tới không) thời gian chiếu sáng lại dần (6 tháng đêm cực) b. Ở vùng cực mưa, vì: - Khu vực khí áp cao, gió thổi đến. 0,25 - Dòng biển lạnh hoạt động, nhiệt độ không khí thấp, không khí không bốc lên 0,25 0,5 được. Câu a. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Nam: (2,0 đ) - Trường Sơn Nam gồm dãy núi chạy theo hướng B - N, ĐB - TN so le kế nhau, tạo thành vòng cung lưng quay biển. Hai đầu Trường Sơn Nam cao, 0,5 cao nguyên (kể tên số đỉnh núi độ cao). 1,5 - Có hai sườn không đối xứng. Sườn Đông hẹp dốc, có núi đâm ngang biển 0,5 (kể tên) tạo nên vũng vịnh; sườn Tây thoải. . - Các cao nguyên nằm hoàn toàn phía tây dãy Trường Sơn Nam, rộng lớn 0,5 có tính phân bậc (kể tên cao nguyên). b. Khu vực Bắc Trung Bộ thường có mưa… vì: Ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa lớn tập trung vào tháng cuối năm (mùa thu đông) chịu tác động nhân tố: - Gió mùa mùa đông thổi qua vịnh Bắc Bộ nhận thêm nhiều nước gặp 0,25 chắn địa hình Trường Sơn Bắc (chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam) chặn lại 0,5 gây mưa lớn. - Mùa thu đông ven biển miền Trung thường có bão nhiệt đới hoạt động với tần 0,25 suất cao đem đến mưa nhiều; vào tháng 9, 10, 11 vùng thường có mưa dải hội tụ nhiệt đới hoạt động frông . Câu 3. Giải thích năm gần nước ta phát triển mạnh ngành du lịch sinh thái. (1,5 đ) Quảng Bình có thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái. * Giải thích . - Nhu cầu du lịch sinh thái ngày lớn: (nhu cầu khách nước, khách 0,25 quốc tế) khám phá thắng cảnh tự nhiên. - Cơ sở vật chất kĩ thuật, sở hạ tầng ngành du lịch sinh thái xây 0,25 1,5 dựng ngày hoàn thiện. - Nước ta có nguồn tài nguyên du lịch sinh thái đa dạng, phong phú như: 0,25 dạng địa hình Caxtơ, hệ thống vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, bãi biển đẹp, suối nước nóng, . - Tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng nguồn thu lớn cho kinh tế, 0,25 góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. * Quảng Bình có thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái: - Tiềm du lịch sinh thái đa dạng gồm: Phong Nha - Kẽ Bàng, Đá Nhảy, bãi 0,25 biển Nhật Lệ, Suối nước Khoáng Bang, . - Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật nâng cấp; mức sống nhu cầu du lịch 0,25 sinh thái ngày tăng. Câu a. Các nguồn lực tự nhiên để phát triển kinh tế vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. (2,5 đ) * Thế mạnh: - Khoáng sản: giàu khoáng sản than, sắt, thiếc, sở để phát triển công 0,25 nghiệp; thủy dồi hệ thống sông lớn sở phát triển thủy điện. - Diện tích đất rừng lớn để phát triển lâm nghiệp, có đồng cỏ cao 0,25 nguyên thuận lợi phát triển chăn nuôi. 1,5 - Có diện tích đất feralit lớn phát triển đá phiến, đá vôi, đất phù sa cổ, khí 0,25 hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh kết hợp địa hình vùng núi để phát triển công nghiệp lâu năm, dược liệu, rau quả, . - Có nhiều cảnh quan đẹp ( vịnh Hạ Long, Sa pa, .) để phát triển du lịch. 0,25 * Hạn chế: - Địa hình bị chia cắt mạnh, thời tiết diễn biến thất thường gây trở ngại cho sản 0,25 xuất sinh hoạt. - Khoáng sản nhiều chủng loại điều kiện khai thác phức tạp; chặt phá 0,25 rừng bừa bãi dẫn đến xói mòn, sạt lỡ đất, lũ quét, chất lượng môi trường bị giảm sút. b. Ý nghĩa việc phát triển tổng hợp kinh tế biển, đảo nước ta. - Kinh tế: Tạo nên cấu ngành đa dạng, đóng góp nguồn thu đáng kể vào 0,25 GDP, thực chiến lược phát triển kinh tế biển, đảo. 1,0 - Xã hội: tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. 0,25 - An ninh, quốc phòng: bảo vệ khẳng định chủ quyền biển, đảo nước ta. 0,25 - Môi trường: Khai thác hợp lí, có hiệu tài nguyên, môi trường biển, đảo. 0,25 Câu a. Vẽ biểu đồ (2,5 đ) - Xử lí số liệu: Cơ cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng nước ta năm 2000 năm 2007. (đơn vị: %) Năm 2000 2007 1,5 Nhóm hàng 0,5 Tổng số 100 100 Công nghiệp nặng khoáng sản 37,2 34,3 Công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp 33,9 42,7 Nông – lâm – thủy sản 28,9 23,0 - Vẽ biểu đồ hình tròn (vẽ biểu đồ khác không cho điểm). Bán kính hình tròn năm 2000 = đơn vị, bán kính năm 2007 = 1,8 đơn vị 1,0 Yêu cầu: xác tỉ lệ, bán kính, tên biểu đồ, ghi chú. (Thiếu yêu cầu nói lỗi trừ 0,25đ). b. Nhận xét giải thích: 1,0 * Nhận xét: Năm 2007 so với năm 2000: - Tỉ trọng giá trị hàng công nghiệp nặng khoáng sản, hàng nông – lâm – thủy sản có xu hướng giảm (dẫn chứng). - Tỉ trọng giá trị hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh (dẫn chứng). * Giải thích: - Nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ, kĩ thuật vào sản xuất nên công nghiệp chế biến phát triển mạnh, hạn chế tình trạng xuất thô chưa qua chế biến. - Nhu cầu thị trường phù hợp với xu chung giới. - Hết - 0,25 0,25 0,25 0,25 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THANH HÓA Đề thức Đề thi gồm có: 01 trang KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ DỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP NĂM HỌC: 2014 – 2015 Môn: Địa Lí - Lớp Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06 tháng 01 năm 2015 Đề Bài (2,0 điểm) Nguyên nhân sinh mùa năm? Sự thay đổi mùa có tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất đời sống người? Bài (2,5 điểm) Vì khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi đến sản xuất địa phương em nào? Bài (2,5 điểm) a. Vì nước ta phải thực sách phân bố lại dân cư vùng? b. Nêu ý nghĩa việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số nước ta? Địa phương em có giải pháp cụ thể để giảm tỉ lệ tăng dân số? Bài (3,0 điểm) a. Trình bày vai trò, tình hình sản xuất phân bố lương thực nước ta? b. Chứng minh công nghiệp nước ta có cấu ngành đa dạng. Kể tên số ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Thanh Hóa? Bài (4,0 điểm) a. Tây Nguyên có điều kiện tự nhiên thuận lợi để trở thành vùng trồng cà phê lớn nước ? Nêu khó khăn sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên? Vai trò vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? b. Kể tên số huyện trồng nhiều ngô tỉnh Thanh Hóa. Bài (6,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Diện tích sản lượng lương thực có hạt nước ta qua số năm Năm 1995 2000 2003 2005 2007 Diện tích (nghìn ha) 7324 8399 8367 8383 8270 Sản lượng (nghìn tấn) 26143 34539 37707 39622 39977 Trong đó: lúa 24964 32530 34569 35833 35868 Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2008, NXB Thống kê, 2009, trang 232. a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể biến động diện tích sản lượng lương thực nước ta theo bảng số liệu trên. b. Rút nhận xét từ biểu đồ vẽ giải thích tình hình sản xuất lương thực nước ta giai đoạn 1995 – 2007. (Hết) Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam xuất từ năm 2009 trở lại đây. Họ tên thí sinh . Số báo danh . Phòng thi……… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ THANH HÓA DỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP NĂM HỌC: 2014 – 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: Địa Lí - Lớp BÀI Nội dung Bài 1: Nguyên nhân sinh mùa năm? Sự thay đổi mùa có tác động (2,0 điểm) đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất đời sống người? * Nguyên nhân sinh mùa năm - Do trục Trái Đất nghiêng không đổi hướng chuyển động quỹ đạo, nên chuyển động, bán cầu Bắc Nam hướng phía Mặt Trời. Từ đó, thời gian chiếu sáng thu nhận lượng xạ Mặt Trời bán cầu có thay đổi luân phiên năm, gây nên đặc điểm riêng thời tiết khí hậu thời kỳ năm, tạo nên mùa. Điểm 1,0 * Sự thay đổi mùa có tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất đời sống người: + Làm cho cảnh quan thiên nhiên thay đổi theo mùa. 1,0 + Sản xuất theo thời vụ. + Sự thay đổi thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến sinh hoạt sức khỏe người. Bài 2: (2,5 điểm) Vì khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi đến sản xuất địa phương em nào? • Giải thích - Tính chất nhiệt đới Vị trí địa lí nước ta: điểm cực Bắc gần chí tuyến Bắc (23023’B), điểm cực Nam nằm cách Xích đạo không xa (8034’B). Nước ta nằm hoàn toàn vùng nội chí tuyến nửa cầu Bắc nên nhiệt cao lượng xạ lớn. 0,75 - Tính chất ẩm Nước ta nằm kề Biển Đông, đường bờ biển kéo dài, Biển Đông làm biến 0,75 tính khối khí thổi vào đất liền: tăng nhiệt ẩm cho khối khí từ phương bắc xuống, làm dịu mát khối khí nóng từ phương nam lên. Hình dáng lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài theo chiều vĩ tuyến. Hướng nghiêng chung địa hình tây bắc - đông nam thấp dần biển tạo thuận lợi cho luồng gió hướng đông nam từ biển thâm nhập sâu vào đất liền. Gió mùa kết hợp với tác động Biển Đông mang đến cho nước ta lượng mưa lớn, độ ẩm cao. - Tính chất gió mùa Nước ta nằm rìa đông lục địa Á - Âu, trung tâm khu vực gió mùa 0,5 châu Á, nơi giao lưu khối khí hoạt động theo mùa. * Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi đến sản xuất địa phương em ? - Đối với sản xuất nông nghiệp (các sản phẩm đa dạng, trồng nhiệt 0,5 đới trồng loại cận nhiệt ôn đới) - Đối với ngành kinh tế khác: giao thông, du lịch, công nghiệp, vv . Bài 3: (2,5 điểm) * Vì nước ta phải thực sách phân bố lại dân cư vùng? - Dân phân bố không chưa hợp lí vùng +Vùng đồng bằng, ven biển đô thị có mật độ dân số cao (d/c) 0,75 Mật độ dân cao đồng sông Hồng (d/c) + Vùng núi, cao nguyên mật độ dân thấp . (d/c), Mật độ dân số Tây Nguyên, Tây Bắc thấp (dẫn chứng ) + Ngay đồng miền núi mật độ dân khác (d/c) - Phân bố dân có chênh lệch thành thị nông thôn (d/c) 0,25 - Có cân đối tài nguyên lao động 0,5 + Ở đồng đất chật, người đông tài nguyên bị khai thác mức, sức ép dân số lớn . + Ở miền núi đất rộng, người thưa tài nguyên bị lãng phí, thiếu lao động * Nêu ý nghĩa việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số nước ta ? + Giảm sức ép dân số chất lượng sống (d/c) 0,5 + Giảm sức ép dân số phát triển kinh tế, xã hội (d/c) + Giảm sức ép dân số tài nguyên, môi trường (d/c) - Giải pháp địa phương + Tuyên truyền, vận động thực KHHGĐ đến người dân họp dân phố, phụ nữ, niên loa truyền . + Dán panô, apphích có nội dung dân số “ Dừng để nuôi dạy 0,5 cho tốt” hay “ Gái hay trai đủ “ (3,0 điểm) * Trình bày vai trò, tình hình sản xuất phân bố lương thực nước ta? - Cây lương thực nước ta lúa 0,25 - Vai trò: Cung cấp lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, nguyên 0,25 liệu cho công nghiệp chế biến xuât khẩu, tạo việc làm, vv . - Tình hình sản xuất phân bố + Lúa gạo lương thực chính, áp dụng nhiều tiến kĩ thuật nên cấu mùa vụ thay đổi, trình độ thâm canh nâng cao . + Diện tích dao động (d/c), sản lượng tăng (d/c), suất tăng (d/c) + Bình quân sản lượng lúa đầu người tăng liên tục (d/c), + Phân bố chủ yếu đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long. 0,25 0,25 0,25 0,25 * Chứng minh công nghiệp nước ta có cấu ngành đa dạng. Kể tên số ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Thanh Hóa? - Chứng minh công nghiệp nước ta có cấu ngành đa dạng. + Cơ cấu CN theo ngành : Đa dạng có đầy đủ ngành CN thuộc lĩnh 0,5 vực, chia nhóm (d/c). Trong cấu ngành CN số ngành CN trọng điểm hình 0,5 thành (d/c). * Kể tên số ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Thanh Hóa - CN Vật liệu xây dựng - CN thủy, hải sản 0,5 - CN Chế biến lương thực, thực phẩm - CN chế biến lâm sản sản xuất giấy, vv . Bài 5: (4,0 điểm) Tây Nguyên có điều kiện tự nhiên thuận lợi để trở thành vùng trồng cà phê lớn nước? Nêu khó khăn sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên? * Tây Nguyên có điều kiện tự nhiên thuận lợi để trở thành vùng trồng cà phê lớn nước: - Địa hình cao nguyên xếp tầng rộng lớn thuận lợi để hình thành vùng 0,25 chuyên canh cà phê quy mô lớn . - Khí hậu cận xích đạo, phân hóa theo độ cao thích hợp với nhiều giống cà 0,5 phê. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THUỶ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ Năm học: 2013-2014 Môn: Địa lý Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi có: 01 trang Đề thức Câu (3,0 điểm) a) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, cho biết: - Việt Nam nằm đâu đồ Đông Nam Á? - Trên đất liền, nước ta tiếp giáp với nước nào? - Tên nước ven Biển Đông? b) Nêu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất nông nghiệp nước ta. Câu (2,0 điểm) Nhận xét thay đổi quy mô dân số thành thị dân số nông thôn nước ta giai đoạn 1960-2007. Tại phần lớn dân cư nước ta sống nông thôn? Câu (5,0 điểm) Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a) Nhận xét giải thích diện tích, sản lượng lúa nước ta. b) Kể tên trung tâm công nghiệp dệt may vùng Đồng sông Hồng Đông Nam Bộ. Tại thành phố trung tâm dệt may lớn nước ta? c) Cho biết cấu loại rừng, phân bố ý nghĩa loại rừng nước ta. Câu (5,0 điểm) a) Nêu khác biệt địa hình, khí hậu mạnh kinh tế hai tiểu vùng Đông Bắc Tây Bắc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. b) Vì khai thác khoáng sản mạnh tiểu vùng Đông Bắc phát triển thuỷ điện mạnh tiểu vùng Tây Bắc? c) Nêu ý nghĩa nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Câu (5,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2010 (Đơn vị: triệu USD) Năm 1999 2003 2007 2010 Giá trị xuất 11541,4 20149,3 48561,4 72236,7 Giá trị nhập 11742,1 25255,8 62764,7 84868,6 Tổng số 23283,5 45405,1 111326,1 157105,3 a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu giá trị xuất, nhập nước ta giai đoạn 1999-2010. b) Từ biểu đồ vẽ, rút nhận xét cần thiết. c) Từ bảng số liệu tính cán cân xuất nhập nước ta giai đoạn 19992010. Tại năm qua nước ta tình trạng nhập siêu? Hết Họ tên thí sinh: .SBD: Thí sinh phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục phát hành (Cán coi thi không giải thích thêm!) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THUỶ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ Năm học: 2013-2014 Môn: Địa lý Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi có: 01 trang Đề thức Câu (3,0 điểm) a) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, cho biết: - Việt Nam nằm đâu đồ Đông Nam Á? - Trên đất liền, nước ta tiếp giáp với nước nào? - Tên nước ven Biển Đông? b) Nêu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất nông nghiệp nước ta. Câu (2,0 điểm) Nhận xét thay đổi quy mô dân số thành thị dân số nông thôn nước ta giai đoạn 1960-2007. Tại phần lớn dân cư nước ta sống nông thôn? Câu (5,0 điểm) Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a) Nhận xét giải thích diện tích, sản lượng lúa nước ta. b) Kể tên trung tâm công nghiệp dệt may vùng Đồng sông Hồng Đông Nam Bộ. Tại thành phố trung tâm dệt may lớn nước ta? c) Cho biết cấu loại rừng, phân bố ý nghĩa loại rừng nước ta. Câu (5,0 điểm) a) Nêu khác biệt địa hình, khí hậu mạnh kinh tế hai tiểu vùng Đông Bắc Tây Bắc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. b) Vì khai thác khoáng sản mạnh tiểu vùng Đông Bắc phát triển thuỷ điện mạnh tiểu vùng Tây Bắc? c) Nêu ý nghĩa nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Câu (5,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1999-2010 (Đơn vị: triệu USD) Năm 1999 2003 2007 2010 Giá trị xuất 11541,4 20149,3 48561,4 72236,7 Giá trị nhập 11742,1 25255,8 62764,7 84868,6 Tổng số 23283,5 45405,1 111326,1 157105,3 a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu giá trị xuất, nhập nước ta giai đoạn 1999-2010. b) Từ biểu đồ vẽ, rút nhận xét cần thiết. c) Từ bảng số liệu tính cán cân xuất nhập nước ta giai đoạn 19992010. Tại năm qua nước ta tình trạng nhập siêu? Hết Họ tên thí sinh: .SBD: Thí sinh phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục phát hành (Cán coi thi không giải thích thêm!) H−íng dÉn chÊm thi chän häc sinh giái líp TRUNG HỌC CƠ SỞ N¨m häc: 2013 - 2014 M«n: §Þa lÝ CÂU Câu NỘI DUNG ĐIỂM a) Vị trí Việt Nam đồ Đông Nam Á. 1,25 Các nước tiếp giáp với nước ta đất liền. (3,0 điểm) Tên nước ven Biển Đông. - Việt Nam nằm rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu 0,5 vực Đông Nam Á. - Trên đất liền, Việt Nam tiếp giáp với nước: Trung Quốc, Lào, 0,25 Campuchia. - Các nước ven Biển Đông: Trung Quốc, Philippin, Malaixia, Brunây, Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. (Nếu thiếu nước không cho điểm tối đa) b) Ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất nông nghiệp nước ta. - Thuận lợi: + Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi cho trồng vật nuôi phát triển quanh năm. Đó sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh đa canh. + Mùa đông lạnh cho phép phát triển trồng vụ đông Đồng sông Hồng trồng, vật nuôi cận nhiệt, ôn đới vùng núi. - Khó khăn: + Nhiều thiên tai thường xuyên xảy (bão, lũ lụt, hạn hán, sương muối, .) gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. + Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho sâu bệnh, dịch bệnh, nấm mốc phát triển gây hại cho trồng, vật nuôi. Nhận xét thay đổi quy mô dân số thành thị dân số nông thôn Câu nước ta giai đoạn 1960 - 2007: (2,0 điểm) - Giai đoạn 1960 - 2007, dân số thành thị dân số nông thôn nước ta tăng. + Dân số thành thị tăng từ 4,73 triệu người (1960) lên 23,37 triệu người (2007), tăng gấp 4,9 lần. + Dân số nông thôn tăng từ 25,44 triệu người (1960) lên 61,80 triệu người (2007), tăng gấp 2,4 lần. - Tốc độ tăng dân số thành thị nhanh tốc độ tăng dân số nông thôn. Câu Giải thích phần lớn dân cư nước ta sống nông thôn: - Trình độ phát triển kinh tế nước ta thấp, kinh tế nông nghiệp chủ yếu. - Nước ta giai đoạn đầu trình công nghiệp hóa tương ứng giai đoạn đầu trình đô thị hóa, trình độ đô thị hóa chưa cao, phần lớn đô thị thuộc loại vừa nhỏ. - Chịu ảnh hưởng nặng nề chiến tranh kéo dài. a) Nhận xét giải thích diện tích, sản lượng lúa nước ta. 0,5 1,75 0,5 0,25 0,5 0,5 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,5 0,25 1,5 Nhận xét: Giai đoạn 2000 - 2007: - Diện tích lúa giảm (giảm 459 nghìn ha) 0,25 - Sản lượng lúa tăng (tăng 3421 nghìn tấn) 0,25 Giải thích: - Diện tích lúa giảm chủ yếu kết trình công nghiệp hoáđô thị hoá (đất nông nghiệp chuyển sang đất chuyên dùng, thổ cư) chuyển phần diện tích đất trồng lúa sang trồng trồng khác có giá trị kinh tế cao (cây công nghiệp ngắn ngày, rau đậu,…). - Sản lượng lúa tăng chủ yếu tăng suất (áp dụng tiến khoa học kĩ thuật: giống suất cao, phân bón, thuỷ lợi, .). b) Tên trung tâm công nghiệp dệt may vùng Đồng sông Hồng Đông Nam Bộ. Giải thích thành phố trung tâm dệt may lớn nước ta. Tên trung tâm công nghiệp: - Đồng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định. - Đông Nam Bộ: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một. Giải thích thành phố trung tâm dệt may lớn nước ta: - Có nguồn lao động chỗ dồi nơi thu hút nhiều lao động từ nơi khác đến, đặc biệt lao động nữ. - Có thị trường tiêu thụ chỗ rộng lớn. - Có sở vật chất kĩ thuật, sở hạ tầng (giao thông vận tải, thông tin liên lạc, .) phát triển. - Các nguyên nhân khác: truyền thống phát triển công nghiệp dệt may, mạng lưới phân phối sản phẩm phát triển, . c) Cơ cấu loại rừng, phân bố ý nghĩa loại rừng nước ta. Cơ cấu loại rừng: Gồm ba loại: rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Sự phân bố ý nghĩa loại rừng: - Rừng sản xuất: + Phân bố chủ yếu vùng núi trung bình núi thấp. + Ý nghĩa: Cung cấp gỗ lâm sản cho công nghiệp chế biến, cho dân dụng, cho xuất khẩu. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. - Rừng phòng hộ: + Phân bố khu vực núi cao (đầu nguồn sông) ven biển (rừng chắn cát, rừng ngập mặn). + Ý nghĩa: Phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường giữ cân sinh thái. - Rừng đặc dụng: + Phân bố: Đó vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển. + Ý nghĩa: Duy trì bảo vệ nguồn gen, loài động thực vật quý 0,5 0,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 hiếm, hệ sinh thái. Câu a) Sự khác biệt địa hình, khí hậu mạnh kinh tế hai tiểu 3,0 (5,0 điểm) vùng Đông Bắc Tây Bắc: Đông Bắc: - Địa hình: núi trung bình núi thấp, chủ yếu dãy núi hình cánh cung (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều). - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh nước. - Thế mạnh kinh tế: + Khai thác chế biến khoáng sản. + Phát triển nhiệt điện (nhiệt điện Uông Bí, Na Dương, .). + Trồng rừng, trồng công nghiệp, dược liệu, rau cận nhiệt ôn đới. + Du lịch sinh thái: Sa Pa, hồ Ba Bể,… + Kinh tế biển: nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, du lịch biển - đảo (vịnh Hạ Long, .), giao thông vận tải biển. Tây Bắc: - Địa hình: núi cao (dãy Hoàng Liên Sơn cao nước), địa hình hiểm trở, dãy núi chạy theo hướng tây bắc - đông nam. - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh Đông Bắc. - Thế mạnh kinh tế: + Phát triển thuỷ điện (thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Sơn La). + Trồng rừng, trồng công nghiệp lâu năm. + Chăn nuôi gia súc lớn (cao nguyên Mộc Châu). b) Giải thích khai thác khoáng sản mạnh tiểu vùng Đông Bắc, phát triển thuỷ điện mạnh tiểu vùng Tây Bắc: Khai thác khoáng sản mạnh tiểu vùng Đông Bắc vì: - Có tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng. - Các loại khoáng sản như: than đá, sắt, chì - kẽm, đồng - vàng, man gan, thiếc bôxít, apatít, pirít, đá vôi, . Phát triển thuỷ điện mạnh tiểu vùng Tây Bắc, vì: - Có địa hình cao, sông ngòi có độ dốc lớn, có sức nước mạnh tạo nguồn thuỷ dồi dào. - Địa hình bị chia cắt mạnh tạo thung lũng, dãy núi cao, . thuận lợi để xây dựng hồ chứa nước phát triển thuỷ điện. c) Ý nghĩa nhà máy thuỷ điện Hoà Bình: - Cung cấp điện cho đời sống sản xuất. - Hồ thuỷ điện Hoà Bình: Điều tiết nước hạn chế lũ, cung cấp nước tưới mùa khô, đặc biệt cho vùng Đồng sông Hồng; phát triển du lịch, nuôi trồng thuỷ sản. - Tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân. Câu (5,0 điểm) a) Vẽ biểu đồ: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,5 0,25 2,5 * Xử lí số liệu: Cơ cấu giá trị xuất, nhập nước ta giai đoạn 1999 - 2010 (Đơn vị: %) Năm 1999 2003 2007 2010 Giá trị xuất 49,6 44,4 43,6 46,0 Giá trị nhập 50,4 55,6 56,4 54,0 Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 * Vẽ biểu đồ: Yêu cầu: + Vẽ biểu đồ miền, dạng biểu đồ khác không cho điểm. + Chính xác, ghi đầy đủ số liệu, có giải, tên biểu đồ. (Sai yếu tố trừ 0,25 điểm) b) Nhận xét: Giai đoạn 1999 - 2010: - Tỉ trọng giá trị nhập lớn tỉ trọng giá trị xuất khẩu. - Cơ cấu giá trị xuất, nhập có thay đổi, hướng chung là: + Giảm tỉ trọng giá trị xuất (dẫn chứng); + Tăng tỉ trọng giá trị nhập (dẫn chứng). - Sự thay đổi cấu khác theo thời gian: + Từ 1999 - 2007, tỉ trọng giá trị xuất giảm, tỉ trọng giá trị nhập tăng. + Từ 2007 - 2010, tỉ trọng giá trị xuất tăng, tỉ trọng giá trị nhập giảm. c) Tính cán cân xuất nhập khẩu. Giải thích năm qua nước ta tình trạng nhập siêu. Tính cán cân xuất nhập khẩu: Cán cân xuất nhập nước ta giai đoạn 1999-2010 (Đơn vị: triệu USD) Năm 1999 2003 2007 2010 Cán cân - 200,7 -5106,5 -14203,3 -12631,9 xuất nhập Giải thích năm qua nước ta tình trạng nhập siêu: - Quá trình công nghiệp hoá, đại hoá diễn nước ta đòi hỏi phải nhập với số lượng lớn tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên, nhiên, vật liệu). * Lưu ý: - Giám khảo cần vận dụng linh hoạt chấm để đánh giá làm học sinh. - Thí sinh làm cách khác cho điểm tối đa. 1,0 1,5 1,25 0,25 0,5 0,5 1,25 0,75 0,5 [...]... m bi thi: Bi 1+2+3+4+5+6= 20,00 20,00 Sở Giáo Dục và Đào Tạo kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THANH hoá Năm học: 2010-2011 Môn thi: Địa Lý Đề chính thức Số báo danh Lớp 9 - thcs Ngày thi 24/03/2011 Thời gian 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề thi có 04 câu, gồm 01 trang Câu 1 (4,0 điểm) Trình bày đặc điểm phân bố dân c của nớc ta Giải thích tại sao dân c nớc ta có sự phân bố không đồng đều Câu... lợi và khó khăn gì để phát triển sản xuất lơng thực? Hết - thí sinh không sử dụng tài liệu - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm - thí sinh đợc sử dụng át lát Địa lý Việt nam Sở Giáo Dục và Đào Tạo THANH hoá Hớng dẫn chấm Đề chính thức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học: 2010-2011 Môn thi: Địa Lý Lớp 9 - thcs Ngày thi 24/03/2011 Thời gian 150 phút Hớng dẫn chấm có 04 câu, gồm 03 trang... 199 5 - 2007 Nm Chố Di n tớch thu ho ch (nghỡn ha) S n l ng (nghỡn t n) 199 5 52,1 180 ,9 199 7 63 ,9 235, 0 2000 70,3 314,7 2005 97 ,7 570,0 2006 102,1 648 ,9 2007 106,5 704 ,9 (Ngu n: Niờn giỏm Th ng kờ Vi t Nam, NXB Th ng kờ, H N i nm 2008, trang 290 ) a V bi u thớch h p th hi n di n tớch thu ho ch v s n l ng chố c a n c ta giai o n t nm 199 5 - 2007 b Nh n xột v di n tớch thu ho ch v s n l ng cõy chố c a n c... 876.8 831.6 800 600 400 1124 .9 1025.1 1000 363.1 330 .9 3 29. 6 362.4 444 .9 403.1 475.8 362.2 200 0 199 5 199 7 2000 2005 Nm C nc ng bng sụng Hng ng bng sụng Cu Long 2 Biu : Bỡnh quõn lng thc theo u ngi ca c nc, vựng ng bng sụng Hng v ng bng sụng Cu Long thi k 199 5 2005 Lu ý: Biu phi m bo cỏc yờu cu: - ỳng dng biu , chớnh xỏc, cú tờn biu , n v, chỳ gii, s liu ghi trờn biu - Nu thiu 1 trong cỏc yờu cu trờn,... bng sụng Cu Long 199 5 363,1 330 ,9 831,6 199 7 3 29, 6 362,4 876,8 2000 444 ,9 403,1 1025,1 2005 475,8 362,2 1124 ,9 1 V biu so sỏnh bỡnh quõn lng thc theo u ngi ca c nc, vựng ng bng sụng Hng v vựng ng bng sụng Cu Long qua cỏc nm núi trờn 2 Nhn xột v gii thớch .HT Lu ý: Hc sinh c s dng Atlỏt a lý Vit Nam, Nh xut bn Giỏo dc Vit Nam t nm 20 09 tr li õy S GIO DC V O TO THANH HểA Kè THI CHN HC SINH GII TNH Nm... Cho bảng số liệu: Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm cây năm 199 0 và 2002 (Đơn vị: Nghìn ha) Nhóm cây 199 0 2002 Tổng số 90 40,0 12831,4 Cây lơng thực 6474,6 8320,3 Cây công nghiệp 1 199 ,3 2337,3 Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 1366,1 2173,8 a Hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây của nớc ta năm 199 0 và 2002 b Nhận xét về sự thay đổi quy mô và cơ cấu diện tích... của thi n tai - Địa hình có nhiều ô trũng, đất bị bạc màu - Vùng chịu sức ép nặng nề về dân số - Quá trình đô thị hoá mạnh nên một phần đất nông nghiệp bị chuyển sang đất chuyên dùng và thổ c 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Tổng số 04 câu, 20 điểm 3 S GIO DC V O TO THANH HểA THI CHNH THC S bỏo danh . Kè THI CHN HC SINH GII CP TNH Nm hc: 2011-2012 Mụn thi: A L Lp 9 THCS Ngy thi: ... trồng các nhóm cây năm 199 0 và 2002 ( %) Nhóm cây Tổng số Cây lơng thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 199 0 100,0 71,6 13,3 15,1 2002 100,0 64,8 18,2 17,0 - Vẽ hai hình tròn có bán kính khác nhau Vẽ các dạng khác không cho điểm - Yêu cầu: chính xác, ghi số liệu, ký hiệu, chú thích, có tên biểu đồ - Thi u mỗi yêu cầu trừ 0,25 điểm b Nhận xét: - Quy mô: 199 0-2002 tổng diện tích và... H t H v tờn thớ sinh: SBD (Thớ sinh c s d ng Atlat a lớ Vi t Nam lm bi) UBND T NH THI NGUYấN S GIO D C & O T O HDC THI CH N H C SINH GI I L P 9 NM H C 2011 - 2012 MễN: A L CHNH TH C Cõu N i dung * V hỡnh ỳng, p nh hỡnh 24 trang 28 SGK a lớ l p 6 (Tr i m n u v khụng ỳng ho c khụng ghi ng xớch o, cỏc chớ tuy n, cỏc vũng c c, cỏc c c, ng phõn chia sỏng t i - m i ý thi u ho c sai 1... đồng bằng chỉ chi m 25% diện tích nhng tập trung 75% dân số cả nớc, 0,25 mật độ dân số cao + Trung du và miền núi chi m 75% diện tích nhng chỉ chi m 25% dân số 0,25 cả nớc, mật độ dân số thấp - Dân c phân bố không đồng đều giữa các đồng bằng và nội bộ đồng bằng 0,25 + Đồng bằng sông Hồng là 1 192 ngời/km2 (2003), đồng bằng sông Cửu 0,25 Long là 425 ngời/km2 + Dân c phân bố không đồng đều giữa miền . TẠO THÀNH PHỐ THANH HÓA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ DỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 Đề chính thức NĂM HỌC: 2014 – 2015 Môn: Địa Lí - Lớp 9 Đề thi gồm có: 01 trang Thời gian. ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học: 2011-2012 Môn thi: ĐỊA LÍ Lớp 9 THCS Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ DỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 NĂM HỌC: 2014 – 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: Địa Lí - Lớp 9 BÀI Nội dung Điểm Bài 1: (2,0 điểm) Nguyên nhân sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan