0

HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TRƯỜNG HỌC

11 709 0
  • HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TRONG TRƯỜNG HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2015, 19:16

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TRƯỜNG HỌCPHẦN I : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀITrong thời đại hiện nay, ngành khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão và đã đem lại nhiều thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của xã hội. Năm học 20082009, Ngành GDĐT đã xây dựng chủ đề năm học “Ứng dụng CNTT trong công tác”. Và từ đó, việc vận dụng CNTT vào trong quản lý và giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đã được thực hiện.Hòa nhập với xu thế chung của thời đại; để bắt kịp sự phát triển của xã hội; đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ chung của nhà trường đòi hỏi người cán bộ quản lý phải áp dụng những ứng dụng của CNTT vào quá trình quản lý, giảng dạy nhằm góp phần đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy học. Với cương vị là Hiệu trưởng, trong những năm qua tôi đã hết sức cố gắng, nỗ lực thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo ứng dụng CNTT trong nhà trường một cách tích cực và hiệu quả. PHẦN II : NỘI DUNG Cơ sở lý luận:Bắt đầu từ năm học 20082009 cho đến nay, Bộ GDĐT đã ban hành một số văn bản quan trọng phát động việc ứng dụng CNTT trong trường học như sau:+Chỉ thị 552008BGDĐT ngày 3092008 – Chỉ thị về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 20082012.+Hướng dẫn 1772BGDD8T ngày 20102008 – Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20082009.+Hướng dẫn 4937BGDĐT ngày 2582010 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20102011.+Hướng dẫn 2636SGDĐT ngày 192010 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20102011.+Hướng dẫn 4960BGDĐT ngày 2772011 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20112012.+Hướng dẫn 2965BGDĐT ngày 592011 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20112012.Nội dung của các văn bản trên đều nhấn mạnh công tác tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý giáo dục. Xem công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục. Điều đó để thấy rằng: trong thời đại ngày nay, CNTT đã, đang và sẽ tạo nên những cuộc “cách mạng” trong công tác quản lý, công tác dạy học góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục toàn diện trong trường phổ thông. Người viết : VŨ THỊ DUNG Hiệu trưởng – Trường Tiểu học Tân Phúc 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TRƯỜNG HỌC PHẦN I : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời đại hiện nay, ngành khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão và đã đem lại nhiều thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của xã hội. Năm học 2008- 2009, Ngành GD&ĐT đã xây dựng chủ đề năm học “Ứng dụng CNTT trong công tác”. Và từ đó, việc vận dụng CNTT vào trong quản lý và giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đã được thực hiện. Hòa nhập với xu thế chung của thời đại; để bắt kịp sự phát triển của xã hội; đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ chung của nhà trường đòi hỏi người cán bộ quản lý phải áp dụng những ứng dụng của CNTT vào quá trình quản lý, giảng dạy nhằm góp phần đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy học. Với cương vị là Hiệu trưởng, trong những năm qua tôi đã hết sức cố gắng, nỗ lực thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo ứng dụng CNTT trong nhà trường một cách tích cực và hiệu quả. PHẦN II : NỘI DUNG *Cơ sở lý luận: *Bắt đầu từ năm học 2008-2009 cho đến nay, Bộ GD&ĐT đã ban hành một số văn bản quan trọng phát động việc ứng dụng CNTT trong trường học như sau: +Chỉ thị 55/2008/BGD&ĐT ngày 30/9/2008 – Chỉ thị về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012. +Hướng dẫn 1772/BGD&D8T ngày 20/10/2008 – Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008-2009. +Hướng dẫn 4937/BGD&ĐT ngày 25/8/2010 - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011. +Hướng dẫn 2636/SGD&ĐT ngày 1/9/2010 - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011. +Hướng dẫn 4960/BGD&ĐT ngày 27/7/2011 - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012. +Hướng dẫn 2965/BGD&ĐT ngày 5/9/2011 - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012. Nội dung của các văn bản trên đều nhấn mạnh công tác tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý giáo dục. Xem công tác Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 1 ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục. Điều đó để thấy rằng: trong thời đại ngày nay, CNTT đã, đang và sẽ tạo nên những cuộc “cách mạng” trong công tác quản lý, công tác dạy học góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục toàn diện trong trường phổ thông. *Thực trạng: Tiểu học Tân Phúc 1 là một đơn vị trường học thuộc vùng nông thôn miền núi, điều kiện kinh tế của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, bấp bênh; các tiện nghi trong gia đình như máy vi tính, nối mạng internet vẫn còn rất ít ỏi. Chính vì thế mà điều kiện tiếp xúc với CNTT của đa số các em HS còn rất hạn chế. Đội ngũ GV đa phần lớn tuổi, thiếu nhanh nhạy, bất cập với CNTT; phần lớn chỉ sống nhờ vào lương, chỉ đủ trang trãi cuộc sống, chưa đầy đủ tiện nghi trong gia đình; số GV trẻ lại sống phụ thuộc gia đình; một số mới lập thân lập nghiệp còn eo hẹp nhiều về kinh tế. Hầu hết GV đều chưa có trình độ tin học, kỹ năng sử dụng máy tính và các phương tiện hỗ trợ còn hạn chế. Mặt khác, bước đầu đội ngũ cũng rất e ngại khi phải tiếp cận với các loại thiết bị, phải đầu tư học hỏi về CNTT. Đến năm học 2004-2005, trường được xây dựng mới theo hướng kiên cố hóa trường học. Đến 2007, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Như vậy, CSVC của trường cơ bản đã đảm bảo với đầy đủ phòng học, khối phòng hành chính Trường đã được xây dựng kiên cố, đã tương đối đảm bảo song CSVC, trang thiết bị phục vụ cho dạy học, nhất là phục vụ cho việc dạy tin học và ứng dụng CNTT của trường cũng còn nhiều thiếu thốn như chưa có phòng chức năng, số máy tính trong trường rất ít ỏi, chỉ có 2 máy để BGH và kế toán làm việc; không có phòng máy phục vụ cho học tin học Tuy nhiên, với những gì đã có, với cương vị là Hiệu trưởng tôi cho rằng với điều kiện trường lớp đã được xây dựng khá đầy đủ như thế, cũng chính là điều kiện thuận lợi góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục trong nhà trường và là cơ hội để nhà trường đi vào thực hiện ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Ngành. Trong những năm này, số GV biết sử dụng máy vi tính của trường rất hiếm hoi; chỉ vài ba GV là tương đối sử dụng được, còn lại chỉ thực hiện những thao tác đơn giản, thậm chí có nhiều GV chưa biết gì cả. Về phía BGH thì cũng đang mày mò vừa làm vừa học hỏi thêm, chưa thật thành thạo trong việc ứng dụng CNTT. *Biện pháp thực hiện : Cuối năm học 2007-2008, với tất cả nỗ lực, phấn đấu của cả thầy và trò, trường Tiểu học Tân Phúc 1 được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Xây dựng được trường chuẩn đã là một việc khó mà giữ vững và phát triển đi lên lại là một việc càng khó hơn. Trong những năm qua, để xây dựng trường chuẩn chúng tôi đã khắc phục không ít những khó khăn về CSVC, khắc phục những khó khăn về chuyên môn để đáp ứng cho nhu cầu dạy – học. Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 2 Từ năm học 2008-2009, chủ đề “ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong trường học “ và phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC– được triển khai phát động trong toàn Ngành. Và chúng tôi đã mạnh dạn bắt tay vào thực hiện công việc mới mẻ này . Với cương vị là thủ trưởng đơn vị, tôi suy nghĩ: để thực hiện được CNTT trong trường học, trước tiên phải nói đến CSVC, trang thiết bị. Và đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục là hướng đi tích cực để xây dựng trường lớp một cách vững chắc cả về cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo dục. Chính vì vậy, để thực hiện được chủ đề và phong trào thi đua của năm học, chúng tôi đã huy động tốt công tác XHHGD. Từ nguồn ngân sách, tiết kiệm và được cấp, trường đã mua sắm khá đầy đủ các phương tiện như máy vi tính, máy in, tivi, casset, đàn Hiện nay, trường đã có 6 máy vi tính, 5 máy in phục vụ cho công tác quản lý của BGH, công việc của kế toán, thư viện, phổ cập và các đoàn thể. Tivi, cacsset, đàn luôn là phương tiện hỗ trợ cho GV trong quá trình giảng dạy các bộ môn tiếng Anh, Âm nhạc. Một thành công rất lớn mà chúng tôi đã thực hiện được, đó chính là chúng tôi đã xây dựng được lớp tin học Tấm lòng vàng từ nguồn đóng góp của các mạnh thường quân, quý PHHS và bằng chính công sức của thầy trò chính tôi là công diễn văn nghệ gây quỹ mở lớp. Chúng tôi đã thực hiện phòng tin học với đầy đủ bàn ghế và 19 máy vi tính được nối mạng internet. Tổng kinh phí phòng máy gần 140 triệu đồng. Chúng tôi đã triển khai dạy tin học cho HS K3,4,5 và đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ truy cập thông tin phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy. Trong điều kiện đã có phòng máy, mặc dù trong khi PGD chưa triển khai thực hiện BGĐT song chúng tôi đã tiên phong tổ chức tập huấn cho đội ngũ GV của trường những thao tác cơ bản trong thực hiện WORD, EXCEL và thiết kế BGĐT. Trường THTP1 là trường dạy 2 buổi/ ngày, quỹ thời gian rất hạn hẹp, chúng tôi phải vận động anh chị em tham gia tập huấn vào buổi tối. Tuy có nhiều khó khăn, trở lực, nhiều GV nhà xa trường 2-3 cây số, có người gần 10 cây số, nhiều GV có con mọn, rồi điều kiện công việc gia đình song với tinh thần cầu tiến, với ý thức vươn lên nhiều anh chị em đã cồ gắng, khắc phục khó khăn tham gia tập huấn đều đặn. Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 3 Phòng Tin học Khi đã được tiếp cận, học hỏi về CNTT, đội ngũ đã có nhiều háo hức, mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn, được thực hành những gì mình đã được học. Vấn đề nữa lại nảy sinh là phải làm thế nào để đội ngũ có máy vi tính, máy in. Bên cạnh việc chắt chiu đồng lương hạn hẹp của mình; nhà trường cùng Công đoàn giới thiệu cho anh chị em vay tín chấp, rồi trợ vốn, rồi vay quỹ tham quan Thế rồi mọi khó khăn cũng qua đi, đến nay hầu hết CBGVNV trường đều đã có máy vi tính, máy in tại gia đình. Chính vì thế, 100% GV của trường đã soạn bài bằng máy vi tính. Và đến nay, phần lớn GV của trường đã thiết kế được bài giảng điện tử. Và để GV được thực hành soạn, trình chiếu BGĐT cũng như giúp các em làm quen với mô hình này. Mặc dù trong những năm trường chưa trang bị được máy chiếu, chưa có vi tính xách tay song chúng tôi cũng không ngần ngại, cố gắng mượn máy - lúc thì nơi này, lúc thì chỗ khác để anh chị em thể hiện những tiết BGĐT. Hiện nay, trường đã trang bị được 2 máy chiếu, 2 máy vi tính xách tay để giúp GV thuận lợi hơn trong việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Trong HN/CBCC, chúng tôi xây dựng các chỉ tiêu và đã được tập thể thống nhất như khuyến khích GV soạn bài bằng máy vi tính; mỗi GV phải có ít nhất 1 tiết BGĐT trong KTHĐSP, thi GVDG; các tổ chuyên môn phấn đấu thực hiện BGĐT trong các tiết thao hội giảng. Do vậy, số lượng các tiết BGĐT của trường qua từng năm đã tăng dần, số GV biết soạn, trình chiếu đã được mở rộng cho tất cả các khối lớp, các môn học và chất lượng các tiết dạy theo mô hình BGĐT cũng đã nâng lên rõ rệt. GV Tin học của trường cũng đã sử dụng phần mềm Netop School trong giảng dạy nhằm giúp các em nắm bài nhanh, hiểu bài kỹ. Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 4 Các tổ chuyên môn cũng đã thực hiện ôn tập cuối kỳ, cuối năm cho HS bằng mô hình BGĐT nhằm thu hút, hấp dẫn các em, giúp các em nhớ lâu, nhớ kỹ như Rung chuông vàng; Vui học – Học vui; Giúp em ôn tập; Vui để học Bên cạnh đó, chúng tôi còn vận dụng thiết kế trình chiếu một số hội thi trong CBGVNV và HS nhằm tạo sự hấp dẫn, đem lại niềm say mê, sáng tạo. Một số hội thi chúng tôi đã thực hiện bằng trình chiếu như : GV với nghệ thuật dạy học, thi ĐDDH, Giữ gìn trường em xanh sạch đẹp, Nước sạch - Vệ sinh môi trường, giao lưu 20/11 Nhìn chung các hội thi đã được chúng tôi đầu tư chu đáo, kỹ lưỡng với thiết kế hình thức đẹp mắt, khoa học, nội dung phong phú, đa dạng nên đã thu hút, thuyết phục được đội ngũ và các em HS. Bên cạnh đó, HS trường còn tham gia thi giải toán trên internet, Ôlympic tiếng Anh do Bộ GDĐT tổ chức, chúng tôi cũng đã hướng dẫn các em tham gia khá đông đảo. Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 5 Trong hội thi GVDG cấp Trường năm học 2010-2011 và 2011-2012, trong phần kiểm tra năng lực, chúng tôi cũng đã tổ chức cho GV thực hành trên máy vi tính, tập trung chủ yếu vào các kỹ năng như cách chuyển đổi fond chữ, vẽ hình, sao chép hình, thiết kế bài kiểm tra, định dạng, canh lề, lưu thông tin Và cũng nhờ vậy, trong phần kiểm tra năng lực của Hội thi GVDG cấp Huyện, trường chúng tôi có 6 GV tham dự đều đã đạt kết quả rất tốt đẹp ( 5 GV đạt điểm 9 trở lên, 1 GV đạt điểm 8 ). Ngoài ra, một số hoạt động như HN/CBCC, Ngày Nhà giáo Việt Nam; Giao lưu; Tập huấn chuyên môn; Sơ kết học kỳ hoặc triển khai học tập một số nội dung như Đánh giá xếp loại GV, Chuẩn nghề nghiệp GVTH, Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học, phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC chúng tôi cũng thực hiện mô hình trình chiếu nhằm tạo nét mới trong sinh hoạt hội họp, học tập, đỡ phải mất nhiều thời gian mà đội ngũ lại nắm chắc, nắm kỹ hơn. Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 6 Để hoạt động thông tin báo cáo được nhanh, kịp thời và chính xác, trường cũng đã tổ chức tập huấn cho anh chị em nắm rõ hơn, thuần thục hơn về một số thao tác khi thực hiện WORD, EXCEL; cách chuyển gởi báo cáo, nhận thông tin qua hộp thư điện tử. Động viên GV tích cực tự học, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng chia sẻ, thường xuyên trao đổi, cầu tiến. BGH, đặc biệt là P.HT và các TTCM phải luôn là người quan tâm, đi đầu, cùng học hỏi, cùng thực hiện với GV nhằm nắm bắt được những hạn chế, những khó khăn của đội ngũ để kịp thời giúp đỡ, hướng dẫn GV thực hiện. Chuyên môn trường luôn là trung tâm tạo ra môi trường học hỏi nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong giảng dạy một cách tích cực. Đến nay, tất cả các TTCM đều đã thực hiện tốt việc giao dịch bằng đường mail. Về phía nhà trường cũng luôn thực hiện tốt chế độ báo cáo, nhận công văn, triệu tập họp của cấp trên qua hộp thư điện tử. Ngoài ra, trường cũng đã xây dựng trang web riêng để đưa tin, giới thiệu tình hình hoạt động của trường. Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 7 PHẦN III.KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN Ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý, giảng dạy bước đầu quả là một vấn đề hết sức khó đối với chúng tôi. Nhưng qua hơn 3 năm ứng dụng và trãi nghiệm, cái được đầu tiên phải kể đến đó chính là BGH, đội ngũ GV-NV của trường đã có sự chuyển đổi về nhận thức. Từ sự e ngại ban đầu khi phải đối diện với không ít trở ngại, khó khăn, đến nay đội ngũ đã yêu thích, mạnh dạn, chủ động học hỏi, thực hành. Từ những bước đầu chập chững trong việc ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy, đến nay đội ngũ CBGVNV trường tiểu học Tân Phúc 1 đã nhanh chóng tiếp cận và gặt hái được một số kết quả khả quan ban đầu như sau: -100% GV soạn bài bằng máy vi tính. -Số GV thiết kế các tiết dạy có ứng dụng CNTT ngày càng được mở rộng ở tất cả các khối lớp, các môn học. Chất lượng các tiết dạy cũng ngày càng tốt hơn, sinh động hơn, mang lại cho cả thầy và trò không gian mới đầy hứng thú, hấp dẫn trong giờ học. Số tiết BGĐT trong những năm qua cụ thể như sau: +HKII/2008-2009: 12 tiết +Năm học 2009-2010: 31 tiết +Năm học 2010-2011: 40 tiết +Năm học 2011-2012: 47 tiết -Các hội thi thực hiện qua mạng internet, mặc dù chỉ là sân chơi của các em song cũng được chúng tôi tập trung đầu tư từ những năm học trước. Riêng năm học 2011-2012 này, kết quả như sau: +Giải toán qua internet: có 108 em tham gia, đạt cấp Trường 90 em, đạt cấp Huyện 16 em. +Ôlympic tiếng Anh: 20 em đạt cấp Trường; 15 em đạt cấp Huyện; 12 em đạt cấp Tỉnh. -Các mô hình hoạt động trong nhà trường như hội thi, sinh hoạt, hội họp mang tính triển khai đến tập thể cũng lần lượt được ứng dụng CNTT nhằm giảm bớt thời gian mà hiệu quả lại cao. -Việc ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý cũng đã và đang được thực hiện. BGH, các bộ phận kế toán, phổ cập đều đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các phần mềm trong công tác quản lý, tài chính và phổ cập. -Trang web của trường đã được vận hành, thu hút sự tham gia của các thành viên trong trường; phản ánh, đưa tin kịp thời những thông tin, hoạt động của trường. Trường Tiểu học Tân Phúc 1, với một thời gian chưa dài, thành tích và kinh nghiệm về ứng dụng CNTT cũng chưa nhiều. Song chúng tôi cũng mạnh dạn đưa ra những việc đã và đang làm được trong việc quản lý, chỉ đạo ứng dụng CNTT trong trường học. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy để quản lý, chỉ đạo CNTT trong trường học được hiệu quả, trước tiên BGH phải là người đi đầu, phải nỗ lực học hỏi, xây dựng kế hoạch đưa ứng dụng CNTT vào trong các mảng hoạt động của trường. Phải xây dựng được một bộ phận nòng cốt gồm các TTCM, các GV có khả năng về Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 8 CNTT để triển khai thực hiện và từ đó nhân rộng thêm. Luôn động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ cùng tham gia, nhất là ứng dụng trong giảng dạy.Với các tiết BGĐT, chúng tôi cũng xác định rõ với đội ngũ GV rằng ứng dụng CNTT không đồng nhất với đổi mới PPDH, CNTT chỉ là phương tiện tạo thuận lợi hơn cho GV trong việc tổ chức thực hiện PPDH tích cực. Để có một giờ học có ứng dụng CNTT là một giờ học tốt, chất lượng thì người GV phải biết khai thác thế mạnh của CNTT, nội dung bài giảng phải cô đọng, súc tích; sử dụng hình ảnh hợp lý, sát với nội dung bài, không quá lạm dụng CNTT mà phải biết kết hợp với bảng lớp, hình thức tổ chức lớp học, và sử dụng các PPDH khác thì mới có hiệu quả. Chúng ta phải nhìn nhận việc ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục trong thời gian qua đã đem lại những hiệu quả đáng khích lệ, góp phần đổi mới công tác quản lý, đổi mới PPDH. Với trường Tiểu học Tân Phúc 1, những kết quả đạt được tuy chưa nhiều song cũng đã khẳng định CNTT đã và đang trở thành một phương tiện quan trọng, thiết thực – mang lại sự đổi mới trong quá trình quản lý, trong tổ chức dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Và đây cũng là cơ hội để người thầy không ngừng học hỏi nâng cao trình độ; sáng tạo những tiết dạy sinh động, hiệu quả tạo sự hấp dẫn cho HS; thu hút các em ham thích đến trường với mong muốn được cùng thầy cô giáo khám phá thêm nhiều điều mới lạ, bổ ích. Người viết VŨ THỊ DUNG NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐKH / TRƯỜNG Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 9 NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐKH / PGD&ĐT NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐKH / SGD&ĐT Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 10 [...]...Vũ Thị Dung-Tiểu học Tân Phúc 1 11 . vụ CNTT năm học 2011-2012. Nội dung của các văn bản trên đều nhấn mạnh công tác tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý giáo dục. Xem công tác Vũ Thị Dung- Tiểu. người GV phải biết khai thác thế mạnh của CNTT, nội dung bài giảng phải cô đọng, súc tích; sử dụng hình ảnh hợp lý, sát với nội dung bài, không quá lạm dụng CNTT mà phải biết kết hợp với bảng lớp,. viết VŨ THỊ DUNG NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐKH / TRƯỜNG Vũ Thị Dung- Tiểu học Tân Phúc 1 9 NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐKH / PGD&ĐT NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐKH / SGD&ĐT Vũ Thị Dung- Tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TRƯỜNG HỌC, HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TRƯỜNG HỌC,

Từ khóa liên quan