0

SKKN Chỉ đạo và quản lý việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

17 1,864 3
  • SKKN Chỉ đạo và quản lý việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 06:29

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY” I. ĐẶT VẤN ĐỀ : Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành giáo dục. Do đó, các trường đang tập trung điều chỉnh và xây dựng phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Giải quyết được thử thách nâng cao tính trực quan sinh động đối với các môn học, đặt biệt là các môn học yêu cầu minh hoạ, trực quan nhiều hình vẽ, màu sắc để hình thành khái niệm, kiến thức, kỹ năng cho học sinh cần phải có sự hỗ trợ của máy tính và các phần mềm. Để nâng cao chất lượng giáo dục người giáo viên của chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng sử dụng các phương pháp tích cực kết hợp với các thành tựu của công nghệ thông tin phấn đấu để trong một tiết dạy tốt học sinh được hoạt động, thực hành nhiều hơn, thảo luận suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học có tác dụng làm tăng hiệu quả sư phạm của nội dung và phương pháp dạy học lên rất nhiều, đây là một vấn đề cần phải đưa vào trong thực tiễn giảng dạy và các hoạt động của nhà trường. Việc sử dụng giáo án điện tử và ứng dụng CNTT trong những năm học qua chưa được chú trọng, chưa được thường xuyên, còn mang tính tự phát. Nhưng để tất cả thầy cô biết sử dụng, sử dụng có hiệu quả và thường xuyên sử dụng là một yêu cầu đặt ra đối với Ban Giám Hiệu các trường, nhất là những phó hiệu trưởng làm công tác chuyên môn cần phải giải quyết trong năm học 2007 – 2008. II. BỐ CỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: A. THỬ THÁCH & GIẢI PHÁP: 1. Xây dựng nhận thức cho đội ngũ.Tập huấn nâng cao kỹ thuật sử dụng cho tất cả giáo viên. 2. Thiết lập kế hoạch và phân bố chỉ tiêu thực hiện( trong năm học 2007 – 2008) 3. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể tác động tích cực đến việc ứng dụng CNTT trong dạy – học. 4. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế những giáo án mới phù hợp với đặc thù của nhà trường. 5. Khắc phục điều kiện cơ sở vật chất. 6. Sơ và tổng kết kịp thời. 7. Kết quả đã đạt được so với năm học trước. 8. Định hướng cho năm học 2008 – 2009 . B. LỜI KẾT. C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA. III. NỘI DUNG CỤ THỂ: A. THỬ THÁCH & GIẢI PHÁP: Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện Bài học kinh nghiệm 1. Sự sử dụng CNTT trong giảng dạy năm học 2006 – 2007 chỉ hình thức và mang tính tự phát, GV chưa thật sự đầu tư và mạnh dạn áp dụng trong dạy – học. Xây dựng nhận thức và củng cố lại kỹ năng sử dụng CNTT trong giảng dạy cho 100% GV. • Ngày 4/9/2007: Kết hợp với chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy Chính tả” đã tập huấn lại cho 100% GV “ Ứng dụng CNTT trong dạy và học”. • Được sự phân công của BGH, tôi đã giải thích cho tất cả các GV hiểu sự cần thiết của ứng dụng CNTT trong yêu cầu đổi mới về PPDH. • Cá nhân tôi lập kế hoạch tập huấn. Trong đó, phân công cho cô Bùi Thị Kim Thúy (1 GV giỏi về vi tính và CNTT) tập huấn trực tiếp tại phòng máy của nhà trường. • Lắng nghe ý kiến và tư vấn, giải thích các giải pháp khắc phục khó khăn cho đội ngũ. Chọn lọc một số ý kiến và giải pháp đưa vào kế hoạch chuyên môn năm và hàng tháng để việc sử dụng CNTT đi đúng tiến độ nhưng không gây nặng nề cho GV. • Bài học kinh nghiệm :  Nhận thức của GV và sự trang bị thêm kiến thức về tin học của đội ngũ đã nâng lên thì việc thực hiện sẽ nhiều thuận lợi và dễ dàng đạt kết quả cao. 2. Việc chỉ đạo thực hiện giảng dạy cĩ ứng dụng CNTT của các năm học trước chưa được sự kiểm tra chặt chẽ và kịp 1. Phải cĩ kế hoạch cụ thể : Cĩ những quy định pháp lý. 2. Thường xuyên nhắc nhở các yêu cầu của hoạt động giảng dạy cĩ ứng dụng CNTT. • Xây dựng kế hoạch chuyên mơn số: 62/KHCM – HVC( ngày 7/ 9/ 2008). Trong kế hoạch đã quy định cụ thể: Mỗi giáo viên phải thực hiện ít nhất 1 tiết dạy/ năm, tiết dạy cĩ ứng dụng CNTT cĩ thể tự thiết kế hoặc sử dụng nguồn tài nguyên cĩ sẵn nhưng phải điều chỉnh cho phù hợp). Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: thời tư vấn nên hiệu quả chưa cao (về cả số lượng lẫn chất lượng). Yêu cầu đặt ra: Quản lý của nhà • Thường xuyên đưa nội dung thúc đẩy, tư vấn, kiểm tra trong các buổi họp tổ khối, họp HĐGD và dự giờ trường cần phải làm gì để khắc phục những tồn tại này? có ứng dụng CNTT trong thực tế. - Cung cấp và mong muốn GV chia sẻ qua email của BGH: khanhtranht@yahoo.com; anhthu73 _HVC@yahoo.com ; pqthien_21263@yahoo.com • Bài học kinh nghiệm :  Kế hoạch được xây dựng vừa tầm với quy mô của nhà trường dễ dàng để tất cả GV thực hiện.  Việc thường xuyên đôn đốc hoạt động dạy có ứng dụng CNTT ngay từ đầu năm học đã làm cho đội ngũ GV hiểu rõ trách nhiệm cần phải thực hiện một cách tự giác. 3. Kích thích việc thúc đẩy sử dụng CNTT một cách tự giác và đẩy mạnh cao trào, thực hiện thành mũi nhọn phải dựa vào đâu? Phối hợp với chính quyền, đoàn thể tác động tích cực đến việc ứng dụng CNTT trong dạy – học. • Ngày 10/10/ 2007, phổ biến kế hoạch số 66/KHCM –HVC, V/V: Hội thi “ Dạy tốt chương trình dổi mới phổ thông, tổ chức thi 2 vòng. Trong đó có quy định:  Vòng 1: thi 1 tiết dạy trên lớp ( BGK dự đột xuất, tuy nhiên nếu sử dng CNTT thỡ c chn bi) Vũng 2: cú 1 ni dung l phi dy 1tit ng dng CNTT. Theo dừi kim tra, t vn kp thi, khụng xy ra tỡnh trng Cú xõy dng k hoch nhng khụng thc hin. Dn chng: Bui hp Hi ng Giỏo dc ph bin: ng kyự tit daùy coự sửỷ duùng Powerpoint ( Mi khi lp ng ký 1 -2 GV) Th thỏch Gii phỏp L trỡnh thc hin, bi hc kinh nghim: 3 Bui hp HGD thỏng 10, rỳt kinh nghim :Cỏc t khi cha thc hin 1, 2 v 4. Cỏc bui hp HGD v t khi, nội dung về sử dụng CNTT cũng được nhận định sâu sát, triệt để. • Bài học kinh nghiệm : • Việc phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận sẽ gĩp phần nâng cao tính khả thi của kế hoạch. 4. Khi thiết kế 1 GAĐT đòi hỏi sự đầu tư rất nhiều. Người GV sẽ chắc chắn ngán ngại khi thực hiện công việc này. Để giúp GV nhẹ nhàng hơn trong soạn giảng, BGH đã có những chỉ đạo như thế nào? 1. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế những giáo án mới phù hợp với đặc thù của nhà trường. 2. Tổ chức cho tổ khối hợp tác, phân công tìm tư liệu để việc thiết kế GAĐT không còn là gánh nặng, là áp lực trên cá nhân của 1 GV nào cả, mà trở thành là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên trong tổ khối. 1. Từ tháng 5/2007 – tháng 10/2007 và liên tục cập nhật trong năm học: - Giúp GV một số Website để download các GAĐT và phần mềm tiện ích để sử dụng như: http://hanoi.com.vn/ http://thuathienhue.edu.vn/ http://pgdtanphu.edu.vn/ www.bachkim.com.vn … Phó Hiệu trưởng download các GAĐT nghiên cứu và coppy cho GV, các tổ khối trưởng nghiên cứu, bàn bạc trong khối chuyên môn bổ sung , điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của HS lớp để thực hiện giảng dạy. Tham mưu với Hiệu trưởng trang bị cho các khối trưởng 1USB có dung lương 1G để tiện sử dụng trong save các tài liệu phục vụ giảng dạy, tạo điều kiện cho GV có 1 máy vi tính và được sử dụng phòng máy và mạnh internet của nhà trường trong quá trình thực hiện thiết kế GAĐT - Qua các đợt tập huấn, dự chuyên đề, Hội thi GV giỏi Quận… bản thân tôi cũng sưu tầm được nhiều GAĐT bổ ích mang về chia sẻ với đội ngũ GV. • Tổ chức cho tổ khối hợp tác, phân công tìm tư liệu để việc thiết kế GAĐT, không sao chép nguyên bản GAĐT sưu Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: 4. …. tầm mà mỗi GV phải thay đổi thiết kế sao cho phù hợp với đặc điểm của lớp mình. • Bài học kinh nghiệm :  Để có nhiều GAĐT giúp GV giảm nhẹ áp lực thì chúng ta nên có những sự vận dụng linh hoạt, thừa hưởng thành qua của đồng nghiệp khắp nơi.  Không để GV sử dụng nguyên bản các GAĐT sưu tầm mà đòi hỏi GV phải điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của HS lớp mình và cần phải nắm vững GA để khi thực hiện được sinh động và phù hợp hơn. 5. Khó khăn về cơ sở vật chất, về phòng chiếu. Khắc phục như thế nào? 1. Tổ chức 1 phòng chiếu cố định( P1- CS1), 1 lưu động. • Từ 9/2007 đến cuối năm học:  Tham mưu cùng Hiệu trưởng mua thêm 1 máy chiếu.  Phân công 2 nhân viên luôn đáp ứng yêu cầu trình chiếu của GV.  Khi nhiều GV cùng có nhu [...]... trước khi cho thực hiện  Để thúc đẩy việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chuyên môn phải thúc đẩy các hoạt động khác của nhà trường cũng cùng sử dụng thành tựu của khoa học CNTT - Xây dựng riêng 1 kế hoạch cho 1 Không chỉ nên dừng hoạt động sử dụng CNTT trong dạy lại với những gì đã làm và học 8 Để việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là một phần cơ hữu trong được Người... đổi mới phương pháp dạy học trong trường Hồ Văn Cường - Tất nhiên sáng kiến kinh nghiệm này chưa thể đáp ứng quý thầy cô cán bộ quản lý về công tác chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng CNTT trong hoạt động dạy và học của từng trường Nhưng với một niềm đam mê và với một mong mỏi tạo được cho học sinh những tiết học đầy hứng thú, tôi đã xây dựng kế hoạch và đã quyết tâm thực hiện nó và đã có một số thành... trưởng thực quản lý cần tiếp tục hiện 1 phòng học cố định có trang bị thực hiện thường máy chiếu (Hội trường) để khắc xuyên hơn trong thời phục sự hoán chuyển lớp học của gian tới học sinh và giảm bớt thời gian lắp máy của công nh6an viên hoạt động dạy và - Trong phân công nhiệm vụ năm học của GV Chúng 2 Cụ thể là cần định học, BGH sẽ cơ cấu mỗi khôi sẽ có 1 ta cần làm gì sau hướng cho năm học GV thành... kinh nghiệm này, tôi muốn xin được nhận những sự chia sẻ từ quý thầy cô để mau chóng bổ sung thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và quản lý việc dạy – học có ứng dụng công nghệ thông tin ngõ hầu giúp ích cho bản thân tôi, cho giáo viên và học sinh của trường chúng tôi Trân trọng kính chào và cảm ơn ... cán bộ quản lý chuyên môn phải thường xuyên theo dõi, kịp thời rút kinh nghiệm( nhân điển hình các giáo án tốt và tư vấn các tồn tại chưa hợp lý) Thử thách 7 Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: • Muốn thúc đẩy Trong năm học 2006 – 2007 : sự phát triển của 1 Tất cả các hoạt động Thực hiện được 6 GAĐT với 6 tiết ứng dụng CNTT nếu áp dụng được dạy trong nhà trường CNTT đều vận dụng để... tiết TB và không đạt yêu cầu Chuyên viênPGD đánh giá cao về sự chuyển biến của nhà trường trong hoạt động sử dụng CNTT trong soạn giảng  Qua đó, tôi cũng kịp thời rút kinh nghiệm cho tập thể và tiếp tục thúc đẩy các GV chưa thực hiện hoạt động giảng dạy có ƯDCNTT phải thực hiện trong tháng 4/2008 ( 1/3; 2/2; 2/3; 2/5; 3/4; 3/5 và 4/3) •  Bài học kinh nghiệm: Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng GAĐT... thời nhận định và chia sẻ cùng 100% GV  Vòng 2: Hội thi “GV giỏi cấp trường” ( Tổ chức từ 17/10 – 16/11/2007)  Tất cả GV thi vòng 2 đều phải thực hiện 1 hoạt động giảng dạy có ứng dụng CNTT Kết quả tiết dạy của 5GV tham dự: 5 tốt / 5 GV  Qua vòng 2, BGH cũng chia sẻ, rút kinh nghiệm ngay với tất cả GV • Từ 04/03/08 đến 11/03/08:  PGD về kiểm tra chuyên đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng”... trong năm  Các chuyên đề cấp Quận: 2 học 2007 -2008  Các chuyên đề cấp trường: 5  Hội thi An toàn giao thông: 1  Giáo án điện tử: 25 ( dạy trên 30 tiết) • Bài học kinh nghiệm:  Tỉ lệ sử dụng GAĐT trong giảng dạy và trong các hoạt động khác so với NH 2006 – 2007: 666,66% ( tăng hơn 6,5 lần) Các giáo án đều có hiệu quả và việc ứng dụng các kỹ thuật, các hiệu ứng, thao tác của GV ngày càng thuần thục... nòng năm học 2007 – 2008 – 2009 cốt 2008? - Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, giúp đỡ ngay từ đầu năm với các GV còn chưa mạnh dạn áp dụng CNTT Thử thách Giải pháp Lộ trình thực hiện, bài học kinh nghiệm: trong dạy – học 8… - Tăng cường số tiết dạy có sử dụng CNTT/ 1GV B LỜI KẾT: - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tôi cũng chỉ mong mỏi việc chia sẻ đến đồng nghiệp của mình các việc. .. khối đã thực hiện một phục vụ cho dạy học có số chuyên đề Chính tả, một số hoạt những năm trước ứng dụng CNTT Sau động dạy có CNTT, tôi và 1 P.hiệu còn sơ sài đã không đó cần kịp thời rút kinh trưởng tham dự 100% số tiết dạy kích thích và mang nghiệm Sơ và tổng kết minh họa và đã góp ý thật khách lại hiệu quả cao của kịp thời, tránh để quá quan để đội ngũ rút kinh nghiệm kịp hoạt động giảng dạy lâu . nghiệm trong việc chỉ đạo và quản lý việc dạy – học có ứng dụng công nghệ thông tin ngõ hầu giúp ích cho bản thân tôi, cho giáo viên và học sinh của trường chúng tôi. Trân trọng kính chào và cảm. bộ quản lý về công tác chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng CNTT trong hoạt động dạy và học của từng trường. Nhưng với một niềm đam mê và với một mong mỏi tạo được cho học sinh những tiết học. lên thì việc thực hiện sẽ nhiều thuận lợi và dễ dàng đạt kết quả cao. 2. Việc chỉ đạo thực hiện giảng dạy cĩ ứng dụng CNTT của các năm học trước chưa được sự kiểm tra chặt chẽ và kịp 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Chỉ đạo và quản lý việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, SKKN Chỉ đạo và quản lý việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, SKKN Chỉ đạo và quản lý việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Từ khóa liên quan