SKKN SKKN Một số phương pháp rèn tư duy số học cho học sinh lớp 4

41 1.2K 3
SKKN SKKN Một số phương pháp rèn tư duy số học cho học sinh lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THÀNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI : “ PHƯƠNG PHÁP RÈN TƯ DUY TOÁN SỐ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4. “ MỸ THÀNH, 5/2014 Môc lôc 1 PHN I: Phn m u 1.Lý do chn ti 2.i tng nhim v nghiờn cu 3.Phm vi nghiờn cu 4.Phng phỏp nghiờn cu PHN II: NI DUNG TI GM 4 CHNG : CHNG I : Tỡm hiu ni dung chng trỡnh kin thc s hc lp 4 . CHNG II: Ni dung v phng phỏp dy hc tớch cc rốn k nng thc hnh t duy s hc cho hc sinh lp 4- v trớ v tm quan trng ca t duy s hc cho hc sinh lp 4 CHNGIII: Thc hnh dy phng phỏp rốn t duy toỏn s hc cho hc sinh lp 4 CHNG IV: Mt s ý kin xut. PHN III: KT LUN 1.Nhng bi hc rỳt ra trong quỏ trỡnh lm ti . 2.Mt s khuyn ngh. nội dung của đề tài : tên đề tài : Phơng pháp RẩN T DUY TON S HC CHO HC SINH LP 4 . 2 PHẦN I. MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhân loại đang sống trong những năm đầu của thế kỷ XXI, thế kỷ của tri thức khoa học với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, khoa học ứng dụng. nhiệm vụ của nhà trường phổ thông nói chung, bậc tiểu học nói riêng là con người phát triển toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, nền giáo dục các nhà trường phổ thông nói chung và bậc tiểu học nói riêng đã có sự thay đổi mới mạnh mẽ: Nội dung ngày càng hiện đại, tính hệ thống ngày càng cao, vấn đề đưa ra ngày càng sâu rộng, còn phương pháp dạy học thì ngày càng phong phú, đa dạng theo hướng theo tính tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Cùng với các môn học khác, mục tiêu dạy học môn Toán không nằm ngoài nội dung chung đó. ở trường tiểu học, môn toán cung cấp cho học sinh những tri thức ban đầu cơ bản và sơ giản về số học (số tự nhiên, số thập phân, phân số), các đại lượng thông dụng, một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản, hình thành các kỹ năng toán học (thực hành tính, đo lường, giải các bài toán có nội dung thực tế), bước đầu hình thành phương pháp làm việc và học tập, có kế hoạch, chủ động, sáng tạo. Chuẩn bị cho việc học tập ở các bậc học tiếp theo. Đặc biệt trong dạy toán ở tiểu học thì giải toán chiếm một vị trí quan trọng. Có thể xem việc giải toán là hình thức chủ yếu của hoạt động toán học. Giải toán có lời văn là một trong năm tuyến kiến thức chính xoay quanh hạt nhân là số học. Các bài toán được sử dụng gợi động cơ tình kiến thức mới củng cố kiến thức cũ và vân dụng tri thức vào thực tiễn. Nhờ việc dạy học giải toán mà học sinh có điều kiện rèn luyện năng lực phát triển tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận và những phẩm chất cần thiết của người lao động mới. Trong đó các bài toán về tỉ số chiếm một số lượng khá lớn trong chương trình toán của Tiểu học. Qua việc tìm hiểu sách giáo khoa và nghiên cứu thực tế việc dạy học, tôi thấy các dạng bài toán về tỉ số không những góp phần quan trọng trong việc củng cố các kĩ năng toán học cho học sinh mà còn có nhiều ứng dụng làm đề tài cho khoá luận của mình với mong muốn tìm hiểu sâu đề tài để góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán. Mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển nhữngcơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con người Việt nam. Trong các môn học cùng với môn tiếng việt , môn toán ở tiểu học chiếm vị trí hết sức quan trọng vì : Toán học với tư cách là khoa học nghiên cứu một số mặt của thế giới thực , có một hệ thống kiến thức cơ bản và phương pháp nhận thức cũng cơ bản . Các kiến thức kỹ năng của môn toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống , chúng rất cần thiết cho việc học tập các môn học khác và học tiếp môn toán ở trung 3 học . Môn toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian , nhờ đó mà học sinh có phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong đời sống Môn toán góp phần rất quan trọng trong đời sống giúp cho học sinh rèn luyện phương pháp suy nghĩ , phương pháp suy luận , phương pháp giải quyết vấn đề . Nó góp phần phát triển trí thông minh , cách suy nghĩ độc lập , linh hoạt ,sáng tạo , nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động như : cần cù , cẩn thận , có ý trí vượt khó khăn , làm việc có kế hoạch , có nề nếp và tác phong khoa học . Việc dạy học ở các trường tiểu học nước ta có một quá trình phát triển lâu.Chương trình môn Toán ở bậc Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 gồm có 5 tuyến kiến thức chính là: Số đại số, các yếu tố hình học, đo các đại lượng, giải toán.Trong đó số lớn nhất trọng tâm đóng vai trò là "hạt nhân " , là trọng tâm của chương trình . đặc biệt quá trình dạy - học toán được chia thành hai giai đoạn : + Giai đoạn các lớp 1, 2 ,3 + Giai đoạn các lớp 4 , 5 Trong mỗi khối lớp yếu tố số học được xuyên suốt , đan xen với các mảng kiến thức khác . Xuất phát từ nhu cầu đặt ra trong công cuộc đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới dạy học môn toán ở tiểu học nói riêng. Công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội đang diễn ra từng ngày từng giờ trên khắp đất nước.Nó đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thích ứng được với thực tiễn đời sống xã hội luôn luôn phát triển.Nhu cầu này làm cho mục tiêu đào tạo của nhà trường phải được điều chỉnh một cách hợp lý dẫn đến sự thay đổi tất yếu về nội dung và phương pháp dạy học. Đặc điểm của phương pháp dạy học cũ là có sự mất cân đối rõ rệt giữa hoạt động dạy của giáo dục và hoạt động của học sinh.Trong đó: -Giáo viên thường chỉ truyền đạt, giảng giải các tài liệu đã có sẵn trong sách giáo khoa, sách giáo viên (hướng dẫn giảng dạy).Vì vậy giáo viên thường làm việc một cách máy móc và ít quan tâm đến việc phát huy khả năng sáng tạo của học sinh. - Học sinh học tập một cách thụ động, chủ yếu chỉ nghe giảng ghi nhớ rồi làm theo bài mẫu.Do đó học sinh ít có hứng thú học tập, nội dung các hoạt động học tập thường rất nghèo nàn, đơn điệu, các năng lực vốn có của học sinh ít có cơ hội phát triển. - Giáo viên là người duy nhất có quyền đánh giá kết quả học tập của học sinh. Học sinh ít khi được tự đánh giá mình và đánh giá lẫn nhau.Tiêu chuẩn đánh giá học sinh là kết quả ghi nhớ, tái hiện những điều giáo viên đã giảng. Cách dạy học như vậy đang cản trở việc đào tạo những người lao động năng động, tự tin, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng với những đổi mới đang diễn ra hàng 4 ngy. Do ú chỳng ta phi cú c gng i mi phng phỏp dy hc nõng cao cht lng giỏo dc ỏp ng nhu cu cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ ca t nc . Xut phỏt t thc trng vic dy hc mụn toỏn c th l k nng thc hnh cỏc yu t s hc cho hc sinh lp 4 trong nh trng Tiu hc hin nay. Trong chng trỡnh mụn hc bc tiu hc, mụn toỏn chim s gi rt ln. Bn phộp tớnh cng, tr, nhõn , chia c s dng hu ht vo cỏc khõu trong quỏ trỡnh dy hc toỏn.Tuy vy, phộp nhõn, phộp chia l khỏi nim tru tng.Vỡ vy vic nõng cao hiu qu rốn luyn k nng thc hnh phộp nhõn, phộp chia l mt vn cp bỏch v thng xuyờn. Mt trong nhng mc tiờu ca mụn Toỏn ca bc tiu hc l hỡnh thnh cỏc k nng thc hnh tớnh toỏn.Vic rốn luyn cỏc k nng thc hnh dy cỏc yu t s hc giỳp cho hc sinh nm chc mt s tớnh cht c bn ca cỏc phộp tớnh vit, th t thc hin cỏc phộp tớnh trong cỏc biu thc cú nhiu phộp tớnh , mi quan h gia cỏc phộp tớnh (c bit gia phộp cng v phộp nhõn, phộp nhõn v phộp chia).ng thi dy hc phộp nhõn , phộp chia trờn tp hp s t nhiờn nhm cng c cỏc kin thc cú liờn quan n mụn toỏn nh i lng v phộp i n v o i lng cỏc yu t hỡnh hc, gii toỏn. Ngoi ra rốn k nng thc hnh s hc cũn gúp phn trng yu trong vic phỏt trin nng lc t duy, nng lc thc hnh, c bit l kh nng phõn tớch, suy lun lụgớc v phm cht khụng th thiu c ca ngi lao ng mi. Xut phỏt t nhng lý do thc t trờn, qua nghiờn cu quỏ trỡnh dy hc mụn toỏn lp 4 bc tiu hc, l mt phú hiu trng ph trỏch chuyờn mụn ging dy, kt hp vi nhng hiu bit ó cú, trong khuụn kh cho phộp ca mt ti khoa hc, tụi quyt nh chn ti: PHNG PHP RẩN T DUY TON S HC CHO HC SINH LP 4 . phạm vi , thời gian thực hiện đề tài : - Tại khối lớp 4 trờng tiểu học Mỹ thành Mỹ Đức Thành phố Hà Nội - Đề tài đợc thực hiện trong 3 năm học Từ năm học 2011- 2014 5 I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu những vấn đề sau: Tìm hiểu những vấn đề lí luận về đổi mới dạy học tích cực nói chung và dạy học tích cực trong môn Toán nói riêng. -Vận dụng dạy học tích cực để thiết kế bài dạy để rèn luyện kỹ năng thực hành yêú tố số học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán Tiểu học nói chung và lớp 4 nói riêng. - Đề tài này biểu hiện kết quả tự học, tự rèn nghiên cứu, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp, quý thầy cô của các trường tiểu học để đổi mới, nâng cao hiệu quả dạy học rèn luyện kỹ năng thực hành các yếu tố số học cho học sinh lớp 4. 2. Phạm vi nghiên cứu : - Đề tài nghiên cứu những vấn đề trên một cách khái quát - Đi sâu tìm hiểu những vấn đề mới dựa trên kết quả nghiên cứu về khả năng, đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học - Quá trình dạy học yếu tố số học lớp 4 của một số giáo viên dạy giỏi và qua các đợt tôi đi dự giờ thao giảng giáo viên dạy giỏi cấp huyện 3 . Đóng góp của đề tài : - Đề tài giúp giáo viên tiểu học nắm được phương pháp dạy học toán ở tiểu học nói chung và phương pháp dạy yếu tố số học lớp 4 nói riêng. Góp phần giúp giáo viên nhận thức và vận dụng những vấn đề mới trong việc đổi mới phương pháp dạy học . - Đề tài đóng góp một phần giúp học sinh tham gia vào quá trình hoạt động học tập tích cực , chủ động , sáng tạo , tự phát hiẹn , tự giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức mới KÕ ho¹ch NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc các tài liệu giáo trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Phương pháp quan sát: Thông qua dự giờ. - Phương pháp thực nghiệm: Kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài và tác dụng của những ý kiến đề xuất về rèn kỹ năng thực hành dạy các yếu tố số học cho học sinh lớp 4 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1. . Đặc điểm tư duy của học sinh Tiểu học 6 Tư duy của học sinh là quá trình các em phản ánh bản chất của đối tượng vào não trong quá trình học tập. Ở Tiểu học có các loại tư duy sau: 1. 1 Tư duy trực quan hành động: Là loại tư duy hướng vào giải quyết nhiệm vụ cụ thể trực quan dựa vào các thao tác bằng tay (loại tư duy này cũng chiếm uư thế ở học sinh lớp 1,2,3). 1.2. Tư duy trực quan hinh Là loại tư duy hướng vào giải qyết nhiệm vụ cụ thể dựa vào các trực quan ( loại tư duy này cũng chiếm uy thế ở học sinh lớp 1,2,3). 1.3. Tư duy trừu tượng: Là loại tư duy hướng vào giải quyết các nhiệm vụ lý luận dựa vào các khái niệm kết cấu lôgíc (loại tư duy này bắt đầu được hình thành ở học sinh lớp 4,5) Các nhà tâm lý học sư phạm cho rằng khi phân loại và khái quát đối tượng hầu hết học sinh đầu bậc Tiểu học đều dựa vào các dấu hiệu tác động mạnh đến các giác quan. Điều này gây khó khăn cho học sinh khi phân loại các dạng bài toán và tìm ra phương pháp giải nói chung. Với sự phát triển tư duy của học sinh cuối bậc tiểu học có thể giúp các em nắm được mối quan hệ bản chất giữa các đối tượng. Trên cơ sở đó, giúp các em phân loại được các dạng bài toán nói chung và các dạng bài toán nói về tỷ số nói riêng, chính vì vậy các em giải được bài toán đó. Tuy nhiên để học sinh phân loại và tìm được phương pháp giải cụ thể cho từng dạng toán về tỉ số thì cần phải thông qua các hoạt động thực hành, các hoạt động trừu tượng hoá và khái quát đối tượng. 2. Nội dung, chương trình toán 4: Nội dung toán 4 được chỉnh lý theo tinh thần đổi mới giáo dục tiểu học. Môn toán lớp 4 đặc biệt quan trọng, nó góp phần vào việc: 2.1 Hệ thống hoá và khái quát hoá ở mức độ hoàn chỉnh hơn lớp 3 về số tự nhiên. Nó mở rộng khái niệm số tự nhiên sang phân số, cách đọc, cách viết và thực hiện 4 phép tính trên phân số. 2.2 Bổ sung và hệ thống hoá bảng đơn vị đo đại lượng thông thường. Các đơn vị đo đại lượng được viết dưới dạng số tự nhiên, phân số. 1.3 Tiếp tục sử dụng các biểu thức chứa chữ để khái quát hoá công thức chữ tất cả các tính chất phép tính (trên số tự nhiên, phân số). Các quy tắc tính chu vi, diện tích các hình đã học. Các phương trình đơn giản trên phân số. 1.4 Tiếp tục củng cố kỹ năng giải toán và trình bày lời giải các bài toán đơn, toán hợp về số tự nhiên, phân số, số đo đại lượng. Bổ sung các bài toán về tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của chúng; giới thiệu quy tắc tính diện tích hình bình hành, hình thoi. Mặt khác cho thấy, căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của trẻ: hoạt động nhận thức của trẻ bộc lộ ra rất hồn nhiên, chân thực; tư duy không bền vững, trẻ chóng nhớ, mau quên; những gì đã hình thành và được định hình ở trẻ rất khó thay đổi, khó cải tạo lại. Đặc điểm này đòi hỏi việc cung cấp tri thức cho học sinh, ngắn gọn, dễ hiểu 7 Vi tớnh khoa hc, tớnh nhõn vn mt nn giỏo dc, nh trng v mi giỏo viờn. Trong chng trỡnh mụn toỏn tiu hc, bi toỏn v t s cú nhiu dng thuc dng toỏn in hỡnh trong h thng cỏc bi toỏn cú li vn. Vic dy hc cỏc dng bi toỏn ú cú mt vai trũ ht sc quan trng. C th nú mang nhng chc nng c bn sau: - Cng c khỏi nim phõn s, t s, t l xớch, cỏc i lng cú mi tng quan t l. - Hỡnh thnh th gii quan duy vt bin chng, giỳp tr phỏt trin kh nng vn dng nhng kin thc liờn quan n t s vo cuc sng; say mờ tỡm tũi, khỏm phỏ, phỏt hin v thit lp mi quan h tng quan gia cỏc s vt trong cuc sng. - Vic gii cỏc bi toỏn v t s cũn giỳp tr thc hnh nhng phm cht ca ngi lao ng mi: cú k hoch, gii quyt vn cú la chn. - thụng qua nhng hot ng hc tp toỏn phỏt trin ỳng mc mt s kh nng trớ tu v thao tỏc t duy quan trng nh: so sỏnh, phõn tớch, tng hp, tru tng hoỏ, khỏi quỏt hoỏ, c th hoỏ Thc cht toỏn hc vi t cỏch l mt khoa hc nghiờn cu cỏc kin thc , k nng cú ng dng nhiu trong i sng . nú gúp phn rt quan trng vic rốn luyn phng phỏp suy ngh, phng phỏp suy lun, phng phỏp gii quyt vn . Nú gúp phn phỏt trin trớ thụng minh, cỏch suy ngh c lp, sỏng to. Khỏc vi quỏ trỡnh nhn thc trong nghiờn cu khoa hc, quỏ trỡnh nhn thc trong hc tp khụng nhm phỏt hin nhng iu loi ngi cha bit m nhm lnh hi nhng tri thc m loi ngi ó tớch lu c.Tuy nhiờn, trong hc tp, hc sinh cng phi khỏm phỏ ra nhng gỡ ó nm c qua hot ng ch ng, n lc ca chớnh mỡnh.ú l cha núi lờn ti mt trỡnh nht nh s hc tp tớch cc s mang tớnh nghiờn cu khoa hc v ngi hc cng lm ra nhng tri thc mi cho khoa hc. Trong mọi nhà trờng , đặc biệt là trờng tiểu học , việc nâng cao chất lợng dạy và học của giáo viên và học sinh bao giờ cũng là sự quan tâm hàng đầu bao trùm và chi phối mọi hoạt động khác . Trong tất cả các môn học ở trờng tiểu học thì môn toán đợc coi là trọng tâm với số lợng tiết tơngđối lớn ( 5 tiết / tuần ) . Qua việc học toán , học sinh bớc đầu nắm đợc kiến thức toán học cơ bản , có cơ sở để học tốt các môn khác , giúp các em tự tin , luôn luôn vơn tới sự tìm tòi , sáng tạo . Chơng trình toán 4 mới là sự tiếp tục của toán 1, 2 , 3, đã thực hiện ở các năm học trớc . Chơng trình toán mới đã có đã có những đổi mới về nội dung để tăng cờng thực hành và ứng dụng kiến thức mới nhằm giúp học sinh học tập tích cực . linh hoạt , sáng tạo theo năng lực của học sinh. Nhiu nm trc õy cỏc thy cụ giỏo tiu hc thng cn c vo nhng kin thc cú sn trong sỏch giỏo khoa la chn cỏc phng phỏp dy hc truyn thng , ch yu l thuyt ging mt chiu vi mc ớch l hc sinh nghe, hiu , nh v vn dng gii cỏc bi tp. Vi phng phỏp dy - hc nh vy, giỏo viờn trờn lp lm vic quỏ nhiu ( núi nhiu , vit nhiu ) . thc t l ó lm thay nhiu phn vic ca hc sinh, cũn hc sinh thỡ tip thu kin thc mt cỏch th ng, khụng phỏt huy c tớnh sỏng to, hc tp khụng tớch cc v cng khụng hng thỳ . 8 Chính vì vậy, nhận thức trong hoạt động học tập liên quan trước hết với động cơ học tập. Động cơ có đúng đắn tạo ra hứng thú.Hứng thú là tiền đề của tự giác. Hứng thú và tự giác là 2 yếu tố tạo nên tính tích cực.Tính tích cực sản sinh tư duy độc lập suy nghĩ, độc lập suy nghĩ là mầm mống của sáng tạo. Ngược lại phong cách học tập tích cực độc lập sáng tạo sẽ phát triển tự giác, hứng thú, bồi dưỡng động cơ học tập. Tính tích cực học tập biểu hiện ở những dấu hiệu hăng hái trả lời các câu hỏi của giáo viên, bổ sung các câu trả lời của bạn, thích phát biểu ý kiến của mình trước vấn đề nêu ra, hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ những vấn đề chưa rõ, không chủ động vận dụng kiến thức kỹ năng đã học, kiên trì hoàn thành các bài tập, không nản trước những tình huống khó khăn. Trong phương pháp dạy học số học , người học được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu nhưng tri thức đã được giáo viên sắp đặt.Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức kỹ năng mới, vừa nắm phương pháp giải toán . Các kiến thức, kỹ năng đó không rập theo những khuôn mẫu có sẵn, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ đơn giản truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động.Chương trình dạy học giải pháp giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia vào các chương trình hành động của cộng đồng. Dạy và học chú trọng phương pháp rèn luyện tự dạy và học: Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão thì không thể nhồi nhét vào đầu óc trẻ khối lượng lớn kiến thức ngày càng nhiều.Phải quan tâm dạy cho trẻ phương pháp học ngay từ bậc Tiểu học và càng lên bậc học cao hơn càng phải được chú trọng. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học.Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp , kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì tạo ra cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội.Vì vậy, ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá trình dạy, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập bị động sang học tập chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên. Trong một lớp học mà trình độ kiến thức tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hoá về trình độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập. 9 Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân.Lớp học là môi trường giao tiếp giữa thầy và trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập.Thông qua thảo luận , tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới.Bài học vận dụng được hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không phải dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của thầy giáo. Như chúng ta đã biết ,học sinh chúng ta bẩm sinh đã khác nhau , lớn lên trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau , năng lực học tập khác nhau . bởi vậy , giáo viên chúng ta khi tổ chức cho các em học tập càn chú ý mấy điều sau : - Không nên bắt các em phải chờ đợi nhau trong quá trình làm bài tập. trong cùng một thời gian các em có thể em này làm được nhiều bài tập hơn em khác . giáo viên cần chấp nhận điều đó . - Cần tạo cho các em có những cơ hội giúp đỡ nhau như kiểm tra bài của nhau , trao đổi để cùng tìm phương pháp giải quyết vấn đề bài học hoặc sửa chữa những sai lầm cho nhau - Giáo viên phải nắm vững năng lực từng em để giao nhiệm vụ vừa sức , và có sự giúp đỡ hợp lý , vừa đủ để các em có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình . Giáo viên cần trân trọng mọi cố gắng của học sinh . -> Vì vạy giáo viên cần tổ chức các hình thức dạy học hợp lý , -Tạo ra cơ hội để học sinh nâng cao năng lực hợp tác, học sinh tự xác định trách nhiệm cá nhân đối với công việc chung của nhóm, nhận xét đánh giá ý kiến của bạn điều chỉnh suy nghĩ của mình. -Tạo điều kiện để học sinh phát huy hết khả năng của mình theo hướng phân hoá trong dạy học. CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN KỸ NĂNGTHỰC HÀNH TƯ DUY sè häc CHO HỌC SINH LỚP 4 - VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯ DUY sè häc CHO HỌC SINH LỚP 4 PHẦN 1: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ 1. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH. 10 [...]... đó học sinh nêu đợc 4 2 8 5 3 x = 15 ( m2 ) 17 Từ nhận xét trên , giáo viên hớng dẫn học sinh dựa vào ví dụ để rút ra quy tắc nhân hai phân số Giáo viên lu ý với học sinh kết quả phép tính phảI là phân số tối giản Sau khi học sinh đã biết cách nhân hai phân số thì giáo viên khích lệ học sinh thi đua học tập bằng cách tự cho ví dụ về cách nhân hai phân số và tự tìm lấy kết quả Ngoài ra giáo viên cho. .. số ) -Sau đó học sinh tự quy đồng mẫu số và lại đa về phép cộng hai phân số cùng mẫu nh tiết trớc = > Nh vậy với phơng pháp dạy học bài mới nh trên , học sinh có điều kiện ôn tập củng cố kiến thức đã học và vận dụng những kiến thức đó để chiếm lĩnh tìm ra kiến thức mới , tìm ra nội dung tiềm ẩn trong bài học phơng pháp này còn góp phần rèn luyện t duy cho học sinh , tìm tòi sự liên quan giữa kiến... ụi s hc sinh tiờn tin Tớnh s hc sinh gii , hc sinh tiờn tin ?" Hng dn hc sinh tỡm hiu bi toỏn theo cỏc bc : - Bc 1 : Yờu cu hc sinh c k bi - Bc 2 : Yờu cu hc sinh tr li cõu hi : + Bi toỏn cho bit gỡ ? ( tng s hc sinh gii v tiờn tin 1 14 bn , t s gia hc sinh gii v hc sinh tiờn tin l 2 ) + Bi toỏn yờu cu tỡm gỡ ? - Bc 3 : Yờu cu hc sinh túm tt toỏn bng s on thng - Bc 4 : gii bi toỏn S hc sinh tiờn... khác mẫu số lúc này từ ví dụ ở SGK học sinh sẽ dễ dàng nêu đợc - Muốn biết cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu thì phải thực hiện phép tính cộng 1 1 2+ 3 nhau ) Sau đó giáo viên dẫn dắt học sinh bằng các câu hỏi gợi ý : + Nhận xét mẫu số của hai phân số ( hai phân số có mẫu số khác + Muốn thực hiện đợc phép cộng hai phân số này ta phải làm gì ? ( Quy đồng mẫu số ) -Sau đó học sinh tự... to vo vic dy bi mi mụn toỏn lp 4 giỏo viờncn lm tt my im sau: 3.2.1 Giỳp hc sinh phỏt hin v t gii quyt vn ca bi hc Giáo viên tổ chức , hớng dẫn học sinh hoạt động học tập để giúp học sinh : khắc phục sự kém khái quát , sự cứng nhắc của t duy Dựa vào tính trực quan cụ thể trong t duy của học sinh , giáo viên cần triển khai các hoạt động mang tính chất thực tiễn , học sinh phảI đợc thao tác trên đồ... tng ca 4 phõn s bng nhau? 2 8 2 2 2 2 2ì 4 Ta cú: 5 = 5 ì 4 = 20 = 20 + 20 + 20 + 20 3 2 - T kt qu trờn, hóy cho bit, 4 ca 5 l bao nhiờu? 3 2 2 2 2 6 Ta cú: 4 ca 5 l 20 + 20 + 20 = 20 3 2 6 2ì3 2ì3 - Hóy so sỏnh 4 ì 5 vi kt qu 4 ca 5 ? ( 4 ì 5 = 20 ) 3 2 6 Kt lun: Ta núi tớch ca 4 vi 5 = 20 3 2 6 3ì 2 Vit 4 ì 5 = 4 ì 5 = 20 a c aìc Giỏo viờn nờu cụng thc tng quỏt: b ì d = b ì d v yờu cu hc sinh nờu... ra giáo viên cho học sinh vận dụng cách tính để tìm chu vi , diện tích các hình đã học nh : hình bình hành , hình vuông , hình chữ nhật Quá trình dạy học toán nh đã nêu ở trên sẽ giúp học sinh năm chắc kiến thức , kỹ năng cơ bản nhất , thông dụng nhất , hình thành phơng pháp học ( đặc biệt là phơng pháp tự học ) Biết cách giải quyết vấn đề gần gũi với cuộc sống * To iu kin cho hc sinh cng c v lm bi... giỏo viờn a ra h tr cho hc sinh nhng dn dn bin thnh v khớ ca hc sinh, c hc sinh t nờu ra ỳng lỳc, ỳng ch gi ý cho tng bc i ca mỡnh trong quỏ trỡnh gii toỏn Quan trng hn c l cỏc cõu hi a ra phi khi dy c s sỏng to, hng thỳ tỡm hiu vn sõu hn na ca hc sinh Rốn luyn t duy cho hc sinh qua vic cho hc sinh tip xỳc vi bi toỏn cú li gii sai Nhn thc ca hc sinh tiu hc l thng cm tớnh, t duy ca cỏc em da vo trc... kin ó cho , cỏc yu t phi tỡm * Vớ d : Khi 3 ca mt trng tiu hc cú tng s 120 em hc sinh khỏ v gii trong ú s hc sinh gii bng 2 / 3 tng s hc sinh khỏ gii ca khi Hi cú bao nhiờu em hc sinh gii - Hc sinh v S on thng - Tỡm li gii cho mi phộp tớnh - t tớnh v tớnh kt qu ( ghi danh s ) - Ghi ỏp s bi toỏn * Vớ d : " s hc sinh gii v hc sinh tiờn tin khi 4 ca trng tiu hc M Thnh cú 1 14 bn trong ú s hc sinh. .. này học sinh dễ dàng thấy phải thực hiện phép tính 3 8 2 8 + - Nhìn vào băng giấy của mình học sinh sẽ nêu đợc cả hai lần đã tô màu đợc 3 8 băng giấy - Từ đó học sinh sẽ nêu ra đợc cách tính 3 8 2 + 8 3+ 2 = 8 Qua ví dụ trên học sinh sẽ rút ra cách cộng hai phân số cùng mấuố bằng cách lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số * ở bài Phép cộng tiếp theo ( tiết 115 ) là phép cộng hai phân số khác . điểm tư duy của học sinh Tiểu học 6 Tư duy của học sinh là quá trình các em phản ánh bản chất của đối tư ng vào não trong quá trình học tập. Ở Tiểu học có các loại tư duy sau: 1. 1 Tư duy trực. 3: Số thứ nhất là: x = ab c − x a Bư ớc 4: Số thứ hai là: y = ab c − x b NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG THAO TÁC TƯ DUY sè häc CHO HỌC SINH LỚP 4. 1.PHƯƠNG PHÁP. kiện để học sinh phát huy hết khả năng của mình theo hướng phân hoá trong dạy học. CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN KỸ NĂNGTHỰC HÀNH TƯ DUY sè häc CHO HỌC SINH LỚP 4 -

Ngày đăng: 14/04/2015, 22:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan