0

Tiểu luận quản lý nhà nước: Quỹ tín dụng nhân dân

21 1,555 9
  • Tiểu luận quản lý nhà nước: Quỹ tín dụng nhân dân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 09:33

LỜI NÓI ĐẦUThành lập quỹ tín dụng nhân dân theo mô hình mới là phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp dân cư trên địa bàn nông nghiệp nông thôn, làm đa dạng hoá tổ chức tín dụng và cũng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiều người. Do vừa trải qua sự đổ vỡ hàng loạt, Hợp tác xã tín dụng nông thôn và Quỹ tín dụng nhân dân theo kiểu mới phải có bước chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng. Trong khi đó ta chưa có thực tế, đây là khó khăn cho việc thành lập đưa Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn hiệu quả là trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp.Với hiểu biết của bản thân có hạn, lại chưa có kinh nghiệm, song tôi mạnh dạn viết về mô hình này, chắc còn nhiều khiếm khuyết. Tôi rất mong các Thầy, Cô giáo và bạn đồng nghiệp góp ý chân thành giúp đỡ tận tình.Tôi xin trân trọng cảm ơn LỜI NÓI ĐẦU Thành lập quỹ tín dụng nhân dân theo mô hình mới là phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp dân cư trên địa bàn nông nghiệp nông thôn, làm đa dạng hoá tổ chức tín dụng và cũng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiều người. Do vừa trải qua sự đổ vỡ hàng loạt, Hợp tác xã tín dụng nông thôn và Quỹ tín dụng nhân dân theo kiểu mới phải có bước chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng. Trong khi đó ta chưa có thực tế, đây là khó khăn cho việc thành lập đưa Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn hiệu quả là trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp. Với hiểu biết của bản thân có hạn, lại chưa có kinh nghiệm, song tôi mạnh dạn viết về mô hình này, chắc còn nhiều khiếm khuyết. Tôi rất mong các Thầy, Cô giáo và bạn đồng nghiệp góp ý chân thành giúp đỡ tận tình. Tôi xin trân trọng cảm ơn! 1 PHẦN I NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ THÀNH LẬP QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Đảng và Nhà nước ta đã xác định nông nghiệp, nông thôn có vị trí chiến lược rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Tổ chức lại và phát huy có hiệu quả của hoạt động, Hợp tác xã tín dụng là một trong những giải pháp quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu vốn ngày càng lớn và cấp bách theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như yêu cầu triển khai thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng ngân hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Hợp tác xã tín dụng ở nước ta đã ra đời đầu thập kỷ 60, và tồn tại đến cuối thập kỷ 80, chặng đường ấy nó đã làm được một số việc không nhỏ: - Huy động vốn tạm thời nhàn rỗi trong các tầng dân cư, và cho vay vốn trở lại đối với những hộ có sức lao động nhưng thiếu vốn, nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. - Làm đại lý huy động tiền gửi tiết kiệm cho ngân hàng Nhà nước. - Đã hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn. Khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, hoạt động của Hợp tác xã tín dụng theo cơ chế cũ không chuyển hướng kịp thời, nên đã lâm vào tính đổ vỡ hàng loạt, gây mất lòng tin với người dân. Ở nông thôn xuất hiện hình thức tín dụng “chui”, huy động vốn và cho vay với lãi suất cao, gây mất trật tự, ổn định. Từ đây phải đòi hỏi có một tổ chức tín dụng thích hợp thay thế. Đó là Quỹ tín dụng nhân dân (thực chất đây là loại hình Hợp tác xã tín dụng kiểu mới). Cơ sở để thành lập Quỹ tín dụng nhân dân: - Căn cứ theo Pháp lệnh ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 24 tháng 5 năm 1990. - Căn cứ vào Quyết định số 390/TTg ngày 27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân. 2 - Thành lập Quỹ tín dụng nhân dân theo mô hình phải đảm bảo các nguyên tắc: + Là một tổ chức kinh tế theo mô hình Hợp tác xã, được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, nhằm mục tiêu tương trợ vì quyền lợi của mỗi thành viên. - Mỗi Quỹ tín dụng nhân dân là đơn vị kinh tế tự chủ, có tư cách pháp nhân, hoạt động độc lập, tự chịu trách nhiệm về kết quả tài chính, đồng thời có sự quản lý hoạt động trong toàn hệ thống từ cơ sở đến Trung ương một cách thông suốt, nhanh nhạy. - Quy mô Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập tuỳ theo môi trường kinh tế và trình độ cán bộ ở mỗi nơi để tổ chức cho thích hợp, trên cơ sở địa giới xã và vùng lân cận, không nhất thiết theo địa giới hành chính đơn thuần. + Được cấp uỷ địa phương nhất trí và phải thực hiện đúng các điều kiện cần thiết theo quy định. Thanh Hoá là một tỉnh đất rộng, người đông, trên 80% dân số sống ở vùng nông nghiệp và nông thôn, các tổ chức tín dụng quốc doanh hoạt động chủ yếu ở trung tâm huyện lỵ, thành phố. Đây là một trong những khó khăn đối với cư dân. Người có vốn tạm thời nhàn rỗi không có nơi gửi, người cần vốn cho sản xuất kinh doanh thì không có nơi để vay. Thấy rõ được vấn đề này, năm 1995 Thanh Hoá đã chuẩn bị một cách tích cực để thành lập Quỹ tín dụng nhân dân. Đến cuối năm 1996 Thanh Hoá đã thành lập được 22 Quỹ tín dụng nhân dân, trên 11 huyện, thị xã. Bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu vốn cho sản xuất và đời sống đối với nông nghiệp, nông thôn, hạn chế và đẩy lùi từng bước nạn cho vay nặng lãi. Thành lập được Quỹ tín dụng nhân dân đã khó, nhưng để đảm bảo cho Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đúng hành lang pháp lý, ngăn chặn các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra càng khó khăn hơn. Đây là việc làm không riêng của một cấp, một ngành. Khác hẳn với các loại hình hoạt động khác. 3 Nếu Quỹ tín dụng nhân dân trên 1 địa bàn xã, phường nào đó bị đổ vỡ, nó có sức công phá rất lớn, ảnh hưởng cả hệ thống, không có khả năng chi trả, người rút tiền không được, chắc chắn hệ thống chính trị xã hội sẽ không bình thường. Đây là vấn đề đặt ra, buộc nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý phải thấy được hai mặt của một vấn đề. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân cả hai phương diện Quy mô vốn và chất lượng vốn, ngay trong năm 1997 – 1998 Quỹ tín dụng nhân dân chịu sự điều chỉnh cơ bản của 2 Luật: - Luật Hợp tác xã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996 và Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/12/1997. Như vậy về công tác tổ chức Quỹ tín dụng nhân dân phải tuân thủ Luật Hợp tác xã, về lĩnh vực hoạt động tiền tệ tín dụng, Quỹ tín dụng nhân dân phải tuân thủ Luật các tổ chức tín dụng. Phải đánh giá cho được Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo 2 Luật này đâu là thuận lợi, đâu là khó khăn, từ đó để các ngành chức năng, mà trực tiếp là Ngân hàng Nhà nước quản lý, giúp đỡ Quỹ tín dụng nhân dân. (Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 42/CP, ngày 29/4/1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân và Điều 72 Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân). Thực tế đã ghi nhận điều đó. Ngay từ những ngày đầu thành lập Quỹ tín dụng nhân dân đến nay, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, nhằm đưa hoạt động của loại hình này mở rộng quy mô nhưng chắc chắn, bền vững. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá bước đầu Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động vì mục đích tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống giữa các thành viên. Số liệu cuối năm 1997 so với tháng đầu năm 1998. 4 5 Danh mc 6 thỏng u So nm 1997 S tuyt i tng (+) gim (-) T l % tng (+) gim (-) 1 2 3 4 1. S Qu tớn dng nhõn dõn 32 qu. + 10 qu. + 45,5 2. Tng thnh tin. 11.260 thnh viờn. + 5.120 thnh viờn. + 83,3 3. Tng ngun vn hot ng. 20.300 triu ng. + 7.700 triu ng. + 61,1 Trong ú: - Vn iu l. 2.100 triu ng. + 700 triu ng. + 50,1 - Vn huy ng. 11.800 triu ng. +5.100 triu ng. + 76,1 - Ngun vn i vay. 5.600 triu ng. + 2.600 triu ng. + 86,6 - Vn khỏc 800 triu ng. + 300 triu ng. + 60,0 4. S lt thnh viờn vay vn. 7.500 lt. + 2.756 lt. + 58,4 5. Tng d n. 18.743 triu ng. + 6.881 triu ng. + 59,4% - Trong ú n quỏ hn. 130 triu ng. + 37 triu ng. Tuy vậy điều đáng tiếc xảy ra. Các Quỹ tín dụng nhân dân đi vào khai trơng hoạt động từ năm 1996, đến năm 2005 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã phải rút giấy phép hoạt động 3 Quỹ tín dụng nhân dân vào cuối năm 1998 một quỹ, năm 1999 hai quỹ. 6 PHẦN II RÚT GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HOẰNG NGỌC, HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hoá cấp giấy phép hoạt động cuối năm 1995. Đến đầu năm 1996 đi vào khai trương hoạt động. Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc là một pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng tổng kết tài sản, có con dấu riêng. 1. Bộ máy hoạt động. - Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng có 3 thành viên, được Đại hội thành viên bầu ra theo thể thức bầu cử trực tiếp, bỏ phiếu kín; các thành viên Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Có một kiểm soát viên do Đại hội thành viên bầu. - Điều hành Quỹ tín dụng nhân dân là Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. (Ba chức danh trên đã được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hoá chuẩn y). - Một số chức danh khác gồm: + Cán bộ kế toán, cán bộ tín dụng, và thủ quỹ. Như vậy bộ máy hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc đã thực hiện đúng Quyết định số 155/QĐ-NH 17 ngày 16/8/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. 2. Vốn hoạt động. -Ban đầu khai trương hoạt động vốn điều lệ bắt buộc phải đủ. Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc đã hội đủ 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). - Vốn huy động: Vốn huy động thời điểm đầu đặc biệt khó khăn, mới đáp ứng được trên dưới 40 triệu đồng; không riêng gì Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc, mà bất cứ một tổ chức tín dụng nào thu hút vốn huy động thấp 7 thì không thể mở mang được thành viên, được khách hàng. Hơn nữa sau năm tài chính sẽ gặp khó khăn. Nguồn vốn khai thác tại chỗ bao giờ cũng sinh lời cao, và nó bảo đảm cân đối giữa huy động vốn và cho vay. - Vốn vay: Vốn vay là cần thiết khi thành lập vốn “mồi” mang lại lòng tin cho khách hàng. Đặc biệt trong công tác thanh toán để đảm bảo sự tín nhiệm của Quỹ đối với người gửi tiền. Khách hàng rút tiền gửi có những trường hợp có thể xảy ra: - Rút đúng cam kết thời gian gửi, thời gian rút. - Rút trước thời hạn. Dù rút đúng kỳ hạn hay rút trước kỳ hạn Quỹ tín dụng nhân dân đều phải trả. Nếu khất khách hàng thì chắc chắn tiền gửi sẽ bị rút hàng loạt. Vậy nếu vốn vay đáp ứng: - Giải quyết trả tiền gửi cho khách. - Cho vay thành viên để phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy vậy vốn vay ràng buộc một số điều kiện nhất định. Vốn huy động tại chỗ được nhiều thì được vay tỷ lệ tương ứng và ngược lại. Hơn nữa vốn vay khả năng sinh lời thấp do: phải trả lãi vay cao; và chi phí vận chuyển trên đường đi. Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc sau hơn 2 năm hoạt động đã có dấu hiệu đi xuống. Mặc dù Chi nhánh ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo nhiều lần bằng văn bản, song không những không khắc phục được mà tiếp tục vi phạm chế độ. Ngày 13/7/1998 Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định số 412 về việc rút Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá (Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/8/1998). Cơ sở rút giấy phép: a. Qua công tác giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và công tác thanh tra của các phòng ban chức năng cho thấy: 8 - Cấp uỷ chính quyền xã Hoằng Ngọc hiểu sai về loại hình này. Họ cho rằng thành lập Quỹ tín dụng nhân dân để nhằm vay vốn của Nhà nước, vậy nên không coi trọng khai thác nguồn vốn tại chỗ; can thiệp quá sâu vào công việc của Hội đồng quản trị. - UBND xã đã gây sức ép với Quỹ để vay 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) để xây dựng trường học. (Đây là điều cấm). - Vốn điều lệ đã giảm xuống mức quá thấp 20.000.000đ. Theo Quyết định số 26/QĐ/NH 17 ngày 29/01/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “V/v bổ sung, sửa đổi một số điểm về quy chế, tổ chức hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân” thì mức vốn điều lệ tối thiểu phải đạt 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). - Nợ quá hạn chiếm tới 20% khó có khả năng thu hồi. b. Căn cứ vào Điều 37 giải thể Quỹ tín dụng nhân dân Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân Ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 29/4/1997 của Chính phủ. c. Căn cứ vào Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Quốc hội khoá X, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/12/1997 (Luật số 01/1997/QH10) quy định Nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước. “Cấp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định; cấp giải thể, chấp nhận chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; và Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng”. 3. Những công việc phải làm, để tránh hậu quả xấu có thể xảy ra. Việc Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hoá rút giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc có nghĩa là Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc giải thể bắt buộc. Việc giải thể bắt buộc một Quỹ tín dụng nhân dân khác hẳn với giải thể một doanh nghiệp. Công việc phải làm tuần tự, thận trọng, không được coi nhẹ bất cứ một khâu nào, dù đó là nhỏ nhất. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 9 tỉnh Thanh Hoá đã làm được việc này không gây ồn ào, xáo trộn tình hình kinh tế, xã hội, chính trị tại xã Hoằng Ngọc và các xã liền kề. a. Kiểm kê và thu hồi ấn chỉ quan trọng chưa phát hành, đây là loại ấn chỉ bảo quản cẩn thận, chu đáo như tiền. * Số vốn góp gồm: + Vốn cổ phần xác lập do thành viên góp theo quy định của Điều lệ mức tối thiểu là 50.000 đồng. + Vốn cổ phần thường xuyên là số vốn góp của những người đã góp vốn cổ phần xác lập. Mỗi một số này được phát hành mức tối đa không quá 30% vốn điều lệ ở thời điểm đó. Như vậy Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc có thể phát hành ở thời điểm vốn điều lệ là 50 triệu đồng, thì cổ phần này tối đa 15 triệu. Phải kiểm kê chính xác 2 loại sổ góp vốn này. Xác định sổ đã nhận từ Ngân hàng Nhà nước về quỹ; sổ đã phát hành cho thành viên. Tổ chức đối chiếu công khai đến tận từng thành viên. Những sổ do viết sai, nhầm lẫn cũng phải được kiểm kê. Nếu kiểm kê để sót lọt ra một vài sổ, hậu quả xảy ra khôn lường. Người có sổ có thể gian lận đòi tiền Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc ở thời điểm sau, mặc dù Quỹ đó đã giải thể. * Số tiền gửi tiết kiệm gồm: + Sổ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. + Sổ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Hai loại sổ này đều phải kiểm kê, giải quyết cụ thể tương tự như sổ góp vốn. Vì nó cũng có sự nguy hiểm khôn lường như sổ góp vốn. Riêng số tiền thì lại không khống chế như sổ góp vốn. Sau khi kiểm kê khớp, đúng 2 loại ấn chỉ này thì được thu về Ngân hàng. b. Tổ chức đối chiếu công khai tới từng thành viên bao gồm: - Vốn điều lệ. - Tiền gửi tiết kiệm. 10 [...]... định: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, vay vốn của các tổ chức tín dụng không phải là Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước” Quy định này có nghĩa là Quỹ tín dụng nhân dân A không được vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân B và ngược lại Quy định này không bình đẳng, Quỹ tín dụng nhân dân gặp nhiều khó khăn Đó là: Quỹ tín dụng nhân dân A thừa... của mỗi quỹ 2 lần; đi gửi, đến hạn đi lĩnh về; đi vay đến hạn đi trả), tạo nên một lớp trung gian 18 Quỹ tín dụng Trung ương ngồi hưởng chênh lệch của Quỹ tín dụng nhân dân A và Quỹ tín dụng nhân dân B, trong khi đó tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị định này đều quy định Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đều là tổ chức tín dụng hợp tác * Về cho vay vốn: Tổ chức tín dụng Nhà nước... của Quỹ tín dụng nhân dân bảo đảm khách quan trung thực 2.4 Quỹ tín dụng nhân dân phải được bình đẳng như các tổ chức tín dụng khác * Về vay vốn: Luật các tổ chức tín dụng quy định: “Các tổ chức tín dụng được vay vốn của nhau và của tổ chức tín dụng nước ngoài” Nhưng khoản 2 Điều 37 Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân quy định: Quỹ. .. Quỹ tín dụng nhân dân đến nay, Ngân hàng Nhà nước vừa là cơ quan hướng dẫn nghiệp vụ, vừa là cơ quan quản lý, kiểm tra, thanh tra Quỹ tín dụng nhân dân; điều này phản ánh không khách quan Để cho Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững, lâu dài, đề nghị Chính phủ nên phân cấp Đã hướng dẫn nghiệp vụ thì không được làm công tác kiểm tra thanh tra 2.6 Đối với Đảng uỷ, chính quyền xã có Quỹ tín dụng nhân. .. thành lập Quỹ tín dụng nhân dân mà nhiều thành viên trong Ban chỉ đạo không biết tỉnh Thanh Hoá có bao nhiêu Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, bao nhiêu quỹ bị rút giấy phép c Đối với đơn vị cho vay vốn: Vô trách nhiệm, cho Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc vay không kiểm tra sử dụng vốn vay Nếu kiểm tra sử dụng vốn vay kịp thời sẽ không xảy ra tình trạng UBND xã vay 60 triệu đồng sử dụng xây dựng... thiện nâng cao đời sống Suy cho cùng Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc bị rút giấy phép hoạt động, người chịu thiệt thòi, mất mát lớn nhất là thành viên Quỹ tín dụng nhân 14 dân Hoằng Ngọc, các tầng lớp dân cư xã Hoằng Ngọc và dân cư vùng lân cận; Trong khi đó các cấp, các ngành bình chân như vại 15 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 1 Nhận xét: Thành lập Quỹ tín dụng nhân dân là điều tất yếu, nó phù hợp với... 2.6 Đối với Đảng uỷ, chính quyền xã có Quỹ tín dụng nhân dân - Không được can thiệp quá sâu vào công tác tổ chức, hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; phải tôn trọng quyền của Quỹ tín dụng nhân dân đã được Luật Hợp tác xã, Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác quy định - Tạo điều kiện thuận lợi về nhân sự để cán bộ trong Quỹ tín dụng làm việc lâu dài mới có hiệu quả, tránh sự xáo trộn... lĩnh, thậm chí vay tiền của quỹ để quá hạn b Đối với Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND xã Hoằng Ngọc không làm tốt công tác nhân sự, không theo dõi, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Ngọc, dẫn đến cán bộ trong quỹ vi phạm đạo đức nghề nghiệp Ngay chủ tịch UBND xã đã hiểu sai về mô hình này Cho rằng thành lập Quỹ tín dụng nhân dân để vay vốn Nhà nước, và dùng vốn này vào... Thanh Hoá mới thành lập được 32 Quỹ tín dụng nhân dân trên 627 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 5,1% là quá thấp Đến nay chưa một cấp, một ngành nào đánh giá một cách đầy đủ về tính ưu việt của loại hình 16 này, và cũng không đưa ra được kế hoạch, chương trình thành lập Quỹ tín dụng nhân dân cho những năm tiếp theo 2 Kiến nghị 2.1 Công tác tuyên truyền Để cho Quỹ tín dụng nhân dân phát triển, hoạt động an... là: Quỹ tín dụng nhân dân A thừa vốn thì mang lên Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương gửi theo mức lãi suất tiền gửi, lãi suất này bao giờ cũng thấp, không bù đắp nổi chi phí ban đầu và chi phí vận chuyển trên đường đi; Quỹ tín dụng nhân dân B thiếu vốn phải lên Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương vay chênh lệch nhau không đáng kể thậm chí hoà vốn, mặc dù hai quỹ đó liền kề nhau, vẫn không được cho nhau vay . 1997 so với tháng đầu năm 1998. 4 5 Danh mc 6 thỏng u So nm 1997 S tuyt i tng (+) gim (-) T l % tng (+) gim (-) 1 2 3 4 1. S Qu tớn dng nhõn dõn 32 qu. + 10 qu. + 45,5 2. Tng thnh tin. . theo cơ chế cũ không chuyển hướng kịp thời, nên đã lâm vào tính đổ vỡ hàng loạt, gây mất lòng tin với người dân. Ở nông thôn xuất hiện hình thức tín dụng “chui”, huy động vốn và cho vay với. nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp. Với hiểu biết của bản thân có hạn, lại chưa có kinh nghiệm, song tôi mạnh dạn viết về mô hình này, chắc còn nhiều khiếm khuyết. Tôi rất mong các Thầy, Cô
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản lý nhà nước: Quỹ tín dụng nhân dân, Tiểu luận quản lý nhà nước: Quỹ tín dụng nhân dân,