0

Giáo án Vật lý lớp 9 soạn 4 cột (cả năm)

165 1,637 30

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 22:16

Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 BÀI 1 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN . I/ Mục tiêu : 1. Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn . 2.Vẽ và sử dụng được đồ thò biểu diễn mối quan hệ giữa I , U từ số liệu thực nghiệm . 3. Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn . II/ Chuẩn bò : * Đối với mỗi nhóm HS : - 1 dây điện trở bằng Nikêlin được quấn sẵn trên trụ sứ ( Điện trở mẫu ) . - 1 Ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0.1A . - 1Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN0.1V - 1 công tắc , 1 nguồn điện 6V , 7 đọan dây nối ( mỗi đọan dài khỏang 30cm ) . III/ Tổ chức họat động của HS : 1) Ổn đònh tổ chức : 2) Kiểm tra bài cũ : 3) Bài mới :Ở lớp 7 ta biết : khi U đặt vào 2 đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua đèn có I càng lớn và đèn càng sáng . Bây giờ ta cần tìm hiểu xem I chạy qua dây dẫn điện có tỷ lệ với U đặt vào vào 2 đầu dây dẫn đó hay không ? *Hoạt động 1: : Ôn lại những kiến thức có liên quan đến bài học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10’ - Đo I qua bóng đèn ta dùng Ampe kế . Đo U giữa 2 đầu bóng đèn ta dùng Vôn kế . - Mắc Ampe kế vào mạch điện theo kiểu mắc nối tiếp . Mắc vôn kế vào 2 đầu bóng đèn theo kiểu mắc song song + Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi dưới đây dựa vào sơ đồ hình vẽ trên bảng . - Để đo I chạy qua bóng đèn và U giữa 2 đầu bóng đèn thì cần những dụng cụ gì ? - Nêu nguyên tắc sử dụng những dụng cụ đó ? Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 1 HỌC KỲ I CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 * Họat động 2 :Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 15’ a) Ampe kế dùng để đo I trong mạch , mắc nối tiếp - Vôn kế dùng để đo U giữa 2 đầu đọan dây dẫn đang xét Mắc song song vào nguồn . b) Chốt (+) của các dụng cụ đo điện trong sơ đồ phải được mắc về phía điểm A c) Tiến hành thí nghiệm : - Các nhóm HS mắc sơ đồ Hình 1.1 SGK . Tiến hành đo ghi kết quả đo được vào bảng 1 . - Thảo luận nhóm để trả lời câu C1: Từ kết quả TN ta thấy : khi tăng (hoặc giảm ) U giữa 2 đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì I chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm bấy nhiêu lần . + Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1 SGK : kể tên ,nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ + Chốt (+) của các dụng cụ đo điện có trong sơ đồ phải được mắc về phía điểm A hay điểm B ? + Theo dõi , kiểm tra , giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện TN . + Yêu cầu đại diện một vài nhóm trả lời câu C1 I/ THÍ NGHIỆM : 1) Sơ đồ mạch điện : 2)Tiến hành TN : * Câu C1 : * Họat động 3 : Vẽ và sử dụng đồ thò để rút ra kết luận : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10’ a) Từng HS đọc phần thông báo về dạng đồ thò trong SGK để trả lời câu hỏi của GV đưa ra :Đồ thò có dạng là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ . b) Từng HS làm Câu C2 : c) Thảo luận theo nhóm , nhận xét dạng đồ thò , rút ra Kết luận +Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : - Đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có đặc điểm gì ? + Yêu cầu HS trả lời Câu C2 : hướng dẫn HS xáx đòng các điểm biểu diễn , vẽ dường thẳng đi qua gốc tọa độ , đồng thời đi qua tất cả các điểm biểu diễn . + Yêu cầu đại diện một vài II/Đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế : 1) Dạng đồ thò : * Câu C2 : 2) Kết luận : Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm)bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 2 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 nhóm nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm)bấy nhiêu lần. * Họat động 4 :Củng cố bài học và vận dụng : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10’ a) Từng HS chuẩn bò trả lời những câu hỏi của GV b) Từng HS chuẩn bò trả lời Câu C5 : Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn đó + Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan hệ giữa U và I . Đồ thò biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì ? + Yêu cầu HS trả lời Câu C5 ( Nếu còn thời gian thì tiếp Câu C3 , C4 ) + Cho HS tự đọc phần ghi nhớ trong SGK III/ VẬN DỤNG : * GHI NHỚ : + I chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với U đặt vào 2 đầu dây dẫn đó . +Đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U giữa 2 đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ 4) Củng cố : Làm các bài tập 1.1 và 1.2 SBT 5) Dặn dò : Về nhà làm các bài tập 1.3 và 1.4 SBT . Xem trước bài 2 : Điện trở dây dẫn – Đònh luật Ôm . IV/ KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 3 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 . Bài 2 ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN ĐỊNH LUẬT ÔM I/ Mục tiêu : 1 . Nhận biết được đơn vò điện trở và vận dụng công thức tính điện trở để giải bài tập 2 . Phát biểu và viết được hệ thức của Đònh luật Ôm . 3 . Vận dụng được Đònh luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản . II/ Chuẩn bò : * Đối với GV : - Kẻ sẵn bảng giá trò thương số đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước ( Theo mẫu dưới đây ) . Thương số U/ I đối với mỗi dây dẫn . Lần đo Dây dẫn 1 Dây dần 2 1 2 3 4 Trung bình cộng III/ Tổ chức họat động của HS : 1/ Ổn đònh tổ chức : 2/ Kiểm tra bài cũ : 3/ Bài mới : *Họat động 1 : Ôn lại các kiến thức có liên quan đến bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG 10’ : +HS trả lời : - Cường độ dòng điện chạy qua 1 dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn đó . - Đồ thò là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ ( U = 0 , I = 0 ) + Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau : - Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ? - Đồ thò biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì ? - Đặt vấn đề : Trong TN với mạch điện có sơ đồ hình 1.1, nếu sử dụng cùng một U đặt vào 2 đầu dây dẫn khác nhau thì I qua chúng có như nhau không ? * Họat động 2 : Xác đònh thương số đối với mỗi dây dẫn TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG 10’ + Từng HS dựa vào bảng 1 và 2 ở bài trước , tính thương số U/ I đối với mỗi dây dẫn . + Từng HS trả lời câu C2 và + GV theo dõi , kiểm tra giúp đỡ các HS yếu tính tóan cho chính xác . + Yêu cầu một vài HS trả lời I/ ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN 1) Xác đònh thương số U/ I đối với mỗi dây dẫn - Câu C1 : Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 4 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 thảo luận với cả lớp câu C2 và cho cả lớp thảo luận - Câu C2 : * Họat động 3 : Tìm hiểu khái niệm điện trở : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10’ + Công thức : +Từng HS đọc phần thông báo khái niệm điện trở trong SGK + GIẢI : U = 3V I = 250mA = 0.250A R= U/ I = 3 / 0.25 = 12 + Cá nhân suy nghó và trả lời các câu hỏi của GV đưa ra + Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau : - Tính điện trở của 1 dây dẫn bằng công thức nào ? +Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn là 3V , dòng điện chạy qua nó có I = 250mA. Tính R ? + Nêu ý nghóa của điện trở : Cùng U đặt vào 2 dầu dây dẫn khác nhau , dây nào có R lớn gấp bao nhiêu lần thì I chạy qua nó nhỏ đi bấy nhiêu lần 2) Điện trở : a) Trò số Không đổi đối với 1 dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn đó b) Ký hiệu trên sơ đồ : c) Đơn vò điện trở : tính bằng Ôm * Họat động 4 : Phát biểu và viết hệ thức của Đònh luật Ôm TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG 5’ + Từng HS viết hệ thức của đònh luật Ôm và phát biểu đònh luật + Yêu cầu một vài HS phát biểu Đònh luật Ôm trước lớp II/ ĐỊNH LUẬT ÔM : 1) Hệ thức của đònh luật : • U đo bằng vôn (V) • I đo bằng ampe (A) • R đo bằng ôm • 2) Phát biểu đònh luật : Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghòch *Họat động 5 : Củng cố bài học và vận dụng : TG HỌAT ĐỘNG CỦA HS TR GIÚP CỦA GV NỘI DUNG 10’ + Từng HS trả lời Câu hỏi của GV đưa ra + Từng HS giải Câu C3 và C4 + Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau : - Công thức R = U / I dùng để làm gì ? Từ công thức này có thể nói rằng U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không ? Tại sao ? + Gọi một HS lên bảng giải Câu C3 , C4 và trao đổi với cả lớp + Cho HS đọc phần GHI NHỚ và phần có thể em chưa biết. +DẶN DÒ : Mỗi nhóm chuẩn bò mẫu báo cáo thực hành bài III/ VẬN DỤNG : - Câu C3 : U = 6V - Câu C4 : * GHI NHỚ : (Xem SGK) Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 5 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 Xác đònh điện trở của 1 dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế Bài 3 THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ . I/ MỤC TIÊU : 1 . Nêu được cách xác đònh điện trở từ công thức tính điện trở . 2 . Mô tả được cách bố trí và tiến hành được thí nghiệm xác đònh điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế . 3 . Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bò điện trong thí nghiệm . II/ CHUẨN BỊ : * Đối với mỗi nhóm HS : - Một dây dẫn có điện trở chưa biết giá trò . - 1 nguồn điện có thể điều chỉnh được các giá trò hiệu điện thế từ 0 – 6V một cách liên tục . - 1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A - 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN0.1V . - 1 công tắc điện . – 7 đọan dây nối , mỗi đọan dài khỏang 30cm . - Mỗi HS chuẩn bò mẫu báo cáo . * Đối với GV : Chuẩn bò một đồng hồ đo điện đa năng . III/ Tổ chức họat động của HS : 1) Ổn đònh tổ chức : 2) Kiểm tra bài cũ : 3) Bài thực hành : TG HỌAT ĐỘNG CỦA HS TR GIÚP CỦA GV NỘI DUNG T.H 10’ * Họat động 1 : Trình bày phần trả lời câu hỏi trong phần báo cáo thực hành + Từng HS chuẩn bò trả lời câu hỏi của GV - Câu b : ta dùng dụng cụ :Vôn kế Cách mắc : mắc song song với dây dẫn cần đo . -Câu c : ta dùng dụng cụ ampe kế Cách mắc : mắc nối tiếp với dây dẫn dẫn cần đo . + Từng HS vẽ sơ đồ mạch điện + Kiểm tra việc chuẩn bò báo cáo thực hành của HS . + Yêu cầu một HS viết công thức tính điện trở + Yêu cầu một vài HS trả lời câu b và câu c trong mẫu B/c + Yêu cầu một HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện . 1. Vẽ sơ đồ mạch điện để đo điện trở của 1 dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế 2. Mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ 3. Lần lượt đặt các giá trò hiệu điện thế khác nhau tăng dần từ 0-5V vào 2 đầu dây dẫn . Đọc và ghi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với mỗi Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 6 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 35’ * Họat động 2 : Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo : a) Các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ . b) Tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng c) Cá nhân hòan thành bảng báo cao đổ nộp d) Nghe GV nhận xét để rút kinh nghiệm cho bài sau + Theo dõi , giúp đỡ ,kiểm tra các nhóm mắc mạch điện Đặt biệt là khi mắc vôn kế và ampe kế + Theo dõi , nhắc nhỡ mọi HS đều phải tham gia họat động tích cực . + Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành . + Nhận xét kết quả , tinh thần và thái độ thực hành của mỗi nhóm . hiệu điện thế vào bảng kết quả của B/c 4 . Hòan thành báo cáo thực hành theo mẫu đã chuẩn bò . 4) Củng cố bài tập : Đặt vào 2 đầu dây dẫn một hiệu điện thế U=15V thì cường độ qua vật dẫn là 0.3A . a) Tính điện trở của vật dẫn ? b) Muốn cường độ qua vật dẫn là 0.75A thì phải đặt vào hai đầu dây dẫn đó một hiệu điện thế là bao nhiêu ? 5) Dặn dò : Xem trước bài 4 ĐỌAN MẠCH NỐI TIẾP Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 7 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 Bài 4 ĐỌAN MẠCH NỐI TIẾP I / MỤC TIÊU : 1 . Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đọan mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 Và hệ thức từ các kiến thức đã học . 2 . Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết . 3 . Vận dụng được các kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đọan mạch nối tiếp . II/ CHUẨN BỊ : * Đối với mỗi nhóm HS : - 3 điện trở mẫu lần lượt có giá trò 6,1 ampe kế có GHĐ 1.5A và ĐCNN 0.1A . – 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0.1V . -1 nguồn điện 6V . – 1 công tắc ( khóa K ) . – 7 đọan dây nối , mỗi đọan dài 30cm . III/ Tổ chức họat động của HS : 1) Ổn đònh tổ chức : 2) Kiểm tra bài cũ : 3) Bài mới : *Hoạt động 1: : Ôn lại những kiến thức có liên quan đến bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG 5’ + Từng HS chuẩn bò trả lời các câu hỏi của GV * TRẢ LỜI : - I qua mỗi đèn bằng với I mạch chính . Nghóa là : I mc = I 1 = I 2 - U giữa 2 đầu đọan mạch bằng tổng U giữa 2 đẩu mỗi đèn . Nghóa là: U mc =U 1 + U 2 + Yêu cầu HS cho biết : trong đọan mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp : - Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối liên hệ như thế nào với cường độ dòng điện mạch chính ? - Hiệu điện thế giữa 2 đầu đọan mạch có mối liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đèn ? * Đặt vấn đề : Liệu có thể thay thế 2 điện trở mắc nối tiếp bằng 1 điện trở để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi . I / Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đọan mạch nối tiếp : 1) Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 : + Trong đọan mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp I = I 1 = I 2 ( 1 ) U = U 1 + U 2 ( 2 ) Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 8 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 * Họat động 2 : Nhận biết được đọan mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp: 7’ + Từng HS trả lời Câu C1 : - R 1 , R 2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau + Từng HS làm Câu C2 : *TRẢ LỜI : + Yêu cầu HS trả lời Câu C1 và cho biết 2 điện trở có mấy điểm chung ? + Hướng dẫn HSvận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của Đònh luật Ôm để trả lời Câu C2 + GV có thể yêu cầu HS làm TN kiểm tra các hệ thức (1) và (2) đối với đọan mạch gồm, các điện trở mắc nối tiếp . 2) Đọan mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp : + Câu C1 : + Câu C2 : TG HỌAT ĐỘNG CỦA HS TR GIÚP CỦA GV NỘI DUNG 10’ * Họat động 3 : Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đọan mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp + Từng HS đọc phần khái niệm điện trở tương đương trong SGK . + Từng HS làm câu C3 * TRẢ LỜI : U AB =U 1 +U 2 = IR 1 + IR 2 = IR tđ R tđ = R 1 + R 2 + Yêu cầu HS trả lời câu hỏi - Thế nào là điện trở tương đương của một đọan mạch ? + Hướng dẫn HS xây dựng công thức ( 4 ) - Ký hiệu hiệu điện thế giữa 2 đầu đọan mạch là U , giữa 2 đầu mỗi điện trở là U 1 , U 2 Hãy viết hệ thức liên hệ giữa U , U 1 và U 2 - Cường độ dòng điện chạy qua đọan mạch là I.Viết biểu thức tính U , U 1 và U 2 theo I và R tương ứng . II/ Điện trở tương đương của đọan mạch nối tiếp : 1) Điện trở tương đương : ( R tđ ) của 1 đọan mạch là điện trở có thể thay thế cho đọan mạch này , sao cho với cùng U thì I chạy qua đọan mạch vẫn có giá trò như trước 2) Công thức tính điện trở tương đương R tđ của đọan mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp : R tđ = R 1 + R 2 (4) 10’ * Họat động 4 : Tiến hành thí nghiệm kiểm tra . a) Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.1 và tiến hành TN theo hướng dẫn SGK b) Thảo luận nhóm để rút ra kết luận + Hướng dẫn HS làm TN như trong SGK : Theo dõi và kiểm tra các nhóm HS mắc mạch điện như sơ đồ + Yêu cầu một vài HS phát biểu kết luận . 3) Thí nghiệm kiểm tra : 4) Kết luận : Đọan mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần R tđ =R 1 +R 2 Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 9 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 13’ * Họat động 5 : Củng cố bài học và vận dụng + Từng HS trả lời Câu C4, C5 +Cần mấy công tắc để điều khiển đọan mạch nối tiếp ? + Trong sơ đồ hình 4.3b SGK có thể chỉ mắc 2 điện trở có trò số thế nào nối tiếp với nhau ( Thay cho việc mắc 3 điện trở ). Nêu cách tính R tđ của đọan mạch AC ? III/ Vận dụng : * Câu C4 : * Câu C5 : *Chú ý :R tđ =R 1 +R 2 +R 3 * Ghi nhớ : Xem SGK 4/ Dân dò : Làm các bài tập 1.1 và 1.7 SBT .Xem trước bài 5 : ĐỌAN MẠCH SONG SONG . Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 10 [...]... Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 20 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 Bài 9 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I MỤC TIÊU : 1 Bố trí và thực hành thí nghiện để chứng tỏ rằng điện trở của cùng dây dẫn có cùng chiều dài , tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau 2 So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá trò điện trở... đơn vò Jun = 32 40 0 000J thì các đại lượng khác trong công - Số đếm N của công tơ thức trên được tính bằng đơn vò gì điện là : A=P.t = ? -Một số đếm của công tơ tương 75x4x30 =90 00Wh ứng là bao nhiêu Jun ? Từ đó hãy A= 9kWh tính số đếm của công tơ , tương Vậy số đếm của công tơ ứng với lượng điện năng mà đèn điện là 9 số Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 35 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012... 25 Giáo án Vật lý 9 5’ 10’ * Họat động 3: Nhận dạng 2 lọai điện trở dùng trong kỹ thuật : a) Từng HS đọc câu C7 và Trả lời : lớp than hay lớp kim lọai mỏng đó có thể có điện trở lớn vì tiết diện S của chúng có thể rất nhỏ Theo công thức tính R = khi S rất nhỏ thì R có thể rất lớn b) Từng HS thực hiện câu C8 để nhận biết 2 lọai điện trở * Họat động 4: Củng cố và vận dụng + Từng HS thực hiện câu C9,... bài 14 : Bài tập về công suất III/ VẬN DỤNG : + Câu C7 : A= 0.3kWh Số đếm của công tơ khi đó là : 0.3 số + Câu C8 : A=1.5kWh = =5 .4. 106 J P=A / t =0.75kW=750W I = P / U = 3 .41 A * GHI NHỚ : Xem SGK Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 34 Giáo án Vật lý 9 Bài 14 Năm học : 2012 - 2013 BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN và ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG I / MỤC TIÊU : Giải được các bài tập tính công suất điện và... tương đương của đọan mạch AB : RAB =R1 +RMB =15+15=30 b) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở : * I1 = UAB / RAB=12 / 30=0.4A Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 14 Giáo án Vật lý 9 5’ * Họat động 4 : Củng cố + Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của GV ,củng cố bài học 4/ Dặn dò : Làm các bài tập 6.1 đến 6.5 SBT + Xem trước bài 7 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN Cấn Văn Thắm... CHO: Đ: 6V -4. 5W a)IA=? U=9V HỎI:b) Rbt=? t=10’=600’’ c)Abt=? Atm=? GIẢI :a) Bóng đèn sáng bình thường IĐ=P / U =4. 5 / 6 = 0.75A b)Hiệu điện thế giữa 2 đầu biến trở : U= + Ubt Ubt= = 9 – 6 = 3V -Điện trở của biến trở : Rbt = Ubt / I = 3 / 0.75= 4 Pbt=Ubt.I=3x0.75=2.25W c) Công của dòng điện sinh ra ở biến trở trong 10’ Abt=Pbt.t =2.25x600=1350J :A = (4. 5+2.25)600 A= 40 50J GIẢI BÀI TẬP 3 /41 SGK CHO :... *UMB = I1 RMB =0 .4 x 15 = 6V I2 = UMB / R2 = 6/ 30 = 0.2A Vây I2 = I3 = 0.2A *CÁCH 2: b) Ta có hệ thức : và I1 = I3 + I2 Áp dụng Đònh luật Ôm *Vậy I1 = 0.2 + 0.2 = 0 .4 A THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 15 Giáo án Vật lý 9 Bài 7 Năm học : 2012 - 2013 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN I / MỤC TIÊU : 1 Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài , tiết diện và vật liệu làm dây... điện trở : 1/ Điện trở suất : * Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất ) có trò số bằng bằng điện trở của một đọan dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2 + Bảng điện trở suất của một số chất : Xem SGK + Câu C2 THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 22 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 7’ * Họat động 4: Xây dựng công thực tính điện trở theo các bước như yêu... dây dẫn có chiều dài l , 2l , 3l có tiết diện như nhau và được làm từ cùng một lọai vật liệu So sánh các giá trò điện trở để tìm ra mối quan hệ giữa điện trở dây dẫn và chiều dài dây dẫn + Câu C1 : 2/ Thí nghiệm kiểm tra : a) Mắc mạch điện theo sơ THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 17 Giáo án Vật lý 9 7’ * Họat động 4: Củng cố vận dụng ,hướng dẫn HS học ở nhà a)Trả lời Câu C2 : U không đổi , nếu mắc... hiểu + Các nhóm HS thảo luận : biết của mình nêu tên các vật a) Công dụng của dây dẫn trong các mạch điện và trong liệu có thể được dùng để làm dây dẫn các thiết bò điện : - Dùng để cho dòng điện chạy * Đặt vấn đề : SGK qua b) Các vật liệu được dùng để làm dây dẫn như : Đồng , Chì Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 16 Giáo án Vật lý 9 10’ 15’ * Họat động 2 : Tìm hiểu điện trở của dây phụ . 30=0.4A Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 14 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 5’ * Họat động 4 : Củng cố + Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của GV ,củng cố bài học 4/ . Câu C1 : Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 4 Giáo án Vật lý 9 Năm học : 2012 - 2013 thảo luận với cả lớp câu C2 và cho cả lớp thảo luận - Câu C2 : * Họat động 3 : Tìm hiểu khái niệm. kiến thức ở lớp 7 : + Trong đọan mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp I = I 1 = I 2 ( 1 ) U = U 1 + U 2 ( 2 ) Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 8 Giáo án Vật lý 9 Năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý lớp 9 soạn 4 cột (cả năm), Giáo án Vật lý lớp 9 soạn 4 cột (cả năm),

Từ khóa liên quan