Giáo án ngữ văn 6 chi tiết_Năm học 2014 - 2015_HK2

123 918 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:55

Trường THCS V õ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :2014-2015 HỌC KỲ II Ngày dạy : T̀n 20 BÀI 18 Kết quả cần đạt : SGK/ 3 Tiết 77-78 Văn bản : BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN - Tơ Hoài - A . Mục tiêu cần đạt : Hiểu dươc nội dung ý nghóa của Bài học đường đời đầu tiên. - Thấy được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoan trích. 1- Kiến thức : - Nhân vật , sự kiện, cốt truyện trong một văn bản truyện viết cho thiếu nhi. - Dế Mèn : Một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ sôi nổi nhưng tính tình bồng bột vàkiêu ngạo. - Một số biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc trong đoạn trích. 2- Kó năng: - Văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả. - Phân tích các nhân vật trong đoạn trích. - Vận dụng được các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá khi viết vănmiêu tả. - KNS : Tự nhận thức ; xác đònh cách ứng xử, giao tiếp ,phản hồi, lắng nghe , trình bày nội dung , nghệ thuật,về việc sống khiêm tốn , biết tôn trọng người khác. 3- Thái độ : GD KNS, GDHS: Cách cư xử đối với mọi ngườiï. B/ Ch̉n bị của GV và HS - Gv :sách giáo khoa ,sách giáo viên , sách tham khảo ,giáo án . - HS :soạn bài . C/ Tở chức các hoạt đợng dạy học . Hoạt đợng của thầy Hoạt đợng của trò Nợi dung kiến thức Hoạt đợng 1 : KTBC Hoạt đợng 2 : Đọc – hiểu chú thích . * Gv đọc mẫu 1 đoạn .Sau đó gọi 2 HS đọc phần còn lại . GV hướng dẫn đọc thể hiện được giọng kiêu căng của Dế Mèn . * GV u cầu HS đọc chú thích - 2 HS đọc . - HS đọc chú thích . I/ Đọc –hiểu chú thích . 1/ Tác giả : SGK/8 2/ Tác phẩm : SGK/8 3/ Từ khó : SGK/9 GV : Trần Thò Thủy Trang 1 Trửụứng THCS V ừ Duy Dng Giỏo ỏn Ng vn 6- Naờm hoùc :2014-2015 - Hay cho biờt s lc vờ tac gia va tac phõm ? - Hay cho biờt mụt sụ t kho Hoat ụng 3 : oc hiờu vn ban . - Tỡm b cc ca vb - Tim nhng chi tiờt miờu ta vờ ngoai hinh va hanh ụng cua Dờ Men ? - Hay nhõn xet vờ trinh t miờu ta trong oan vn . - Trong oan vn t loai nao c s dung nhiờu nhõt ? - Nhõn xet gi vờ ngoai hinh cua Dờ Men ? - Nhõn xet gi vờ tinh cach cua Dờ Men ? - Dờ Men a co nhng biờu hiờn gi qua li le ,cach xng hụ ,giong iờu ụi vi Dờ Chot . - Nhõn xet thai` ụ cua Dờ Men ụi vi - HS da vao chu thich ờ tra li . 2 on - ụi cang mõm bong ,cai vuụt cng va nhon hot . õu to va nụi tng tang rõt bng . Hai cai rng thi en nhanh - Co cng lờn ap phanh phach .Vu lờn nghe tiờng phanh phach gion gia .Nhai ngoam ngoap .Vuụt rõu .Lam iờu dun dõy . Ca khia , quat ,gheo - Va miờu ta hinh dang chung va lam nụi bõt cac chi tiờt quan trong .Va miờu ta ngoai hinh va miờu ta c chi hanh ụng ờ bục lụ ngoai hinh va tinh nờt cua Dờ Men . - Tinh t va ụng t . -La mụt chang dờ thanh niờn cng trang . - Kiờu cng , t phu vờ ve ep cua minh. - Cach t tờn ,cach xng hụ trich thng . - Khinh thng khụng quan tõm giup ban. II/ oc hiờu vn ban . 1/ B cc : 2 on 2/ Phõn tớch: a/ Hinh anh cua Dờ Men . -La mụt chang dờ thanh niờn cng trang . - Kiờu cng , t phu vờ ve ep cua minh. b/ Bai hoc ng i õu tiờn cua Dờ Men . - D Mốn trờu ch Cc gõy ra cỏi cht thm thng cho D Chot. D Mốn hi hn rỳt ra bi hc cho mỡnh: Sụng trờn i ma co thoi hung hng bõy ba, co oc ma khụng biờt nghi sm muụn gi cung mang va vao thõn . GV : Tran Thũ Thuỷy Trang 2 Trường THCS V õ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :2014-2015 Dế Choắt ? - Hãy nêu diễn biến tâm lý và thái đợ của Dế Mèn trong việc trêu chị Cớc dẫn đến cái chết thảm thương cho Dế Choắt ? - Dế Mèn đã rút ra được bài học gì ? KNS: Động não: Em có nhận xét gì về việc làm của Dế Mèn? Suy nghó về cách ứng xử của dế Mèn ?Em làm gì để thể hiện lối sống khiêm tốn ? - Bài văn được kể theo ngơi thứ mấy ? Hãy nhân xét về cách miêu tả loài vật của tác giả ,và cách sử dụng từ ngữ ? - Nêu ý nghĩa văn bản. Hoạt đợng 4 : Thực hiên ghi nhớ . - Bài văn đã kể lại điều gì ? Nghệ tḥt trong bài là gì ? * GV u cầu HS đọc ghi nhớ . Hoạt đợng 5 : Lụn tập BTI : Thử hình dung tâm trạng của Dế Mèn sau khi chơn Dế Choắt . Hãy viết đoạn văn miêu tả tâm trạng ấy . BT 2 : Hãy phân vai đọc trụn . - Hunh hoang ,chui tọt vào hang ,Khi DC bị chị Cớc mở thì DM nằm im thin thít . Cớc bay đi thì DM mới mon men bò ra .DM ân hận . - Sớng ở trên đời mà có thói hung hăng bậy bạ có óc mà khơng biết nghĩ sớm ṃn gì cũng mang vạ vào thân . - HS trả lời - HS trả lời . - HS đọc ghi nhớ . - HS viết . - HS phân vai đọc trụn . 3. Nghệ thuật: -Kể chuyện kết hợp miêu tả.Xây dựng nhân vật DM gần gũi với trẻ thơ. - Sử dụng biện pháp nhân hoá. -Lựa chọn lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc. 4- Ý nghóa văn bản. Kiêu căng của tuổi tre ûcó thể làm hại người khác, khiến ta phải ân hận suốt đời. III/ Ghi nhớ : SGK/13 IV / Lụn tập GV : Trần Thò Thủy Trang 3 Trường THCS V õ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :2014-2015 D.Củng cớ, hướng dẫn HS tự học ở nhà. * Củng cớ. - Hình dáng và tính cách của Dế Mèn như thế nào ? - Bài học đường đời đầu tiên của DM là gì ? * Hướng dẫn HS tự học ở nhà. -Học bài . - Tìm đọc truyện Dế Mèn phiêu lưu kí. - Hiểu nhớ ý nghóa và nghệ thuật của truyện Bài học đường đời đầu tiên, - Ch̉n bị bài : phó từ. _____________________________________________________________________ Ngày dạy: Tiết 79 PHÓ TỪ A . Mục tiêu cần đạt : - Nắm được đặc điểm của phó từ . - Nắm được các loại phó từ. 1- Kiến thức : - Khái niệm phó từ. - Ý nghóa khái quát của phó từ - Đặc điểm ngữ pháp của phó từ( khả năng kết hợp của phó từ, chức vụ ngữ pháp của phó từ). - Các loại phó từ. 2- Kó năng: - Nhận biết phó từ trong văn bản. - Phân biệt các loại phó từ. - Sử dụng phó từ để đặt câu. 3- Thái độ : B/ Ch̉n bị của GV và HS - Gv :sách giáo khoa ,sách giáo viên , sách tham khảo ,giáo án . - HS :soạn bài . C/ Tở chức các hoạt đợng dạy học . Hoạt đợng của thầy Hoạt đợng của trò Nợi dung kiến thức Hoạt đợng 1 : KTBC Hoạt đợng 2 : Tìm VD , phó từ là gì ? * GV u cầu HS đọc vd . - Các từ in đậm trong a,b bở sung ý nghĩa cho - đi ,ra ,thấy ,soi - lỡi lạc ,ưa nhìn ,to I/ Phó từ là gì ? 1/ ví dụ [ sgk / 12 ] GV : Trần Thò Thủy Trang 4 Trửụứng THCS V ừ Duy Dng Giỏo ỏn Ng vn 6- Naờm hoùc :2014-2015 t nao ? - Nhng t o thuục t loai nao ? * GV nhõn manh khụng co danh t c cac t o bụ sung . - Cac t in õm ng vi tri nao trong cum t ? va co y nghia nh thờ nao ? - Pho` t la gi ? * GV yờu cõu HS oc ghi nh . Hoat ụng 3 : Cac loai pho t . * GV yờu cõu HS oc VD . - Hay tim cac pho t trong vd a,b,c bụ sung y nghia cho nhng ụng t ,tinh t in õm . - Hay iờn nhng pho t I II vao bang phõn loai . - Co cac loai pho t nao ? * GV yờu cõu HS oc ghi nh . Hoat ụng 4 : Luyờn tõp BT1 : Tim pho t va cho biờt pho t bụ sung y nghia gi ? bng . -ụng t ,tinh t - ng trc hoc ng sau ụng t ,tinh t bụ sung y nghia cho ụng t tinh t . - HS tra li . - a: lm - b: ng ,vao - c: khụng ,a ,ang - HS iờn vao bang phõn loai . - Co 2 loai pho t . - HS oc ghi nh . - Chi quan hờ thi gian : a ,ng ,sp - Chi s phu inh : khụng - Chi s tiờp diờn tng t : con ,lai ,cung - Kờt qua va hng :ra, c . ng trc hoc ng sau ụng t ,tinh t bụ sung y nghia cho ụng t tinh t . 2/ Ghi nh [ SGK/ 12] II/ Cac loai pho t . 1/ Vi du [ SGK/13 ] - a: lm - b: ng ,vao - c: khụng ,a ,ang Co 2 loai pho t . 2/ Ghi nh [ SGK/14 ] III/ Luyờn tõp BT1 :Tim pho t va cho biờt pho t bụ sung y nghia gi ? - Chi quan hờ thi gian : a ,ng ,sp - Chi s phu inh : khụng GV : Tran Thũ Thuỷy Trang 5 Trường THCS V õ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :2014-2015 BT2 : Cho HS đọc lại đoạn trích Dế Mèn trêu chị Cớc – cái chết thảm thương của dế Choắt và tḥt lại đoạn văn từ 3- 5 câu có sử dụng phó từ - HS viết đoạn văn có sử dụng phó từ . - Chỉ sự tiếp diễn tương tự : còn ,lại ,cũng - Kết quả và hướng :ra, được . BT2 : Viết đoạn văn . - HS viết đoạn văn có sử dụng phó từ . D/ Củng cớ, hướng dẫn HS tự học ở nhà. Củng cớ - Thế nào là phó từ . - Các loại phó từ thường gặp là gì ? Hướng dẫn HS tự học ở nhà. - Học bài . - Ch̉n bị bài : Tìm hiều chung về văn miêu tả . _____________________________________________________________________ Ngày dạy : Tiết 80 Tìm hiểu chung về văn miêu tả A Mục tiêu cần đạt : - Biết được hoàn cảnh cần sử dụng văn miêu tả - Những yêu cầu cần đạt đối với một bài văn miêu tả . - Nhận diện và vận dụng văn miêu tả trong khi nói và viết 1- Kiến thức: - Mục đích của miêu tả. - Cách thức của miêu tả. 2- Kó năng: - Nhận diện được đoạn văn, bài văn miêu tả. - Bước đầu xác đònh được nội dung của moat đoạn văn hay bài văn miêu tả, xác đònh đặc điểm nổi bật của đối tượng được miêu tả trong đoạn văn hay bài văn miêu tả. 3- Thái độ : B Ch̉n bị của GV và HS - Gv :sách giáo khoa ,sách giáo viên , sách tham khảo ,giáo án . - HS :soạn bài . C/ Tở chức các hoạt đợng dạy học . Hoạt đợng của thầy Hoạt đợng của trò Nợi dung kiến thức Hoạt đợng 1 : KTBC Hoạt đợng 2 : Thế nào là Thế nào là văn miêu tả ? 1/ VD : SGK/ 15 GV : Trần Thò Thủy Trang 6 Trửụứng THCS V ừ Duy Dng Giỏo ỏn Ng vn 6- Naờm hoùc :2014-2015 vn miờu ta ? * GV yờu cõu HS oc VD . - Lam thờ nao ờ ngi khach nhõn ra nha em ? - Lam thờ nao ờ ngi ban hang lõy xuụng ung chiờc ao ma em inh mua? - Em phai lam gi ờ HS lp 3 nhõn ra c ngi lc si ? * GV cho HS oc bai tõp 1 : - Tim 2 oan vn miờu ta DM va miờu ta DC . Hai oan vn õy giup em hinh dung c c iờm gi nụi bõt ? - Nhng hinh anh nao a giup em hinh dung c iờu o ? - Vn miờu ta giup ngi oc ngi nghe hinh dung c iờu gi? - Thờ nao la vn miờu ta ? - Em hay tim mụt sụ ờ vn miờu ta co liờn quan vờ mụi trng. * GV yờu cõu HS oc ghi nh . - Phai miờu ta quang canh ng vờ nha va quang canh trc nha . - Phai miờu ta lai kiờu dang cua chiờc ao . - Miờu ta nhng c iờm nụi bõt cua ngi lc si . Bi tụi vuụt rõu : Dờ Men khoe manh ,cng trang . Cai anh chang .hang tụi . : Dờ Chot ụm yờu ,xõu xi . - c iờm cua s võt : .( HS tim ) - c iờm, tinh chõt nụi bõt cua s võt . - HS tra li . - HS oc ghi nh . Tinh huụng 1 : - Phai miờu ta quang canh ng vờ nha va quang canh trc nha . Tinh huụng 2 : - Phai miờu ta lai kiờu dang cua chiờc ao . Tinh huụng 3 - Miờu ta nhng c iờm nụi bõt cua ngi lc si . 2/ Ghi nh : SGK/ 16 D Cung cụ, hng dn HS hc nh. - Hay cho biờt vn miờu ta giup chung ta hinh dung c iờu gi ? - Hoc bai . - Chuõn bi bai : Lam phõn luyờn tõp cua bai Tim hiờu chung vờ vn miờu ta GV : Tran Thũ Thuỷy Trang 7 Trường THCS V õ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :2014-2015 Ngày dạy : T̀N 21 BÀI 18-19 Kết quả cần đạt : SGK/ 18 Tiết 81 : TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN MIÊU TẢ ( TIẾP THEO ) A/ Mục tiêu cần đạt : - Biết được hoàn cảnh cần sử dụng văn miêu tả - Những yêu cầu cần đạt đối với một bài văn miêu tả . - Nhận diện và vận dụng văn miêu tả trong khi nói và viết 1- Kiến thức: - Mục đích của miêu tả. - Cách thức của miêu tả. 2- Kó năng: - Nhận diện được đoạn văn, bài văn miêu tả. - Bước đầu xác đònh được nội dung của moat đoạn văn hay bài văn miêu tả, xác đònh đặc điểm nổi bật của đối tượng được miêu tả trong đoạn văn hay bài văn miêu tả. 3- Thái độ : GD HS : Yêu thích văn miêu tả , bước đầu vận dụng văn miêu tả. B/ Ch̉n bị của GV và HS . - Gv :sách giáo khoa ,sách giáo viên , sách tham khảo ,giáo án . - HS :soạn bài . C/ Tở chức các hoạt đợng dạy học . Hoạt đợng của thầy Hoạt đợng của trò Nợi dung kiến thức Hoạt đơng 1 : KTBC - Thế nào là văn miêu tả ? - Hãy chỉ ra đoạn văn miêu tả DM và DC . Hoạt đợng 2 : Lụn tập BT1 : - Đoạn 1 : Tái hiện lại điều gì ? Chỉ ra đặc điểm nởi bật . - Đoạn 2 : Tái hiện lại điều gì ? Chỉ ra đặc điểm nởi bật . - HS trả bài . - Tái hiên lại hình ảnh của Dế Mèn với đặc điểm khỏe mạnh ,cường tráng . - Tái hiện lại hình ảnh chú bé liên lạc lượm . Với đặc điểm hờn nhiên, vui tươi ,nhanh nhẹn ,hăng say trong II/ Lụn tập BT1 Đoạn 1 : - Tái hiên lại hình ảnh của Dế Mèn với đặc điểm khỏe mạnh ,cường tráng . Đoạn 2 : - Tái hiện lại hình ảnh chú bé liên lạc lượm . Với đặc điểm hờn nhiên, vui tươi ,nhanh nhẹn ,hăng say trong cơng việc . Đoạn 3 :- Tái hiên lại mợt vùng bãi quen ao hờ sau mợt trận mưa GV : Trần Thò Thủy Trang 8 Trường THCS V õ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :2014-2015 - Đoạn 3 : Tái hiện lại điều gì ? Chỉ ra đặc điểm nởi bật . BT2 : đề lụn tập . - Nếu viết đoạn văn miêu tả cảnh mùa đơng thì em sẽ nêu lên đặc điểm gì nởi bật ? - Nếu miêu tả khn mặt của mẹ sẽ chú ý tới những đặc điểm nào ? cơng việc . - Tái hiên lại mợt vùng bãi quen ao hờ sau mợt trận mưa rào . Với đặc điểm thế giới đợng vật ờn ào ,hun náo . - Lạnh ,ẩm ướt , gió bấc ,mưa phùn . - Bầu trời khơng nắng . - Cây cới trơ trọi ,khẳng khiu ,lá vàng rụng …. - Sáng ,đẹp . - Hiền hậu . - Vui vẻ hay lo âu ,trăn trở . rào . Với đặc điểm thế giới đợng vật ờn ào ,hun náo . BT2 : * Nếu viết đoạn văn miêu tả cảnh mùa đơng Lạnh ,ẩm ướt , gió bấc ,mưa phùn . - Bầu trời khơng nắng . - Cây cới trơ trọi ,khẳng khiu ,lá vàng rụng …. * Viết đoạn văn miêu tả khn mặt của mẹ . - Sáng ,đẹp . - Hiền hậu . - Vui vẻ hay lo âu ,trăn trở . D.Củng cớ, hướng dẫn HS học ở nhà: Củng cớ : Thế nào là văn miêu tả ? Văn miêu tả khơng có dạng bài nào? Hướng dẫn HS học ở nhà - Học bài nhớ được kháiniệm văn miêu tả. -Tìm và phân tích một đoạn văn miêu tả tự chọn. - Chuẩn bò bài Sông nước Cà Mau /22. ____________________________________________________________________ Ngày dạy : Tiết 82-83 Văn bản :SƠNG NƯỚC CÀ MAU - Đoàn Giỏi - A/ Mục tiêu cần đạt : -Bổ sung kiến thức về tác giả và tác phẩm văn học hiện đại. - Hiểu và cảm nhận được sự phong phú và độc đáo của thiên nhiên sông nước Cà Mau, qua đó thấy được tính cảm gắn bó của tác giả đối với vùng đất này - Thấy được hình thức nghệ thuật độc đáo được sử dụng trong đoan trích. 1- Kiến thức : GV : Trần Thò Thủy Trang 9 Trường THCS V õ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :2014-2015 - Sơ giản về tác giả và tác phẩm Đất rừng phương Nam. - Vẻ đẹp thiên nhiênvà cuộc sống con người một vùng đất phương Nam. - Tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích. 2- Kó năng: - Nắm bắt nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả kết hợp thuyết minh. - Đọc diễn cảm phù hợp với nội dung văn bản. - Nhận biết các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản và vận dụng chúng khi làm văn miêu tả cảnh thiên nhiên. 3- Thái độ : GDHS: Yêu thiên nhiên và con người Cà Mau. B/ Ch̉n bị của GV và HS - GV :Sách giáo viên ,sách giáo khoa ,sách tham khảo ,giáo án . - HS : Soạn bài . C/ Tở chức các hoạt đợng dạy học . Hoạt đợng của thầy Hoạt đợng của trò Nợi dung kiến thức Hoạt đợng 1 : KTBC - Em nhận xét gì về nét ngoại hình và tính cách của Dế Mèn ? - Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn là gì ? Hoạt đợng 2: Đọc – hiểu chú thích . * GV u cầu HS đọc chú thích * - Hãy cho biết sơ lược về tác giả ,tác phẩm ? * GV u cầu HS đọc những từ khó . Hoạt đợng 3 : Đọc – hiểu văn bản . * GV u cầu HS đọc văn bản . - Văn bản chia làm mấy đoạn . - Bài văn miêu tả cảnh - HS trả bài . - HS đọc chú thích . - HS dựa vào chú thích * để trả lời - HS đọc . - HS đọc . - 3 đoạn Đoạn 1 : … xanh đơn điệu . Đoạn 2 :…… ban mai . Đoạn 3 . Phần còn lại – Cảnh vùng sơng nước Cà Mau . I/ Đọc –hiểu chú thích . 1/ Tác giả : SGK/20 2/ Tác phẩm : SGK/ 20 3/ Từ khó : SGK/21 . II/ Đọc –hiểu văn bản . 1/ Bớ cục : 3 đoạn 2/ Phân tích . GV : Trần Thò Thủy Trang 10 [...]... xuống( đáp - má: mẹ xuống ) - dòm ngó: nhìn, xem - má: mẹ xét - dòm ngó: nhìn, c-Đoạn trích c, d: xem xét - Kiểng : cảnh - Lòng tong: cá trắng - n móng: ngớp - Kiểng : nước cảnh - Giáp vòng: khắp - Lòng nơi tong: cá - Miệt: vùng , miền trắng - Vọng cổ: ca cổ - n móng: - Độc huyền : đàn ngớp nước bầu Trang 28 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 của Trần Ngọc Hưởng Tìm từ ngữ đòa... KTBC Kiểm tra 15 - Hs trả bài phút( kèm theo đề và đáp án) GV : Trần Thò Thủy Trang 22 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 Hoạt động 2: Đ chi u chú thích - Gv yêu cầu Hs đọc chú thích - Hãy cho biết sơ lược về tác giả, tác phẩm ? Hoạt động 3: Đ chi u văn bản - Gv yêu cầu Hs đọc - Hs đọc văn bản văn bản - Đặc điểm nổi bật trước khi thuyền vượt thác là gì? - Biện pháp nghệ... tự học ở nhà: Củng cố - Tác dụng của phép so sánh? - Phép so sánh có những kiểu nào? Hướng dẫn HS tự học ở nhà - Chép ghi nhớ, học bài, làm BT 3 GV : Trần Thò Thủy Trang 34 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 - Soạn bài Nhân hố/ 56, 57 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 9 4-9 5 VIẾT BÀI TLV TẢ CẢNH A Mục tiêu cần đạt: - HS biết tả cảnh có ý nghĩa - Biết... - Mơ hình cấu tạo đầy đủ của phép so sánh có mấy phần ? Hướng dẫn HS tự học ở nhà - Học bài - Nhận diện được phép so sánh, các kiểu so sánh trong các văn bản đã học - Ch̉n bị bài “ Quan sát ,tưởng tượng ,so sánh và nhận xét trong văn miêu tả ” GV : Trần Thò Thủy Trang 15 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 Ngày soạn : Ngày dạy : T̀N 22 BÀI 1 9-2 0... đọc văn bản Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 - HS đọc - Theo ngơi thứ nhất - Tình cảm suy nghĩ - Trụn được kể theo ,bợc lợ rõ ngơi thứ mấy ? Tác - Anh trai và Kiều dụng như thế nào ? Phương là 2 nhân vật - Ai là nhân vật chi nh chi nh của trụn ? Nhân vật - Người anh trai là nhân trung tâm của trụn là vật trung tâm( Có vị trí ai ? quan trọng ) - Đơi lúc bực... Căn - Dòng sơng Năm Căn: rợng lớn ,mênh mơng, hùng vĩ - Chợ Năm Căn: trù phú ,tấp nập ,đợc đáo 3 / Nghệ thuật -Miêu tả từ bao qt đến cụ thể -Lựa chọn từ ngữ gợi hình, chính xác kết hợp việc sử dụng các phép tu từ -Sử dụng ngơn ngữ địa phương -Kết hợp miêu tả và thuyết minh Trang 11 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 đặc điểm gì ? vui ,và đợc đáo - Sự... Trường THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 - Thấy được sự chi n thắng của tình cảm trong sáng, nhân hậu đối với lòng ghen ghét đố kò 1- Kiến thức : - Tình cảm của người em có tài năng đối với người anh -Những nét đặc săc trong nghệ thuật miêu tảtâm lí nhân vật và nghệ thuật kể chuyện -Cách thức thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách của câu chuyện :không khô khan, giáo huấn mà tự nhiên,... sắc, các chi tiết sử dụng phép so sánh +Hiểu ý nghóa các chi tiết có sử dụng phép tu từ GV : Trần Thò Thủy Trang 12 Trường THCS Võ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 Ngày dạy : Tiết 84 SO SÁNH A/ Mục tiêu cần đạt : - Nắm được khái niệm so sánh và vận dụng nó để nhận diện trong một số câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh - Lưu ý : HS đã học phép... sông nước Cà Mau và Vượt thác Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 - HS so sánh - Giống nhau : đều có vẻ đẹp rộng lớn ,hùng vó - Khác : 1 bên là thiên nhiên ở miền Trung ,1 bên là thiên nhiên ở m Nam Sử dụng phép nhân hóa, so sánh, phong phú , hiệu quả Lựa chọn các chi tiết miêu tả đặc sắc , chọn lọc Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, biểu cảm gợi nhiều liên tưởng * Ý nghóa văn bản: Vượt thác là bài ca... Thi Tìm từ ngữ đòa phương Nam Bộ đã sử dụng trong đoạn b So sánh nghóa của từ toàn dân? Nhận xét gì về từ đòa phương đó? Hoạt động 3: Xác đònh từ ngữ đòa phương Nam Bộ trong đoạn c,d So sánh với từ toàn dân Gọi Hs đọc các đoạn trích : Đoạn c trích bài Ca dao Đoạn d trích bài Khúc buồn nhớ quê GV : Trần Thò Thủy Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 Học sinh đọc , xác đònh từ ngữ I - Tìm hiểu ngữ liệu: . Trường THCS V õ Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 - Thấy được sự chi n thắng của tình cảm trong sáng, nhân hậu đối với lòng ghen ghét đố kò. 1- Kiến thức : - Tình cảm của người. Duy Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 hiểu văn bản . * GV gọi HS đọc văn bản. - Trụn được kể theo ngơi thứ mấy ? Tác dụng như thế nào ? - Ai là nhân vật chi nh của. Dương Giáo án Ngữ văn 6- Năm học :201 4- 2015 HỌC KỲ II Ngày dạy : T̀n 20 BÀI 18 Kết quả cần đạt : SGK/ 3 Tiết 7 7-7 8 Văn bản : BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN - Tơ Hoài - A
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 chi tiết_Năm học 2014 - 2015_HK2, Giáo án ngữ văn 6 chi tiết_Năm học 2014 - 2015_HK2, Giáo án ngữ văn 6 chi tiết_Năm học 2014 - 2015_HK2