Phép nghịch đảo ứng dụng trong hình học

17 1.7K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 08:52

Phép nghịch đảo Page 2 x O D E B C A Phép nghịch đảo – Ứng dụng trong hình học Bài toán mở đầu “Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O); các đường cao BD, CE. CMR: DE  AO ” Ta thấy đường thẳng AO qua tâm của (O)  AO  (O). Theo bài toán : ED  AO Vậy giữa (O) và ED có liên hệ gì ở đây? Liệu có phép biến hình nào biến (O) thành ED không? Câu trả lời là có. Đó chính là phép nghịch đảo. Chú ý rằng      .      =      .      =  nên nếu ta gọi f là quy tắc: f: mặt phẳng \{A} > mặt phẳng M > M‟ :       .         =  Thì f(B)=D và f(C)=E Phép nghịch đảo được xây dựng từ bài toán đó I. LÍ THUYẾT 1. Định nghĩa Cho một điểm O cố định và một số k ≠ 0. Với mỗi điểm M trong mặt phẳng khác O ta tìm được một điểm M‟ sao cho       .        = . Quy tắc này gọi là phép nghịch đảo cực O, phương tích k. Ta kí hiệu f(O, k). M‟ gọi là ảnh của M qua f, ta viết f(M)=M‟ 2. Tính chất a) Tính đối hợp Phép nghịch đảo có tính chất đối hợp. Tức là P=f(P‟) và P‟=f(P) nên f o f(M)=M. Do đó f 2 là một phép đồng nhất. b) Tính chất bất biến Phép nghịch đảo biến đường thẳng qua O thành chính nó. Phép nghịch đảo với k > 0 biến đường tròn (;  ) thành chính nó. Ta gọi (;  ) là đường tròn nghịch đảo. Phép nghịch đảo với k > 0 biến các đường tròn trực giao với đường tròn nghịch đảo thành chính nó. Bài toán trên có thể dễ dàng giải bằng kiến thức THCS. Kẻ Ax là tiếp tuyến của (O) tại A Ta có: tứ giác BCDE nội tiếp (vì BDC=BEC=90 o ) Suy ra: ADE=ABC Mà ABC=CAx  DE//Ax DE  AO (vì AOAx) CAx=ADE MAI THỊ ANH THƯ PHẠM QUANG NHẬT LÊ THÀNH ĐẠT HỌC SINH LỚP 10CT2 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, TP.HCM www.MATHVN.com www.MATHVN.com Phép nghịch đảo Page 3 A' H A O H' A I O' O A' P c) Đường tròn trực giao, sự đồng viên Cho f(O;k) với k > 0 và M‟=f(M) thì mọi đường tròn (C) qua M và M‟ đều trực giao với (;  ) và (C) biến thành chính nó qua f. Khi đó nếu (C 1 ) và (C 2 ) cắt nhau ở A,B và lần lượt trực giao với (;  ),k >0 thì A, B là ảnh của nhau qua f. Cho f(O;k), k ≠ 0 thì với A, B không thẳng hàng với O, ta có: A, B, f(A), f(B) thuộc một đường tròn d) Các định lí Định lí 1: Cho f(O,k). Nếu f(A)=A và f(B)=B‟ thì  ′  ′ =    . . Chú ý: khẳng định A‟B‟=f(AB) là sai Định lí 2: Phép nghịch đảo bảo tồn góc. Ta nhắc lại định nghĩa về góc giữa hai đường cong Cho hai đường cong (C 1 ) và (C 2 ) cắt nhau tại A, ta dựng các tiếp tuyến d, d‟ tại A của chúng. Khi đó góc giữa (C 1 ) và (C 2 ) là góc giữa d và d‟ e) Ảnh của đường thẳng và đường tròn qua phép nghịch đảo Ảnh của đường thẳng qua tâm nghịch đảo là chính nó Ảnh của đường thẳng không qua tâm nghịch đảo là đường tròn đi qua tâm nghịch đảo Ảnh của đường tròn đi qua tâm nghịch đảo là đường thẳng không qua tâm nghịch đảo O và nó song song với tiếp tuyến của đường tròn tại O Thật vậy, xét f(O;k) và (C) qua O. gọi OH‟ là đường kính của (C) và H=f(H‟). Với A‟ thuộc (C) (A‟ ≠ O), gọi A=f(A‟). Khi đó ∆OHA đồnng dạng ∆OA‟H‟  OHA=OA‟H‟=90. Do đó A thuộc đường thẳng đi qua H và vuông góc với OH. Ảnh của đường tròn không qua tâm nghịch đảo là đường tròn không qua tâm nghịch đảo Ta có bổ đề sau hay được sử dụng trong chứng minh hình học Bổ đề: Cho phép nghịch đảo f(I;k) biến (O) thành (O’) thì O biến thành chân đường đối cực của I đối với (O’) Chứng minh: Thật vậy, xét phép nghịch đảo f(O;k), đường thẳng d. Gọi H là hình chiếu của O trên d, H‟=f(H). A‟thuộc d và A‟=f(A). Khi đó OH.OH‟=OA.OA‟=k nên tứ giác HH‟A‟A nội tiếp, suy ra OA‟H‟=90 o . Do đó A‟ thuộc đường tròn (C) đường kính OH‟. Vậy f(d)=(C) và tâm O‟ của (C) đối xứng với O qua d www.MATHVN.com www.MATHVN.com Phép nghịch đảo Page 4 x O D E B C A Kẻ tiếp tuyến IA của (O). Xét phép nghịch đảo f(I;k) biến IA ↔IA, (O) ↔(O‟), O↔P Vì IA tiếp xúc (O) nên IA cũng tiếp xúc (O‟) tại A‟ (A‟=f(A)). Ta có: IA.IA‟=IO.IP=k nên tứ giác AA‟PO nội tiếp. Do đó IPA‟=IAO=90 o . Vậy qua f O biến thành P là chân đường vuông góc kẻ từ tiếp điểm A‟ xuống IO‟ nên P là chân đường đối cực của I đối với(O‟) II. VẺ ĐẸP CỦA PHÉP NGHỊCH ĐẢO TRONG CHỨNG MINH HÌNH HỌC Bài toán mở đầu: Tuy có thể được giải quyết bằng cách vẽ đường phụ nhưng bài toán trên sẽ trở nên tự nhiên và đẹp hơn khi ta sử dụng công cụ phép nghịch đảo. 1. Cho tứ giác ABCD. CMR: (ABC)  (ABD) AB 2 .CD 2 =AC 2 .BD 2 +AD 2 .BC 2 Giải. Xét phép nghịch đảo f(A;k) (k bất kì): B↔B‟; C↔C‟; D↔D‟ (ABC) ↔B‟C‟; (ABD) ↔B‟D‟ (ABC)  (ABD) B‟C‟ B‟D‟ C‟D‟ 2 =B‟C‟ 2 +B‟D‟ 2     . .   2 =     .  .   2 +     .  .   2      . .  . .   2 =     . . . .   2 +     . .  . .   2  AB 2 .CD 2 =AC 2 .BD 2 +AD 2 .BC 2 2. Gọi (O;R) và (I;r) là đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp ∆ABC. CMR:OI 2 =R 2 -2Rr Xét phép nghịch đảo cực A, phương tích k=AE.AB=AD.AC, ta có: E↔B, D↔C; ED↔(ABC); AO↔AO Vì đường thẳng AO đi qua tâm của (ABC) nên AO(ABC)  AOED (đpcm) www.MATHVN.com www.MATHVN.com Phép nghịch đảo Page 5 P N M E D O F I B C A c 4 c 2 c 1 c 3 D C B A P d 4 d 2 d 3 d 1 C' A' D' B' (I;r) tiếp xúc BC, CA, AB tại D, E, F. Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của IA và EF, IB và DF, IC và DE. Ta có: r 2 =ID 2 =IE 2 =IF 2 =IM.IA=IN.IB=IP.IC Xét f(I;r 2 ): D↔D, E↔E, F↔F; A↔M, B↔N, C↔P (ABC) ↔(MNP) và (I;r) ↔(I;r) Gọi R‟ là bán kính của (MNP). Theo tính chất phép nghịch đảo:   =  2  /()  =  2   2  2  =  2  2  2  (1)  :   = 4   . .  4 = 4. . .  4   2.2. 2 4 = 4. . .  4   = 1 2  (2) Thay (2) vào (1) ta được: (R 2 -d 2 ). 1 2 r=rR 2  d 2 =R 2 -2Rr 3. Cho (C 1 ), (C 2 ), (C 3 ) là các đường tròn phân biệt sao cho: (C 1 ) và (C 3 ) tiếp xúc ngoài tại P, (C 2 ) và (C 4 ) tiếp xúc ngoài tại P. (C 1 ) và (C 2 ), (C 2 ) và (C 3 ), (C 3 ) và (C 4 ), (C 4 ) và (C 1 ) lần lượt cắt nhau ở A, B, C, D (A, B, C, D ≠ P). CMR: . . =     Giải. Xét phép nghịch đảo f(P,k) (k bất kì): A↔A‟; B↔B‟; C↔C‟; D↔D‟ www.MATHVN.com www.MATHVN.com Phép nghịch đảo Page 6 X Y E D B C A P B' C' P' (C 1 ) ↔ d 1 ; (C 2 ) ↔ d 2 ; (C 3 ) ↔ d 3 ; (C 4 ) ↔ d 4 (C 1 ) và (C 3 ) tiếp xúc ngoài  d 1 //d 3 (C 2 ) và (C 4 ) tiếp xúc ngoài  d 2 //d 4 Do đó A‟B‟C‟D‟ là hình bình hành  A‟B‟=C‟D‟ và A‟D‟=B‟C‟ Mặt khác:  =      .   .     ; =      .   .   ; =      .   .     ; =      .  .     ; =     ; =     Suy ra: . . =  2  2 .     .     . =  2  2 a) Chứng minh sự đồng quy, thẳng hàng 4. Cho điểm P bên trong ∆ABC thỏa: APB-ACB=APC-ABC. Gọi D, E là tâm đường tròn nội tiếp ∆APB, ∆APC. CMR: AP, BD, CE đồng quy Giải. Gọi X, Y là giao điểm của AP và BD, AP và CE. Ta sẽ chứng minh XY Theo tính chất đường phân giác :   =   ;   =   Xét phép nghịch đảo f(A ;k) (k bất kì) : B↔B‟; C↔C‟; P↔P‟ Ta có: ∆ABC và ∆AC‟B ‟ ; ∆APB và ∆AB‟P‟ (1); ∆APC và ∆AC‟P‟(2) là các cặp tam giác đồng dạng => ABC=APB=APC= www.MATHVN.com www.MATHVN.com Phép nghịch đảo Page 7 D K F E O A B C H Do đó :  B′C′P′ =  AC′P′ –  AC′B =  APC –  ABC=  APB –  ACB =  APB –  ACB =  AB′P –  AB′C′ =  C′B′P′. => ∆B‟C‟P‟ cân tại P‟ nên P‟B‟=P‟C „ (3) Từ ( 1), (2), (3) :   =   =   =   Suy ra:   =   nên XY  điều phải chứng minh 5. Cho đường tròn (O) đường kính AB, C thay đổi trên (O) sao cho ∆ABC không cân tại C. Gọi H là chân đường cao kẻ từ C của ∆ABC. Vẽ HE, HF vuông góc với AB, AC (E, F thuộc AB, AC). EF và AB cắt nhau tại K. D là giao điểm thứ hai của (O) và đường tròn (C) đường kính CH. Chứng minh D, K, C thẳng hàng. Ta có: CH 2 =CE.CA=CD.CB=k Xét phép nghịch đảo f(C;k): E↔A ; H↔H ; F↔B (ABC) ↔EF ; (CEF) ↔AB Mặt khác: D=(ABC)  (CEF) và K=EF  AB => D=f(K) nên D,K, C thẳng hàng 6. Đường tròn (I;r) nội tiếp ∆ABC, tiếp xúc với BC, AC, AB tại M, N, P. CMR: trực tâm H của ∆MNP, tâm I, O của đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp ∆ABC thẳng hàng Giải: Gọi D, E, F là trung điểm của NP, MP, MN. Ta có: IA.ID=IB.IE=IC.IF=IM 2 =IN 2 =IP 2 =r 2 Xét phép nghịch đảo f(I;r 2 ): A↔D; B↔E; C↔F  (ABC) ↔(DEF); O↔O‟ Ta thấy H và I thuộc d là đường thẳng Euler của ∆MNP Mặt khác O‟ là tâm của (DEF) là đường tròn Euler của ∆MNP  O‟ thuộc d mà I, O, O‟ thẳng hàng và I thuộc d  O thuộc đường thẳng d Vậy H, O, I thẳng hàng www.MATHVN.com www.MATHVN.com Phép nghịch đảo Page 8 P' N' Y X H P N M D F E B C A 7. Cho ∆ABC nhọn nội tiếp (O), các đường cao AD, BE, CF, H là trực tâm. Gọi M, N, P là giao điểm của HA và EF, HB và DF, HC và DE. Gọi d a , d b , d c là các đường thẳng lần lượt qua A, B, C và vuông góc với NP, MP, MN. Chứng minh d a , d b , d c đồng quy tại tâm đường tròn Euler của ∆ABC Ta có: AF.AB=AE.AC=AH.AD=k Xét phép nghịch đảo f(A,k): F↔B, E↔C, H↔D; BE↔(ACF), DF↔(AHB); CF↔(AEB), DE↔(AHC) Gọi N‟=(ACF)  (AHB) thì N‟=f(N); Gọi P‟=(AEB)  (AHC) thì P‟=f(P) Do đó: NP↔(AN‟P‟) Gọi I a là tâm (AN‟P‟), vì d a  NP nên d a  (AN‟P‟) hay I a thuộc d a Ta lại có: NF.ND=NB.NH=NN‟.NA   /(    ) =  /() Tương tự:  /(    ) =  /() => N, P thuộc trục đẳng phương của (AN‟P‟) và (BHC) Gọi X, Y là giao điểm của (AN‟P‟) và (BHC) thì N, P thuộc XY Gọi G, O a là tâm của (DEF), (HBC), trong đó G là tâm đường tròn Euler ∆ABC Khi đó: f(A;k): X↔X, Y↔Y, H↔D, B↔F, C↔E; (HBC) ↔(DEF) => X,Y thuộc (DEF) Suy ra (DEF), (BHC), (AN‟P‟) là chùm đường tròn nên G, O a , I a thẳng hàng. Mặt khác: I a G  XY và I a A  XY nên G thuộc I a A hay G thuộc d a Tương tự: G thuộc d b , d c . Do đó: d a , d b , d c đồng quy tại G www.MATHVN.com www.MATHVN.com Phép nghịch đảo Page 9 ( C ) ( O ) C O P Q B A A' B' Q' C P' Q P N M O D B A C N' Q' M' P' b) Chứng minh tính chất hình học khác 8. Cho đường tròn (O) đường kính PQ, đường tròn (C) tiếp xúc với (O) và tiếp xúc với PQ tại C. Lấy A trên (O) và B trên CQ sao cho AB vuông góc với PQ và AB tiếp xúc với (C) . CMR: AC là phân giác của PAB Giải Với k bất kì, xét phép nghịch đảo f(C;k): P↔P‟; Q↔Q‟, A↔A‟, B↔B‟ ; PQ↔PQ; ∆CAP ∽ ∆CP‟A‟ ;  ∆CAB ∽ ∆CB‟A‟ nên CAP=CP‟A‟ và CAB=CB‟A‟ Vì (C) tiếp xúc với PQ và đi qua C nên (C) ↔đường thẳng c‟ , c‟//PQ Vì (O) tiếp xúc với (C) và (O)  PQ nên (O)↔ đường tròn (O‟) tiếp xúc với c‟ và có đường kính là P‟Q; Vì AB tiếp xúc (C) và AB PQ nên AB↔(CA‟B‟) tiếp xúc c‟ và có đường kính CB‟ Ta thấy (CA‟B‟) và (O‟) đối xứng với nhau qua trung trực của CQ‟ nên CP‟A‟=CB‟A‟ => CAP=CAB nên AC là phân giác của PAB 9. Cho tứ giác lồi ABCD có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại O. Gọi E, F , G, H là các điểm đối xứng với O qua AB, BC, CD, DA. CMR: E, F, G, H đồng viên Giải www.MATHVN.com www.MATHVN.com Phép nghịch đảo Page 10 Gọi M, N, P, Q lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ O đến AB, BC, CD, DA. Ta có các tứ giác OMQ, OMBN, ONCP, OPDQ nội tiếp (vì 2 góc đối bù nhau) Gọi (O A ) , (O B ) ,( O C ) ,( O D ) là các đường tròn ngoại tiếp của chúng Xét phép nghịch đảo f(O;k), k bất kì: AC ↔ AC; BD ↔ BD Vì (O A ) , (O B ) ,( O C ) ,( O D ) lần lượt tiếp xúc với BD, AC, BD, AC nên (O A ) ↔L A //BD ,( O C ) ↔L C //BD (O B ) ↔L B //AC ,( O D ) ↔L D //AC Mặt khác: (O A ) và (O B ), (O B ) và (O C ), (O C ) và (O D ), (O D ) và (O A ) lần lượt cắt nhau ở M , N , P , Q  L A và L B , L B và L C , L C và L D , L D và L A lần lượt cắt nhau ở M‟, N‟, P‟, Q‟ Mà AC  BD nên M‟N‟P‟Q‟ là hình chữ nhật và nó nội tiếp được trong một đường tròn => E, F, G, H đồng viên 10. Cho đường tròn (O;R) đường kính AB và đường thẳng d cắt (O) tại C, D và cắt đường thẳng AB tại M (MB<MA, MD<MC). Gọi K là giao điểm thứ hai của (OAC) và(OBD). Chứng minh MKO=90 o . K M' P K' B D O A M C www.MATHVN.com www.MATHVN.com [...]... Xét phép nghịch đảo f(A; PA/(O)) :B↔B‟; M↔ M‟; (C) ↔d; (O) ↔(O) Vì (C) tiếp xúc với (O) tại M nên d tiếp xúc với (O) tại M‟ Vì B ∈ (C) nên B‟ ∈ d Cách dựng Phép nghịch đảo www.MATHVN.com Page 13 www.MATHVN.com A C Dựng cát tuyến ACC‟ với (O) Dựng (BCC‟) cắt AB tại B‟ C' M Dựng tiếp tuyến BM‟ (M‟ là tiếp điểm), AM‟ cắt (O) tại M Đường tròn (ABM) là đường tròn cần dựng O B Chứng minh Xét phép nghịch đảo. .. xúc với XB, XC tại Z, Y Chứng minh E, F, Z, Y đồng viên Bài 15: Cho tam giác ABC nội tiếp (O) Đường thẳng AB, AC cắt lại (BOC) tại B‟, C‟ BC và B‟C‟ cắt nhau tại D (C1 ) tiếp xúc với AD tại A và có tâm trên B‟C‟, (C 2 ) là đường tròn đường kính OD Chứng minh (C1 ), (C2 ) trực giao Phép nghịch đảo www.MATHVN.com Page 16 www.MATHVN.com Tài liệu tham khảo “Các phép biến hình trong mặt phẳng – Nguyễn Mộng... ↔B‟M‟; B' Do tính chất của phép nghịch đảo nên B‟M‟ tiếp xúc với (O) và đi qua B‟,M‟ ⇒ (C) tiếp xúc với (O) và đi qua A, B, M Biện luận Khi A, B thuộc (O) : (C) chính là (O) Bài toán có 1 nghiệm hình Khi A ∉ (O), B ∈ (O) hay A ∈ (O), B ∉ (O): Bài toán có vô số nghiệm hình Khi A, B ∉ (O): Các đường tròn cần dựng là 2 đường tròn tiếp xúc trong và ngoài (O) Bài toán có 2 nghiệm hình 15 Cho 3 điểm A, B,... (I‟;BC/2) cắt ∆ tại O‟ I' Dựng (O‟;OI‟) Kẻ d‟ qua O‟ và d‟ ⊥ Bm, d‟ cắt (O‟) tại H‟, K‟ Dựng H=AH‟ ⋂ (O2 ); K=AK‟ ⋂ (O1 ); I=AI‟ ⋂ (O3 ) Phép nghịch đảo I K A www.MATHVN.com O1 B O2 O3 Page 14 C www.MATHVN.com (IHK) là đường tròn cần dựng Chứng minh Xét phép nghịch đảo f(A; PA/(O)) : B↔C ; (O3 ) ↔(O3 ) (O1 ) ↔ Cn (do (O1 ) ⊥ d) (O2 ) ↔ Bm (do (O2 ) ⊥ d) I↔I‟; H↔H‟; K↔K‟ (O) ↔(O‟) Ta có: O‟H‟=O‟K‟=OI‟... CD B E N D O M C FA Gọi E, F là giao điểm của (O) và (OAB) Xét phép nghịch đảo f(O; OM2 ): M↔M, E↔E, MO↔ MO; F↔F; Ox↔Ox; Oy↔Oy; (OAB) ↔EF; Ta có: A=Ox ⋂ (OAB); C=Ox ⋂ EF nên A=f(C) B=Oy ⋂ (OAB); D=Oy ⋂ EF nên B=f(D) Phép nghịch đảo www.MATHVN.com Page 11 www.MATHVN.com Suy ra: OA.OC=OM2 và OB.OD=OM2 nên MC ⊥ OA và MD ⊥ OB Do đó: OCMD là hình chữ nhật Khi đó I cũng là trung điểm của OM Vậy quỹ tích của... của (AMN) luôn thuộc đường thẳng ∆ cố định Phép nghịch đảo www.MATHVN.com Page 12 www.MATHVN.com 13 Cho đường tròn (O), (O’) tiếp xúc ngoài tại A, BC là tiếp tuyến chung ngoài của (O) và (O’) (B ∈ (O), C∈ (O’)) D là điểm cố định trên (O), M thay đổi trên (O’) Tìm quỹ tích giao điểm thứ hia của (MBC) và (MDA) Giải B C M' I' O O' A M D' A' D Xét phép nghịch đảo f(B; BC2 ): (O‟) ↔(O‟); A↔A‟; M↔M‟; D↔D‟;... cắt d tai A, B Chứng minh rằng (OAB) tiếp xúc với một đường tròn cố định Bài 7: (Định lí Feuerbach) Chứng minh trong một tam giác thì đường tròn Euler tiếp xúc với đường tròn nội tiếp và 3 đường tròn bàng tiếp của tam giác Bài 8: Cho tam giác ABC, M bất kì nằm trong tam giác, H là trực tâm tam giác Đường thẳng qua H vuông góc với MA, MB, MC cắt BC, CA, AB lần lượt tại A‟, B‟, C‟ Chứng minh A‟, B‟,... trực giao Phép nghịch đảo www.MATHVN.com Page 16 www.MATHVN.com Tài liệu tham khảo “Các phép biến hình trong mặt phẳng – Nguyễn Mộng Hy”, 2008 “Tạp chí Toán học Mathvn”, số 03-2009 http://www.mediafire.com/?mmddkzxbc7w Chuyên đề Phép nghịch đảo- Đại học Sư Phạm Tp HCM http://lehuyhuyle.wikispaces.com/file/view/Phep+nghich+dao.pdf Olympiad Corner –Kin Y.Li, May 2004-July 2004 http://www.math.ust.hk/excalibur/v9_n2.pdf... http://www.math.rochester.edu/people/faculty/dangeba/geom-080399.pdf Olympiad Training Materials: Inversion - Duˇsan Djuki´c, 2007 http://hoaxung.files.wordpress.com/2010/04/inversion_ddj-dusan-djukic.pdf Bài tập hình học sơ cấp – Huỳnh Văn Thơ BaiTapHHsocap-www.MATHVN.com.rar Phép nghịch đảo www.MATHVN.com Page 17 ... với (O) tại , AB Hai đường tròn này cắt nhau tại một điểm thứ hai là P Tìm quỹ tích điểm P Phép nghịch đảo www.MATHVN.com Page 15 www.MATHVN.com Bài 5: Cho đường tròn tâm O đường kính AB Một điểm M chạy trên đường thẳng d vuông góc với AB tại H ở ngoài đoạn AB MA và MB lần lượt cắt đường tròn tại P và Q a/ Chứng minh rằng PQ đi qua điểm cố định b/ Tìm quỹ tích giao điểm thứ hai của hai đường tròn (MAB) . của đường tròn không qua tâm nghịch đảo là đường tròn không qua tâm nghịch đảo Ta có bổ đề sau hay được sử dụng trong chứng minh hình học Bổ đề: Cho phép nghịch đảo f(I;k) biến (O) thành (O’). Phép nghịch đảo Page 2 x O D E B C A Phép nghịch đảo – Ứng dụng trong hình học Bài toán mở đầu “Cho tam giác ABC nội tiếp đường. thẳng và đường tròn qua phép nghịch đảo Ảnh của đường thẳng qua tâm nghịch đảo là chính nó Ảnh của đường thẳng không qua tâm nghịch đảo là đường tròn đi qua tâm nghịch đảo Ảnh

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan