Phép nghịch đảo trong hình học phẳng_SKKN toán THPT

10 1.6K 2
Phép nghịch đảo trong hình học phẳng_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. đường tròn qua phép nghịch đảo : a) Qua phép nghịch đảo, ảnh của đường tròn đi qua cực nghịch đảo là đường thẳng không đi qua cực nghịch đảo và vuông góc với đường thẳng nối cực nghịch đảo và tâm. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN ₪₪ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI : PHÉP NGHỊCH ĐẢO TRONG HÌNH HỌC PHẲNG GV.PHẠM ĐỨC MINH TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Năm học : 2013- 2014 LỜI. MINH Trang 1 O O’ M A B C D d d ∆ α d d’ α PHÉP NGHỊCH ĐẢO II ) PHÉP NGHỊCH ĐẢO : 1) Định nghĩa :Cho điểm O cố định và số thực k 0≠ . Phép nghịch đảo cực O, phương tích k, ký hiệu : f = k O N k O N

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan