Giáo án Âm nhạc lớp 5 soạn chi tiết

48 1.3K 1
Giáo án Âm nhạc lớp 5 soạn chi tiết

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 Ngày soạn: 22/08/2010 TUẦN 1 (tiết 1) ƠN TẬP MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 4. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. - Biết hát kết hợp vận động theo bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên: II. Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: Đàn Organ -Nhạc cụ gõ, đệm: Thanh phách. -Tranh ảnh minh họa -Tổ chức cho các tổ thi đua trình bày ba bài hát Em u hồ bình, Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan để tạo khơng khí vui tươi, sơi nổi. III. Hoạt động dạy - học chủ yếu: III. Hoạt động dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Khơng kiểm tra 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Ơn tập ba bài hát -Giáo viên đặt câu hỏi: Ở lớp 4 các em đã được học những bài hát nào? Kể tên bài hát? -GV đánh giá và nêu tên 12 bài hát đã học và giới thiệu, trong tiết học này chúng ta sẽ ơn 3 bài hát trong 12 bài hát đã nêu tên. -Ơn bài hát Quốc ca Việt Nam: +Giáo viên đàn giai điệu một đoạn nhạc, học sinh nói đoạn nhạc đó nằm trong bài bài hát nào? +Giáo viên đệm đàn, bắt nhịp cho học sinh hát. +Sửa những chỗ các em hát còn chưa đạt +Học sinh trình bày bài hát. - Ơn bài hát: Chúc mừng +Giáo viên gõ một đoạn tiết tấu trong bài hát, u cầu học sinh lắng nghe và nói tên bài hát. +u cầu học sinh nhắc lại bài Chúc mừng là nhạc của nước nào? +Giáo viên đệm đàn, bắt nhịp cho học sinh hát đồng thanh. +GV hướng dẫn những chỗ hát còn sai +u cầu học sinh hát bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. + Mời từng tổ thực hiện. - Ơn bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan +Giáo viên đàn giai điệu bài hát, học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả. +Giáo viên đệm đàn, học sinh hát lại bài hát +Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách +Học sinh hát kết hợp vận động theo nhạc +Mời một nhóm 3-5 em lên biểu diễn -Lắng nghe, trả lời -Ghi nhớ -Lắng nghe, nhận xét giai điệu -Hát hòa theo đàn -Sửa sai -Thực hiện -Nghe tiết tấu, nói tên bài hát -Trả lời -Đồng thanh hát -Sửa những chỗ hát sai -Hát, gõ đệm theo phách -Thực hiện theo tổ -Nghe nhạc, nói tên bài hát và tên tác giả -Hát hòa theo đàn -Thực hiện -Hát và vận động theo nhạc -Biểu diễn theo nhóm Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 29/08/2010 TUẦN 2 (tiết 2) HỌC HÁT: BÀI REO VANG BÌNH MINH Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: - Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết tác giả bài hát là Lưu Hữu Phước. - Học sinh biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp và theo phách. - Góp phần giáo dục học sinh niềm lạc quan, u thiên nhiên, u cuộc sống. II. Chuẩn bị của giáo viên: II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ III. Hoạt động dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập. 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Học hát bài Reo vang bình minh - Treo tranh minh hoạ, giới thiệu bài hát - Hát mẫu - u cầu học sinh nêu cảm nhận về bài hát - Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu: đoạn 1, gồm 4 câu. Tiết tấu câu 1 và 3 giống nhau, tiết tấu câu 2 và 4 giống nhau. - Khởi động giọng: Dịch giọng (-4) + Đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Pha trưởng. Học sinh nghe và đọc bằng ngun âm La. - Tập hát từng câu theo lối móc xích: +Đoạn 1 chia làm 4 câu: Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2 – 3 lần. Bắt nhịp (2 -1) và đàn giai điệu để học sinh hát hòa theo đàn. +Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát. +Mời một học sinh khá hát lại +Cả lớp hát, giáo viên lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn học sinh sửa lại. +Tập các câu tiếp theo tương tự, xong hai câu cho học sinh hát nối câu hát. +Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 - Bắt nhịp cho học sinh hát cả bài. - Tiếp tục sửa những chỗ học sinh hát còn chưa đạt, thực hiện đúng những tiếng hát luyến và tiếng hát -Quan sát, lắng nghe -Nghiêm túc lắng nghe -Nêu cảm nhận -Đọc lời ca -Nghiêm túc thực hiện -Tập từng câu -Lắng nghe, hát nhẩm theo đàn, hát hòa theo đàn -Ghi nhớ -Thực hiện -Sửa sai -Hát nối các câu -Tập đoạn 2 -Đồng thanh hát -Sửa những chỗ còn hát sai Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 2 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 ngân dài 3 phách. -Nhắc học sinh lấy hơi đầu câu hát, thể hiện sắc thái vui, tha thiết, hồn nhiên của bài hát. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm - Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp - Học sinh trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo phách - Học sinh trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách -u cầu học sinh trình bày lại bài hát, đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách -Mời một nhóm đứng lên trình bày lại bài hát -Nhận xét -Giáo dục học sinh niềm lạc quan, tình u thiên nhiên, u cuộc sống. -Ghi nhớ -Tập hát và gõ đệm theo nhịp -Thực hiện -Hát và gõ đệm theo phách -Thực hiện -Hát đồng thanh, gõ đệm theo hướng dẫn của giáo viên -Hát theo nhóm -Lắng nghe -Ghi nhớ 4.Củng cố - dặn dò: -Học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 05/09/2010 TUẦN 3 (tiết 3) ƠN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 I. Mục tiêu: - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca bài Reo vang bình minh. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Biết đọc bài TĐN số 1. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ -Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Bảng phụ chép bài Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi. III. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập. 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Ơn tập bài hát: Reo vang bình minh -Giáo viên cho cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách -Giáo viên sửa những chỗ học sinh hát sai. -Hát, gõ đệm theo phách, nhịp -Sửa sai Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 3 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 -Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm. -Giáo viên hướng dẫn học sinh vận động phụ hoạ theo nhạc. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ hoạ -Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. -Nhận xét *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi. -Giới thiệu bài tập đọc nhạc: +Giáo viên treo bài tập đọc nhạc lên bảng. +Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì? Gồm có mấy ơ nhịp? +Bài tập đọc nhạc được chia làm hai câu, mỗi câu có bốn ơ nhịp. -Tập đọc tên nốt nhạc: +Gọi học sinh đọc tên nốt nhạc ở khng thứ nhất. +Giáo viên chỉ nốt nhạc ở khng thứ hai, học sinh đồng thanh đọc tên nốt nhạc. -Luyện tập cao độ: +Học sinh nói tên nốt trong bài từ thấp đến cao. +Khng nhạc có 4 nốt: Đồ, rê, mi, son. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hồ theo. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-son cho học sinh đọc hồ theo. +Giáo viên đàn các nốt son-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hồ theo -Luyện tập tiết tấu: +Giáo viên gõ tiết tấu, học sinh xung phong gõ lại. +Giáo viên làm mẫu cách vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. +Giáo viên bắt nhịp 2-3, học sinh vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. -Tập đọc từng câu: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, sau đó đàn từng câu một. +Đàn 1 câu ba lần: Lần một học sinh lắng nghe, Lần hai và ba học sinh đọc nhẩm theo đàn. +Học sinh xung phong đọc, cả lớp đoc. +Giáo viên sửa chỗ sai cho học sinh. -Tập đọc cả bài: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc hồ theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. +Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa chỗ sai. Khơng đàn. -Ghép lời ca: +Giáo viên đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời ca. -Thực hiện -Tập động tác phụ họa - Hát, vận động phụ họa - Trình bày -Lắng nghe -Nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ -Trả lời: Nhịp 2 4, gồm 8 ơ nhịp -Ghi nhớ -Thực hiện -Cả lớp đồng thanh đọc tên nốt nhạc -Nói tên nốt theo thứ tự -Quan sát -Lắng nghe, đọc hòa theo đàn -Đọc cao độ -Đọc hòa theo đàn -Lắng nghe -Quan sát -Thực hiện -Lắng nghe, ghi nhớ -Đọc câu 1 -Nghiêm túc -Sửa sai -Đọc cả bài -Đọc bài, sửa những chỗ sai -Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 4 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 +Cả lớp hát lời và gõ phách. +Một học sinh hát lời, một học sinh đọc nhạc. +Nhận xét -Hát và gõ đệm theo phách -2 học sinh thực hiện -Lắng nghe 4.Củng cố - dặn dò: -Học sinh hát và vận động phụ họa theo bài hát. -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. Ngày soạn: 12/09/2010 TUẦN 4 (tiết 4) HỌC HÁT: BÀI HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Nhạc và lời: Huy Trân I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: - HS hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, tiết tấu lời ca. - Góp phần giáo dục học sinh u cuộc sống hồ bình, lên án chiến tranh, bạo lực. II. Chuẩn bị của giáo viên: II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Nhạc cụ gõ, đệm: Thanh phách III. Hoạt động dạy học: III. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Bắt nhịp cho học sinh hát lại bài hát 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Học hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh -Giáo viên treo tranh minh họa giới thiệu bài hát: Các em đã học được nhiều bài hát về chủ đề hòa bình như: Hòa bình cho bé, Bầu trời xanh, Tiếng hát bạn bè mình, Em u hòa bình…ở các lớp dưới. Hơm nay chúng ta đi tìm hiểu một bài hát mới của nhạc sĩ Huy Trân cũng viết về chủ đề đó. Bài hát nói lên ước mơ của tuổi thiếu nhi được sống trong thế giới n vui, hạnh phúc, khơng có bạo lực chiến tranh. -Giáo viên hát bài hát kết hợp đệm đàn cho học sinh nghe. -Đọc lời ca: Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu, đọc lời 1 nối tiếp sang lời 2. -Khởi động giọng: Từ 1-2 phút +Giáo viên đàn chuỗi âm ngắn ở giọng son trưởng. Học sinh nghe và đọc bằng ngun âm la. -Tập hát từng câu: theo lối móc xích -Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ -Ngồi nghiêm túc lắng nghe bài hát -Đọc lời ca -Khởi động giọng -Tập từng câu Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 5 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 +Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu khoảng 2-3 lần. Học sinh nghe và nhẩm theo đàn. +Giáo viên bắt nhịp 2 - 1 để học sinh hát hồ theo đàn. Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát, hát đúng tiết tấu móc giật. +Giáo viên lắng nghe học sinh hát, sửa những chỗ sai. Hát những chỗ khó làm mẫu cho học sinh. +Học sinh nối từ từ các câu hát cho đến khi hồn chỉnh bài hát. -Học sinh hát cả bài, sửa những chỗ còn sai, thể hiện đúng những nốt ngân dài, trường độ móc đơn chấm dơi, móc kép. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu lời ca. -Giáo viên hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Gợi ý cho học sinh hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca -Mời cá nhân học sinh thực hiện -Cho nửa lớp gõ đệm theo nhịp, nửa lớp gõ đệm theo tiết tấu -Học sinh tập hát đúng nhịp độ, thể hiện sắc thái mạnh mẽ, sơi nổi của bài hát. -u cầu học sinh hát theo cách hát đối đáp, kết hợp gõ đệm theo nhịp. -Lắng nghe, hát nhẩm theo đàn -Hát hòa theo đàn, lấy hơi đúng cách -Sửa chỗ sai, lắng nghe -Nối câu hát -Hát cả bài -Quan sát -Hát, gõ đệm theo nhịp -Thực hiện -Cá nhân hát, gõ đệm theo tiết tấu -Thực hiện -Ghi nhớ -Tập hát đối đáp 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo dục các em lòng u nước, tinh thần đồn kết, u hòa bình, ghét chiến tranh -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 19/09/2010 TUẦN 5 (tiết 5) ƠN TẬP BÀI HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 2 I.Mục tiêu: -Học sinh hát đúng lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Học sinh biết trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. -Học sinh đọc đúng giai điệu, đúng cao độ, trường độ, ghép lời kết hợp gõ phách bài tập đọc nhạc số 2. II.Chuẩn bị của giáo viên : Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 6 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 -Nhạc cụ: đàn organ (trường chính), nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ cho bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Đọc nhạc và đàn giai điệu bài tập đọc nhạc số 2. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập. 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Ơn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Giáo viên cho cả lớp chia thành bốn nhóm hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm (Đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách): +Nhóm 1: câu 1 (hãy xua tan…đen tối) +Nhóm 2: câu 2 (Để bầu trời…màu xanh) +Nhóm 3: câu 3 (Hãy bay lên…câu trắng) +Nhóm 4: câu 4 (cho bầy em…trời xanh) +Đoạn điệp khúc cả bốn nhóm đồng thanh hát (La la …la la la) -Giáo viên sửa những chỗ học sinh hát sai. -Lấy tinh thần xung phong, học sinh lên hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. Nếu động tác đẹp sẽ hướng dẫn cho cả lớp. -Giáo viên hướng dẫn học sinh vận động phụ họa theo nhạc. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa -Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 2: Mặt trời lên. -Giới thiệu bài tập đọc nhạc: +Giáo viên treo bài tập đọc nhạc lên bảng. +Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì? Gồm có mấy ơ nhịp? +Bài tập đọc nhạc được chia làm hai câu, mỗi câu có bốn ơ nhịp. -Tập đọc tên nốt nhạc: +Gọi học sinh đọc tên nốt nhạc ở khng thứ nhất. +Giáo viên chỉ nốt nhạc ở khng thứ hai, học sinh đồng thanh đọc tên nốt nhạc. -Luyện tập cao độ: +Học sinh nói tên nốt trong bài từ thấp đến cao. +Khng nhạc có 5 nốt: Đồ, rê, mi, son, la. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hồ theo. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-son-la cho -Học sinh hát đối đáp và đồng ca theo sự hướng dẫn của giáo viên. -Học sinh sửa sai -Một vài em lên hát và vận động phụ hoạ cho bài hát. -Học sinh tập vận động theo nhạc -Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát -Học sinh trình bày bài hát theo nhóm -Học sinh theo dõi -Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp 3 /4, gồm có 8 ơ nhịp. -Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. -Học sinh đọc tên nốt nhạc. -Cả lớp đồng thanh đọc tên nốt nhạc. -Học sinh trả lời: đồ, rê, mi, son, la -Học sinh lắng nghe và đọc theo đàn. -Học sinh lắng nghe và đọc hồ theo đàn. Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 7 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 học sinh đọc hồ theo. +Giáo viên đàn các nốt la-son-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hồ theo -Luyện tập tiết tấu: +Giáo viên gõ tiết tấu, học sinh xung phong gõ lại. +Giáo viên làm mẫu cách vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. +Giáo viên bắt nhịp 2-3, học sinh vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. -Tập đọc từng câu: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, sau đó đàn từng câu một. +Đàn 1 câu ba lần: Lần một học sinh lắng nghe, Lần hai và ba học sinh đọc nhẩm theo đàn. +Học sinh xung phong đọc, cả lớp đoc. +Giáo viên sửa chỗ sai cho học sinh. -Tập đọc cả bài: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc hồ theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. +Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa chỗ sai. Khơng đàn. -Ghép lời ca: +Giáo viên đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời ca. +Cả lớp hát lời và gõ phách. +Một học sinh hát lời, một học sinh đọc nhạc. -Học sinh lắng nghe và đọc hồ theo đàn. -Học sinh lắng nghe, gõ lại tiết tấu. -Học sinh theo dõi. -Học sinh đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. -Học sinh lắng nghe -Lắng nghe và đọc nhẩm theo đàn. -Cá nhân đọc. cả lớp đọc. -Học sinh sửa sai -Học sinh đọc cả bài, gõ tiết tấu. -Học sinh đọc tồn bài, lắng nghe giáo viên sửa sai. -Lắng nghe giai điệu, đọc nhạc và lời ca. -Học sinh hát lời và gõ phách. -Một học sinh hát lời, một học sinh đọc nhạc 4.Củng cố - Dặn dò: -Nhân xét tiết học. -Nhắc nhở học sinh về tập lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Đọc bài tập đọc nhạc và ghép lời ca. Ngày soạn: 26/09/2010 TUẦN 6 (tiết 6) HỌC HÁT: BÀI: CON CHIM HAY HĨT Nhạc: Phan Huỳnh Điểu Lời: Đồng dao I.Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết đây là bài hát do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác nhạc theo lời của đồng dao -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp. -Giáo dục các em tình cảm u thiên nhiên, gắn bó hơn với thiên nhiên. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Hát chuẩn xác và truyền cảm bài hát Con chim hay hót. -Nhạc cụ: đàn organ Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 8 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: Gọi một học sinh nhắc lại bài học tiết trước 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Học hát bài Con chim hay hót. -Giới thiệu bài hát: Đồng dao là những câu văn vần được truyền miệng trong sinh hoạt của trẻ em từ xa xưa. Khi hát đồng dao tre em thường kết hợp với nhiều trò chơi thú vị. Dựa trên một bài đồng dao, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sáng tác bài Con chim hay hót. Bài hát có giai điệu vui tươi, ngộ nghĩnh, giản dị, hóm hỉnh, sinh động rất phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết rất nhiều ca khúc dành cho trẻ em như: Đội kèn tí hon, nhớ ơn Bác, những em bé ngoan…ơng sinh năm 1924 tại Đà Nẵng. Một số câu đồng dao nổi tiếng: Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cửa nhà trời, lạy cậu lạy mợ…Hay: Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương… -Giáo viên hát bài hát kết hợp đệm đàn cho học sinh nghe. -Đọc lời ca: +Cho học sinh đọc bài đồng dao (trang 13) +Học sinh đọc lời bài hát theo tiết tấu lời ca (trang 12) -Bài hát được chia thành bảy câu hát. -Luyện thanh: Từ 1-2 phút +Giáo viên đàn chuỗi âm ngắn ở giọng pha trưởng. Học sinh nghe và đọc bằng ngun âm la. -Tập hát từng câu: theo lối móc xích +Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu khoang2-3 lần. Học sinh nghe và nhẩm theo đàn. +Giáo viên bắt nhịp 1-2 để học sinh hát hồ theo đàn. Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát. +Giáo viên lắng nghe học sinh hát, sửa những chỗ sai. Hát những chỗ khó làm mẫu cho học sinh. +Học sinh nối từ từ các câu hát cho đến khi hồn chỉnh bài hát. -Học sinh hát cả bài, sửa những chỗ còn sai. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Giáo viên hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm -Học sinh lắng nghe, ghi nhớ -Học sinh lắng nghe giáo viên hát mẫu. -Học sinh tập đọc lời ca: +Đọc bài đồng dao +Đọc lời bài hát theo tiết tấu. -Học sinh ghi nhớ -Luyện thanh -Học sinh tập hát từng câu +Lắng nghe giai điệu và hát nhẩm theo đàn +Học sinh hát theo đàn +Học sinh hát, sửa những chỗ còn hát sai. +Học sinh hát nối các câu -Học sinh hát cả bài -Lắng nghe hướng dẫn và gõ đệm. Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 9 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 theo nhịp, theo phách. -Cho nửa lớp gõ đệm theo phách, nửa lớp gõ đệm theo nhịp. -Học sinh tập hát đúng nhịp độ, thể hiện sắc thái nhí nhảnh, vui tươi, hồn nhiên của bài hát. -Giáo viên hỏi câu hỏi củng cố: trong bài hát có từ le te. Chúng ta đã học bài hát nào có từ le te? -Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng: một em hát lĩnh xướng câu 1, 3, 5. Các em còn lại hát hồ giọng câu 2, 4, 6,7. -Học sinh trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Giáo dục học sinh phải biết u q và bảo vệ các lồi động vật. -Cả lớp hát, nửa lớp gõ đệm theo phách, nửa lớp gõ đệm theo nhịp -Học sinh thể hiện sắc thái bài hát -Học sinh trả lời: bài Gà gáy -Hát lĩnh xướng -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Ghi nhớ 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 03/10/2010 TUẦN 7 (Tiết 7) ƠN TẬP BÀI HÁT: CON CHIM HAY HĨT ƠN TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1, 2 I.Mục tiêu: -Học sinh hát theo lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài hát Con chim hay hót -Học sinh biết trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Học sinh biết đọc nhạc và ghép lời ca bài tập đọc nhạc số 1 và số 2. II.Chuẩn bị của giáo viên : -Nhạc cụ: đàn organ, nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ cho bài hát -Đọc nhạc. đàn giai điệu, đánh nhịp bài tập đọc nhạc số 1 và số 2. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập. -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? -Bài Con chim hay hót là của ai sáng tác? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Ơn tập bài hát: Con chim hay hót -Học sinh hát bài Con chim hay hót kết hợp gõ đệm với hai âm sắc. Giáo viên sửa lại những chỗ học sinh hát sai. -Học sinh hát kết hợp gõ đệm với hai âm sắc Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 10 [...]... lớp đọc nhạc nửa lớp gõ tiết tấu, sau đó đổi lại phần trình bày Hoạt động của học sinh -Luyện tập cao độ -Gõ lại tiết tấu của bài tập đọc nhạc -Học sinh thực hiên -Cá nhân học ính đọc, đọc theo nhóm -Đọc nhạc, hát lời và gõ đệm theo phách -Thực hiện -Luyện tập cao độ -Luyện tập tiết tấu Học sinh thực hiên Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 22 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5. .. nghe -Trả lời Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 28 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 -Một học sinh nêu tên các nốt nhạc có trong bài từ thấp đến cao? -Giáo viên chỉ từng nốt, học sinh đọc tên nốt nhạc -Trong bài gồm các hình nốt gì? -Luyện tập tiết tấu: Giáo viên ghi tiết tấu lên bảng, Gõ mẫu, học sinh lắng nghe và thực hiện -Hướng dẫn học sinh nhìn vào bài tập đọc nhạc, vừa đọc... ghi nhớ -Trả lời -Trả lời -Học sinh nêu -Đọc tên nốt nhạc -Trả lời -Luyện tập tiết tấu Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 31 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 -Hướng dẫn học sinh nhìn vào bài tập đọc nhạc, vừa đọc tên nốt vừa gõ tiết tấu -Học sinh luyện tập cao độ theo thang âm các nốt có trong bài -Tập đọc nhạc từng câu ngắn, giáo viên đàn giai điệu khoảng 2-3 lần rồi bắt nhịp... Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 Ngày soạn: 06/03/2010 TUẦN 25 (tiết 25) ƠN TẬP BÀI HÁT: ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập biểu diễn bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Chuẩn bị một vài động tác phụ họa cho bài hát -Đọc nhạc và đàn... cố-Dặn dò: -Giáo viên nhắc học sinh về ơn lại hai bài hát và vận động phụ họa cho bài hát -Nên nghe nhạc nhiều để phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc -Ơn lại các bài tập đọc nhạc Ngày soạn: 28/11/2010 TUẦN 15 (tiết 15) ƠN TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3, SỐ 4 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I.Mục tiêu: -Tập biểu diễn một số bài hát đã học -Biết nội dung câu chuyện và nghe bài Dạ cổ hồi lang II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: Đàn... Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 giả của bài hát là nhạc sĩ Hồng Long, ơng cũng là chủ biên cuốn sách giáo khoa Âm nhạc 5 mà chúng ta đang học -Đệm đàn và hát mẫu cho học sinh nghe -Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu Bài hát có hai lời, mỗi lời chia thành 6 câu Học sinh đọc xong lời một cho học sinh đọc tiếp sang lời hai -Luyện thanh: Đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Đơ trưởng cho... tiết sau tập biểu diễn hai bài hát Ngày soạn: 18/12/2009 Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 25 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 TUẦN 18 (tiết 18) TẬP BIỂU DIỄN HAI BÀI HÁT: NHỮNG BƠNG HOA NHỮNG BÀI CA, ƯỚC MƠ I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Tập biểu diễn hai bài hát -Biết hát kết hợp vận động phụ họa theo nhạc II.Chuẩn bị của giáo. .. hát -Tập động tác phụ họa -Hát và vận động theo nhạc -Một nhóm lên biểu diễn -Lắng nghe -Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ -Trả lời -Trả lời -Học sinh nêu -Đọc tên nốt nhạc -Trả lời -Luyện tập tiết tấu -Thực hiện -Luyện cao độ Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 35 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 có trong bài -Tập đọc nhạc từng câu ngắn, giáo viên đàn giai điệu khoảng 2-3 lần rồi bắt... biểu diễn trước lớp -Giáo viên nhận xét *Hoạt động 2: Ơn tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 1 -Luyện tập cao độ: +Giáo viên đàn các nốt đồ, rê, mi, son rồi cho cả lớp đọc hồ theo +Giáo viên quy định đàn các nốt son, mi, rê, đồ rồi cho cả lớp đọc hồ theo -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo nhịp: Giáo viên làm mẫu... đọc nhạc số3 -Nửa lớp đọc nhạc nửa lớp gõ tiết tấu, sau đó đổi lại phần trình bày -Mời cá nhân học sinh đứng dậy đọc nhạc, đọc theo nhóm -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp vỗ tay theo phách -Mời hai học sinh, một học sinh đọc nhạc, một học sinh hát lời *Hoạt động 2: Ơn tập đọc nhạc số 4 -Luyện tập cao độ: Học sinh đọc chuỗi âm Đồ-rêmi-son-la-đố -Luyện tập tiết tấu: Gõ lại tiết tấu bài tập đọc nhạc . đọc nhạc số 2. II.Chuẩn bị của giáo viên : Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 6 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 -Nhạc cụ: đàn organ (trường chính), nhạc. bị của giáo viên: -Hát chuẩn xác và truyền cảm bài hát Con chim hay hót. -Nhạc cụ: đàn organ Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 8 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm. sai -Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 4 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 5 Năm học 2010-2011 +Cả lớp hát lời và gõ phách. +Một học

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan