Giáo án buổi chiều lớp 5 soạn chi tiết (chuẩn in) năm 2016 2017

25 1.1K 2
Giáo án buổi chiều lớp 5 soạn chi tiết (chuẩn in)  năm 2016 2017

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP CẢ NĂM (2016 - 2017) Rèn đọc tuần Thư Gửi Các Học Sinh - Buổi Sớm Trên Cánh Đồng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh đọc thành tiếng đọc thầm Kĩ năng: Rèn kĩ đọc diễn cảm đọc hiểu cho học sinh Thái độ: Yêu thích môn học * Phân hóa: Học sinh trung bình đọc tự chọn đoạn a b, làm tự chọn tập; học sinh đọc đoạn b, làm tập; học sinh giỏi thực tất yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe - Phát phiếu tập - Nhận phiếu Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ đọc diễn cảm cho học sinh * Cách tiến hành: - Giáo viên đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần - Quan sát, đọc thầm đoạn viết luyện đọc: a) “Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu b) “Từ làng, Thủy tắt qua đồng để bến hèn, ngày cần phải xây dựng lại tàu điện Sớm đầu thu mát lạnh Giữa đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, cho đám mây xám đục, vòm trời theo kịp nước khác hoàn cầu khoảng vực xanh vòi vọi Một Trong công kiến thiết đó, nước nhà trông vài giọt mưa loáng thoáng rơi mong chờ đợi em nhiều Non sông Việt khăn quàng đỏ mái tóc xõa ngang vai Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Thủy; sợi cỏ đẫm nước lùa vào Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với dép Thủy làm bàn chân nhỏ em ướt cường quốc năm châu hay không, lạnh ” nhờ phần lớn công học tập em.” - Yêu cầu học sinh nêu lại cách đọc diễn cảm đoạn - Nêu lại cách đọc diễn cảm viết bảng Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng gạch - em xung phong lên bảng, em (gạch chéo) từ ngữ để nhấn (ngắt) giọng đoạn, lớp nhận xét - Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo nhóm đôi - Học sinh luyện đọc nhóm đôi (cùng trình thi đua đọc trước lớp độ) Đại diện lên đọc thi đua trước lớp - Nhận xét, tuyên dương - Lớp nhận xét b Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực phiếu tập nhóm - Gọi em đọc nội dung tập phiếu - em đọc to, lớp đọc thầm Bài Điều làm cho em học sinh Bài Đoạn văn tả cảnh vào lúc nào? vui vẻ sau tháng nghỉ học ? a Buổi sáng Khoanh tròn chữ trước ý trả lời b Buổi trưa a Các em gặp thầy, gặp bạn c Buổi chiều b Các em hưởng giáo dục hoàn toàn d Buổi tối Việt Nam c Đó ngày khai trường nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà d Gồm tất điều - Yêu cầu nhóm thực trình bày kết - Các nhóm thực hiện, trình bày kết - Nhận xét, sửa - Các nhóm khác nhận xét, sửa Bài d Bài a Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn đọc - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị Rèn Chính tả tuần Việt Nam Quê Hương Ta - Buổi Sớm Trên Cánh Đồng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh phân biệt c / k / q Kĩ năng: Rèn kĩ viết tả Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Viết tả (12 phút): - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại đoạn tả - em đọc luân phiên, lớp đọc thầm cần viết bảng phụ Sách giáo khoa - Giáo viên cho học sinh viết bảng số từ dễ - Học sinh viết bảng sai viết - Giáo viên đọc cho học sinh viết lại tả - Học sinh viết Bài viết a) “Ta ta nhớ núi rừng b) “Từ làng, Thủy tắt qua đồng để Ta ta nhớ dòng sông vỗ bờ bến tàu điện Sớm đầu thu mát lạnh Giữa Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô đám mây xám đục, vòm trời Bát cơm rau muống cà giòn tan ” khoảng vực xanh vòi vọi Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi khăn quàng đỏ mái tóc xõa ngang vai Thủy; sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy làm bàn chân nhỏ em ướt lạnh ” b Hoạt động 2: Luyện tập tả (12 phút): Bài Chọn từ vắt, xanh, điền vào chỗ trống thích hợp để hoàn chỉnh Đoạn văn hoàn chỉnh : Trời đoạn văn: Trăng thượng tuần vắt Phía xa kia, Trời Trăng thượng tuần nhấp nhánh Mặt nước hồ Phía xa kia, nhấp nhánh Mặt nước xanh, lóng lánh dát bạc Từng hồ , lóng lánh dát bạc Từng làn gió mát lạnh lùa vào kẽ Khung gió mát lạnh lùa vào kẽ Khung cảnh nơi thật cảnh nơi thật yên tĩnh Thu yên tĩnh Thu ! Bài Điền c / k / q: Đáp án Điền c / k /q : a ì ọ; iểu ách; quanh o; èm ặp a kì cọ; kiểu cách; quanh co; kèm cặp b .ì quan; ẻ cả; ập kênh; quy ách b kì quan; kẻ cả; cập kênh; quy cách c kim ương; ính cận; ảm cúm; éo o c kim cương; kính cận; cảm cúm; kéo co d .uả uyết; ảnh uan d quyết; cảnh quan Bài Tìm từ láy có phụ âm đầu “cờ” ghi Đáp án: Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 chữ q / k / c - quấn quýt, quanh quẩn, quang quác, - cằn cỗi, cần cù, cục cằn, cặm cụi, - kiêu kì, kênh kiệu, kẽo kẹt, c Hoạt động 3: Sửa (8 phút): - Yêu cầu nhóm trình bày - Các nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh viết lại từ viết sai; chuẩn bị buổi sáng tuần sau Rèn Luyện từ câu tuần Từ Đồng Nghĩa (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh từ đồng nghĩa Kĩ năng: Rèn kĩ thực tập củng cố mở rộng Thái độ: Yêu thích môn học * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu tập bảng phụ yêu - Học sinh quan sát chọn đề cầu học sinh trung bình tự chọn đề - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho nhóm - Nhận phiếu làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Bài Phân biệt sắc thái nghĩa từ đồng nghĩa (in nghiêng) tập hợp từ sau: Gợi ý - trắng bệch : trắng nhợt nhạt; a Những khuôn mặt trắng bệch, bước chân - trắng muốt: trắng mịn màng; nặng đeo đá - trắng ngần: trắng bóng vẻ tinh khiết; - b Bông hoa huệ trắng muốt - trắng phau: trắng đẹp vẻ tự nhiên; c Hạt gạo trắng ngần - trắng xóa: trắng diện rộng d Đàn cò trắng phau e Hoa ban nở trắng xóa núi rừng Bài 2.a Từ có tiếng “đồng” Đáp án nghĩa “cùng”? (khoanh tròn chữ trước ý đúng) A Đồng hương B Thần đồng B Thần đồng C Đồng khởi D Đồng chí 2.b Những cặp từ nghĩa với nhau? A Leo - chạy B Chịu đựng - rèn luyện C Luyện tập - rèn luyện C Luyện tập - rèn luyện D Đứng - ngồi Bài Tìm từ đồng nghĩa với từ in nghiêng, Gợi ý đậm câu đây: a Bóng tre trùm lên làng âu yếm - làng: xóm, b Đứa bé chóng lớn, người tiều phu chăm nom - chăm nom: chăm sóc, đẻ c Ngôi nhà nhỏ thảo nguyên - nhỏ: bé, c Hoạt động 3: Sửa (10 phút): - Yêu cầu nhóm trình bày, nhận xét, sửa - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị Rèn Tập làm văn tuần Luyện Tập Văn Tả Cảnh (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh xác định dàn ý văn tả cảnh Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Kĩ năng: Rèn kĩ luyện tập, thực hành văn tả cảnh Thái độ: Yêu thích môn học * Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm tập; học sinh làm tập tự chọn lại; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn tập cho nhóm, phiếu tập cho nhóm Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động rèn luyện: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu tập bảng phụ - Học sinh quan sát chọn đề yêu cầu học sinh trung bình tự chọn đề - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho nhóm - Nhận phiếu làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài Trong thơ “Luỹ tre” nhà thơ Nguyễn Tham khảo Công Dương có viết: Trong đoạn thơ trên, em thích hình Mỗi sớm mai thức dậy ảnh: “Ngọn tre cong gọng vó / Kéo mặt trời Luỹ tre xanh rì rào lên cao”.Qua liên tưởng, tưởng tượng Ngọn tre cong gọng vó độc đáo nhà thơ, vật “ngọn tre”, Kéo mặt trời lên cao “gọng vó”, “mặt trời” không liên Trong đoạn thơ trên, em thích hình ảnh thơ quan đến trở lên gần gũi, thân nào? Vì em thích? thiết, gắn bó chặt chẽ với Cảnh vật hoà quện vào nhau, tạo nên sống động cho hình ảnh thơ Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Bài Đọc văn sau làm theo yêu cầu : Chiều bên sông A-mong Mùa nắng, buổi chiều miền Tây có màu xanh huyền ảo màu giấc mơ Trên rặng núi xa, màu ban ngày biến đi, núi non trầm màu khói đá xanh thẳm Những sườn núi ven sông A-mong chi chít đám rẫy với nhiều màu sắc : rẫy khô chưa đốt màu vàng cháy, rẫy già vừa dọn xong màu đất đỏ ửng, lúa ba trăng dậy lượn sóng xanh mơn mởn bên cạnh rẫy ngô trổ cờ màu lục tươi lấp loáng ánh nắng Dưới chân nương rẫy bạt ngàn thảm màu trải dài vô tận đó, sông A-mong dòng trường ca rầm rộ đổ đồng Nước lũ đục xói mặt đá lớp sóng lô xô nối liền đến mút tầm mắt, lưng sóng tròn nhẵn đầu sóng nhọn vút đổ theo chiều Dọc hai bên bờ sông, loài rì rì mọc san sát, rậm rịt, cành nhỏ nhắn trúc đào, rễ toả ôm chặt tảng đá vững chãi Bây tháng tư, nước sông A-mong chảy hiền hoà, rặng rì rì lao xao gió nồm, lay động lấp lánh ngàn triệu mắt răm sáng trưng nắng hè, hoa rì rì năm cánh nở chùm đỏ ngun ngút thành phố Xác định dàn ý văn * Mở : (từ ….….… đến … ) * Thân : (từ ….….… đến … ) * Kết : (từ ….….… đến … ) Đáp án: Mở (từ Mùa nắng đến giấc mơ) ; Thân : (từ Trên rặng núi xa đến tảng đá vững chãi) ; Kết : (từ Bây tháng tư đến đỏ ngun ngút thành phố) Bài Hãy viết đoạn văn (từ 5-7 câu) tả cảnh Tham khảo có sử dụng biện pháp tu từ học, có câu mở Thu đến, bàng đỏ dần lên theo nhịp đầu là: “Thu đến ” bước heo may Cây bàng lại trang điểm cho cánh Bộ cánh đậm dần, đậm dần lên sau đêm thao thức Đến cuối thu chuyển hẳn sang màu đỏ tía Cái màu đỏ không thể thấy loài Cái màu tía kì diệu, nhìn thấy mê say (sử dụng biện pháp nhân hoá, điệp ngữ) c Hoạt động 3: Sửa (10 phút): - Yêu cầu nhóm trình bày, nhận xét, sửa - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học Nhắc học sinh chuẩn bị Rèn Toán tuần tiết Ôn Tập Phân Số (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố cho học sinh kiến thức học phân số Kĩ năng: Giúp học sinh thực tốt tập củng cố mở rộng Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận * Phân hóa: Học sinh trung bình làm tự chọn tập; học sinh làm tự chọn Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập học sinh - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động rèn luyện: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu tập phiếu yêu - Học sinh quan sát chọn đề cầu học sinh trung bình tự chọn đề - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho nhóm - Nhận phiếu làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài Quy đồng mẫu số phân số: a) MSC :……… ; =…………………… .; b) =…………………… MSC :……… ; =…………………… .; =…………………… Bài Rút gọn phân số: a) 24 = …… .…………………… 56 b) 96 = …… .…………………… 30 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Bài Viết tiếp vào ô trống : Viết Đọc Tử số Mẫu số ……………………………………………… ………… ………… ………… Tám phần mười chín ………… ………… ………… ……………………………………………… 25 44 43 68 ……………………………………………… ………… ………… 87 100 ……………………………………………… ………… ………… Bài Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm : a) 17 34 34 b) 16 36 c) 15 c Hoạt động 3: Sửa (10 phút): - Yêu cầu đại diện nhóm lên bảng sửa - Đại diện nhóm sửa bảng lớp - Giáo viên chốt - sai - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học Nhắc học sinh chuẩn bị Rèn Toán tuần tiết Ôn Tập Phân Số (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố cho học sinh kiến thức học phân số Kĩ năng: Giúp học sinh thực tốt tập củng cố mở rộng Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận * Phân hóa: Học sinh trung bình làm tự chọn tập; học sinh làm tự chọn tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Dịch vụ giáo án TH Hoạt động học tập học sinh Điện thoại: 01686.836.514 - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động rèn luyện: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu tập phiếu yêu - Học sinh quan sát chọn đề cầu học sinh trung bình tự chọn đề - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho nhóm - Nhận phiếu làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài Viết dạng phân số: a)Viết thương dạng phân số : 15 7:3 23 : 15 : b) Viết số tự nhiên dạng phân số 19 25 32 78 Bài Tìm phân số phân số sau: ; ; 12 ; 20 12 ; 24 18 60 ; 21 100 Các phân số là: Bài Qui đồng mẫu số phân số sau: a) MSC: b) 12 MSC: Bài Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm : a) 2 Dịch vụ giáo án TH b) 4 15 19 c) d) 15 15 11 Điện thoại: 01686.836.514 c Hoạt động 3: Sửa (10 phút): - Yêu cầu đại diện nhóm lên bảng sửa - Đại diện nhóm sửa bảng lớp - Giáo viên chốt - sai - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học Nhắc học sinh chuẩn bị Rèn Toán tuần tiết Ôn Tập Phân Số (tiết 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố cho học sinh kiến thức học phân số Kĩ năng: Giúp học sinh thực tốt tập củng cố mở rộng Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận * Phân hóa: Học sinh trung bình làm tự chọn tập; học sinh làm tự chọn tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học tập học sinh - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động rèn luyện: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu tập phiếu yêu - Học sinh quan sát chọn đề cầu học sinh trung bình tự chọn đề - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho nhóm - Nhận phiếu làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Bài a) Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: - Sáu phần mười :…………………… - Năm trăm bảy mươi hai phần trăm :…………………… - Hai trăm mười lăm phần nghìn :…………………… - Tám nghìn không trăm bốn mươi ba phần triệu :…………………… b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn? A ; ; B ; ; C ; ; D ; ; Bài Viết số thích hợp vào ô trống: a) 3× = 4× c) 17 17 × = 21 21 × = 28 = 105 b) 35 : 35 = 30 30 : d) 48 : 48 = 360 360 : Bài Một quãng đường cần phải sửa Ngày đầu sửa = = 30 quãng đường, ngày thứ sửa so với ngày đầu Hỏi sau ngày sửa lại phần quãng đường chưa sửa? Giải Bài Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm : a) .1 12 b) 18 .1 18 c) 25 .1 21 d) 72 .1 73 c Hoạt động 3: Sửa (10 phút): - Yêu cầu đại diện nhóm lên bảng sửa - Đại diện nhóm sửa bảng lớp - Giáo viên chốt - sai - Học sinh nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học Nhắc học sinh chuẩn bị Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 * Lưu ý : Quý thầy, cô download giáo án giải nén xem - Quý thầy, cô nhiều thời gian để soạn giáo án nhiều thời gian chỉnh sửa giáo án liên hệ với qua số điện thoại 01686.836.514 để mua giáo án buổi chiều (lớp 2, 3, 4, 5) in dùng, giáo án soạn theo chuẩn kiến thức kĩ không cần chỉnh sửa Có giáo án quý thầy, cô không nhiều thời gian ngồi soạn chỉnh sửa giáo án Thời gian đó, quý thầy (cô) dùng để lên lớp giảng bài, truyền đạt kiến thức cho học sinh cho thật hay, phần thời gian lại dành để chăm sóc gia đình - Bộ giáo án bán với giá hữu nghị THÔNG TIN VỀ BỘ GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU : - Giáo án soạn theo chương trình “Đảm bảo chất lượng Giáo dục Trường học SEQAP Bộ” - Giáo án soạn chi tiết, chuẩn in - Giáo án không bị lỗi tả - Bố cục giáo án đẹp - Giáo án định dạng theo phong chữ Times New Roman HÌNH THỨC GIAO DỊCH NHƯ SAU : - Bên mua giáo án : chuyển tiền qua tài khoản bên bán giáo án theo thoả thuận hai bên chấp nhận (chuyển qua thẻ ATM) - Bên bán giáo án : chuyển File giáo án cho bên mua giáo án hai bên thoả thuận (gửi qua mail) - Có thể nạp card điện thoại ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐỂ TRAO ĐỔI THÔNG TIN : - Quý thầy, cô muốn mua giáo án liên hệ gặp : Quốc Kiệt - Điện thoại : 01686.836.514 (gọi điện trao đổi để rõ hơn) - Mail : unggiaphuc@gmail.com Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836.514 [...]... như chỉnh sửa giáo án Thời gian đó, quý thầy (cô) dùng để lên lớp giảng bài, truyền đạt kiến thức cho học sinh sao cho thật hay, phần thời gian còn lại mình dành để chăm sóc gia đình - Bộ giáo án được bán với giá cả hữu nghị 1 THÔNG TIN VỀ BỘ GIÁO ÁN BUỔI CHI U : - Giáo án soạn theo chương trình “Đảm bảo chất lượng Giáo dục Trường học SEQAP của Bộ” - Giáo án soạn chi tiết, chuẩn in - Giáo án không bị... download giáo án về rồi giải nén ra xem - Quý thầy, cô nào không có nhiều thời gian để soạn giáo án cũng như không có nhiều thời gian chỉnh sửa giáo án thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 01686.836 .51 4 để mua bộ giáo án buổi chi u (lớp 2, 3, 4, 5) về in ra dùng, giáo án này soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng không cần chỉnh sửa Có bộ giáo án rồi quý thầy, cô không mất nhiều thời gian ngồi soạn. .. mua bộ giáo án thì liên hệ gặp : Quốc Kiệt - Điện thoại : 01686.836 .51 4 (gọi điện trao đổi để rõ hơn) - Mail : unggiaphuc@gmail.com Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch... Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 ... soạn chi tiết, chuẩn in - Giáo án không bị lỗi chính tả - Bố cục giáo án đẹp - Giáo án được định dạng theo phong chữ Times New Roman 2 HÌNH THỨC GIAO DỊCH NHƯ SAU : - Bên mua giáo án : chuyển tiền qua tài khoản bên bán giáo án theo thoả thuận hai bên chấp nhận (chuyển qua thẻ ATM) - Bên bán giáo án : sẽ chuyển File giáo án cho bên mua giáo án đúng như hai bên thoả thuận (gửi qua mail) - Có thể nạp card... .1 18 c) 25 .1 21 d) 72 .1 73 c Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp - Giáo viên chốt đúng - sai - Học sinh nhận xét, sửa bài 3 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học Nhắc học sinh chuẩn bị bài Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 * Lưu... luyện: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm - Nhận phiếu và làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Dịch vụ giáo án TH Điện thoại: 01686.836 .51 4 Bài 1 a) Viết phân số thập... Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp - Giáo viên chốt đúng - sai - Học sinh nhận xét, sửa bài 3 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học Nhắc học sinh chuẩn bị bài Rèn Toán tuần 1 tiết 3 Ôn Tập Phân Số (tiết 3) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về... và mở rộng 3 Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1 Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập 2 Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên 1 Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học... đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn? A 2 1 3 ; ; 3 2 8 B 1 3 2 ; ; 2 8 3 C 3 1 2 ; ; 8 2 3 D 2 3 1 ; ; 3 8 2 Bài 2 Viết số thích hợp vào ô trống: a) 3× 3 = 4 4× c) 17 17 × = 21 21 × = 28 = 1 05 b) 35 : 35 = 30 30 : d) 48 : 48 = 360 360 : Bài 3 Một quãng đường cần phải sửa Ngày đầu đã sửa được bằng = 6 = 30 2 quãng đường, ngày thứ 2 sửa 7 3 so với ngày đầu Hỏi sau 2 ngày sửa thì còn lại bao nhiêu

Ngày đăng: 17/09/2016, 15:39

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan