0

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

43 653 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 16:11

Aõm nhaùc( Tit 1) ôn tập một số bàI hát đ họcã I Mục tiêu. - H\S trình bày các bài hát đã học; Quốc ca việt nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng, Thiếu nhi thé giới liên hoan. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách , theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca. tập trình bày các bài hát đã học theo tổ , nhóm , cá nhân. - Tạo không khí học tập vui tơi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chơng trình âm nhạc lớp 5. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn. - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. Hoạt động dạy học : HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GV hỏi GV hỏi GV hớng dẫn GV điều khiển GV hỏi GV hớng dẫn GV điều khiển GV hỏi GV hớng dẫn Ôn tập một số bài hát đã học 1. Quốc ca Việt Nam -Ai là tác giả bài Quốc ca Việt Nam? Nhạc sĩ Văn Cao. - Cả lớp đứng nghiêm hát Quốc ca Việt Nam. 2. Em yêu hoà bình - Ai là tác giả bài hát Em yêu hoà bình? - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn - GV giới thiệu lời ca của bài hát. -Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ phách Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo nhịp - Từng tổ trình bày bài Em yêu hoà bình, GV đánh giá 3. Chúc mừng - Bài chúc mừng là nhạc nớc nào? Đay là bài hát Nga, lời Việt Hoàng Lân. GV giới thiệu lời ca của bài hát. Chia lớp thành hai nửa, một nửa hát, nửa kia gõ đệm theo phách. Phách mạnh gõ tay phải, hai phách nhẹ gõ tay trái. Đổi lại lần trình bày -Từng tổ trình bày bài Chúc mừng, GV đánh giá. 4. Thiếu nhi thế giới liên hoan - ai là tác giả bài thiếu nhi thế giới liên hoan? - nhạc sĩ lu Hữu Phớc - GV giới thiệu lời ca của bài hát - cả lớp hát bài thiếu nhi thế giới liên hoan kết hợp gõ đệm : đoạn 1 gõ phách, đoạn 2 gõ theo tiết tấu lời ca. HS ghi bàI HS trả lời HS hát Quốc Ca HS trả lời HS thực hiện HS thực hiện Các tổ thực hiện HS trả lời HS thực hiện Các tổ thực hiện H\s trả lời H\s thực hiện GV điều khiển - từng tổ trình bày bài thiếu nhi thế giới liên hoan, GV đánh giá Các tổ thực hiện GV tổng kết cốgắng học môn âm nhạc H\s theo dõi Tiết 2 AM NHAẽC Học hát: bàI reo vang bình minh I Mục tiêu. - H\S hát đúng giai diệu bài hát reo vang bình minh. Thể hiện đúng những tiếng hát luyến và ngân 3 phách - Hát kết hợp gõ đệm theo phách , theo nhịp (đoạn 1)và theo phách đoạn 2 - góp phần giáo dục h\s niềm lạc quan, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sóng II. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn.nhạc cụ - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. hoạt động dạy học HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GV hỏi GV giới thiệu Gv chỉ định GV hớng dẫn GV thực hiện Học hát reo vang bình minh 1 giới thiệu bài hát - Các em đã học một số bài hát về phong cảnh buổi sáng hoặc thiên nhiên nói chung. Em nào có thể kẻ tên mốt số bài hát đó? -gà gáy ,bài ca đi học, nắng sóm, trời đã sáng rồi GV giới thiệu tranh minh học 2. đọc lời ca 3. nghe hát mẫu - GV , tự trình bày bàI hát hoặc dùng băng , đĩa -h\s nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 4. khởi động giọng 5. tập hát tùng câu Tập đoạn 2 tơng tự đoạn 1 H\s tập đoạn 2 Hát toàn bài H\s hát cả bàI GV chia câu hát H\s sủă chỗ sai H\s tiếp tục sửa những chỗ hát còn cha đạt, thể hiện đúng những tiếng luyến và tiếng hát ngân dàI 3 phách H\s hát gõ GV thực hiện H\s thực hiện GV yêu cầu: H\s trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp( đoạn 1) và theo phách (đoạn 2) GV chỉ định H\s tập hát đúng nhịp độ , thể hiện sắc thái, vui thiết tha, hồn nhiên của bài hát 7. củng cố kiểm tra Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc GV yêu cầu Em thích câu hát nào , nét nhạc nào, hình ảnh nào trong bài hát ? Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm hoặc nhịp ( đoạn 1) phách ( đoạn 2) H\s học thuộc bài hát Tiết 3 AM NHAẽC ôn tập bàI hát: reo vang bình minh I Mục tiêu. - H\s thuộc lời ca, thể hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng của bài reo vang bình minh - H\s đọc đúng giai điệu , ghép lời kết hợp gõ phách, bài tập đọc nhạc số 1 II. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. Hoạt động dạy học HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GV đệm đàn GvV hóng dẫn GV chỉ định GV ghi nội dung Nội dung 1 Ôn tập bài hát hát Reo vang bình minh - H\s hát bài reo vang bình minh kết hợp gõ đệm , đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm với 2 âm sắc, sửa lại những chỗ hát sai - trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xớng + lĩnh xớng reo vang reo ngập hồn ta + đồng ca: líu líu lo lo - trình bày theo nhóm - h\s hát kết hợp với vận động theo nhạc Nội dung 2 Tập đọc nhạc: TĐN số 1 cùng vui chơI 1. giới thiệu bài tạp đọc nhạc - treo bài tập đọc nhạc lên bảng HS ghi bài HS thực hiện H\s trình bày H\s ghi bài GV giới thiệu -baì tập đọc nhạc số 1 - bài viết theo loại nhịp gì ? có mấy nhịp - theo nhịp 2\4 gồm có 8 nhịp H\s trả lời GV hớng dẫn TĐN chia làm 2 câu mỗi câu 4 nhịp H\s nhắc lại 2 tập đọc tên nốt nhạc GV chỉ định -h\s nói tên khuông thứ nhất 1-2 h\s thực hiện -GV chỉ khuông thứ 2 Cả lớp thực hiện GV chỉ định -h\s nói tên nốt trong TĐN từ thấp lên cao H\s theo dõi GV viết bảng Khuông nhạc có 4 nốt Đồ- Rê- Mi- Son H\s theo dõi Gv hớng dẫn Gv quy định các nốt h\s đọc hoà theo Cả lớp luyện đọc 4. luyện tập tiết tấu GV làm mẫu Gõ tiết tấu làm mẫu Gv hớng dẫn Gõ tiết tấu kết hợp gõ phách H\s thực hiện 5. tập đọc từng câu H\s thực hiện GV bắt nhịp GV bắt nhịp để h\s thực hiện 6. tập đọc cả bài GV quy định H\s đọc nhạc và tiết tấu 7. ghép lời ca 8. củng cố kiểm tra GV quy định -h\s gõ phách mạnh phách nhẹ khi đọc nhạc và bài hát H\s thực hiện Tiết 4 AM NHAẽC học hát: bàI hãy giữ cho em bầu trời xanh I Mục tiêu. - H\s thuộc lời ca, thể hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng của bài hãy giữ cho em bầu trời xanh - H\s tập hát kết hợp gõ đệm theo phách , vân động theo nhạc, trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân - H\s đọc đúng giai điệu , ghép lời kết hợp gõ phách, bài tập đọc nhạc số 1. II. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập. III. Hoạt động dạy học : HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung Học hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh 1. giới thiệu bài hát - GV giới thiệu tranh minh hoạ - các em đã học một số bài hát về hoà bình HS ghi bài GV giới thiệu -hãy giữ cho em bầu trời xanh H\s theo dõi GV chỉ định 2. đọc lời ca - đọc lời 1 - đọc lời 2 H\s thực hiện 3. nghe hát mẫu Gv trình bày bài hát H\s nghe GV hỏi Cảm nhận ban đầu của h\s 1-2 h\s trả lời 4. khởi động giọng H\s khởi động giọng 5. tập hát từng câu GV chia câu hát Tập lời hát 1: gồm 2 đoạn H\s nhắc lại Bắt nhịp 1-2 để h\s thực hiện H\s thực hiện những câu tiếp GV chỉ định 1-2 h\s khá lên hát H\s thực hiện đoạn 2 tơng tự nh đoạn 1 H\s thực hiện 6. hát toàn bài GV yêu cầu H\s hát cả bài trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 7. củng cố kiểm tra -h\s trình bày bài hát -h\s thuộc bài hát - hớng dẫn về nhà ôn bài Tiết 5 AM NHAẽC ôn tập bài hát: hãy giữ cho em bầu trời xanh I Mục tiêu. - H\s thuộc lời ca, thể hiện sự mạnh mẽ của bài hãy giữ cho em bầu trời xanh - H\s tập hát kết hợp gõ đệm theo phách , vân động theo nhạc, trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân - H\s đọc đúng giai điệu , ghép lời kết hợp gõ phách, bài tập đọc nhạc số 1 II. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. hoạt động dạy học HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GvV hóng dẫn GV chỉ định GV ghi nội dung Nội dung 1 ôn tập bài hát hát hãy giữ cho em bầu trời xanh - H\s hát bài hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp gõ đệm , đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm với 2 âm sắc, sửa lại những chỗ hát sai - trình bày theo nhóm - h\s hát kết hợp với vận động theo nhạc Nội dung 2 Tập đọc nhạc: TĐN số 1 cùng vui chơI 1. giới thiệu bài tạp đọc nhạc - treo bài tập đọc nhạc lên bảng HS ghi bài HS thực hiện H\s trình bày H\s ghi bài GV giới thiệu -baì tập đọc nhạc số 1 - bài viết theo loại nhịp gì ? có mấy nhịp - theo nhịp 3\4 gồm có 8 nhịp H\s trả lời GV hớng dẫn TĐN chia làm 2 câu mỗi câu 4 nhịp H\s nhắc lại 2 tập đọc tên nốt nhạc GV chỉ định -h\s nói tên khuông thứ nhất 1-2 h\s thực hiện -GV chỉ khuông thứ 2 Cả lớp thực hiện GV chỉ định -h\s nói tên nốt trong TĐN từ thấp lên cao H\s theo dõi GV viết bảng Khuông nhạc có 4 nốt Đồ- Rê- Mi- Son H\s theo dõi Gv hớng dẫn Gv quy định các nốt h\s đọc hoà theo Cả lớp luyện đọc 4. luyện tập tiết tấu GV làm mẫu Gõ tiết tấu làm mẫu Gv hớng dẫn Gõ tiết tấu kết hợp gõ phách H\s thực hiện 5. tập đọc từng câu H\s thực hiện GV bắt nhịp GV bắt nhịp để h\s thực hiện 6. tập đọc cả bài GV quy định H\s đọc nhạc và tiết tấu 7. ghép lời ca 8. củng cố kiểm tra GV quy định -h\s gõ phách mạnh phách nhẹ khi đọc nhạc và bài hát H\s thực hiện Tiết 6 học hát: bàI con chim hay hót I Mục tiêu. - H\s thuộc lời ca, thể hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng của bài con chim hay hót - H\s tập hát kết hợp gõ đệm theo phách , vân động theo nhạc, trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân - H\s đọc đúng giai điệu , ghép lời kết hợp gõ phách, bài tập đọc nhạc số 1 II. Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập. III. Hoạt động dạy học : HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung Học hát Con chim hay hót 1. giới thiệu bài hát - GV giới thiệu tranh minh hoạ Bài hát có giai điệu vui tơi ngộ nghĩnh HS ghi bài GV giới thiệu -Bài con chim hay hót H\s theo dõi GV chỉ định 2. đọc lời ca - đọc lời 1 - đọc lời 2 - chia câu hát : chia thành 7 câu H\s thực hiện 3. nghe hát mẫu Gv trình bày bài hát H\s nghe GV hỏi Cảm nhận ban đầu của h\s 1-2 h\s trả lời 4. khởi động giọng H\s khởi động giọng 5. tập hát từng câu GV chia câu hát Tập lời hát 1: gồm 2 đoạn H\s nhắc lại Bắt nhịp 1-2 để h\s thực hiện H\s thực hiện những câu tiếp GV chỉ định 1-2 h\s khá lên hát H\s thực hiện đoạn 2 tơng tự nh đoạn 1 H\s thực hiện 6. hát toàn bài GV yêu cầu H\s hát cả bài trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, thể hiện sắc thái nhí nhảnh ngộ nghĩnh 7. củng cố kiểm tra -h\s trình bày bài hát -h\s thuộc bài hát - hớng dẫn về nhà ôn bài học thuộc bài hát. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 7 ôn tập bàI hát: bàI con chim hay hót I Mục tiêu. - H\ảttình bày bài hátcon chim hay hót, thể hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng của bài - H\s đọc nhạc, hát lời bàI TĐN kết hợp tập đánh nhịp 2/4 .H/s đọc nhạc hát lời bàI TĐN số 2 kết hợp đánh nhịp 3/4. II. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. hoạt động dạy học HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung Gv yêu cầu Nội dung 1 Ôn tập bài hát:Con chim hay hót H/s hát bài con chim hay hót, sửa lại những chỗ hát sai Bài hát có giai điệu vui tơi ngộ nghĩnh HS ghi bài GV hớng dẫn -Bài con chim hay hót H\s theo dõi GV hớng dẫn -H/s xung phong trình bày bàI hát kết hợp vận động theo nhạc Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc Trình bày bàI hát theo nhóm , hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc H\s thực hiện 4-5 H/s trình bày Nội dung 2 Luyện tập cao độ H/s luyện cao độ GV ghi nội dung GV quy định các nốt Đô- Rê - Mi- Son GV yêu cầu Đọc nhạc . hát lời kết hợp gõ phách Đọc nhạc gõ phách GV hớng dẫn GV đIều khiển và chỉ định Đọc nhạc , hát lời kết hợp đánh nhịp: +, GV làm mẫu +, HS khá thực hiện +, Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp Đọc nhạc, đánh nhịp 1-2 HS thực hiện cả lớp thực hiện Nội dung 3 GV ghi nội dung Ôn TĐN số 2 H\s ghi bài Luyện tập cao độ: + GV quy định đọc các nốt Đô - RêMi-Rê- Đô Hs luyện cao độ GV yêu cầu Đọc nhạc , hát lời kết hợp gõ phách. - Đọc nhạc , hát lời kết hợp đánh nhịp 3/4 Đọc nhạc gõ phách GV làm mẫu GV chỉ định GV đIều khiển +, HS khá thực hiện. + Cả lớp thực hiện. 1-2 HS thực hiện cả lớp thực hiện Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 8 ôn tập 2 bàI hát: reo vang bình minh Hãy giữ cho em bầu trời xanh Nghe nhạc I Mục tiêu. - H\s hat bài reo vang bình minh, hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc . trình bày 2 bài hát theo nhóm , cá nhân. - H\s nghe bài hát cho con sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. II. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. hoạt động dạy học HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GV đệm đàn GV hỏi GV hớng dẫn GV chỉ định GV ghi nội dung Nội dung 1 ôn tập bài hát hát reo vang bình minh H\s hát bài reo vang bình minh kết hợp gõ đệm , đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm với 2 âm sắc, sửa lại những chỗ hát Nói cảm nhận về bài hát Reo vang bình minh ẩntình bày bàI hát có lĩnh xớng + lĩnh xớng reo vang reo ngập hồn ta + đồng ca: líu líu lo lo -trình bày theo nhóm -nhóm1: Reo vang reo ngập hồn ta -nhóm 2: - h\s hát kết hợp với vận động theo nhạc Nội dung 2 Ôn tập bàI hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh HS hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh bằng cách đối đáp Nhóm 1: Hãy xua tan đen tối Nhóm 2: Để bầu trời màu xanh + Đồng ca: La la la la HS ghi bài HS trả lời HS thực hiện H\s trình bày GV chỉ định - trình bày bài hát theo nhóm - Trong bài hát hình ảnh nào tợng trng cho hoà bình - Chim bồ câu H/s trình bày H/ s trả lời GV yeu cầu Hãy hát một câu hoặc một đoạn trong những bàI hát trên H/s xung phong GV ghi nội dung Nội dung 3 -Nghe nhạc : Cho con 1-2 h\s thực hiện GV thực hiện - GV đàn giai đIệu cho Hs nghe bài hát Cho con H\s theo dõi GV hỏi -Em nào biết tên bài , tác giả , nội dung của bài hát GV giới thiệu cho Hs biết GV thực hiện GV tự trình bày bài hát hoặc mở băng đĩa H/s nghe hát hoà theo . Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 9 học hát: bàI những bông hoa những bàI ca I Mục tiêu. - H\s thuộc lời ca, thể hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng của những bông hoa những bàica - H\s tập hát kết hợp gõ đệm theo phách , vân động theo nhạc, trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân - Góp phần giáo dục Hs thêm yêu mến mái trờng và các thầy cô giáo II. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. hoạt động dạy học HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GV hỏi Học hát Những bông hoa những lời ca 1. giới thiệu bài hát - GV giới thiệu tranh minh hoạ Bài hát nói về ngày nhà giáo Việt nam HS ghi bài GV chỉ định 2. đọc lời ca - đọc lời 1 - lời 1 chia làm 6 câu hát - Cùng nhau thăm các thầy các cô -Chúng em các cô - H s đọc lời ca theo tiết tấu 1,2,3 H\s thực hiện 3. nghe hát mẫu Gv trình bày bài hát H\s nghe GV hỏi Cảm nhận ban đầu của h\s 1-2 h\s trả lời 4. khởi động giọng H\s khởi động giọng 5. tập hát từng câu GV chia câu hát Tập lời hát 1: gồm 2 đoạn H\s nhắc lại Bắt nhịp 1-2 để h\s thực hiện H\s thực hiện những câu tiếp GV chỉ định 1-2 h\s khá lên hát H\s thực hiện đoạn 2 tơng tự nh đoạn 1 H\s thực hiện 6. hát toàn bài GV yêu cầu H\s hát cả bài trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, thể hiện sắc thái tơi vui náo nức 7. củng cố kiểm tra -h\s trình bày bài hát -h\s thuộc bài hát - hớng dẫn về nhà ôn bài học thuộc bài hát. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 10 ôn tập bàI hát: những bông hoa những bàI ca giới thiệu một số nhạc cụ nớc ngoài I Mục tiêu. - H/s thuộc lời ca, thể hiện tình cảm vui tơi , hồn nhiên của bài những bông hoa những bài ca . - H\s tập hát kết hợp gõ đệm theo phách , vân động theo nhạc, trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân - H/s nhận biết hình dáng , biết đọc tên và nghe đợc âm sắc của một số nhạc cụ nớc ngoài. II. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III. hoạt động dạy học HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GV hớng dẫn GV hớng dẫn GV ghi nội dung Nội dung 1 Ôn tập bài hát hát: Những bông hoa những bài ca H\s hát bài reo vang bình minh kết hợp gõ đệm , Hs hát bài Những bông hoa những bài ca .bằng cách hát đối đáp , đồng ca kết hợp gõ đệm theo phách - Hs hát kết hợp vận động theo nhạc -trình bày theo nhóm - cả lớp vận động theo nhạc - h\s hát kết hợp với vận động theo nhạc Nội dung 2 Giới thiệu một số nhạc cụ nớc ngoài - Giới thiệu tên và hình dáng , đặc điểm của nhạc cụ: HS ghi bài H/s vận động theo nhạc H\s trình bày GV hớng dẫn GV giới thiệu + H/s tập đọc tên nhạc cụ . +,GV sử dụng tranh ảnh để giới thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của từng nhạc cụ +, giới thiệu về t thế biểu diễn nhạc cụ H/s đọc tên H/ s theo dõi GV thực hiện Nghe âm sắc: GV dùng đàn phím đIện tử giới thiệu âm sắc từng nhạc cụ H/s nghe âm sắc Củng cố GV yêu cầu GV điều khiển +, HS giới thiệu từng nhạc cụ theo tranh ảnh. + Trò chơi nghe âm sắc đoán tên nhạc cụ + Trò chơI nghe âm sắc , mô phong t thế biểu diễn nhạc cụ. HS xung phong Hs tham gia chơi [...]... Ôn tập TĐN số 7 - giới thiệu bàI tập đọc nhạc -H/s đọc tên các nốt ( Đ - R - Mi- Son) - H/s đọc cao độ các nốt Son- Mi- R - Đô - Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu gõ lại tiết tấu TĐN số 7 - Một nửa lớp đọc nhạc, hát lời nửa lớp gõ tiết tấu Đổi lại phần trình bày - Một HS đọc nhạc, đồng th i 1 HS hát lời - Nhóm, cá nhân trình bày - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách: - Một nửa lớp đọc nhạc, hát... các nốt Đ - R - Mi- Pha- Son GV giới thiệu -La + Đọc cao độ các nốt La-Son-Pha-Mi-R - ô + đọc nhạc hát lời kết hợp luyện tiết tấu - gõ laị tiết tấu TĐN số 7 - Nủa lớp đọc nhạc và hát lời nửa lớp gõ phách sau đó dổi + cả lớp đọc nhạc hát lời kết hợp gõ phách GV hớng dẫn + Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp vận động theo nhạc Nội dung 3 GV giảng Nghe nhạc : khi tóc th y bạc trắng - giới thiệu bàI... số 8 - giới thiệu bài tập đọc nhạc : mây chiều -H/s đọc tên các nốt ( Đ - R - Mi- Son) - H/s đọc cao độ các nốt Son- Mi- R - Đô - Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu gõ lại tiết tấu TĐN số 8 - Một nửa lớp đọc nhạc, hát lời nửa lớp gõ tiết HS nhắc lại H/s đọc cao độ - Học sinh th c GV yêu cầu tấu Đổi lại phần trình bày - Một HS đọc nhạc, đồng th i 1 HS hát lời - Nhóm, cá nhân trình bày - Đọc nhạc, ... đọc cao độ - Học sinh th c hiện - H/s xung phong trình bày Ngày giảng: //07 ôn tập tđn số 7, số 8 nghe nhạc I Mục tiêu - H/s đọc nhạc , hát lời tập đọc nhạc số 7, 8 kết hợp gõ phách và đánh nhịp - Trình bày 2 bài TĐN theo nhóm, cá nhân - HS nghe bàI hát khi tóc th y bạc trắng sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức II Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn ,nhạc cụ quen dùng - Học sinh:... lăng th u hoa + Lĩnh xớng: rất trong .tre ngà + đồng ca:Một khoảng trời .tre ngà - hát kết hợp vận động theo nhạc - một vài em hát làm mẫu - Cả lớp hát từng câu và cả bài kết hợp vận động theo nhạc + Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp vận động theo nhạc Nội dung 3 Ôn tập TĐN số 6 - Luyện tập cao độ -H/s đọc tên các nốt ( Đ - R - Mi- Son) - H/s đọc cao độ các nốt Son- Mi- R - Đô - Đọc nhạc, hát... gáI ngời th giầy bị mù - H/s đọc cao độ các nốt Son- Mi- R - Đô - Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu gõ lại tiết tấu TĐN - Một nửa lớp đọc nhạc, hát lời nửa lớp gõ tiết tấu Đổi lại phần trình bày - Một HS đọc nhạc, đồng th i 1 HS hát lời - Nhóm, cá nhân trình bày - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách: - Một nửa lớp đọc nhạc, hát lời nửa lớp gõ tiết tấu Đổi lại phần trình bày + Cả lớp đọc nhạc, hát... Cả lớp th c hiện - Học sinh theo dõi và th c hiện - H/s lắng nghe - GV quy định +Tập đọc cả bài - Y/c học sinh đọc cả bài - G/v sửa sai Đọc nhạc kết hợp gõ phách - Một nửa lớp đọc nhạc một nửa còn lại gõ phách Đổi lại phần trình bày và đọc - H/s đọc - GV nghe và sửa sai - Các tổ đọc nhạc, gõ phách GV nhận xẻt - H/s xung đánh giá phong Nội dung 3 trình bày Kể chuyện âm nhạc: Nghệ sĩ Cao Văn Lầu - Giới... động theo nhạc Nội dung 3 Ôn tập TĐN số 2 - Luyện tập cao độ + GV quy định đọc các nốt Đ - R - Mi R - Đô, rồi đàn để HS hoà theo + GV quy định học các nốt Mi Son La Son- Mi, rồi đàn để HS hoà theo - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách + Cả lớp th c hiện + Tổ, nhóm, cá nhân th c hiện - Đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp 3/4 + Cả lớp th c hiện + Tổ, nhóm, cá nhân th c hiện 3 củng cố kiểm tra -H\s... động H\s theo dõi Cả lớp luyện đọc H\s th c hiện Tiết 19 học hát: bàI hát mừng I Mục tiêu - H\s thuộc lời ca, th hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng, hát đúng giai điệu bài hát mừng - H\s tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi , vân động theo nhạc, trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân - Góp phần giáo dục Hs th m yêu th ch những làn đIệu dân ca II Chuẩn bị của giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK,... dung Nội dung 1 Ôn tập TĐN số 7 H/s luyện tập cao độ GV hớng dẫn + Đọc cao độ các nốt Đ - R - Mi- Pha- Son -La + Đọc cao độ các nốt La-Son-Pha-Mi-R - ô GV chỉ định + đọc nhạc hát lời kết hợp luyện tiết tấu - gõ laị tiết tấu TĐN số 7 - Nủa lớp đọc nhạc và hát lời nửa lớp gõ GV hớng dẫn phách sau đó dổi + cả lớp đọc nhạc hát lời kết hợp gõ phách GV chỉ định Nội dung 2 Ôn tập TĐN số 8 H/s luyện tập cao độ . hợp gõ đệm theo phách - Hs hát kết hợp vận động theo nhạc -trình bày theo nhóm - cả lớp vận động theo nhạc - hs hát kết hợp với vận động theo nhạc Nội dung. từng nốt Cả lớp hát kết hợp vận động theo nhạc Cả lớp th c hiện GV th c hiện - G/v bắt nhịp - GV quy định - GV nghe và sửa sai -GV th c hiện GV th c hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH, GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH,

Hình ảnh liên quan

Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc GV yêu cầu Em thích câu hát nào , nét nhạc nào, hình ảnh  - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

i.

hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc GV yêu cầu Em thích câu hát nào , nét nhạc nào, hình ảnh Xem tại trang 2 của tài liệu.
- treo bài tập đọc nhạc lên bảng - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

treo.

bài tập đọc nhạc lên bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
- treo bài tập đọc nhạc lên bảng - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

treo.

bài tập đọc nhạc lên bảng Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Trong bài hát hình ảnh nào tợng trng cho hoà bình - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

rong.

bài hát hình ảnh nào tợng trng cho hoà bình Xem tại trang 8 của tài liệu.
-H/s nhận biết hình dáng, biết đọc tên và nghe đợc âm sắc của một số nhạc cụ nớc ngoài. - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

s.

nhận biết hình dáng, biết đọc tên và nghe đợc âm sắc của một số nhạc cụ nớc ngoài Xem tại trang 10 của tài liệu.
-H\s tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

s.

tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Trình bày theo hình thức đơn ca kết hợp gõ đệm - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

r.

ình bày theo hình thức đơn ca kết hợp gõ đệm Xem tại trang 14 của tài liệu.
-H\s tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

s.

tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca Xem tại trang 15 của tài liệu.
-H\s tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức hát đối đáp, đồng ca. - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

s.

tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức hát đối đáp, đồng ca Xem tại trang 23 của tài liệu.
bàI hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc ? em thích câu hát nào , hình ảnh nào, nét nhạc  nào? - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

b.

àI hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc ? em thích câu hát nào , hình ảnh nào, nét nhạc nào? Xem tại trang 25 của tài liệu.
-H\s tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức hát đơn ca, song ca - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

s.

tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức hát đơn ca, song ca Xem tại trang 26 của tài liệu.
+ HS nói về những hình ảnh đẹp trong bàI hát + HS diễn tả một nốt nhạc  - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

n.

ói về những hình ảnh đẹp trong bàI hát + HS diễn tả một nốt nhạc Xem tại trang 35 của tài liệu.
-H\s tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. - GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5 - QUÁT- TH SỐ 1HÒA THÀNH

s.

tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca Xem tại trang 38 của tài liệu.