Giáo án thể dục lớp 5

138 675 1
Giáo án thể dục lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Thể dục – Khối 5 TUẦN 1: Bài 1: - GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 5. - TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục. - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy đònh, yêu cầu trong các giờ học thể dục. - Trò chơi: “Kết bạn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh tổ chức:- nhắc nhở HS về nội quy học tập môn TDTT - Giới thiệu chương trình, cho hs biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy đònh, yêu cầu trong các giờ học thể dục. * Khởi động: Tập động tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, … 5-7’ 6 -> 8 lần - Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án. -Khởi động nhanh gọn và trật tự     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật: -GV giới thiệu chương trình t.dục lớp 5 - GV sinh hoạt yêu cầu qui đònh và chọn cán sự lớp - Ôn đội hình đội ngũ: + Ôn luyện cách chào và cách báo cáo cho HS. + Cách xin phép ra vào lớp và khi kết thúc giờ học - Cho HS lớp tập lại kó thuật đã ôn 15-18’ 2 -> 3 lần - GV giới thiệu chương trình ngắn gọn và 1 số yêu cầu qui đònh khi học thể dục. - GV hướng dẫn các kó thuật về đội hình đội ngũ cho bước đầu vào học thể dục     GV II- Trò chơi: “Kết bạn” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và khi chơi ít phạm luật của trò chơi. C- Kết thúc: 3-5’ Giáo án Thể dục – Khối 5 - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể (duỗi tay, duỗi chân, hít thở sâu) - Củng cố: Hôm nay các em ôn nội dung gì? (Đội hình đội ngũ) - Nhận xét và dặn dò: Nhận xét tiết học và nhắc nhở HS về tập lại bài thật nhiều lần./. 5 -> 6 lần 2 -> 3 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho Hs về tập ở nhà.     GV Giáo án Thể dục – Khối 5 Bài 2: - CÁCH CHÀO, BÁO CÁO KHI BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC GIỜ HỌC, CÁCH XIN PHÉP RA VÀO LỚP - TRÒ CHƠI: “LÒ CÒ TIẾP SỨC” I- MỤC TIÊU: - TĐ:Tập luyện tích cực và chính sát. - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp. - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Cho HS báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp; Thực hiện trò chơi: “Lò cò tiếp sức” - Khởi động: Cho các em tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,… - Kiểm tra bài cũ: Gọi vài HS tập lại kó thuật đội hình đội ngũ đã được ôn. 5-7’ 6->8 lần 1 -> 2 lần - Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biế. - Hướng dẫn HS cách tập động tác khởi động. -Nhận xét đánh giá ghi mức hoàn thành của HS     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác : - Ôn luyện đội hình đội ngũ: * Ôn luyện cách chào, báo cáo * Ôn luyện cách xin phép ra vào lớp * Ôn luyện kó năng khi kết thúc giờ học. 15-18’ 4 -> 5 lần 4 -> 5 lần 4 -> 5 lần - GV hướng dẫn lại cách chào, báo cáo và 1 số kó thuật về đội hình đội ngũ.     - Toàn lớp tập luyện các kó thuật - Từng hàng tập lại theo nhóm - Gọi vài HS tập cá nhân 5-> 6 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - Quan sát theo dõi và trực tiếp giúp học sinh sửa sai khi các em tập sai các kỹ thuật của từng động tác. II- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” 7-9’ Giáo án Thể dục – Khối 5 - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 1 lần - GV hướng dẫn và giới thiệu cách thức chơi nhanh gọn và dễ hiểu. C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể (duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng, hít thở sâu) - Hôm nay các em vừa ôn luyện nội dung gì? (Đội hình đội ngũ đã học) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại các kó thuật đã học thật nhiều lần./. 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - Thả lỏng và nghỉ ngơi thật tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS tập luyện thêm ở nhà.     GV Giáo án Thể dục – Khối 5 TUẦN 2: Bài 3: - TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, QUAY SAU. - TRÒ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC”. I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nghiêm túc cùng phối hợp với các bạn trong hàng khi tập. - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn tiếp các kó thuật động tác đội hình đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau…và một số yêu cầu trong giờ học; Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức” - Khởi động: Cho các em tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… - Kiểm tra bài cũ: + Gọi vài HS tập lại kó thuật chào và báo cáo, cách xin phép 5-7’ 6->8 lần 1->2 lần - GV nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự - GV nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: - Ôn luyện kó thuật động tác: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. - Toàn lớp tập kó thuật động tác . - Từng hàng tập lại kó thuật động tác theo nhóm. 15-18’ 4->5 lần 3->4 lần - GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem để HS hệ thống và nhớ lại kó thuật thực hiện lại đúng kó thuật động tác.     GV - Gọi vài HS tập cá nhân kó thuật đ.tác * Điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, 1->2 lần   Giáo án Thể dục – Khối 5 quay phải, quay trái, quay sau. - Toàn lớp tập kó thuật động tác . - Từng hàng tập lại kó thuật động tác theo nhóm. - Gọi vài HS tập cá nhân kó thuật đ.tác 4->5 lần 3->4 lần 1->2 lần    GV II- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức, qui luật cho hs nắm và biết chơi, để khi chơi các em ít bò phạm luật chơi. C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: tập động tác thả lỏng cơ thể duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu - Hôm nay các em vừa ôn luyện nội dung gì? (tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại bài đã học thật nhiều lần ở nhà./. 6 -> 8lần 1->2 lần - GV hướng dẫn HS tập động tác thả lỏng và, nghỉ ngơi - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS tập ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 5 Bài 4: - TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, QUAY SAU. - TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN”. I- MỤC TIÊU: - TĐ: Ý thức tự giác khi tập luyện. - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. - Trò chơi: “Kết bạn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh:- Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn tiếp các kó thuật động tác đội hình đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau…và một số yêu cầu trong giờ học; Chơi trò chơi: “Kết bạn” - Khởi động: Cho các em tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… - Kiểm tra bài cũ: + Gọi vài HS tập lại kó thuật chào và báo cáo, cách xin phép 5-7’ 6->8 lần 1->2 lần - GV nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự - GV nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS     GV     GV B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: - Ôn luyện kó thuật động tác: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. - Toàn lớp tập kó thuật động tác . - Từng hàng tập lại kó thuật động tác theo nhóm. 15-18’ 4->5 lần 3->4 lần - GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem để HS hệ thống và nhớ lại kó thuật thực hiện lại đúng kó thuật động tác.     GV - Gọi vài HS tập cá nhân kó thuật đ.tác * Điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, 1->2 lần    Giáo án Thể dục – Khối 5 quay phải, quay trái, quay sau. - Toàn lớp tập kó thuật động tác . - Từng hàng tập lại kó thuật động tác theo nhóm. - Gọi vài HS tập cá nhân kó thuật đ.tác 4->5 lần 3->4 lần 1->2 lần   GV II- Trò chơi: “Kết bạn” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức,qui luật cho hs nắm và biết chơi, để khi chơi các em ít bò phạm luật chơi. C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: tập động tác thả lỏng cơ thể duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu - Hôm nay các em vừa ôn luyện nội dung gì? (tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại bài đã học thật nhiều lần ở nhà./. 6 -> 8lần 1->2 lần - GV hướng dẫn HS tập động tác thả lỏng và, nghỉ ngơi - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS tập ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 5 TUẦN 3 BÀI 5: - TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG, QUAY TRÁI, QUAY PHẢI, QUAY SAU. - TRÒ CHƠI: “BỎ KHĂN” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Tập luyện nghiêm túc, tham gia trò chơi nhiệt tình. - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau. - Trò chơi: “Bỏ khăn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, khăn III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn đònh: -Báo cáo só số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn để nâng cao kó thuật đội hình đội ngũ đã học và chơi trò chơi “Bỏ khăn”. 5-7’ - Nghe HS báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết     GV * Khởi động: Tập động tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự   * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập kó thuật động tác đội hình đội ngũ đã học 1 -> 2 lần - Ghi nhận xét đánh giá mức hoàn thành động tác của HS B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kó thuật động tác: 1- Ôn kó thuật động tác: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, * Dàn hàng, dồn hàng. * Quay trái, quay phải, quay đằng sau. - Toàn lớp tập luyện các kó thuật động tác đã được học. - Từng hàng tập luyện các kó thuật động tác theo nhóm. - HS tập cá nhân các kó thuật đ.tác. 15-18’ 4 -> 5 lần 5-> 6 lần 2-> 3 lần 1-> 2 lần - GV hô hiệu lệnh và kết hợp quan sát sửa sai khi các em tập sai kó thuật động tác.     GV Giáo án Thể dục – Khối 5 II- Trò chơi: “Bỏ khăn” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ -GV hướng dẫn cách thức chơi cho HS nắm và biết cách chơi,để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật C- Kết thúc: 3-5’ - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể: duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng và kết hợp hít thở sâu. - Củng cố : Hôm nay các em vừa được ôn nội dung gì? (Đội hình đội ngũ ). - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần./. 6 -> 8 lần 2-> 3 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà.     GV [...]... nhòp Giáo án Thể dục – Khối 5 - Cho toàn lớp tập luyện - Từng hàng tập theo nhóm (tổ) - HS tập cá nhân các kó thuật đ.tác 4 -> 5 lần 3 -> 4 lần GV hô hiệu lệnh 1 -> 2 lần cho HS tập, kết hợp sửa sai cho từng HS II-Trò chơi:“Hoàng anh,Hoàng yến” 7-9’ - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử 1 lần - Tiến hành trò chơi 3 -5 C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể. .. nhòp Giáo án Thể dục – Khối 5 - Cho toàn lớp tập luyện - Từng hàng tập theo nhóm (tổ) - HS tập cá nhân các kó thuật đ.tác 4 -> 5 lần 3 -> 4 lần GV hô hiệu lệnh 1 -> 2 lần cho HS tập, kết hợp sửa sai cho từng HS II-Trò chơi:“ Mèo đuổi chuột” 7-9’ - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử 1 lần - Tiến hành trò chơi 3 -5 C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng 6 -> 8 lần cơ thể, để cơ thể. .. về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần./ Giáo án Thể dục – Khối 5 cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi, để khi chơi các em ít phạm luật chơi - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ơn luyện - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 5 TUẦN 6 BÀI 11: - TẬP HP HÀNG DỌC, HÀNG NGANG,... tập Kết hợp cán sự quan sát và giúp HS 5 -> 6 lần sửa sai từng kó 3 -> 4 lần thuật động tác Giáo án Thể dục – Khối 5 động tác - Từng HS tập cá nhân kó thuật đ.tác 1 -> 2 lần vòng phải,vòng trái II- Trò chơi: “Dẫn bóng” - Hướng dẫn kó thuật trò chơi - Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần 3 -5 C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi 6 -> 8 lần phục - Củng cố:... dung vừa được ôn luyện -Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 5 BÀI 16: - ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ ĐỘNG TÁC TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI: “DẪN BÓNG” I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi:“Dẫn bóng” Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II- ĐỊA ĐIỂM... vừa được ôn luyện - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 5 TUẦN 9 BÀI 17: - ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, VÀ CHÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI: “DẪN BÓNG” I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện đ.tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi:“Dẫn bóng” Biết cách chơi và tham gia chơi được vào các trò chơi II-... vừa được tập luyện - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà     GV Giáo án Thể dục – Khối 5 BÀI 18: - ÔN 3 ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI: “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện đ.tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi:“Ai nhanh và khéo hơn” Biết cách chơi và tham gia chơi được vào... Cho HS chơi thử - Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần 3 -5 C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi 6 -> 8 lần phục - Củng cố: Hôm nay các em 1 -> 2 lần vừa được ôn nội dung gì? (Đội hình đội ngũ) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần./ Giáo án Thể dục – Khối 5 - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức  5- 7’ A- Mở đầu:  - Nghe HS báo * Ổn đònh:- Báo cáo só số  cáo và phổ biến - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án:  nhiệm vụ giáo án Hôm nay các em ôn luyện về Đội hình đội ngũ đã học Chơi trò chơi: “Nhảy GV đúng, nhảy nhanh” * Khởi động: Tập động tác khởi động 6 -> 8 lần làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp... trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 1 lần 3 -5 C- Kết thúc: - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi 6 -> 8 lần phục - Củng cố: Hôm nay các em 1 -> 2 lần vừa được ôn nội dung gì? (Đội hình đội ngũ) - Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kó thuật đã học thật nhiều lần./ Giáo án Thể dục – Khối 5 cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách . Giáo án Thể dục – Khối 5 TUẦN 1: Bài 1: - GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 5. - TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN” I- MỤC TIÊU: - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục. - Biết. HS nắm và khi chơi ít phạm luật của trò chơi. C- Kết thúc: 3 -5 Giáo án Thể dục – Khối 5 - Hồi tónh: Tập động tác thả lỏng cơ thể (duỗi tay, duỗi chân, hít thở sâu) - Củng cố: Hôm nay các.  Giáo án Thể dục – Khối 5 quay phải, quay trái, quay sau. - Toàn lớp tập kó thuật động tác . - Từng hàng tập lại kó thuật động tác theo nhóm. - Gọi vài HS tập cá nhân kó thuật đ.tác 4->5

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan