Giáo án Thể dục lớp 5 trọn bộ

139 1K 0
Giáo án Thể dục lớp 5 trọn bộ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUN 1: Th nm ngy 23 thỏng 8 nm 2012 Th dc: BI 1 (Tit 1): GII THIU CHNG TRèNH, T CHC LP TRề CHI CHUYN BểNG TIP SC A/ Mc tiờu: - Ph bin ni dung chng trỡnh lp 4. Yờu cu HS bit c mt s ni dung c bn ca chng trỡnh v cú thỏi hc tp ỳng. - Mt s quy nh v ni quy, yờu cu tp luyn. Yờu cu HS bit c nhng im c bn thc hin tt. Biờn ch t, chn cỏn s b mụn . - Trũ chi: Chuyn búng tip sc. Yờu cu tham gia tng i ch ng vo trũ chi. B/ Chun b: - a im: Sõn trng - V sinh khu vc hc. - Phng tin: Cũi, búng nha - Hc sinh: Trang phc gn gng. C/ Cỏc hot ng dy hc: I/ T chc: (1 phỳt) - Bỏo cỏo s s. II/ Kim tra tỏc phong- chun b: (1 phỳt) III/Bi mi: 1/ Gii thiu bi: Gii thiu chng trỡnh, t chc lp Trũ chi Chuyn búng tip sc. 2/ Bi ging: NI DUNG L/Phỳt PHNG PHP T CHC I. Phn m u: * Nhn lp: - Tp hp lp, KTra s s hc sinh, ph bin ni dung, yờu cu bi hc. * Khởi động :- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Nh hình bên: - Trũ chi: Tỡm ngi ch huy II. Phn c bn: 1/ Gii thiu chng trỡnh TD lp 4. - Biờn ch t chc tp luyn, chn cỏn s b mụn. (Lp trng l cỏn s b mụn TD, cú nhim v qun lý chung, T trng cú nhim v t chc t mỡnh tp luyn). - Thi lng hc 2 tit/tun, hc trong 35 tun, c nm hc 70 tit. - Ni dung bao gm: DDHN, bi TD phỏt trin 6-10 18 - 22 3 - 4 2 - 3 - HS ng theo /hỡnh hng ngang - Thc hin theo GV, CS. - HS ng theo 4 hng ngang . - Thc hin theo GV. - HS bit c mt s ni dung c bn ca chng trỡnh v cú thỏi hc tp ỳng. Cú thỏi hc tp ỳng v chn BCS theo tinh thn dõn ch. - Tp hp HS thnh vũng trũn . - Thc hin theo GV. (Cỏn s b mụn t chc tp trung lp ngoi chung, bài tập RLKN vận động cơ bản, trò chơi và có môn học tự chọn như: Đá cầu, Ném bóng 2/ Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện. - Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng khuyến khích mặc quần áo thể thao, không được đi dép lê, phải đeo giầy hoặc đi dép có quai sau. Khi muốn ra vào lớp hoặc nghỉ tập phải xin phép GV. 3/ Biên chế tổ tập luyện: - Chia tổ đồng đều nam và nữ, trình độ sức khoẻ các em trong các tổ. Tổ trưởng là do các em tín nhiệm bầu ra. 4/ Trò chơi “chuyển bóng tiếp sức”. - Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động. - Gviên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. - Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua phải ra sau rồi chuyển bóng cho nhau. - Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho nhau. - Lần 1: Chơi thử - Lần 2: Cho các em chơi thực theo tổ. III/ Phần kết thúc: * Đứng tại chỗ vỗ tay hát Thả lỏng - GV cùng HS hệ thống lại bài. - GV nhận xét, đánh giá kết qủa bài học. 2 - 3 6 - 8 4 - 6 1-2 sân, trang phục trong giờ học phải đảm bảo). - HS thực hiện tốt quy chế lớp học. - HS thực hiện theo giáo viên. - HS thực hiện nghiêm túc. IV/ Củng cố, dặn dò: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: giậm chân tại chổ.Rút kinh nghiệm. - ND buổi học sau: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo khi GV nhận lớp. - GV hô “giải tán!”, học sinh hô đồng thanh “khoẻ” Thứ sáu ngày 24 tháng 8 năm 2012 Thể dục: BÀI 2 (Tiết 2): TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ - TRÒ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC” A/ Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật về ĐHĐN đã học ở lớp dưới. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, nghiêm, nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi ở mức chủ động. Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi đúng luật. B/ Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học. - Phương tiện: Còi-Học sinh: Trang phục gọn gàng. C/ Các hoạt động dạy học: I/ Tổ chức: (1 phút) - Ổn định tổ chức và báo cáo sĩ số. II/ Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Gọi 1-2 HS lên thực hiện Trò chơi “Chuyền bóng ” III/Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ…. 2/ Bài giảng: NỘI DUNG ĐL/Phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: - Nhận lớp: Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. - Khởi động: Xoay các khớp, đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. II. Phần cơ bản: 1/ Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ: -Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm -GV phổ biến cách thực hiện và hướng dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển giáo viên q/sát, sửa sai. *Điểm số: GV phổ biến cách thực hiện và h/dẫn HS tập luyện. Lần 1-2 GV điều khiển, lần sau CS điều khiển, giáo viên q/sát, sửa sai. 2/ Trò chơi “ Chạy tiếp sức”. * GV nêu tên trò chơi,cách chơi, luật chơi, làm mẫu.Cho HS chơi thử rồi chơi chính thức. III/ Phần kết thúc: (4 phút) - Thả lỏng - GV cùng HS hệ thống lại bài. 6 - 10 18 – 22 phút 8-10 8-10 4 - 6 - 4 hàng ngang . - Thực hiện theo GV, CS. - Thực hiện tương đối chính xác các động tác. - Thực hiện tương đối chính xác động tác. - 1 hàng dọc . - Thực hiện theo GV, CS. - HS chú ý lắng nghe và thực hiện. IV/ Củng cố, dặn dò: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt và rút kinh nghiệm. - ND bài học sau: Quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng – Trò chơi: “thi xếp hàng nhanh”. TUẦN 2 Thứ năm ngày 30 tháng 8 năm 2012 Thể dục: BÀI 3 (Tiết 1): QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI: “THI XẾP HÀNG NHANH” A/ Mục tiêu: - Củng cố nâng cao kĩ thuật quay phải (trái), dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác động tác, thực hiện đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh” .Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi đúng luật, trật tự. B/ Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân trường - Vệ sinh khu vực học. - Phương tiện: Còi, lá cờ đuôi nheo - Học sinh: Trang phục gọn gàng. C/ Các hoạt động dạy học: I/ Tổ chức: (1 phút) Ổn định tổ chức.Báo cáo sĩ số. II/ Kiểm tra bài cũ: (2 phút) Gọi 1-2 HS lên thực hiện . III/Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: Quay phải, Trái, dàn hàng, dồn hàng - Trò chơi:“Thi xếp hàng nhanh”. 2/ Bài giảng: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu. - Nhận lớp: Cán sự lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp phổ biến n/dung yêu cầu giờ học - Khởi động:Xoay các khớpắtđng vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2, 1-2 II. Phần cơ bản. 1/ Đội hình đội ngũ: + Ôn quay phải, quay trái; dàn hàng,dồn - Nhắc lại kĩ thuật quay phải (trái) - Tổ chức cho hs tập luyện. - Lần 1:Gv thực hiện lại kĩ thuật quay phải,trái. - Lần 2: Cả lớp quan sát Gv và làm theo. 2/ Trò chơi: “Thi xếp hàng” - Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy đinh chơi. - Nhận xét – Tuyên dương. III/ Phần kết thúc: (4 phút) - HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV cùng HS hệ thống lại bài. 6-10 phút 18-22 10-12 6 – 8 4 - 6 Đội hình nhận lớp - Lần 3: Cả lớp thực hiện. * Đội hình trò chơi: - Lần 1: Hs chơi thử - Lần 2:Cả lớp chơi chính thức có thi IV/ Củng cố, dặn dò: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt và rút kinh nghiệm. - ND bài học sau: Quay sau- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012 Thể dục: BÀI 4 (Tiết 2): ĐỘNG TÁC QUAY SAU - TRÒ CHƠI: “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” A/ Mục tiêu: - Củng cố, nâng cao kĩ thuật:Quay phải, quay trái, đi đều ,động tác đều đúng với k/hiệu. - Học động tác quay sau.Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, quay sau. - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Y/c hs tham gia trò chơi đúng luật, nhanh, trật tự. B/ Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học. - Phương tiện: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng. C/ Các hoạt động dạy học: I/ Tổ chức: (1 phút) - Ổn định và báo cáo sĩ số. II/ Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Gọi 1-2 HS lên thực hiện . III/Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: Động tác quay sau - Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”. 2/ Bài giảng: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu. - Nhận lớp: Cán sự lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số.GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập - Khởi động: Xoay các khớp theo vòng tròn. - Chơi trò chơi: “Diệt các con vật có hại” II. Phần cơ bản. 1, Đội hình đội ngũ: - Ôn quay phải, quay trái, đi đều: + GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa những sai sót,biểu dương các tổ thi đua tập tốt. - Học kĩ thuật động tác quay sau: - Khẩu lệnh: “Đằng sau… quay” - Gv làm mẫu động tác , vừa làm mẫu vừa giảng giải yêu lĩnh động tác. - Gv nhận xét, sửa chữa sai sót cho hs. 2, Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” - Gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi - Gv q/sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc. III. Phần kết thúc. - HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV cùng HS hệ thống bài. 6-10 phút 18-22 10-12 3 - 4 7 – 8 6 - 8 4 - 6 Đội hình nhận lớp: Đội hình - Từng tổ lên thực hiện, các tổ khác quan sát, nhận xét: - Lần 1: Gv làm mẫu động tác. - Lần 2: Cho 5 HS lên làm thử . - Lần 3-4: Cả lớp thực hiện. Đội hình trò chơi: IV/ Củng cố, dặn dò: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt và rút kinh nghiệm GV nhận xét tiết học và giao BTVN. - Nội dung buổi học sau: Đi đều, đứng lại, quay sau – Trò chơi: “kéo cưa lừa sẻ”. TUẦN 3 Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2012 Sáng: Thể dục: BÀI 5 (Tiết 1): ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU - TRÒ CHƠI: “KÉO CƯA LỪA XẺ” A/ Mục tiêu: - Củng cố, nâng cao kĩ thuật đi đều đứng lại quay sau. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác, quay đúng hướng, thực hiện đúng khẩu lệnh. - Trò chơi:“kéo cưa lừa sẻ”.Yêu cầu hs th/gia trò chơi đúng luật, hào hứng khi chơi. B/ Chuẩn bị: - Địa điểm:Sân trường hay trong lớp học,vệ sinh nơi học, đảm bảo an toàn khi luyện tập. - Phương tiện: Còi - Học sinh: Trang phục gọn gàng. C/ Các hoạt động dạy học: I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sĩ số - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát. II/ Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Gọi 1-2 HS lên thực hiện . III/Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: Đi đều, đứng lại, quay sau - Trò chơi: “kéo cưa lừa sẻ”. 2/ Bài giảng: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu. - Nhận lớp:CS lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp phổ biến n/d yêu cầu giờ học. - Khởi động: Khởi động xoay các khớp. * Trò chơi: “Làm theo lệnh” - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. II. Phần cơ bản. 1, Đôi hình đội ngũ: - Ôn đi đều, đứng lại, quay sau: - Lần 1-2: Gv hướng dẫn, 1 tổ làm mẫu các tổ khác quan sát.Lần 3-4: Cả lớp thực hiện - Gv cùng hs quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua giữa các tổ. 2/Trò chơi “ kéo cưa lừa sẻ”. - Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động 6-10 phút 18-22 8 - 10 8 - 10 3 - 4 8 - 10 - Đội hình chia tổ Đô - Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. III. Phần kết thúc. - GV cho HS cả lớp chạy đều, nối tiếp nhau thanh một vòng tròn rồi khép thành vòng nhỏ cùng HS hệ thống bài. 4 - 6 - HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh IV/ Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV cùng HS hệ thống lại bài. - Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: - Nội dung buổi học sau: Đi đều, vòng phải, đứng lại Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2012 Chiều: Thể dục: BÀI 6 (Tiết 2): ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI - TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ” A/ Mục tiêu: - Củng cố, nâng cao kĩ thuật động tác quay sau. Y/cầu thực hiện tương đối đúng. - Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.Yêu cầu HS nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác. - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu: Rèn luyện và nâng cao tập trung với khả năng định hướng cho hs tham gia trò chơi tập trung chơi đúng luật và nhiệt tình trong khi chơi. B/ Chuẩn bị: - Địa điểm:Sân trường hay trong lớp học,vệ sinh nơi học, đảm bảo an toàn khi luyện tập. - Phương tiện: Còi, 4-6 khăn sạch để bịt mắt. C/ Các hoạt động dạy học: I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sĩ số - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát. II/ Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Gọi 1-2 HS lên thực hiện động tác đi đều vòng phải . III/Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: -Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”. 2/ Bài giảng: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu. - Nhận lớp:CS lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp phổ biến n/d yêu cầu giờ học. - Khởi động: Khởi động xoay các khớp. * Trò chơi: “Làm theo lệnh” - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp: II. Phần cơ bản. 1, Đôi hình đội ngũ: - Ôn quay sau: Lần 1-2: GV điều khiển cả lớp tập. Các lần sau tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa những sai sót cho HS các tổ. * GV tập chung cả lớp tập để củng cố: - Học đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại: GV làm mẫu động tác chậm, vừa làm động tác vừa giảng giải kĩ thuật động tác, GV hô kh/lệnh cho tổ làm mẫu tập. Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc, GV q/sát, sửa sai sót cho HS các tổ. 2, Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”: - GV phổ biến nội dung trò chơi và luật chơi - GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc. III. Phần kết thúc. - GV cho HS cả lớp chạy đều theo vòng tròn và thả lỏng cơ thể. 6-10 1-2 18-22 10-12 5 - 6 6 - 8 4 - 6 Đội hình nhận lớp - Tiếp theo, cho cả lớp tập theo đội hình 3 hàng dọc. - Lần 1: Hs làm thử - Lần 2: Cả lớp làm chính thức có thi đua. - Thả lỏng và đi vòng tròn. IV/ Củng cố, dặn dò: (4 phút) - GV cùng HS hệ thống lại bài. TUẦN 4 Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012 Sáng: Thể dục: BÀI 7 (Tiết 1): ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI: “CHẠY ĐỔI CHỔ, VỖ TAY NHAU” A/ Mục tiêu: - Ôn: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận biết đúng hướng vòng, bảo đảm cự li đội hình làm quen với kỹ thuật động tác. - Trò chơi: “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. Yêu cầu học sinh tham gia trò chơi tập trung, nhiệt tình, chú ý khả năng định hướng. B/ Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học. - Phương tiện: Còi, kẻ, vẽ sân chơi - Học sinh: Trang phục gọn gàng. C/ Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (2 phút) - Báo cáo sĩ số, đứng vỗ tay và hát - Trò chơi: “chim bay cò bay”. II/ Kiểm tra bài cũ: (2 phút) - Gọi 1-2 HS lên thực hiện . III/Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: Đi đều, vòng phải, vòng trái, Trò chơi“Chạy đổi chổ,vỗ tay nhau” [...]... định lớp, tập hợp - Đội hình hàng ngang - Nhận lớp: Ổn định 104- lớp, báo cáo sĩ số lớp, tập hợp lớp, báo 5 - G.viên phổ biến yêu cáo sĩ số 1-2 cầu, nhiệm vụ tiết - G.viên phổ biến học yêu cầu, nhiệm vụ - Khởi động: Xoay tiết học các khớp 1 - 2 - Ôn động tác vươn - Khởi động: Xoay các khớp thở và tay-Trò chơi: - Ôn động tác vươn GV chọn thở và tay 1818 -Trò chơi: GV chọn - 22 14 II Phần cơ bản 1 Bài thể dục. .. ngày 25 tháng 10 năm 2012 Chiều: Thể dục: BÀI 18 (Tiết 2): ĐỘNG TÁC LƯNG - BỤNG - TRÒ CHƠI: “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI” A/ Mục tiêu: - Ôn được động tác vươn thở, tay và chân bước đầu biết cách thực hiện động tác lưng - bụng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời” Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi B/ Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học - Giáo. .. bài - Ôn ĐHĐN -Giaỉ tán – Khỏe TUẦN 9 X x x x x x X x x x x x X x x x x x GV Ngày dạy 3 ,54 /11/2014 Thể dục: BÀI 17 : ĐỘNG TÁC CHÂN - TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI” A/ Mục tiêu: - Ôn 2 động tác vươn thở và tay, học động tác chân của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi B/ Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân trường - Giáo viên: Còi, kẻ sân... Bài giảng: HĐ của tròPHƯƠNG Nội dungNỘI DUNG ĐL HĐ của thầy PHÁP TỔ CHỨC I Phần mở đầu 6- Ổn định: Lớp - Nhận lớp: Ổn định 1 05- trưởng tập hợp lớp, lớp, tập hợp,báo cáo sĩ số - G.viên phổ biến yêu cầu, nhiệm vụ tiết học - Khởi động: Xoay các khớp - Ôn 3 động tác của bài TD PTC -KTBC II Phần cơ bản 1.Bài thể dục phát triển chung: *Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân: - Nhận xét sửa sai *Học động tác lưngbụng:... dung HĐ của trò CHỨC I Phần mở đầu 6-104- Đội hình nhận lớp: Lớp trưởng tập hợp lớp, - Ổn định: Lớp trưởng tập 5 hợp lớp, báo cáo sĩ số 1-2 báo cáo sĩ số - G.viên phổ biến yêu - G.viên phổ biến yêu cầu, cầu, nhiệm vụ tiết học nhiệm vụ tiết học - Khởi động: Xoay các 1 - 2 khớp - Ôn 4 động tác của bài 18 - 22 - Khởi động: Xoay các TD PTC 14 - 15 khớp - 2hs thực hiện ĐT tay - Ôn 4 động tác của bài TD... chơi thử, rồi chơi chính thức cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức III Phần kết thúc 4 -5 HS đi thường thả lỏng, - Hồi tĩnh hồi tĩnh X x x x x x - GV cùng HS hệ - GV cùng HS hệ thống X x x x x x thống bài - BTVN - Xuống lớp bài - Ôn ĐHĐN -Giaỉ tán – Khỏe TUẦN 8 X x x x x x GV Ngày dạy 27-29 /10/2014 Thể dục: BÀI 15 : ĐI THƯỜNG THEO NHỊP CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP A/ Mục tiêu:... theo nhịp - GV cùng HS hệ thống bài Thể dục: BÀI 16 : Ngày dạy 27-29 /10/2014 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY - TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI” A/ Mục tiêu: - Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.Thực hiện đúng cơ bản - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi B/ Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học - Giáo viên: Còi, kẻ sân cho trò chơi... giảng: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I Phần mở đầu 6-10 - 4 hàng ngang - Nhận lớp: Cán sự tập chung lớp báo cáo sĩ 1-2 - Thực hiện theo GV, CS số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Khởi động: xoay các khớp 18-22 - Đứng tại chỗ vỗ tay hát.-Chơi trò chơi 14- 15 II Phần cơ bản 2-3 1, Đôi hình đội ngũ: - 4 hàng dọc 5 - 6 - Thực hiện theo GV, CS - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số đi... DUNG ĐL CHỨC I Phần mở đầu 6-10 - Đội hình nhận lớp: 2 hàng - Nhận lớp: Ổn 1-2 ngang định,tập hợp lớp, báo cáo sĩ số - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 18-22 - Khởi động: Xoay 14- 15 các khớp, đứng tại 2-3 - Lần 1-2: Gv điều khiển tập chỗ vỗ tay và hát 5- 6 * Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” II Phần cơ bản 1.Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 4 -5 hàng, điểm số, đi thường theo nhịp chuyển hướng... hợp hs thành vòng Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy đinh chơi - Nhận xét – Tuyên 4 -5 dương -HS tập động tác thả lỏng -GV nhận xét đánh giá giờ học -ôn ĐHĐN -GV hô’:giải tán –HS hô : khỏe tròn TUẦN 6 15\ 10\2014 Ngày day 13- Thể dục: BÀI 11 : TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ,ĐI ĐỀUTHEO NHỊP VÒNG PHẢI, TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP - TRÒ CHƠI: “KẾT . hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo khi GV nhận lớp. - GV hô “giải tán!”, học sinh hô đồng thanh “khoẻ” Thứ sáu ngày 24 tháng 8 năm 2012 Thể dục: BÀI 2 (Tiết 2): TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG,. Bài giảng: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu. - Nhận lớp: Cán sự lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số. - GV nhận lớp phổ biến n/dung yêu cầu giờ học - Khởi động:Xoay các khớpắtđng vỗ. nhanh”. 2/ Bài giảng: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu. - Nhận lớp: Cán sự lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số.GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan