0

Giáo án Thủ công lớp 3 trọn bộ (VNEN)

51 5,387 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:34

Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 1: Bài 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết 1 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng. Tàu thủy tương đối cân đối. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đã gấp sẵn. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động Dạy – Học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.191. - GV giải thích. - GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ – SGV tr.191. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Giáo viên hướng dẫn mẫu. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vuông. Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông – SGV tr.192. - Lưu ý: không quy định số ô vuông của tờ giấy. Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói – SGV tr.192. - GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa uốn nắn. Hát Để dụng cụ, đồ dùng học tập môn thủ công lên bàn. - HS quan sát mẫu, nhận xét đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ. - HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu thuỷ. - 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. Học sinh hoạt động nhóm. - HS lên bảng thực hiện. - 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp. - Quan sát thao tác của GV. - HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy nháp. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học. Hôm sau các em học tiếp. VỀ NHÀ CÁC EM TIẾP TỤC GẤP LẠI NHIỀU LẦN NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. TUẦN 2: Bài 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng. Tàu thủy tương đối cân đối. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. Tiếp tục HDHS thực hiện tiếp hoạt động 3. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HS thực hành gấp tàu thủy hai ống khói. - GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. - GV gợi ý: Sau khi gấp được tàu thuỷ, có thể dùng bút màu trang trí xung quanh tàu cho đẹp. GV tổ chức cho HS thực hành. - GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩm. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 3.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Đánh giá sản phẩm - 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói và thực hành gấp trước lớp. - HS thực hành. - HS trưng bày sản phẩm. VỀ NHÀ CÁC EM TIẾP TỤC GẤP LẠI NHIỀU LẦN NHỮNG GÌ EM HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. HS giờ học sau mang giấy thủ công, Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con ếch”. TUẦN 3 Bài 2: GẤP CON ẾCH ( tiết 1) Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.195. - GV liên hệ thực tế về hình dạng và ích lợi của con ếch – SGV tr.195. Giáo viên hướng dẫn mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH GV quan sát và trợ giúp cho nhưng HS còn lúng túng Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông – SGV tr.196 Bước 2: Gấp hai chân trước con ếch – SGV tr.196. Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch – SGV tr.197. * Cách làm cho con ếch nhảy – SGV tr.199. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học. 4 HS gấp tàu thủy 2 ống khói. Cả lớp quan sát và nhận xét. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con ếch. Học sinh thực hành theo nhóm - HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch. Từ đó HS bắt đầu hình dung được cách gấp con ếch. - HS quan sát thao tác của GV và tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Hôm sau học tiếp. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 4 Bài 2: GẤP CON ẾCH ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt động GẤP CON ẾCH 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hướng dẫn HS thực hành theo nhóm HS thực hành gấp con ếch. - GV tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch như tiết trước. Trưng bày sản phẩm - GV giải thích nguyên nhân làm cho con ếch không nhảy được để các em rút kinh nghiệm – SGV tr.200. - GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát. - GV đánh giá sản phẩm của HS. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Hát - 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết Nhắc lại 3 bước gấp con ếch. - HS gấp con ếch theo nhóm. - HS trong nhóm thi xem ếch của ai nhảy Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng”. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. TUẦN 5 Bài 3: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. - Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. IV. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng và đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút ra nhận xét – SGV tr. 201. - GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng SGV 201, 202. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Giáo viên HD mẫu. Học sinh thực hành theo nhóm GV quan sát các nhóm thực hiện dộng thờ giúp đỡ cho những em còn lúng túng. Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh SGV tr.202. Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - SGV tr.203. Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng – SGV tr.204. 3.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học - Hát - HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài, chiều rộng của lá cờ và kích thước ngôi sao. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ sao vàng. - 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - HS cả lớp quan sát, nhận xét. - HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh. Tiếp tục tập gấp tiếp hôm sau học tiếp. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 6 Bài 3: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. [...]... và đều nhau Chữ dán phẳng Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy – học: Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 Tuần 15 BÀI 9: CẮT, DÁN CHỮ V I Mục... hoa Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 7 Bài 4: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau - Có thể cắt được... trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau Hình dán tương đối phẳng, cân đối - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng Các cánh của ngôi sao đều nhau Hình dán phẳng, cân đối II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công - Giấy thủ công màu đỏ, màu... Thủ công Lớp 3 CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.Kẻ cắt dán được chữ I,T Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng - HSKT: Kẻ cắt dán được chữ I, T Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS yêu thích cắt, dán chữ II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ I, T cắt đã dán... DÁN BÔNG HOA ( tiết 2) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau - Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh... hoa 5 cánh theo các bước – SGV tr.207 - GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt lượn theo đường cong sẽ được 5 cánh hoa - 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt hình dạng khác nhau bông hoa 8 cánh b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh – SGV tr.208 c) Dán các hình bông hoa –SGV tr.209 - GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 3 HOẠT... hành của HS Giáo án Thủ công Lớp 3 VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ H, U” Tuần 13 BÀI 8: CẮT, DÁN CHỮ H, U (tiết1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.Kẻ cát dán được chữ H,U Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối... trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 9 Bài 5: ÔN TẬP PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 1) I Mục đích – yêu cầu: - Ôn tập, củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để làm đồ chơi - Làm được ít nhất hai đồ chơi Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS khéo tay : - Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo II Đồ dùng... mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ Vui vẻ” Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các chữ E theo quy trình 3 bước - HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ E - HS trưng bày sản phẩm VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM Tuần 17 CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (tiết 1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ Vui... HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ VUI VE các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng, cân đối Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS yêu thích cắt, dán chữ II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ Vui Vẻ cắt đã dán và mẫu chữ Vui Vẻ cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy . Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con ếch”. TUẦN 3 Bài 2: GẤP CON ẾCH ( tiết 1) Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 I thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 4 Bài 2: GẤP CON ẾCH ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS biết cách gấp con. Kiên Lương 2 Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 6 Bài 3: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 trọn bộ (VNEN), Giáo án Thủ công lớp 3 trọn bộ (VNEN),