0

Giáo án Thủ công lớp 3 trọn bộ

17 7,518 242

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 15:26

Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN : 1 + 2 BÀI : GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức :HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói 2.Kó Năng : Gấp được tàu thuỷ hai ống khói. Các nếp gắp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đối. Với HS khéo tay : Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cần đối. 3.Thái độ : Yêu thích gấp hình BĐKH: GD tàu thủy chạy trên sông, biển, can xăng dầu, khi tàu chạy khói của nhiên liệu chạy tàu được thải qua hai ống khói. Cần sử dụng tàu thủy tiết kiệm xăng dầu. II.Chuẩn bò : 1.GV : Mẫu tàu thuỷ hai ống khói .Tranh quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói . 2. HS : Giấy nháp , giấy thủ công . Bút màu , kéo thủ công . III.Hoạt động lên lớp : 1.Ổn đònh: (1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ:(3’) Dụng cụ học tập bộ môn. 3.Bài mới : (27’mỗi tiết) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét - GV giải thích : Hình mẫu chỉ là đồ chơi được gấp gần giống tàu thuỷ - GV tạo điều kiện để HS suy nghó , tìm ra cách gấp. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu ( Theo SGV ) +Bước 1 : Gấp , cắt tờ giấy hình vuông +Bước 2 : Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp . +Bước 3 :Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói - GV gọi 1 hoặc 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp tàu thuỷ hai ống khói . Trong quá trìng HS thao tác , GV và HS cả lớp quan sát . GV sữa chữa , uốn nắn những thao tác HS thực hiện chưa đúng và nhận xét . - Trong các thao tác gấp , thao tác cuối cùng là khó hơn cả. Nếu GV thấy HS còn lúng túng khi thực hiện thao tác nay thì cần hướng dẫn lại để HS cả lớp biết cách thực hiện . - GV cho HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy . Tiết 2:Nhắc lại hoạt động 2, sau đó HS thực hành. - HS nghe GV giới thiệu bài - HS nêu được đặc điểm và hình dáng của tàu thuỷ . - HS lên bảng mở dần mẫu tàu thuỷ. - HS cả lớp quan sát GV làm . -2 HS lên bảng thao tác lại các bước vừa làm . - HS thực hành trên giấy - HS nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ . - HS nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ. - HS thực hành trên giấy 4. Củng cố : (3’)GV nhận xét sự chuẩn bò bài , tinh thần thái độ học tập , kết quả thực hành của HS. 5. Dặn dò:(1’) - Bài nhà: Tập gấp lại chiếc tàu thuỷ cho đẹp . - Chuẩn bò bài : Gấp con ếch. Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN : 3 + 4 BÀI : GẤP CON ẾCH I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: HS biết cách gấp con ếch. 2.Kó Năng : Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. Với HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp phẳng, thẳng. Con ếch cân dối. Làm cho con ếch nhảy được. 3.Thái độ : Yêu thích gấp hình II.Chuẩn bò :1.GV : Mẫu con ếch đã gấp .Tranh quy trình gấp con ếch. 2. HS : Giấy nháp , giấy thủ công . Bút màu , kéo thủ công. III.Hoạt động lên lớp : 1.Ổn đònh: (1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ:(3’) Gấp tàu thuỷ hai ống khói. 3.Bài mới : (27’ mỗi tiết) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét - GV giải thích : Hình mẫu con ếch - GV tạo điều kiện để HS suy nghó , tìm ra cách gấp con ếch. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu ( Theo SGV ) +Bước 1 : Gấp , cắt tờ giấy hình vuông +Bước 2 : Gấp tạo hai chân trước con ếch . +Bước 3 : Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch . - GV gọi 1 hoặc 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp con ếch. Trong quá trìng HS thao tác , GV và HS cả lớp quan sát . GV sữa chữa , uốn nắn những thao tác HS thực hiện chưa đúng và nhận xét . - Trong các thao tác gấp , thao tác cuối cùng là khó hơn cả . Nếu GV thấy HS còn lúng túng khi thực hiện thao tác nay thì cần hướng dẫn lại để HS cả lớp biết cách thực hiện . - GV cho HS tập gấp con ếch bằng giấy . Hoạt động 3: Thực hành Tiết 2: Nhắc lại hoạt động 2, sau đó HS thực hành. - HS nghe GV giới thiệu bài - HS nêu được đặc điểm và hình dáng của con ếch . - HS lên bảng mở dần mẫu con ếch. - HS cả lớp quan sát GV làm . -2 HS lên bảng thao tác lại các bước vừa làm . - HS thực hành trên giấy - HS nhắc lại quy trình gấp con ếch . - HS nhắc lại quy trình gấp con ếch. - HS thực hành trên giấy 4. C: GVNX sự chuẩn bò bài , tinh thần thái độ học tập , kết quả thực hành của HS. 5. Dặn dò:(1’) - Bài nhà: Tập gấp lại con ếch cho đẹp . - Chuẩn bò :Gấp, cắt, dán, ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN : 5 + 6 BÀI : GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG I.Mục đích yêu cầu : 1 Kiến thức : HS biết cách gấp, cắt , dán ngôi sao năm cánh . 2 Kó năng : Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. Với HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. 3 Thái độ :Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán . II.Chuẩn bò : 1.GV :-Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công . -Giấy thủ công mầu đỏ , màu vàng và giấy nháp . -Tranh qui trình gấp , cắt , dán lá cờ đỏ sao vàng 2.HS : Đồ dùng học tập. III.Hoạt động lên lớp: 1.Ổn đònh: ( 1’)Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ: ( 3’)Kiểm tra đồ dùng học tập 3.Bài mới: (27’ mỗi tiết). Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu : Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt , dán từ giấy thủ công. Hoạt động 2 : GV hướng dẫn mẫu (Theo SGV ) +Bước 1 : Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh . +Bước 2 : Cắt ngôi sao vàng 5 cánh . +Bước 3 : Dán ngôi sao vàng 5 cánh vào tờ giấy mầu đò đề được lá cờ đỏ sao vàng . - GV cho HS nhắc lại các thao tác gấp , dán ngôi sao - GV hướng dẫn HS tập gấp , cắt , dán ngôi sao . Hoạt động 3: ( Tiết 2) HS thực hành gấp, cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng Hoạt động 4 :( Tiết 2) Trình bày sản phẩm -Đánh giá sản phẩm thực hành của HS -Nhắc các em giữ vệ sinh sau khi làm xong. - HS nghe GV giới thiệu bài . - HS quan sát GV làm mẫu - HS nhắc lại các thao tác gấp , dán ngôi sao 5 cánh - HS tập gấp , cắt , dán ngôi sao vàng 5 cánh - Một HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán ngôi sao . - HS gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng . - HS trưng bày sản phẩm. 4.Củng cố :( 3’) HS nhắc lại cách gấp, cắt, dán ngôi sao 5.Dặn dò: ( 1’) - Bài nhà: Tập gấp, cắt, dán ngôi sao cho đều - Chuẩn bò bài : Gấp , cắt , dán bông hoa. Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN : 7 + 8 BÀI: GẤP CẮT DÁN BÔNG HOA I/Mục đích yêu cầu : 1 Kiến thức : Gấp , cắt , dán được bông hoa đúng qui trình kó thuật . 2 Kó năng : Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau Với HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh. Các cánh của mỗi bông hoa đều nhau. Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp. 3 Thái độ : Hứng thú đối với giờ học gấp , cắt , dán hình . II/Chuẩn bi: 1/ GV : Tranh qui trình gấp , cắt bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh - Giấy thủ công các màu . Kéo thủ công , hồ dán , bút màu. 2/ HS : Đồ dùng học tập III/Hoạt động lên lớp 1/Ổn đònh: ( 1’) hát bài hát 2/ Kiểm tra bài cũ :(3’) Kiểm tra đồ dùng học tập 3/Bài mới : ( 27’ mỗi tiết ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Giới thiệu bài. *Hoạt động 1(T1):GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu một số bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh - GV liên hệ thực tế. *Hoạt động 2(T1) : GV hướng dẫn mẫu( Theo SGV ). a/ Gấp , cắt bông hoa 5 cánh b/ Gấp , cắt bông hoa 4 cánh , 8 cánh . c/ Dán các hình bông hoa Hoạt động: (tiết 2) Hướng dẫn HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh . - GV tổ chức cho HS thực hành trang trí sản phẩm. - GV nhắc HS có thể cắt các bông hoa có kích thước khác nhau để trình bày cho đẹp . - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Nhận xét kết quả thực hành -HS quan sát - HS nêu cách gấp , cắt các loại bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - HS quan sát tranh qui trình và gấp , cắt , dán các loại bông hoa - HS thực hành trang trí sản phẩm -HS trưng bày sản phẩm cho cả lớp nhận xét. 4.Củng cố :( 3’) HS nhắc lại cách gấp , cắt , dán bông hoa 5.Dăn dò: ( 1’) - Bài nhà: Tập gấp , cắt , dán bông hoa cho đều - Chuẩn bò: Ôn tập chương I Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN : 9 + 10 BÀI: ÔN TẬP CHƯƠNG I: PHỐI HP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH I.Mục đích yêu cầu : n tập, củng cố được kiến thức, kó năng phối hợp gấp , cắt dán để làm đồ chơi. Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học. Với HS khéo tay : Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học. Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. II.Chuẩn bò: 1.GV : Các mẫu của bài 1,2,3,4,5 2.HS : Dụng cụ làm thủ công III.Hoạt động lên lớp: 1.Ổn đònh: ( 1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ :( 3’) Kiểm tra dụng cụ học tập . 3.Bài mới: ( 27’ mỗi tiết ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài . Hoạt động 1 : Kiểm tra : Các hình phối hợp gấp, cắt, dán - Đề kiểm tra :Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở chương I. - Trước khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên các bài đã học trong chương I. sau đó GV cho HS quan sát lại các mẫu: Hình gấp tàu thuỷ 2 ống khói, hình gấp con ếch, hình lá cờ đỏ sao vàng, hình bông hoa. - Sau đó HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. Hoạt động 2 : Đánh giá phương pháp dánh giá,đàm thoại. Đánh giá sản phẩm thực hành của HS theo 2 mức độ - Hoàn thành ( A ) + Nếp gấp thẳng , phẳng + Đường cắt thẳng , đều , không bò mấp mô , răng cưa + Thực hiện đúng kó thuật , đúng quy trình và hoàn thành sản phẩm tại lớp - Chưa hoàn thành ( B ) + Thực hiện chưa đúng quy trình kó thuật + Không hoàn thành sản phẩm. - HS nghe GV giới thiệu bài học . - HS nhắc lại tên các bài đã học. - HS quan sát các mẫu vật mà mình đã học. - HS thực hành một trong những sản phẩm đã học . 4.Củng cố : ( 3’) Nhận xét bài kết quả kiểm tra của HS 5.Dặn dò: ( 1’) Chuẩn bò bài: Cắt , dán chữ I, T Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN: 11 + 12 BÀI: CẮT DÁN CHỮ I, T I.Mục đích yêu cầu 1.Kiến thức : HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I,T. 2.Kó năng : Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. Với HS khéo tay : Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 3.Thái độ :HS thích cắt, dán chữ. II.Chuẩn bò: 1.GV :-Mẫu chữ I, T đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu. -Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T. 2.HS : Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán. III.Hoạt động lên lớp : 1.Ổn đònh :( 1’) Hát bài hát . 2.Kiểm tra bài cũ :( 3’) GV nhận xét bài kiểm tra 3.Bài mới:( 27’mỗi tiết ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài: Cắt, dán chữ I, T. Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét +GV giới thiệu mẫu các chữ I, T và hướng dẫn HS quansát. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu( Theo SGV ). +Bước 1: Kẻ chữ I, T +Bước 2: Cắt chữ T +Bước 3: Dán chữ I, T - GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt chữ I, T - GV quan sát và hướng dẫn những em làm chưa đúng Hoạt động 1 ( T2): HS thực hành cắt, dán chữ I,T - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I, T. -Trong khi HS thực hành GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng. Hoạt động 2( T2): Thi sản phẩm sáng tạo - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và NX sản phẩm. -GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS . - HS nghe. - HS quan sát và nhận xét - HS quan sát GV làm mẫu trên bảng - HS quan sát GV dán mẫu chữ. - HS tập kẻ và cắt chữ I , T - HS nhắc lại các bước để kẻ, cắt , dán chữ I, T . - HS tiến hành thực hành cắt, dán chữ I, T. - HS thực hành xong bài vẽ nộp cho GV . - HS cả lớp nhận xét các sản phẩm của bạn 4.Củng cố : ( 3’) GV nhận xét tiết học 5.Dặn dò :( 1’) Bài nhà : Tập kẻ và cắt dán chữ I , T cho thành thạo - Chuẩn bò bài : Kẻ , cắt, dán chữ H, U. Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN 13 + 14 BÀI : CẮT , DÁN CHỮ H, U I/Mục đích yêu cầu : 1 Kiến thức : HS biết cách kẻ , cắt dán chữ H , U 2 Kó năng : Kẻ , cắt , dán đượcchữ H , U. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. Với HS khéo tay : Kẻ , cắt , dán đượcchữ H , U. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 3 Thái độ : HS thích cắt , dán chữ II/Chuẩn bi: 1/ GV : - Mẫu chữ H , U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu. - Tranh quy trình kẻ , cắt , dán chữ H, U 2/ HS :Giấy thủ công , thước kẻ , bút chì , kéo thủ công , hồ dán III/Hoạt động lên lớp 1/Ổn đònh: ( 1’) hát bài hát 2/ Kiểm tra bài cũ : ( 3’)Kiểm tra dụng cụ học tập 3/Bài mới: ( 27’ mỗi tiết ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét *GV giới thiệu các chữ H , U , hướng dẫn HS quan sát. *Hoạt động 2 : GV hướng dẫn mẫu( Theo SGV ). -Bước 1 : Kẻ chữ H , U -Bước 2 : Cắt chữ H , U -Bước 3 : Dán chữ H , U Hoạt động3 : (T2) HS thực hành cắt, dán chữ H, U - GV yêu cầu HS nhắc lại và cách thực hiện các bước kẻ, cắt chữ H, U - GV nhận xét và hệ thống các bước kẻ, cắt dán chữ H, U theo quy trình. - GV tổ chưcù cho HS thực hành kẻ, cắt dán chữ H, U - Trong khi HS thực hành, GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm .Nhắc HS dán chữ cho cân đối và phẳng - GV tổ chức cho HS trưng bày, đánh giá vàNX sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. -HS Quan sát chữ mẫu -HS quan sát GV dán mẫu chữ UH -HS tập kẻ cà cắt chữ UH -HS thực hành cắt dán chữ H, U - HS nhắc lại và cách thực hiện các bước kẻ, cắt chữ H, U - HS nhận xét các sản phẩm của các bạn. 4. CC: GV NX sự chuẩn bò , tinh thần thái độ học tập và kó năng thực hành của HS 5. Dăn dò:( 1’)- Bài nhà: Tập kẻ , cắt , dán chữ U, H - Chuẩn bò: Bài cắt, dán chữ V Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN: 15 BÀI: CẮT, DÁN CHỮ V I.Mục đích yêu cầu : 1 Kiến thức : Biết cách kẻ, cắt, dán chữ V 2 Kó năng : Kẻ, cắt, dán được chữ V . Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. Với HS khéo tay : Kẻ, cắt, dán được chữ V . Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 3 Thái độ : HS hứng thú cắt chữ II.Chuẩn bò: 1.GV:- Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V được. - Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ V - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán 2.HS: Giấy màu, kéo, thước, bút chì III.Hoạt động lên lớp: 1.Ổn đònh: (1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ : (3’) Đồ dùng học tập. 3.Bài mới: (27’cho mỗi tiết dạy ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1 : GV hướng dẫn mẫu HS quan sát và nhận xét ( Theo SGV ) +Bước 1 : Kẻ chữ V +Bước 2 : Cắt chữ V +Bước 3 : Dán chữ V Hoạt động 2 : HS thực hành cắt, dán chữ V -HS nhắc lại các bước kẻ, cắt chữ V - GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt dán chữ V theo quy trình - GV tổ chưcù cho HS thực hành. Trong khi HS thực hành, GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm . - GV tổ chức cho HS trưng bày,NXSP thực hành - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi những em làm được sản phẩm đẹp - GV nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kó năng thực hành của HS . - HS quan sát để rút ra nhận xét. - HS thực hiện cách kẻ chữ V - HS thực hiện cắt chữ V - HS trưng bày sản phẩm - HS nhận xét và đánh giá sản phẩm. 4.Củng cố :(3’) GV nhận xét chung tiết học 5.Dặn dò: (1’) - Bài nhà: Về làm lại bài cho đẹp - Chuẩn bò bài: Cắt dán chữ E Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN:16 BÀI: CẮT, DÁN CHỮ E I.Mục đích yêu cầu: 1 Kiến thức : Biết cách kẻ, cắt, dán chữ E 2 Kó năng : Kẻ, cắt, dán được chữ E. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. Với HS khéo tay : Kẻ, cắt, dán được chữ E . Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 3 Thái độ : HS có hứng thú trong việc cắt chữ II.Chuẩn bò: 1.GV : - Mẫu chữ E cắt đã dán và mẫu chữ E được cắt từ giấy màu. - Tranh quy trình kẻ , cắt , dán chữ E 2.HS : Giấy thủ công , thước kẽ , bút chì , kéo thủ công , hồ dán III.Hoạt động lên lớp : 1.Ổn đònh: (1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ:(3’) Kiểm tra dụng cụ học tập 3.Bài mới: (27’cho mỗi tiết dạy ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. Hoạt động 2 :GV hướng dẫn mẫu( Theo SGV ). +Bước 1 : Kẻ chữ E +Bước 2 : Cắt chữ E +Bước 3 : Dán chữ E - Thực hiện tương tự như dán chữ cái ở bài trước ( H4 ) -Sau khi HS hiểu cách kẻ cắt chữ E, GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt chữ E Hoạt động 3 : HS thực hành cắt, dán chữ E - HS nhắc lại các bước kẻ, cắt chữ E - GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt dán chữ E theo quy trình - GV tổ chứ cho HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ E. GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. - GV tổ chức cho HS trưng bày và đánh giá nhận xét sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. - HS quan sát mẫu chữ E - HS thực hành cắt dán chữ E - HS trưng bày và đánh giá nhận xét sản phẩm của các bạn trong lớp. 4.Củng cố :(3’) GV nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kó năng thực hành. 5.Dặn dò: (1’) - Bài nhà: Dặn dò HS về nhà tự cắt lại chữ E cho dẹp - Chuẩn bò bài : Cắt, dán chữ VUI VẺ Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN : 17 + 18 BÀI: CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ I.Mục đích yêu cầu : 1 kiến thức : HS biết vận dụng kó năng kẻ, cắt , dán chữ VUI VẺ 2 Kó năng : Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. Với HS khéo tay : Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ . Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. 3 Thái độ ; HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ II.Chuẩn bò:1.GV :- Mẫu chữ VUI VẺ - Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ 2.HS : Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán III.Hoạt động lên lớp: 1.Ổn đònh:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ :(3’) Dụng cụ thủ công 3.Bài mới: (27’cho mỗi tiết dạy ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài:Cắt dán chữ VUI VẺ Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu chữ VUI VẺ - GV gọi HS nhắc lại cách kẻ, cắt các chữ V, U , E , I - GV nhận xét và cung cố cách kẻ, cắt chữ Hoạt động 2 : GV hướng dẫn mẫu( Theo SGV ) +Bước 1 : Kẻ, cắt các chữ cái của chữ VUI VẺ và dấu +Bước 2 : Dán thành chữ VUI VẺ *Hoạt động 3 ( T2) : HS thực hành caté, dán chữ VUI VẺ - GV kiểm tra HS cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ theo quy trình. - GV tổ chức cho HS thực hành cắt, dán chữ. Trong quá trình HS thực hành, GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các mau hoàn thành sản phẩm. - Sau khi HS dán chữ xong, GV tổ chức cho HS trưng bày và nhận xét sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm của HS và lựa chọn những sản phẩm đẹp, đúng kó thuật lưu giữ tại lớp. - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS quan sát và nêu tên các chữ cái trong mẫu chữ . Đồng thời, nhận xét - HS quan sát và theo dõi GV kẻ chữ VUI VẺ - HS tập kẻ và cắt chữ VUI VẺ -HS thực hành cắt , dán chữ VUI VẺ . -HS nhắc lại các bước . -HS thực hành cắt và dán . - HS trình bày sản phẩm. 4.CC,Dặn dò: (1’) - Bài nhà: Tập kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - Chuẩn bò bài: HS thực hành ôn tập chương II Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu [...]... hiện 2.HS : Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo thủ công, hồ dán III.Hoạt động lên lớp : 1.Ổn đònh:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ : (3 ) Dụng cụ thủ công 3. Bài mới: (27’cho mỗi tiết dạy ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : Nội dung kiểm tra : -Đề bài kiểm tra:Em hãy cắt, dán 3 chữ cái trong các chữ đã học ở chương II - GV yêu cầu các em cắt, dán cho đúng kích thước và dán - HS thực hành... kẻ, cắt, dán được 2 chữ đã học 4.Củng cố : GV nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập kó năng kẻ, cắt, dán chữ 5.Dặn dò: - Bài nhà: Bạn nào cắt dán chưa đẹp về nhà tập làm lại - Chuẩn bò bài: Giờ học sau mang giấy thủ công hoặc bìa màu, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán để học bài: Đan nong mốt Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN:... dán một lượt từng nan cho thẳng với mép tấm đan - GV tổ chức cho HS trưng bày , nhận xét , đánh giá sản phẩm 4/ Củng cố : (3 ) GV nhận xét sự chuẩn bò , tinh thần thái độ học tập của HS 5/ Dặn dò: (1’) Chuẩn bò: giấy thủ công hoặc bìa màu , thước kẻ , bút chì , kéo thủ công, hồ dán để học bài “ Làm lọ hoa gắn tường” Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG... ngợi , tuyên dương những em trang trí đẹp,có sáng tạo phẩm, trưng bày và tự -Đánh giá kết quả học tập của HS đánh giá sản phẩm 4/ Củng cố : (3 ) GV nhận xét tiết học 5/ Dăn dò: (1’) - Bài nhà: tập làm đồng hồ bẳng giấy màu - Chuẩn bò: Làm quạt giấy tròn Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN 31 + 32 + 33 BÀI : LÀM QUẠT GIẤY TRÒN I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU... tính sáng tạo II Chuẩn bò: 1.GV: Mẫu đan nan và làm đồ chơi của 6 bài học trong chương III-IV để giúp HS nhớ lại cách thực hiện 2.HS : Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo thủ công, hồ dán III Hoạt động lên lớp : 1.Ổn đònh:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ : (3 ) Dụng cụ thủ công 3. Bài mới: (27’cho mỗi tiết dạy ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 (tiết 1) : HS trưng bày sản phẩm và đánh... lưu giữ tại lớp và khen ngợi -HS thực hành đan HS có sản phẩn đẹp , đúng kó thuật -HS dán sản phẩm và GV đánh giá sản phẩm của HS trang trí 4 Củng cố : (3 ) GV nhận xét sự chuẩn bò , tinh thần hái độ học tập của HS 5 Dặn dò: (1’) - Bài nhà: Đan nong mốt - Chuẩn bò: mang bìa màu hoặc giấy thủ công , thước kẻ , bút chì , kéo thủ công , hồ dán để học bài : Đan nong đôi Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu... sử dụng tấm đan nong đôi để tạo thành hình đơn giản 3 Thái độ : HS yêu thích đan nan II- CHUẨN BỊ : 1/GV: Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu nhau 2/HS : Bìa màu hoặc giấy thủ công , bút chì , thước kẻ , kéo thủ công , hồ dán III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1/Ổn đònh : (1’) Hát bài hát 2/Kiểm tra bài cũ : (3 ) Kiểm tra dụng cụ thủ công 3/ Bài mới : (27’cho mỗi tiết dạy) Hoạt động của GV... GV tuyên dương , khen -HS thực hành làm quạt ngợi những em trang trí sản phẩm đẹp, có nhiều sáng tạo giấy tròn - GV đánh giá kết quả học tập của HS 4/ Củng cố , Dặn dò: (1’ ) - Bài nhà: Tập làm quạt giấy Chuẩn bò ôn tập Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu THỦ CÔNG - TUẦN: 34 -35 BÀI: ÔN TẬP CHƯƠNG III VÀ CHƯƠNG IV I Mục đích yêu cầu : n tập, củng cố được kiến thức, kó... giấy thủ công được dán trên tờ bìa - Một lọ hoa gắn tường đã được gấp hoàn chỉnh nhưng chưa dán vào bìa - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường 2/HS : Giấy thủ công , tờ bìa, hồdán , bút màu, kéo thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1/Ổn đònh :(1’) Hát bài hát 2/Kiểm tra bài cũ : (3 ) Kiểm tra dụng cụ học tập 3/ Bài mới : (27’cho mỗi tiết dạy ) Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động1: GV hướng dẫn... cắt , dán các bông hoa có cành , lá để cắm bày sản phẩm trang trí vào lọ hoa - HS trang trí và trưng bày sản phẫm GV tuyên dương , khen ngợi những em trang trí sản phẩm đẹp, có` nhiều sáng tạo - GV đánh giá kết quả học tập của HS 4/ CC,DD: (1’)-Bài nhà: Tập gấp lọ hoa cho thành thạo -Chuẩn bò: Làm đồng hồ để bàn Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - . thực hiện 2.HS : Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo thủ công, hồ dán. III.Hoạt động lên lớp : 1.Ổn đònh:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ : (3 ) Dụng cụ thủ công 3. Bài mới: (27’cho mỗi. đẹp. 3 Thái độ : Hứng thú đối với giờ học gấp , cắt , dán hình . II/Chuẩn bi: 1/ GV : Tranh qui trình gấp , cắt bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh - Giấy thủ công các màu . Kéo thủ công ,. cắt, dán, ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Long Hậu Ngày dạy: THỦ CÔNG - TUẦN : 5 + 6 BÀI : GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 trọn bộ, Giáo án Thủ công lớp 3 trọn bộ, , III.Hoạt động lên lớp:, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: